корпорацийн бизнес төлөвлөгөө боловсру менежментийн эдийн засаг б хэрэглэгчийн зан төлөв г.болдбаатар 2018 ном Нейромаркетинг маркетингийн чанарын судалгаа маркетингийн шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ маркетингийн судалгааны дизайн маркетингийн судалгааны асуудлыг тодорхойлох маркетингийн судалгааны үндсэн асуудал борлуулалтын үндэс г.болдбаатар 2013 он олигополь пүүсийн үнэ бүрдэлт цэвэр монополь пүүсийн үнэ бүрдэлт зардлын онол https://www.slideshare.net/ezoboldbaatar/ss-123329 пүүсийн онол эрэлтийн үнэлгээ эрэлтийн мэдрэмж эрэлтийн шинжилгээ ахиун шинжилгээ менежментийн эдийн засгийн үндсэн асуудал бизнесийн стратегийн шинжилгээ нөхцөл байдлыг шинжилгээ бизнесийн орчин бизнесийн стратегийн удирдлагын асуудал төрлүүд бизнесийн бодлогын хэлбэр бизнесийн бодлогын шинж чанар бизнесийн бодлогын үндсэн асуудал брэнд менежментийн стратеги үнийн стратеги ба менежмент харилцааны стратеги интернет болон шууд маркетингийн стратеги худалдааны хүч нийлүүлэлтийн гинжин сүлжээний стратеги бизнесийн нэгжийн болон маркетингийн стратеги зах зээлийн сегментчилэлийн стратеги маркетингийн стратеги бизнесийн нэгжийн болон Стратеги зах зээлээр удирдуулах хэрэглэгчийн зан төлөв дэх бүлгийн нөлөөлөл хэрэглэгчийн хандлага хандлага хэрэлэгч менежментийн эдийн засаг 8 зар сурталчилгаа ба идэвхи маркетингийн нэгдсэн харил маркетингийн идэвхижүүлэл
See more