Songon shalgaruulalt

953 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
953
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Songon shalgaruulalt

  1. 1. Захирлын 2013 оны ....дугаар сарын ....ны өдрийн.... дугаар тушаалын ....-р хавсралт ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ШИЛДЭГ ТЭНХИМ, ШИЛДЭГ БАГШ, ШИЛДЭГ АНГИ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. 1.2. Энэхүү журмыг Өвөрхангай аймаг дахь МСҮТ-ийн шилдэг тэнхим, шилдэг багш, шилдэг анги шалгаруулахад профессор багш нарын сургалт, эрдэм шинжилгээ, олон нийтийн үйлчилгээний ажлыг нэгтгэн үнэлэх, улмаар мэргэжлийн тэнхимийн үйл ажиллагааг дүгнэн тэдгээрийн рейтингийг тогтооход баримтална. Багш нар болон мэргэжлийн тэнхимийг хөгжүүлэх, бүтээлч үйл ажиллагааг нь дэмжих, идэвхжүүлэх, шагнал урамшуулалд хамруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үндэслэл болно. Хоёр. Шилдэг багшид тавигдах шаардлага 2.1. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багшийг дараах шалгуураар үнэлнэ. 1. Сургалтын үйл ажиллагаа                 Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулсан байх Хичээлийн бэлтгэлийг шаардлагын түвшинд хангаж, сургалтыг стандартын дагуу чанартай явуулсан байх. Зааж буй хичээлүүд е файлтай байх. Е хичээлийг бэлтгэж сургалтанд хэрэглэсэн байх . Суралцагсдын төгсөлтийн ажил удирдах. Стандарт хангалт 90%-аас дээш, хөндлөнгийн үнэлгээгээр 65%-аас дээш үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байх. Суралцагсдын мэдлэгийг үнэн зөв үнэлж, дүгнэдэг байх. /суралцагсдаас авсан судалгаагаар/ Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг чанд мөрдөж, лаборатори дадлагын газруудын дүрэм, журмыг биелүүлдэг байх ба хариуцсан анги, кабинет, лабораторийн тохижилтод тогтмол анхаарал тавьж санаачлага гаргадаг байх. Танилцах, үйлдвэрлэлийн, төгсөлтийн дадлагуудыг чанартай санаачлагатай зохион байгуулах. Суралцагсдын бие даасан үйл ажиллагааг удирдаж сурах арга барилыг төлөвлөхөд нь туслах ба тогтмол зөвлөгөө, давтлага өгч сурлагын чанарыг ахиулдаг байх. 2. Сургууль, олон нийтийн ажил Холбогдох судалгаа, тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гаргадаг байх. Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэд зохих хугацаанд нь биелүүлдэг байх. Багшийн ёс зүйг чанд сахиж, хөдөлмөрийн гэрээ, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн болон үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ сайн биелүүлдэг байх. Нийгмийн түншлэлийг өргөжүүлэх чиглэлээр хийсэн ажил. Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт. Суралцагсдын анги дүүргэлт, ирц.
  2. 2.           3. Анги удирдсан багшийн үйл ажиллагаа Даасан ангийн суралцагсдын дэлгэрэнгүй бүртгэл судалгааг хийсэн байх. Даасан ангийн суралцагсдыг хөгжүүлж, төлөвшүүлэхэд, сахилга ба хүмүүжлийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулдаг байх. Удирдсан ангийн журналыг шаардлагын дагуу цэвэр нямбай хөтөлдөг байх Даасан ангид сургууль завсардсан зөрчил гараагүй байх. 4. Багшийн хөгжил Суралцагсдын уншиж судлах ном, сурах бичиг, гарын авлага гаргасан байх. Эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн байх. Их семинарт илтгэл хэлэлцүүлэх. /2жилд/ Сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд санаачлагатай ажилласан байх. Улс, аймаг, бүсийн олимпиад, уралдаан тэмцээн, үзэсгэлэнд өөрөө болон суралцагсдаа оролцуулж амжилт гаргасан байх. Мэдлэг боловсролоо байнга дээшлүүлдэг байх. Гурав. Шилдэг тэнхимд тавигдах шаардлага 1. Эрдэм шинжилгээний гэрээт, төсөлт ажлаар сургуульд оруулсан хувь нэмэр. 2. Эрдэм шинжилгээний гэрээт төсөлт ажилд багш, ажиллагсдын хамрагдсан байдал. 3. Тэнхимийн багш, ажиллагсдын гаргасан гарын авлага, ном сурах бичгийн тоо, ач холбогдол. 4. Тэнхим, хамт олны зохион байгуулсан ажил. 5. Тэнхим сурталчлах 7 хоногийг үр дүнтэй зохион байгуулсан байдал. 6. Тэнхимийн оюутнуудын дадлага хамгаалалтын байдал. 7. Тэнхимийн ахлагчийн дэвтэр хөтлөлт. 8. Сургуулиас болон бусад тэнхмүүдээс зохион байгуулсан олон нийтийн ажилд оролцсон байдал. 9. Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт. 10. Нийгмийн түншлэл. 11. Сургуулийн хөгжилд оруулсан хувь нэмэр. 12. Сургуулийн элсэгчдийн тоо. Дөрөв. Шилдэг ангид тавигдах шаардлага: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4.1 МСҮТ-ийн ангийг дараах шалгуураар үнэлнэ. Ангийн суралцагсдаас ёс зүйн болон сургууль завсардсан зөрчил гараагүй байх. Олон нийтийн ажлын оролцоо үр дүн. Анги удирдсан багшийн хамтын ажиллагаа, үр дүн. Жил улирлын сурлагын дүн. Үйлдвэрлэлийн дадлагад ангийн бүх суралцагсад хамрагдсан байх. /тайлан хамгаалалт/ Уралдаан, тэмцээн, олимпиадад оролцсон байдал. Тав. Шалгаруулалт хийх, дүгнэх 1. Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн шилдэг багшийг МСҮТ-ийн дэд захирал, сургалтын албаны дарга нар хамтран санал оруулж захирлын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ. 2. Тэнхимийн ахлагчийн тайланг захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
  3. 3. 3. Шилдэг ангийг суралцагсдын зөвлөлийн болон сургалтын албаны даргын саналыг үндэслэн захирлын зөвлөл хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. 4. Саналуудыг тухайн оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор хэлэлцэж, дүнг тухайн оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор гаргасан байна. СУРГАЛТЫН АЛБА

×