รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102      โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   ระดับชัน ั ธมศึ กา ปี ท 2      ม ย ษ ี      ...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102    โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม             2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสต...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม             2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์1. แผ่...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102    โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102            โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2            ก...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102     โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม              2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยา...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102     โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศ...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102        โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม              2        กลุ่มสาระการเ...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102          โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2          กลุ่มสาระก...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102        โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม             2         กลุ่มสาระการเ...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102          โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2           กลุ่มสาร...
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102   โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม            2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  การ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

เปลือกโลก

335

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
335
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เปลือกโลก

 1. 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
 2. 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชัน ั ธมศึ กา ปี ท 2 ม ย ษ ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์นักอุตุนิยมวิทยาและนักดาราศาสตร์ ชาวเยอรมัน ชืออัลเฟรด เวเกเนอร์ (Alfred Wegener) เวเกเนอร์ Wegener)ถ้ าย้ อนอดีตไปอีกประมาณ 50 ล้ านปี (ปัจจุบัน 50 ล้านปี ได้ ถูกเปลียเ ป น 180 ล้ านปี ) ผิวโลกส่ วนทีเป น น ็ ็ทวีปใหญ่ เพียงทวีปเดียว เรียกทวีปนีวา พันเจีย ่
 3. 3. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์พันเจีย (Pangea) แปลว่ า แผ่ นดินทังมด Pangea) ห(All land) land)พันเจียนีไ้ เก ดารแบ่ ง อกเ ป น 2 ทวีป คือ ด ิก อ ็ทวีปลอเรเซีย อยู่ทางซีกโลกเหนือและทวีปกอนด์ และทวีวานาแลนด์ อยู่ ทางซีกโลกใต้ ซึงบ่ ง ยกด้ ว แ แ ย ทะเลเททิ ทะเลเททิส
 4. 4. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
 5. 5. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์1. แผ่ นยูเรเซีย (Eurasian Plate)2. แผ่ นอเมริกา (American Plate3. แผ่ นแปซิฟิก (Pacific Plate)4. แผ่ นออสเตรเลีย (Aultralian Plate)5. แผ่ นแอนตาร์ กติก (Antarctic Plate)6. แผ่ นแอฟริกา (African Plate)
 6. 6. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
 7. 7. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
 8. 8. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์การเคลือที ขแผ่ นโ กออกเ ป็ น 3 แบบคือ น อ ง ลการชนกัน การแยกจากกัน และแบบรอยเลือนมีผลทําให้ เกิดกระบวนการทางธรณีวิทยาดังนี
 9. 9. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
 10. 10. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 1. การคดโค้ งโก่ งงอเกิดจากแผ่ นเปลือกโลก 2กันด้ วยแรงดันมหาศาลทําให้ ชัน ิ นรง ห ตบริเวณทีแ่ น ป อโ ลกชนกั นลายเ ป น ผ เ ลื ก ก ็เทือกเขา
 11. 11. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์การยกตัวทีเก ดากรอยเ ล อบบปกติ เ ป ิจ ืนแ ็นภูเขา เรี ยกว่า Block Mountain โดยยอดเขาจะมีลั กษณะราบและไหล่เขาชันมาก
 12. 12. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์การยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกกลายเป็ นแอ่งหรื อหุบเขา เรี ยกว่า Riftvalleys
 13. 13. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เป็ นกระบวนการทีทาห ว สุ สายออกเ ป น น็ กๆ ํ ใ้ ั ด ล ็ ชิ เลโดยมีการเปลียแ ปลงขนา ดและองค์ ป ะกอบเ ค ขง น ร มี ออนุภาคทีสา ยตั ว ล เกิดจากนําี แกตั วเข้ าไอยู ่ ใชั นห ทท ร ป น ิน เกิดจากนําน ฝ เกิดจากพืช
 14. 14. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 4. การกร่ อน
 15. 15. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5. การพัดพาและทับถมดิน หิน เมือก ดารกั ดร่ อ จ กํ าื อลพั ด เ ิ ก ก น ะถู น ห ม ร เกิดจากการพัดพาตะกอนไปทับถมทีปกนํ า า เกิดเป็ นดินดอนปากแม่ นํา
 16. 16. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ การค้ นหาและขุดดิน หิน และแร่ ธาตุ การก่ อสร้ างสิง ่ อ ร้ า ขนา ดใ ห กส ง ญ่ การระเบิดภูเขา การทําเหมืองแร่
 17. 17. รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 22102 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ การขุดเจาะหาแหล่งเชือพ ิ ง เล การขุดเจาะบ่ อบาดาล การตัดไม้ ทําลายป่ า การทดลองระเบิดปรมาณูและการสร้ างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ back
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×