Your SlideShare is downloading. ×
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Tudientoanhoc
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tudientoanhoc

242

Published on

abc

abc

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
242
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt Kho¶ng 17 000 tõ Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT In lÇn thø 2 - 1976 TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp, Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn C¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng TuþNh÷ng ký hiÖu viÕt t¾tc¬. c¬ häctk. thèng kª®s. ®¹i sètop. t«p« häcgt. gi¶i tÝchtrch. lý thuyÕt trß ch¬ihh. h×nh häctr®. tr¾c ®Þakt. to¸n kinh tÕtv. thiªn v¨nkü. kü thuËtvl. vËt lýlog. to¸n logicxib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häcmt. m¸y tÝnhxs. x¸c suÊt 1
 • 2. Aabac, abacus bµn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnhabbreviate viÕt gän, viÕt t¾tabbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾taberration vl. quang saiability kh¶ n¨ngabnormal bÊt th−êng; tk. kh«ng chuÈnabout ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi a.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨mabove ë trªn, cao h¬nabridge rót gän, lµm t¾tabscissa, abscissae hoµnh ®éabsolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èiabsolutely mét c¸ch tuyÖt ®èiabsorb hÊp thu, hót thuabsorption sù hÊp thu, sù thu hótabstraction sù trõu t−îng ho¸, sù trõu t−îngabsurd v« nghÜa, v« lý, phi lýabsurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lýabundant thõaabut kÒ s¸t; chung biªnaccelerate t¨ng tèc, gia tèc, lµm nhanhacceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lµm nhanh a. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa a. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô a. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolit a. of gravity gia tèc träng tr−êng a. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i a. of translation gia tèc tÞnh tiÕn angular a. gia tèc gãc average a. gia tèc trung b×nh centripetal a. gia tèc h−íng t©m 2
 • 3. acceleration complementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit instantaneous a. gia tèc tøc thêi local a. gia tèc ®Þa ph−¬ng normal a. gia tèc ph¸p tuyÕn relative a. gia tèc t−¬ng ®èi Standar gravitationnal a. gia tèc träng tr−êng tiªu chuÈn supplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕn total a. gia tèc toµn phÇn uniform a.gia tèc ®Òuaccent dÊu phÈyaccept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c báacceptable nhËn ®−îc, chÊp nhËn ®−îc, thõa nhËn ®−îcacceptance sù nhËn, sù thu nhËnaccepted ®−îc c«ng nhËn, ®−îc thõa nhËnaccess sù cho vµo; mt. lèi vµo nhËn tin random a. thø tù chän ngÉu nhiªnaccessible tíi ®−îc, ®¹t ®−îcaccesory phô thªm; phô tïngaccident sù ngÉu nhiªn, tr−êng hîp kh«ng mayaccidental ngÉu nhiªnaccount kÓ ®Õn, tÝnh ®Õnaccumulate tÝch luü, tôaccumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tôaccumulator mt. bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luü adder a. bé céng tÝch luü double precision a. bé céng kÐp floating a. bé céng víi dÊy phÈy di ®éng imaginary a. phÇn ¶o cña bé céng tÝch luü real a. phÇn thùc cña bé céng tÝch luü round - off a. bé tÝch luü ®é sai quy trßn singleprecision a. bé céng ®¬n sum a. bé tÝch luü tæng 3
 • 4. accuracy [sù; ®é] chÝnh x¸c a. of a solution ®é chÝnh x¸c cña nghiÖm adequate a. ®é chÝnh x¸c [cÇn thiÕt, ®ßi hái, thÝch hîp] attainable a. ®é chÝnh x¸c trong, th«ng tin Fis¬accurate chÝnh x¸c a. to five decimalplaces chÝnh x¸c dÕn n¨m sè thËp ph©nace trch. ®iÓm mét, mÆt nhÊt (sóc s¾c), qu©n ¸t (bµi)acentral kh«ng trung t©macnode hh. ®iÓm c« lËp (cña ®−êng cong)acoustical (thuéc) ©m thanhacoustics vl. ©m häcacross ngang, quaact t¸c ®éngaction t¸c dông, t¸c ®éng brake a. t¸c dông h·m control a. t¸c ®éng ®iÒu chØnh, t¸c ®éng ®iÒu khiÓn delayed a. t¸c dông lµm chËm edge a. t¸c dông biªn instantaneous a. t¸c dông tøc thêi integral a. t¸c dông tÝch ph©n on-off a. mt t¸c dông lo¹i “®ãng - më”actual thùc, thùc t¹iactuarial (thuéc) tÝnh to¸n b¶o hiÓmactuary kt. chuyªn viªn tÝnh to¸n b¶o hiÓmactuate khëi ®éngacute nhänacyclic kh«ng tuÇn hoµnacyclicity tÝnh kh«ng tuÇn hoµn, tÝnh xilicad absurdum ®Õn chç v« lý reduction a. a. sù ®−a ®Õn chç v« lýadaptation sù thÝch nghiadd céng vµo, thªm vµo, bæ sung a. together, a. up céng l¹i lÊy tæng 4
 • 5. addend sè h¹ng (cña tæng)adder bé céng algebraic a. bé céng ®¹i sè amplitude a. bé céng biªn ®é counter-type a. bé céng b»ng nót bÊmadder digital a. bé céng b»ng ch÷ sè full a. bé céng ®Çy ®ñ half a. bé nöa céng left-hand a. bé céng bªn tr¸i (bé céng hµng cao) one-column a. bé céng mét cét parallel a. bé céng ®ång thêi right-hand a. bé céng bªn ph¸i (bé céng hµng thÊp) serial a. bé céng lÇn l−ît single-digit a. bé céng mét hµng ternary a. bé céng tam ph©nadder-subtractor bé céng vµ trõaddition phÐp céng a. of complex numbers phÐp céng c¸c sè phøc, tæng c¸c sè phøc a. of decimals phÐp céng c¸c sè thËp ph©n a. of similar terms in algebra phÐp céng c¸c sè h¹ng giång nhau trong biÓu thøc ®¹i sè algebraic a. phÐp céng ®¹i sè arithmetic a. phÐp céng sè häcadditive céng tÝnh completely a. hoµn toµn céng tÝnhadditivity (tÝnh chÊt) céng tÝnhaddress ®Þa chØ current a. ®Þa chØ hiÖn ®¹i fast a. ®Þa chØ cè ®Þnh floating a. ®Þa chØ di ®éng start a. ®Þa chØ [ban ®Çu, xuÊt ph¸t] zero a. ®Þa chØ kh«ng, ®Þa chØ zer« 5
 • 6. adequacy sù phï hîp, sù thÝch hîpadequate phï hîp, thÝch hîpadherence top tËp hîp c¸c ®iÓm dÝnh a. of a set (c¸i) bao ®ãng cña mét tËp hîpadic a®icadinfinitum v« cïngadjacent kÒadjoin kÒ, nèi; chung biªnadjoint liªn hîp, phï hîp a. of a differeential euation ph−¬ng tr×nh vi ph©n liªn hîp a. of a kernel liªn hîp cña mét h¹t nh©n a. of a matrix ma tr¹n liªn hîp, ma trËn Hecmitadjgate liªn hîp, phï hîp // bæ sung, thªm vµoadjunct phÇn phô, sù bæ sung algebraica a. phÇn phô ®¹i sèadjunction sù phô thªm; sù më réng a. of root ®s. sù phô thªm mét nghiÖm algebraic(al) a. sù më réng ®¹i sèadjust mt. ®iÒu chØnh; thiÕt lËpadjustable mt. ®iÒu chØnh ®−îcadjustment sù ®iÒu chØnh a. of rates mt ®Æc tr−ng cña c¸c tû sè thèng kªadmissibility tk. tÝnh chÊp nhËn ®−îcadmissible chÊp nhËn ®−îcadvection sù b×nh l−uadvantege tréi h¬n −u thÕaerodynamic khÝ ®éng lùcaerodynamics khÝ ®éng lùc häcaerostatics khÝ tÜnh häcaffine afinaffinity phÐp biÕn ®æi afinaffinor afin¬, to¸n tö biÕn ®èi tuyÕn tÝnhaffirm kh¼ng ®Þnh 6
 • 7. affirmation sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu kh¼ng ®Þnhaffirmative kh¼ng ®Þnhaffixe to¹ via fortiori l¹i cµngafter effect hËu qu¶aggregeta tËp hîp; bé bounded a.tËp hîp bÞ chÆn closed a. tËp hîp ®ãng comparable a. t¹p hîp so s¸nh ®−îc countable a. tËp hîp ®Õm ®−îc denumrable a. tËp hîp ®Õm ®−îc equivatent a. tËp hîp t−¬ng ®−¬ngaggregate finite a. tËp hîp h÷u h¹n incomparable a. tËp hîp kh«ng thÓ so s¸nh ®−îc infinite a. tËp hîp v« h¹n non - denumerable a. tËp hîp kh«ng ®Õm ®−îc ordered a. tËp hîp s¾p ®−îc product a. tËp hîp tÝch similar ordered a.s. c¸c tËp hîp ®−îc s¾p gièng nhauaggregation sù gép; ghÐp gép; kt. sù tæng hîp linear a. sù gép tuyÕn tÝnhaggreement tho¶ thuËn, quy −íc, ®ång ýaid thªm vµo, phô vµo // sù thªm vµo, s− phô vµo training a. s¸ch gi¸o khoa visual a. ®å dïng gi¶ng d¹yaim môc ®Ýchalbedo suÊt ph¶n chiÕu, anbe®«aleatory ngÉu nhiªnaleph, alef alepaleph-null, aleph-zero alep kh«ngalgebra ®¹i sè häc, ®¹i sè a. of classes®¹i sè c¸c líp 7
 • 8. a. of finite order ®¹i sè cã cÊp h÷u h¹na. of logic ®¹i sè l«gicabstract a. ®¹i sè trõu t−îngalgebraic a. ®¹i sè ®¹i sèassociative a. ®¹i sè kÕt hîpBoolean a. ®¹i sè Buncardinal a. ®¹i sè b¶n sècentral a. ®¹i sè trung t©mclosure a. ®¹i sè ®ãngcomplete Boolean a. ®¹i sè Bun ®Çu ®ñcomplete matrix a. ®¹i sè toµn bé ma trËnconvolution a. ®¹i sè nh©n chËpderived a. ®¹i sè dÉn xuÊtdiagonal a. ®¹i sè chÐodifferential a. ®¹i sè vi ph©ndivision a. ®¹i sè (cã phÐp) chiaelementary a. ®¹i sè s¬ cÊpenveloping a. ®¹i sè baoexterior a. ®¹i sè ngoµiformal a. ®¹i sè h×nh thøcfree a. ®¹i sè tù dograded a. ®¹i sè ph©n bËcgraphic (al) a. ®¹i sè ®å thÞgroup a. ®¹i sè nhãmhomological a. ®¹i sè ®ång ®Òuinvolutory a. ®¹i sè ®èi hîplinear a. ®¹i sè tuyÕn tÝnhlinearly comphact a. ®¹i sè comp¨c tuyÕn tÝnhlinearly topological a. top, ®¹o sè t«p« tuyÕn tÝnhlogical a. ®¹i sè l«gÝcmatrix a. ®¹i sè ma trËnmodern a. ®¹i sè hiÖn ®¹inon-commutative a. ®¹i sè kh«ng giao ho¸n 8
 • 9. polynomial a. ®¹i sè ®a thøc power-associative a. ®¹i sè cã luü thõa kÕt hîp propositional a. ®¹i sè mÖnh ®Ò quaternion a. ®¹i sè c¸c quatenion quotient a. ®¹i sè th−¬ng rational division a. ®¹i sè (cã phÐp) chia h÷u tû relation a. ®¹i sèc¸c quan hÖ right alternative a. ®¹i sèthay phiªn ph¶i separable a. ®¹i sè t¸ch ®−îc simple a. ®¹i sè ®¬n supplemented a. ®¹i sè phô symmetric(al) a. ®¹i sè ®èi xøng tensor a. ®¹i sè tenx¬ universal a. ®¹i sè phæ dông vector a. ®¹i sè vÐct¬ zero a. ®¹i sè kh«ngalgebraic(al) (thuéc) ®¹i sèalgebraically mét c¸ch ®¹i sèalgebroid phßng ®¹i sèalgobrithm thuËt to¸n, ang«rit division a. thuËt to¸n Euclid’s a. thuËt to¸n ¥clÝtalgorithmical (thuéc) thuËt to¸n, ang«ritalign s¾p hµng, lµm cho b»ng nhaualigned ®−îc s¾p hµngalignment sù s¾p hµngalined ®−îc s¾p hµngaliquot −íc sèall toµn bé, tÊt c¶allocate s¾p xÕp, ph©n bèallocation sù s¾p xÕp, sù ph©n bè optimum a. tk sù ph©n bè tèi −u (c¸c ®èi t−îng trong mÉu)allokurtic tk. cã ®é nhän kh¸c nhau 9
 • 10. allot tk. ph©n bè, ph©n phèiallowable thõa nhËn ®−îcallowance mt. cho vay tiÕp; kt. tiÒn trî cÊp; tiÒn hoa hångalmacantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨nalmost hÇu nh−, gÇn nh−almost-metric gi¶ mªtricalmucantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨nalpha anpha (α); tv. sao anpha (trong mét chßm sao)alphabet b»ng ch÷ c¸i, b»ng ch÷anphabetic(al) (thuéc) ch÷ c¸ialphabetically theo thø tùalphanumerical ch÷ - ch÷ sèalternate so le; lu©n phiªn; ®an dÊualternation sù so le; sù lu©n phiªn; sù ®an dÊualternative (kh¶ n¨ng) lo¹i trõ nhau (gi¶ thiÕt)alternion anteni«naltitude chiÒu cao, ®é cao a. of a cone chiÒu cao h×nh nãn a. of a triangle chiÒu cao cña tam gi¸camalgam sù hçn hîp, hçn hèngamalgamated hçn hèngambient hh. kh«ng gian xung quanhambiguity [sù; tÝnh] nhËp nh»ngambiguousness tÝnh nhËp nh»ngamong trong sèamong-means trong sè c¸c trung b×nhamortization kü. sù t¾t dÇn; sù gi¶m chÊn (®éng); kt. sù thanh to¸n a. of a debt kt. sù thanh to¸n nîamortize t¾t dÇn, gi¶m chÊn ®éng; kt. thanh to¸namount sè l−îng, l−îng a. of infomation tk l−îng th«ng tin, l−îng tin a. of inspection kt sè l−îng kiÓm tra, khèi l−îng ®iÒu traample ®ñ ®¸p øng, phong phó 10
 • 11. amplification sù khuÕch ®¹i, sù më réng a. of regulation sù khuÕch ®¹i ®iÒu hoµ, sù khuÕch ®¹i ®iÒu chØnh linear a. sù khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnhamplifier vl. m¸y khuÕch ®¹i cascade a. m¸y khuÕch ®¹i [nhiÒu tÇng, nèi cÊp] crystal a.m¸y khuÕch ®¹i [tinh thÓ, b¸n dÉn] electronic a. m¸y khuÕch ®¹i ®iÖn tö feedback a. m¸y khuÕch ®¹i nghÞch ®¶o linear a. m¸y khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnhamplifier pulse a. m¸y khuÕch ®¹i xung servo a. m¸y khuÕch ®¹i secvo, m¸y khuÕch ®¹i cña hÖ tuú ®éngamplify khuÕch ®¹iamplitude biªn ®é, gãc cùc; agumen; tv. ®é ph−¬ng vÞ a. of complex nember agument cña sè phøc a. of current biªn ®é dßng ®iÖn a. of oscillation biªn ®é cña dao ®éng a. of point gãc cùc cña mét ®iÓm a. of simple harmonic motion biªn ®é chuyÓn ®éng ®iÒu hoµ ®¬n gi¶n a. of vibration biªn ®é cña chÊn ®éng complex a. biªn ®é nguyªn s¬ delta a. biªn ®é delta primary a. biªn ®é nguyªn s¬ scattering a. biªn ®é t¸n x¹ unit a. biªn ®é ®¬n vÞ velocity a. biªn ®é vËn tècanalog t−¬ng tùanalogus t−¬ng tùanalogue sù t−¬ng tù, hÖ m« h×nh ho¸ electromechanic(al) a. mt. m« h×nh ®iÖn c¬ hydraulic a. m« h×nh thuû lùc physical a. mt. m« h×nh vËt lý pneumatic a. m« h×nh khÝ lùc 11
 • 12. analogy sù t−¬ng tù by., on the a. b»ng t−¬ng tù, lµm t−¬ng tù membrane a. t−¬ng tù mµnganalysable khai triÓn ®−îc, ph©n tÝch ®−îcanalyser mt. m¸y ph©n tÝch circuit a. m¸y ph©n tÝch m¹ch curve a. m¸y ph©n tÝch ®−êng cong differential a. m¸y tÝnh vi ph©n digital differential a. m¸y tÝnh vi ph©n (b»ng) sè direct-reading a. m¸y ph©n tÝch ®äc trùc tiÕp electronic a. m¸y ph©n tÝch ®iÖn tö fourier a. m¸y ph©n tÝch Furiª, m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµ frequency response a. m¸y ph©n tÝch tÇn sè harmonic a. m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoµ motion a. m¸y ph©n tÝch l−íi network a. m¸y ph©n tÝch l−íi servo a. m¸y ph©n tÝch secvo transient a. m¸y ph©n tÝch chuyÓn tiÕp, m¸y ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕpanalysis gi¶i tÝch; sù ph©n tÝch a. of causes ph©n tÝch nguyªn nh©n a. of convariance ph©n tÝch hiÖp ph−¬ng sai a. of regression ph©n tÝch håi quy a. of variance ph©n tÝch ph−¬ng sai activity a. of production and allocation kt. ph©n tÝch ho¹t ®éng trong s¶n xuÊt vµ ph©n phèi algebraic a. gi¶i tÝch ®¹i sè bunch map a. tk. ph©n tÝch biÓu ®å chïm combinatory a. gi¶i tÝch tæ hîp component a. tk. ph©n tÝch nh©n tè confluence a. ph©n tÝch hîp l−u correlation a. ph©n tÝch t−¬ng quan demand a. kt. ph©n tÝch nhu cÇu dimensional a. ph©n tÝch thø nguyªn 12
 • 13. discriminatory a. tk. ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i; ph©n tÝch ph©n biÖt economic a. kt. ph©n tÝch kinh tÕ factor a. ph©n tÝch nh©n tè functional a. gi¶i tÝch hµm harmonic a. ph©n tÝch ®iÒu hoµ, gi¶i tÝch ®iÒu hoµ indeterminate a. gi¶i tÝch v« ®Þnh infinitesimal a.gi¶i tÝch v« cïng bÐ linear a. gi¶i tÝch tuyÕn tÝnh mathematical a. gi¶i tÝch to¸n häc multivariate a. tk. ph©n tÝch nhiÌu chiÒu nodal a. gi¶i tÝch c¸c nót numerical a. gi¶i tÝch sè, ph−¬ng ph¸p tÝnh operation a. v©n trï häc periodogram a. tk. phÐp ph©n tÝch biÓu ®å chu kú probit a. ph©n tÝch ®¬n vÞ x¸c suÊt rational a. ph©n tÝch hîp lý sequential a. tk ph©n tÝch thêi kú kÕ tiÕp, ph©n tÝch qu¸ tr×nh d·y kÕ tiÕp statistic(al) a. ph©n tÝch thèng kª strain a. ph©n tÝch biÕn d¹ng stress a. ph©n tÝch øng suÊt successive a. ph©n tÝch liªn tiÕp tensorr a. hh. gi¶i tÝch tenx¬ unitary a. tk. ph©n tÝch ph−¬ng sai variance a. gi¶i tÝch vect¬analysis-situs t«p«anamorphosis tiÖm biÕnancestral di truyÒnancillary bæ sung, phô thuécangle gãc a. of attack gãc ®ông a. of contingence gãc tiÕp liªn a. of friction gãc mµ sat, gãc cä s¸t a. of incidence gãc tíi 13
 • 14. a. of inclination gãc nghiªng, gãc lÖcha. of intersection gãc t−¬ng giaoa. of osculation gãc mËt tiÕpa. of reflection gãc ph¶n x¹a. of rotation gãc quaya. of twist gãc xo¾nacute a. gãc nhänadjacent a. gãc kÒalternate a. gãc so lealternate exterior a.s c¸c gãc so le ngoµiapex a., apical a. gãc ë ®Ønhbase a. gãc ®¸ycentral a. gãc ë t©mcomplementary a. gãc phô (cho b»ng 900)concave a. gãc lâmcänugate a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600)convex a. gãc låicoordinnate a. gãc to¹ ®écorresponding a. gãc ®ång vÞconterminal a.s c¸c gãc kh¸c nhau 3600dihedral a. gãc nhÞ diÖndirection a. gãc ®Þnh h−íng, gãc chØ ph−¬ngexcentric a. of an ellipse gãc t©m sai cña elipexplementary a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 3600)exterior-interior a.gãc ®ång vÞEulerian a. gãc ¥leflat a. gãc bÑt (1800)hour a. gãc giêobtuse a. gãc tïopposite a. gãc ®æi ®Ønhphase a. gãc phapolar a. gãc cùcpolarizing a. gãc ph©n cùc 14
 • 15. polyhedrala a. gãc ®a diÖn precession a. gãc tuÕ sai quadrantal a. gãc béi cña 900 rectilinear a. gãc ph¼ng re-entrant a. gãc vµo reflex a. gãc lín h¬n 1800 vµ nhá h¬n 3600 right a. gãc vu«ng (900) round a. gãc ®Çy (3600) salient a. gãc låi scattering a. gãc ph¶n x¹ sight a. gãc nh×n solid a. gãc khèi spherical a. gãc cÇu supplemental a.s c¸c gãc bï nhau (cho b»ng 1800) straight a. hh. gãc gi÷a tiÕp tuyÕn vµ d©y cung t¹i tiÕp ®iÓm tetrahedral a. gãc tø diÖn trihedral a. gãc tam diÖn vectorial a. gãc cùc ( trong hÖ to¹ ®é cùc) vertex a. gãc ë ®Ønh vertical a.s c¸c gãc ®èi ®Ønhangular (thuéc) gãcanharmonic phi ®iÒu hoµ, kÐpanholonomic kh«ng h«l«n«manisotropic kh«ng ®¼ng h−íngannihilation sù linh ho¸, sù lµm kh«ngannihilation ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«nganuual h»ng n¨mannuity kt. niªn kho¶nannul lµm triÖt tiªuannular cã h×nh khuyªnannulet ®s. linh ho¸ tö, c¸i lµm kh«ngannulus h×nh khuyªnanode an«t, d−¬ng cùc 15
 • 16. anomalistic dÞ th−êng, phi lýanomalous dÞ th−êng, bÊt th−ênganomal [sù; ®iÒu] dÞ th−êngantapex ®èi ®Ønhante trch. më (bµi); tiÒn ®Æt (trong v¨n b¶n)antecedence log. tiÒn kiÖnantenna anten umbrella a. kü. anten ®oantiacoustic ph¶n tô quanganti-automorphism ph¶n tù ®¼ng cÊu involutorial a. ph¶n tù ®¼ng cÊu ®èi hîpantichain ®s. d©y chuyÒn ng−îc, ph¶n xÝchanticipate thÊy tr−íc vÊn ®Ò, ®o¸n tr−ícanticlockwise ng−îc chiÒu kim ®ång håanticollineation phÐp ph¶n céng tuyÕnanticommutative ph¶n giao ho¸nanticommutator ph¸n ho¸n töanticorelation phÐp ph¶n t−¬ng hçanticosine accosinanticyclone ®èi xiclonantiderivative nguyªn hµm, tÝch ph©n kh«ng ®Þnh h¹ngantiform ph¶n d¹ngantigenus ®èi gièngantiharmonic phi ®iÒu hoµantihomomorphism ph¶n ®ång cÊuantihunting chèng dao ®éng, lµm æn ®Þnhanti-isomorphism ph¶n ®¼ng cÊuantilogarithm ®èi l«gaantimode xs. antim«t (®iÓm cùc tiÓu cña mËt ®é ph©n phèi)antinode bôngantinomy nghÞch lýantiparallelogram h×nh thang c©nantipodal ®s. xuyªn t©m ®èi, ®èi xøng qua t©m 16
 • 17. antipodal ®s. sù xuyªn t©m ®èi xøng, ®èi xøng qua t©mantiprojectivity phÐp ph¶n x¹ ¶nhantiradical ®s. ®èi c¨nantirepresentation phÐp ph¶n biÓu diÔnantiesonance ph¶n céng h−ëngantieries tk. chuçi ng−îcantisine acsinantisymmetric ph¶n xøngantisymmetrization ph¶n xøng ho¸antitagent actangantithesis m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Òantithetic(al) m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Òantitone ®s ph¶n tùany bÊt kúaperiodic kh«ng tuÇn hoµnaperture khÈu ®é, lç hængapex ®Ønh, chãpaphetion tv. ®iÓm viÔn nhËtapical (thuéc) ®Ønhapogee tv. viÔn ®iÓm, viÔn ®Þa; tuyÖt ®Ýcha-point gt. a- ®iÓmapolar liªn hîpa posteriori hËu nghiÖmapothem trung ®o¹napparatus m¸y mãc, c«ng côapparent bÒ ngoµiapplicable tr¶i ®−îc, ¸p dông ®−îc; thÝch dôngapplication phÐp tr¶i, sù øng dôngapplied ®−îc øng dôngapply øng dôngapproach sù gÇn ®óng, phÐp xÊp xØ, c¸ch tiÕp cËn radial a. gl. ghÐp xÊp xØ theo tiaapproximability tÝnh xÊp xØ ®−îc 17
 • 18. approximate gÇn ®óng, xÊp xØapproximately mét c¸ch xÊp xØapproximation [sù; phÐp] xÊp xØ, tiÖm cËn a. in the mean xÊp xØ trungb×nh best a. phÐp xÊp xØ [tèi −u, tèt nhÊt] cellular a. xÊp xØ khèi closest rational a. ph©n sè s¸t nhÊt, phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc s¸t nhÊt diagonal a. xÊp xØ chÐo fist a. phÐp xÊp xr b−íc ®Çu mean a. xÊp xØ trung b×nh numerical a. [l−îng xÊp xØ, phÐp xÊp xØ] b»ng sè one-sided a. gt. phÐp xÊp xØ mét phÝa polynomial a. gt. phÐp xÊp xØ b»ng ®a thøc rational a. phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc second a. phÐp xÊp xØ b−íc hai successive a. phÐp xÊp xØ liªn tiÕp weighted a. gt. phÐp xÊp xØ cã träng sèa priori tiªn nghiÖmapse(apsis) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. ®iÓm cËn nhËt vµ viÔn nhËtapsidal (thuéc) ®iÓm xa nhÊt trªn ®−êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. (thuéc) cËn nhËt vµ viÔn nhËtarbitrarily mét c¸ch tuú ýarbitrary tuú ýare cung a. of cyloid cung xicloit analytic a. cung gi¶i tÝch circular a. cung trßn diurnal a. tv. nhËt cung forward a. cung thuËn free a. gt. cung tù do major a. cung lín minor a. cung nhá 18
 • 19. pseudo-periodic a. cung gi¶ tuÇn hoµn regular a. cung chÝnh quy short a. of cirele cung ng¾n (cña ®−êng trßn) simple a. cung ®¬narch vßm; nhÞp cuèn ë cÇu circularr a. nhÞp trßn hingeless a. nhÞp kh«ng tiÕt hîp hydrostatic a. nhÞp thuû tÜnh parabolic a. nhÞp parabolicArchimedes Acsimetarea diÖn tÝch effective a. diÖn tÝch h÷u hiÖu intrinsic a.hh. diÖn tÝch trong lateral a. diÖn tÝch xung quanh phase a. diÖn tÝch pha sectional a. diÖn tÝch cña thiÕt diÖn ngang sector a. diÖn tÝch qu¹t, diÖn tÝch sect¬ surface a. diÖn tÝch mÆt tail a. ®u«i ph©n phèi, x¸c suÊt c¸c ®é lÖch línarea-preserving b¶o toµn diÖn tÝchareal (thuéc) diÖn tÝchareolar (thuéc) diÖn tÝchargue th¶o luËn, bµn luËn, lý luËn; ph¸n ®o¸n a. from the sample dùa vµo mÉu ®Ó ph¸n ®o¸n a. in a cirele r¬i vµo vßng luÈn quÈn a. in favour of ... lý luËn nghiªng vÒ ...argument agumen, ®èi sè; gãc cùc; lý luËn, chøng minh a. of a complex nhumber agumen cña sè phøc sound a. lý luËn cã c¬ sëarithmetic sè häc additive a. ®s sè häc céng tÝnh mental a. tÝnh nhÈm recursive a. log. sè häc ®Ö quy 19
 • 20. arithmetic(al) (thuéc) sè häcarithmetically theo sè häc vÒ mÆt sè häcarithmometer m¸y tÝnh ®Æt bµn, m¸y tÝnh s¸ch tayarithmograph s¬ ®å sè häc, ®å h×nh sè häcarm c¹nh; c¸nh tay; c¸nh tay ®ßn a.of an angle c¹nh cña mét gãc a. of a couple c¸nh tay ®ßn cña ngÉu lùc a. of a lever c¸nh tay ®ßnarrange s¾p xÕparrangement sù s¾p xÕp, chØnh hîparray b¶ng, d·y s¾p xÕp; mt. m¶ng frequency a. d·y tÇn sè rectanggular a. b¶ng ch÷ nhËt square a. b¶ng vu«ng two-way a. b¶ng hai lèi vµoarrow mòi tªn (trªn s¬ ®å)artificial nh©n t¹o; gi¶ t¹oascend t¨ng, tiÕn, ®i lªn, trÌo lªnascendant t¨ng lªnascension sù t¨ng, sù tiÕn right a. ®é xÝch kinhascertain thiÕt lËp; lµm s¸ng táaspect d¹ng; phÝa; khÝa c¹nhasphericity tÝnh phi cÇuassay tk. sù thÝ nghiÖm, sù thö six- point a. tk. ph−¬ng ph¸p s¸u ®iÓmassemblage tËp hîp, sù l¾p r¸passembly sù tËp hîp, kÕt cÊu (nhiÒu linh kiÖn) control a. mt. bµn ®iÒu khiÓn plug-in a. kÕt cÊu nhiÒu khèiassert kh¼ng ®Þnh; gi÷ v÷ng; b¶o vÖassertion sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu quyÕt ®o¸nassess ®¸nh gi¸ 20
 • 21. assets kt. tµi s¶n; tiÒn cã fixed a. tµi s¶n cè ®Þnh personal a. ®éng s¶n real a.bÊt ®éng s¶nassignable kh«ng ngÉu nhiªnassignment sù ph©n bæ, sù ph©n c«ng; phÐp g¸n state a. xib. phÐp g¸n m· tr¹ng th¸iassist gióp ®ì, t−¬ng trîassociate liªn kÕt, kÕt hîp, liªn ®íi, liªn hîpassociated liªn kÕtassociation sù liªn kÕt, sù kÕt hîpassociative kÕt hîpassociativity tÝnh kÕt hîpassociator ®s. c¸i liªn hîpassume gi¶ thiÕt; thõa nhËnassumed gi¶ ®Þnhassumption sù gi¶ ®Þnh, ®iÒu gi¶ ®Þnh, gi¶ thiÕtassurance sù b¶o hiÓm life a. tk b¶o hiÓm sinh m¹ngasterisk dÊu sao (★)asteroid h×nh saoastroid ®−êng h×nh sao oblique a. ®−êng h×nh sao xiªn projective a. ®−êng h×nh sao x¹ ¶nh regular a. ®−êng h×nh sao ®Òuastrology thuËt chiem tinhastronautic(al) (thuéc) du hµnh vò trôastronomic(al) (thuéc) thiªn v¨nastronomy thiªn v¨n häc mathematical a. thiªn v¨n to¸n häcastrophysical (thuéc) vËt lý thiªn thÓasymmetric(al) kh«ng ®èi xøngasymmetrically mét c¸ch kh«ng ®èi xøng 21
 • 22. asymmetry tÝnh kh«ng ®èi xøngasymptote ®−êng tiÖm cËn curvilinear a. tiÖm cËn cong inflexional a. tiÖm cËn uèn reetilinear a. tiÖm cËn th¼ngasymptotic(al) tiÖm cËn, gÇn ®óngasymptotically mét c¸ch tiÖm cËnasynchoronous kh«ng ®ång béat ë, vµo lóc at fist tõ ®Çu; at least Ýt nhÊt; at most nhiÒu nhÊt; at oncengay tøc kh¾c, lËp tøc; at times ®«i khiatmosphere atm«tphe, khÝ quyÓn standard a. vl®c. khÝ quyÓn tiªu chuÈnatmospheric(al) (thuéc) atm«tphe, (thuéc) khÝ quyÓnatmospherics vl. nhiÔu lo¹n cña khÝ quyÓnatom nguyªn tö tagged a. vl. nguyªn tö ®¸nh dÊuatomic(al) (thuéc) nguyªn töatomicity tÝnh nguyªn töattach buéc chÆt, cét chÆtattached ®−îc buéc chÆtattain ®¹t ®−îc, hoµn thµnhattainable cã thÓ ®¹t ®−îcattenuation sù gi¶m nhÑattenuator m¸y gi¶m nhÑattraction [sù, lùc] hÊp dÉn capillary a. søc hót, mao dÉnattractor gt. ®iÓm hÊp dÉnattribute thuéc tÝnhatypical kh«ng ®iÓn h×nhaudio (thuéc) ©maudit thö, kiÓm nghiÖmaugend mt. sè h¹ng thø haiaugment t¨ng thªm, bæ sung 22
 • 23. augmentation sù t¨ngaugmented ®−îc t¨ngauthenticity tÝnh x¸c thùcautocorrelation tù t−¬ng quanautocorrlator m¸y ph©n tÝch sù t−¬ng quanautocorrelogram biÓu ®å sù t−¬ng quanautocovariance tù hiÖp, ph−¬ng saiautoduality tÝnh tù ®èi ngÉuautomatic(al) tù ®éngautomaticlly mét c¸ch tù ®éngautomatics tù ®éng häcautomation sù tù ®éng; tù ®éng häc; kü thuËt tù ®éngautomatism tÝnh tù ®éngautomatization sù tù ®éng ho¸automaton m¸y tù ®éng «t«mat deterministic a. «t«mat ®¬n ®Þnh finite a. may tù ®éng h÷u h¹n, «t«mat h÷u h¹n linear bounded a. «t«mat ®Èy xuèng non-deterministic a. «t«mat kh«ng ®¬n ®Þnh probabilistic a. «t«mat x¸c suÊtautomorphic tù ®¼ng cÊuautomorphism [tÝnh, phÐp, sù] tù ®¼ng cÊu, phÐp nguyªn h×nh central a. tù ®¼ng cÊu trung t©m interior a. ®s. phÐp tù ®¼ng cÊu trong outer a. phÐp tù ®¼ng cÊu ngoµi singular a. phÐp tù ®¼ng cÊu kü dÞautonomous tù trÞ, tù qu¶n, tù ®iÒu khiÓn; «t«m«nauto-oscillation sù tù dao ®éngautoprojectivity phÐp tù x¹ ¶nhautoregression sù tù håi quyautoregressive tù håi quyauxiliary bæ trî, phôaverage trung b×nh at the a. ë møc trung b×nh; 23
 • 24. above a. trªn trung b×nh arithmetic a. trung b×nh céng geometric (al) a. trung b×nh nh©n ( ab )  2ab  harmonic a. trung b×nh ®iÒu hoµ   a+b process a. gi¸ trÞ trung b×nh cña qu¸ tr×nh progressive a. tk. d·y c¸c trung b×nh mÉu weighted a. tk. (gi¸ trÞ) trung b×nh cã träng sèaveraging sù lÊy trung b×nh group a. lÊy trung b×nh nhãmavoirdupois hÖ thèng c©n dïng “pao” lµm ®¬n vÞaxial (thuéc) trôcaxiom tiªn ®Ò a. of choise tiªn ®Ò chän a. of completeness tiªn ®Ò ®Çy ®ñ a. of congruence tiªn ®Ò t−¬ng ®¼ng a. of connection tiªn ®Ò liªn th«ng a. of continuity tiªn ®Ò liªn tôc a. of infinity tiªn ®Ò v« tËn a. of order tiªn ®Ò thø tù a. of parallels tiªn ®Ò ®−êng song song a. of reducibility tiªn ®Ò kh¶ quy a. of scheme log. s¬ ®å tiªn ®Ò categorical a. tiªn ®Ò ph¹m trï distance a. tiªn ®Ò kho¶ng c¸ch exactness a. tiªn ®Ò khíp exchange a. tiªn ®Ò thay thÕ excision a. ®s tiªn ®Ò khoÐt fist countability a. tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø nhÊt general a. tiªn ®Ò tæng qu¸t geometric a. tiªn ®Ò h×nh häc norm a.s gt c¸c tiªn ®Ò chuÈn 24
 • 25. plane a. tiªn ®Ò mÆt ph¼ng second a. of countabitity tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø hai separation a.s c¸c tiªn ®Ò t¸ch space a. tiªn ®Ò kh«ng gian triangle a. top. tiªn ®Ò tam gi¸caxiomatic(al) (thuéc) tiªn ®Òaxiomatics tiªn ®Ò häc, hÖ tiªn ®Ò formal a. hÖ tiªn ®Ò h×nh thøc informal a. hÖ tiªn ®Ò kh«ng h×nh thøcaxiomatizability tÝnh tiªn ®Ò ho¸ finite a. tÝnh tiªn ®Ò ho¸ h÷u h¹naxiomatizable tiªn ®Ò ho¸ ®−îcaxiomatization tiªn ®Ò ho¸axis trôc a. of abscissas trôc hoµnh a. of a cone trôc cña mÆt nãn a. of a conic trôc cña c«nic a. of convergence trôc héi tô a. of coordinate trôc to¹ ®é a. of a curvanture trôc chÝnh khóc a. of cylinder trôc cña h×nh trô a. of homology trôc thÊu x¹ a. of linear complex trôc cña mí tuyÕn tÝnh a. of ordinate trôc tung a. of a pencil of plane trôc cña mét chïm mÆt ph¼ng a. of perspectivity trôc phèi c¶nh a. of projection trôc chiÕu a. of a quadric trôc cña mét qua®ric a. of revolution trôc trßn xoay a. of symmetry trôc ®èi xøng binary a. trôc nhÞ nguyªn circular a. ®−êng trßn trôc conjugate a. of a hyperbola trôc ¶o cña hipebon 25
 • 26. coordinate a. tr−cô to¹ ®é crystallograpphic a. trôc tinh thÓ electric a. trôc ®iÖn focal a. trôc tiªu homothetic a. trôc vÞ tù imaginary a. trôc ¶o longitudinal a. trôc däc majorr a. of an ellipse [trôc lín, trôc chÝnh] cña elip monor a. of an ellipse trôc nhá cña elip moving a. trôc ®éng neutral a. trôc trung hoµ number a. trôc sè optic a. quang trôc polar a. trôc cùc principal a. trôc chÝnh principal a. of inertia trôc qu¸n tÝnh chÝnh radical a. trôc ®¼ng ph−¬ng real a. trôc thùc semi-transverse a. trôc nöa xuyªn transverse a. trôc thùc, trôc ngang, trôc xuyªn (cña hipebon) vertical a. trôc th¼ng ®øngaxle trôc instantaneous a. trôc tøc thêiaxonometry trôc l−îng häcazimith gãc cùc; tv. ®é ph−¬ng vÞazimuthal (thuéc) gãc cùc; ®é ph−¬ng vÞ 26
 • 27. Bback l−ng; c¸i nÒn // ë ®»ng sau; theo h−íng ng−îc l¹i calling b. tk.trë vÒ, tr¶ l¹iback-action ph¶n t¸c dông, t¸c dông ng−îcback ward ë phÝa sau // theo h−íng ng−îc l¹ibalance c¸i c©n; sù c©n b»ng; qu¶ l¾c ®ång hå; ®èi träng: kt.c¸n c©n thanh to¸n dynamic b. c©n ®éng lùc spring b. c©n lß xo static b. c©n tÜnh häc torsion b vl. c©n xo¾nbalanced ®−îc c©n b»ngbalayage sù quyÕtball qu¶ bãng, qu¶ cÇu, h×nh cÇuball and socket kü. b¶n lÒ h×nh cÇuball-bearing æ biballistic x¹ kÝchballistics khoa x¹ kÝch exterior b. khoa x¹ kÝch ngoµi interior b. khoa x¹ kÝch trongband d¶i b¨ng bã b. of semigroup bã nöa nhãmbase c¬ së, nÒn, ®¸y, c¬ sè b. of point c¬ së t¹i mét ®iÓm b. of cone ®¸y cña h×nh nãn b. of logarithm c¬ sè cña loga b. of triangle ®¸y tam gi¸c countable b. c¬ së ®Õm ®−îc difference b. c¬ së sai ph©n equivalent b. c¬ së t−¬ng ®−¬ng neighbourhood b. gt. c¬ së l©n cËn proper b. gt. c¬ së riªngbasic c¬ së, cèt yÕu 27
 • 28. basis c¬ së b. of intergers c¬ së cña hÖ ®Õm absolute b. gt. c¬ së tuyÖt ®èi intergity a. c¬ së nguyªn orthogonal b. c¬ së thùc giao transcendental b. ®s. c¬ së siªu viÖt unitary b. c¬ së [unita ®¬n nguyªn]batch mét nhãm, mét to¸n, mét mÎbatching ®×nh liÒu l−îngbattery bé, bé pin, bé ¾c quybeam dÇm; tia (s¸ng) chïm (s¸ng) b. on elastic foundation dÇn trªn nÒn ®µn håi b. on elastic support dÇn trªn gèi ®µn håi compuond b. dÇm ghÐp conjugate b. dÇm liªn hîp continuos b. dÇm nhiÒu nhÞp, dÇmliªn tôc electron b. tia ®iÖn tö, chïm electron fixed b. dÇm cè ®Þnh floor b. dÇm ngang hinged b. dÇm tiÕt hîp lattice b. dÇm m¹ng, dÇm thµnh phÇn narrow b. mt. chïm hÑp scanning b. tia quÐtbearing chç tùa, ®iÓm tùa; gãc ph−¬ng vÞ compass b. gãc ph−¬ng vÞ ®Þa bµn radial b. æ trôc h−íng t©mbeat ph¸chbecome trë nªnbigin b¾t ®Çubiginning sù b¾t ®Çubehaviour d¸ng ®iÖu; c¸ch xö lý, chÕ ®é asymptoic(al) b.gt. d¸ng ®iÖu tiÖm cËn boundary b. d¸ng ®iÖu ë biªn 28
 • 29. expectation b. xs. d¸ng ®iÖu trung b×nh goal-seeking b.xib. d¸ng ®iÖu h−íng ®Ých linear b. d¸ng ®iÖu tuyÕn tÝnh transient b. chÕ ®é chuyÓn tiÕpbehavioural (thuéc) d¸ng ®iÖubell-shaped h×nh qu¶ chu«ngbeft ®íi ®ai confidence b. ®íi tin cËybelong thuéc vÒbelow d−íibend uèn congbending sù uèn pure b. sù uèn thuÇn tuý (cña dÇm)benifit quyÒn lîi, lîi Ých; kt. l·i insurance b. kt (tiÒn) trî cÊp b¶o hiÓmbest tèt nhÊt, tèi −ubet trch. ®¸nh cuécbeta bªta (β); sao bªta cña mét chßm saobetting sù ®¸nh cuécbetween gi÷abevel nghiªng; gãc nghiªngbi-additive song céng tÝnhbiaffine song afinbias tk. ®é chªnh lÖch, sai sè hÖ thèng rêi, dÞch chuyÓn downwarrd b. tk. chÖch xuèng d−íi, chÖch thÊp ®i grid b. sù dÞch chuyÓn l−íibias inherent b. tk ®é chÖch kh«ng khö ®−îc interviewer b. tk. ®é chÖch phñ quan (®é chÖch cña kÕt qu¶ ®iÒu tra do chñ quan ng−êi ®iÒu tra g©y ra) upward b. tk chÖch lªn trªn, chÖch lªn cao weight b. ®é chÖch träng l−îng (®é chÖch do gi¶m träng l−îng sai g©y ra)biased tk. chÖch; kh«ng ®èi xøng 29
 • 30. biaxial l−ìng trôc, song trôcbicategory song ph¹m trïbicharacteristic song ®Æc tr−ngbicompact song comp¨cbicompactification song comp¨c ho¸bicompactum song comp¨cbicomplex song phøcbiconvex hai phÝa lçibicylinder song trôbidirectional hai chiÒu, thuËn nghÞchbidual song ®èi ngÉubiennial hai n¨m métbieqiuvalence song t−¬ng ®−¬ngbifactorial hai nh©n tèbifecnode song flecn«tbifunctor song hµm tö, hai tö hai ng«ibifurcate t¸ch ®«i chia nh¸nhbifurcation sù t¸ch ®«i, sù chia nh¸nhbigenus gièng kÐpbigrade song cÊpbiharmonic song ®iÒu hoµbiholomorphic song chØnh h×nhbijection song ¸nhbilateral hai bªn, hai phÝabilinear song tuyÕn tÝnhbill kt. ng©n phiÕu; ho¸ ®¬n b. of exchange ng©n phiÕu trao ®æibillion mét ngh×n tØ (1012) (ë Anh), (109) (ë mü)bimodal hai mètbimodule song m«®unbinariants song biÕn thøcbinary nhÞ nguyªn, hai ng«ibind buéc, liªn kÕt 30
 • 31. binodal (thuéc) nót kÐpbinode nót kÐp b. of surface nót kÐp cña mét mÆtbinomial nhÞ thøcbinormal phã ph¸p tuyÕnbiomathematics to¸n sinh vËt häcbiometric tk. sinh tr¾cbiometric tk. sinh tr¾c häcbiorthogonal song trùc giaobiorthogonalization sù song trùc giao ho¸biostatistÝe thèng kª sinh vËt häcbipart hai tÇngbipartite hai phÇn, hai nh¸nhbipolar l−ìng cùcbiquadratic trïng ph−¬ngbiquaternion song qua - tenionbØational song h÷u tûbirectangular cã hai gãc vu«ngbiregular song chÝnh quybisecant song c¸t tuyÕnbisect chia ®«ibisection sù chia ®«ibisector ph©n gi¸c b. of an angleph©n gi¸c (cña mét gãc) external b. ph©n gi¸c ngoµi internal b. ph©n gi¸c trong perpendicular b. ®−êng trung trùcbisectrix ph©n gi¸cbiserial hai chuçibistable song æn ®Þnhbisymmetric song ®èi xøngbit bit (®¬n vÞ th«ng tin) sè nhÞ ph©nbitangent l−ìng tiÕp (tiÕp xóc t¹i hai ®iÓm) 31
 • 32. biunique mét ®èi métbivariate tk. hai chiÒubivector song vect¬black ®enblackbroad b¶ng ®enblank chç trèngblink vl. mµng ch¾nblock khèi, ®èng, kÕt cÊu buiding b. c¬; khèi x©y dùng; mt. khèi tiªu chuÈn incomplete b. tk. khèi khuyÕt linked b.s c¸c khèi giao nhau ramdomized b. khèi ngÉu nhiªnblocking c¶nboad mt. b¶ng, bµn calculating b. mt. bµn tÝnh computer b. bµn tÝnh control b. b¶ng kiÓm tra distributing b. b¶ng ph©n phèi instrument b. b¶ng dông cô key b. bµn phÝm, b¶ng ®iÒu khiÓn panel b. b¶ng (danh s¸ch) dông cô plotting b. bµn can (thiÕt kÕ)body thÓ, vËt, vËt thÓ, khèi convex b. vËt låi, thÓ låi heavenly b. thiªn thÓ multiply connected b. thÓ ®a liªn rigid b vl. vËt r¾n (tuyÖt ®èi) star b. thÓ h×nh saobolide tv. sao b¨ngbond mèi liªn kÕt, mèi quan hÖbook s¸chbook-keeping c«ng viÖc kÕ to¸nboom tk. sù bu«n b¸n ph¸t ®¹t 32
 • 33. boost t¨ng ®iÖn thÕbooster m¸y t¨ng ®iÖn thÕborder biªn, bêbore lç hængbottle chai Klein’s b. chai Kleinbottle-neck cæ chaibound biªn giíi, ranh giíi cËn b. of the error cËn cña sai sè, giíi h¹n sai sè essential upper b. cËn trªn cèt yÕu greatest lower b. cËn d−íi lín nhÊt least upper b. cËn trªn bÐ nhÊt lower b.cËn d−íi upper b. cËn trªnboundary biªn, biªn giíi, giíi h¹n b. of a chain biªn giíi cña mét d©y chuyÓn acceptance b. giíi h¹n thu nhËn glued b. ies top. biªn bÞ d¸n homotopy b. biªn ®ång lu©n ideal b. gt. biªn lý t−ëng lower b. biªn d−íi natural b. of afuntion cËn tù nhiªn cña mét hµmbounded bÞ chÆn almost b. hÇu bÞ chÆn essentially b. gt. bÞ chÆn thùc sù, bÞ chÆn cèt yÕu, bÞ chÆn hÇu kh¾p n¬i totally b. hoµn toµn bÞ chÆn uniformyli b. bÞ chÆn ®Òuboundedly bÞ chÆnboundedness sù bÞ chÆn, tÝnh bÞ chÆn b. of solution tÝnh bÞ chÆn cña lêi gi¶iboundless kh«ng bÞ chÆnbox hépbrachistochrone ®−êng ®o¶n thêi 33
 • 34. bracket dÊu ngoÆc curly b. dÊu ngoÆc {} round b. dÊu ngoÆc ( ) square b. dÊu ngoÆc [ ]braid top. bÖn, tÕtbrain bé ãc; trÝ tuÖ; trÝ lùc artificial b. ãc nh©n t¹o electronic b. ãc ®iÖn töbranch nh¸nh, cµnh b. of a curve nh¸nh cña mét ®−êng cong b. es of knownledge c¸c ngµnh tri thøc, c¸c ngµnh khoa häc analytic b. nh¸nh gi¶i tÝch linear b. nh¸nh tuyÕn tÝnh positive b. nh¸nh d−¬ng principal b. nh¸nh chÝnhbranched ®−îc chia nh¸nhbreadth chiÒu réngbreak lµm vì, ®øt, dêi ra b. off ng¾tbreakkable [vì, ®øt, rêi] ra ®−îcbreaking sù vì, sù ®øt, sù rêi ra b. of waves sùvì sãngbreed sinh, sinh ra, sinh s«ibrevity tÝnh ng¾n gänbroad réngbroken bÞ [vâ, g·y, gÊp]bridge kü. cÇu suspension b. kü. cÇu treobridging in addittion phÐp nhí trong phÐp céngbrightness vl. sù s¸ng chãibuckle uèn cong l¹ibudget kt. ng©n s¸chbuffer mt. bé phËn nhí trung gian 34
 • 35. build x©y dùng, thiÕt kÕbuild-in mt. ®· l¾p r¸pbulk mí, khèi; phÇn chÝnh ®¹i bé phËnbunch chïm, nhãm, bãbundle chïm, mí, bã; top. kh«ng gian ph©n thí b. of cireles chïm ®−êng trßn b. of coefficients chïm hÖ sè b. of conis chïm c«nic b. of lines (rays) chïm ®−êng th¼ng b. of planes chïm mÆt ph¼ng b. of quadrics chïm qua®ric b. of spheres chïm mÆt cÇu fibre b. kh«ng gian ph©n thí chÝnh principal fibre b. top. kh«ng gian ph©n thí chÝnh simple b. chïm ®¬n, ph©n thí ®¬n sphere b. chïm mÆt cÇu tangent b. chïm tiÕp tuyÕn tensorr b. chïm tenx¬burner bé phËn ch¸ybus xe common b. mt. vµnh xe chung number transfer b. mt. xe truyÒn sè; b¸nh truyÒn sè pulse b. mt. xe xung l−îng storage-in b. mt. xe vµo cña bé nhíbisiness c«ng viÖc; kinh doanh th−¬ng m¹ibutton nót bÊm, c¸i khuy push b. nót bÊm ®Èy reset b. nót bËt l¹i start b. mt. nót bÊm khëi ®éng stop b. mt. nót dõngbuy kt. muabuyer kt. ng−êi mua 35
 • 36. by b»ng, bëi b. formula b»ng c«ng thøc. b. nomeans kh«ng cã c¸ch nµo,kh«ng khi nµo, b. virtue of v×, do, theobypass ®i vßng quanh 36
 • 37. Ccable c¬, d©y c¸p suspension c. d©y c¸p treocactoid top. cactoitcalculability tÝnh, chÊt tÝnh ®−îc effective c. log. tÝnh chÊt, tÝnh ®−îc hiÖu qu¶calculagraph m¸y ®Õm thêi giancalculate tÝnh to¸ncalculation sù tÝnh to¸n, phÐp tÝnh automatic c. tÝnh to¸n tù ®éng fixed point c. tÝnh to¸n víi dÊu phÈy cè ®Þnh floating point c. tÝnh to¸n víi dÊy phÈy di ®éng graphic (al) c. phÐp tÝnh ®å thÞ non-numerical c.s tÝnh to¸n kh«ng b»ng sè numerical c.s tÝnh to¸n b»ng sècalculator dông cô tÝnh to¸n. m¸y tÝnh analogue c. m¸y tÝnh t−¬ng tù, m¸y tÝnh m« h×nh card programmed electronic c. m¸y tÝnh ®iÖn tö dïng b×a ®ôc lç desk c. m¸y tÝnh ®Ó b¶n digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè direct reading c. m¸y tÝnh ®äc trùc tiÕp disk c. bé phËn tÝnh h×nh ®Üa function c. bé phËn tÝnh hµm sè hand c. m¸y tÝnh x¸ch tay high-speed c. m¸y tÝnh nhanh logarithmic c. m¸y tÝnh l«garit printing c. m¸y tÝnh in table c. m¸y tÝnh d¹ng b¶ng vest-pocket c. m¸y tÝnh bá tóicalculus phÐp tÝnh, tÝnh to¸n c. of variations tÝnh biÕn ph©n differential c. tÝnh vi ph©n 37
 • 38. differenttial and integral c. phÐp tÝnh vi tÝch ph©n functional c. phÐp tÝnh vÞ tõ high predicate c. phÐp tÝnh vÞ tõ cÊp cao infinitesimal c. phÐp tÝnh c¸c v« cïng bÐ integral c. phÐp tÝnh tÝch ph©n logical c. phÐp tÝnh l«gic numerical c. tÝnh b»ng sè operational c. phÐp tÝnh to¸n tö predicate c. phÐp tÝnh vÞ tõ propositional c. phÐp tÝnh mÖnh ®Ò restricted predicate c. phÐp tÝnh hÑp c¸c vÞ tõ sentential c. phÐp tÝnh mÖnh ®Ò, phÐp tÝnh ph¸n ®o¸ncalendar lÞchcalibrate ®Þnh sè, x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè; chia ®é lÊy mÉucalibration sù ®Þnh cì; sù lÊy mÉu; sù chia ®écalk sao, cancall gäi, gäi lµ // sù gäi incoming c. tk. tiÕng gäi vµocaloric (thuéc) nhiÖt; chÊt nãngcalorie calocam c¬. cam, ®Üa lÖch trôccam-follower c¬. bé phËn theo dâi camcam-shaft c¬. trôc cam; trôc ph©n phèicanal èngcancel gi¶n −íc (ph©n phèi), g¹ch bá c. out triÖt tiªu l·n nhau, gi¶n −íccancellable gi¶n −íc ®−îccancellation sù gi¶n −íc; sù triÖt tiªu nhaucandle-power lùc ¸nh s¸ngcanonical chÝnh t¾ccantilever c¬. dÇm ch×a, c«ngxon, gi¸ ®ìcap mò; ngßi thuèc næ speracal c. hh. cÇu ph©ncap-product tÝch Witny 38
 • 39. capacitanci ®iÖn dungcapacitor c¸i tô (®iÖn); b×nh ng−ng h¬icapacity dung l−îng, dung tÝch, n¨ng lùc, c«ng suÊt, kh¶ n¨ng, kh¶ n¨ngth«ng qua bearing c. t¶i dung channel c. kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnh digit c. mt. dung l−îng ch÷ sè firm c. kt. lùc l−îng cña mét h·ng flow c. kh¶ n¨ng th«ng qua heat c. nhiÖt dung information c. dung l−îng th«ng tin logarithmic c. gt. dung l−îng l«garit memory c. dung l−îng bé nhí production c. kh¶ n¨ng s¶n xuÊt regulator c. c«ng suÊt cña c¸i ®iÒu hµnh thermal c. vl. nhiÖt dung traffic c. kh¶ n¨ng vËn chuyÓncapital kt. vèn, t− b¶n // chÝnh, quan träng circulating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, t− b¶n l−u th«ng fixed c. kt. vèn c¬ b¶n, vèn cè ®inh floating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, vèn t− b¶n l−u th«ng working c. kt. vèn lu©n chuyÓncapture sù b¾tcard mt. tÊm b×a, phiÕu tÝnh cã lç; b¶ng; trch. qu©n bµi correetion c. b¶ng söa ch÷a plain c. trch. qu©n bµi c«ng khai punched c. b×a ®ôc lç test c. phiÕu kiÓm tra trump c. quana bµi th¾ngcardinal c¬ b¶n, chÝnhcardinality b¶n sè; lùc l−îngcardioid ®−êng hÝnh tim (®å thÞ r=a (1-cos))carriage mt. bµn tr−ît (cña m¸y tÝnh trªn bµn); xe (löa, ngùa) 39
 • 40. accumulator c. mt. xe tÝch lòy [bµn, con] tr−ît tÝch luü movable c. mt. [bµn tr−ît, xe tr−ît] ®éngcarier gi¸ (mang)carry mt. sè mang sang hµng tiÕp theo, sù chuyÓn sang // mang sang accumulative c. sè mang sang ®−îc tÝch luü delayed c. sù mang sang trÔ double c. sù mang sang kÐp end around c. ho¸n vÞ vßng quanh negative c. sù mang sang ©m previous c. sù mang sang tr−íc (tõ hµng tr−íc) simultaneous c. mt. sù mang sang ®ång thêi single c. mt. sù mang sang ®¬n lÎ successive c. ies mt. sù mang sang liªn tiÕp undesirable c. mt. sù mang sang kh«ng mong muèncartessian (thuéc) §Ò c¸ccartography m«n b¶n ®åcascade tÇng, cÊpcase tr−êng hîp in c. trong tr−êng hîp degenerate c. tr−êng hîp suy biÕn general c. tr−êng hîp tæng qu¸t, tr−êng hîp chung limiting c. tr−êng hîp giíi h¹n limit-point c. gt. tr−êng hîp ®iÓm giíi h¹n ordinary c. tr−êng hîp th«ng th−êng particularr c. tr−êng hîp [riªng, ®Æc biÖt] special c. tr−êng hîp ®Æc biÖtcash kt. tiÒn mÆtcast nÐm, qu¨ngcasting out ph−¬ng ph¸p thö tÝnh (nh©n hay céng)catalogue môc lôc library c. th−c môccategorical (thuéc) ph¹m trïcategory ph¹m trï, h¹ng môc c. of sets ph¹m trï tËp hîp 40
 • 41. Abelian c. ph¹m trô Aben abstract c. ph¹m trï trõu t−îng additive c. ph¹m trï céng tÝnh cocomplete c. ph¹m trï ®èi ®Çy ®ñ colocally c. ph¹m trï ®Þa ph−¬ng complete c. ph¹m trï ®Çy ®ñ conormal c. ph¹m trï ®èi chuÈn t¾c dual c. ph¹m trï ®èi ngÉu exact c. ph¹m trï khíp marginal c.tk. tÇn suÊt kh«ng ®iÒu kiÖn (cña mét dÊu hiÖu nµo ®ã) normal c. ph¹m trï chuÈn t¾c opposite c. ph¹m trï ®èicatenary d©y xÝch, d©y chuyÒn, ®−êng d©y chuyÒn hydrrostatic c. ®−êng d©y xÝch thuû tÜnh hyperbolic c. ®−êng d©y xÝch hipebolic parabolic c. ®−¬ng d©y xÝch parabolic spherical c. ®−êng d©y xÝch cÇu two-based c. ®−¬ng d©y xÝch hai ®¸ycatenoid mÆt catinoitcathode vl. cat«t, ©m cùc coated c. cat«t phñ, ©m cùc phñ hot c. ©m cùc nãng (trogn ®Ìn)causal (thuéc) nguyªn nh©n; nh©n qu¶causality vl. tÝnh nh©n qu¶cause nguyªn nh©n, lý do vl. nh©n qu¶ assibnable sc. tk. nguyªn nh©n kh«ng ngÉu nhiªn chance c. nguyªn nh©n ngÉu nhiªncauseless kh«ng cã nguyªn nh©ncavitation sù sinh lç hængcavity c¸i hèc, lç hæng toroidal a. lç hæng h×nh xuyÕncelestial (thuéc) vò trô, trêicell tÕ bµo; «, ng¨n (m¸y tÝnh); khèi 41
 • 42. binary c. « nhÞ ph©n degenerate c. ng¨n suy biÕn storage c. ng¨n nhí, ng¨n l−u tr÷cellular (thuéc) tÕ bµocellule m¾t, «, tÕ bµo (nhá)censor tk. lµm thiÕu; nh©n viªn kiÓm duyÖtcensorred tk. bÞ thiÕu; ®· kiÓm duyÖtcent mét tr¨m per c. phÇn tr¨m (%)center (centre) trung t©m // ®Æt vµo t©m c. of a bundle t©m cña mét chïm c. of buyoancy t©m næi c. of s cirele t©m vßng trßn c. of compresssion t©m nÐn c. of a conic t©m cña mét c«nic c. of curvature t©m cong c. of figure t©m mét h×nh c. of flexure t©m uèn c. of gravity träng t©m c. of a group t©m cña mét nhãm c. of homology t©m thÊu x¹ c. of inversion t©m nghÞch ®¶o c. of isologue t©m ®èi väng c. of mass t©m khèi c. of mean distance t©m kho¶ng c¸ch trung b×nh c. of moment t©m m«men c. of oscillation t©m dao ®éng c. of a pencil t©m mét bã c. of percussion t©m kÝch ®éng c. of perspectivity t©m phèi c¶nh c. of projection t©m chiÕu c. of a quadratic complex t©m mét mí bËc hai c. of a quadric t©m mét quadric c. of a range t©m cña mét miÒn biÕn thiªn 42
 • 43. c. of similarity t©m ®ång d¹ng c. of sphere t©m h×nh cÇu c. of surface t©m cña mÆt c. of suspension t©m treo c. of twist t©m xo¾n aerodynamic c. t©m ¸p computation c. trung t©m tÝnh to¸n elastic c. t©m dµn håi harmonic c. t©m ®iÒu hoµ instantaneous c. t©m tøc thêi median c. tk t©m [trung vÞ; me®ian] radical c. t©m ®¼ng ph−¬ng ray c. t©m vÞ tù shear c. t©m tr−ît, t©m c¾tcentesimal b¸ch ph©ncentile tk. b¸ch ph©n vÞcentral (thuéc) trung t©mcentralizer ®s. nhãm con trung t©mcentric(al) trung t©m chÝnhcentred cã t©mcentrifugarl ly t©mcentring ®−a t©m vÒ // sù ®Þnh t©mcentripetal h−íng t©mcentrode ®−êng t©m quay tøc thêicentroid träng t©m (cña mét h×nh hay mét vËt); pháng t©m c. of a triangle trung tuyÕn cña mét tam gi¸c curvature c. träng t©m cong (träng t©m cña ®−êng cong cã mËt ®é khèi tû lÖ víi ®é cong)cemtrum t©m c. of a group tama cña nhãmcentuple gÊp phÇn tr¨m, nh©n víi mét tr¨mcertain ch¾c ch¾n, ®· biÕt for a c. ch¾c ch¾n; to a c. tÊt nhiªnchain d©y xÝch, d©y chuyÒn chuçi 43
 • 44. c. of syzygies ®s. xÝch [héi xung, xiziji] atternating c. d©y xÝch ®an, d©y chuyÒn ®an finite c. xs. xÝch h÷u h¹n Marcop xs. xÝch Maccèp normal c. d©y chuyÒn chuÈn t¾c reducible c. ®s. d©y chuyÒn kh¶ quy smallest c. top. d©y chuyÒn nhá nhÊtchance tr−êng hîp ngÉu nhiªn, kh¶ n¨ng cã thÓ; c¬ héi by c. ngÉu nhiªn c. of acceptance x¸c suÊt thu nhËnchange sù thay ®æi, sù biÕn ®æi // thay ®æi, biÕn ®èi the signs changesthay ®æi dÊu c. of base (basis) ®æi c¬ së; ®æi c¬ sè secular c. sù thay ®æi tr−êng kúchannel èng kªnh binary c. kªnh nhÞ nguyªn, kªnh nhÞ ph©n communication c. kªnh th«ng tin correction c. kªnh hiÖu ®Ýnh, kªnh söa sai frequency c. kªnh tÇn sè noiseless c. èng kh«ng cã nhiÔu ©m, kªnh kh«ng ån open c. kªnh nhí recording c. èng ghi gi÷ signal c. èng tÝn hiÖu transmission c. kªnh truyÒn tin undellayed c. kªnh kh«ng trÔ wrong c. xib. kªnh saichapter ch−¬ng (s¸ch) // chia thµnh ch−¬ngcharacter ®s. ®Æc tr−ng, ®Æc tÝnh; ®Æc sè; mt. dÊu ch÷ conjugate c. ®s. ®Æc tr−ng liªn hîp group c. ®Æc tr−ng nhãm irreducible c. tÝnh chÊt kh«ng kh¶ quy non-principal c. tÝnh kh«ng chÝnh perforator c. sè vµ dÊu hiÖu trªn phÝm m¸y ®ôc lç 44
 • 45. principal c. ®Æc tr−ng chÝnhcharacteristic ®Æc tÝnh, ®Æc tr−ng; ®Æc tuyÕn c. of a complex ®Æc tuyÕn cña mét mí (®−êng th¼ng) c. of correspondence ®Æc tr−ng cña mét phÐp t−¬ng øng c. of a developable ®Æc tuyÕn cña mét mÆt tr¶i ®−îc c. of a family of surfaces ®Æc tuyÕn cña mét hä mÆt c. of a field ®Æc sè cña mét tr−êng c. of logarithm phÇn ®Æc tÝnh cña l«ga complementary c. ®Æc tÝnh bï control c. ®Æc tr−ng ®iÒu chØnh, ®Æc tr−ng ®iÒu khiÓn decibellog frequency c. ®Æc tr−ng biªn tÇn l«ga delay c. ®Æc tr−ng trÔ drive c. ®Æc tr−ng biÕn ®iÖu dynamic(al) c. ®Æc tr−ng ®éng Euler c. ®Æc tr−ng ¥le exterrnal c. xib. ®Æc tr−ng ngoµi feed back c. ®Æc tr−ng liªn hÖ ng−îc hysteresis c. ®Æc tr−ng hiÖn t−îng trÔ idealized c. xib ®Æc tr−ng ®−îc lý t−ëng ho¸ impedance c. ®Æc tr−ng tæng trë lumped c. ®Æc tr−ng chung noise c. ®Æc tr−ng tiÕng ån no-load c. xib. ®Æc tr−ng kh«ng t¶i operating c. xib ®Æc tr−ng sö dông; tk. ®−êng ®Æc tr−ng overload c. ®Æc tr−ng qu¸ t¶i performance c. ®Æc tr−ng sö dông phase c. ®Æc tr−ng pha recovery c. ®Æc tr−ng qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕ, ®−êng håi phôc resonance c. ®−êng céng h−ëng response c. xib. ®Æc tr−ng tÇn sè rising c. xib ®Æc tr−ng t¨ng (thªm) saturation c. ®Æc tr−ng b·o hoµ selectivuty c. ®Æc tr−ng tuyÓn lùa 45
 • 46. square-law c. xib. ®Æc tr−ng b×nh ph−¬ng static(al) c. xib. ®Æc tr−ng tÜnh steady-state c. xib. ®Æc tr−ng cña chÕ ®é æn ®Þnh steep-sided c. ®Æc tr−ng cã nh¸t c¾t dùng ®øng surge c. xib. ®Æc tr−ng chuyÓn tiÕp target c. ®Æc tr−ng môc ®Ých through c. ®Æc tr−ng xuyªn qua total c. xib. ®Æc tr−ng chung transmission c. ®Æc tr−ng truyÒn ®¹tcharacteristically mét c¸ch ®Æc tr−ngcharge sù n¹p ®iÖn; gi¸ c¶; sù chi tiªu; träng tµi maintainance c.s kt. chi phÝ sö dôngchart biÓu (®å) arithmetics c. biÓu ®å nh÷ng thay ®æi sè l−îng circular c. biÓu ®å vu«ng control c. phiÕu kiÓm tra dot c. biÓu ®ß ®iÓm double logarithmic c. b¶n ®å cã tû lÖ xÝch l«ga ë hai trôc efficiency c. biÓu ®å hiÖu suÊt, hiÖu suÊt biÓu ®å impedance c. ®å thÞ tæng trë logarithmic c. tk. biÓu ®å l«ga percentile c. tk. ®−êng ph©n phèi recorder c. b¶ng ghi, biÓu ®å ghichase theo dâichasing sù theo dâi diagram c. sù theo dâi trªn biÓu ®åcheek kiÓm tra c. on accuracy kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cyele c. kiÓm tra chu tr×nh digit c. kiÓm tra ch÷ sè even-parity c. kiÓm tra tÝnh ch½n odd-even c. mt. kiÓm tra tÝnh ch½n - lÎ parity c. kiÓm tra tÝnh ch½n lÎchecker thiÕt bÞ thö; ng−êi kiÓm tra 46
 • 47. cheeking sù kiÓm tra c. by resubstitution kiÓm tra b»ng c¸ch thÕ (vµo ph−¬ng tr×nh lóc ®Çu)chequers trch. trß ch¬i cê (t©y)chess trch cêchief chÝnh, c¬ b¶nchoise sù chänchoose lùa chänchord d©y cung, d©y tr−¬ng c. of contact d·y tiÕp xóc bifocal c. of a quadric d©y song tiªu cña mét quadric focal c. d©y tiªu upplemental c.s d©y cung bïchromatic s¾c saichromation tÝnh s¾c saicinq(ue) trch. qu©n bµi n¨mcipher sè kh«ng; ký hiÖu ch÷ sè, mµ // lËp m·, tÝnh b»ng ch÷ sècirele vßng trßn, ®−êng trßn, h×nh trßn c. at infinity vßng ë v« tËn,imaginary c. at infinity vßng ¶o ë v« tËn c. of convergence h×nh trßn héi tô c. of curvature ®−êng trong chÝnh khóc c. of declination vßng lÖch c. of influence vßng ¶nh h−ëng c. of inversion vßng trßn nghÞch ®¶o c. of permutation chu tr×nh ho¸n vÞ asymptotic c. ®−êng trßn tiÑm cËn circumscribed c. vßng trßn ngo¹i tiÕp coaxial c.s vßng trßn ®ång trôc concentric c.s vßng trßn ®ång t©m critical c. vßng trßn tíi h¹n director c. ®−êng trßn chi ph−¬ng eccentric c.s of an ellipse vßng t©m sai cña elip escribed c. (of a triangle) vßng trßn bµng tiÕp (cña mét tam gi¸c) externally tangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóc ngoµi 47
 • 48. focal c. vßng trßn tiªu generating c. ®−êng trßn sinh great c. vßng trßn lín (cña h×nh cÇu) horizontal c. vßng ch©n trêi imaginary c. vßng ¶o impedance c. vßng tæng trë inscribed c. (of a triangle) vßng trßn néi tiÕp (mét tam gi¸c) limit c. ®−êng giíi h¹n (trong h×nh häc L«batrepxki) nine-point c. vßng trßn chÝn ®iÓm (cña mét tam gi¸c) non-degenerate c. vßng trßn kh«ng suy biÕn null c. vßng ®iÓm oriented c. vßng trßn ®Þnh h−íng orthogonal c.s vßng trßn trùc giao osculating c. vßng trßn mËt tiÕp parallel c. hh. ®−êng trßn vÜ tuyÕn proper c. vßng trßn [th«ng th−êng, thËt sù] radical c. vßng trßn ®¼ng ph−¬ng small c. vßng trßn bÐ (cña h×nh cÇu) simple c. vßng trßn ®¬n tangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóc transit c. tv. vßng kinh tuyÕn vertical c. hh. vßng kinh tuyÕn virtual c. chu tr×nh ¶o, vßng trßn ¶ocircuit mt. m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®å, chu tr×nh add c. m¹ch lÊy tæng, m¹ch céng “and” c. m¹ch “vµ” analogous c. m¹ch t−¬ng tù anticoincidence c. m¹ch rÏ antihunt (ing) c. s¬ ®å chèng dao ®éng, so ®å lµm æn ®Þnh arithmetical c. m¹ch sè häc astable c. m¹ch tù dao ®éng averaging c. m¹ch lÊy trung b×nh basic c. m¹ch s¬ së 48
 • 49. brocken c. m¹ch g·ycommutation c. m¹ch chuyÓn, m¹ch ®æicompound c.s m¹ch ®a hîpdecoding c. s¬ ®å gi¶i m·delay c. m¹ch lµm trÔdifferentiating c. chu tuyÕn lÊy vi ph©ndiode logical c. s¬ ®å l«gic ®i«tdiscriminator c. s¬ ®å m¸y ph©n biÖtdisplay c. s¬ ®å b¸o hiÖudivide-by-two c. s¬ ®å chia ®«i (1:2)doubling c. m¹ch t¨ng ®«idrive c. s¬ ®å ®ång bé ho¸dual c. s¬ ®å ®èi ngÉuefficient c. s¬ ®å hiÖu dôngelectric c. m¹ch ®iÖnenergizing c. m¹ch kÝch thÝchequivalent c. m¹ch t−¬ng ®−¬ngerror correction c. m¹ch söa saierror indicating c. m¹ch ph¸t hiÖn sai, m¹ch chØ ®é saiexciting c. m¹ch kÝch thÝchfeedback c. s¬ ®å liªn hÖforward c. s¬ ®å t¸c dông th¼nggrid c.m¹ch l−íiguard c. s¬ ®å b¶o vÖhalving c. s¬ ®å chia ®«ihigh-frequency c. m¹ch cao tÇnhold c. m¹ch cè ®Þnh, m¹ch chÆnimpulse c. m¹ch xungincomplete c. m¹ch kh«ng ®ãnginverter c. m¹ch nghÞch ®¶olinearity c. m¹ch tuyÕn tÝnh ho¸logical c. m¹ch l«giclow-order add c. m¹ch céng hµng thÊp 49
 • 50. made c. m¹ch ®ãngmarking c. m¹ch ®¸nh dÊumeasuring c. m¹ch ®omemory c. m¹ch nhímetering c. m¹ch ®omixing c. m¹ch hçn hîpmodulator c. m¹ch ®iÒu phøcmonitoring c. m¹ch æn ®Þnh ®¬n (cã nh÷ng tr¹ng th¸i æn ®Þnh vµ tùa æn®Þnh)multiple c. m¹ch héimultiple output c. m¹ch nhiÒu lèi ramulti-stage c. m¹ch nhiÒu b−ícnetwork c. l−íi m¹ch phøc t¹p, m¹ch rÏ nh¸nh“not” c. m¹ch “kh«ng”open c. m¹ch mëoscillating c. m¹ch dao ®éng output c. m¹ch raparasitic c. m¹ch nhiÔu lo¹npassive c. xib. m¹ch bÞ ®éngphantom c. m¹ch mapower c.m¹ch lùcprimary c. m¹ch s¬ cÊpprinted c. s¬ ®å inprotection c. s¬ ®å b¶o vÖ, m¹ch b¶o vÖpulse discrimination c. m¹ch ph©n biÖt xungpulse memory c. m¹ch nhí xungreducible c.s m¹ch kh¶ quyredundant c. m¹ch d−, m¹ch kÐpreset c. m¹ch phôc håirewriting c. m¹ch ghi l¹isampling c. s¬ ®å t¸c dông ®øt ®o¹nscaling c. m¹ch ®Õm gépsecondary c. m¹ch thø cÊp 50
 • 51. sequenti al c. s¬ ®å tr×nh tù c¸c phÐp tÝnh shift c. s¬ ®å tr−ît smoothing c. m¹ch läc tr¬n, m¹ch san b»ng squaring c. s¬ ®å h×nh thµnh c¸c xung vu«ng gãc stabilizing c. chu tuyÕn æn ®Þnh stamped c. s¬ ®å dËp subtraction c. m¹ch trõ sweep c. khèi quÐt, m¹ch quÐt switching c. [s¬ ®å ng¾t, s¬ ®å ®¶o] m¹ch symbolic(al) c. m¹ch ký hiÖu symmetric(al) c. s¬ ®å ®èi xøng synchronizing c. m¹ch ®ång bé ho¸ test c. m¹ch kiÓm tra times c. s¬ ®å ®Þnh thêi gian typical c. s¬ ®å ®iÓn h×nhcircuital (thuéc) m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®åcirculant (thuéc) ®−êng trßn, vßng trßn, vßng quanhcirculary trßn, cã h×nh trßncirculate tuÇn hoµn, ®i vßng quanh chu tr×nhcirculation gt. l−u sè, l−u th«ng; sù tuÇn hoµn, sù l−u truyÒn goods c.kt. sù l−u chuyÓn hµng ho¸circum chung quanh, vßng quanhcircumcentre t©m vßng trßn ngo¹i tiÕpcircumcirele vßng trßn ngo¹i tiÕpcircumference ®−êng trßn, chu vi vßng trßn c. of a sphere ®−êng trßn lín (cña h×nh cÇu)circumflex dÊu mòcircumsphere mÆt cÇu ngo¹i tiÕpcissoid xix«it (®å thÞ cña y2(2x-x)=x3)clamp mãc s¾t, bµn kÑp, c¸i kÑp, c¸i gi÷clamping sù gi÷ cè ®Þnhclan clan (nöa nhãm compac (vµ) liªn th«ng Hauxdop)class líp 51
 • 52. c. of a congruence líp cña mét ®oµn c. of conjugate elements líp c¸c phÇn tö liªn hîp c. of a nilpotent group líp cña mét nhãm luü linh additive c.s líp diviz¬ canonical c. líp chÝnh t¾c complete c. tk. líp ®Çy ®ñ conjugate c.s ®s. c¸c líp liªn hîp density c. líp mËt ®é, líp trï mËt differential c. líp vi ph©n divior c. líp c¸c sè chia líp diviz¬ empty c. líp trèng equivalence c.s c¸c líp t−¬ng ®−¬ng hereditary c. líp di truyÒn homology c. líp ®ång ®Òu lower c. líp d−íi negaitive sense c. líp cã h−íng t©m non-null c. líp kh¸c kh«ng null c. líp kh«ng selected c. líp truyÒn, líp chän läc split c. ®s. líp t¸ch unit c. líp ®¬n vÞ void c. líp trèngclassic cæ ®iÓnclassical (thuéc) cæ ®iÓnclassification tk. sù ph©n lo¹i, sù ph©n líp, sù ph©n h¹ng attributive c. sù ph©n theo thuéc tÝnh automatic c. sù ph©n lo¹i tù ®éng manifold c. sù ph©n theo nhiÒu dÊu hiÖu marginal c. sù ph©n lo¹i biªn duyªn one-way c. sù ph©n lo¹i theo mét dÊu hiÖu two-way c. sù ph©n lo¹i theo hai dÊu hiÖuclassify ph©n lo¹i, ph©n líp, ph©n h¹ngclear lµm s¹ch, xo¸ bá (ë m¸y tÝnh) 52
 • 53. clearance sù lµm s¹ch, sù xo¸ bá (ë m¸y tÝnh)cleavable t¸ch ®−îc, chia ra ®−îccleave t¸c ra, chia raclock ®ång hå; s¬ ®å ®ång bé ho¸ master c. mt. s¬ ®å ®ång bé ho¸ chÝnhclockwise theo chiÒu kim ®ång håclosed ®ãng, kÝn absolutely c. ®ãng tuyÖt ®èi algebraically c. ®ãng ®¹i sè mutiplicatively c. ®ãng ®èi víi phÐp nh©ncloseness tÝnh chÝnh x¸c, sù gÇnclosure c¸i bao ®ãng integral c. bao ®ãng nguyªn ordered c. bao ®ãng ®−îc s¾pclothe phñ, mÆcclothing sù phñ c. of surface sù phñ bÒ mÆtclothoid clotoit, ®−êng xo¾n èc Coãcnucluster tÝch luü; tËp hîp thµnh nhãm, nhãm theo tæ // nhãm, chïm star c. chïm sao ultimate c. tk. chïm cuèi cïngclutch sù n¾m; kü. r¨ng vÈucnoidal(way) sãng knoitcoalition sù liªn minh, sù hîp t¸ccoalitional liªn minh, hîp t¸ccoarse th«coarseness tÝnh th« c. of grouping tÝnh th« khi nhãmcoat phñ, bäc // líp ngoµicoated ®−îc phñcoaxial ®ång trôccoboundary ®èi biªn, ®èi bêcocategory ®èi ph¹m trï 53
 • 54. cochain top ®«i xÝchcoconnected ®èi liªn quancocycle ®èi chu tr×nhcode mt; xib. m·, ch÷ sè; tÝn hiÖu // lËp m· address c. m· ®Þa chØ amplitude c. m· biªn ®é aythemtication c. m· ®o¸n nhËn binary c. m· nhÞ ph©n brevity c. m· ng¾n gän comma-free c. m· kh«ng cã dÊu phÈy error-correcting c. m· ph¸t hiÖn sai excess-six c. m· d− s¸u five-unit c. m· n¨m hµng, m· n¨m gi¸ trÞ four-address c. m· bèn ®Þa chØ frequency c. m· tÇn sè ideal c. m· lý t−ëng identification c. m· ®ång nhÊt ho¸ instruction c. m· lÖnh letter c. m· b»ng ch÷ minimun redundance c. m· cã ®é d«i Ýt nhÊt multiaddress c. m· nhiÒu ®Þa chØ non-systematic c. m· kh«ng cã hÖ thèng number address c. m· cã ®Þa chØ sè numerical c. m· b»ng sè order c. m· lÖnh permutation c. m· ho¸n vÞ position c. m· vÞ trÝ pulse c. m· xung reflected c. m· ph¶n x¹ safety c. m· an toµn self-correcting c. m· tù ch÷a, m· tù söa signal c. m· tÝn hiÖu single-address c. m· mét ®Þa chØ 54
 • 55. syllable c. m· cã hÖ thèng teleprinter c. m· tªlªtip, m· ®iÖn b¸o tin timing c. m· t¹m thêicodeclination tr®. kho¶ng c¸ch cùccoded m· ho¸coder thiÕt bÞ ghi m·; ng−êi ®¸nh m·coding sù lËp m·, sù m· ho¸ alphabietic c. sù lËp m· theo vÇn ch÷ c¸i automatic(al) c. sù m· ho¸ tù ®éngcodify ®¸nh m·condimension top. sè ®èi chiÒu, sè ®èi thø nguyªncoefficient hÖ sè tk. thèng kª kh«ng thø nguyªn c. of alienation tk. k = 1 − r 2 (r lµ hÖ sè t−¬ng quan hçn t¹p) c. of association hÖ sè liªn ®íi c. of compressibility hÖ sè nÐn c. of determination tk. hÖ sè x¸c ®Þnh (b×nh ph−¬ng cña hÖ sè t−¬ng quan hçn t¹p) c. of diffusion hÖ sè khuyÕch t¸n c. of divergence hÖ sè ph©n kú c. of efficiency hÖ sè t¸c dông cãÝch, hÖ sè hiÖu dông, hiÖu suÊt c. of excess tk. hÖ sè nhän c. of lift hÖ sè n©ng c. of multiple correlation tk. hÖ sè t−¬ng quan béi c. of partial corretation t. hÖ sè t−¬ng quan riªng c. of recombination hÖ sè t¸i hîp c. of regression tk. hÖ sè håi quy c. of restitution hÖ sè phôc håi c. of rotation hh. hÖ sè quay c. of varation tk. hÖ sè biÕn sai, hÖ sè biÕn ®éng absorption c. hÖ sè hót thu autocorrelation c. hÖ sè tù t−¬ng quan binomial c. hÖ sè nhÞ thøc canonical correlation c. hÖ sè t−¬ng quan chÝnh t¾c 55
 • 56. confidence c. tk. hÖ sè tin cËydamping c. hÖ sè t¾t dÇndifferentival c. gt. hÖ sè vi ph©ndirection c. hÖ sè chØ ph−¬ngelastic c. hÖ sè ®µn håiforce hÖ sè lùcincidence c. top. hÖ sè giao hçindeterminate c. hÖ sè v« ®Þnhinertia c. hÖ sè qu¸n tÝnhintersection c. chØ sè t−¬ng giaokinematic c. of viscosity hÖ sè nhít ®éng häcleading c. of polynomial hÖ sè cña sè h¹ng cao nhÊtliteral c. hÖ sè ch÷local c.s hÖ sè ®Þa ph−¬ngmixed c. hÖ sè hçn t¹pmoment c. tk. m«mennon-dimÐnional c. hÖ sè kh«ng thø nguyªnpartial differentical c. hÖ sè vi ph©n riªngpressure c hÖ sè ¸p lùcpropulsive hÖ sè ®Èyreflection c hÖ sè ph¶n x¹regression c. hÖ sè håi quyreliability c. tk. hÖ sè tin cËyresistance c. hÖ sè c¶nserial correlation c. tk. hÖ sè t−¬ng quan [chuçi, hµng lo¹t]strain-optical c. hÖ sè biÕn d¹ng quangstress-optical c. hÖ sè øng suÊt quangsuccessive differential c. hÖ sè vi ph©n liªn tiÕptorsion c top. hÖ sè xo¾ntotal diferential c. hÖ sè vi ph©n toµn phÇntransmission c. hÖ sè truyÒn ®¹ttriple correlation c hÖ sè t−¬ng quan béi baundetermined c hÖ sè bÊt ®Þnh 56
 • 57. vector correlation c. hÖ sè vect¬ t−¬ng quan (®èi víi hai ®¹i l−îng ngÉu nhiªn nhiÌu chiÒu)coerce kh¸ng; Ðp buéc; c−ìng bøccoercive vl. kh¸ng tõ; cìng bøccoerciveness tÝnh kh¸ng tõcoexistence sù cïng tån t¹icofactor phµn phô ®¹i sè normalized c. phÇn phô ®¹i sè chuÈn ho¸cofibration top. sù ®èi ph©n thícofibre ®èi ph©n thícofinal top. cïng gèc, cïng ®u«icofunction ®èi hµmcogency sù hiÓn nhiªncognet tk. hiÓn nhiªncohnate log. gièng nhau, t−¬ng tùcogradiency ®s tÝnh hiÖp bécograduation ®s hiÖp bécogradiently vÒ mÆt hiÖp bécograduation tk. sù chia ®é cïng nhaucohere kÕt hîp, dÝnh vµo; ¨n khíp víicoherent m¹ch l¹ccohesion vl. sù kÕt hîp, sù liªn kÕt; lùc cè kÕtcohomology top. ®èi ®ång ®iÒu cubic c. ®èi ®ång ®iÒu lËp ph−¬ng vector c ®èi ®ång ®iÒu vect¬cohomotopy ®èi ®ång lu©ncoideal ®èi i®ªancoil mt. cuén (d©y) induction c. cuén c¶m øngcoimage ®s ®èi ¶nhcoin tiÒn b»ng kim lo¹i, ®ång tiÒn biased c. ®ång tiÒn kh«ng ®èi xøngcoincide trïng nhau 57
 • 58. coincidence sù trïngcoincident trïng nhaucoinitial top. cïng ®Çucoition sù hîpcokernel ®s. ®èi h¹chcolatitude tv. phÇn phô vÜ ®écolimit ®èi giíi h¹n, giíi h¹n ph¶icollapse sù sôp ®æ // co, rótcollapsible top. co ®−îc, rót ®−îccollator mt. m¸y so (cho b×a cã lç), thiÕt bÞ so s¸nhcollect thu thËp, cãp nhÆtcollection sù thu hót, sù tËp hîp, tËp hîp Abelian c. [hÖ, tËp hîp] Abencollective tËp thÓ, tËp hîpcollectively mét c¸ch tËp thÓcollide va ch¹m; ®èi lËpcolligate tk. liªn quan, liªn hÖcolligation tk. møc ®é liªn hÑ gi÷a c¸c dÊu hiÖucollinear céng tuyÕncollinearity tÝnh céng tuyÕncollineation phÐp céng tuyÕn opposite c. in space phÐp céng tuyÕn ph¶n h−íng trong kh«ng gian affine c. phÐp céng tuyÕn afin elliptic c. phÐp céng tuyÕn eliptic hyperbolic c. phÐp céng tuyÕn hipebolic non-singular c. phÐp céng tuyÕn kh«ng kú dÞ periodic c. phÐp céng tuyÕn tuÇn hoµn singular c. phÐp céng tuyÕn kú dÞcollision sù va ch¹m double c. va ch¹m kÐpcollocate s¾p xÕpcollocation sù s¾p xÕpcologarithm c«l«ga 58
 • 59. color, colour mµu, sù t« mµucolourable top. t« mµu ®−îccolumn cét cheek c. cét kiÓm tra table c. cét cña b¶ng terminal c. cét cuèi cïngcolumn-vecto vect¬ cétcomaximal ®s. ®ång cùc ®¹icombination sù tæ hîp, sù phèi hîp c. of observation tk. tæ hîp ®o ng¾n c. of n things r at a time tk. tæ hîp chËp r trong n phÇn tö code c. mt. tæ hîp m· control c. tæ hîp ®iÒu khiÓn linear c. tæ hîp tuyÕn tÝnh switch c. tæ hîp ng¾tcombinatorial (thuéc) tæ hîpcombinatorics to¸n häc tæ hîpcombinatory tæ hîpcombine tæ hîp l¹i, kÕt hîpcombined ®−îc tæ hîp, hçn hîp, hîp phÇncombustion sù ch¸y, sù ®èt ch¸ycomet tv. sao chæicomitant hh. comitancomma dÊy phÈy inverted c. dÊu ngoÆc kÐp (“ ”)command xib. lÖnh // lÖnh, ®iÒu khiÓn control c. lÖnh ®iÒu khiÓn stereotyped c. lÖnh tiªu chuÈn transfer c. lÖnh truyÒn unnumbered c. lÖnh kh«ng ®¸nh sècommensurability tÝnh th«ng −íc critical c. tÝnh th«ng −íc tíi h¹ncommensurable th«ng −íc 59
 • 60. commerce kt. th−¬ng m¹icommercial kt. (thuéc) th−¬ng m¹icommission kt. tiÒn hoa hångcommodity kt. hµng ho¸common chung, th−êngcommunality tk. ph−¬ng sai t−¬ng ®èi cña c¸c yÕu tè ®¬n gi¶ncommunicate b¸o tin truyÒn tincommunication xib. th«ng tin, ph−¬ng tiÖn liªn l¹c, th«ng b¸o digital c. th«ng tin b»ng ch÷ sè oneway c. th«ng tin mét chiÒu radio c. th«ng tin v« tuyÕn two-way c. th«ng tin hai chiÒu voice c. th«ng tin b»ng tiÕng nãi wire c. th«ng tin ®−êng d©y wireless c. th«ng tin v« tuyÕncommutability tÝnh giao ho¸n , tÝnh kh¶ to¸ncommutant ®s. ho¸n tËp mutual c.®s. ho¸n tËp t−¬ng hçcommutative giao ho¸ncommutation ®s. sù giao ho¸n; mt. [sù ®æi, sù chuyÓn] m¹ch regular c. ®s giao ho¸n ®Òucommutator ®s. ho¸n tö , mt. c¸i chuyÓn b¸nh extended c. ho¸n tö suy réng higher c. ho¸n tö cao cÊpcommute giao ho¸n chuyÓn m¹chcompact top. compac absolutely c. compac tuyÖt ®èi countably c. compac ®Õm ®−îc finitely c. hh. compac h÷u h¹n linearly c. ®s. compac tuyÕn tÝnh locally c. compac ®Þa ph−¬ng rim c. top. compac ngo¹i vi sequentially c. compac d·y 60
 • 61. compactification top. sù compac ho¸, sù më réng compac onepoint c. compac ho¸ b»ng mét ®iÓm (theo Alexan®rop)compactifi compac ho¸compactness top. tÝnh compac weak c. tÝnh compac yÕucompactum top. compac (kh«ng gian Haux®rop compac)company kt. h·ng, c«ng ty insurance c. c«ng ty b¶o hiÓm stock c. c«ng ty cæ phÇncomparability tÝnh so s¸nh ®−îccomparable so s¸nh ®−îc purely c. ®s hoµn toµn so s¸nh ®−îccomparative so s¸nhcomparator bé so s¸nh amplitude c. bé so s¸nh biªn ®é data c. bé so s¸nh d÷ kiÖn tape c. bé so s¸nh trªn b¨ngcompare so s¸nhcomparer bé so s¸nhcompararison sù so s¸nh group c. so s¸nh nhãm paired c. so s¸nh theo cÆpcompass compa; ®Þa bµn; vßng trßn, ®−êng trßn azimuth c. ®Þa bµn ph−¬ng vÞ bearing c. ®é tõ thiªn ; trd ®Þa bµn ph−¬ng h−íng bow c. es (caliber c. es) compa ®o, compa cµng cßng, compa vÏ ®−êng trßn nhá (5-8 mm) celescial c. ®Þa bµn thiªn v¨ncompatibility tÝnh t−¬ng thÝchcompatible t−¬ng thÝchcompensate bï, båi th−êng, bæ chÝnhcompensation sù bï, sù båi th−êng, sù bæ chÝnhcompete kt. ch¹y ®ua, c¹nh tranh, thi ®ua 61
 • 62. compiler biªn so¹ncomplanar ®ång ph¼ngcomplanarity tÝnh ®ång ph¼ngcomplanation phÐp cÇu ph−¬ng (c¸c mÆt)complement phÇn bï // bæ sung, dïng lµm phÇn bï c. with respect to 10 bï cho ®ñ 10 o. of an angle gãc bï, phÇn bï cña mét gãc c. of an are cung bï, phÇn bï cña mét cung c. ofan event phÇn bï cña mét biÕn cè; biÕn ®èi lËp c. of a set phÇn bï cña mét tËp hîp algebraic c. phÇn bï ®¹i sè orthogonal c. phÇn bï trùc giaocomplementary bïcomplemented ®−îc bïcomplete ®Çy ®ñ // lµm cho ®Çy ®ñ, bæ sung c. of the square bæ sung cho thµnh h×nh vu«ng conditionally c. ®Çy ®ñ cã ®iÒu kiÖncompleted ®−îc bæ sungcompletely mét c¸ch ®Çy ®ñ [®Çy ®ñ, hoµn toµn]completeness log. tÝnh ®Çy ®ñ c. of axiom system tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ tiªn ®Ò c. of the system of real number tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ sè thùc functional c. tÝnh ®Çy ®ñ hµm simple c. tÝnh ®Çy ®ñ ®¬n gi¶ncompletion sù bæ sung, sù lµm cho ®Çy ®ñ; sù më réng c. of space sù bæ sung mét kh«ng gian analytic c. sù më réng gi¶i tÝchcomplex hh. mí; ®s; top. phøc; phøc hîp c. in involution mí ®èi hîp c. of circles mí vßng trßn c. of curves mí ®−êng cong c. of spheres mí c¸c h×nh cÇu acyclic c. hh. mí phi xiclic; ®s. phøc phi chu tr×nh 62
 • 63. algebraic c. phøc ®¹i sèaugmented c. phøc ®· bæ sungbitangent linear c. mí tuyÕn tÝnh l−ìng tiÕpcell c. phøc khèichian c. phøc xÝchcolsed c. phøc ®ãngcovering c. phøc phñderived c. phøc dÉn suÊtdouble c. phøc kÐpdual c. phøc ®èi ngÉugeometric c. phøc h×nh hächarmonic c. mí ®iÒu hoµinfinite c. mí v« h¹n; ®s. phøc v« h¹nisomorphic c.es phøc ®¼ng cÊulinear c. mí tuyÕn tÝnhlinear line c. mí ®−êng tuyÕn tÝnhlocally finite c.es phøc h·u h¹n ®Þa ph−¬ngminimal c. phøc cùc tiÓunormalized standard c. phøc tiªu chuÈn chuÈn ho¸n-tuple c. n- phøcopen c. phøc mëordered chain c. phøc xÝch ®−îc s¾posculating linear c. mí tuyÕn tÝnh mËt tiÕpquadratic c. mí bËc haiquadraitic line c. mí ®−êng bËc haireducel chain c. phøc d©y truyÒn rót gänsimplicial c. phøc ®¬n h×nhsingular c. phøc kú dÞspecial linear c. mí tuyÕn tÝnh ®Æc biÖtstandart c. phøc tiªu chuÈnstar-finite c. phøc h×nh sao h÷u h¹ntangent c. mí tiÕp xóctetrahedral c. mí tø diÖn 63
 • 64. topological c. phøc t«p« truncated c. phøc bÞ c¾t côtcomplexification ®s. sù phøc ho¸ c. of Lie algebra phøc ho¸ cña ®¹i sè Licomplexity [®é, tÝnh] phøc t¹p computational c. ®é phøc t¹p tÝnh to¸ncompliance thuËn, hoµ hîp, sù dÔ d·i coustic c. ©m thuËnconponemt thµnh phÇn bé phËn cÊu thµnh c. of force thµnh phÇn cña lùc c. of the edentity thµnh phÇn cña ®¬n vÞ c. of momnet thµnh phÇn cña m«nen c. of rotation thµnh phÇn cña phÐp quay c. of a space thµnh phÇn liªn th«ng cña mét kh«ng gian c. of variance tk. thµnh phÇn ph−¬ng sai boundary c. thµnh phÇn biªn control c. thµnh phÇn (cña hÖ thèng) ®iÒu khiÓn covariant c. thµnh phÇn hiÖp biÕn data handling c. bé xö lý d÷ liÖu delay c. thµnh phÇn trÔ dØection c. thµnh phÇn chØ ph−¬ng exetitive c. phÇn tö chÊp hµnh floating c. xib. m¾t phiÕm ®Þnh harmonic c. thµnh phÇn ®iÒu hoµ imaginary c. of complex function thµnh phÇn ¶o cña hµm phøc isolated c. thµnh phÇn cæ lËp logical c. mt. thµnh phÇn l«gic logical “and” c. mt. thµnh phÇn l«gic “vµ” logical “or” c. mt. thµnh phÇn l«gic [“hoÆc”, “hay lµ”] major c.s mt. c¸c bé phËn c¬ b¶n miniature c.s. mt. c¸c chi tiÕt rÊt bÐ normal c. of force thµnh phÇn ph¸p tuyÕn cña lùc primary c. thµnh phÇn nguyªn s¬ 64
 • 65. principal c.stk. c¸c thµnh phÇn chÝnh real c. thµnh phÇn thùc restoring c. bé phôc håi stable c. xib. m¾t tÜnh, m¾t æn ®Þnh transition c. xs. thµnh phÇn b−íc nh¶y (trong ph−¬ng tr×nh cña qu¸ tr×nh) unstable c. xib. m¾t kh«ng æn ®Þnh variance c.s thµnh phÇn ph−¬ng saicomponemtwise theo tõng thµnh phÇncomposant bé phËn hîp thµnh, thµnh phÇncomposite hîp phÇn, ®a hîp, phøc hîpcomposites hîp tö c. of fields ®s. hîp tö cña tr−êngcomposition sù hîp thµnh, sù hîp; tÝch; tæng a c c. and division in a proportionbiÕn ®æi tû lÖ thøc = thµnh b d a+b c+d = ; a −b c −d a c a+b c+d c. in a proportion biÕn ®æi tû lÖ thøc = thµnh = ; b d b d c. by volume sù hîp (b»ng) thÓ tÝch; c. by weight sù hîp (b»ng) träng l−îng c. of insomorphism sù hîp thµnh c¸c ®¼ng cÊu c. of mapping sù hîp thµnh c¸c ¸nh x¹ c. of relation sù hîp thµnh c¸c quan hÖ c. of tensors tÝch c¸c tenx¬ c. of vect¬ sù hîp vect¬ cycle c. ®s. sù hîp vßng program c. mt. lËp ch−¬ng tr×nh ternarry c. ®s. phÐp to¸n ba ng«icompound phøc, ®a hîpcompress nÐn, Ðp chÆt l¹icompressed bÞ nÐncompressibility tÝnh nÐn ®−îccompressible nÐn ®−îc 65
 • 66. compression vl. sù nÐn; top. sù co adiabatic c. sù nÐn ®o¹n nhiÖt one-dimensional c. sù nÐn mét chiÒu, biÕn d¹ng mét chiÒucomptometer m¸y kÕ to¸ncomputable tÝnh ®−îccomputation sù tÝnh to¸n, tÝnh analogue c. sù tÝnh to¸n trªn c¸c m¸y t−¬ng tù, sù m« h×nh ho¸ area c. tÝnh diÖn tÝch digital c. tÝnh b»ng ch÷ sè hand c. tÝnh tay industrial c.s tÝnh to¸n c«ng nghiÖp step-by-step c. tÝnh tõng b−íccomputational (thuéc) tÝnh to¸ncompute tÝnh to¸ncomputed ®−îc tÝnhcomputer m¸y tÝnh, ng−êi tÝnh airborne c. m¸y tÝnh trªn m¸y bay all transistore c. m¸y tÝnh toµn b¸n dÉn analogue c. m¸y tÝnh t−¬ng tù ballistc c. m¸y tÝnh ®−êng ®¹n binary automatuic c. m¸y tÝnh tù ®éng nhÞ ph©n Boolean c. m¸y tÝnh Bun business c. m¸y tÝnh kinh doanh continuosly c. m¸y tÝnh ho¹t ®éng lªn tôc cut-off c. m¸y tÝnh h·m thêi ®iÓm cryotron c. m¸y tÝnh crri«tron deviation c. m¸y tÝnh ®é lÖch dialing set c. m¸y tÝnh cã bé ®Üa digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè drift c. m¸y tÝnh chuyÓn rêi drum c. m¸y tÝnh cã trèng tõ (tÝnh) electronic analogue c. m¸y tÝnh ®iÖn tö t−¬ng tù file c. m¸y th«ng tin thèng kª 66
 • 67. fire control c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ph¸p fixed-point c. m¸y tÝnh cã dÊu phÈy cè ®Þnh flight path c. m¸y tÝnh hµng kh«ng floating-point c. m¸y tÝnh cã dÊy phÈy di ®éng general-purpose c. m¸y tÝnh v¹n n¨ng high-speed c. m¸y tÝnh nhanh large-scale c. m¸y tÝnh lín logical c. m¸y tÝnh l«gic machinability c. m¸y tÝnh x¸c ®Þnh c«ng suÊt (m¸y c¸i) mechnical c. m¸y tÝnh c¬ khÝ polynomial c. m¸y tÝnh ®a thøc program-controlled c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh punch-card c. m¸y tÝnh dïng b×a ®ôc lç relay c. m¸y tÝnh cã r¬le scientific c. m¸y tÝnh khoa häc self-programming c. m¸y tÝnh tù lËp ch−¬ng tr×nh sequence-controlled c. m¸y tÝnh cã ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn small c. m¸y tÝnh con special purpose c. m¸y tÝnh chuyªn dông square-root c. m¸y tÝnh c¨n bËc hai statistic(al) c. m¸y tÝnh thèng kª steering c. m¸y tÝnh l¸i switching c. m¸y tÝnh ®¶o m¹ch transistor c. m¸y tÝnh b¸n dÉn universal digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè v¹n n¨ng weather c. m¸y dù b¸o thêi tiÕtcomputing sù tÝnh to¸n correction c. tÝnh c¸c l−îng söacomputor m¸y tÝnhcomputron computron (mét ®Ìn trong m¸y tÝnh)concatenation [sù, phÐp] ghÐpconcave lâm c. down-warrd lâm xuèng 67
 • 68. c. to ward lâm vÒ ph¶i c. up-ward lâm lªnconcavo-concave vl. hai mÆt lâmconcavo-convex vl. tËp trung; c« ®Æcconcentration sù tËp trung, sù c« ®Æc stress c. sù tËp trung øng lùcconcentre cã cïng t©m h−íng (vÒ) t©mconcentric ®ång t©mconcentricity tÝnh ®ång t©m, sù cïng t©mconcept kh¸i niÖm, quan niÖm absolute c. kh¸i niÖm tuyÖt ®èiconception kh¸i niÖm, quan niÖmconceptional (thuéc) kh¸i niÖm, h×nh dung ®−îc, cã trong ý nghÜconcern liªn quan, quan hÖconceptual log. cã kh¶i niÖmconchoid controit (®å thÞ cña (x-a)2(x2+y2) = b2x2)concirlular hh. ®ång viªnconclude log. kÕt luËn, kÕt thócconclusion log. kÕt luËn, sù kÕt thóc c. of a theorem hÖ qu¶ cña mét ®Þnh lýconcomitance sù kÌm theo, sù ®ång hµnh, sù trïng nhauconcomitant kÌm theo, ®ång hµnh, trïng nhauconcordance sù phï hîpconcordant phï hîpconcordantly mét c¸ch phï hîpconcrete bª t«ng // cô thÓ in the c. mét c¸ch sù thÓconcurrent sù ®ång quycondensation sù ng−ng, sù c« ®äng c. of singularities sù ng−ng tô c¸c ®iÓm kú dÞcondense lµm ng−ng, lµm c« ®ängcondenser c¸i tô (®iÖn); b×ng ng−ng (h¬i); m¸y −íp l¹nhcondition ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh, ®Þa vÞ c. of equivalence ®iÒu kiÖn t−¬ng ®−¬ng 68
 • 69. c. of integrability ®iÒu kiÖn kh¶ tÝchadjunction c. ®iÒu kiÖn phï hîpambient e.s ®iÒu kiÖn xung quanhannihilator ®iÒu kiÖn lµm kh«ngascending c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn t¨ngauxiliarry c. ®iÒu kiÖn phôboundary c. ®iÒu kiÖn biªn, biªn kiÖnchain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒncompetibility c. ®iÒu kiÖn t−¬ng thÝchcorner c. gt ®iÒu kiÖn t¹i ®iÓm gãccountable chain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn ®Õm ®−îcdeformation c. ®iÒu kiÖn biÕn d¹ngdesscending chain c. ®iÒu kiÖnd©y chuyÒn gi¶mdiscontinuity c.s ®iÒu kiÖn gi¸n ®o¹nend c.s ®iÒu kiÖnë ®iÓm cuèiequilirium c. ®iÒu kiÖn c©n b»ngexternal c. ®iÒu kiÖn ngoµihomogeneous boundary c ®iÒu kiÖn biªn thuÇn nhÊtinitial c.s ®iÒu kiÖn ban ®Çuinstep c.s xib. ®iÒu kiÖn trïng phaintegrability c. ®iÒu kiÖn kh¶ tÝchlimiting c. ®iÒu kiÖn giíi h¹nload c.s mt. ®iÒu kiÖn t¶imaximal c. ®iÒu kiÖn cùc ®¹imechanical shock c. ®iÒu kiÖn cã kÝchminimal c. (minimum c.) ®iÒu kiÖn cùc tiÓunecessary c ®iÒu kiÖn [cÇn, ¾t cã]necessary and sufficient c. ®iÒu kiÖn [¾t cã vµ ®ñ, cµn vµ ®ñ]non-homogeneousboundarry c. ®iÒu kiÖn biªn kh«ng thuÇn nhÊtnon-tangency c. ®iÒu kiÖn kh«ng tiÕp xócnormality c. ®iÒu kiÖn chuÈn t¾cnormalizing c ®iÒu kiÖn chuÈn ho¸no-slip c ®iÒu kiÖn dÝnh 69
 • 70. onepoint boundary c. ®iÒu kiÖn biªn mét ®iÓm operating c.s ®iÒu kiÖnlµm viÖc order c.s gt. cÊp t¨ng permanence c. ®iÒu kiÖn th−êng trùc pulse c. chÕ ®é xung regularity c. top ®iÒu kiÖn chÝnh quy servicwe c.s mt. ®iÒu kiÖn sö dông shock c. ®iÒu kiÖn kÝch ®éng side c. gt. ®iÒu kiÖn bæ sung stability c ®iÒu kiÖn æn ®Þnh start-oscillation c. xib. ®iÒu kiÖn sinh dao ®éng starting c.s mt. ®iÒu kiÖn ban ®Çu steady-state c.s chÕ ®é [dõng, æn ®Þnh] sufficient c. ®iÒu kiÖn ®ñ surface c. ®iÒu kiÖn mÆtconditional cã ®iÒu kiÖnconditionally mét c¸ch cã ®iÒu kiÖnconduct dÉn, mang, dïng lµm vËt dÉn; ®iÒu khiÓn, chØ ®¹oconductivity ®é dÉnconductance vl. tÝnh dÉn ®iÖnconduction sù truyÒn, sù dÉn c. of heat vt. ®é dÉn nhiÖtconductor vl. vËt dÉn; ®s. c¸i dÉn, i®ªan dÉn lightning c. thu l«icone h×nh nãn, mÆt nãn c. of class nh×nh nãn líp n c. of constant phase nãn pha kh«ng ®æi c. of friction nãn ma x¸t c. of order nnãn bËc n c. of revolution nãn trßn xoay algebraic c. mÆt nãn ®¹i sè blunted c. h×nh nãn côt circular c. h×nh nãn trßn 70
 • 71. circumscribed c. mÆt nãn ngo¹i tiÕp confocal c.s nãn ®ång tiªu dØector c. mÆt nãn chØ ph−¬ng elemntary c. nãn s¬ cÊp equilateral c. mÆt nãn ®Òu imaginary c. mÆt nãn ¶o inscribed c. mÆt nãn néi tiÕp isotrophic c. mÆt nãn ®¼ng ph−¬ng mapping c. mÆt nãn ¸nh x¹ null c. nãn kh«ng, nãn ®¼ng ph−¬ng oblique c. h×nh nãn xiªn orthogonal c. nãn trùc giao projecting c. nãn chiÕu ¶nh quadric c. mÆt nãn bËc hai reciprocal c. mÆt nãn ®èi cùc reduced c. nãn rót gän right circular c. nãn trßn ph¼ng spherical c. qu¹t cÇu truncated c. h×nh nãn côtcone-shaped cã h×nh nãnconet top. ®èi l−íiconfide tin cËyconfidence sù tin cËy, lßng tin t−ëngconfiguration hh. cÊu h×nh; log. h×nh tr¹ng c. of a samplecÊu h×nh cña mÉu c. of a Turing h×nh tr¹ng cña m¸y algebraic c. cÊu h×nh ®¹i sè core c. cÊu h×nh cña lâi tõ harmonic c. cÊu h×nh ®iÒu hoµ planne c. cÊu h×nh ph¼ng space c. cÊu h×nh kh«ng gianconfigurrational (thuéc) cÊu h×nhconfluence sù hîp l−u (cña c¸c ®iÓm kú dÞ); tk. tÝnh hîp l−u 71
 • 72. confluent hîp l−u; suy biÕnconfocal ®ång tiªuconform thÝch hîp, phï hîp, t−¬ng øng; ®ång d¹ngconforrmable t−¬ng øng ®−îcconformal b¶o gi¸cconformally mét c¸ch b¶o gi¸cconformity tk. tÝnh b¶o gi¸c; sù phï hîp, sù t−¬ng quanconfound tk. trïng hîp (c¸c yÕu tè, c¸c gi¶ thiÕt)confounded tk. ®· trïng hîpconfounding tk sù trïng hîp balanced c. sù trïng hîp c©n b»ng partial c. sù trïng hîp bé phËncongest tk. chÊt qu¸ t¶icongestion sù qu¸ t¶icongregation top. sù tËp hîp, sù thu thËpcongruance ®s. ®ång d−, t−¬ng ®¼ng; hh. doµn; sù so s¸nh, ®ång d− thøc c. of circles ®oµn vßng trßn c. of curves ®oµn ®−êng cong c. of first degree ®ång d− thø bËc nhÊt c. of lines ®oµn ®−êng th¼ng c. of matrices ®s. sù t−¬ng ®¼ng cña c¸c ma trËn c. of spheres ®oµn mÆt cÇn algebraic c. ®oµn ®¹i sè canonical c. ®oµn chØnh t¾c confocal c.s ®oµn ®ång tiªu elliptic c. ®oµn eliptic hyperbolic c. ®oµn hipebolic isotropic c. ®oµn ®¼ng h−íng linear c. ®oµn tuyÕn tÝnh linear line c. ®oµn ®−êng th¼ng normal c. ®oµn ph¸p tuyÕn quadraitic c. ®oµn bËc hai rectilinear c. ®oµn ®−êng th¼ng 72
 • 73. sextic c. ®ång d− thøc bËc s¸u special c. ®oµn ®Æc biÖt tetrahedral c. ®oµn tø diÖncongruent ®ång d−congruous ®ång d−conic c«nic, ®−êng bËc hai absolute c. c«nic tuyÖt ®èi affine c. c«nic afin bitangent c.s c«nic song tuyÕn central c. c«nic cã t©m concentric c.s c«nic ®ång t©m confocal c.s c«nic ®ång tiªu conjugate c.s c«nic liªn hîp degenerate c. c«nic suy biÕn focal c. (of a quadric) c«nic tiªu homothetic c.s c«nic vÞ tù line c c«nic tuyÕn nine-line c. c«nic chÝn ®−êng non-singular c. kh«ng kú dÞ osculating c. c«nic mËt tiÕp point c. c«nic ®iÓm proper c. c«nic thËt sù self-conjugate c. c«nic tù liªn hîp singhlar c. c«nic kú dÞ similar c.s c«nic ®ång d¹ngconical (thuéc) c«nicconicograp compa c«nicconicoid c«nicoit (mÆt bËc hai kh«ng suy biÕn)conjecture sù gi¶ ®Þnh, sù pháng ®o¸nconjugecy tÝnh liªn hîpconjugate liªn hîp c. of a function liªn hîp cña mét hµm harmonic c. liªn hîp ®iÒu hoµ 73
 • 74. conjunction sù liªn hîp; log. phÐp héi, héiconjunctive héiconnect nèi l¹i, lµm cho liªn th«ngconnectted liªn th«ng arcwise c. liªn th«ng ®−êng cyclic lly c. liªn th«ng xilic finitely c. liªn th«ng h÷u h¹n irreducibly c. liªn th«ng kh«ng kh¶ quy locally c. liªn th«ng ®Þa ph−¬ng locally simple c. ®¬n liªn ®Þa ph−¬ng simple c. ®¬n liªn strongly c. liªn th«ng m¹chconnection sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ng affine c. liªn th«ng afin bridge c. nèi b¾c cÇu delta c. kü. ®Êu kiÓu tam gi¸c nonlinear c. hh. liªn th«ng kh«ng tuyÕn tÝnh non-symmetric(al) c. liªn th«ng kh«ng ®èi xøng parallel c. kü. [ghÐp, m¾c] song song projective c. hh. liªn th«ng x¹ ¶nh semi-metric c. liªn th«ng nöa mªtric semi-symmetric c. liªn th«ng nöa ®èi xøng series c. kü. [ghÐp, m¾c] nèi tiÕp symmetric(al) c. liªn th«ng ®èi xøng tendem c. kü. nèi däcconnective c¸i nèi, bé phËn nèiconnectivity tÝnh liªn th«ng transposse c. liªn th«ng chuyÓn vÞconnexion sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ng conformal c. liªn th«ngb¶o gi¸cconoid h×nh nªm conoit right c. conoit th¼ng 74
 • 75. consecutive liªn tiÕpconsequence log. hÖ qu¶, hËu qu¶consequent hËu thøcconservation vl. b¶o toµn c. of energy b¶o toµn c. of momentum b¶o toµn ®éng l−îngconservative b¶o toµnconsider xÐt, chó ý ®Õn cho r»ngconsideration sù xÐt ®Õn, sù chó ý in c. of chó ý ®Õnconsign kt. göi ®i (hµng ho¸)consignment hµng ho¸consignor ng−êi göi hµngconsist (of) gåm, bao gåmconsistence tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉnconsistency tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉn;tk. tÝnh v÷ng c. of an estimator tÝnh v÷ng cña mét −íc l−îng c. of axioms tÝnh phi m©u thuÉn cña c¸c tiªn ®Ò c. of systems of equations tÝnh phi m©u thuÉn cña hÖ c¸c ph−¬ng tr×nh simple c. tÝnh phi m©u thuÉn ®¬n gi¶nconsistnet tÝnh nhÊt qu¸n, phi m©u thuÉn; v÷ngconsole kü. dÉm ch×a. bµn ®iÒu khiÓnconstancy tÝnh kh«ng ®æi c. of curvature hh. tÝnh kh«ng ®æi cña ®é congconstant b»ng sè, h»ng l−îng, sè kh«ng ®æi c. of integration h»ng sè tÝch ph©n c. of proportionality hÖ sè tû lÖ absolute c. h»ng sè tuyÖt ®èi arbitrary c. h»ng sè tuú ý beam c. h»ng sè dÇm characteristic c. h»ng sè ®Æc tr−ng 75
 • 76. coupling c. h»ng sè ngÉu hîp damping c. h»ng sè lµm t¾t dÇn dielectric c vl. h»ng sè ®iÖn m«i elastic c h»ng sè ®µn håi gravitation c. h»ng sè hÊp dÉn logical c. log. h»ng l−îng l«gic multiplication c.s of an algebra h»ng sè l−îng nhËn cña mét ®¹i sè nummerical h»ng sè oscillation c h»ng sè dao ®éng plase c. h»ng sè pha separation c h»ng sè t¸ch structural c. h»ng sè kÕt cÊu time c h»ng sè thêi gian transferr c. h»ng sè di chuyÓnconstellation tv. chßm sao zodiacal c. chßm sao hoµng ®íiconstituent cÊu thµnh c. of unity cÊu thµnh cña ®¬n vÞ c. of zero cÊu thµnh kh«ngconstrain rµng buéc, kiÒm chÕconstraint sù rµng buéc, sù h¹n chÕ artificial c. liªn hÖ gi¶ t¹o, rµng buéc gi¶ t¹o dual c.s rµng buéc ®èi ngÉu feasible c.s trch. rµng buéc chÊp nhËn ®−îc geometric c. rµng buéc h×nh häc ideal c. rµng buéc lý t−ëng nonintegrable c. rµng buéc kh«ng kh¶ tÝch rheonomous c. c¬. liªn kÕt kh«ng ngõng row c. rµng buéc vÒ hµng scleronomous c. c¬. liªn kÕt dõng 76
 • 77. construct x©y dùng, dùngconstruction log. sù x©y dùng; hh. phÐp dùng h×nh c. of function sù x©y dùng mét hµm approxximate c. phÐp dùng xÊp xØ geometric c. phÐp dùng h×nhconstructive log. x©y dùngconstructivity tÝnh kiÕn thiÕtconsume tiªu dïngconsumer ng−êi tiªu dïngconsumption sù tiªu dïngcontact sù tiÕp xóc; sù mËt tiÕp; c«ng t¾c // tiÕp xóc c. of higher order sù tiÕp xóc bËc cao adjustable c. sù tiÕp xóc ®iÒu chØnh ®−îc break c. mt. c«ng t¾c h·m double c. hh. tiÕp xóc kÐp high c. tiÕp xóc bËc cao make c. mt. c«ng t¾c ®ãng normally closed c. mt. c«ng t¾c ®ãng th−êng normally open c. mt. c«ng t¾c më th−êng poor c. mt. c«ng t¾c xÊu retaining c. mt. c«ng t¾c gi÷a shut-off c.mt. c«ng t¾c h·m total c. tiÕp xóc toµn phÇn transfer c. mt. c«ng t¾c ®æi m¹chcontain chøa, bao hµm; sh. chia hÕt 10 contain 5. 10 chia hÕt cho 5contensive log. sóc tÝchcontent dung, dung l−îng c. of a point set dung l−îng cña mét tËp hîp ®iÓm frequency c. phæ tÇn xuÊt information c. l−îng th«ng tin 77
 • 78. contiguity top. sù mËt tiÕp, liªn tiÕp, tiÕp cËncontiguous sù mËt tiÕp, tiÕp liªn, tiÕp cËncontigence tiÕp liªn, tiÕp cËn mean square c. tk. tiÕp liªn b×nh ph−¬ng trung b×nhcontigency tk. sù ngÉu nhiªn, sù tiÕp liªncontigent tiÕp liªn c. of a set tiÕp liªn cña mét tËp hîpcontinual contunuancontinuation sù më réng, sù tiÕp tôc analytic c. [sù më réng, th¸c triÓn] gi¶i tÝchcontinuity tÝnh liªn tôc absolute tÝnh liªn tôc tuyÖt ®èi approximate c. tÝnh liªn tôc xÊp xØ left hand c. tÝnh liªn tôc bªn tr¸i stochastic c. ngÉu nhiªn uniforme c. tÝnh liªn tôc ®Òucontinuos liªn tôc, kÐo dµi c. on the left (right) liªn tôc bªn tr¸i, ph¶i absolutaly c. liªn tôc tuyÖt ®èi equally c. liªn tôc ®ång bËc piecewise c. liªn tôc tõng m¶nh sectionally c. liªn tôc tõng m¶nh totally c. liªn tôc tuyÖt ®èicontinuously mét c¸ch liªn tôc deformation-free c. continum kh«ng biÕn d¹ng indecomposablr c. continum kh«ng ph©n tÝch ®−îc irreducible c. continum kh«ng kh¶ quy linear c. continum tuyÕn tÝnh locally connected c. continum liªn th«ng ®Þa ph−¬ng rigid c. continum cøng 78
 • 79. snake-like c. continum h×nh c©y tree-like c. continum ba cùc webless c. continum kh«ng thµnh m¹ngcontour chu tuyÕn // vÏ chu tuyÕn, v÷ trong ba mÆt n»m ngangcontract co, rót ng¾n, co rót // kt. hîp ®ångcontracted bÞ rót ng¾n, bÞ co rótcontractible top. co rót ®−îccontractive co, rót, rót ng¾ncontraction [phÐp, sù] co rót, sù rót ng¾n c. of indices sù co rót chØ sè tensor c. phÐp co tenx¬contracdict phñ ®Þnh, tõ chèi; m©u thuÉncontradictory log. sù phñ ®Þnh, sù m©u thuÉncontradiction log. sù phñ ®Þnh, sù m©u thuÉncontradictory log. m©u thuÉncontragradient tÝnh ph¶n bécontraposition log. lËp tr−êng m©u thuÉncontrary log. tr¸i l¹i, ng−îc l¹i on the c. ng−îc l¹icontrast sù t−¬ng ph¶n // ®èi lËp, ®èi chiÕucontravaid log. v« hiÖu, ph¶n h÷u hiÖucontravariant ph¶n biÕncontribute ®ãng gãp, céng t¸ccontribution sù ®ãng gãp; kt. thuÕcontributory gãp l¹icontrol ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh, kiÓm tra anticipatory c. ®iÒu chØnh tr−íc, kiÓm tra ng¨n ngõa automatic(al) c. kiÓm tra tù ®éng, ®iÒu khiÓn tù ®éng automatic flow c. ®iÒu chØnh l−u l−îng tù ®éng automatic remote c. ®iÒu khiÓn tù ®éng tõ xa closed-cycle c. ®iÒu chØnh theo chu tr×nh ®ãng 79
 • 80. dash c. ®iÒu khiÓn b»ng nót bÊmderivative c. ®iÒu chØnh theo ®¹o hµmdifferential c. ®iÒu khiÓn vi ph©ndirect c. ®iÒu chØnh trùc tiÕpdiscontinuous c. ®iÒu khiÓn gi¸n ®o¹ndistance c. ®iÒu khiÓn tõ xadual c. ®iÒu khiÓn kÐpemergency c. ®iÒu khiÓn dù tr÷feed c. ®iÒu khiÓn cÊp liÖufeed-back c. [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] cã liªn hÖ ng−îcfine c. ®iÒu khiÓn chÝnh x¸cfloating c. ®iÒu chØnh phiÕm ®Þnhfrequency c. æn ®Þnh ho¸ tÇn sègain c ®iÒu chØnh ®éc lËpindependent c. ®iÒu chØnh ®éc lËpindirect c. ®iÒu chØnh gi¸n tiÕpindustrial c. ®iÒu chØnh c«ng nghiÖpintegral c. ®iÒu khiÓn tÝch ph©ninventory c. qu¶n lý chi tiªu, qu¶n lý c¸c quü lu©n chuyÓnload c. ®iÒu chØnh theo t¶i trängmanual c. ®iÒu khiÓn b»ng taymaster c. ®iÒu khiÓn chÝnhmechaincal c. ®iÒu khiÓn c¬ giíimulticircuit c. s¬ ®å ®iÒu khiÓn chu tuyÕnmultiple c. ®iÒu khiÓn phøc t¹p, ®iÒu khiÓn béimultivariable c. ®iÒu khiÓn nhiÒu biÕnnon interacting c. ®iÒu chØnh «t«n«mnumerical c. ®iÒu chØnh sè trÞopen-loop c. ®iÒu chØnh theo chu tr×nh hëoptimization c. ®iÒu khiÓn tèi −u 80
 • 81. peak-hold optimizing c. hÖ thèng ®iÒu chØnh tèi −u theo vÞ trÝpneumatic c. ®iÒu khiÓn khÝ lùcprocess c. kiÓm tra c«ng nghiÖp ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖpproduct c. kiÓm tra s¶n phÈmprogramme c. ®iÒu khiÓn cã ch−¬ng tr×nhproportional c. ®iÒu chØnh tû lÖpulse c. ®iÒu khiÓn xungpush-button c. ®iÒu khiÓn b»ng nót bÊmquality c. tk. kiÓm tra phÈm chÊtrate c. ®iÒu chØnh theo vËn tècratio c. ®iÒu chØnh c¸c liªn hÖreaction c. ®iÒu chØnh liªn hÖ ng−îcremote c. ®iÒu khiÓn tõ xaretarded c. ®iÒu chØnh chËmself-acting c. ®iÒu chØnh trùc tiÕpsensitivity c. ®iÒu khiÓn ®é nh¹yservo c. ®iÒu khiÓn secv«sight c. kiÓm tra b»ng m¾tslide c. ®iÒu khiÓn nhÞp nhµng, ®iÒu khiÓn dÇn dÇnsplit-cycle c. ®iÒu khiÓn nhanhsatble c. ®iÒu chØnh æn ®Þnhstatistical c. tk kiÓm tra thèng kªstep-by-step c. ®iÒu chØnh tõng b−ícsupervisory c. ®iÒu khiÓn tõ xaterminal c. ®iÒu chØnh cuèi cïngtime c. kiÓm tra thêi giantime schedule c. [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] theo ch−¬ng tr×nhtime variable c. ®iÒu chØnh theo thêi gian, ®iÒu chØnh cã ch−¬ng tr×nhtwo-position c. ®iÒu khiÓn hai vÞ trÝundamped c. ®iÒu chØnh kh«ng æn ®Þnh, ®iÒu chØnh t¶n m¹n 81
 • 82. controllability sù ®iÒu chØnh ®−îc, sù ®iÒu khiÓn ®−îc, sù kiÓm tra ®−îccontrollable ®iÒu khiÓn ®−îc, ®iÒu chØnh ®−îccontrolled ®−îc ®iÒu chØnh, ®−îc kiÓm tracontroller bé ®iÒu khiÓn; ng−êi ®iÒu chØnh; ng−êi kiÓm tra counter c. bé ®Õm programme c. bé ®iÒu chØnh b»nh ch−¬ng tr×nhconvection sù ®èi l−u c. of energy sù ®èi l−u n¨ng l−îng c. of heat sù ®èi l−u nhiÖt forced c. sù ®èi l−u c−ìng bøc free c. sù ®èi l−u tù doconvention quy −íc, hiÖp −ícconventional cã quy −ícconverge héi tô, ®ång quy c. in the mean héi tô trung b×nh c. to a limat héi tô tíi mét giíi h¹nconvergence [sù, tÝnh] héi tô c. almost everywhere héi tô hÇu kh¾p n¬i c. in mean héi tô trung b×nh c. in measurre héi tô theo ®é ®o c. in probability héi tô theo x¸c suÊt c. of a continued fraction sù héi tô cña liªn ph©n sè absolute c. tÝnh héi tô tuyÖt ®èi accidental c. [sù; tÝnh] héi tô ngÉu nhiªn almost uniform c. sù héi tô gÇn ®Òu approximate c. sù héi tô xÊp xØ asymptotic c. tÝnh héi tô tiÖm cËn continuos c. sù héi tô liªn tôc dominated c. gt. tÝnh héi tô bÞ tréi mear c. sù héi tô trung b×nh 82
 • 83. non-uniform c. gt. tÝnh héi tô kh«ng ®Òu probability c. sù héi tô theo x¸c suÊt quasi-uniorm c. tÝnh héi tô tùa ®Òu rapid c. sù héi tô nhanh regular c. sù héi tô chÝnh quy relative uniorm c. sù héi tô ®Òu t−¬ng ®èi stochastic c. xs. sù héi tô theo x¸c suÊt; sù héi tô ngÉu nhiªn strong c. sù héi tô m¹nh substantial c. sù héi tô thùc chÊt unconditional c sù héi tô kh«ng ®iÒu kiÖn unioform c. of a series gt. sù héi tô ®Òu cña mét chuçi weak c. sù héi tô yÕuconvergent héi tô conditionally c. héi tô cã ®iÒu kiÖn everywhere c. héi tô kh¾p n¬i restrictedly c. héi tô bÞ chÆn unconditionally c. héi tô kh«ng ®iÒu kiÖn uniformly c. gt. héi tô ®Òuconverse ®¶o // ®Þnh lý ®¶o; ®iÒu kh¼ng ®Þnh ng−îc l¹iconversely mét c¸ch ng−îc l¹i, ®¶o l¹iconversion sù biÕn ®æi; sù chuyÓn; phÐp chuyÓn ho¸ code c. sù biÓn ®æi m· data c. sù biÓn ®æi c¸c sè liÖu digital c. sù biÓn ®æi ch÷ sèconvert lµm nghÞch ®¶o, biÕn ®æiconverter mt. m¸y biÓn, m¸y ®æi (®iÖn) analog-to-digital c. m¸y biÕn t−¬ng tù sè angle-to-digit c. m¸y ®æi vÞ trÝ gãc thµnh d¹ng ch÷ sè binary-to-decimal c. m¸y biÕn nhÞ ph©n, thËp ph©n (c¸c sè nhÞ ph©n thµnh c¸c sè thËp ph©n). 83
 • 84. code c. m¸y ®æi m· data c. m¸y biÕn ®æi c¸c sè liÖu film c. m¸y biÕn cã phin number c. m¸y ®æi sè (cña mét hÖ thèng ®Õm thµnh mét hÖ thèng kh¸c) pulse c. m¸y biÕn xung radix c. m¸y ®æi hÖ thèng ®Õm rotating c. m¸y ®æi ®iÖn quay serial-to-parallel c. mt. m¸y biÕn nèi tiÕp - song songconvex låi || vá låi c. toward... låi vÒ ... completely c. gt. låi tuyÖt ®èi relatively c. hh. låi t−¬ng ®èi strictly c. gt. låi ngÆtconvexity tÝnh låi; bÒ låi modified c. gt. bÒ låi ®· ®æi d¹ng stric c. gt. tÝnh låi ngÆtconvexo-concave låi lâmconcexo-convex vt. hai mÆt låiconvexo-plane låi - ph¼ngconvolute mÆt cuèn || chËp cuènconvolution phÐp nh©n chËp, tÝch chËp; vßng cuén c. of two function tÝch chËp cña hai hµm sè c. of two power series tÝch chËp cña hai chuçi luü thõa bilateral c. tÝch chËpcooperation sù hîp t¸ccooperative hîp t¸ccoordinate to¹ ®é absolute c. to¹ ®é tuyÖt ®èi allowable c.s to¹ ®é thõa nhËn areal c.s to¹ ®é diÖn tÝch axial c.s to¹ ®é trôc 84
 • 85. barycemtric c.s to¹ ®é träng t©mbiaxial c.s. to¹ ®é song trôcbipolar c.s to¹ ®é l−ìng cùcCartesian c.s to¹ ®é §Ò c¸ccircle c.s to¹ ®é vßngcircular cylindrical c.s to¹ ®é trô trßnconfocal c.s. to¹ ®é ®ång tiªu, to¹ ®é elipxoitcurrent c.s to¹ ®é hiÖn t¹icurvilinear c.s to¹ ®é congcyclic c.s to¹ ®é xicliccylindrical c.s to¹ ®é trôelliptic c.s to¹ ®é eliptricelliptic cylindrical to¹ ®é trô eliptricellipsoidal c. to¹ ®é elipxoi®anfocal c.s to¹ ®é tiªugeneralized c.s to¹ ®é suy rénggeodesic c.s to¹ ®é tr¾c ®Þageodesic polar c.s to¹ ®é cùc tr¾c ®Þageographic(al) c.s to¹ ®é ®Þa lýheliocentric c.s to¹ ®é nhËt t©mhomogeneous c.s to¹ ®é thuÇn nhÊtignorable c.s to¹ ®é xiclicinertial c.s to¹ ®é qu¸n tÝnhintrinsic c.s to¹ ®é néi t¹iisotropic c.s to¹ ®é ®¼ng h−íngline c.s to¹ ®é tuyÕnlocal c.s to¹ ®é ®Þa ph−¬ngnon-homogeneous c.s to¹ ®é kh«ng thuÇn nhÊtnormal c.s to¹ ®é ph¸p tuyÕnnormal trilinear c.s to¹ ®é ph¸p tam tuyÕn 85
 • 86. oblate spheroidal c.s to¹ ®é pháng cÇu dÑt orthogonal c.s to¹ ®é trùc giao orthogonal curvilinear c.s to¹ ®é cong trùc giao osculating c.s to¹ ®é mËt thiÕt parabolic cylinder c.s to¹ ®é trô parabolic paraboloidal c.s to¹ ®é paraboloi®an parallel c.s to¹ ®é song song pentaspherical c.s to¹ ®é ngò cÇu plane c.s to¹ ®é ph¼ng point c.s to¹ ®é ®iÓm projective c.s to¹ ®é x¹ ¶nh prolate spheroidal c.s to¹ ®é pháng cÇu thu«n ray c.s to¹ ®é tia rectangular c.s to¹ ®é vu«ng gãc rectilinear c.s to¹ ®é th¼ng relative c.s to¹ ®é t−¬ng ®èi semi-orthogonal c.s to¹ ®é nöa trôc giao spherical c.s to¹ ®é cÇu spherical polar c.s to¹ ®é (cùc) cÇu spheroidal c.s to¹ ®é pháng cÇu tangential c.s to¹ ®é tiÕp tuyÕn tetrahedral c.s to¹ ®é tø diÖn time c. to¹ ®é thêi gian toroidal c.s to¹ ®é pháng tuyÕn trilinear c.s to¹ ®é tam gi¸c trilinear line c.s to¹ ®é tam gi¸c tuyÕn trilinear point c.s to¹ ®é tam gi¸c ®iÓmcoordinatograp tk. dông cô chá to¹ ®é (cña c¸c ®iÓm ngÉu nhiªn trªn mÆtph¼ng)Copernican (thuéc) hÖ Copecnic 86
 • 87. coplanar ®ång ph¼ngcoplanarity tÝnh ®ång ph¼ngcoprime nguyªn tè cïng nhaucopunctal cã mét ®iÓm chungcopy b¶n sao chÐp tay, tµi liÖu chÐp tay; sù b¾t ch−íccord sîi d©y extension c. mt. d©y kÐo dµi flexible c. mt. d©y uèn ®−îc; c¬. d©y mÒn patch c. d©y nèi (c¸c bé phËn) three-way c. mt. d©y chËp bacore lâi; thùc chÊt, b¶n chÊt c. of sequence gt. lâi cña mét d·y ferrite c. mt. lâi ferit head c. mt. lâi cña ®Çu c¸i ®Ò ghi ring-shaped c. mt. lâi vµnh, lâi khuyªn saturable c. mt. cuén b·o hoµ toroidal c. lâi pháng tuyÕncoresidual ®ång d−corner gãc ®Ønh (tam gi¸c, ®a gi¸c); ®iÓm gãc (cña mét ®−êng )cornoid ®−êng sõngcorollarry hÖ qu¶, hÖ luËncorporation kt. nghiÖp ®oµn, hiÖp héi; c«ng ty (cæ phÇn) stock c. c«ng ty cæ phÈncorpuscle vl. h¹tcorpuscular (thuéc) h¹tcorect söa, söa ch÷a, hiÖu ®Ýnh || ®óng ®¾n c. to the nearest tenth ®óng®Õn mét phÇn m−êicorrected ®· söa (ch÷a), ®· hiÖu ®Ýnhcorrection sù söa ch÷a, sù hiÖu ®Ýnh c. for continue söa cho liªn tôc; c. for lag söa trÔ 87
 • 88. double-error c. söa cho trïng nhau end c. hiÖu chÝnh c¸c gi¸ trÞ biªn frequency c. hiÖu ®Ýnh tÇn sè index c. hiÖu ®Ýnh cã dông cô, söa cã dông côcorrective söa (sai), hiÖu ®Ýnhcorrector dông cô söa, ph−¬ng tiÖn söa, c«ng thøc söacorrelate t−¬gn quancorrelated t−¬ng quancorrelation ®s, tk. sù t−¬ng quan; hh. phÐp ®èi x¹ c. in space phÐp ®èi x¹ trong kh«ng gian c. of indices t−¬ng quan cña c¸c chØ sè antithetic(al) c. t−¬ng quan ©m biserial c. t−¬ng quan hai chuçi canonical c. t−¬ng quan chÝnh t¾c circular c. t−¬ng quan vßng direct c. t−¬ng quan d−¬ng grade c. t−¬ng quan h¹ng illusory c. t−¬ng quan ¶o t−ëng intraclass c. t−¬ng quan trong líp inverse c. t−¬ng quan ©m involitory c. hh. phÐp ®èi x¹ ®èi hîp lag c. t−¬ng quan trÔ linear c. t−¬ng quan tuyÕn tÝnh multiple curvilinear c. t−¬ng quan béi phi tuyÕn tÝnh multiple noraml c. t−¬ng quan béi chuÈn t¾c nonlinear c. t−¬ng quan kh«ng tuyÕn tÝnh nonsense c. t−¬ng quan [kh«ng thËt, gi¶ t¹o] non-singular c. hh. phÐp ®èi x¹ kh«ng kú dÞ partical c. t−¬ng quan riªng perfect c. t−¬ng quan hoµn toµn 88
 • 89. product moment c. t−¬ng quan m«men tÝch rank c. t−¬ng quan h¹ng singular c. hh. phÐp ®èi x¹ kú dÞ spurious c. t−¬ng quan [kh«ng thËt, gi¶ t¹o] total c. t−¬ng quan toµn phÇn true c. t−¬ng quan thËt vector c. t−¬ng quan vect¬correlatograph m¸y vÏ t−¬ng quancorrelator m¸y t−¬ng quan analogue c. m¸y t−¬ng quan t−¬ng tù high-speed c. m¸y t−¬ng quan nhanh speech-waveform c. mt. m¸y ph©n tÝch c©u nãicorrelogram tk. t−¬ng quan ®åcorrespond t−¬ng øngcorrespondence [phÐp, sù] t−¬ng øng algebraic c. t−¬ng øng ®¹i sè birational c. t−¬ng øng song h÷u tû boundary c. t−¬ng øng ë biªn direct c. t−¬ng øng trùc tiÕp dualistic c. t−¬ng øng ®èi ngÉu homographic c. t−¬ng øng ph©n tuyÕn incidence c. ®s; hh. t−¬ng øng liªn thuéc irreducible c. t−¬ng øng kh«ng kh¶ quy isometric c t−¬ng øng ®¼ng cù many-one c. t−¬ng øng mét ®èi nhiÒu non-singular c. t−¬ng øng kh«ng kú dÞ one-to-one c. t−¬ng øng mét ®èi mét point c. t−¬ng øng ®iÓm projective c. t−¬ng øng x¹ ¶nh recprocal c. t−¬ng øng thuËn nghÞch 89
 • 90. reducible c. t−¬ng øng kh¶ quy singular c. t−¬ng øng kú dÞ symmetric c. t−¬ng øng ®èi xøngcorrigendum b¶n ®Ýnh chÝnhcosecant cosec arc c. accoseccoset líp (m«®ul«) double c. ®s. líp kÐp left c. líp (bªn) tr¸i right c. líp (bªn) ph¶icosine cosin are c. accosin direction c. cosin chØ ph−¬ng versed c. of an angle cosin ng−îc cña gãc (covers = 1in)cosinusoid ®−êng cosincosmiic(al) (thuéc) vò trôcosmogony tv. tinh nguyªn häccosmography tv. vò trô häccosmology tv. vò trô luËncosmos tv. vò trô, thÕ giíicost kt. chi phÝ, phÝ tæn c. of handling stock gi¸ b¶o qu¶n hµng tån kho c. of observation tk. phÝ tæn quan tr¾c; gi¸ thµnh quan s¸t c. of ordering gi¸ ®Æt hµng c. of production gi¸ thµnh s¶n xuÊt c. of a sample phÝ tæn cña mÉu manufacturing c. gi¸ thµnh s¶n suÊt marginal c. chi phÝ giíi h¹n prime c. gi¸ thµnh s¶n phÈm purchasing c. gi¸ b¸n lÎ 90
 • 91. cotagent cotg; ®èi tiÕp xóc arc c. accotgcote ®é caocount sù ®Õm; sù tÝnh to¸n || ®Õm, tÝnh to¸n; quyÕt to¸n c. by twos, threefours ®Õm c¸ch mét (1, 3, 5, 7...), c¸ch hai, c¸ch ba... column c. tÝnh theo cét digit c. tÝnh ch÷ sè lost c. tÝnh tæn thÊt reference c. ®Õm kiÓm tra, tÝnh thö l¹icountability tÝnh ®Õm ®−îccountable ®Õm ®−îc tÝnh ®−îccounter m¸y tÝnh; m¸y ®Õm; trch. qu©n cê nh¶y || ng−îc l¹i alpha c. m¸y ®Õm h¹t anpha batching c. m¸y ®Õm ®Þnh liÒu l−îng; m¸y ®Õm nhãm battery operated c. m¸y ®Õm ch¹y b»ng pin beta c. m¸y ®Õm h¹t bªta bidirectional c. m¸y ®Õm hai chiÒu continuos c. m¸y tÝnh liªn tôc digit c. m¸y ®Õm ch÷ sè directional c. m¸y ®Õm cã vËn hµnh ®Þnh h−íng discharge c. m¸y ®Õm phãng ®iÖn dust c. m¸y ®Õm bôi electromagnetic c. m¸y ®Õm ®iÖn tö flat response c. m¸y ®Õm cã ®Æc tr−ng n»m ngang flip-flop c. m¸y ®Õm trig¬ frequency c. m¸y ®Õm tÇn sè friction revolution c. m¸y ®Õm ma s¸t c¸c vßng quay functional c. m¸y ®Õm hµm gamma c m¸y ®Õm h¹t gama gated oscillation c. m¸y ®Õm nh÷ng dao ®éng ®iÒu khiÓn ®−îc 91
 • 92. impulse c., pulse c. m¸y tÝnh xung; èng ®Õm xung ion c. m¸y ®Õm ion lock-on c. m¸y ®Õm ®ång bé ho¸ modul 2 c. m¸y tÝnh theo m«dul 2 non-directional c. m¸y ®Õm kh«ng cã ph−¬ng part c. m¸y ®Õm c¸c chi tiÕt portable c. m¸y tÝnh cÇm tay predetermined c. m¸y ®Õm cã thiÕt lËp s¬ bé production c. m¸y ®Õm s¶n phÈm proportional c. m¸y ®Õmtû lÖ radiation c. m¸y tÝnh bøc x¹ revolution c. m¸y ®Õm vßng quay scale-of-two c. m¸y ®Õm nhÞ ph©n scintillation c. m¸y ®Õm nhÊp nh¸y seconds c. m¸y ®Õm gi©y spark c. m¸y ®Õm nhÊp nh¸y speed c. m¸y ®Õm vßng quay start-stop c. m¸y ®Õm khëi dõng step c. m¸y ®Õm b−íc storage c. m¸y ®Õm tÝch luü television c. m¸y ®Õm v« tuyÕn truyÒn h×nh tubeless c. m¸y ®Õm kh«ng ®Ìncounteraction ph¶n t¸c dôngcounter-clockwise ng−îc chiÒu kim ®ång håcounter-compact ph¶n conpactcounter-controller bé ®Õmcountless kh«ng ®Õm ®−îccouple c¬ ngÉu lùc; mét ®«i, mét cÆp || lµm thµnh ®«i exact c. top. cÆp khíp resultant c. c¬. ngÉu lùc tæng 92
 • 93. coupled ®−îc ghÐp thµnh ®«icoupler bé ghÐp computer c. bé ®¶o m¹chcoupling ghÐp; t−¬ng t¸c, liªn quan electromagnetic c. ghÐp ®iÖn tö random c. xib. sù hîp nhÊt ngÉu nhiªncourse qu¸ tr×nh, qu¸ tr×nh diÔn biÕn of c. tÊt nhiªn c. of value function hµm sinhcovariance tk. hiÖp ph−¬ng sai lag c. tk. hiÖp ph−¬ng sai trÔcovariant hiÖp biÕncovariation sù biÕn thiªn ®ång thêicover phñ || c¸i phñcoverage tk. phñ; b¶n b¸o c¸o t×nh h×nhcovered bÞ phñ finitely c. top. phñ h÷u h¹n simple c. top. phñ ®¬ncovering phñ || c¸i phñ closed c. c¸i phñ ®ãng finite c. c¸i phñ h÷u h¹n lattice c. c¸i phñ dµn locally finite c. c¸i phñ h÷u h¹n ®Þa ph−¬ng open c. c¸i phñ më stacked c. c¸i phñ thµnh miÕng star-finite c. c¸i phñ h×nh sao h÷u h¹ncrack c¬. lµm nøt, lµm nøt thµnh khecracovian gt. crac«viancreate t¹o ra, t¹o thµnh, chÕ thµnhcreative t¹o ra, s¸ng t¹ocredible tk. tin ®−îc 93
 • 94. credit tk. tÝn dông, sù cho vay, cho vay on c. nî, mua chÞu; b¸n chÞucreditor tk. ng−êi cho vaycreep c¬. r·o; tõ biÕncrescent tv. tr¨ng l−ìi liÒm, tr¨ng khuyÕtcrescent-shaped h×nh tr¨ng l−ìi liÒmcrest c¬. ®Ønh (sãng)crinkle uèn, nÕp uèncrikly mét c¸ch uèncrisis kt. khñng ho¶ngcriss-cross chÐo nhau, ngang däc || ký hiÖu ch÷ thËpcriterion tiªu chuÈn control c. tiªu chuÈn kiÓm tra convergence c. tiªu chuÈn héi tô error-squared c. tiªu chuÈn sai sè b×nh qu©n logarithmic c. tiªu chuÈn l«ga pentode c. tiªu chuÈn n¨m ngãn (trong hai ph©n tÝch nh©n tè) reducibility c. tiªu chuÈn kh¶ quy root-mean-square c. tiªu chuÈn sai sè b×nh ph−¬ng trung b×nh stability c. tiªu chuÈn æn ®Þnh switching c. tiªu chuÈn ®¶o m¹ch unconditional stability c. tiªu chuÈn æn ®Þnh kh«ng ®iÒu kiÖncritical tíi h¹ncross sù chÐo nhau, s− giao nhau || chÐo, giao nhau || lµm chÐo nhau, lµm giao nhaucross-cap top. mò chÐo, h¨ng Mobicutcross-cut nh¸t c¾t; top. thiÕt diÖn; ®s. t−¬ng giaocross-term top. thµnh phÇn chÐo nhaucrosswise chÐo nhaucrossed chÐocrude th« s¬, th«, ch−a ®−îc chÕ biÕn 94
 • 95. cruciform cã h×nh ch÷ thËpcrunode ®iÓm kÐp (th−êng); ®iÓm tù c¾t (cña ®−êng cong)cryctron cri«troncryptogram b¶n viÕt mËtcrystal tinh thÓ; b¸n dÉncrystallography tinh thÓ häccrystallometry phÐp ®o tinh thÓcubage phÐp t×m thÓ tÝchcubature phÐp t×m thÓ tÝchcube h×nh lËp ph−¬ng; luü thõa bËc ba || tÝnh thÓ tÝch; n©ng lªn bËc ba c. of a number luü thõa ba cña mét sè half open c. lËp ph−¬ng nöa mëcubic bËc ba; ph−¬ng tr×nh bËc ba; ®−êng bËc ba, cubic bipartile c. ®−êng bËc ba t¸ch ®«i hai nh¸nh (y2=x (x-a) (x-b) 0 < a < b) discriminating c. ph−¬ng tr×nh ®Æc tr−ng cña mÆt bËc ba equianharmonic c. ®−êng bËc ba ®¼ng phi ®iÒu harmonic c. ®−êng ®iÒu hoµ bËc ba nodal c. cubic cã nót osculating c. cubic mËt tiÕp twisted c. cubic xo¾n two-cireuited c. cubic hai m¹chcubical (thuéc) cubiccuboid pháng lËp ph−¬ng, h×nh hép ph¼ngculminate ®¹t (qua) ®Ønh cao nhÊtculmination ®iÓm cao nhÊtcumulant nöa bÊt biÕn factorial c. nöa bÊt biÕn giai thõacumulate tÝch luücumulation sù tÝch luücumulative tÝch luü, ®−îc tÝch luü 95
 • 96. cup top. tÝch, dÊu ∪curl r«ta (cña tr−êng vect¬)current dßng || hiÖn hµnh action c. dßng t¸c dông anode c. dßng anèt alternating c. dßng xoay chiÒu convection c. dßng ®èi l−u eddy c.s dßng xo¸y direct c. dßng kh«ng ®æi, dßng mét chiÒu displacement c. dßng hçn hîp; vl. dßng ®iÖn tÝch filament c. dßng nung four c. dßng bèn chiÒu leakage c. dßng (®iÖn) rß secondary c. dßng thø cÊp standing c. dßng nghØ tidal c. dßng thuû triÒucursor con ch¹y cña (th−íc tÝnh)curtail rót ng¾ncurtailed ®· ®−îc rót ng¾ncurtailment sù rót ng¾n c. of sampling sù rót ng¾n, viÖc lÊy mÉucurtate rót ng¾ncurvature ®é cong c. of beams ®é cong cña dÇm c. of a conic ®é cong cña mét c«nic c. of curve ®é cong cña mét ®−êng (cong) asymptotic c. ®é cong tiÖm cËn concircular c. ®é cong ®ång viªn conformal c. ®é cong b¶o gi¸c fist c. ®é cong, ®é cong thø nhÊt (cña ®−êng cong ghÒnh) 96
 • 97. Gaussian c. ®é cong Gaux¬, ®é cong toµn phÇn geodesic c. ®é cong tr¾c ®Þa high c. ®é cong bËc cao integraal c.s ®é cong tÝch ph©n mean affine c. ®é cong afin trung b×nh principal c. ®é cong chÝnh principal c. of a surface ®é cong chÝnh cña mét mÆt scalar c ®é cong v« h−íng second c. ®é xo¾n, ®é cong thø hai (cña ®−êng cong ghÒnh) sectional c. ®é cong theo (ph−¬ng) hai chiÒu) tangential c. ®é cong tiÕp tuyÕn total c. ®é cong toµn phÇn tatal afine c. ®é cong afin toµn phÇncurve ®−êng cong c. of constant slope ®é cong cã ®é dèc kh«ng ®æi c. of constant width ®é cong cã bÒ réng kh«ng ®æi c. of flexibility ®−êng uèn c. of persuit ®−êng ®uæi c. of zero width ®é cong cã bÒ réng kh«ng adiabatic c. ®−êng cong ®o¹n nhiÖt adjjoint c. ®−êng cong liªn hîp admissible c. ®−êng chÊp nhËn ®−îc algebraic(al) c. ®−êng cong ®¹i sè analagmatic c. ®−êng tù nghÞch analytic c. ®−êng cong gi¶i tÝch anharminic c. ®−êng cong kh«ng ®iÒu hoµ base c. ®−êng cong c¬ së bell-shaped c. ®−êng cong h×nh chu«ng bicircular c. ®−êng l−ìng viªn binomial c. ®−êng nhÞ thøc 97
 • 98. biquadratic c. ®−êng cong trïng ph−¬ngbitangential c. ®−êng cong l−ìng tiÕpboundary c. ®−êng biªn giíicatenary c. ®−êng d©y xÝchcentral c. ®−êng cong cã t©mcharacteristic c. ®−êng cong ®Æc tr−ngcircular c. ®−êng ®¬n viªncomplex c. ®−êng cña míconfocal c. ®−êng ®ång tiªuconcave c. ®−êng lâmconjugate c.s ®−êng cong liªn hîpconvex c. ®−êng låiconsecant c. ®−êng coseccosine c. ®−êng cosincost c. ®−êng cong gi¸ c¶cotangent c. ®−êng cotgcovariant c. ®−êng hiÖp biÕncritacal c. ®−êng tíi h¹ncruciform c. ®−êng ch÷ thËp (®å thÞ cña x2y2-a2y2-a2x2=0)decomposed c. ®−êng cong t¸chdextrorse c. ®−êng cong cã ®é xo¾n d−¬ng (®−êng cong bªn ph¶i)diametral c. ®−êng cong kÝnhdirectrix c. ®−êng cong chuÈndischarge c. ®−êng phãng ®iÖndistribution c. ®−êng ph©n phèiepitrochoidal c. ®−êng ªpitr«coitequianharmonic c. ®−êng ®¼ng phi ®iÒuequiprobability c. ®−êng cïng x¸c suÊterror c. ®−êng cong sai sèfocal c. ®−êng tiªu 98
 • 99. frequency c. ®−êng tÇn sè, ®−êng mËt ®é (ph©n phèi)generating c. ®−êng sinhgeodesic c. ®−êng tr¾c ®Þagrowth c. tk. ®−êng t¨ngharmonic c. ®−êng ®iÒu hoµhigh plane c. ®−êng ph¼ng bËc caohomothetic c. ®−êng vÞ tùhydraulic characteristic c. ®Æc tuyÕn thuû lùchydrostatic c. ®−êng thuû tinhhyperelliptic c. ®−êng siªu eliptichypergeometric c. ®−êng siªu béiinverse c. ®−êng nghÞch ®¶oirreducible c. ®−êng kh«ng kh¶ quyisologic c. ®−êng ®èi vängisothermal c.s ®−êng ®¼ng nhiÖtisotropic c. hh. ®−êng ®¼ng h−íngkappa c. ®−êng kapa (®å thÞ cña x4 + x2y2=a2y2)left-handed c. ®−êng xo¾n l¹ilevel c. gt. ®−êng møclimiting c. ®−êng giíi h¹nlogarithmic c. ®−êng hµm l«galogistic c. ®−êng l«gitic (®å thÞ cña y=k(1+ea+bx)loxodromic c. ®−êng tµ hµnhneighbouring c. ®−êng l©n cËnnull c. ®−êng ®¼ng h−íngorbiform c. hh. ®−êng cã ®é réng kh«ng ®æioblique pedal c. ®−êng thuú tóc xiªnoribiform c. ®−êng cã ®é réng kh«ng ®æiorthoptic c. ®−êng ph−¬ng khuyoscillating c. ®−êng dao ®éng 99
 • 100. pan-algebraic c. ®−êng phiÕm ®¹i sèparabolic(al) c. ®−êng parabolicparametric c. ®−êng tham sèpear c. ®−êng qu¶ lªpedal c. ®−êng bµn ®¹ppercentile c. ®−êng ph©n phèiplane c. hh. ®−êng ph¼ngpolar c. ®−êng cùcpolar reciprocal c. ®−êng ®èi cùcpolytropic c. ®−êng ®a h−íngpower c. ®−êng lùc l−îngprincipal c. ®−êng chÝnhprobability c. ®−êng x¸c suÊtquartric c. ®−êng bËc bènquasi-plane c. ®−êng hÇu ph¼ngquintic c. ®−êng bËc n¨mrational c. ®−êng h÷u tûrectifiable c, ®−êng cÇu tr−êng ®−îcreducible c. ®−êng cong t¸chregression c. ®−êng håi quyregular c. ®−êng chÝnh quyrose c. ®−êng hoa hång (®å thÞ nose=asin 2θ)saw tooth c. ®−êng r¨ng c−asecant c. ®−êng secself-polar c. ®−êng tù ®èi cùcserpentime c. ®−êng h×nh r¾n (®å thÞ cña x2y +b2y- x2x = 0)shock c. ®−êng kÝch ®éngsignoid c. ®−êng xicnoitsimilar c.s c¸c ®−êng ®ång d¹ngsimple abnormal c. ®−êng cong ®¬n bÊt th−êng 100
 • 101. simple closed c. ®−êng ®ãng ®¬n sine c. ®−êng sin sinistrorsal c. ®−êng xo¾n tr¸i skew c. hh. ®−êng lÖch space c. hh. ®−êng ghÒnh star-like c. ®−êng gièng h×nh sao stress-train c. ®−êng øng suÊt biÕn d¹ng syzygetic c. ®−êng héi xung, ®−êng xiziji tangent c. ®−êng tiÕp xóc three leaved rose c. ®−êng hoa hång ba c¸nh trannsendental c. ®−êng siªu viÖt transition c. ®−êng chuyÓn tiÕp triangular symmetric c. ®−êng ®èi xøng tam gi¸c trigonometric(al) c. ®−êng l−îng gi¸c twisted c. ®−êng xo¾n unicursal c. hh. ®−êng ®¬n ho¹chcurved congcurvilinear cong, phÝ tuyÕncurvometer m¸y ®o ®−êng congcusp hh. ®iÓm lïi c. of the first kind (simple c.) ®iÓm lïi lo¹i mét) c. of the second kind ®iÓm lïi lo¹i hai double c. ®iÓm tù tiÕp xóccuspdal (thuéc) ®iÓm lïicut nh¸t c¾t || c¾t c. in bËt, cho ch¹y; c. off, c. out. c¾t, t¾t, h·mcybernetics ®iÒu khiÓn häc, xibecnetic engineering c. ®iÒu khiÓn häc kü thuËtcycle sù tuÇn hoµn, chu tr×nh, chu kú || lµm theo chu tr×nh accumulation c. chu tr×nh tÝch luü effective c. ®s. chu tr×nh h÷u hiÖu 101
 • 102. essential c. top. chu tr×nh cèt yÕu fixed c. chu tr×nh kh«ng ®æi forword-type c. chu tr×nh chuyÓn ®éng lªn tr−íc ideal c. chu tr×nh lý t−ëng limit c. gt. chu tr×nh giíi h¹n magnetic c. mt. chu tr×nh tõ ho¸ major c. mt. chu tr×nh lín open c. chu tr×nh më print c. mt. chu tr×nh in pulse-repetition c. mt. chu tr×nh lÆp l¹i c¸c xung rational c. chu tr×nh h÷u tû relative c. chu tr×nh t−¬ng ®èi repetitive c. mt. chu tr×nh lÆp scanning c. chu tr×nh quyÐt storage c. chu tr×nh dù tr÷ timing c. mt. chu tr×nh ®Þnh thêi variable c. chu tr×nh biÕn thiªn virtual c. chu tr×nh ¶ocycler thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chu tr×nhcyclic(al) xiclic, trßn, tuÇn hoµncyclically mét c¸ch tuÇn hoµncyclide xilic binodal c. xiclit hai nót nodal c. xiclit cã nótcycling c. c«ng cã chu tr×nh; sù dao ®éng, sù chuyÓn xung l−îngcyclograph ®å thÞ chu tr×nhcyclogram biÓu ®å chu tr×nhcycloid xicloit curtate c. xicloit co prolate c. xicloit duçi 102
 • 103. cyclometer m¸y ®o qu·ng ®−êng, m¸y ®o chu tr×nhcyclosymmetry sù ®èi xøng chu tr×nhcyclotomic trßn, vÒ viÖc chia vßng trßncyclotron xicl«troncylinder trô, h×nh trô, mÆt trô algebraic c. mÆt trô ®¹i sè circular c. h×nh trô trßn coaxial c. h×nh trô ®ång trôc compound c. h×nh trô ®a hîp elliptic(al) c. mÆt trô eliptic envoloping c. mÆt trô bao hyperbolic c. mÆt trô hipebolic imaginary elliptic c. mÆt trô eliptic ¶o obliqua c. h×nh trô xiªn projecting c. trô chiÕu right circular c. h×nh trô trßn ph¼ng rotating c. h×nh trô trßn xoaycylindrical (thuéc) mÆt trôcylindroid pháng trôcypher sè kh«ng, ch÷ sè, m· 103
 • 104. DD’ Alembert to¸n tö Alembectdamp vl. lµm t¾t dÇndamped t¾t dÇndamper c¸i t¾t dao ®éng, c¸i trèng rungdamping sù t¾t dÇn- critical d. sù t¾t dÇn tíi h¹ndash nhÊn m¹nh // nÐt g¹chdash-board mt. b¶ng dông cô (®o)data mt. sè liÖu, d÷ kiÖn, d÷ liÖu all or none d. d÷ kiÖn l−ìng ph©n ana logue d. sè liÖu liªn tôc basal d. d÷ kiÖn c¬ së coded d. d÷ kiÖn m· ho¸ correction d. b¶ng hiÖu chØnh cumulative d. tk sè liÖu tÝch luü experimental d. sè liÖu thùc nghiÖm graph d. sè liÖu ®å thÞ initial d.mt. d÷ kiÖn [ban ®Çu, khëi thuû ] input d. d÷ liÖu vµo integrated d. tk. c¸c sè liÑu gép numerical d. mt. d÷ liÖu b»ng sè observed d. sè liÖu quan s¸t qualitative d.tk. d÷ kiÖn ®Þnh tÝnh randomly fluctuating d. mt. d÷ kiÖn thay ®æi ngÉu nhiªn ranked d. k d÷ kiÖn ®−îc xÕp h¹ng refereence d. d÷ kiÖn tham kh¶o, sè liÖu tham kh¶o sensitivity d. d÷ kiÖn nh¹y tabular d. d÷ kiÖn d¹ng b¶ng 104
 • 105. test d. sè liÖu thùc nghiÖmdata-in sè liÖu vµodata-uot sè liÖu radatatron m¸y xö lý sè liÖudate ngµy; th¸ng // ghi ngµydatum sè liÖu, d÷ kiÖndead chÕtdebentura c«ng tr¸i, tr¸i kho¶ndebit kt. søc b¸n, tiÒn thu nhËp (cña h·ng bu«n); sè tiÒn thiÕu; c¬. l−u l−îngdebt kt. mãn nî national d. quèc tr¸i public d. c«ng tr¸idebtor tk. ng−êi m¾c nî next d. hµng, (sè thËp ph©n) tiÕp theo previous d. hµng, (sè thËp ph©n) ®øng tr−ícdecagon h×nh thËp gi¸c regular d. h×nh thËp gi¸c ®Òudecagonal (thuéc) h×nh thËp gi¸cdecahedron (thuéc) thËp diÖndecahedron thËp diÖndecamter m−êi mÐtdecatron decatron (®Ìn dïng cho m¸y tÝnh)decay vl. ph©n huûdeceterate vl. gi¶m tècdeceleration sù gi¶m tèc, sù lµm chËm l¹idecibel quyÕt ®Þnhdecile thËp ph©n vÞdecillion 1060 (ë Anh); 1033 (ë Mü)decimal sè thËp ph©n circulating d., peroidical d. sè thËp ph©n tuÇn hoµn 105
 • 106. finite d. sè thËp ph©n h÷u h¹n ifninite d. sè thËp ph©n v« h¹n mixed d. sè thËp ph©n hçn t¹p non-terminating d. sè thËp ph©n v« h¹n signed d. sè thËp ph©n cã dÊu terminating d. sè thËp ph©n h÷u h¹ndecimeter ®ªximetdecipher tk. ®äc mËt m·, gi¶i m·deccision quyÕt ®Þnh statistic(al) d. tk. quyÕt ®Þnh thèng kª terminal d. tk. quyÕt ®Þnh cuèi cïngdeck trch. cç bµideclination tv. nghiªng d. of a celestial point ®é chªnh lÖch cña thiªn ®iÓm north d. ®é lÖch d−¬ng (®é lÖch vÌ phÝa B¾c) south d. ®é lÖch ©m (®é lÖch vÒ phÝa Nam)decode ®äc mËt m·, gi¶i m·decoded ®· ®äc ®−îc mËt m·, ®−îc gi¶i m·decoder m¸y ®äc mËt m· strorage d. xib. m¸y ®äc m· cã nhí trigger d. bé gi¶i m· trig¬decomposable ph©n tÝch ®−îc, khai triÓn ®−îcdecompose ph©n tÝchdecomposed ®−îc ph©n tÝch, ®−îc khai triÓn; bÞ suy biÕndecomposition sù ph©n tÝch, sù khai triÓn, sù ph©n ho¹ch d. into direct sum ph©n tÝch thµnh tæng trùc tiÕp d. of a faction sù khai triÓn mét ph©n sè additive d. ®s. sù ph©n tÝch céng tÝnh central d. ®s. sù ph©n tÝch trung t©m direct d. sù ph©n tÝch trùc tiÕp 106
 • 107. standard d. sù ph©n tÝch tiªu chuÈndecrease gi¶mdecrement bËc gi¶m, gi¶m l−îng logarithmic d. gi¶m l−îng l«gadeduce log. suy diÔn; kÕt luËn d. from suy tõdeducibility log. suy diÔn ®−îcdeduct trõ ®ideduction sù trõ ®i, suy diÔn, kÕt luËn contributorry d. kÕt luËn mang l¹i hypothetic(al) d. suy diÔn, [gi¶ ®Þnh, gi¶ thiÕt] resulting d. kÕt luËn cuèi cïng subsidiary d. kÕt luËn, phô trî, suy diÔn bæ trîdeductive log. suy diÔndeep s©u, s©u s¾cdefect (sè) khuyÕt; khuyÕt tËt d. of an analytic funetion sè khuyÕt cña mét hµm gi¶i tÝch d. of a space sè khuyÕt cña mét kh«ng gian angular d. khuyÕt gãc (mét tam gi¸c)defective khuyÕt faction d.tk. tû sè chÕ phÈmdeferlant sãng dåndefernt quü tÝch viªn t©mdeficiency sè khuyÕt d. of a curve sè khuyÕt cña mét ®−êng cong effective d. sè khuyÕt h÷u hiÖu virtual d. sè khuyÕt ¶odeficient khuyÕt, thiÕudefinability log. tÝnh x¸c ®Þnh ®−îc, tÝnh kh¶ thi combinatory d. tÝnh kh¶ ®Þnh tæ hîpdefinable ®Þnh nghÜa ®−îc kh¶ ®Þnh 107
 • 108. define ®Þnh nghÜa, x¸c ®Þnhdefiniendum log biÓu thøc ®−îc x¸c ®Þnhdefiniens log. biÓu thøc ®Þnh nghÜadefinite x¸c ®Þnh positively d. x¸c ®Þnh d−¬ng stochastically d. x¸c ®Þnh ngÉu nhiªndefiniteness tÝnh x¸c ®Þnhdefinition log. ®Þnh nghÜa explicit d. ®Þnh nghÜa râ implicit d. ®Þnh nghÜa Èn impredicative d. ®Þnh nghÜa bÊt vÞ tõ inductive d. ®Þnh nghÜa quy n¹p operational d. ®Þnh nghÜa to¸n tö recursive d. ®Þnh nghÜa ®Ö quy regressive d. ®Þnh nghÜa håi quydeflate h¹ h¹ng; h¹ cÊp (cña ma trËn)deflect lÖch (khái mét ®−êng th¼ng); (bÞ) khóc x¹deflection vl. sù ®æi d¹ng; sù lÖch, ®é lÖch; ®é vâng bending d. mòi tªn cña ®é vâng large d. ®é lÖch lín, ®é vâng líndeflective lÖchdeflector c¸i lµm lÖchdeflexion sù ®æi d¹ngdeform lµm biÕn d¹ng, lµm ®æi d¹ngdeformable biÕn d¹ng ®−îc freely d. biÕn d¹ng ®−îc tù dodeformation sù biÕn d¹ng d. of a surfface biÕn d¹ng cña mét mÆt angular d. biÕn d¹ng gãc chain d. biÕn d¹ng d©y chuyÒn 108
 • 109. continuos d. biÕn d¹ng liªn tôc finit d. biÕn d¹ng h÷u h¹n homogeneous d. biÕn d¹ng thuÇn nhÊt irrotational d. biÕn d¹ng kh«ng r«ta linear d. biÕn d¹ng dµi, biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh non-homogeneous d. biÕn d¹ng kh«ng thuÇn nhÊt plane d. biÕn d¹ng ph¼ng plastic d. biÕn d¹ng dÎo pure d biÕn d¹ng thuÇn tuý tangent d. biÕn d¹ng tiÕp xóc topological d. biÕn d¹ng t«p«degeneracy sù suy biÕn, sù tho¸i ho¸degenerate suy biÕn, lµm suy biÕndegeration sù suy biÕn, sù tho¸i ho¸degenerative suy biÕndegree ®é, cÊp bËc d. of accuracy ®é chÝnh x¸c d. of an angle sè ®é cña mét gãc d. of are ®é cung d. of a complex bËc cña mét mí d. of confidence ®é tin cËy, møc tin cËy d. of correlation ®é t−¬ng quan d. of a curve bËc cña ®−êng cong d. of a differential equation cÊp cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©n d. of a extension of a field ®é më réng cña mét tr−êng d. of freedom tk. bËc tù do d. of map bËc cña mét ¸nh x¹ d. of a polynomial ®s. bËc cña mét ®a thøc d. of separability ®s. bËc t¸ch ®−îc d. of substituition bËc cña phÐp thÕ 109
 • 110. d. of transitivity ®s. bËc b¾c cÇu d. of unsolvability log. ®é kh«ng gi¶i ®−îc d. of wholeness xib. ®é toµn bé, ®é toµn thÓ bounded d. ®s. bËc bÞ chÆn reduced d. bËc thu gän spherical d. ®é cÇu transcendence d. ®s. ®é siªu viÖt virtual d. ®é ¶o zero d. bËc kh«ngdel nabla (∆), to¸n tö nabladelay lµm chËm trÔ // sù trËm, sù trÔ adjustable d. sù trÔ ®iÒu chØnh ®−îc corrective d. sù trÔ hiÖu chØnh one-digit d. sù trÔ mét hµng static(al) time d. sù trÔ thêi gian æn ®Þnh time d. chËm vÒ thêi giandelayed bÞ chËmdelayer c¸i lµm [chËm, trÔ]delete g¹ch, bá ®ideleted bÞ bá ®idelicacy gt. tÝnh s¾c s¶o, tinh vi (cña ph−¬ng ph¸p)delicate gt. (ph−¬ng ph¸p) s¾c s¶o, tinh videlimite ph©n giíi, ®Þnh giíi h¹ndelineate vÏ, m« t¶delineation b¶n vÏ, h×nh vÏdeliver ph©n phèidelivery mt. sù ph©n phèi, sù cung cÊpdelta denta (∆) Kronecker d. ký hiÖu Kr«neck¬demand yªu cÇu, nhu cÇu 110
 • 111. demilune tv. nöa th¸ng; gãc phÇn t− thø haidemodulation sù khö biÕn ®iÖudemodilator c¸i khö biÕn ®iÖudemography tk. khoa ®iÒu tra d©n sèdemonstrable chøng minh ®−îcdemonstrate chøng minhdemonstration [sù, phÐp] chøng minh analytic d. phÐp chøng minh gi¶i tÝch direct d. phÐp chøng minh trùc tiÕp indirect d. phÐp chøng minh gi¸n tiÕpdenary (thuéc) m−êi (10)dence trch. mÆt nhÞ, mÆt chØ sè haidendritic top. h×nh c©ydendroid h×nh c©ydendron top. c©ydenial log. sù phñ ®Þnhdenominate gäi tªn, ®Ætdenomination kt. sù ®Þnh gi¸; sù ®Æt tªn (tiÒn tÖ)denominator mÉu sè, mÉu thøc common d. mÉu chung, mÉu thøc chung least common d. mÉu chung nhá nhÊt lowest common d. mÉu chung nhá nhÊtdenote ký hiÖu : cã nghÜa lµdense trï mËt d. in itself trï mËt trong chÝnh nã metriccally gt. trï mËt metric nowhere d. kh«ng ®©u trï mËt ultimately d. trï mËt tíi h¹ndenseness tÝnh trï mËtdensity mËt ®é, tÝnh trï mËt; tû träng 111
 • 112. d. of intergers ®s. mËt ®é c¸c sè nguyªn asymptotic d. ®s. mËt ®é tiÖm cËn lower d. mËt ®é d−íi metric d. mËt ®é metric outer d. mËt ®é ngoµi probability d. mËt ®é x¸c suÊt scalar d. hh. mËt ®é v« h−íng spectral d. mËt ®é phæ tensor d. hh. mËt ®é tenx¬ upper d. mËt ®é trªndenumerable dÕm ®−îcdeny phñ ®Þnhdeparture ®é lÖch, ®é sai; sù thay ®æi kinh ®édepart khëi hµnh; rêi khái; nghiªng vÒ, lÖch vÒdepend phô thuécdependence sù phô thuéc functional d. phô thuéc hµm linear d. phô thuéc tuyÕn tÝnh stochastic d. phô thuéc ngÉu nhiªndependent phô thuéc algebraically d. phô thuéc ®¹i sè lincarly d. phô thuéc tuyÕn tÝnhdepolarization sù khö cùcdeposit kt. göi tiÒn (vµo ng©n hµng) // mãn tiÒn göidepository h¹, gi¶mdepreciation sù gi¶m, sù h¹, kt. h¹, gi¶m (gi¸)depress gi¶m, h¹depressed bÞ gi¶m, bÞ h¹depression sù gi¶m, sù h¹; vl®c. miÒn ¸p suÊt thÊp; kt. sù suy tho¸i 112
 • 113. d. of order (of differential equation) sù gi¶m cÊp (cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©n)depth ®é s©u d. of an element ®é cao cña mét phÇn tö critical d. ®é s©u tíi h¹n hydrraulic mean d. ®é s©u thuû lùc trung b×nh skin d. vl. ®é s©u cña líp ngoµi nhÊt true eritical d. ®é s©u tíi h¹n thùcderivate gt. ®¹o sè // lÊy ®¹o hµm left hand lower d. ®¹o sè tr¸i d−íi left hand upper d. ®¹o sè tr¸i trªn normal d. ®¹o sè theo ph¸p tuyÕn right hand upper d. ®¹o sè ph¶i trªnderivation phÐp lÊy ®¹o hµm; nguån gèc, khëi thuûderivative ®¹o hµm d. from parametric equation dÉn suÊt tõ c¸c ph−¬ng tr×nh tham sè d. on the left (right) ®¹o hµm bªn tr¸i (bªn ph¶i) d. of a group c¸c dÉn suÊt cña mét nhãm d. s of higher order ®¹o hµm cÊp cao d. of a vect¬ ®¹o hµm cña mét vect¬ absolute d. ®¹o hµm tuyÖt ®èi approximate d. gt ®¹o hµm xÊp xØ areolar d. ®¹o hµm diÖn tÝch backward d. gt. ®¹o hµm bªn ph¶i covariant d. ®¹o hµm hiÖp biÕn directional d. ®¹o hµm theo h−íng forward d. ®¹o hµm bªn ph¶i fractional d. gt. ®¹o hµm cÊp ph©n sè generalizer d. ®¹o hµm suy réng hight d. gt. ®¹o hµm cÊp cao 113
 • 114. left d. ®¹o hµm bªn tr¸i logarithmic d. gt. ®¹o hµm l«ga maximum directional d. ®¹o hµm h−íng cùc ®¹i normal d. ®¹o hµm ph¸p tuyÕn parrmetric d. ®¹o hµm tham sè partial d. ®¹o hµm riªng particle d. ®¹o hµm toµn phÇn right-hand d. ®¹o hµm bªn ph¶i succes ive d.s c¸c ®¹o hµm liªn tiÕp total d. ®¹o hµm toµn phÇnderive log. suy radervived dÉn suÊtdescend gi¶m, ®i xuèngdescendant con ch¸u (trong qu¸ tr×nh ph©n nh¸nh)descent sù gi¶m constrained d. sù gi¶m rµng buéc infinite d. sù gi¶m v« h¹n quickest d., steepest d. sù gi¶m nhanh nhÊtdescribe m« t¶description log. sù m« t¶descriptive log. m« t¶design thiÕt kÕ; dù ¸n || sù lËp kÕ ho¹ch d. of experiments lËp kÕ ho¹ch thùc nghiÖm; tk. [bè trÝ; thiÕt kÕ] thÝ nghiÖm balanced d. kÕ ho¹ch c©n ®èi control d. tæng hîp ®iÒu khiÓn logical d. tæng hîp l«gic program d. lËp ch−¬ng tr×nh sample d. thiÕt kÕ mÉudesignate x¸c ®Þnh, chØ, ký hiÖu 114
 • 115. designation log. sù chØ; ký hiÖudesire −íc muèndesired muèn cã ®ßi háidesk mt. bµn; chç ®Ó b×a ®ôc lç control d. bµn ®iÒu khiÓn test d. bµn thö, b¶ng thödestination mt. chç ghi (th«ng tin)destroy triÖt tiªu, ph¸ huûdestructive ph¸ bádetach t¸ch radetached bÞ t¸ch radetachment sù t¸ch radetail chi tiÕtdetailed ®−îc lµm chi tiÕtdetect vl. ph¸t hiÖn, dß, t×mdetection vl. sù ph¸t hiÖn error d. ph¸t hiÖn saidetent nót h·m kho¸, c¸i ®Þnh vÞdeterminancy tÝnh x¸c ®Þnhdeterminant ®s. ®Þnh thøc d. of a matrix ®Þnh thøc cña ma trËn adjoint d. ®Þnh thøc phã, ®Þnh thøc liªn hîp adjugate d. ®Þnh thøc phô hîp alternate d. ®Þnh thøc thay phiªn axisymmetric d. ®Þnh thøc ®èi xøng qua ®−êng chÐo bordered d. ®Þnh thøc ®−îc viÒn characteristic d. ®Þnh thøc ®Æc tr−ng composite d. ®Þnh thøc ®a hîp compound d.s ®Þnh thøc ®a hîp cubic d. ®Þnh thøc bËc ba 115
 • 116. group d. ®Þnh thøc nhãm minor d. ®Þnh thøc con signular d. ®Þnh thøc kú dÞ skew-symmetric d. ®Þnh thøc ®èi xøng lÖch symmetric d. ®Þnh thøc ®èi xøngdeterminantal d−íi d¹ng ®Þnh thøc, chøa ®Þnh thøcdeterminate x¸c ®Þnhdetermination sù x¸c ®Þnh, ®Þnh trÞdetermine x¸c ®Þnh, giíi h¹n; quyÕt ®Þnhdeterminism quyÕt ®Þnh luËn local d. xib. quyÕt ®Þnh luËn ®Þa ph−¬ngdeterministic tÊt ®Þnhdetonation vl. sù nædeuce trch. qu©n nhÞdevelop ph¸t triÓn, khai triÓn; vl. xuÊt hiÖndevelopable tr¶i ®−îc || mÆt tr¶i ®−îc d. of class n mÆt tr¶i ®−îc líp n bitangent d. mÆt tr¸i ®−îc l−ìng tiÕp polar d. mÆt tr¸i ®−îc cùc rectifying d. mÆt tr¸i ®−îc trùc ®¹cdevelopment sù khai triÓn, sù ph¸t triÓndevelopmental mt. thø thùc nghiÖmdeviate lÖch || ®é lÖchdeviation tk. sù lÖch, ®é lÖch accumulated ®éc lÖch tÝch luü average d. ®é lÖch trung b×nh mean d. ®é lÖch trung b×nh; ®é lÖch tuyÖt ®èi mean squara d. ®é lÖch b×nh ph−¬ng trung b×nh root-mean-square d. ®é lÖch tiªu chuÈn standard d. ®é lÖch tiªu chuÈn, sai lÖch ®iÓn h×nh 116
 • 117. device mt. thiÕt bÞ, dông cô, bé phËn accounting d. thiÕt bÞ ®Õm analogue d. thiÕt bÞ m« h×nh average computing d. thiÕt bÞ tÝnh c¸c sè trung b×nh, thiÕt bÞ tÝnh trung b×nh code d. thiÕt bÞ lËp m· codingd. thiÕt bÞ lËp m· electronic storage d. thiÕt bÞ nhí ®iÖn tö input d. thiÕt bÞvµo locking d. thiÕt bÞ kho¸ null d. thiÕt bÞ kh«ng output d. thiÕt bÞ ra plotting d. dông cô vÏ ®−êng cong protective d. thiÕt bÞ b¶o vÖ safety d. thiÕt bÞ b¶o vÖ sensing d. thiÕt bÞ thô c¶m short-time memory d. thiÕt bÞ nhí ng¾n h¹n storage d. thiÕt bÞ nhí warning d. thiÕt bÞ b¸o hiÖu tr−ícdevise nghÜ ra, ph¸t minh radiagnose mt. chuÈn ®o¸n, ph¸t hiÖn sai (trong m¸y)diagnosis sù chuÈn ®o¸n, ph¸t hiÖn sai (trong m¸y) automatic d. sù chuÈn ®o¸n tù ®éngdiagnostic mt. chuÈn ®o¸n ph¸t hiÖndiagonal ®−êng chÐo dominant main d. ®−êng chÐo chÝnh béi principal d. ®−êng chÐo chÝnh secondary d. of a determiant d−êng chÐo phô cña mét ®Þnh thøcdiagram mt. biÓu ®å, s¬ ®å arithlog d. biÓu ®å l«ga sè 117
 • 118. assumption d. biÓu ®å lý thuÕt, biÓu ®å gi¶ ®Þnh base d. s¬ ®å c¬ së bending moment d. biÓu ®å m«men uèn block d. s¬ ®å khèi circuit d. s¬ ®å m¹ch cording d. s¬ ®å m¾c, c¸ch m¾c correlation d. biÓu ®å t−¬ng quan discharge d. ®å thÞ phãng ®iÖn elementary d. s¬ ®å vÏ nguyªn t¾c energy discharge d. biÓu ®å t¸n n¨ng flow out d. biÓu ®å l−u xuÊt functional d. s¬ ®å hµm influence d. ®−êng ¶nh h−ëng inspection d. biÓu ®å qu¸ tr×nh kiÓm tra, biÓu ®å ph©n tÝch liªn tiÕp installation d. s¬ ®å bè trÝ interconnecting wiring d. s¬ ®å nèi, s¬ ®å l¾p r¸p key d. s¬ ®å hµm line d. s¬ ®å tuyÕn tÝnh load d. biÓu ®å t¶i träng memoric d. s¬ ®å ®Ó nhí natural alignment d. s¬ ®å th¼ng hµng tù nhiªn non-alignment d. s¬ ®å kh«ng th¼ng hµng percentage d. kt. s¬ ®å phÇn tr¨m phase d. s¬ ®å pha schematic d. mt. biÓu ®å kh¸i l−îc skeleton d. mt. s¬ ®å khung vector d. biÓu ®å vect¬ velocity time d. biÓu ®å vËn tèc thêi gian wireless d. s¬ ®å nèi, s¬ ®å l¾p ghÐpdiagramamatic(al) (thuéc) s¬ ®å, biÓu ®å 118
 • 119. dial mÆt (®ång hå, la bµn, Ampe kÕ ) counter d. mÆt sè cña m¸y ®Õm normal d. mÆt sè chuÈn standard d. mt. thang tû lÖ tiªu chuÈndialectical log. (thuéc) biÖn chøngdialectican log. nhµ biÖn chøngdialectics phÐp biÖn chøng marxian d. log. phÐp biÖn chøng macxitdiamagnetic vl. nghÞch tõdiamgantism vl. tÝnh nghÞch tõdiameter hh. ®−êng kÝnh d. of a conic ®−êng kÝnh cña mét c«nic d. of a quadratic complex ®−êng kÝnh cña mét mí bËc hai d. of a set of points ®−êng kÝnh cña mét tËp hîp ®iÓm conjugate d.s nh÷ng ®−êng kÝnh liªn hîp principal d. ®−êng kÝnh chÝnh transfinite d. ®−êng kÝnh siªu h¹ndiametral (thuéc) ®−êng kÝnhdiametric(al) (thuéc) ®−êng kÝnhdiamond trch. qu©n vu«ng (car«) || cã d¹ng h×nh thoidiaphragm ®iaframdib trch. thÎ ®¸nh bµi, trß ch¬i ®¸nh bµidice trch. qu©n (h¹t) sóc s¾c; trß ch¬i xóc s¾cdichotomic l−ìng ph©ndichotomous l−ìng ph©ndichotomy phÐp l−ìng ph©n binomial d. l−ìng ph©n nhÞ thøcdichromate top. l−ìng s¾cdichromatic cã l−ìng s¾cdichromatism top. tÝnh l−ìng s¾c 119
 • 120. dictating mt. ®äc ®Ó viÕt, viÕt chÝnh t¶dictionary tõ ®iÓn mechanical d. “tõ ®iÓm c¬ giíi” (®Ó dÞch b»ng m¸y)die qu©n sóc s¾c balanced d. qu©n sóc s¾c c©n ®èidielectric vl. (chÊt) ®iÖn m«idiffeomorphism vi ®ång ph«idiffer kh¸c víi, ph©n biÖt víidifference hiÖu sè; sai ph©n d. of a function (increment of function) sè gia cña mét hµm sè arithmetical d. hiÖu sè sè häc backward d. sai ph©n lïi balanced d.s sai ph©n b»ng central d. sai ph©n gi÷a confluent devided d. tû sai ph©n cã c¸c ®iÓm trïng divide d. tû sai ph©n finite d,s gt. sai ph©n h÷u h¹n, sai ph©n first d.s gt. sai ph©n cÊp mét forward d. sai ph©n tiÕn mean d. tk. sai ph©n trung b×nh partial d. sai ph©n riªng phase d. hiÖu pha potential d. thÕ hiÖu reciprocal d.gt sai ph©n nghÞch socond order d. gt. sai ph©n cÊp hai successive d. sai ph©n liªn tiÕp tabular d.s hiÖu sè b¶ngdifferent kh¸c nhaudifferentability tÝnh kh¶ vidifferenible kh¶ vi 120
 • 121. continuossly d. gt. khai vi liªn tôcdiferential vi ph©n d. of vomume, element of volume vi ph©n thÓ tÝch, yÕu tè thÓ tÝch associated homogeneous d. vi ph©n thuÇn nhÊt liªn ®íi binomial d. vi ph©n nhÞ thøc computing d. m¸y tÝnh vi ph©n harmonic d. vi ph©n ®iÒu hoµ total d. vi ph©n toµn phÇn trigonometric d. vi ph©n l−îng gi¸cdifferenttiate lÊy vi ph©n; t×m ®¹o hµm; phana biÖt d. with respect to x lÊy vi ph©n theo xdifferentiation phÐp lÊy vi ph©n, phÐp t×m ®¹o hµm d. of an infinite seri lÊy vi ph©n mét chuçi v« h¹n complex d. phÐp lÊy vi ph©n thøc covariant d. phÐp lÊy vi ph©n hiÖp biÕn implicit d. phÐp lÊy vi ph©n t×m ®¹o hµm, mét Èn hµm indirect d. gt. phÐp lÊy vi ph©n mét hµm hîp logarithmic d. phÐp lÊy ®¹o hµm nhê lÊy l«ga, phÐp lÊy vi ph©n b»ng (phÐp) lÊy l«ga numerical d. phÐp lÊy vi ph©n b»ng sè partial d. phÐp lÊy vi ph©n riªng, phÐp lÊy ®¹o hµm riªng succesive d. phÐp lÊy vi ph©n liªn tiÕpdifferentitor bé lÊy vi ph©n, m¸y lÊy vi ph©ndifficult khã kh¨ndiffract vl. nhiÔm x¹diffraction vl. sù nhiÔu x¹diffuse t¸n x¹, t¶n m¹n, khuÕch t¸n, truyÒndiffuser c¬. èng khuÕch t¸ndiffusion sù t¸n x¹, sù khuÕch t¸ndifusivity hÖ sè khuÕch t¸n, n¨ng suÊt khuÕch t¸n 121
 • 122. digamma ®igamadigit ch÷ sè, hµng sè d.s with like place values c¸c ch÷ sè cïng hµng binary d. ch÷ sè nhÞ ph©n carry d. mt. sè mang sang check d. cét sè kiÓm tra decimal d. sè thËp ph©n equal-order d.s mt. c¸c sè cïng hµng final carry d. mt. sè mang sang cuèi cïng high-order d. mt. hµng sè cao h¬n (bªn tr¸i) independent d. mt. hµng sè ®éc lËp input d. mt. ch÷ vµo, ch÷ sè least significant d. mt. ch÷ sè cã nghÜa bÐ nhÊt left-hand d. mt. hµng sè cao (bªn tr¸i) lowest-order d. mt. hµng sè thÊp bªn tr¸i message d. xib. ký hiÖu trong th«ng tin, dÊu hiÖu truyÒn tin most significant d. mt. hµng sè cã nghÜa lín nhÊt multiplier. mt. hµng sè nh©n non-zero d. mt. hµng sè kh¸c kh«ng quinary d. mt. ch÷ sè theo c¬ sè n¨m, hµng sè theo c¬ sè 5 sign d. hµng chØ dÊu significant d. mt. hµng sè cã nghÜa, ch÷ sè cã nghÜa sum d. mt. hµng sè cña tæng, ch÷ sè cña tæng tens d. hµng trôc top d. mt. hµng cao nhÊt unist d. mt. hµng ®¬n vÞdigital (thuéc) sè, ch÷ sèdigitizer thiÕt bÞ biÕn thµnh ch÷ sè voltage d. thiÕt bÞ biÓu diÔn ch÷ sè c¸c thÕ hiÖudihedral nhÞ diÖn 122
 • 123. dihedron gãc nhÞ diÖndihomology top. l−ìng ®ång ®Òudilatation sù gi·n, phÐp gi·n cubical d. sù gi·n në khèidilate më réng, gi·n nëdilation sù gi¸n, hh®s. phÐp gi·ndilemma log. l−ìng ®Ò ®ilemdilute lµm lo·ng, pha lo·ngdilution sù lµm lo·ngdimension chiÒu, thø nguyªn (cña mét ®¹i l−îng) cohomology d. thø nguyªn ®èi ®ång ®Òu global d. sè chiÒu trªn toµn trôc harmonic d. thø nguyªn ®iÒu hoµ homology d. thø nguyªn ®ång ®Òu transifinite d. sè chiÒu siªu h¹n virtual d. hh®s. sè chiÒu ¶o weak d. thø nguyªn yÕudimesional (thuéc) chiÒu thø nguyªndimesionality thø nguyªn, ®s. h¹ng bËc d. of a representation bËc cña phÐp biÓu diÔndimensionnally theo chiÒu, theo thø nguyªndimensionless kh«ng cã chiÒu, kh«ng cã thø nguyªndimenisons kÝch th−ícdimidiate chia ®«idiminish lµm nhá; rót ng¾n l¹idiminished ®−îc lµm nhá l¹i, ®−îc rót ng¾n l¹idiminution lµm nhá, sù rót ng¾n; phÐp tÝnh trõ; sè bÞ trõdiode mt. ®i«t crytal d. ®i«t tinh thÓ, ®i«t b¸n dÉndioptrics vl. khóc x¹ häc 123
 • 124. dipole l−ìng cùc electric d. l−ìng cùc ®iÖn magnetric d. l−ìng cùc tõ oscillating d. l−ìng cùc dao ®éngdirect trùc tiÕpdirected cã h−íng, ®Þnh h−íngdirection h−íng, ph−¬ng d. of polarization ph−¬ng ph©n cùc d. of the strongest growth gt. h−íng t¨ng nhanh nhÊt asymototic d. ph−¬ng tiÖm cËn characterictic d. ph−¬ng ®Æc tr−ng cunjugate d.s ph−¬ng liªn hîp exce ptional d. ph−¬ng ngo¹i lÖ normal d. ph−¬ng ph¸p tuyÕn parameter d. ph−¬ng tham sè principal d.s ph−¬ng chÝnh principal d.s of curvature ph−¬ng cong chÝnhdirectional theo ph−¬ngdirector thiÕt bÞ chØ h−íng; dông cô ®iÒu khiÓn fire control d. dông cô ®iÒu khiÓn ph¸odirectrix ®−êng chuÈn d. of a conic ®−êng chuÈn cña m«tm c«nic d. of a linear congruence ®−íng chuÈn cña mét ®oµn tuyÕn tÝnhdisc vl ®Üa, b¶n punctured top. ®Üa chÊm thñng shock d. ®Üa kÝch ®éngdiscard trch. chui (bµi)discharge sù phãng ®iÖn critical d. l−u l−îng tíi h¹ndisconnect ph©n chia, ph©n ho¹ch; kü. c¾t, ng¾t 124
 • 125. disconnected gi¸n ®o¹n, kh«ng liªn th«ng totally d.top. hoµn toµn gi¸n ®o¹ndiscontinue lµm gi¸n ®o¹ndiscontinuity sù gi¸n ®o¹n, b−íc nh¶y contact d. c¬. gi¸n ®o¹n yÕu finite d. gi¸n ®o¹n h÷u h¹n infinite d. gi¸n ®o¹n v« h¹n jump d., ordinarry d.®iÓm gi¸n ®o¹n cã b−íc nh¶y h÷u h¹n removable d. gt. gi¸n ®o¹n khö ®−îc shock d. gi¸n ®o¹n kÝch ®éngdiscontinuos gi¸n ®o¹n rêi r¹c pointwise d. gi¸n ®o¹n tõng ®iÓmdiscordance sù kh«ng phï hîp, sù kh«ng t−¬ng øng; sù bÊt hoµdiscordant kh«ng phï hîp, kh«ng t−¬ng øng, bÊt hoµdiscount kt. [sù, cè] chiÕt khÊi, sù khÊu nî, sù h¹ gi¸discoruse biÖn luËndiscover kh¸m ph¸ radiscovery sù kh¸m ph¸, sù ph¸t minhdiscrepancy sù ph©n kú, sù kh¸c nhaudiscrepant ph©n kú, kh«ng phï hîpdiscrete rêi r¹cdiscriminant biÖt sè, biÖt thøc d. of a differential equation biÖt sè cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©n d. of a polynomial equation biÖt sè cña mét ph−¬ng tr×nh ®¹i sè d. of a quadraitic equation in two variables biÖt sè cña ph−¬ng tr×nh bËc hai cã hai biÕn d. of quadraitic from biÖt sè cña d¹ng toµn ph−¬ngdiscriminate ph©n biÖt kh¸c nhau, t¸ch radiscrimination sù ph©n biÖt, sù t¸ch radiscriminatormt. thiÕt bÞ so s¸nh, m¸y ph©n biÖt (c¸c xung) 125
 • 126. pulse height d. mt. m¸y ph©n biÖt biªn ®é xung pulse with d. mt. m¸y ph©n biÖt bÒ réng xung trigger d. mt. m¸y ph©n biÖt xung khëi ®éngdiscuss th¶o luËndiscussion sù th¶o luËndiscentangle th¸o ra, cëi radisintegrate ph©n rÏ, ph©n ly, tan r·disintegration sù ph©n huûdisjoint rêi (nhau) mutually d. rêi nhaudisjointness tÝnh rêi nhaudisjunction log. phÐp tuyÓn exclusive d. phÐp tuyÓn lo¹i inclusive d. phÐp tuyÓn kh«ng lo¹idisjunctive tuyÓndisk ®Üa, h×nh (trßn) closed d. (open d.). h×nh trßn ®ãng, (h×nh trßn më) punctured d. ®Üa thñng rotating d. ®Üa quaydislocate lµm háng, lµm lÖchdislocation sù háng, sù lÖch (cÊu tróc tinh thÓ)disnormality tk. sù ph©n phèi kh«ng chuÈndisorder kh«ng cã thø tù, lµm mÊt trËt tùdisorientation sù kh«ng ®Þnh h−íngdispatch göi ®i, truyÒn ®idispatcher mt. bé phËn göi ®idisperse t¸n x¹, tiªu t¸ndispersion sù tiªu t¸n, sù t¸n x¹; tk. sù ph©n t¸n d. of waces sù t¸n sãng acoustic d. ©m t¸n 126
 • 127. hypernormal d. sù tiªu t¸nh siªu chuÈn t¾cdispersive ph©n t¸ndisplace dêi chç; thÕdisplacement phÐp dêi h×nh; [sù, phÐp] dêi chç d. of on a line tÞnh tiÕn trªn mét ®−êng th¼ng infinitesimal d. phÐp dêi chç v« cïng nhá initial d. hh. sù rêi chç ban ®Çu parallel d. hh. phÐp dêi chç song song radical d. sù rêi theo tia rigid body d. sù dêi chç cøng transverse d. sù dêi (chç) ngang virtual d. sù rêi (chç) ¶odisplay sù biÓu hiÖn || biÓu hiÖndisposal sù xÕp ®Æt; sù khö; sù lo¹idisproportion sù kh«ng tû lÖ, sù kh«ng c©n ®èidisproportinate kh«ng tû lÖ, kh«ng c©n ®èidissect c¾t, ph©n chia; ph©n lo¹idissection sù c¾t; sù ph©n chia d. of a complex top. sù ph©n c¾t mét phøc h×nhdissimilar kh«ng ®ång d¹ngdissimilarity tÝnh kh«ng ®ång d¹ngdissipate tiªu t¸n; t¸n x¹; tiªu phÝ (n¨ng l−îng)dissipation sù tiªu t¸n, sù hao t¸n d. of energy sù hao t¸n n¨ng l−îngdissipative tiªu t¸n, t¸n x¹dissociation sù ph©n lydissymmetircal kh«ng ®èi xøngdissymmetry sù kh«ng ®èi xøngdistal viÔn t©mdistance kho¶ng c¸ch 127
 • 128. d. of between lines (planes, points) kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng, (hai mÆt ph¼ng, hai ®iÓm) a point to a line of a plane kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm ®Õn mét ®−êng th¼ng hay mét mÆt ph¼ng d. from a surface to a tangent planes kho¶ng c¸ch tõ mét mÆt ®Õn mÆt ph¼ng tiÕp xóc angular d. kho¶ng c¸ch gãc apparent d. kho¶ng c¸ch [bÒ ngoµi, biÓu kiÕn] focal d. (from the center) nöa kho¶ng tiªu geodesic d. kho¶ng c¸ch gãc cña mÆt tr¨ng lunar d. kho¶ng c¸ch gãc cña mÆt tr¨ng polar d. kho¶ng c¸ch cùc zenith d. kho¶ng c¸ch thiªn ®Ønh, kho¶ng c¸ch zªnitdistinct kh¸c biÖt, ph©n biÖt || râ rµngdistinction sù ph©n biÖt; ®Æc ®iÓm ph©n biÖt; sù ®Æc thïdistinctive ph©n biÖt, ®Æc tÝnhdistinguish ph©n biÖtdistinguishable ph©n biÖt ®−îcdistinguished ®−îc ®¸nh dÊudistort xo¾n, vÆn, lµm biÕn d¹ng, lµm mÐodistorsion sù mÐo, sù biÕn d¹ng, biÕn d¹ng mÐo amplitude d. sù mÐo biªn ®é delay d. sù mÐo pha envelope sù mÐo bao h×nh frequency sù mÐo tÇn sè low d. xib. sù mÐo kh«ng ®¸ng kÓ phase d. xib. sù mÐo pha wave from d. sù sai d¹ng tÝn hiÖudistortionless kh«ng mÐodistribute ph©n phèi, ph©n bè 128
 • 129. distributed ®−îc ph©n phèi, ®−îc ph©n bèdistrribution sù ph©n phèi, sù ph©n bè, lµm suy réng d. of demand tk. sù ph©n bè nhu cÇu d. of eigenvalues gt. sù ph©n bè c¸c gi¸ trÞ riªng d. of primes sù ph©n bè c¸c nguyªn tè d. of zero gt. sù ph©n bè c¸c kh«ng ®iÓm age d. tk. sù ph©n bè theo tuæi arcsime d. ph©n bè acsin asymptotic(al) d. xs. ph©n phèi tiÖm cËn; gt. ph©n phèi tiÖm cËn beta d. ph©n phèi bªta bimodal d. ph©n phèi hai mèt binomial d. ph©n phèi nhÞ thøc bivariate d. ph©n phèi hai chiÒu censored d. ph©n phè bÞ thiÕu circular d. ph©n phèi trªn ®−êng trßn compound d. ph©n phèi phøc hîp compound frequence d. mËt ®é ph©n phèi trung b×nh conditional d. tk. ph©n phèi cã ®iÒu kiÖn contagious d. ph©n phèi truyÒn nhiÔm (phô thuéc vµo nh÷ng tham sè ngÉu nhiªn) discontinuos d. ph©n phèi gi¸n ®o¹n discrete d. tk. ph©n phèi rêi r¹c double d. ph©n phèi kÐp empiric d. ph©n phèi thùc nghiÖm e quimodal d.s tk. ph©n phèi cïng mèt exponential d. ph©n phèi mò fiducial d. tk. ph©n phèi tin cËy frequency d. mËt ®é ph©n phèi; ph©n phèi tÇn sè gamma d. ph©n phèi gama 129
 • 130. geometric (al) d. tk. ph©n phèi h×nh häc (x¸c suÊt lµ nh÷ng sè h¹ng cña mét cÊp sè nh©n)grouped d. tk. ph©n phèi ®−îc nhãm, ph©n phèi ®−îc chia thµnh lípheterogeneous d. tk. ph©n phèi kh«ng thuÇn nhÊthypergeometric d. tk. ph©n phèi siªu béiinvolution d. ph©n phèi ®èi hîpjoint d. tk; xs. ph©n phèi cã ®iÒu kiÖn phô thuéclimiting d. ph©n phèi giíi h¹nlogarithmic d. ph©n phèi l«galogarithmic-series d. tk. ph©n phèi l«galognormal d. tk. ph©n phèi l«ga chuÈnmarginal d. tk. ph©n phèi biªn duyªnmass d. sù ph©n phèi khèi l−îngmolecular d. sù ph©n phèi (vËn tèc) ph©n tömultimodal d. ph©n phèi nhiÒu mètmultinomial d. xs. ph©n phèi ®a thøcmultivariate d. ph©n phèi nhiÒu chiÒumultivariate normal d. ph©n phèi chuÈn nhiÒu chiÒunegative binomial d. ph©n phèi nhÞ thøc ©mnegative multinomial d. tk. ph©n phèi ®a thøc ©mnon central d. tk. ph©n phèi kh«ng t©mnon singular d. tk ph©n phèi kh«ng kú dÞnormal d. tk. ph©n phèi chuÈnparent d. tk. ph©n phèi ®ång lo¹ipotential d. ph©n phèi thÕ hiÖupressure d. ph©n phèi ¸p suÊtrandom d. xs ph©n phèi ®Òurectangular d. ph©n phèi ch÷ nhËtsampling d. tk. ph©n phèi mÉusex d. tk. ph©n phèi theo giíi 130
 • 131. simultaneous d. ph©n phèi ®ång thêi singular d. ph©n phèi kú dÞ shew d. tk. ph©n phèi lÖch stationary d. tk. ph©n phèi dõng surface d. ph©n phèi mÆt symmetric(al) d. ph©n phèi ®èi xøng temperate d., tempered d. hµm suy réng «n hoµ (phiÕu hµm tuyÕn t×nh trªn kh«ng gian c¸c hµm gi¶m nhanh ë v« cùc) triangular d. tk. ph©n phèi tam gi¸c truncated d. tk. ph©n phèi côt uniform d. tk. ph©n phèi ®Òudistributive ph©n phèi ph©n bèdistributivity tÝnh ph©n phèi, tÝnh ph©n bèdistributor mt. bé ph©n phèi, bé ph©n bè pulse d. bé phËn bæ xungdisturb lµm nhiÔu lo¹ndisturbance sù nhiÔu lo¹n compound d. nhiÔu lo¹n phøc hîp infinitesimal d. nhiÔu lo¹n v« cïng nhá moving average d. nhiÔu lo¹n trung b×nh ®éng ramdom d., stochastic d. xs. nhiÔu lo¹n ngÉu nhiªndisturbancy sù nhiÔu lo¹ndisturbed bÞ nhiÔu lo¹ndivector ®s. song vect¬, 2-vect¬diverge ph©n kú lÖchdivergence sù ph©n kú; tÝnh ph©n kú d. of a series gt. ph©n kú mét chuçi d. of a tensor tÝnh ph©n kú cña mét tenx¬ d. of a vector function tÝnh ph©n kú cña mét hµm vect¬ average d. sù ph©n kú trung b×nh 131
 • 132. uniform d. sù ph©n kú ®Òudivergency sù ph©n kúdivergent ph©n kúdiverse kh¸c nhau, kh¸cdeversion sù lÖch; c¬. sù th¸o, sù rót; sù tr¸nhdivide chia, ph©n chiadivided sè bÞ chiadivider mt. bé chia; sè bÞ chia binary d. bé chia nhÞ ph©n frequency d. bé chia tÇn sè potential d., voltage d. bé chia b»ng thÕ hiÖudivisibility tÝnh chia hÕtdivisible chia ®−îc, chia hÕt d. by an integer chia hÕt cho mét sè nguyªn infinitely d. ®s. chia hÕt v« h¹ndivision phÐp chia d. by a decimal chia mét sè thËp ph©n d. by use of logarithms l«ga cña mét th−¬ng a c a-b c-d d. in a proportion phÐp chuyÓn tû lÖ thøc = thµnh = b d b d d. of a fraction by an integer chia mét ph©n sè cho mét sè nguyªn d. of mixednumbers chia mét sè hçn t¹p abridged d. phÐp chia t¾t arithmetic d. phÐp chia sè häc exact d. phÐp chia ®óng, phÐp chia hÕt external d. of a segment hh. chia ngoµi mét ®o¹n th¼ng harmonic d. ph©n chia ®iÒu hoµ internal d. of a segment hh. chia trong mét ®o¹n th¼ng long d. chia trªn giÊy short d. phÐp chia nhÈmdivisor sè chia, −íc sè, −íc; mt. bé chia 132
 • 133. d. of an integer −íc sè cña mét sè nguyªn d. of zero −íc cña kh«ng absolute zero d. ®s. −íc toµn phÇn cña kh«ng common d. −íc sè chung elementary d. ®s. −íc s¬ cÊp greatest common d., highest common d. −íc chung lín nhÊt normal d. ®s. −íc chuÈn null d. ®s. −íc cña kh«ng principal d. −íc chÝnh shifted d. mt. bé chia xª dÞch ®−îcdo lµmdodeccagon h×nh m−êi hai c¹nh regular d. h×nh m−êi hai c¹nh ®Òudodecahedron khèi m−êi hai mÆt regular d. khèi m−êi hai mÆt ®Òudomain miÒn, miÒn x¸c ®Þnh d. of attraction miÒn hÊp dÉn d. of convergence gt. miÒn héi tô d. of connectivity p miÒn liªn th«ng p d. of dependence gt. miÒn phôc thuéc d. of determinancy gt. miÒn x¸c ®Þnh d. of influence gt. miÒn ¶nh h−ëng d. of a function miÒn x¸c ®Þnh cña mét hµm d. of integrity ®s. miÒn nguyªn d. of a map top. miÒn x¸c ®Þnh cña mét ¸nh x¹ d. of multicircular type miÒn béi vßng d. of rationality (field) tr−êng d. of univalence gt. miÒn ®¬n hiÖp angular d. miÒn gãc complementary d. top. miÒn bï 133
 • 134. complex d. top. miÒn phøc conjugate d.s miÒn liªn hîp connected d. miÒn liªn th«ng conversr d. log. miÒn ng−îc, miÒn ®¶o convex d. miÒn låi counter d. miÒn nghÞch covering d. miÒn phñ dense d. tk. miÒn trï mËt integral d. ®s. miÒn nguyªn mealy circular d. gt. miÒn gÇn trßn u-tuply connected d. gt. miÒn n-liªn ordered d. miÒn ®−îc s¾p plane d. miÒn ph¼ng polygonal d. miÒn ®a gi¸c real d. miÒn thùc representative d. gt. miÒn ®¹i diÖn ring d. miÒn vµnh schlichtartig d. miÒn lo¹i ®¬n diÖp star d. miÒn h×nh sao starlike d. miÒn gièng h×nh sao tube d. gt. miÒn [h×nh trô, h×nh èng ] unique factorization d. miÒn nh©n tö ho¸ duy nhÊt universal d. hh; ®s. miÒn phæ dôngdominance sù tréi, tÝnh −u thÕdominant tréi, −u thÕdominate tréi, −u thÕdomino cç ®«min«, trß ch¬i ®«min«dose tk. liÒu l−îng median effective d. liÒu l−îng 50% hiÖu qu¶dot ®iÓm || vÏ ®iÓm 134
 • 135. dotted chÊm chÊm (...)double mt. ®«i, ghÐp || lµm gÊp ®«i d. of a Riemannian surface mÆt kÐp cña mét diÖn Riamandoubler mt. bé nh©n ®«i frequency d. bé nh©n ®«i tÇn sèdoublet mt. nhÞ tö; l−ìng cùc three dimensional d. nhÞ tö ba chiÒudoubly ®«i, hai lÇndoubt sù nghi ngê, sù kh«ng râdoubtful nghi ngê, kh«ng râdownstream c¬. xu«i dßng || h¹ l−udozen mét t¸draft ®å ¸n, kÕ ho¹ch, b¶n vÏ || ph¸c th¶odrafting ho¹ h×nh, vÏ kü thuËtdrag trë lùcdraught trch. trß ch¬i cê ®amdraughtsman qu©n cê ®amdraw trch. kÐo, rót (bµi); vÏ d. a line vÏ ®−êng th¼ngdrawing vÏ kü thuËt, b¶n vÏ; tk. sù lÊy mÉu; mt. sù kÐo (b¨ng) d. to scale vÏ theo thang tû lÖ d. with replacment rót cã hoµn l¹i; lÊy mÉu cã hoµn l¹i isometric d. vÏ ®¼ng cùdrift sù tr«i, sù rêi, kÐo theo frequency d. sù mÊt tÇn sè sensitivity d. ®é dÞch chuyÓn nh¹y voltage d. sù kÐo theo thÕ hiÖu zero d. xib. sù rêi vÒ kh«ngdrive c¬. ®iÒu khiÓn, l¸i, sù chuyÓn ®éng automatic d. sù truyÒn tù ®éng 135
 • 136. film d. mt. thiÕt bÞ kÐo phim independent d. xib. ®iÒu khiÓn ®éc lËp tape d. mt. thÕt bÞ kÐo b¨ngdriver ng−êi ®iÒu khiÓn, ng−êi l¸idrop kt. sù gi¶m thÊp (gi¸ c¶); vl. giät || nhá giät; r¬i xuèng d. a perpendicular h¹ mét ®−êng th¼ng gãcdrum c¸i trèng, h×nh trô, mµng trßn magnetic d. trèng tõ recording d. trèng ghi gi÷ tape d. mt. trèng b¨ngdry kh« r¸o // lµm kh«dual ®èi ngÉuduality tÝnh ®èi ngÉuduct vl. èng, ®−êng ngÇm; kªnhductile c¬. dÎo, kÐo thµnh sîi ®−îcductility tÝnh dÎo, tÝnh kÐo sîi ®−îcduodecagon h×nh m−êi hai c¹nhduodecahedron khèi m−êi hai mÆtduodecimal thËp nhÞ ph©nduplet l−ìng cùc; nhÞ töduplex ghÐp cÆpduplicate b¶n sao || t¨ng ®«iduplicated lÆp l¹iduplication sù sao chÐp; sù t¨ng gÊp ®«i d. of cube gÊp ®«i khèi lËp ph−¬ng tape d. b¨ng sao l¹iduplicator mt. dông cô sao chÐp, m¸y sao chÐpduration kho¶ng thêi gian d. of selection thêi gian chän averge d. of life tk. tuæi thä trung b×nh 136
 • 137. digit d. kho¶ng thêi gian cña mét ch÷ sè pulse d. bÒ réng cña xung reading d. thêi gian ®äcduring trong khi lócdust bôi cosmic d. bôi vò trôduty nghÜa vô, nhiÖm vô ad valorem d. tk. thuÕ phÇn tr¨m continuos d. chÕ ®é kÐop dµi heavy d. xib. chÕ ®é nÆng operating d. xib. chÕ ®é lµm viÖc periodie d. chÕ ®é tuÇn hoµn varying d. chÕ ®é biÕn ®æi; t¶i träng chÕ ®édyad ®iatdyadic nhÞ nguyªn, nhÞ thøcdynamic(al) (thuéc) ®éng lùcdynamics ®éng lùc häc control-system d. ®éng lùc häc hÖ ®iÒu chØnh fluid d. ®éng lùc häc chÊt láng group d. ®éng lùc nhãm magnetohydro d. vl. tõ thuû ®éng lùc häc 137
 • 138. Ee e (c¬ sè cña l«ga tù nhiªn)each mçi méteasy dÔ dµng, ®¬n gi¶neccentric t©m saieccentricity tÝnh t©m saiecho tiÕng vang flutter e. tiÕng vang ph¸ch harmonic e. tiÕng vang ®iÒu hoµeclipse tv. sù che khuÊt; thiªn thùc annular e. tv. sù che khuÊt h×nh vµnh lunar e. tv. nguyÖt thùc partial e tv. sù che khuÊt mét phÇn solar e. tv. nhËt thùc total e. tv. sù che khuÊt toµn phÇnecliptic tv. (®−êng) hoµng ®¹o; mÆt ph¼ng hoµng ®¹o || (thuéc) hoµng ®¹oeconometrics tk. kinh tÕ l−îng häceconomic (thuéc) kinh tÕeconomical tiÐt kiÖneconomically vÒ mÆt kinh tÕ, mét c¸ch kinh tÕeconomics kinh tÕ häc, kinh tÕ quèc d©neconomy nÒn kinh tÕ expanding e. nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn national e. nÒn kinh tÕ quèc d©n political e. kinh tÕ chÝnh trÞ häceddy vl. xo¸y, chuyÓn ®éng xo¸yedge c¹nh biªn e. of a dihedral angle c¹nh cña mét gãc nhÞ diÖn e. of a polyhedron c¹nh cña mét ®a diÖn 138
 • 139. e. of regressionc¹nh lïi cupspidal e. mÐp lïi, c¹nh lïi lateral e. of a prism c¹nh bªn cña mét l¨ng trô leading e. c¬. c¸nh tr−íc (m¸y bay)edit biªn so¹n, biªn tËp, xuÊt b¶nedition sù xuÊt b¶neffaceable ®s. khö ®−îceffect t¸c dông, hiÖu qu¶, hiÖu øng, ¶nh h−ëng curvature e. hiÖu øng ®é cong diversity e. t¸c dông kh¸c nhau vÒ thêi gian eccentricity e. hiÖu øng t©m sai edge e. vl. hiÖu øng biªn ghost e. xib. hiÖu øng parazit, hiÖu øng phô hunt e. t¸c dông s¨n lïng ill e. xib. t¸c dông cã h¹i immediate e. xib. t¸c dông trùc tiÕp interference e. xib. ¶nh h−ëng cña nhiÔu lo¹n leading e. hiÖn t−îng v−ît tr−íc local e. hiÖu øng ®Þa ph−¬ng mutual e. xib. t−¬ng t¸c net e.tæng ¶nh h−ëng piezoelectric e. hiÖn t−îng ¸p ®iÖn proximity e. hiÖu øng l©n cËn quantum e. hiÖu øng l−îng tö scale e. hiÖu øng tû xÝch, t¸c dông thang tû lÖ skin e. hiÖu suÊt mÆt ngoµi usef e. t¸c dông cã Ýcheffective h÷u hiÖu, cã hiÖu qu¶effectively mét c¸ch h÷u hiÖu, mét c¸ch hiÖu qu¶effectiveness tÝnh h÷u hiÖu, tÝnh hiÖu qu¶ 139
 • 140. effectless kh«ng hiÖu qu¶effector [phÇn tö, c¬ quan] chÊp hµnhefficiency hiÖu suÊt; tk. hiÖu qu¶, hiÖu lùc; s¶n l−îng average e. hiÖu suÊt trung b×nh luminous e. hiÖu suÊt ph¸t s¸ng net e. hÖ sè tæng hîp s¶n l−îng cã Ých; kÕt qu¶ tÝnh transmilting e. hiÖu suÊt truyÒn ®¹tefficient hiÖu dông, hiÖu nghiÖm, hiÖu suÊt; tk. h÷u hiÖu asymtotically e. h÷u hiÖu tiÖm cËnegg-shape h×nh trøngeigen riªng, ®Æc biÖt, ®éc ®¸oeigenfunction hµm riªngeigenvalue gi¸ trÞ riªng, gi¸ trÞ ®Æc tr−ng (cña ma trËn)eigenvectow vect¬ riªngeight t¸m (8)eighteen m−íi t¸m (18)eighteeth thø m−íi t¸m; mét phÇn m−êi t¸meighth thø t¸m, mét phÇn t¸meighty t¸m m−¬i (80)einartig ®s. ®¬n vÞ, ®iÒueinstufig ®s. mét bËc, mét cÊpeject vl. nÐm báejection mt. sù nÐm, sù bá automatic e. mt. sù nÐm tù ®éng, b×a ®ôc lçejector kü. [b¬m, vßi, sóng m¸y] phunelastic ®µn håi, co gi·n partially e. ®µn håi kh«ng tuyÖt ®èi perfectly e. ®µn håi tuyÖt ®èi, ®µn håi hoµn toµnelasticity tÝnh ®µn håi, ®µn håi cubical e. ®µn håi thÓ tÝch 140
 • 141. electric(al) vl. (thuéc) ®iÖnelectricity ®iÖnelectrify nhiÔm ®iÖn, ®iÖn khÝ ho¸electrization sù nhiÔm ®iÖnelectrodynamic ®iÖn ®éng lùc häcelectromagnet nam ch©m ®iÖnelectromagnetic ®iÖn tõelectromagnetics, electromagnetism hiÖn t−îng ®iÖn tõ, ®iÖn tõ häcelectromechanic(al) ®iÖn c¬electromechanics ®iÖn c¬ häcelectromotive ®iÖn ®éngelectromotor ®éng c¬ ®iÖnelectron ®iÖn tö, ªlªctronelectronic (thuéc) ®iÖn töelectronics ®iÖn tö häc, kü thuËt ®iÖn tö transistor e. ®iÖn tö häc, c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉnelectrostatic tÜnh ®iÖnelectrostatics tÜnh ®iÖn häcelement phÇn tö, yÕu tè leading e. in a determinant phÇn tö trªn ®−êng chÐo chÝnh cña ®Þnh thøc e. of an analytic function yÕu tè cña mét hµm gi¶i tÝch e. of are yÕu tè cung e. of a cone ®−êng sinh cña mÆt nãn e. of cylinder ®−êng sinh cña mÆt trô E.s of Euclid s¸ch “nguyªn lý” cña ¥clit e. of integration biÓu thøc d−íi dÊu tÝch ph©n e. of mass yÕu tè khèi l−îng e. of surface yÕu tè diÖn tÝch e. of volumn yÕu tè thÓ tÝch acentral e. phÇn tö kh«ng trung t©m 141
 • 142. actual e. phÇn tö thùc t¹iadding e. phÇn tö céngalgebraic e. phÇn tö ®¹i sèassociate e.s phÇn tö kÕt hîpbasis e. phÇn tö c¬ sëcircuit e. chi tiÕt cña s¬ ®åcomparison e. mt. bé so s¸nhcomplex e. phÇn tö phøccomputing e. mt. bloc tÝnh to¸ncoupling e. phÇn tö ghÐpcyclic e. phÇn tö xilicdecomposable e. phÇn tö ph©n tÝch ®−îcdelay e. mt. m¾t trÔdetecting e. phÇn tö ph¸t hiÖndisjoint c.s ®s. c¸c phÇn tö rêi nhaudivisible e. phÇn tö chia ®−îcdouble e. (of an in volution) phÇn tö kÐp (cña mét phÐp ®èi hîp)effaceable e. phÇn tö khö ®−îcfinal e.top. phÇn tö cuèi cïngfixed e.(of a collineation) phÇn tö cè ®Þnh (cña mét phÐp céng tuyÕn), phÇn tö kÐpfluid e. yÕu tè lángfunction e. yÕu tè hµmgeneratinge. phÇn tö sinhharmonic e. phÇn tö ®iÒu hoµhomogeneous e. phÇn tö thuÇn nhÊtideal e. phÇn tö lý t−ëngidentical e. phÇn tö ®ång nhÊtidentity e. (of a group) phÇn tö ®¬n vÞ (cña mét nhãm)imaginary e. phÇn tö ¶o 142
 • 143. improper e. phÇn tö ghi chÝnhinfinitesmal e. phÇn tö v« cïng nháinput e. mt. bé vµoinverse e., inverting e. phÇn tö nghÞch ®¶oisolated e. phÇn tö c« lËpline e. gt. phÇn tö tuyÕn tÝnhlinear e. phÇn tö tuyÕn tÝnh; gt. vi phÇn cungmemory e. phÇn tö cña bé nhínegative e. phÇn tö ©mneutral e. phÇn tö trung hoµnilpotent e. phÇn tö luü linhnon-central e. phÇn tö kh«ng trung t©mnon-comparable e.s c¸c phÇn tö kh«ng so s¸nh ®−îcnull e. phÇn tö kh«ngpassive e. phÇn tö bÞ ®«ngperspective e. ®s. c¸c phÇn tö phèi c¶nhpivotal e. phÇn tö chñ chètprimal e. phÇn tö nguyªn thuûprimitive idempotent e. phÇn tö luü ®¼ng nguyªn thuûprincipal e. phÇn tö chÝnhprobability e. phÇn tö x¸c suÊtself-conjigate e. phÇn tö tù liªn hîpself-corresponding e. phÇn tö t−¬ng ønggingular e. phÇn tö kú dÞstable e. ®s. phÇn tö æn ®Þnhsuperconpact e. phÇn tö siªu compactsurface e. phÇn tö diÖn tÝchswitching e. phÇn tö ng¾t m¹chtime e. phÇn tö thêi gian, r¬le thêi gianthermal computing e. mt. phÇn tö tÝnh dïng nhiÖt 143
 • 144. torsion e. ®s. phÇn tö xo¾n transmiting e. xib. phÇn tö truyÒn ®¹t unidirectional e. phÇn tö ®¬n h−íng; phÇn tö cã mét bËc tù do unipotent e. phÇn tö ®¬n luü unit e., unty e. ®s. phÇn tö ®¬n vÞ universal e. ®s. phÇn tö phæ dông zero e. of projective coordinate system phÇn tö kh«ng cña hÖ to¹ ®é x¹ ¶nhelemntary s¬ cÊp, c¬ b¶nelementwise theo tõng phÇn töelevate ®−a lªn, n©ng lªnelevation sù ®−a lªn, sù n©ng lªn; ®é; phÐp chiÕu th¼ng gãc front e. mÆt tr−íc side e. mÆt bªneleven sè m−êi mét (11)eleventh thø m−êi mét; mét phÇn m−êi mételiminability log. tÝnh khö ®−îc, tÝnh bá ®−îceliminable bá ®−îc, khö ®−îceliminant kÕt thóceliminate khö bá, lo¹i trõelimination [phÐp, sù] khö, sù bá, sù lo¹i trõ e. by addition or subtraction phÐp thö b»ng céng h¹y trõ e. by comparison khö b»ng so s¸nh (c¸c hÖ sè) e. by substitution khö (Èn sè) b»ng phÐp thÕ e. of constants phÐp thö h»ng sè Gaussian e. phÐp thö Gaux¬ succssive e. phÐp thö liªn tiÕpellipse elip cubical e. elip cubic forcal e. elip tiªu geodesic e. elip tr¾c ®Þa 144
 • 145. imaginary e. elip ¶o minimum e. of a hyperboloid of one sheet elip th¾t cña mét hipeboloit mét tÇng null e. elip ®iÓm, elip kh«ngellipsograph th−íc vÏ elipellipsoid elipxoit e. of revolution elipxoit trßn xoay e. of stress elipxoit øng lùc confocal e.s c¸c elipxoit ®ång tiªu imaginary e. elipxoit ¶o null e., point e. elipxoit ®iÓm similar e.s elipxoit ®ång d¹ngellipsoidal elipxoidanelliptic(al) eliptic strongly e. gt. eliptic m¹nhellipticty tÝnh elipticelongate ly gi¸c, ly nhËt ®é; kÐo dµi ra, gi·n raelongation ly gi¸c, ly ®é; sù kÐo dµi, sù gi·n effective e. ly ®é h÷u hiÖu; sù gi·n h÷u hiÖu unit e. ly ®é ®¬n vÞ, sù kÐo dµi ®¬n vÞelude tr¸nh, tho¸t, tuét, sængemanation top. sù ph¸t x¹embed nhóngembeddability tÝnh nhóng ®−îcembedded ®−îc nhóngembedding phÐp nhóng invariant e. phÐp nhóng bÊt biÕnemerge xuÊt hiÖn, næi lªn, nh« lªnemergence sù xuÊt hiÖn, lèi ra, ®Çu ra, mèi raemergency tr−êng hîp bÊt ngê, sù háng bÊt ngê 145
 • 146. emfasy nhÊn m¹nh, c−êng ®iÖuemigrate di c−, di tróemigration sù di c−, sù di tró, sù di d©nemission sù truyÒn, sù ph¸t hµnh (tiÒn tÖ), sù ph¸t x¹ (khÝ)emit ph¸t, ph¸t hµnhempiric(al) theo kinh nghiÖm, thùc nghiÖmempty trèng rçngenable cã thÓenclose bao quanh, chøa |encode ghi m·, lËp m·end cuèi cïng, kÕt thóc || ®iÓm cuèi, ®Çu cuèi e. of a space top. ®iÓm cuçi cïng cña mét kh«ng gian free e. c¬. ®Çu tù do pinned e. c¬. ®Çu gµm prime e. gt. ®Çu ®¬n simply supported e. c¬. ®Çu tùa tù do, ®Çu khíp, ®Çu g¾n b¶n lÒendcondition ®iÒu kiÖn cuèi separated e.s ®iÒu kiÖn t¸ch ë c¸c ®iÓm cuèiendless v« h¹nendomorphism ®s. tù ®ång cÊu join e. tù ®ång cÊu nèi operator e. tù ®ång cÊu to¸n tö partial e. tù ®ång cÊu riªng phÇn power-type e. tù ®ång cÊu kiÓu luü thõaendogenous trong hÖ; tk. néi sinhendothermal vl. thu nhiÖtendowment kt. niªn bæng; tuÕ khÝ; mãn tiÒn göi, tiÒn quyªn giópenergize mt. kÝch thÝch, më m¸yenergy n¨ng l−îng e. of deformation n¨ng l−îng biÕn d¹ng 146
 • 147. binding e. vl. n¨ng l−îng liªn kÕt complementary e. n¨ng l−îng bï electrostatic e. tÜnh ®iÖn n¨ng excitation e. n¨ng l−îng kÝch thÝch intrinsic e. n¨ng l−îng tù t¹i, néi n¨ng kinetic e. ®éng n¨ng minimum potential e. thÕ n¨ng cùc tiÓu potential e. vl. thÕ n¨ng potential e. of bending thÕ n¨ng uèn potential e. of strain thÕ n¨ng biÕn d¹ng surface e. n¨ng l−îng mÆt total e. n¨ng l−îng toµn phÇnengine m¸y, m«t¬, ®éng c¬, c¬ cÊu, dông cô explosion e. ®éng c¬ ®èt trong, m¸y næ jet e. ®éng cã ph¶n lùcengineer kü s−engineering kü thuËt civil e. ngµnh x©y dùng communication e. kü thuËt th«ng tin control e. kü thuËt [®iÒu chØnh, ®iÒu khiÓn] (tù ®éng) development e. nghiªn cøu nh÷ng kÕt cÊu míi electrical e. ®iÖn kü thuËt electronics e. ®iÖn tö häc heavy current e. kü thuËt c¸c dßng (®iÖn) m¹ch human e. t©m lý häc kü thuËt hydraulic e. kü thuËt thuû lîi light-current e. kü thuËt c¸c dßng (®iÖn) yÕu mechanical e. kü thuËt c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y military e. kü thuËt qu©n sù power e. n¨ng l−îng häc 147
 • 148. process e. kü thuËt radio e. kü thuËt v« tuyÕn reseach e. nghiªn cøu kü thuËt system e. kÕ ho¹ch ho¸ hÖ thèng, kü thuËt hÖ thèngenlarge më réng, ph¸t triÓn, phãng ®¹ienough ®ñensemble tËp hîpensure ®¶m b¶oenter vµo, ghi, ra nhËpentire nguyªnentity ®èi t−îng; vËt thÓ; b¶n thÓentrance lèi vµo // sù ra nhËpentropy entr«pientry trch. sù ra nhËp; mt. ®−a sè (vµo m¸y); lèi vµo (b¶ng) latest e. mt. gi¸ trÞ tÝnh cuèi cïngenumerble ®Õm ®−îcenumerate ®Õm, ®¸nh sèenumeration sù ®Õm, sù liÖt kª e. of constants sù liÖt kª c¸c h»ng sèenumaerator ng−êi ®Õm, ng−êi ®¸nh sèenvolop bao h×nh, bao e. of characteristics bao h×nh c¸c ®Æc tuyÕn e. of urves bao h×nh cña c¸c ®−êng e. of a family of curves bao h×nh cña mét hä ®−êng cong e. of holomorphy gt. bao chØnh h×nh e. of a one-parameter family of curves bao h×nh cña mét hä tham sè cña ®−êng cong e. of a one-parameter family of straight lines bao h×nh cña mét hä tham sè cña ®−êng th¼ng 148
 • 149. e. of a one-parameter family of surfaces bao h×nh cña mét hä tham sè cña mÆt e. of surfaces bao h×nh cña c¸c mÆt modulation e. bao h×nh biÕn ®iÖu pulse e. bao h×nh xung sinusoidal e. bao h×nh sinenviron vßng quanh, bao quanhenvironment m«i tr−êng xung quanh, sù ®i vßng quanhephemeral chãng tµn, kh«ng l©u, kh«ng bÒnepicenter chÊn t©mepicyloid epixicloitepimorphism (phÐp) toµn cÊuepitrochoid ªpitrocoitepoch thêi kú, giai ®o¹nepsilon epsilon (ε)equal b»ng nhau, nh− nhau identically e. ®ång nhÊt b»ngequality ®¼ng thøc e. of two complex numbers ®¼ng thøc cña hai sè phøc conditional e. ®¼ng thøc cã ®iÒu kiÖn continued e. d·y c¸c ®¼ng thøc substantial e. ®¼ng thøc thùc chÊtequalization sù lµm c©n b»ng, sù ®¸nh c©n b»ng phase e. sù c©n b»ng phaequalize lµm c©n b»ngequalized ®−îclµm c©n b»nge qualizer bé c©n b»ng, bé san b»ng; [bé phËn, c¸i] bïe quate lµm b»ng nhau, lËp ph−¬ng tr×nh to e. one expression to another lµm c©n b»ng hai biÓu thøcequation ph−¬ng tr×nh 149
 • 150. in line coordinates ph−¬ng tr×nh theo to¹ ®é ®−ênge. in point coordinates ph−¬ng tr×nh theo to¹ ®é ®iÓme. in plane coordinates ph−¬ng tr×nh theo to¹ ®é mÆte. of compatibility ph−¬ng tr×nh t−¬ng thÝche. of dondition ph−¬ng tr×nh ®iÒu kiÖne. of continuity ph−¬ng tr×nh liªn tôce. of a curve ph−¬ng tr×nh ®−êng conge. of dynamics ph−¬ng tr×nh ®éng lùce. of equilibrium ph−¬ng tr×nhc©n b»nge. of higher degree ph−¬ng tr×nh bËc caoe. of motion ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®énge. of variation ph−¬ng tr×nh biÕn ph©ne. of varied flow ph−¬ng tr×nh biÕn l−ue. of time ph−¬ng tr×nh thêi gianaccessory differential e.s ph−¬ng tr×nh vi ph©n phôadjoint difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n liªn hîpalegbraic(al) e. ph−¬ng tr×nh ®¹i sèapproximate e. ph−¬ng tr×nh xÊp xØassociated integral e. ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n liªn ®íiauxiliary e. ph−¬ng tr×nh bæ trîauxiliary differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n bæ trîbackward e. ph−¬ng tr×nh lïibinomial e. ph−¬ng tr×nh nhÞ thøcbiquadraitic e. ph−¬ng tr×nh trïng ph−¬ngcanonical differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n chÝnh t¾ccharacteristic partial differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n riªng ®Æc tr−ngclass e. ph−¬ng tr×nhlípcomparison e. gt. ph−¬ng tr×nh so s¸nhconditional e. ph−¬ng tr×nh cã ®iÒu kiÖnconfluent hypergeometric e. ph−¬ng tr×nh siªu béi hîp l−u 150
 • 151. cubic e. ph−¬ng tr×nh xicliccyclic e. ph−¬ng tr×nh bËc badefective e. ph−¬ng tr×nh hôt nghiÖmdelay differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n trÔdepressed e. ph−¬ng tr×nh hôt nghiÖmderived e. ph−¬ng tr×nh dÉn suÊtdeterminantal e. ph−¬ng tr×nh chøa ®Þnh thøcdifferenci e. gt. ph−¬ng tr×nh sai ph©ndifferential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©ndifferential-difference e. ph−¬ng tr×nh vi-sai ph©ndiffusion e. ph−¬ng tr×nhkhuyÕch t¸ndominating e. ph−¬ng tr×nh tréielliptic(al) e. gt. ph−¬ng tr×nh elipticeikonal e. ph−¬ng tr×nh ªc¬nanequivalent e.s c¸c ph−¬ng tr×nh t−¬ng ®−¬ngestimating e. ph−¬ng tr×nh −íc l−îngexact differential e. ph−¬ng tr×nh víi vi ph©n toµn phÇnexponential e. ph−¬ng tr×nh mòfictitious e.s c¸c ph−¬ng tr×nh ¶ofirst order integro-differential e. ph−¬ng tr×nh vi - tÝch ph©n cÊp métforward e. ph−¬ng tr×nh tiÕnfunctional e. ph−¬ng tr×nh hµmgeneral e. ph−¬ng tr×nh tæng qu¸tgeneralized hypergeometric differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n siªu béi suy réngheat conduction e., heat e. ph−¬ng tr×nh truyÒn nhiÖthomogeneous differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n thuÇn nhÊthomogeneous linear e.s ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh thuÇn nhÊthyperbolic partial differential e. ph−¬ng tr×nh ®¹o hµm riªng lo¹i hypebonhypergeometric e. ph−¬ng tr×nh siªu béi 151
 • 152. hypergeometric differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n siªu béiincompatible e.s, inconsistent e.s ®s. c¸c ph−¬ng tr×nh kh«ng t−¬ng thÝchindeterminate e. ph−¬ng tr×nh v« ®Þnhindicial e.gt. ph−¬ng tr×nh x¸c ®Þnhintegral e. of the first kind ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n lo¹i métintegro-differential e. ph−¬ng tr×nh vi-tÝch ph©nintrinsic e.s of a space curve ph−¬ng tr×nh néi t¹i cña ®−êng cong ghÒnhirrational e. ph−¬ng tr×nh v«irreduccible e. tû ph−¬ng tr×nh kh«ng kh¶ quylinear e. ®s. ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnhlinear difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n tuyÕn tÝnhlinear differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnhlinear homogeneous e. ph−¬ng tr×nh thuÇn nhÊt tuyÕn tÝnhlinear integral e. (of the 1st, 2nd, 3rd kind) ph−¬ng tr×nh vi ph©n tÝch ph©n tuyÕn tÝnh (lo¹i 1, 2, 3)linear partial differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n riªng tuyÕn tÝnhliteral e. ph−¬ng tr×nh cã hÖ sè b»ng ch÷logarithmic e. ph−¬ng tr×nh l«gamatix e. ph−¬ng tr×nh ma trËnmenbrane e. ph−¬ng tr×nh mµngminimal e. ph−¬ng tr×nh cùc tiÓumodular e. ph−¬ng tr×nh m«®ulamomentum e. ph−¬ng tr×nh m«menmultigrade e. ph−¬ng tr×nh nhiÒu bËcnatural e. of a curve ph−¬ng tr×nh tù nhiªn cña ®−êng congnon-homogeoeous differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n kh«ng thuÇn nhÊtnon-homogeoeous linear differential e ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh kh«ng thuÇn nhÊtnon-integrable e. ph−¬ng tr×nh kh«ng kh¶ tÝchnon linear differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n phi tuyÕn tÝnh 152
 • 153. normal e.s ph−¬ng tr×nh chuÈn t¾cnormalized e. ph−¬ng tr×nh chuÈn ho¸numerical e. ph−¬ng tr×nh b»ng sèordinary differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n th−êngoriginal e. ph−¬ng tr×nh xuÊt ph¸tparametric e.s ph−¬ng tr×nh tham sèpartial difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n riªngpartial differential e. ph−¬ng tr×nh [vi ph©n riªng, ®¹o hµm riªng]polar e. ph−¬ng tr×nh cùcpolynomial e. ph−¬ng tr×nh ®¹i sèquadratic e. ph−¬ng tr×nh bËc haiquartic e. ph−¬ng tr×nh bËc bènquasi linearr differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n tùa tuyÕn tÝnhquintic e. ph−¬ng tr×nh bËc n¨mreciprocal e. ph−¬ng tr×nh thuËn nghÞchreciprocal differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n thuËn nghÞchreduced (characteristic) e. ph−¬ng tr×nh (®Æc tr−ng ) rót gänreduced wave e. vl. ph−¬ng tr×nh sãng rót gänreducible e. ph−¬ng tr×nh kh¶ quyredundant e. ph−¬ng tr×nh thõa nghiÖmresolvent e. ph−¬ng tr×nh gi¶i thøcretrospective e. ph−¬ng tr×nh cho ph©n phèi qu¸ khøsecond order differential e. ph−¬ng tr×nhvi ph©n cÊp haisecond order integro differential ph−¬ng tr×nh vi - tÝch ph©n cÊp haisecond order linear differential e. ph−¬ng tr×nh vi tuyÕn tÝnh cÊp haisecular e. ®s. ph−¬ng tr×nh [®Æc tr−ng, thÕ kû]self-adjoint linear differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh tù liªn hîpsimple e. ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnhsimultaneous e.s hÖ ph−¬ng tr×nh, c¸c ph−¬ng tr×nh xÐt ®ång thêistandard e. hh. ph−¬ng tr×nh tiªu chuÈn 153
 • 154. strain-optical e. ph−¬ng tr×nh biÕn d¹ng quang symbolic e. ph−¬ng tr×nh ký hiÖu tangential e. ph−¬ng tr×nh tuyÕn tangential e. of a net ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh mét l−íi telegraph e. gt. ph−¬ng tr×nh ®iÖn b¸o three moment e. ph−¬ng tr×nh ba m«men total e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n toµn phÇn total difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n toµn phÇn total differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n toµn phÇn totally hyperbolic differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n lo¹i hoµn toµn hipebon transcendental e. ph−¬ng tr×nh siªu viÖt trigonometric e. ph−¬ng tr×nh l−îng gi¸c trinomial e. ph−¬ng tr×nh tam thøc unicursal e. ph−¬ng tr×nh ®¬n ho¹ch universal resistance e. ph−¬ng tr×nh c¶n phæ dông universal velocity e. ph−¬ng tr×nh vËn tèc phæ dông variation e. ph−¬ng tr×nh biÕn ph©n wave e. ph−¬ng tr×nh sãng wave differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n sãngequationally t−¬ng ®−¬ngequator xÝch ®¹o e. of an ellipsoid of revolution xÝch ®¹o cña mét elipxoit trßn xoay celestial e. xÝch ®¹o trêi geographic e. xÝch ®¹o ®Þa lýequiaffine ®¼ng afinequiffinity phÐp biÕn ®æi ®¼ng afinequiangular ®¼ng gi¸c, cã gãc b»ng nhau; b¶o gi¸cequinaharmonic ®¼ng phi ®iÒuequiareal cã cïng diÖn tÝch; ®¼ng diÖn; b¶o toµn diÖn tÝchequicenter cã cïng t©m, ®¼ng t©m 154
 • 155. equicharacteristic ®s. cã ®Æc tr−ng nh− nhauequi continuous liªn tôc ®ång bËcequiconvergent héi tô ®ång ®¼ngequidistant c¸ch ®Òuequifrom ®¼ng d¹ngequifrequent ®¼ng tÇmequilateral ®Òu (cã c¹nh b»ng nhau)equilibrate lµm c©n b»ngequilibration sù c©n b»ngequilibrium sù c©n b»ng e. of forces sù c©n b»ng lùc e. of a particle [of a body] sù c©n b»ng cña mét vËt thÓ configuration e. cÊu h×nh th¨ng b»ng dynamic e. c©n b»ng ®éng lùc elastic e. c©n b»ng ®µn håi indifferent e. c©n b»ng kh«ng ph©n biÖt labile e. vl. c©n b»ng kh«ng æn ®Þnh mobile e. xib. c©n b»ng di ®éng neutral e. c¬. c©n b»ng kh«ng ph©n biÖt phase e. vl. c©n b»ng pha plastic e. c©n b»ng dÎo relative e. c©n b»ng t−¬ng ®èi semi-stable e. c©n b»ng nöa æn ®Þnh stable e. c©n b»ng æn ®Þnh trasient e. xib. c©n b»ng ®éng unstable e. vl. c©n b»ng kh«ng æn ®Þnhequimuliple cïng nh©n tö, ®ång nh©n tö, c¸c sè ®ång nh©n töequinoctial (thuéc) ph©n ®iÓmequinox tv. ph©n ®iÓm autummal e. thu ph©n 155
 • 156. vernal e. xu©n ph©nequipartition ph©n ho¹ch ®Òuequipment trang bÞ, dông cô, thiÕt bÞ, m¸y mãc audio e. thiÕt bÞ ©m thanh automatic control e. m¸y mãc ®iÒu khiÓn tù ®éng dislay e. m¸y b¸o hiÖu electric e. trang bÞ ®iÖn industrial e. trang bÞ c«ng nghiÖp input e. thiÕt bÞ vµo interconnecting e. thiÕt bÞ nèi metering e. dông cô ®o l−êng peripheral e. thiÕt bÞ ngoµi production run e. trang bÞ s¶n xuÊt hµng lo¹t punched card e. mt. thiÕt bÞ ®Ó ®ôc lç b×aequipoise sù c©n b»ng, vËt c©n b»ngequipolarization sù cïng ph©n cùc, sù ®¼ng ph©n cùcequipollent b»ng nhau (vect¬)equipotent cïng lùc l−îngequipotential ®¼ng thÕequiprojective ®¼ng x¹ ¶nhequiresidual cïng thÆng d−, ®ång thÆng d−equisummable ®¼ng kh¶ tængequivalence, (cy) sù t−¬ng ®−¬ng e. of propositions t−¬ng ®−¬ng cña c¸c mÖnh ®Ò algebrai e. t−¬ng ®−¬ng ®¹i sè analytic e. sù t−¬ng ®−¬ng gi¶i tÝch cardinal e. t−¬ng ®−¬ng b¶n sè natural e ®s. t−¬ng ®−¬ng tù nhiªn topological e. t−¬ng ®−¬ng t«p«equivalent t−¬ng ®−¬ng 156
 • 157. almost e. gÇn t−¬ng ®−¬ng, hÇu t−¬ng ®−¬ng conformally e. t−¬ng ®−¬ng b¶o gi¸cequivariant ®¼ng biÕnequivocate lµm mËp mê, biÓu thÞ n−íc ®«iequivocation sù mËp mê, sù biÓu thÞ n−íc ®«ierasable mt. xo¸ khöerased bÞ xo¸, bÞ khöerassibility tÝnh xo¸ ®−îc, tÝnh khö ®−îcerasure sù xo¸, s− khöerect th¼ng, th¼ng gãc || dùng, x©y dùng e. a perpendicular dùng mét ®−êng th¼ng gãcergodic egodicergodicity tÝnh gãc egodicerratum b¶n ®Ýnh chÝnherroneous sai lÇmerror ®é sai, sai sè e. of behaviour ®é sai khi xö lý e. of calculation sai sè trong tÝnh to¸n e. of estimation ®é sai cña −íc l−îng e. of first (second) kind sai lÇm lo¹i mét (lo¹i hai) e. of observation sai sè quan tr¾c e. of solution sai sè cña nghiÖm absolute e. sai sè tuyÖt ®èi accidental e. sai sè ngÉu nhiªn actual e. sai sè thùc tÕ additive e. sai sè céng tÝnh alignmente e. sai sè thiÕt lËp approximate e. ®é sai xÊp xØ ascertainment e. ®é sai do ®iÒu tra b»ng mÉu average e. ®é sai trung b×nh 157
 • 158. compemsating e. sai sè bæ chÝnhconnection e. sai sè [khi më, khi nèi m¹ch]constant e. sai sè kh«ng ®æidynamic(al) e. ®é sai ®éngelementary e. sai sè s¬ cÊpexperimental e. sai sè thùc nghiÖmfixed e. sai sè cã hÖ thèngfollowing e. tk. sai sè theo saugross e. sai sè línhysteresis e. sai sè do hiÖn t−îng trÔindication e.mt. sai sè chØinherent e. sai sè néi t¹iinherited e. sai sè thõa h−ëngintegrated square e. xib. tÝch ph©n b×nh ph−¬ng sai sèinterpolation e. sai sè néi suyinstrument e., instrumentale e. sai sè do dông côlimiting e. mt. sai sè giíi h¹nload e. xib. lÖch t¶imean e. ®é sai trung b×nhmean absolute e. ®é sai tuyÖt ®èi trung b×nhmean square e. (®é) sai sè b×nh ph−¬ng trung b×nhmean-root-square e. ®é sai tiªu chuÈnmeter e. sai sè dông cômetering e. sai sè ®omiscount e. tÝnh to¸n sai, tÝnh nhÇmobservational e. tk. sai sè quan tr¾cout put e. sai sè ®¹i l−îngpercentage e. sai sè tÝnh theo phÇn tr¨mpersonal e. kt. sai sè ®o ng−êipresumptive e. ®é sai gi¶ ®Þnh 158
 • 159. probable e. sai sè cã thÓ quadraitic mean e. ®é sai b×nh ph−¬ng trung b×nh random e. ®é sai ngÉu nhiªn relative e. sai sè t−¬ng ®èi residual e. sai sè thÆng d− response e. tk. sai sè kh«ng ngÉu nhiªn root-mean-square e. sai sè [qu©n ph−¬ng, tiªu chuÈn] round-off e. sai sè lµm trßn sampling e. sai sè lÊymÉu single e. sai sè ®¬n lÎ standard e. of estimate tk. ®é sai tiªu chuÈn cña −íc l−îng steady-state e. sai sè æn ®Þnh systematic e. sai sè cã hÖ thèng total e. sai sè toµn phÇn truncation e. mt. sai sè côt turning e. mt. ®é sai quay type I e. tk. sai lÇm kiÓu I type II e. tk. sai lÇm kiÓu II unbias(s)ed e. sai sè ngÉu nhiªn weight e. sai sè träng l−îng wiring e. sai sè l¾p r¸pescribe dùng ®−êng trßn bµng tiÕpescribed bµng tiÕpessence b¶n chÊt; cèt yÕu in e. vÒ b¶n chÊt of the e. chñ yÕu lµ, cèt yÕu lµessential thùc chÊt; cèt yÕuessentiality b¶n chÊt, tÝnh chñ yÕu, tÝnh cèt yÕuestablish thiÕt lËpestate tµi s¶n 159
 • 160. personal e. ®éng s¶n real e. bÊt ®éng s¶nestimable −íc l−îng ®−îcestimate −íc l−îng, ®¸nh gi¸ e. of the number of zeros −íc l−îng sè l−îng c¸c kh«ng ®iÓm admissible e. −íc l−îng chÊp nhËn ®−îc combined ratio e −íc l−îng tæ hîp d−íi d¹ng trung b×nh consistent e. tk. −íc l−îng v÷ng grand-lot e. −íc l−îng theo nh÷ng l« lín invariant e. tk. −íc l−îng bÊt biÕn minimax e.tk. −íc l−îng minimac ordered e. tk. −íc l−îng nhê thèng kª thø tù overall e. −íc l−îng ®Çy ®ñ regression e. −íc l−îng håi quy unbiased e. −íc l−îng kh«ng chÖch upper e. gt. −íc l−îng trªnestimated ®−îc −íc l−îngestimation −íc l−îng, sù ®¸nh gi¸ e. of error sù ®¸nh gi¸ sai sè e. of the order s− ®¸nh gi¸ bËc (sai sè) efficiency e. tk. sù −íc l−îng h÷u hiÖu error e. sù ®¸nh gi¸ sai sè interval e. tk. sù −íc l−îng kho¶ng point e. kt. sù −íc l−îng ®iÓm sequetial e. sù −íc l−îng liªn tiÕp simultaneous e.tk. sù −íc l−îng ®ång thêiestimator c«ng thøc −íc l−îng, tk. −íc l−îng absolutely unbiased e. −íc l−îng kh«ng tuyÖt ®èi best e. −íc l−îng tèt nhÊt biased e. −íc l−îng chÖch 160
 • 161. efficient e. −íc l−îng h÷u hiÖu inconsistent e. −íc l−îng kh«ng v÷ng least-quares e. −íc l−îng b×nh ph−¬ng bÐ nhÊt linear e. −íc l−îng tuyÕn tÝnh most-efficient e. −íc l−îng h÷u hiÖu nhÊt non-regular e. −íc l−îng kh«ng chÝnh quy quadraitic e. −íc l−îng bËc hai ratio e. −íc l−îng d−íi d¹ng tû sè regular e. −íc l−îng chÝnh quy unbiased e. −íc l−îng kh«ng chÖch uniformly best constant risk e. (UBCR) −íc l−îng cã ®é m¹o hiÓm bÐ ®Òu nhÊteta eta (η)evaluate ®¸nh gi¸; −íc l−îng, tÝnh biÓu thÞevaluation sù ®¸nh gi¸, sù −íc l−îng e. of an algebraic expression tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè approximate e. sù −íc l−îng xÊp xØ effective e. log. sù ®¸nh gia cã hiÖu qu¶ numerical e. sù −íc l−îng b»ng sèevaporation vl. sù bay h¬ieven ch½n; b»ng, ®Òu nhau // ngay khi, ngay c¶evenly ®Òuevent sù kiÖn; xs. ; tk. biÕn cè antithetic(al) e.s tk. biÕn cè xung kh¾c certain e. [sù kiÖn, biÕn cè] ch¾c ch¾n compatible e.s tk. c¸c biÕn cè t−¬ng thÝch complementary e. biÕn cè ®èi lËp dependent e. biÕn cè phô thuéc equal e.s c¸c biÕn cè b»ng nhau exhaustive e.s nhãm ®Çy ®ñ c¸c biÕn cè 161
 • 162. favourable e. biÕn cè thuËn lîi imposible e. xs. biÕn cè kh«ng thÓ incompatible e.s xs. c¸c biÕn cè kh«ng t−¬ng thÝch independent e. xs. biÕn cè ®éc lËp mutually exclusive e.s c¸c biÕn cè xung kh¾c null e. biÕn cè cã x¸c suÊt kh«ng random e. tk. biÕn cè ngÉu nhiªn simple e. biÕn cè s¬ cÊpeventual cã thÓ, cã thÓ x¶y ra, sÏ x¶y raeventually cuèi cïng, tÝnh cho cïngevery mçi, mäieverywhere kh¾p n¬i almost e. hÇu kh¾p n¬ievidence sù râ rµngevident râ rµngevidently mét c¸ch râ rµng, hiÓn nhiªnevolute ®−êng ph¸p bao e. of a curve ®−êng ph¸p bao cña mét ®−êng cong e. of a surface ®−êng ph¸p bao cña mét mÆt intermediate e. ®−êng ph¸p bao trung gian plane e. ®−êng ph¸p bao ph¼ngevolution sù tiÕn ho¸, sù ph¸t triÓnm sù khai (c¨n)evolutional tiÕn ho¸, ph¸t triÓnevolve tiÕn ho¸, ph¸t triÓn, khai triÓnevolvent ®−êng th©n khaiexact chÝnh x¸c, khíp, ®óng generically e.hh; ®s; khíp nãi chungexactitude [tÝnh, ®é] chÝnh x¸cexactness [tÝnh, ®é] chÝnh x¸c, tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh khíp partial e.top. tÝnh khíp riªng phÇn 162
 • 163. examine nghiªn cøu, quan s¸t, kiÓm traexample vÝ dô for e. vÝ dô nh− graphical e. vÝ dô trùc quanexceed tréi, v−îtexcenter t©m ®−êng trßn bµng tiÕp e. of a triangle t©m vßng trßn bµng tiÕp cña mét tam gi¸cexception sù ngo¹i lÖexceptional ngo¹i lÖexcept sù lo¹i trõ // trõ ra e. for trõ (ra)excess (c¸i, sè) d−, sè thõa; tk. dé nhän e. of nine sè d− (khi chia cho chÝn) e. of triangle gãc d− cña tam gi¸c spherical e. sè d− cÇuexchange sù trao ®æi, sù thay ®æi heat e. trao ®æi nhiÖt stock e.tk. phßng hèi ®o¸iexcircle vßng trßn bµng tiÕp e. of triangle vßng trong bµng tiÕp mét tam gi¸cexcision top. sù c¾tgeneralized e. sù c¾t suy réngexcitation vl. sù kÝch thÝchexcite vl. kÝch thÝchexclude lo¹i trõexcluded bÞ lo¹i trõexclusion sù lo¹i trõexclusive lo¹i trõ mutually e. lo¹i trõ lÉn nhau, xung kh¾c nhauexclusion sù ®i lÖch (khái quü ®¹o th«ng th−êng) dÞchexecute chÊp hµnh, thi hµnh, thùc hµnh 163
 • 164. executive chÊp hµnhexemplar h×nh mÉu, b¶nexemplify chøng minh b»ng vÝ dô, lÊy vÝ dôexercise bµi tËpexhaust vÐt kiÖtexhaustible vÐt kiÖt ®−îc normal e. vÐt kiÖt chuÈn ®−îcexhaustion sù vÐt kiÖtexhaustive vÐt kiÖtexist tån t¹i, cã, hiÖn hµnhexistence sù tån t¹i unique e. log. tån t¹i duy nhÊtexit lèi raexogenous ngo¹i lÖexothermal vl. to¶ nhiÖtexpand më réng, khai triÓnexpanded khuÕch ®¹iexpanse kho¶ng, qu·ng; kho¶ng thêi gian; kü. ®é cho¸nexpansion vl.; kt. sù më réng, sù khai triÓn e. in to partial fractions khai triÓn thµnh phÇn thøc ®¬n gi¶n e. (of a function) in a series sù khai triÓn thµnh chuçi e. of a determinant sù khai triÓn mét ®Þnh thøc e. of a function sù khai triÓn mét hµm asymptotic e. sù khai triÓn tiÖm cËn binomial e. sù khai triÓn nhÞ thøc isothermal e. vl. sù në ®¼ng nhiÖt multinomial e. sù khai triÓn ®a thøc orthogonal e. ®é gi·n nhiÖtexpect chê ®îi, hy väng, kú vängexpectation tk. kú väng 164
 • 165. expectation tk. kú väng e. of life tk. kú väng sinh tån conditional e. tk. kú väng cã ®iÒu kiÖn mathematical e. kú väng to¸n moral e. tk. kú vängexpected ®−îc chê ®îi hy vängexpend tiªu dông, sö dôngexpenditure tk. sù tiªu dïng, sù sö dôngexpense tk. tiªu dïng, sö dông, tiÒn phÝ tæn at the same e. cïng gi¸experience kinh nghiÖmexperienced cã kinh nghiÖm, hiÓu biÕtexperiment thÝ nghiÖm, thùc nghiÖm // lµm thùc nghiÖm combined e. tk. thÝ nghiÖm hçn hîp complex e. thÝ nghiÖm phøc t¹p factorial e.tk. thÝ nghiÖm giai thõa model e. thÝ nghiÖm m« h×nhexperimental thùc nghiÖm dùa vµo kinh nghiÖmexplain gi¶i thÝchexplanation sù gi¶i thÝchexplanatory gi¶ thÝchexplement hh. phÇn bï (cho ®ñ 3600) e. of an angle phÇn bï cña mét gãc (cho ®ñ 3600)explementary bï (cho ®ñ 3600)explicate gi¶i thÝch, thuyÕt minhexplicit hiÓu, râ rµng; hoµn h¶o, chi tiÕt // nghiªn cøu chi tiÕtexploit lîi dông, bãc létexploitation kt. sù lîi dông, sù bãc létexploration sù th¸m hiÓm, sù nghiªn cøu (tr−íc)explore th¸m hiÓm, nghiªn cøuepxonent sè mò 165
 • 166. e. of convergance gt. sè mò héi tô characteristice e. of field ®s. bËc ®Æc tr−ng cña tr−êng fractional e. sè mò ph©n horizontal e. of Abelian p-group lo¹i ngang cña p-nhãm Aben imaginary e. sè mò ¶o real e. sè mò thùcexponential (thuéc) sè mò // hµm sè mòexponentiation sù mò ho¸export kt. xuÊt c¶ngexportation kt. sù xuÊt c¶ngexpose tr×nh bµyexposition sù tr×nh bµy, sù m« t¶, sù gi¶i thÝchexposure vl. sù ph¬i s¸ng, sù kh¼ng ®Þnhexpress biÓu thÞexpression biÓu thøc algebrai e. biÓu thøc ®¹i sè alternating e. biÓu thøc thay phiªn canonical e. biÓu thøc chÝnh t¾c differential e. biÓu thøc vi ph©n general e. biÓu thøc tæng qu¸t mixed e. biÓu thøc hçn t¹p numerical e. biÓu thøc b»ng sèexradius b¸n kÝnh cña vßng trßn bµng tiÕp (mét tam gi¸c)extend më réng; gi·n; kÐo dµi; th¸c triÓn; khuÕchextensed ®−îc më réng, ®−îc kÐo dµiextensible extnadible, më réng ®−îc, kÐo dµi ®−îc, gi·n ®−îcextension sù më réng; sù kÐo dµi; sù gi·n ®−îc, sù khuÕch e. of a field më réng mét tr−êng e. of a function më réng cña mét hµm e. of a group më réng mét nhãm 166
 • 167. algebraic e. ®s. më réng ®¹i sè analytic e. më réng gi¶i tÝch equationally complete e. më réng hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng flat e. më réng ph¼ng inessential e. ®s. më réng kh«ng cèt yÕu iterated e. më réng lÆp purely transcendental e. ®s. më réng thuÇn tuý siªu viÖt ramified e. hh®s. më réng rÏ nh¸nh relate e.s ®s. c¸c më réng ®ång lo¹i separable e. më réng t¸ch ®−îc superharmonic boundary value e. më réng gi¸ trÞ siªu ®iÒu hoµ transcendental e. of a field më réng siªu viÖt cña mét tr−êng unramifield e. hh®s. më réng kh«ng rÏ nh¸nhextensional log. më réng khuÕch tr−¬ngextensive réng r·iextensor hh. gi·n tö absolute e. gi·n tö tuyÖt ®èiextent kÝch th−íc, ngo¹i diÖnexterior bªn ngoµi, ngo¹iextinction sù dËp t¾t, sù lµm ngõng; sù ®×nh chØ; kt. sù thanh to¸n (nî)extinguish sù dËp t¾t, sù lµm ng−ng; kt. sù thanh to¸n (nî)extra bæ sung; ®Æc biÖt h¬nextract trÝch, khai (c¨n) e. a root of a number khai c¨n mét sèextraction sù trÝch; sù khai (c¨n) e. of a root sù khai c¨nextraneous ngo¹i laiextraordinary ®Æc biÖtextrapolate ngo¹i suyextrapolation phÐp ngo¹i suy exponential e. phÐp ngo¹i suy theo luËt sè mò 167
 • 168. linear e. phÐp ngo¹i suy tuyÕn tÝnh parabolic e. phÐp ngo¹i suy parabolicextremal (®−êng) cùc trÞ accessory e. ®−êng cùc trÞ broken e. gt. ®−êng cùc trÞ g·y, ®−êng cùc trÞ gÊp khóc relative e. ®−êng cùc trÞ t−¬ng ®èiextreme cùc trÞ ë ®Çu mót, cùc h¹nextremum cùc trÞ relative e. gt. cùc trÞ t−¬ng ®èi weak e. cùc trÞ yÕueye m¾t || nh×n, xem electric (al) e. con m¾t ®iÖn; quang töeyepiece vl. thÞ kÝnh, kÝnh nh×n 168
 • 169. Ffabric c¬ cÊu, cÊu trócface mÆt, diÖn; bÒ mÆt f. of simplex mÆt cña ®¬n h×nh end f. mt. mÆt cuèi lateral f. mÆt bªn old f. mÆt bªn proper f. mÆt ch©n chÝnh tube f. mµn èng (tia ®iÖn tö)facet mÆt, diÖnfacient mt. nh©n töfacile dÔ; ®¬n gi¶nfacilitate lµm dÔ dµng, t¹o ®iÒu kiÖn, gi¶m nhÑfacility thiÕt bÞ, trang bÞ, c«ng cô, ph−¬ng tiÖn communication f. ph−¬ng tiÖn th«ng tin test f. dông cô thÝ nghiÖmfact sù viÖc in f.thËt rafactor nhana tö, nh©n tè, thõa sè, hÖ sè f. of a polynomial nh©n tö cña mét ®a thøc f. of a term thõa sè cña mét sè accumulation f. nh©n tñ tÝch luü (nh©n tö 1+r trong A=P(1+r)n trong phÐp tÝnh phÇn tr¨m) adjustment f. nh©n tö ®iÒu chØnh amplification f. hÖ sè khuÕch ®¹i attenuation f. nh©n tö suy gi¶m, hÖ sè t¾t dÇn bearing capacity f. hÖ sè t¶i chung common f. nh©n tö chung aomposition f. nh©n tè hîp thµnh constant f. nh©n tö kh«ng ®æi, thõa sè kh«ng ®æi 169
 • 170. conversion f. nh©n tö chuyÓn ho¸ncorrection f. hÖ sè hiÖu chÝnhcoupling f. hÖ sè ghÐpdamping f. hÖ sè lµm t¾t dÇndelay f. hÖ sè trÔ, ®¹i l−îng trÔdepolarizing f. nh©n tè khö cùcdetermining f. yÕu tè x¸c ®Þnhdirect f. ®s. nh©n tö trùc tiÕpdissipation f. hÖ sè hao t¸ndistorsion f. hÖ sè mÐodivergence f. hÖ sè ph©n kúefficiency f. tk. hÖ sè hiÖu qu¶; xib. hÖ sè hiÖu dông, hiÖu suÊtextraneous f. nh©n tö ngo¹i laifeedback f. xib. hÖ sè liªn hÖ ng−îcform f. hÖ sè d¹ng (cña mét tr−êng)frequency f. nh©n tö tÇn sègain f. hÖ sè khuÕch ®¹igeneral f. tk. nh©n tè chung (cho tÊt c¶ c¸c biÕn)integrating f. gt. nh©n tö lÊy tÝch ph©ninteraction f. hÖ sè t−¬ng t¸cinvariant f. nh©n tö bÊt biÕnload f. hÖ sè t¶iloss f. xib. hÖ sè tæn thÊtmodulation f. hÖ sè biÕn ®iÖumonomial f. of an expression nh©n tö ®¬n thøc cña mét biÓu thøcmutual coupling f. xib. hÖ sè liªn hÖ t−¬ng hçnormalization f. nh©n tö chuÈn ho¸operational f. xib. ®Æc tr−ng lµm viÖc, tham sè t¸c dông, tham biÕn t¸c dôngoutput f.xib. hÖ sè hiÖu suÊtperiodicity f. gt. nh©n tö tuÇn hoµn 170
 • 171. phase f. xib. h»ng sè pha, thõa sè pha post f. nh©n tö sau (bªn ph¶i) prime f. [thõa sè, nh©n tö] nguyªn tè propogation f. hÖ sè truyÒn rationalizing f. nhana tö h÷u tû ho¸ safety f. hÖ sè an toµn selectivity f. hÖ sè tuyÓn lùa shape f. hÖ sè d¹ng single scale f. hÖ sè chuyÓn dÞch ®¬n vÞ smoothing f. hÖ sè tr¬n stability f. hÖ sè æn ®Þnh stabilization f.xib. hÖ sè æn ®Þnh ho¸ utilization f. hÖ sè sö dông visibility f. ®é nh×n thÊy t−¬ng ®èi, ®é thÞ kiÕnfactorability tÝnh ph©n tÝch ®−îc (thµnh nh©n tö), tÝnh nh©n tö ho¸factorable ph©n tÝch ®−îc (thµnh nh©n tö)factorgram biÓu ®å nh©n tö, nh©n tö ®åfactorial giai thõa; nh©n tè generalized f. giai thõa suy réngfactoring sù ph©n tÝch (thµnh nh©n tö) scale f. chän ty ®é, sù chän thang tû lÖfactorisable ph©n tÝch ®−îc (thµnh nh©n tö)factorisation sù ph©n tÝch thµnh nh©n tö f. of atransformation sù ph©n tÝch mét phÐp biÕn ®æifactorization [phÐp, sù] nh©n tö ho¸ direct f. of algebra phÐp nh©n tö ho¸ trùc tiÕp mét ®¹i sè polar f. of a matrix ph©n tÝch cùc mét ma trËn unique f. nh©n tö ho¸ duy nhÊtfactory nhµ m¸y, x−ëng automatic f. xib. nhµ m¸y tù ®éng 171
 • 172. factory-built mt. chÕ t¹o ë nhµ m¸yfacultative kh«ng b¾t buéc, tuú ýfade vl. sù phai mµu, sù tµn lôi // thay ®æi dÇn dÇn c−êng ®é tÝn hiÖu; lµm phai tµn f. in lµm m¹nh lªn; f. out lµm yÕu ®ifading vl. fading; sù phai mµufail kh«ng ®¹t, ch−a ®ñ kt. ph¸ s¶nfailure mt. chç háng; c¬. sù ph¸ háng; kt. sù ph¸ s¶n; trch. sù thÊt b¹i power f. mt. gi¸n ®o¹n trong viÖc cÊp n¨ng l−îngfaithful ®óng, khíp; chÝnh x¸cfall sù r¬i; cét n−íc, bËc n−íc, th¸c n−íc free f. sù r¬i tù dofallacy nguþ lý, nguþ biÖnfalse log. saifalschood log. sù saifalsi regular f. ph−¬ng ph¸p ®Æt saifaltung tÝch chËpfamiliar quen thuéc, th−êng; th«ng th−êngfamily hä, tËp hîp, hÖ thèng f. of circles hä vßng trßn f. of ellipses hä elip f. of spirals hä ®−êng xo¾n èc f. of straight lines hä ®−êng th¼ng f. of surfaces hä mÆt cocompatible f. hä ®èi t−¬ng thÝch complete f. ®s. hä ®Çy ®ñ confocal f. hä ®ång tiªu normal f. of analytic function hä chuÈn t¾c c¸c hµm gi¶i tÝch n-parameter f. of curves hä n-tham sè cña ®−êng cong one-parameter f. hä mét tham sè 172
 • 173. far xafarther xa h¬nfarthest xa nhÊt at the f. ë xa nhÊt, nhiÒu nhÊtfastness ®é cøng, ®é bÒnfatigue vl. sù mái (kim lo¹i)fault mt. sù sai, sù háng incipient f. sù háng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn ironwork f. c¸i che th©n (m¸y) sustained f. sù háng, æn ®Þnh transient f. sù háng kh«ng æn ®Þnhfaulty sai; kh«ng râ chÊt l−îngfavourable thuËn tiÖn, tètfeasible cho phÐp; cã thÓ thùc hiÖn ®−îc physically f. thùc hiÖn cô thÓ ®−îcfeature nÐt, ®Æc ®iÓmfeeble yÕufeed mt. sù cÊp (liÖu) sù cung d−ìng automatic f. cÊp liÖu tù ®éng gravity f. cÊp liÖu do träng l−îng b¶n th©n line f. sù chuyÓn b¨ng (sang dßng míi), sù cho b¨ng tape f. c¬ cÊu kÐo b¨ngfeedback xib. sù liªn hÖ ng−îc curent f. liªn hÖ ng−îc dßng degenerative f. liªn hÖ ng−îc ©m delayed f. liªn hÖ ng−îc cã chËm devivative f. liªn hÖ ng−îc theo ®¹o hµm envelope f. liªn hÖ ng−îc theo h×nh bao external f. liªn hÖ ng−îc ngoµi inverse f. liªn hÖ ng−îc ©m lagging f. liªn hÖ ng−îc trÔ 173
 • 174. local f. liªn hÖ ng−îc ®Þa ph−¬ng monitoring f. liªn hÖ ng−îc kiÓm tra negative f. liªn hÖ ng−îc ©m output f. liªn hÖ ng−îc tõ lèi ra position f. liªn hÖ ng−îc theo vÞ trÝ rate f. theo vËn tèc reference f. liªn hÖ ng−îc khëi ®Çu, liªn hÖ ng−îc xuÊt ph¸t voltage f. liªn hÖ ng−îc theo hiÖu thÕfecder mt. bé phËn cung d−ìng, tuyÕn cÊp liÖu; vl. d©y t¶i ®iÖn; fid¬feeding mt. sù cÊp (liÖu), sù cung d−ìng continuous f. mt. sù cÊp liªn tôcfeel c¶m thÊyfeeler mt. c¶m thÊy, c¸i thô biÕnferrite mt. feritferroelectric vl. chÊt s¾t ®iÖnferroelectricity tÝnh s¾t ®iÖnfew mét vµi, Ýt a. f. mét vµifiber top. thí, sîifibration sù ph©n thí local f. ph©n thí ®Þa ph−¬ng regular f. ph©n thí chÝnh quy weak f. ph©n thí yÕufiblre thí, sîifictitious gi¶ t¹o, t−ëng t−îngfidelity mt. ®é trung thµnh, ®é chÝnh x¸c (cña sù sao l¹i, cña sù nhí l¹i); sù s¸t nghÜa (cña b¶n dÞch)fiducial an toµn, tin cËy, b¶o ®¶mfield tr−êng, miÒn, thÓ ph¹m vi, lÜnh vùc f. of class two ®s. tr−êng líp thø hai, tr−êng siªu Aben f. of constants ®s. tr−êng c¸c h»ng sè 174
 • 175. f. of events tr−êng c¸c biÕn cèf. of extremals gt. tr−êng c¸c ®−êng cùc trÞf. of porce tr−êng lùcf. of integration tr−êng tÝch ph©nf. of lines tr−êng tuyÕnf. of points tr−êng ®iÓmf. of quotients tr−êng c¸c th−¬ngf. of sets ®s. tr−êng c¸c tËp hîpf. of vectors tr−êng vect¬algebraic number f. tr−êng sè ®¹i sèbase f. tr−êng c¬ sëclass f. tr−êng c¸c lípcoefficient f. ®s. tr−êng c¸c hÖ sècommutative f. tr−êng giao ho¸ncomplete f. ®s. tr−êng ®Çy ®ñcomplete ordered f. ®s. tr−êng ®−îc s¾p toµn phÇncongruence f. ®s. tr−êng ®ång d−conjugate f.s ®s. c¸c tr−êng liªn hîpconvervation f. (of force) tr−êng b¶o toµn (lùc)constant f. ®s. tr−êng h»ng sècubic f. tr−êng bËc baecylotomic f. ®s. tr−êng chia vßng trßnderived f. (with respect to a valuation) tr−êng dÉn suÊt (®èi víi mét sù ®Þnh gi¸)difference f. ®s. tr−êng sai ph©ndifferential f. hh. tr−êng h−íngelectromagnetic f. tr−êng ®iÖn töelliptic(al) f. ®s. tr−êng elipticformally real f. ®s. tr−êng thùc vÒ h×nh thøcfree f. tr−êng tù do 175
 • 176. ground f. tr−êng c¬ sëhyper-real f. tr−êng siªu thùcinertia f. tr−êng qu¸n tÝnhintermediate f. ®s. tr−êng trung gianirrotational f. tr−êng kh«ng r«talocal f. ®s. tr−êng ®Þa ph−¬ngmagnetic f. vt. tõ tr−êngmeasure f. tr−êng cã ®é ®omodular f. tr−êng m«®unmultidifferential f. tr−êng ®a vi ph©nneutral f. ®s. tr−êng trung hoµnon-commutative f. tr−êng kh«ng giao ho¸nnumber f. tr−êng sèordered f. ®s. tr−êng ®−îc s¾ppartial differential f. ®s. tr−êng vi ph©n riªngperfect f. tr−êng hoµn toµnprime f. tr−êng nguyªn tèquadratic f. ®s. tr−êng bËc haiquotient f. tr−êng c¸c th−¬ngradiation f. tr−êng bøc x¹ramification f. tr−êng rÏ nh¸nhreal number f. tr−êng sè thùcrotational f. tr−êng r«tascalar f. tr−êng v« h−íngskew f. ®s. tr−êng kh«ng giao ho¸nsolenoidal vector f. hh. tr−êng vect¬ xolenoitsplitting f. ®s. tr−êng khai triÓntensor f. hh. tr−êng tenx¬topological f. tr−êng t«p«total real f. tr−êng thùc toµn phÇn 176
 • 177. true quotient f. ®s. tr−êng th−¬ng dóng two-dimentional f. tr−êng hai chiÒu vector f. tr−êng vect¬ velocity f. tr−êng vËn tèc vortex f. tr−êng r«tafifteen m−íi l¨m (15)fifteeth thø m−êi l¨m, phÇn thø m−êi l¨mfiftieth thø n¨m m−¬i, phÇn thø n¨m m−¬ififty n¨m m−¬i (50)figurate sù t−îng tr−ng, sù biÓu hiÖnfigure h×nh; ký hiÖu, dÊu hiÖu (cña ch÷ sè); hÖ sè; h×nh vÏ; biÓu ®å in round f.s lÊy trßn, quy trßn f. of noise hÖ sè ån f. of syllogism log. c¸ch cña tam ®o¹n luËn circumscribed f. h×nh ngo¹i tiÕp congruent f.s h×nh t−¬ng ®¼ng correlative f. h×nh ®èi x¹ geometric f. h×nh h×nh häc homothetic f.s h×nh vÞ tù identical f.s c¸c h×nh ®ång nhÊt inscribed f. h×nh néi tiÕp percpective f. h×nh phèi c¶nh plane f. h×nh ph¼ng polar reciprocal f.s h×nh ®èi cùc projecting f. h×nh chiÕu ¶nh radially related f.s hh. c¸c h×nh vÞ tù reciprocal f. h×nh thuËn nghÞch significant f. ch÷ sè cã nghÜa similar f.s c¸c h×nh ®ång d¹ng squarable f. h×nh cÇu ph−¬ng ®−îc 177
 • 178. symmetric f. h×nh ®èi xøng vertex f. h×nh ®Ønhfile mt. bé phËn ghi ch÷, phiÕu ghi tªnfiling sù ®−a vµo phiÕu ghi tªn, sù ®−a vµo bé phËn l−u tr÷fill hoµn thµnhfillet ®s. b¨ng gi¶ifilm mt.; vl. phim, mµng // chôp phim continuously moving f. phim di ®éng liªn tôc plastic f. phim b»ng chÊt dÎo sensitive f. phim b¾t s¸ng transparent f. phim trong suètfilming mt. sù chôp phimfilter xib.; vl. c¸i läc, bé läc, m¸y läc all-pass f. m¸y läc pha amplitude f. m¸y läc biªn ®é band f. m¸y läc gi¶i band-elimination f. m¸y läc khö theo gi¶i bandpass f. c¸i läc b¨ng (gi¶i) elamping f. c¸i läc ®−îc gi÷ cè ®Þnh compensating f. c¸i läc bæ chÝnh discontinuous f. m¸y läc xung feedback f. c¸i läc hÖ ng−îc frequency f. c¸i läc tÇn sè high-pass f. c¸i läc sao infinite memory f. bé läc cã nhí v« h¹n interference f. m¸y läc chèng nhiÔu lo¹n lossless f. m¸y läc kh«ng hao low-pass f. m¸y läc c¸c tÇn thÊp mode f. c¸i läc kiÓu sãng noise f. c¸i läc tiÕng ån 178
 • 179. nonlinear f. bé läc kh«ng tuyÕn tÝnh normalized f. bé läc ®−îc chuÈn ho¸ optimun f. bé läc tèi −u output f. m¸y läc (cã) lèi ra predicting f. c¸i läc tiªn ®o¸n pulsed f. m¸y läc xung seperation f. c¸i läc t¸ch stable f. c¸i läc æn ®Þnh suppression f. m¸y läc ch½n total f. bé läc phøc tuned f. c¸i läc céng h−ëng wave f. c¸i läc sãngfiltered ®· ®−îc läcfiltration sù läc convergent f. ®s. sù läc héi tô regular f. ®s. sù läc chÝnh quyfin c¬. bé æn ®Þnh, c¸i lµm æn ®Þnhfinal kÕt thóc cuèi cïngfinance kt. tµi chÝnhfinancial kt. (thuéc) tµi chÝnhfind t×m thÊyfinder mt. bé t×mfine chÝnh x¸c, thuÇn tuý; top. mÞn // lµm s¹chfineness ®é nhá cña ph©n ho¹ch; c¬. tÝnh chÊt khÝ ®éng lùc häcfiner top. mÞn h¬nfinish hoµn thµnh, kÕt thócfinitary h÷u h¹nfinite h÷u h¹nfinitism log. chñ nghÜa h÷u h¹nfinned tùa lªn, tùa vµo 179
 • 180. firm kt. hµng bu«n // r¾n, bÒn; æn ®Þnhfirst thø nhÊt, ®Çu tiªn at f. tõ ®Çu, ®Çu tiªn from the f. ngay tõ ®Çu f. of all tr−íc hÕtfiscal kt. (thuéc) thu nhËpfish trch. thÎ b»ng ngµfision vl. sù chia, sù t¸ch, sù ph©n h¹ch; c¬. sù nøt nuclear f. sù ph©n h¹ch nguyªn tö spontaneous f. sù ph©n h¹ch tù ph¸tfit thÝch hîp, phï hîp // kÎ theo ®iÓmfitness sù thÝch hîp, sù t−¬ng øngfitting sù thÝch hîp, sù vÏ theo c¸c ®iÓm curve f. vÏ ®−êng cong thùc nghiÖm; vÏ ®−êng cong theo c¸c ®iÓm leasr square f. san b»ng b»ng ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊtfive n¨m (5)fix cè ®Þnhfixation top. sù cè ®Þnhfixed cè ®Þnh, æn ®Þnh; kh«ng ®æiflame vl. ngän löaflap c¬. c¸nh tµ sau (cña m¸y bay); b¶ng ch¾nflast vl. tia s¸ng; sù næ; sù bèc ch¸yflat ph¼ng; bÑt concircularly f. ph¼ng ®ång viªn locally f. hh. ph¼ng ®Þa ph−¬ng, ¬clit ®Þa ph−¬ng projectively f.hh. ph¼ng x¹ ¶nh, ¬clit x¹ ¶nhflatness tÝnh ph¼ng; tÝnh bÑtflatten lµm bÑt, san b»ngflecnode flen«tflection sù uèn; ®¹o hµm bËc hai 180
 • 181. flex uènflexibility tÝnh uèn ®−îc, tÝnh ®µn håiflexble uèn ®−îc, ®µn håi ®−îcflexion ®é uèn; ®ao hµm bËc hai f. of surface ®é uèn cña mét mÆtflexowriter mt. thiÕt bÞ in nhanh, flecx«rait¬flexure ®é uènflight c¬. sù bay blind f. c¬. sù bay mï level f. c¬. sù bay n»m ngangfloating thay ®æi; phiÕm ®Þnh; tr«ifloating-point mt. dÊy phÈy ®éngfloor sµn, ®¸yflow dßng, sù ch¶y, l−u l−îng diabatic f. dßng ®o¹n nhiÖt back f. dßng ng−îc channel f. dßng ch¶y trong circular f. dßng h×nh trßn conical f. dßng h×nh nãn divergent f. dßng ph©n kú energy f. dßng n¨ng l−îng fliud f. dßng chÊt láng free f. dßng tù do gas f. dßng khÝ geodesic f. gt. dßng tr¾c ®Þa hypersonic f. dßng siªu ©m gadually varied f. dßng biÕn ®æi dÇn isentropic f. dßng ®¼ng entropi jet f. dßng tia laminar f. dßng thµnh líp 181
 • 182. logarithmic spiral f. dßng xo¾n èc l«ga mass f. dßng khèi l−îng non-steady f. dßng kh«ng æn ®Þnh ordinarry f. dßng th«ng th−êng parallel f. dßng song song plastic f. dßng dÎo potential f. c¬. dßng thÕ pressure f. dßng ¸p rapid f. dßng nhanh rapidly varied f. dßng biÕn nhanh secondary f. dßng thø cÊp shearing f. dßng s¸t, dßng tr−ît, dßng c¾t spiral f. dßng xo¾n èc steady f. dßng æn ®Þnh suberitical f. dßng tr−íc tíi h¹n subsonic f. dßng d−íi ©m tèc superciritical f. dßng siªu tíi h¹n, dßng (m¹nh) xiÕt traffic f. dßng vËn t¶i tranqiul f. dßng yªn lÆng turbulent f. dßng xo¸y uniform f. dßng ®Òu unsteady f. dßng kh«ng æn ®Þnh variable f. dßng biÕn thiªn vortex f. hh. dßng r«tafluctuate th¨ng gi¸ng, dao ®éngfluctuation sù th¨ng gi¸ng, sù dao ®éng; biÕn thiªn total f. biÕn thiªn toµn phÇn ideal f. of function biÕn thiªn toµn phÇn cña mét hµm velocity f. biÕn thiªn vËn tècfluid chÊt láng; m«i tr−êng 182
 • 183. compressible f. chÊt láng nÐn ®−îc ideal f. chÊt láng lý t−ëng perfect f. chÊt láng nhítfluidity tÝnh láng, ®é lángfluorescence sù huúnh quangflutter vl. ph¸ch ®éngflux th«ng l−îng, dßng enegy f. n¨ng th«ng, dßng n¨ng l−îng luminous f. quang th«ng, dßng ¸nh s¸ng magnetic f. th«ng l−îng tõ vanishing f. th«ng l−îng triÖt tiªufocal (thuéc) tiªu ®iÓmfocus tiªu ®iÓm, tËp trung t¹i tiªu ®iÓmfold gÊp uènfolium tê, l¸ f. of Descartes l¸ §Ò c¸c (®å thÞ x3 + y3 = 3axy) double f. l¸ kÐp parabolic f. ®−êng h×nh l¸ parabolic simple f. l¸ ®¬nfollow theo saufollower mt. bé nh¾c l¹i, m¾c sao l¹i, bé theo dâi automatic curve f. bé sao l¹i c¸c ®−êng cong tù ®éng cam f. bé sao l¹i cam curve f. bé theo dâi ®−êng congfollwing nh− sau; sau ®©yfoot ch©n (®−êng th¼ng gãc); phót (®¬n vÞ ®o l−êng Anh) f. of a perpendicular ch©n ®−êng vu«ng gãcforbid cÊm; kh«ng gi¶i ®−îcforbiedden bÞ cÊm; kh«ng gi¶i ®−îcforce lùc, c−êng ®é || c−ìng bøc 183
 • 184. f. of gravity träng lùcf. of inertia lùc qu¸n tÝnhf. of mortality kt. c−êng ®é tö vongf. of repulsion lùc ®Èyactive f. lùc t¸c ®éngaxial f. lùc h−íng trôccentral f. lùc xuyªn t©mcentrifugal f. lùc ly t©mcollinear f.s lùc céng tuyÕnconcentrated f. lùc tËp trungconcurrent f.s lùc ®ång quyconservation f. lùc b¶o toµnconstraining f.s c¸c lùc buéc, c¸c lùc ph¸p tuyÕn, c¸c lùc t¸c ®éng th¼ng gãc víi ph−¬ng chuyÓn ®éngdriving f. lùc ph¸t ®éngelastic restoring f. lùc kh«i phôc ®µn håielectromotive f. lùc ®iÖn ®éngexternal f. lùc ngoµi, ngo¹i lùcfrictional f. lùc ma s¸tgeneralized f. lùc suy rénggyroscopic f. lùc håi chuyÓninertia f. lùc qu¸n tÝnhinternal f. lùc trong, néi lùcmagnetizing f. c−êng ®é tõ tr−êngmotive f. lùc chuyÓn ®éngnet f. c¬. lùc tæng hîpnon-conservative f. lùc kh«ng b¶o toµnpropulsive f. lùc kÐoreactive f.s ph¶n lùcrepulsive f. lùc ®Èy 184
 • 185. resultant f. lùc tæng hîp shearing f. lùc c¾t, lùc tr−ît, lùc x¸t short-range f.s lùc t¸c dông ng¾n surface f. lùc mÆt tensile f. c¬. søc c¨ngforced bÞ c−ìng bøcforrecast tiªn ®o¸n, dù ®o¸n, dù b¸oforecasting sù tiªn ®o¸n, sù dù ®o¸n, sù dù b¸oform d¹ng // h×nh thµnh in matrix f. ë d¹ng ma trËn to bring into canonical f. ®−a vÒ d¹ng chÝnh t¾c adjoint f. hh. d¹ng [phã liªn hîp] algebraic f. d¹ng ®¹i sè bilinear f. d¹ng song tuyÕn binary quadraitic f. d¹ng toµn ph−¬ng nhÞ nguyªn biquadratic f. d¹ng tïng ph−¬ng canonical f. of difference equation d¹ng chÝnh t¾c cña ph−¬ng tr×nh sai ph©n classical canonical f. d¹ng chÝnh t¾c cæ ®iÓn complex f. d¹ng phøc compound quadratic f.s d¹ng toµn ph−¬ng phøc hîp conjunctive normal f. d¹ng chuÈn héi cubic f. d¹ng bËc ba definite f. ®s. d¹ng x¸c ®Þnh differential f. d¹ng vi ph©n disjunctive normal f. d¹ng chuÈn tuyÓn exterior f. d¹ng ngoµi first fundamental f. d¹ng c¬ b¶n thø nhÊt Hermitain f. d¹ng Hecnit indeterminate f. gt. d¹ng v« ®Þnh inertia f. d¹ng qu¸n tÝnh 185
 • 186. intercept f. of the equation of a straight line ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng theo ®o¹n th¼ngmodular f. d¹ng m«®unmultilinear f. d¹ng ®a tuyÕn tÝnhname f. log. d¹ng tªnnonsingular f. d¹ng kh«ng suy biÕnnorm f. log. d¹ng chuÈn t¾c, ph¸p d¹ngone-dimensional fundamental f. d¹ng c¬ b¶n mét chiÒupolynomial f. d¹ng ®a thøcpositive definite quadraitic f. d¹ng toµn ph−¬ng x¸c ®Þnh d−¬ngprenex f. d¹ng tiÒn l−îng, d¹ng prinecprimitive f. d¹ng nguyªn thuûprincipal normal f. log. d¹ng chuÈn chÝnhquadratic f. ®s. d¹ng toµn ph−¬ngquadratic differential f. d¹ng vi ph©n bËc haiquaternary f. d¹ng tø nguyªnrational f. d¹ng h÷u tûrectangular f. of complex number d¹ng ®¹i sè cña sè phøcsecond fundamental f. d¹ng c¬ b¶n thø haisesquilinear f. ®s. d¹ng b¸n song tuyÕn tÝnh, d¹ng nöa song tuyÕn tÝnhstandard f. d¹ng tiªu chuÈnsuperposed fundamental f. d¹ng c¬ b¶n chång chÊtternary bilinear f. d¹ng song tuyÕn tÝnh tam nguyªnternary quadratic f. d¹ng toµn ph−¬ng tam nguyªnternary quartic f. d¹ng bËc bèn tam nguyªnthree-dimensional fundamental f. d¹ng c¬ b¶n ba chiÒutrilinear f. d¹ng tam tuyÕn tÝnhtypical f. d¹ng d¹ng ®iÓn h×nhtwo-dimensional fundamental f. d¹ng c¬ b¶n hai chiÒutwo-point f. d¹ng hai ®iÓm 186
 • 187. wave f. d¹ng sãngformal h×nh thøcformalism log. chñ nghÜa h×nh thøc, hÖ h×nh thøcformalization log. h×nh thøc ho¸formally vÒ mÆt h×nh thøcformation sù h×nh thµnh, cÊu t¹oformative h×nh thµnhformula c«ng thøc addition f. c«ng thøc céng addition f.s of trigonometry c«ng thøc céng l−îng gi¸c assumption f. c«ng thøc gi¶ ®Þnh asymptotic f. c«ng thøc tiÖm cËn backward interpolation f. c«ng thøc néi suy lïi binomial f. c«ng thøc nhÞ thøc closed f. c«ng thøc ®ãng coincidence f. c«ng thøc trïng ph−¬ng column f. c«ng thøc cét congruous f.s c«ng thøc ®ång d− corector f. c«ng thøc söa difference f. c«ng thøc sai ph©n distance-rate-time f. c«ng thøc chuyÓn ®éng ®Òu (l=vt) double-angle f.s c«ng thøc gãc nh©n ®«i dublication f. c«ng thøc t¨ng ®«i empiric f. c«ng thøc thùc nghiÖm end f. c«ng thøc cuèi even-numbered f. c«ng thøc cã sè ch½n five-term f. c«ng thøcn¨m sè h¹ng forward interpolation f. c«ng thøc néi suy tiÕn half-angle f.s c«ng thøc gãc chia ®«i incidence f. c«ng thøc liªn thuéc 187
 • 188. integral f. c«ng thøc tÝch ph©ninterdeducible f.s c«ng thøc suy diÔn nh− nhauinterpolation f. gt. c«ng thøc néi suyinverse f.gt. c«ng thøc nghÞch ®¶oinversion f. gt. c«ng thøc nghÞch ®¶oirrefultable f. c«ng thøc ch¾c ch¾n ®ónglogarithmic f. c«ng thøc l«ganumber-theoretic f.log. c«ng thøc sè häcopen f. log. c«ng thøc mëpostulation f. c«ng thøc gi¶ ®Þnhprediction f. c«ng thøc tiªn ®o¸nprenex f. c«ng thøc prinecprime f. c«ng thøc nguyªn tèprincipal f. log. c«ng thøc chÝnhprimoidal f. c«ng thøc thÓ tÝch l¨ng trô côtproduct f., production f. c«ng thøc ®−a vÒ d¹ng l«ga ho¸provable f. c«ng thøc chøng minh ®−îcquadratic f. c«ng thøc c¸c nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh bËc haiquadrature f. log. c«ng thøc cÇu ph−¬ngquadrature f. of close type (open type) c«ng thøc cÇu ph−¬ng kiÓu ®ãng (kiÓu më)rectangular f. log. c«ng thøc h×nh ch÷ nhËtrecursion f. log. c«ng thøc truy to¸n, c«ng thøc ®Ö quyreduction f.s c«ng thøc b¸c ®−îcside f. log. c«ng thøc c¹nhsimple interest f. tk. c«ng thøc l·i ®¬nstarter f. c«ng thøc xuÊt ph¸psubtraction f.s c«ng thøc trõsummation f. gt. c«ng thøc lÊy tængthin-lens f.s vl. c«ng thøc l¨ng kÝnh máng 188
 • 189. translation f.s hh. c«ng thøc dêi trôc to¹ ®é trapezoid f. c«ng thøc h×nh thang universal-coefficient f. c«ng thøc hÖ sè phæ dông verifiable f. log. c«ng thøc nghiÖm ®−îcformulation (of equation) lËp ph−¬ng tr×nhforth vÒ phÝa tr−íc; tõ nay vÒ sau and so f.v©n v©n so far f. trong trõng mùc Êyfortieth thø bèn m−¬i; phÇn thø bèn m−¬ifortuitous ngÉu nhiªnforty bèn m−¬i (40)forward vÒ phÝa tr−íc, ®i tr−íc, v−ît tr−ícfound x©y dùng, thµnh lËpfoundation c¬ së, nÒn mãng f. of geometry c¬ së h×nh häcfounded cã c¬ sëfour bèn (4)fourfold béi bèn, bèn lÇnfour-group ®s. nhãm bèn, nhãm Kleinfourscore t¸m m−¬i (tõ cæ) (80)fourteen m−êi bèn (14)fourteenth thø m−êi bèn; ph©n fthø m−êi bènfourth thø bèn, phÇn thø bènfractile tk. ®iÓm ph©n vÞfraction ph©n sè; mét phÇn f. in its lowest terms ph©n sè tèi gi¶n ascendant continued f. liªn ph©n sè t¨ng binary f. ph©n sè nhÞ nguyªn comon f. ph©n sè th«ng th−êng (tö vµ mÉu ®Òu lµ sè nguyªn) complex f. ph©n sè bèn tÇng 189
 • 190. continued f. liªn ph©n sè convergent continued f. liªn ph©n sè héi tô decimal f. ph©n sè thËp ph©n descending continued f. liªn ph©n sè gi¶m improper f. ph©n sè kh«ng thùc sù non-terminating continued f. liªn ph©n sè v« h¹n parial f. gt. ph©n thøc ®¬n gi¶n periodic continued f. liªn ph©n sè tuÇn hoµn periodical f. ph©n sè tuÇn hoµn proper f. ph©n sè thùc sù rational f. ph©n thøc h÷u tû rational algebraic f. ph©n thøc ®¹i sè h÷u tû recurrent continued f. liªn ph©n sè tuÇn hoµn sampling f. tk. tû suÊt lÊy mÉu similar f.s c¸c ph©n sè ®ång d¹ng simple f. ph©n sè th«ng th−êng simplified f. ph©n sè tèi gi¶n terminating contunued f. gt. liªn ph©n sè h÷u h¹n unit f. ph©n sè cã tö sè ®¬n vÞ unlike f. s c¸c ph©n sè kh«ng ®ång d¹ng vulgar f. ph©n sè th«ng th−êngfractinal (thuéc) ph©n sè, bé phËnfractionary ph©n sè; bé phËnframe dµn, khung; hÖ quy chiÕu, hÖ to¹ ®é // dùng f. of reference hÖ quy chiÕu thiªn v¨n astronomical f. of reference tv. hÖ quy chiÕu thiªn v¨n rigid f. c¬. dµn cøngframework hÖ dµnfree tù dofreedom sù tù do 190
 • 191. freely mét c¸ch tù dofrequency vl. tÇn sè angular f. tÇn sè gãc audio f. tÇn sè ©m (thanh) base f. tÇn sè c¬ së beat f. tÇn sè ph¸ch carrier f. tÇn sè mang cell f. tÇn sè nhãm circular f. tÇn sè vßng class f. tÇn sè líp collision f. tÇn sè va ch¹m commercial f. tk. tÇn sè c«ng nghiÖp; tÇn sè th−¬ng m¹i conversion f. tÇn sè biÓn ®æi critical f. tÇn sè tíi h¹n cut-off f. tÇn sè c¾t, tÇn sè tíi h¹n cyclic f. tÇn sè vßng driving f. tÇn sè kÝch thÝch marginal f. tk. tÇn sè biªn duyªn master f. mt. tÇn sè chÝnh natural f. tÇn sè riªng non-dimensional f. tÇn sè kh«ng thø nguyªn pulse f. tÇn sè lÆp c¸c xung pulse-recurrence f. mt. tÇn sè lÆp c¸c xung relative f. tÇn sè t−¬ng ®èi resonance f. tÇn sè céng h−ëng scan f. tÇn sè quÐt signal f. tÇn sè tÝn hiÖu signal-carrier f. tÇn sè mang tÝn hiÖu spacing f. tÇn sè nghØ theoretical f. tk. tÇn sè lý thuyÕt, x¸c suÊt 191
 • 192. transition f.xib. tÇn sè chuyÓn tiÕpfrequent th−êng xuyªnfriction vl. ma s¸t internal f. ma s¸t trong linear f. ma s¸t tuyÕn tÝnh rolling f. ma s¸t l¨n skin f. c¬. ma s¸t mÆt ngoµi static and kenetic f. ma s¸t tÜnh vµ ®éngfringe vµnh, ®−êng viÒn interference f. vµnh gia thoafront vl. tuyÕn, mÆt tr−íc; mÆt ®Çu trßn cold f. vl. mÆt ®Çu l¹nh, tuyÕn l¹nh oblique shock f. tuyÕn kÝch ®éng xiªn reaction f. tuyÕn ph¶n lùc reflected shock f. tuyÕn kÝch ®éng ph¶n x¹ shock f. tuyÕn kÝch ®éng spherical shock f. tuyÕn kÝch ®éng cÇu stationary shock f. tuyÕn kÝch ®éng dõng warm f. tuyÕn Êm wave f. mÆt sãng, ®Çu sãngfrontal chÝnh diÖn; (thuéc) tuyÕn, biªnfrontier biªn giíifrustum h×nh côt f. of a cone h×nh nãn côt f. of a pyramud h×nh chãt côtfulcrum c¬. ®iÓm tùafull toµn thÓ, toµn phÇn, ®Çy // hoµn toµnfull-scale ë ®é lín tù nhiªnfull-size cì toµn phÇnfull-sphere top. qu¶ cÇu 192
 • 193. fully hoµn toµn, ®Çy ®ñfunction hµm, hµm sè; chøc n¨ng // t¸c dông, vËn hµnh f. of bounded variation hµm cã biÕn ph©n bÞ chÆn f. of a complex(real) variable hµm biÕn sè phøc thùc f. of concentration tk. hµm tËp trung f. of dispersion kt. hµm ph©n t¸n f. of exponential type hµm kiÓu mò f. of finite genus gt. hµm cã gièng h÷u h¹n f. of f. hµm cña hµm, hµm hîp f. of infinite type hµm kiÓu v« h¹n, hµm kiÓu cùc ®¹i f. of limited variation hµm cã biÕn ph©n bÞ chÆn f. of maximun type hµm kiÓu cùc ®¹i, hµm kiÓu v« h¹n f. of minimum type gt. hµm kiÓu cùc tiÓu f. of position hµm vÞ trÝ f. of random variable xs. hµm cu¶ biÕn ngÉu nhiªn f. of singularities gt. hµm c¸c ®iÓm kú dÞ, thµnh phÇn kú dÞ f. of support hµm tùa absolutely additive set f. hµm tuyÖt ®èi céng tÝnh absolute monotonic f. hµm ®¬n ®iÖu tuyÖt ®èi acylic f. hµm kh«ng tuÇn hoµn, hµm phi xilic adjustment f. tk. ®Æc tr−ng cña tËp hîp thèng kª algebraic(al) f. hµm ®¹i sè alternate f. ®s. hµm thay phiªn analytic(al) f. hµm gi¶i tÝch antihyperbolic f. s. hµm hipebolic ng−îc antitrigonometric f. hµm l−îng gi¸c ng−îc arc-hyperbolic f.s hµm hipebolic ng−îc area f. hµm x¸c ®Þnh diÖn tÝch (trong kh«ng gian Mincopxki) arithmetric f. hµm sè häc associated integral f. hµm nguyªn liªn ®íi 193
 • 194. asympotic distribution f. hµm ph©n phèi tiÖm cËnatomic set f. hµm tËp hîp nguyªn töautomorphic f. hµm tù ®¼ng cÊubeta f. hµm bªtabicomplex f. hµm song phøcbicontinuous f. hµm song liªn tôcbiharmonic f. hµm song ®iÒu hoµbijective f. hµm song ¸nhbilinear f. hµm song tuyÕn tÝnhBoolean f. hµm Bunbounded f. hµm bÞ chÆnbounded set f. hµm tËp bÞ chÆncarries f. hµm mangcharacteristic f. hµm ®Æc tr−ngcircular cylinder f. hµm trô trßncircular cylindrial wave f. hµm sãng trô trßncirculary symmetric f. hµm ®èi xøng trßnclass f. hµm lípclosure f. hµm ®ãngclose-to-convex f. hµm gÇn låicombinable f. hµm hîp ®−îccomparable f. hµm so s¸nh ®−îccomplementary f. hµm bï (nghiÖm ®ùc biÖt cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh kh«ng thuÇn nhÊt)complementary error f. hµm sai bïcomplete analytic f. hµm gi¶i tÝch ®Çy ®ñcompletely additive set f. gt. hµm tËp hîp céng tÝnh hoµn toµncompletely defined f. log. hµm x¸c ®Þnh kh¾p n¬icomplex f. hµm sè phøccomplex velocity f. hµm vËn tèc phøc 194
 • 195. composite f. gt. hµm hîpcomputable f. log. hµm tÝnh ®−îcconcave f. hµm lâmconfluent hypergeometric f. gt. hµm siªu béi suy biÕnconical f. hµm c«nicconjugate f.s hµm liªn hîpconjugate harmonic f.s gt. hµm ®iÒu hoµ liªn hîpcontent f. hµm dung tÝchcontiguous hypergeometric f.s hµm siªu béi tiÖm cËncontinuous f. hµm liªn tôccontrol f. hµm kiÓm tracontrol-allowable f. hµm ®iÌu khiÓn cho phÐpconvex f. hµm låicoordinate f. hµm to¹ ®écost f. hµm gi¸ (trÞ)countable additive set f. hµm tËp hîp céng tÝnh ®Õm ®−îccovariance f. hµm hiÖp ph−¬ng saicriterion f. hµm tiªu chuÈncumulant generating f. xs. hµm sinh tÝch luücumulative frequency f. hµm tÇn sè tÝch luücyclotomic f. hµm chia vßng trßncylindrical f.s hµm trô hµm Betsendecision f. tk. hµm quyÕt ®Þnhdecreasing f. hµm gi¶mdemand f. tk. hµm nhu cÇudensity f. hµm mËt ®é, mËt ®é ph©n phèiderived f. hµm dÉn suÊtdetermining f. gt. hµm x¸c ®Þnhdevelopable f. hµm khai triÓn ®−îcdifferentiable f. hµm lÊy vi ph©n ®−îc 195
 • 196. digamma f. hµm ®igamadiscontinuous f. gt. hµm gi¸n ®o¹ndiscriminant f.tk. hµm ph©n biÖtdisspation f. hµm tiªu t¸ndistance f. hµm kho¶ng c¸chdistribution f. hµm ph©n phèidominant f. hµm sè tréidoubly periodic f. hµm song tuÇn hoµndrriving f. hµm ®Çyelementary f. hµm s¬ cÊpelementary symmetric f. hµm ®èi xøng cã b¶nelementary transcendental f. hµm siªu viÖt s¬ cÊpelliptic(al) f. hµm elipticelliptic(ai) cylinder f. hµm trô elipticelliptic modular f. hµm m«®unla elipticenergy f. hµm n¨ng l−îngentrire f. gt. hµm nguyªnentrire f. of zero type hµm nguyªn lo¹i cùc tiÓuentrire rational f. hµm h÷u tû nguyªnenvolope f. hµm baoequimeasurable f. hµm ®ång ®¼ng ®o ®−îceror f. hµm sai sè, hµm ®é sai, tÝch ph©n x¸c suÊt sai sè (y=erfx, y=erfcx, y=erfix)even f. hµm ch½nexpenditure f. hµm chi phÝexplicit f. hµm hiÖnexpomential f. hµm mòfactorable f. hµm nh©n tö ho¸ ®−îcfactorial f. hµm giai thõafinite f. hµm h÷u h¹n 196
 • 197. flow f. gt. hµm dßngforce f. thÕ vÞ, hµm lùcforcing f. hµm c−ìng bøcfree f. hµm tù dofrequency f. hµm tÇn sèfrequency distribution f. hµm mËt ®é, mËt ®é ph©n phèigamma f. hµm gamageneral recursive f. hµm ®Ö quy toµn phÇngenerating f. hµm sinhHamiltonian f. vl. hµm Hamintonharmonic f. hµm ®iÒu hoµholomorphic f. hµm chØnh h×nh, hµm gi¶i tÝchhomogeneous f. hµm thuÇn nhÊthomographic f. hµm ®¬n ønghyperbolic f. gt. hµm hypebolichyperbolic inverse f. hµm hypebolic ng−îchyperconical f. hµm siªu nãnhyperelliptic f. hµm siªu eliptichypergeometric f. hµm siªu béihyperharmonic f. hµm siªu ®iÒu hoµimplicit f. hµm Ènimpulse f. hµm xungincomplete beta f. gt. hµm bªta khuyÕtincomplete gamma f. gt. hµm gama khuyÕtincomplete defined f. log. hµm x¸c ®Þnh kh«ng hoµn toµnincreasing f. hµm t¨ngindependent f.s gt. hµm ®éc lËpindicator f. hµm chØ tiªu cña hµm nguyªninitial f. log. nguyªn hµminjective f. hµm ®¬n ¸nh 197
 • 198. integrable f. gt. hµm kh¶ tÝchintegral f. of mean tyoe gt. hµm nguyªn lo¹i chuÈn t¾cintegral algebraic f. hµm ®¹i sè nguyªnintegral transcendental f. hµm siªu viÖt nguyªninterior f. gt. hµm tronginterval f. gt. hµm kho¶ng c¸chinverse f. gt. hµm ng−îcinverse circular f. hµm vßng ng−îc, hµm l−îng gi¸c ng−îcinverse hyperbolic f. hµm hypebolic ng−îcinverse trigonometric f. hµm l−îng gi¸c ng−îc, hµm vßng ng−îcirrational f. hµm v« tûiterated f. hµm lÆpiterative impedance f. hµm tæng trë lÆpjum f. xib. hµm b−íc nh¶ykernel f. gt. hµm h¹chknown f. hµm ®· biÕtlacunary f. hµm tængLagrangian f. vl. hµm Lagr¨ng, thÕ ®éng lùclifting f. hµm n©nglimited f. hµm bÞ chÆnlinear f. hµm tuyÕn tÝnhlinear integral f. hµm nguyªn tuyÕn tÝnhlocally constant f. hµm h»ng ®Þa ph−¬nglogarithmic f. hµm l«galogarithmic trigonometric f. hµm l«ga l−îng gi¸clogarithmically convex f. hµm cã l«ga låilogical f. log. hµm l«giclogistic f. kt. hµm l«gitticloss f. hµm tæn thÊtmany-valued f. gt. hµm ®a trÞ 198
 • 199. mapping f. gt. hµm ¸nh x¹measure f. gt. ®é ®omeasurable f. hµm ®o ®−îcmeromorphic f. gt. hµm ph©n h×nhmetaharmonic f. hµm mªta ®iÒu hoµminimal f., minimun f. hµm cùc tiÓumodular f. hµm m«®unlamoment generating f. hµm sinh c¸c m«menmonodrome f. hµm ®¬n ®¹omonogenic analytic f. gt. hµm gi¶i tÝch ®¬n diÔnmonogenic f. of complex variable gt. hµm biÕn phøc ®¬n diÔnmonotone f. gt. hµm ®¬n ®iÖumultiform f. hµm ®a trÞmultilinear f. hµm ®a tuyÕn tÝnhmultiple f. hµm béimultiple valued f. hµm ®a trÞmultiplicative f. hµm nh©n tÝnhmultivalent f. hµm ®a diÖpmultivalued f. hµm ®a trÞnatural trigonometrical f. hµm l−îng gi¸c tù nhiªnnegatively infinite f. hµm ©m lín v« h¹nnon-analytic f. hµm kh«ng gi¶i tÝchnon-differentiable f. hµm kh«ng kh¶ vinn-negative additive f. hµm céng tÝnh kh«ng ©mnon-periodic f. hµm kh«ng tuÇn hoµnnon-uniform f. hµm kh«ng ®¬n trÞnormal f. hµm chuÈn t¾cnormalized orthogonal f.s hµm trùc giao chuÈn ho¸null f. hµm kh«ngnumerical f. hµm b»ng sè 199
 • 200. objective f. trch. hµm môc tiªuodd f. hµm lÎone-valued f. gt. hµm ®¬n trÞoperator f. hµm to¸n töorder f. hµm thø tùorthogonal f.s. hµm trùc giaooscillating f. hµm dao ®éngparabolic(al) cylinder f. hµm trô parabolicpartial f. hµm bé phËnpartial recursive f. hµm ®Ö quy bé phËnpartition f. hµm ph©n ho¹chpattern f. hµm s¬ ®å (dïng ®Ó tÝnh c¸c b¶n bÊt biÕn)periodie f. hµm tuÇn hoµnp-harmonic f. hµm p- ®iÒu hoµphase f. hµm phaphi f. hµm phi (cña ¥le)piecewise continuous f. hµm liªn tôc tõng m¶nhpiecewise regular f. hµm chÝnh quy tõng m¶nhplurisubharmonic f. hµm ®a ®iÒu hoµ d−íipoint f. gt. hµm ®iÓmpolygonal f. hµm ®a gi¸cpolyharmonic f. hµm ®a ®iÒu hoµpossibility f. hµm kh¶ n¨ngpositive f. hµm d−¬ngpositive definite energy f. hµm n¨ng l−îng x¸c ®Þnh d−¬ngpositive real f. hµm thùc d−¬ngpositively infinite f. hµm d−¬ng lín v« h¹npotential f. thÕ vÞ, hµm lùc, ®a ®iÒu hoµpower f. tk. hµm lùc l−îngprimitive f. hµm nguyªn thuû 200
 • 201. propagation f. hµm truyÒnpropositional f. hµm mÖnh ®Òpseudoanalytic f. hµm gi¶ gi¶i tÝchpseudo-periodic f. hµm gi¶ tuÇn hoµnpurely discontinuous set f. hµm tËp hîp thuÇn gi¸n ®o¹nquasi-nanlytic f. hµm tùa elipticquasi-periodic f. hµm tùa tuÇn hoµnquaternion f. hµm quatenionradical f. hµm c¨nrandom f. xs. hµm ngÉu nhiªnrandomized decision f. hµm quyÕt ®Þnh ®· ngÉu nhiªn ho¸rational f. hµm h÷u tûrational fractional f. hµm ph©n h÷u tûrational integral f. hµm nguyªn h÷u tûreactance f. hµm ®iÖn kh¸ngreal-valued f.gt. hµm lÊy gi¸ trÞ thùcreciprocal f. hµm thuËn nghÞchrecursive f. hµm ®Ö quyreduced characteristic f. hµm ®Æc tr−ng rót gänregular f. hµm ®Òuregular f. of a complex variable hµm biÕn phøc ®Òurelate f.s c¸c hµm phô thuécremainder f. hµm c¸c sè d−ring f. hµm vµnhrisk f.tk. hµm m¹o hiÓmsaddle f. hµm yªn ngùaschlicht f. hµm (gi¶i tÝch) ®¬n diÖpself-impedance f. hµm tù trësemi-continuous f. hµm nöa liªn tôcsequential risk f.tk. hµm m¹o hiÓm liªn tiÕp 201
 • 202. set f. gt. hµm tËp hîpsignal f. hµm dÊu, hµm xicnumsimple (analytic) f. hµm (gi¶i tÝch) ®¬n diÖpsingle-valued f. hµm ®¬n trÞsingly periodic f. hµm tuÇn hoµn ®¬nsingular f. hµm kú dÞsinusoidal f. hµm sinslope f. hµm dècsmooth f. tk. hµm tr¬n, hµm ®−îc b×nh dÞsource f. hµm nguån, hµm Grinspectral f. hµm phæspherical wave f. hµm sãng cÇuspheroidal wave f. hµm sãng pháng cÇusquare-integrable f. hµm cã b×nh ph−¬ng kh¶ tÝchstep f. gt. hµm bËc thang; xib. x¸c suÊt chuyÓn tiÕpstored energy f. hµm biÕn d¹ng n¨ng l−îngstream f. hµm dßngstress f. hµm øng suÊtstroke f. log. hµm Sef¬subharmonic f. hµm siªu ®iÒu hoµsupply f. tk. hµm cung cÊpsymmetric(al) f. gt. hµm ®èi xøngtemperate f. hµm t¨ng chËmtemperature f. gt. hµm nhiÖt ®étest f. tk. hµm (tiªu) chuÈntetrahedral f. hµm tø diÖntotally additive set f. hµm tËp hîp hoµn toµn céng tÝnhtranscendental f. hµm siªu viÖttransfer f. hµm truyÒntrial f. gt. hµm c¬ së (thuéc kh«ng gian c¬ së) 202
 • 203. trigonometric(al) f.s hµm l−îng gi¸c triply periodic f. hµm tam tuÇn hoµn truth f. log. hµm ®óng typically-real f. gt. hµm thùc ®iÓn h×nh unbounded f. gt. hµm kh«ng bÞ chÆn uniform f. hµm ®¬n trÞ uniformly best desision f. tk. hµm quyÕt ®Þnh tèt ®Òu nhÊt unit step f. hµm bËc thang ®¬n vÞ univalent f. gt. hµm ®¬n diÖp universal f. log. hµm [phæ dông, x¹n n¨ng] utility f. hµm lîi Ých varied flow f. hµm dßng biÕn vector f. gt. hµm vect¬ vector wave f. hµm sãng vect¬ wave f. hµm sãng weight f. tk. hµm träng l−îng zeta f. gt. hµm zeta zonal hyperspherical f. hµm siªu cÇu ®íifunctional (thuéc) hµm (sè) || phiÕm hµm convex f. phiÕm hµm låi domain f. phiÕm hµm miÒn linear f. phiÕm hµm tuyÕn tÝnh multilinear f. phiÕm hµm ®a tuyÕn tÝnh recursive f. log. phiÕm hµm®Ö quyfunctor hµm tö additive f. hµm tö céng tÝnh balance f. hµm tö c©n b»ng coderived f. hµm tö ®èi dÉn suÊt composite f. hµm tö hîp contravariant f. ®s. hµm tö ph¶n biÕn 203
 • 204. covariant f. hµm tö hiÖp biÕn evaluation f. hµm tö ®Þnh gi¸ exact f. hµm tö khíp fibre f. hµm tö thí forgetful f. hµm tö quªn half exact f. hµm tö nöa khíp left exact f. ®s. hµm tö khíp bªn tr¸i right exact f. ®s. hµm tö khíp bªn ph¶i singular homology f. hµm tö ®ång ®iÒu kú dÞ suspension f. hµm tö treofund kt. quüfundamental c¬ b¶nfunicular (thuéc) d©yfurcate rÏ nh¸nhfurcation sù rÏ nh¸nhfurther xa h¬n || h¬n n÷a; sau ®ã, ngoµi rafurthermore ngoµi rafurthest, farthest xa nhÊtfuse nót; kü. kÝp næ instantaneous f. kÝp næ tøc thêifusion vl. sù nãng ch¶yfuture t−¬ng lai 204
 • 205. Ggage tû xÝch, th−íc tû lÖ; c÷, calip; dông cô ®o (kÝch th−íc)gain gia l−îng, l−îng thªm; sù t¨ng thªm; trch. sù ®−îc cuéc g. in energy sù t¨ng n¨ng l−îng g. perstage sù khuÕch ®¹i tõng b−íc expected g. kt. l·i kú väng feedback g. hÖ sè ph¶n liªn information g. sù lµm t¨ng tin net g. trch. thùc thugalctic tv. (thuéc) thiªn hµ, ng©n hµGalilean vl. (thuéc) Galilªgamble trch. (cê) b¹cgambler trch. ng−êi ®¸nh b¹cgame trß ch¬i || ch¬i trß ch¬i g. of chance trß ch¬i may rñi g. of Nim trß ch¬i Nim abstract g. trß ch¬i trõu t−îng blufing g. trß ch¬i tré completely mixed g. trß ch¬i hçn hîp hoµn toµn completely reduced g. trß ch¬i thu hÑp hoµn toµn constanined g. trß ch¬i cã rµng buéc concave g. trß ch¬i lâm convex f. trß ch¬i låi eluding g. trß ch¬i ch¹y trèn equivalent g.s trß ch¬i t−¬ng ®−¬ng fair g. trß ch¬i sßng ph¼ng fixed sample - size g. trß ch¬i cã cì cè ®Þnh majority g. trß ch¬i nhiÒu ng−êi matrix g. trß ch¬i ma trËn 205
 • 206. minorant g. trß ch¬i lµm non multi-person g. trß ch¬i nhiÒu ng−êi perfect-information g. trß ch¬i cã th«ng tin ®Çy ®ñ polyhedral g. trß ch¬i ®a diÖn positional g. trß ch¬i vÞ trÝ strictly determined g. trß ch¬i x¸c ®Þnh chÆt chÏ two-person g. trß ch¬i hai ng−êi zero-sum g. trß ch¬i cã tæng kh«nggama gama (γ)gas vl. khÝ ideal g. khÝ lý t−ëng polytropic g. khÝ ®a h−ínggaseous vl. thÓ khÝgate mt. s¬ ®å trïng; van; xuppap, xung më add g. van céng and g. l−îc ®å “vµ” diode g. èng ®i«t, s¬ ®å trïng ®i«t time g. bé chän thêi gian zero g. van thiÕt bÞ sè kh«nggated mt. ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng xunggather tËp trung tÝch luügathering sù tËp trung, sù tÝch luü data g. sù tËp trung c¸c d÷ kiÖn, sù thu thËp c¸c sè liÖugating mt. sù cho tÝn hiÖu vµo; sù chängauge vl. ®é ®o, tû xÝch, calip || chia ®é, ®Þnh cì differential g. c¸i ®o vi ph©n, vi ph©n kÕGaussian (thuéc) Gaux¬gear c¬ cÊu; (c¬ cÊu) truyÒn ®éng bevel g. truyÒn ®éng c«nic control g. truyÒn ®éng ®iÒu khiÓn 206
 • 207. landing g. khung (m¸y) sun-and-planet g. truyÒn ®éng hµnh tinh worm g. truyÒn ®éng trôc vÝtgeneral chung, tæng qu¸t, ®Çy ®ñ; tæng hîp in g. nãi chunggeneralization sù tæng qu¸t ho¸, sù suy rénggeneralize tæng qu¸t ho¸generalized ®îc tæng qu¸t ho¸; suy rénggeneration sù sinh ra, sù t¹o thµnh, thÕ hÖ g. of random numbers xs. sù t¹o ra c¸c sè ngÉu nhiªn singular g. of a ruled surface ®−êng kú dÞ cña mét mÆt kÎgenerator hh. [phÇn tö, hµm] sinh; mt. m¸y ph¸t g. of a group c¸c phÇn tö sinh cña mét nhãm g. of a quadric ®−êng sinh cña mét qua®ric g. of a surface ®−êng sinh cña mét mÆt kÎ g. of a surface of translation ®−êng sinh cña mét mÆt tÞnh tiÕn clock pulse g. m¸y ph¸t xung ®ång bé component g. mt. m¸y ph¸t hîp phÇn delay g. mt. m¸y ph¸t trÔ double g. of a ruled surface ®−êng sinh kÐp cña mét mÆt trÔ electronic g. mt. m¸y ph¸t ®iÖn tö function g. mt. m¸y ph¸t hµm, m¸y biÕn ®æi harmonic g. mt. m¸y ph¸t hoµ ba information g. mt. nguån tin narrow-pulse g. mt. m¸y ph¸t c¸c xung hÑp noise g. mt. m¸y ph¸t tiÕng ån rectilinear g. hh. c¸c ®−êng sinh th¼ng simulative g.hh. m¸y ph¸t pháng theo square-law function g. mt. m¸y b×nh th−êng stational g. of a ruled surface ®−êng sinh dõng cña mét mÆt kÎ synchronizing g. mt. m¸y ph¸t ®ång bé 207
 • 208. timing g. m¸y ph¸t theo thêi gian trigger g. bé xóc ph¸t, m¸y ph¸t trig¬generatrix ®−êng sinhgeneric chung (cho mét lo¹i); hh®s. sinh || ®ång lo¹igenerically nãi chunggenetic(al) (thuéc) di truyÒngenetics di truyÒn häcgenre gièng g. of an entire function gt. gièng cña mét hµm nguyªn g. of a surface top. gièng cña mÆtgenus gièng g. of a curve gièng cña mét ®−ênggeodesic tr¾c ®Þa || ®−êng tr¾c ®Þa conformally g. hh. tr¾c ®Þa b¶o gi¸c minimal g. ®−êng tr¾c ®Þa cùc tiÓugeodesy tr¾c ®Þa häcgeoraphic(al) (thuéc) ®Þa lýgeography ®Þa lý häc mathematical g. ®Þa lý to¸n häcgeometric(al) (thuéc) h×nh häcgeometrically vÒ mÆt h×nh häcgeometrization sù h×nh häc ho¸geometrize h×nh häc ho¸geomatry h×nh häc g. of direction h×nh häc ph−¬ng h−íng g. of numbers h×nh häc c¸c sè g. of paths h×nh häc c¸c ®−êng g. of position h×nh häc vÞ trÝ g. of the circle h×nh häc vßng trßn g. of the sphere h×nh häc mÆt cÇu 208
 • 209. absolute g. h×nh häc tuyÖt ®èiaffine g. h×nh häc afinaffine differential g. h×nh häc vi ph©n afinalgebraic g. h×nh häc ®¹i sèanalytic g. h×nh häc gi¶i tÝchcomplex g. h×nh häc phøcdescriptive g. ho¹ hinhddifferential g. h×nh häc vi ph©ndouble elliptic g. h×nh häc song elipticelementary g. h×nh häc s¬ cÊpelliptic(al) g. h×nh häc elipticelliptic parabolic g. h×nh häc parabolic elipticequiaffine g. h×nh häc ®¼ng afinequiform g. h×nh häc ®¼ng d¹ngEuclidean g. h×nh häc ¥clitfinite g. h×nh häc h÷u h¹nfour dimensional g. h×nh häc bèn chiÒuhigh g. h×nh häc cao cÊphyperbolic g. h×nh häc hipebolichyperbolic metric g. h×nh häc metric hipebolicinfinitesimal g. h×nh häc vi ph©ninversion g. h×nh häc nghÞch ®¶oline g. h×nh häc tuyÕnLobachevskian g. h×nh häc L«gasepxkimetric g. h×nh häc metricmetric differential g. h×nh häc vi ph©n metricMinkowskian g. h×nh häc Mink«pxkimodern g. h×nh häc hiÖn ®¹inetwork g. h×nh häc l−íinon-Euclidean g. h×nh häc phi ¥clit 209
 • 210. parabolic metric g. h×nh häc metric parabolic perspective g. h×nh häc phèi c¶nh plane g. h×nh häc ph¼ng point g. h×nh häc ®iÓm polymetric g. h×nh häc ®a metric probabilistic g. h×nh häc x¸c suÊt projective g. h×nh häc x¹ ¶nh projective differential g. h×nh häc vi ph©n x¹ ¶nh quasi-elliptic g. h×nh häc tùa eliptic real g. h×nh häc thùc Riemannian g. h×nh häc Riman solid g. h×nh häc kh«ng gian, h×nh häc næi spherical g. h×nh häc cÇu symplectic g. h×nh häc ngÉu ®èi synthetic(al) g. h×nh häc tæng hîpgeophysical (thuéc) vËt lý ®Þa cÇugeophysics vËt lý ®Þa cÇugerm top. mÇn, ph«i group g. mÇm nhãmget ®−îc; tÝnhgiant khæng lågibbous låigimbal la bµn Cac®¨ng; khíp Cac®¨nggirder dÇm, xµ nganggirth sù ®o vßng trßn; phÇn xung quanh; chu vi thiÕt diÖnguve chogiven ®· cho; x¸c ®Þnhglass thuû tinh; g¬ng, ¸p kÕ, èng nhßmglide tr−ît, bay l−înglider tµu l−în 210
 • 211. global toµn côc, xÐt toµn diÖn; (thuéc) qu¶ ®Êtglobe qu¶ cÇu, qu¶ ®Êt terrestrial g. qu¶ ®Êtgloss gi¶i thÝch tõglossary tËp tõ vùng; tõ ®iÓn, thuËt ng÷ chuyªn m«nglow lµm nãng, chiÕu s¸ngglue kÐo, hå || d¸nglued sù d¸ngluing sù d¸n g. of manifolds hh. sù d¸n c¸c ®a t¹pgnomon cäc ®o giê, cäc ®ång hå mÆt trêigo ®i, chuyÓn ®énggoal môc ®Ýchgoniometry hh. phÐp ®o gãcgood tètgoodness tÝnh chÊt tèt g. of fit tk. sù phï hîpgoods hµng ho¸ sportg., g. in stock hµng hiÖn cãgore mói (cÇu)govern ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh; cai qu¶ngovernor xib. [bé, c¸i] ®iÒu khiÓn, c¸i æn ®Þnh speed g. bé ®iÒu chØnh tèc ®égrad líp, bËc, h¹ng; grat (®¬n vÞ ®o gãc)gradable ®s. ph©n bËc ®−îcgradate chia ®é; ®s. ph©n bËcgradation sù chia ®é; sù chuyÓn tiÕp dÇn dÇn; sù tiÖm tiÕngrade líp, bËc, h¹ng; gi¸ trÞ cña c¸c hµm ph©n phèi; ®é dèc (®−êng cong); grat (®¬n vÞ ®o gãc) g. of matrix ®s. h¹ng cña ma trËn 211
 • 212. graded bÞ chia ®é; ®s. bÞ ph©n bËc double g. ®s. ph©n bËc kÐpgradient hh.; vl. gra®iªn cña mét hµm g. of a function gra®iªn cña mét hµm energy g. gra®iªn n¨ng l−îng presure g. gra®iªn ¸pgraduate chia ®é, s¾p xÕp chiagraduation ssù chia ®é, sù chia ®−êng cong theo c¸c ®iÓm; ®s. sù ph©n bËc; sù phong häc vÞ; sù tèt nghiÖpgrain vl. h¹tGramian (thuéc) Gramgrammar ng÷ ph¸p, c¬ së khoa häcgrand to, lín, quan tränggranular vl. (thuéc) h¹t (nhá)granulate vl. lµm thµnh h¹tgranule vl. h¹t nhágraph biÓu ®å, ®å thÞ, ®å h×nh, m¹ch g. of a equation ®å thÞ cña mét ph−¬ng tr×nh alternating g. ®å h×nh thay phiªn lipartite g. ®å thÞ hai nh¸nh brocken line g. ®å thÞ cã d¹ng h×nh gÊp khóc bunch g. ®å thÞ thµnh chïm circular g. ®å thÞ vßng critical g. top. ®å thÞ tíi h¹n high-low g. tk. biÓu ®å c¸c cùc trÞ kinematic (al) g. ®å thÞ ®éng lùc linear g. tuyÕn ®å planar g. top. ®å h×nh ph¼ng superposed g. top. ®å h×nh chång chÊtgrapher mt. dông cô vÏ ®å thÞ 212
 • 213. graphic(al) (thuéc) ®å thÞ cã vÏ h×nhgraphically vÒ mÆt ®å thÞgraphing sù vÏ ®å thÞ, sù vÏ biÓu ®å g. by composision vÏ ®å thÞ b»ng c¸ch céng (tung ®é)graphostatis tÜnh häc ®å thÞgrate kü. m¹ng, l−íi, c¸ch tõgravitate vl. bÞ hót, r¬i, bÞ träng lùc t¸c dônggravitation vl. sù hÊp dÉn träng lùc, lùc hót universal g. v¹n vËt hÊp dÉngravitatinal vl. (thuéc) hÊp dÉngravity vl träng lùc, søc nÆng, sù hÊp dÉn specific g., specific weight träng l−îng riªng, tû tränggraet lín, ®¸ng kÓ infinitely g. v« cïng língreater lín h¬n, cã ý nghÜa h¬ngreatest lín nhÊt, cã ý nghÜa nhÊtgrid m¹ng l−íigros lín, th«; toµn bé, gr«t by the g. ®¹i l−îng great g. gr«t nhá small g. gr«t nhá|ground c¬ së, lý do, nguyªn nh©n; ®Êt |group nhãm // nhãm l¹i g. of algebras nhãm c¸c ®¹i sè g. of classes nhãm c¸c líp g. of collineations nhãm c¸c phÐp céng tuyÕn g. of extÐnion nhãm c¸c phÐp më réng g. of isotropy hh. nhãm ®¼ng h−íng g. of motiãn nhãm c¸c chuyÓn ®éng g. of transformations nhãm c¸c phÐp biÕn ®æi 213
 • 214. Abelian g. nhãm Aben, nhãm giao ho¸n additive g. nhãm afin affine g. nhãm céng tÝnh algebraically Abelian g. nhãm Aben ®¹i sè algebraically closed Abelian g. nhãm Aben ®ãng ®¹i sè alternating g. nhãm thay phiªn Archimedian g. nhãm Acsimet aperiodic g. nhãm kh«ng tuÇn hoµn automorphism g. nhãm c¸c tù ®¼ng cÊu, nhãm c¸c phÐp nguyªn h×nh binary projective g. nhãm x¹ ¶nh nhÞ nguyªn buonded g. ®s. nhãm bÞ chÆn characterr g. nhãm ®Æc tr−ng circle g. nhãm quay trßn class g. nhãm líp cobordism g. nhãm ®ång ®iÒu trong coherent topological g. nhãm t«p« dÝnh cohomology g. nhãm ®èi ®ång ®Òu collineation g. nhãm céng tuyÕn commutator g. nhãm ho¸n tö compact g. ®s. nhãm compac complete g. nhãm ®Çy ®ñ completely reducible g. nhãm hoµn toµn kh¶ quy composite g. ®s. nhãm ®a hîp congruence g. ®s. nhãm ®ång d− conjugate g.s of linear substitutions ®s. nhãm liªn hîp c¸c phÐp thÕ tuyÕntÝnh continuous g. nhãm liªn tôc, nhãm t«p« continuous linear g. nhãm tuyÕn tÝnh liªn tôc convering g. nhãm phñ crystallographic g. ®s. nhãm tinh thÓ 214
 • 215. cyclic g. nhãm xilicdecompostition g. ®s. nhãm ph©n tÝchdefect g. ®s. nhãm khuyÕtderived g. nhãm dÉn xuÊtdifferential g. nhãm vi ph©ndihedral g. top. nhãm nhÞ diÖndihomology g. nhãm l−ìng ®ång ®iÒudirect g. nhãm cã h−íngdiscontinuous g. nhãm rêi r¹cdiscontinuous infinite g. nhãm v« h¹n rêi r¹cdiscrete g. nhãm rêi r¹cdispersible g. ®s. nhãm ph©n t¸n ®−îcdivisible g. nhãm ®−êng gÊp khócedge path g. nhãm ®−êng gÊp khóceinstufig g. nhãm mét bËcequianharmonic g. nhãm ®¼ng phi ®iÒuequiform g. ®s. nhãm ®¼ng d¹ngexceotinal g. nhãm ngo¹i lÖexponential g. ®s. nhãm mòextended orthonal g. nhãm trùc giao më réngfactor g. ®s. nhãm th−¬ngfinite g. ®s. nhãm h÷u h¹nformal Lie g. nhãm Li h×nh thøcfractional linear g. nhãm tuyÕn tÝnh ®Çy ®ñfull unimodular g. nhãm ®¬n m«®ula ®Çy ®ñgeneral linear g. nhãm ®¬n tuyÕn tÝnh tæng qu¸tgeneralized quaternion g. nhãm quatªnion suy rénggraded g. nhãm ph©n bËcHamiltonian g. ®s. nhãm Hamint«nharmonic g. nhãm ®iÒu hoµhomonomy g. nhãm h«l«n«mhomology g. nhãm ®ång ®iÒuhomotopy g. nhãm ®ång lu©nhyperabelian g. nhãm siªu Aben 215
 • 216. hyperexponential g. nhãm siªu mòhyperfuchsian g. nhãm siªu Fuchypermetric topological g. nhãm t«p« siªu metrichyperorthogonal g. nhãm siªu trùc giaoicosaheral g. nhãm hai m−¬i mÆtidentity g. nhãm ®¬n vÞimprimitive. nhãm phi nguyªn thuûinfinite g. nhãm v« h¹ninfinitesimal g. nhãm vi ph©nintegrable g. ®s. nhãm gi¶i ®−îcintransitive g. nhãm kh«ng b¾c cÇuirreducible g. nhãm kh«ng kh¶ quik- step metabelian g. ®s. nhãm mªta Aben b−íc Klattice ordered g.,I- group. nhãm s¾p theo ®µnlinear g. nhãm tuyÕn tÝnhlinear fractinal g. ®s. nhãm ph©n tuyÕn tÝnhlocal g. nhãm ®Þa ph−¬nglocal Lie g. nhãm Li ®Þa ph−¬nglocally compact g. ®s. nhãm compact ®Þa ph−¬nglocally solvable g. ®s. nhãm gi¶i ®−îc ®Þa ph−¬ngloose g. nhãm kh«ng trï mËtlower basic g. ®s. nhãm c¬ b¶n d−íiloxodrome cyclic g. nhãm tµ hµnh xilicmetabelian g. nhãm mªtan Abenmetacyclic g. nhãm nªta xiclicmixed g. ®s. nhãm hçn t¹pmodular g. nhãm m«®unlamonodromic g. nhãm ®¬n ®¹onilpotent g. nhãm luü linhnon-commutative g. ®s. nhãm kh«ng giao ho¸nnon-special g. nhãm kh«ng ®Æc biÖtnuclear g. nhãm h¹choctahedral g. nhãm t¸m mÆtone-headed g. nhãm mét ®Çu, nhãm cã −íc cùc ®¹ione-parameter g. ®s. nhãm mét tham sè 216
 • 217. ordered g. nhãm ®−îc s¾porthogonal g. nhãm trùc giaopairwise transitive g.hh. nhãm b¾c cÊu tõng cÆp ®iÓmparabolic metric g. nhãm mªtric parabolicparaconvex g. nhãm para låiperfect g.s nhãm hoµn toµnperiodic g. ®s. nhãm tuÇn hoµnpermutation g. ®s. nhãm ho¸n vÞpolycyclic g. nhãm ®a xilicpolyhedron g. nhãm ®a diÖnprimary g. nhãm nguyªn s¬primary cyclic g. nhãm xilic nguyªn x¬primitive g. nhãm nguyªn thuûproduct g. of modules tÝch nhãm c¸c m«®unquasi-cyclic g. nhãm tùa xilicquotient g. nhãm th−¬ngradical g. nhãm c¨nreal orthogonal g. nhãm trùc giao thùcreflection g. ®s. nhãm ph¶n x¹relative cohomology g. ®s. nhãm ®èi ®ång ®Òu t−¬ng ®èiralative homology g. nhãm ®ång ®Òu t−¬ng ®èirotation g. ®s. nhãm quaysemi-metacyclic g. nhãm nöa mªta xilicsemi-simple g. ®s. nhãm nöa ®¬n gi¶nseparable g. ®s. nhãm t¸ch ®−îcsimilarity g. nhãm ®ång d¹ngsimple g. ®s. nhãm ®¬n gi¶nsimply transitive g. nhãm b¾c cÇu ®¬nslender g. ®s. nhãm hÑpsolennoidal g. ®s. nhãm s«lenoitsolvable g.®s. nhãm gi¶i ®−îcspecial g. nhãm ®Æc biÖtspecial projective g. nhãm x¹ ¶nh ®Æc biÖtspinor g. nhãm spin¬substitution g. nhãm c¸c phÐp thÕ 217
 • 218. symmetric g. tõng ®«i ngÉu ®èi tetrahedral g. ®s nhãm tø diÖn topological g. nhãm t«p« topologically solvable g. ®s. nhãm gi¶i ®−îc t«p« toroid g. nhãm pháng tuyÕn torsion g. ®s nhãm xo¾n, nhãm tuÇn hoµn torsion free g. ®s. nhãm kh«ng xo¾n track g. top. nhãm ®−êng transforrmation g. ®s. nhãm c¸c phÐp biÕn ®æi translation g.hh. nhãm c¸c phÐp tÞnh tiÕn unicoherent topological g. ®s. nhãm t«p« ®Ýnh ®Òu unimodular g. nhãm ®¬n m«®ula unitary g. nhãm ®¬n nguyªn wave g. nhãm sãng|group-like tùa nhãm, gièng nhãm |grouped ®· nhãm l¹i |grouping sù nhãm l¹i homogeneous g. tk. sù nhãm l¹i thuÇn nhÊt |groupoid ®s. pháng nhãm metric g. ®s. pháng nhãm mªtric|grow t¨ng, ph¸t triÓn |growth sù t¨ng, sù ph¸t triÓn, cÊp t¨ng g. of an entire function cÊp t¨ng cña mét hµm nguyªnguarantee b¶o ®¶mguarantor kt. ng−êi b¶o ®¶mguard mt. b¶o vÖguess ®o¸n, −íc ®o¸n; gi¶ ®Þnh crude g. −íc ®o¸n th« s¬guidance xib. ®iÒu khiÓn (tõ xa)guide h−íng, l¸i; vl. èng dÉn sãnggyrate chuyÓn ®éng theo vßng trßn, quay trßngyration sù quay trßngyro con quaygyro - compass ®Þa bµn quaygyroidal x¾n èc, chuyÓn ®éng theo h×nh xo¾n èc 218
 • 219. gyroscope con quaygyoscopie (thuéc) con quay håi chuyÓn 219
 • 220. Hhaf mét nöa, mét phÇnhalf-adder mt. m¸y lÊy tæng mét nöahalf-cyele nöa chu kúhalf-group ®s. nöa nhãm ®Æt trong mét nhãmhalfinvariant tk. b¸n bÊt biÕnhalf-line gi¸ trÞ. nöa ®−êng th¼ng, nöa tiahalf-module ®s. nöa m«®un ®Æt trong m«®unhalf-plane gi¸ trÞ. nöa mÆt ph¼ng h. of convergence nöa mÆt ph¼ng hé tô lower h. gi¸ trÞ. nöa mÆt ph¼ng d−íi upper h. gi¸ trÞ. nöa mÆt ph¼ng trªnhalf-space nöa kh«ng gianhalve mt. chia ®«i gi¶m mét nöahand bµn tay; trch. ng−êi ch¬i; mt. kim ®ång hå conter h. kim m¸y ®Õmhandle c¸n, tay cÇm, tay l¸i // ®iÒu khiÓn; sö dông quay l¹ihandling mt. ®iÒu khiÓn, xö lý, chØnh lý data h. chØnh lý c¸c d÷ kiÖn information h. xö lý tinhappen x¶y rahafd r¾n, cøng, x¸c ®Þnh, chÆt chÏhardness vl. ®é r¾n, ®é cøngharmonic ®iÒu hoµ // hµm ®iÒu hoµ h. of frequency of oscillation hµm ®iÒu hoµ tÇn sè dao ®éng cylindrical h. hµm ®iÒu hoµ trô ellipsoidal h. hµm ®iÒu hoµ elipxoit, hµm Lamª soilid h. gi¸ trÞ. hµm ®iÒu hoµ cÇu spheroidal h. hµm ®iÒu hoµ pháng cÇu surface h. hµm cÇu surface zonal h. hµm cÇu ®íi tessera h. hµm cÇu tex¬rra toroidal h. hµm ®iÒu hoµ xuyÕn zonal h. gi¸ trÞ. hµm cÇu ®íi 220
 • 221. haversine hµm havx = (vers x)/2 = (1 − cosx)/2hazard m¹o hiÓm; nguy hiÓm; trch. trß ch¬i ®en ®á, sù may rñihead ®Çu phÇn trªn, phÇn tr−íc; ®Ò môc; cét tr−íc contact h. mt. ®Çu tiÕp xóc (tõ), ®Çu c«ng t¾c erasing h. mt. ®Çu tÈy kinetic energy h. mt. cét n−íc ®éng lùc magnetic h. mt. ®Çu tõ play-bak h. mt. ®Çu sao l¹i pressure h. c¬. ®Çu ¸p reading h. mt. ®Çu ®äc, ®Çu ph¸t l¹i read-record h. mt. ®Çu ®Ó ®äc b¶n chÐp l¹i recording h. mt. ®Çu ghi reproducing h.mt. ®Çu s¶n l¹i total h. c¬. cét n−íc toµn phÇn velocity h. vl. ®Çu tèc ®éhear nghehearing vl. sù nghe; tÝnh gi¸c, ®é nghe râheat vl. nhiÖt, nhiÖt n¨ng // lµm nãng, nung latent h. vl. Èn nhiÖt latent h. of vaporization Èn nhiÖt, bay h¬i specific h. tû nhiÖt, nhiÖt dungheater vl. dông cô lµm nãng; c¸i nung, d©y nung, lß nungheave n©ng lªn, kÐo; lªn xuèng, nhÊp nh«heaven tv. bÇu trêi thiªn ®µngheavy nÆng, khã, m¹mhheight ®é cao, chiÒu cao; gãc n©ng h. of an element ®s. ®é cao cña mét phÇn tö slant h. hh. chiÒu cao mÆt bªn, chiÒu dµi ®−êng sinhhelical xo¾n èc; (thuéc) mÆt ®inh èc oblique h. mÆt ®inh èc xiªn pseudo spherical h. mÆt ®inh èc gi¶ cÇu right h. mÆt ®inh èc th¼nghelix ®−êng ®inh èc; ®−êng cong cã ®é lÖch kh«ng ®æi circular h. ®−êng ®Ønh èc conical h. ®−êng ®Ønh èc nãn, ®−êng c«nic cã ®é lÖch kh«ng ®æi 221
 • 222. cylindrical h. ®−êng ®Ønh èc trô osculating h. ®−êng ®Ønh èc mËt tiÕphemicompact top. nöa compacthemigroup ®s. nöa nhãmhemisphere b¸n cÇu, nöa b¸n cÇuhemispherric (al) hh. (thuéc) b¸n cÇuhence do ®ã, tõ dã, nh− vËyhendecagon h×nh m−êi mét gãchendecahedron khèi m−êi mét mÆtheptagon h×nh b¶y gãc regular h. h×nh b¶y gãc ®Òuheptahedron khèi b¶y mÆtheptagonal (thuéc) h×nh b¶y gãcheredity tÝnh di truyÒnheritable di truyÒn ®−îcherpolhode dÞ th−êng sai quy t¾cheterogeneity tÝnh kh«ng thuÇn nhÊt, tÝnh phøc t¹p, tÝnh hçn t¹pheterogeneous kh«ng thuÇn nhÊt, kh«ng ®¬n lo¹i phøc t¹pheteoscedastic tk. cã ph−¬ng sai thùc sù phô thuéc vµo mét biÕn ngÉu nhiªnkh¸cheterotypic(al) tk. kh¸c lo¹iheuristic h¬rixtichexagonal (thuéc) h×nh s¸u gãchexagram h×nh sao s¸u gãc (h×nh vÏ cã ®−îc b»ng c¸ch vÏ c¸c ®−êng chÐocña mét lôc gi¸c ®Òu)hexehedral (thuéc) khèi s¸u mÆthexehedron khèi s¸u mÆt regular h. khèi s¸u mÆt ®Òuhidden Ènhide trèn, dÊuhierarchy trËt tù, ®¼ng cÊp h. of category trËt tù cña c¸c ph¹m trï h. of sets trËt tù cña c¸c tËp hîphigh caohigher cao h¬n, cã cÊp cao h¬n 222
 • 223. highest cao nhÊt; lín nhÊthinge b¶n lÒ, khíp nèi; sù treohinged tiÕp hîphint lêi gîi ýhistogram biÓu ®å tÇn sè area h. biÓu ®å tÇng sè ®iÖn tÝchhistory lÞch sö h. of a system xib. lÞch sö hÖ thèng past h. of system tiÒn sö cña hÖ thènghodograph ®−êng ®Çu tèc, tèc ®é, ®−êng ®Çu mót vect¬hold gi÷, chiÕm; cè ®Þnhhole lçhollow rçng, lç hæng, chç lâmholomorph ®s. (nhãm) toµn h×nhholomorphic chØnh h×nh, gi¶i tÝchholonomocity hh. tÝnh h«m«n«mholonomy h«l«n«mhomeomorphissn phÐp ®ång ph«i, phÐp biÕn ®æi t«p«homeostat tr¹ng th¸i néi c©n b»nghomoclitic ®óng quy t¾c; gièng nhauhomogeneity tk. tÝnh thuÇn nhÊt h. of set of averages tk. tÝnh thuÇn nhÊt cña tËp hîp c¸c sè trung b×nh h. of set of variances tk. tÝnh thuÇn nhÊt cña tËp ph−¬ng sai dimensional h. tÝnh thuÇn nhÊt thø nguyªnhomogeneus thuÇn nhÊt concentrically h. thuÇn nhÊt ®ång t©m patially h. thuÇn nhÊt riªng phÇn temporally h. thuÇn nhÊt theo thêi gianhomographic hh. ®¬n ønghomogroup thuÇn nhãmhomological ®s. ®ång ®Òu; thÊu x¹homologous to t−¬ng øng víi, ®ång ®Òu víihomology hh. phÐp thÊu x¹; ®s. ®ång ®Òu axial h. phÐp thÊu x¹ trôc biaxial h. phÐp thÊu x¹ song trôc 223
 • 224. elliptic h. phÐp thÊu x¹ eliptic hyperbolic h. phÐp thÊu x¹ hypebolic involutory h. hh. ®s. phÐp thÊu x¹ ®èi hîp parabolic h. phÐp thÊu x¹ parabolichomomorph ®ång cÊuhomomorphic ®ång cÊuhomomorphism [sù,tÝnh, phÐp] ®ång cÊu h. into sù ®ång cÊu vµo ample h. ®ång cÊu ®ñ canonical h. ®ång cÊu chÝnh t¾c, ®ång cÊu tù nhiªn composition h. ®s. ®ång cÊu hîp thµnh connecting h. ®ång cÊu liªn kÕt crossed h. ®ång cÊu chÐo diagonal h. top. phÐp ®ång cÊu trÐo exponential h. ®s. ®ång cÊu luü thõa homogeneous h. ®ång cÊu ®ång nhÊt homotopic h. ®ång cÊu ®ång lu©n identity h. ®ång cÊu ®ång nhÊt inclusion h. ®ång cÊu bao hµm induced h. ®ång cÊu c¶m sinh input h. ®ång cÊu vµo iterated connecting h. ®ång cÊu liªn th«ng lÆp join h. ®ång cÊu nèi local h. ®ång cÊu ®Þa ph−¬ng meet h. ®s. ®ång cÊu giao natural h. ®ång cÊu tù nhiªn norm h. ®ång cÊu chuÈn output h. ®ång cÊu ra proper h. ®ång cÊu thùc sù splitting h. ®s. phÐp ®ång cÊu t¸ch suspension h. ®ång cÊu chÐohomomorphous ®s. ®ång cÊuhomomorphy ®s. tÝnh ®ång cÊuhomoscedastic h«m«xedatic (ph−¬ng sai cã ®iÒu kiÖn kh«ng ®æi)homothetic vÞ tù, ®ång d¹nghomotopic ®ång lu©n 224
 • 225. homotopy [phÐp, sù, tÝnh] ®ång lu©n cellular h. tÝnh ®ång lu©n tÕ bµo chain h. top. sù ®ång lu©n d©y chuyÒn contracting h. sù ®ång lu©n co rót convering h. top sù ®ång lu©n phñ fibre h. tÝnh ®ång lu©n thíhoneycomb h×nh tæ ong star h. hh. lç tæ ong h×nh saohorizon tv. ®−êng ch©n trêi, ®−êng n»m ngang apparent h. ch©n trêi biÓu kiÕn artificial h. ch©n trêi gi¶ celestial h. ch©n trêi thùc geometrical h. ch©n trêi thùc terrestrial h. ®−êng ch©n trêi visible h. ch©n trêi biÓu kiÕnhorizontal (thuéc) ®−êng ch©n trêi, n»m nganghorizontality tÝnh n»m nganghorocycle gi¸ trÞ. ®−êng cùc h¹n, vßng cùc h¹nhorosphere mÆt cùc h¹nhorespower m·lùc, ngùahot vl. nãnghour giêhull ®s; top. bao; kü. vá; sù häc; sù viÒn; th©n convex h. bao låi convex h. of a set bao låi cña tËp hîp injective h. bao néi x¹hundred mét tr¨m (100)hundredth thø mét tr¨mhunt rung, sù ®¶o l¹i; sù dao ®éng // ®¶o l¹ihurricane vl®c. b·o lèchydrib gièng lai // laihydraulic thuû lùc hächydrodynamic (al) (thuéc) thuû ®énghydrodynamics thuû ®éng hächydromagnetic vl. thuû tõ 225
 • 226. hydromechanics c¬ häc chÊt lánghydrostatics thuû tÜnh hächyperareal hh. siªu diÖn tÝchhyperbola hipeb«n h. of higher order hypeb«n cÊp cao equilateral h. hypeb«n [®Òu, vu«ng] equiangular h. hypeb«n [®Òu, vu«ng] focal h. hypeb«n tiªu geodesic h. hypeb«n tr¾c ®Þa rectangular h. hypeb«n [®Òu, vu«ng]hyperbolic hypebolichyperboloid hypeboloit h. of one sheet (of two sheets) hipeboloit mét tÇng (hai tÇng) h. of revolution hipeboloit trßn xoay conjugate h. hipebolit liªn hîp parted h. hipeboloit hai tÇng uniparted h. hipeboloit mét tÇnghypercohomology siªu ®èi ®ång ®Òuhypercomplex ®s. siªu phøchypercone siªu nãnhypercube h×nh siªu lËp ph−¬nghypercylineder (h×nh) siªu trô parabolic h. h×nh siªu trô parabolic spheroidal h. siªu trô pháng cÇuhyperelliptic gt. siªu eliptichyperexponential ®s. siªu mòhypergeometric siªu béihypergeometry h×nh häc cao chiÒuhypergroup ®s. siªu nhãmhyperharmonic gt. siªu ®iÒu hoµhyperhomology ®s. siªu ®ång ®Òuhypermatrix ®s. siªu ma trËnhypermetric ®s. siªu metrichypernormal siªu chuÈn t¾chyperosculation siªu mËt tiÕp 226
 • 227. hyperparaboloid siªu paraboloit h. of birevolution siªu paraboloit hai lÇn trßn xoayhyperparallels c¸c ®−êng ph©n kú (trong h×nh häc L«bascpxki)hyperplane siªu ph¼ng h. of support siªu ph¼ng tùa tangent h. siªu ph¼ng tiÕp xóchyperquadric siªu qua®richyper-real ®s. siªu thùchypersonic siªu thanhhyperspace siªu kh«ng gianhypersphere siªu cÇuhypersurface siªu ®iÖnhypertorus siªu xuyÕnhypervolume siªu thÓ tÝchhypocompact top néi compacthypocycloid néi xicloithypoelliptic néi eliptichypotenuse c¹nh huyÒn h. of a right triangle c¹nh huyÒn cña mét tam gi¸c vu«nghypothesis gi¶ thiÕt to test h. with experiment chøng minh gi¶ thiÕtb»ng thùc nghiÖm; under the h. theo gi¶ thiÕt admissible h. gi¶ thiÕt chÊp nhËn ®−îc alternative h. ®èi gi¶ thiÕt composite h. tk. gi¶ thiÕt hîp ergodic h. gi¶ thiÕt ego®ic linaer h. gi¶ thiÕt tuyÕn tÝnh non-parametric h. gi¶ thiÕt phi tham sè null h. gi¶ thiÕt kh«ng similarity h. gi¶ thiÕt ®ång d¹ng simple h. tk. gi¶ thiÕt ®¬n gi¶n statistic h. gi¶ thiÕt thèng kª working h. tk. gi¶ thiÕt lµm viÖchypothesize log. x©y dùng gi¶ thiÕthypothetic (al) log. gi¶ thiÕt, gi¶ ®Þnhhypotrochoid néi trocoit 227
 • 228. hysteresis vl. hiÖn t−îng trÔ elastic h. trÔ ®µn håi mechanical h. trÔ c¬ häc 228
 • 229. Iice n−íc ®¸ // ®ãng thµnh b¨ngiconic h×nh, t−îng, ch©n dung; sù lÆp l¹i ®óngicosahedral (thuéc) khèi hai m−¬i mÆticosahedron khèi hai m−¬i mÆt regular i. khèi hai m−¬i mÆt ®Òuidea log. kh¸i niÖm; t− t−ëng; ýideal ®s. i®ªan; lý t−ëng admissible i. i®ªan chÊp nhËn ®−îc annihilation i. i®ªan lµm kh«ng contracted i. i®ªan co distinguished i. i®ªan ®−îc ph©n biÖt, i®ªan m«®unla diviorless i. i®ªan kh«ng cã −íc dual i. i®ªan ®èi ngÉu einartig i. i®ªan ®¬n trÞ fractinal i. i®ªan ph©n thøc general solution i®ªan c¸c lêi gi¶i tæng qu¸t homogeneous i. i®ªan thuÇn nhÊt integral i. i®ªan nguyªn left i. i®ªan bªn tr¸i maximal i. i®ªan cùc trÞ modular i. i®ªan m«®ula neutral i. i®ªan trung hoµ nilpotent i. i®ªan luü linh non-nil i. i®ªan kh¸c kh«ng non-trivial proper i. i®ªan riªng kh«ng tÇm th−êng order i. (of an elemnet) i®ªan cÊp cña mét phÇn tö primary i. i®ªan nguyªn s¬ primitive i. i®ªan nguyªn thuû prime i. i®ªan nguyªn tè proper i. i®ªan riªng radical i. i®ªan gèc ringt i. i®ªan bªn ph¶i secondary i. i®ªan thø cÊp 229
 • 230. semi-prime i. i®ªan nöa nguyªn tè singular-solution i. i®ªan c¸c lêi gi¶i kú dÞ tertiary i. i®ªan thø ba two-sided i. i®ªan hai phÝa unit i. i®ªan ®¬n vÞ unmixed i. i®ªan kh«ng hçn t¹p valuation i. i®ªan ®Þnh gi¸ zero i. i®ªan kh«ngidealize lý t−ëng ho¸idealzed ®−îc lý t−ëng ho¸idem cïng ch÷ Êy, nh− trªnidemfactor vl. nh©n tö luü ®¼ngidempotence tÝnh lòy ®¼ngidempotent luü ®¼ngidentical ®ång nhÊtidentically mét c¸ch ®ång nhÊtidentifiabbolity tÝnh cã thÓ ®ång nhÊt ®−îc; tk. kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ c¸c thamsè riªng lÎidentifiable cã thÓ ®ång nhÊt ®−îcidentification [sù, phÐp] ®ång nhÊt; xib. sù nhËn ra; ký hiÖu coded i. ký hiÖu m· ho¸ signal i. sù nhËn ra ký hiÖuidentify ®ång nhÊt ho¸, nhËn raidentity ®ång nhÊt thøc parallelogram i. ®ång nhÊt thøc b×nh hµnh polynomial i. ®ång nhÊt thøc ®a thøc trigonometrical i. ®ång nhÊt thøc l−îng gi¸cignite vl. bèc ch¸yignition sù bèc ch¸yignorable kh«ng biÕt ®−îcignorance log. sù kh«ng biÕt final i. sù kh«ng biÕt cuèi cïng initial i. sù kh«ng biÕt ban ®Çu prior i. sù kh«ng biÕt tiªn nghiÖmignore kh«ng biÕt 230
 • 231. ill cã h¹i, xÊuill-conditinned ®iÒu kiÖn xÊuilluminance vl. /tÝnh, sù/ chiÕu s¸ng illuminate lµm s¸ng, chiÕu s¸ngillumination vl. [tÝnh, sù ] chiÕu s¸ngilluory ¶o t−ëng. kh«ng kh¸ch quanillustrate minh ho¹illustration sù minh ho¹, h×nh vÏ (minh ho¹)illustration cã minh ho¹image ¶nh; sù ph¶n ¸nh; sù t¹o ¶nh complete inverse i. ®s. ; top. nghÞch ¶nh ®Çy ®ñ inverse i. nghÞch ¶nh mirror i. hh. phÐp ¸nh x¹ g−¬ng reflected i. ¶nh ph¶n x¹ spherical i. hh. ¶nh cÇuimaginary ¶oimagine t−ëng t−îng, h×nh dungimbed nhóngimbedded bÞ nhóng, ®−îc nhóng wildly i. top. bÞ nhóng th«imbedding phÐp nhóng, sù nhóng full i. nhóng ®Çy ®ñ invariant i. top. nhóng bÊt biÕn; xs.; vl. sù ®Æt bÊt biÕnimitate b¾t ch−íc, sao l¹i; gi¶immediately ngay lËp tøc, mét c¸ch trùc tiÕpimmerse hh. nhóng ch×mimmersion hh. sù nhóng ch×mimmigration tk. sù di c−immobile bÊt ®éngimmovable kh«ng chuyÓn ®éng ®−îc, cè ®Þnhimpact va, va ch¹m plastic i. va ch¹m dÎoimpart b¸o tin, truyÒnimpedance vl. trë kh¸ng acoustical i. trë kh¸ng ©m 231
 • 232. charateristic i. trë kh¸ng ®Æc tr−ng conjugate i.s. trë kh¸ng liªn hîp electrical i. trë kh¸ng ®iÖn high frequence i. trë kh¸ng cao tÇn intrisnic i. trë kh¸ng tù t¹i mechanical i. trë kh¸ng c¬ häc mutual i. trë kh¸ng t−¬ng hç radiation i. trë kh¸ng bøc x¹ simulating i. trë kh¸ng pháng theo transfer i. trë kh¸ng chuyÓn vËn wave i. trë kh¸ng sãngimpede c¶n trëimperfect háng, kh«ng hoµn thiÖnimperfection sù háng, sù kh«ng hoµn thiÖnimplicate log. kÐo theoimplication log. phÐp tÊt suy, sù kÐo theo i. of events xs. sù kÐo theo c¸c sù kiÖn formal i. phÐp tÊt suy h×nh thøc material i. log. phÐp tÊt suy thùc chÊt strict i. phÐp tÊt suy ngÆt strong i. phÐp tÊt suy m¹nhimplicative tÊt suyimplicite Ènimplicity tÝnh Ènimply bao hµm; kÐo theo; cã hÖ qu¶, cã nghÜa; hiÓu ngÇm lµimport mang vµo; hiÓu ngÇm; nhËp c¶ng (hµng ho¸)importance sù quan träng; ý nghÜa; gi¸ trÞ of no i. kh«ng cã gi¸ trÞ g× i. ofa sampling ý nghÜa cña mÉuimportation log. sù mang vµo, sù nhËp c¶ngimpossibility sù kh«ng cã thÓimpossible kh«ng thÓ ®−îcimpremitive ®s. phi nguyªn thuûimproper phi chÝnhimprove hoµn thiÖn, c¶i tiÕn 232
 • 233. improved ®−îc hoµn thiÖn , ®−îc c¶i tiÕnimprovement sù hoµn thiÖn, sù c¶i tiÕnimpulse mt.; vl. xung l−îng xung coded i. mt. xung m· ho¸ energy i. n¨ng xung gating i. xung më van unit i. xung ®¬n vÞimpluse mt. bé thu biÕn xungin trong, ë trong i. case trong tr−êng hîp; i. fact thùc vËy, thùc ra; i. the large, i. general nãi chung; i. order to ®Ó; i. particular nãi riªng, ®Æc biÖt; i. particularr nãi riªng, ®Æc biÖt; i. the small côc béinaccessible kh«ng ®¹t ®−îcinaccuracy tÝnh kh«ng chÝnh x¸cinaction sù kh«ng ho¹t ®éngincapable kh«ng thÓ, kÐm n¨ng lùc, kh«ng cã kh¶ n¨ng i. of solution kh«ng gi¶i ®−îcincenter t©m vßng trßn hay h×nh cÇu) néi tiÕp; giao ®iÓm cña ba ®−êng ph©n gi¸c trongincessant kh«ng ngõng, liªn tôcincidence sù liªn thuéc, sù tíi, sù r¬iincident liªn thuéc, tíi // sù cè, tÝnh ngÉu nhiªnincidental kh«ng cèt yÕu, kh«ng thùc chÊtincipient khëi sinh, b¾t ®Çuincirele vßng trßn néi tiÕpinclination hh. ®é nghiªng, gãc nghiªng i. of ecliptic ®é nghiªng cña hµng ®¹o i. of a line in the space gãc nghiªng cña ®−êng th¼ng trong kh«ng gian i. of orbit ®é nghiªng cña quü ®¹oincline nghiªng lÖch // [®é, sù] ngiªng curvature i. ®é cong nghiªng cña ®−êng conginclined bÞ nghiªng, bÞ lÖchinclude bao gåm, bao hµm, chøa tronginclusion sù bao hµm, liene hÖ bao hµm, bao hµm thøc i. of sets bao hµm thøc tËp hîpinclusive bao hµm chøaincoherent vl. kh«ng kÕt hîp, kh«ng liªn l¹c, rêi r¹c 233
 • 234. income kt. thu nhËp annual i. thu nhËp hµng n¨m national i. thu nhËp quèc d©nincoming sù thu nhËp, sù vµoincommensurability tÝnh v« −ícincommensurable v« −ícincomparability tÝnh kh«ng thÓ so s¸nh ®−îcincomparable kh«ng thÓ so s¸nh ®−îcincompatible kh«ng t−¬ng thÝchincomplete kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng hoµn h¶oincompleteness log. tÝnh kh«ng ®Çy ®ñ, tÝnh kh«ng hoµn thiÖnincompressibility tÝnh kh«ng nÐn ®−îcincompressible kh«ng nÐn ®−îcincongruent log. kh«ng t−¬ng ®¼ng, kh«ng ®ång d−incongruity sù kh«ng t−¬ng ®¼ng, tÝnh kh«ng ®ång d−incongruous kh«ng t−¬ng ®¼ng, kh«ng ®ång d−inconsistency tÝnh kh«ng nhÊt qu¸ninconsistent log. kh«ng nhÊt qu¸n; kh«ng t−¬ng thÝch; m©u thuÉn; tk. kh«ng v÷ng (−íc l−îng)increase t¨ng, lín lªn // tk. sù ph¸t triÓn (s¶n xuÊt)increasing t¨ng infinitely i. t¨ng v« h¹nincrement sè gia, l−îng gia independent i. gia ®éc lËp logarithmic i. gia l«gaincremental giaindebted tk. m¾c nîindecomposability tÝnh kh«ng khai triÓn ®−îc, tÝnh kh«ng ph©n tÝch ®−îcindeed thùc vËyindefinability log. tÝnh kh«ng x¸c ®Þnh ®−îcindefinable log. kh«ng x¸c ®Þnh ®−îcindefinite kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc, bÊt ®Þnhindependence [tÝnh, sù] ®éc lËp i. in behaviour xib. tÝnh ®éc lËp vÒ d¸ng ®iÖu; i. in variety xib. tÝnh ®éc lËp vÒ lo¹i i. of axioms tÝnh ®éc lËp cña c¸c tiªn ®Ò statistic (al) i. tÝnh ®éc lËp thèng kª 234
 • 235. independent ®éc lËp algebraically i. ®éc lËp ®¹i sè linearly i. ®éc lËp tuyÕn tÝnhindeterminacy tÝnh bÊt ®Þnh degree i. ®é bÊt ®Þnhindeterminate bÊt ®Þnh, v« ®Þnhindex chØ sè; cÊp; b¶ng tra ch÷ c¸i in of a circuit chØ sè cña mét m¹ch i. of cograduation chØ sè t−¬ng quan h¹ng i. of cost of living chØ sè møc sèng tèi thiÓu i. of dispersion tk. chØ sè t¸n (®Æc tr−ng tÝnh thuÇn nhÊt cña mÉu) i. of inertia chØ sè qu¸n tÝnh i. of physical volume of production chØ sè khèi l−îng s¶n xuÊt vËt chÊt i. of a point relative to a curve gt. cÊp cña mét ®iÓm ®èi víi mét ®−êngcong i. of refraction vl. chØ sè khóc x¹ i. of stability chØ sè æn ®Þnh i. of a subgroup chØ sè cña mét nhãm con aggregative i. chØ sè phøc hîp bounded i. ®s. chØ sè bÞ chÆn chain i. chØ sè d©y truyÒn compression i. chØ sè nÐn contravariant i. chØ sè ph¶n biÕn covariant i. chØ sè hiÖp biÕn cuspidad i. chØ sè lïi dispersion i. chØ sè t¸n dummy i. chØ sè c©m exceptional i. chØ sè ngo¹i lÖ fixed-base i. tk. chØ sè cã c¬ së kh«ng ®æi, chØ sè cã chu kú c¬ b¶n kh«ng ®æi free i. chØ sè tù do inferior i. chØ sè d−íi plasticity i. chØ sè dÎo price i. tk. chØ sè gi¸ ramification i.®s. chØ sè rÏ nh¸nh rational i. chØ sè h÷u tû refractive i. vl. chØ sè khóc x¹ running i. chØ sè ch¹y 235
 • 236. singular i. gt. chØ sè kú dÞ stationarity i. s chØ sè dõng umbral i. chØ sè c©mindicate chØ ra, chøng tá r»ngindicator lµm chØ tiªu; bé phËn chØ signal i. bé phËn chØ dÊu hiÖu speed i. bé phËn chØ tèc ®éindicatrix chØ ®å i. of Dupin chØ ®å §uy-panh curvature i. chØ ®å cong spherical i. chØ ®å cÇuindicial (thuéc) chØ sèindifference sù kh«ng ph©n biÖt, phiÕm ®Þnhindifferent kh«ng ph©n biÖtindirect gi¸n tiÕpindistinguishable kh«ng biÖt ®−îc, kh«ng râ rµngindividual c¸ thÓindividuality tÝnh c¸ thÓindivisible kh«ng chia hÕt, kh«ng chia ra ®−îcindorse nhËn xÐt; duyÖtindorsement lêi nhËn xÐt, sù duyÖtinduce c¶m sinhinduced c¶m sinh, c¶m ønginductance vl. [tÝnh, ®é] tô c¶m mutual i. vl. hÖ sè tù c¶minductive quy n¹p; c¶m ønginduction log. phÐp quy n¹p; vl. sù c¶m øng i. by simple enumerationlog. phÐp quy n¹p b»ng liÖt kª complete i. log. phÐp quy n¹p hoµn toµn descending i. log. phÐp quy n¹p gi¶m electrical i. vl. ®é dÞch (chuyÓn) ®iÖn finete i. log. phÐp quy n¹p [to¸n häc, h÷u h¹n] informal i. log. phÐp quy n¹p xóc tÝch mathematical i. phÐp quy n¹p to¸n häc successive i. log. phÐp quy n¹p liªn tiÕp transfinite i. log. phÐp quy n¹p siªu h¹n 236
 • 237. industrial (thuéc) c«ng nghiÖpindustry c«ng nghiÖp, lÜnh vùc c«ng nghiÖpinefficiency tÝnh kh«ng hiÖu qu¶inefficient kh«ng hiÖu qu¶inefficient kh«ng hiÖu qu¶inelastic vl. kh«ng ®µn håiinequality bÊt ®¼ng thøc absolute i. bÊt ®¼ng thøc tuyÖt ®èi conditinal i. bÊt ®¼ng thøc cã ®iÒu kiÖn integral i. bÊt ®¼ng thøc tÝch ph©n isoperimetric (al) i. hh. bÊt ®¼ng thøc chu strric i. bÊt ®¼ng thøc ngÆt triangle i. bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c unconditional i. bÊt ®¼ng thøc v« ®iÒu kiÖninert tr¬, kh«ng nh¹yinertia qu¸n tÝnhinertial (thuéc) qu¸n tÝnhinessential kh«ng cèt yÕu, kh«ng ®¸ng kÓinessential v« gi¸; tk. kh«ng −íc l−îng ®−îcinexact kh«ng chÝnh x¸c, saiinexaxtitude tÝnh kh«ng chÝnh x¸cinfect g©y ¶nh h−ënginfection sù ¶nh h−ënginfer log. suy luËn; kÕt luËninference suy luËn; kÕt luËn chain i. suy luËn d©y truyÒn formal i. suy luËn h×nh thøc immediate i. suy luËn trùc tiÕp inductive i. suy luËn quy n¹p mediate i. suy luËn gi¸n tiÕp, suy luËn trung gian propositional i. suy luËn mÖnh ®Ò statistic(al) i. kÕt luËn thèng kªinferential log. (thuéc) suy luËn, kÕt luËninferior d−íi, xÊu, kÐminfimum cËn d−íi ®óng 237
 • 238. infinite v« h¹n, v« cùc, v« sèinfinitely mét c¸ch v« h¹n v« tËninfinitesimal vi ph©n, v« cïng bÐ primary i. vi ph©n c¬ b¶n; gt. v« cïng bÐ c¬ b¶n standard i. vi ph©n tiªu chuÈn; gt. v« cïng bÐ c¬ sëinfinity v« sè, v« cùc, v« h¹n, v« tËn at i. ë v« cùc; to end at i. kÕt thóc ë v« cùc; to extend to i. kÐo dµi ®Õn v« cùc; to let... approach i. ®Ó tiÕn dÇn ®Õn v« cùc actual i. v« h¹n thùc t¹i completed i. log. v« h¹n [thùc t¹i, hoµn chØnh] constructive i. log. v« h¹n kiÕn thiÕt potential i. log. v« h¹n tiÒm n¨ng single i. v« h¹n ®¬ninflect uèninflection, inflexion sù uèninflectional, inflexional uèninfluence ¶nh h−ëng, t¸c dônginfra-red vl. tia hång ngo¹iinform th«ng tin, truyÒn d÷ kiÖn, th«ng b¸oinformative th«ng tin, tininformation xib. th«ng tin, tin tøc alphanumerical i. th«ng tin ch÷ sè ancillary i. th«ng tin bæ sung average i. th«ng tin trung b×nh interblock i. th«ng tin gi÷a c¸c khèi intrablock i. th«ng tin trong khèi precise i. th«ng tin chÝnh x¸c processed i. th«ng tin ®· chÕ biÕn redundanti i. th«ng tin thõa supplemental i. tk. th«ng tin phô within-block i. th«ng tin trong khèiingate mt. van vµoingoing tíiingradient bé phËn, thµnh phÇninhere s½n cã; thuéc vÒ; b¶n th©n; cè h÷u 238
 • 239. inherent s½n cã kh«ng t¸ch ®−îc; kh«ng bá ®−îcinherit thõa h−ëng, kÕ tôcinherited ®−îc thõa h−ëng, ®−îc kÕ tôcinhibit h·m, chËm; cÊm, ng¨n chÆninhibitory trÔ, c¶ninitial ban ®Çu, gèc, khëi thuû // ch÷ c¸i ®Çu tiªninitiate b¾t ®Çu; khëi ®Çuinject néi x¹, ®−a vµo, phun vµoinjection phÐp néi x¹ ®¬n ¸nh diagonal i. ®¬n ¸nh chÐo natural i. ®¬n ¸nh tù nhiªninjective n«i x¹inlet kü . lèi vµo ®Çu vµo, sù thu nhËninner ë trong, bªn tronginoperative kh«ng cã hiÖu lùc, kh«ng ho¹t ®énginput mt. c¸i vµo; lèi vµo, tÝn hiÖu vµo; kt. chi phÝ (s¶n xuÊt) at the i. ë lèi vµoinquire dß háiinqiury sù hái; sù ®iÒu tra nghiªn cøu; kt. nhu cÇuinradius b¸n kÝnh vßng trßn néi tiÕpinserible néi tiÕpinseribed néi tiÕpinscription ssù ghi vµo, sù ®¨ng kýinseparable kh«ng t¸ch ®−îc purely i. ®s. thuÇn tuý kh«ng t¸ch ®−îcinsert mt. ®−a (c¸c d÷ kiÖn) vµo; l¾p (b¨ng) vµoinsertion mt. sù ®−a vµo, sù ®iÒn vµo orbital i. sù ®−a lªn quü ®¹oinside phÇn trong, mÆt trong, tÝnh chÊt trong // bªn trong i. out lén tr¸iinsight sù thÊm vµo; quan niÖm, nhËn thøcinsignificant kh«ng cã nghÜa, v« nghÜa, kh«ng cã néi dunginsoluble kh«ng gi¶i ®−îc kh«ng hoµ tan ®−îcinsolvency kt. [t×nh tr¹ng, sù] vì nî; sù ph¸ s¶ninspect kiÓm tra, quan s¸tinspection sù kiÓm tra, sù kiÓn acceptance i. kiÓm tra thu nhËn 239
 • 240. curtailed i. kiÓm tra rót ng¾n more exact i. kiÓm tra chÝnh x¸c h¬n normal i. (khãi l−îng) kiÓm tra chuÈn rectifying i. kiÓm tra cã thay thÕ reduced i. kiÓm tra rót gän sereening i. kiÓm tra chän läc tightened i. kiÓm tra ngÆt total i. kiÓm toµn bé variable i. kiÓm tra [®Þnh l−îng, theo biÕn]insphere hh. h×nh cÇu néi tiÕpinstability xib. [sù, tÝnh] kh«ng æn ®Þnh absolute i. sù kh«ng æn ®Þnh t−¬ng ®èi convective i. sù kh«ng æn ®Þnh ®èi l−u inherent i. sù kh«ng æn ®Þnh s½n cã latent i. tÝnh kh«ng æn ®Þnh Èn phase i. sù kh«ng æn ®Þnh cña pha static i. sù kh«ng æn ®Þnh tÜnh vibratinal i. sù kh«ng æn ®Þnh cña dao ®énginstall tiÕt lËp, l¾p r¸pinstallation sù thiÕt lËp, sù l¾p r¸pinstament kt. tr¶ tiÒn ngay, s¶n xuÊ kÞp thêiinstant mét lóc, mét kho¶nh kh¾cinstantaneous tøc thêiinstead thay cho, thay thÕ i. of this thay cho ®iÒu nµyinstitute häc viÖn, [c¬ quan, héi] khoa häc // thiÕt lËp; g©y c¬ së, ®Æt nÒn mãnginstitution sù thiÕt lËp; sù ®Æt nÒn mãng; sù khëi sù, sù b¾t ®Çu shop i. chØ dÉn ë nhµ m¸y transfer i. lÖnh chuyÓninstrument dông cô dial i. dông cô cã mÆt sè, ®ång hå ®o measuring i. mt. dông cô ®oinsufficient kh«ng ®ñ, thiÕu sãtinsulate vl. c¸ch, ng¨n c¸ch, c« lËpinsulator vl. c¸i c¸ch ®iÖn, chÊt c¸ch ly 240
 • 241. insurance kt. sù b¶o hiÓm biÖn ph¸p b¶o hiÓm, chÕ ®é b¶o hiÓm acsidnet i. b¶o hiÓm tai n¹n life i. b¶o hiÓm ®êi sèng property i. b¶o hiÓm tµi s¶n term life i. b¶o hiÓm suèt ®êiinsurant ®−îc b¶o hiÓminsure b¶o hiÓm, ®¶m b¶oinsured ®−îc b¶o hiÓm, ng−êi ®−îc b¶o hiÓminsuner héi b¶o hiÓm, ng−êi ®−îc b¶o hiÓmintact nguyªn vÑninteger sè nguyªn complex i. sè nguyªn phøc, sè nguyªn Gaux¬ Gaussian i. sè nguyªn Gaux¬ multidigit i. sè nguyªn nhiÒu ch÷ sè negative i. sè nguyªn ©m positive i. sè nguyªn d−¬ngintegrability [sù, tÝnh] kh¶ tÝch absolute i. [sù, tÝnh] kh¶ tÝch tuyÖt ®èi complete i. tÝnh kh¶ tÝch ®Çy ®ñintegrable kh¶ tÝch, cã thÓ lÊy tÝch ph©n ®−îc quadratically i. b×nh ph−¬ng kh¶ tÝch totally i. hh. hoµn toµn kh¶ tÝchintegral tÝch ph©n // nguyªn i. about a closed path tÝch ph©n mét ®−êng cong kÝn; i. between th limits a and b tÝch ph©n giíi h¹n cña a vµ b; to take an i. of... lÊy tÝch ph©n mét ®−êng con kÝn; i. (taken) along a line lÊy tÝch ph©n (theo) ®−êng; i taken through a surface lÊy tÝch ph©n mÆt; under the i. d−íi dÊu tÝch ph©n action i. tÝch ph©n t¸c dông auxiliarry i. tÝch ph©n bæ trî complete i. tÝch ph©n ®Çy ®ñ complete elliptic i. tÝch ph©n elliptic ®Çy ®ñ contour i. gt. tÝch ph©n theo chu tuyÕn, tÝch ph©n theo ®−êng ®¸y convergent i. tÝch ph©n héi tô consine i. tÝch ph©n cosin 241
 • 242. curvilinear i. tÝch ph©n ®−êngdefinite i. tÝch ph©n x¸c ®Þnhdouble i. tÝch ph©n hai lípelementary i. tÝch ph©n s¬ cÊpenergy i. tÝch ph©n n¨ng l−îngfaltung i. tÝch ph©n chËpfirst i. tÝch ph©n ®Çufractional i. tÝch phana cÊp ph©n sègeneral i. tÝch ph©n tæng qu¸thyperelliptic i. tÝch ph©n siªu elipticimproper i. tÝch ph©n phi chÝnhinfinite i. tÝch ph©n v¬Ý cËn v« h¹nintermadiary i., intermediate i. tÝch ph©n trung gianinvariant i. tÝch ph©n bÊt biÕninterated i. tÝch ph©n lÆpline i. tÝch ph©n ®−ênglogarithm i. tÝch ph©n l«galower i. tÝch ph©n d−íimultiple i. tÝch ph©n béimultiple iterated i. gt. tÝch ph©n lÆpparticular i. tÝch ph©n riªngphase area i. tÝch ph©n diÖn tÝch phapotential i. tÝch ph©n thÕprobability i. tÝch ph©n x¸c suÊtproper i. tÝch ph©n th«ng th−êngpseudo-elliptic i. tÝch ph©n gi¶ ®Þnhpseudo-hyperelliptic i. tÝch ph©n gi¶ siªu elipticrationalizable i. tÝch ph©n h÷u tû ho¸ ®−îcreactance i. tÝch ph©n ®iÖn kh¸ngrepeated i. tÝch ph©n lÆpsimple i. tÝch ph©n ®¬nsine i. sin tÝch ph©nsingular i. tÝch ph©n kú dÞspecial i. tÝch ph©n ®Æc biÖtsubnormal i. tÝch ph©n ph¶n ¸nh 242
 • 243. surface i. tÝch ph©n mÆt trigonometric(al) i. gt. tÝch ph©n hµm l−îng gi¸c triple i. tÝch ph©n ba líp upper i. tÝch ph©n trªn volume i. tÝch ph©n khèiintegralization sù nguyªn ho¸integrally nguyªn vÑnintegrand hµm lÊy tÝch ph©n; [biÓu thøc, hµm] d−íi dÊu tÝch ph©n exact i. hµm lÊy tÝch ph©n lµ mét vi ph©n toµn phÇnintegraaph mt. m¸y ®o ®iÖn tÝchintegrate lÊy tÝch ph©n; lµm thµnh nguyªn, hîp nhÊt l¹i i. by parts lÊy tÝch phana tõng phÇn i. by substitutionlÊy tÝch ph©n b»ng phÐp thÕintegrated ®−îc lÊy tÝch ph©n, ®−îc hîp nhÊt l¹i; ®−îc nhãm l¹iintegration gt. phÐp lÊy tÝch ph©n i. by decomposition phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng ph©n tÝch; i. by partial fractions phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng ph©n thøc ®¬n gi¶n; i. by substitution phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng phÐp thÕ; i. in infinite terms phÐp lÊy tÝch ph©n c¸c sè h¹ng h÷u h¹n i. of sequences and series phÐp lÊy tÝch ph©n chuçi v« h¹n approximate i. phÐp lÊy tÝch ph©n [xÊp xØ, gÇn ®óng] asymptotic i. phÐp lÊy tÝch ph©n tiÖm cËn complex i. phÐp lÊy tÝch ph©n thøc formal i. phÐp lÊy tÝch ph©n graphic(al) i. phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng ®å thÞ group i. phÐp lÊy tÝch ph©n theo nhãm immediate i. phÐp lÊy tÝch ph©n trùc tiÕp machanical i. phÐp lÊy tÝch ph©n c¬ giíi numerical i. phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng sè point by point i. phÐp lÊy tÝch ph©n theo ®iÓm successive i. lÊy tÝch ph©n liªn tiÕpintegrator mt. m¸y lÊy tÝch ph©n, thiÕt bÞ lÊy tÝch ph©n ball-and-disc i. m¸y lÊy tÝch ph©n cã ®Üa vµ qu¶ cÇu bootstrap i. m¸y lÊy tÝch ph©n cã tham biÕn ®iÒu chØnh ®é sai current i. m¸y lÊy tÝch ph©n dßng electromic i. m¸y lÊy tÝch ph©n ®iÖn tö 243
 • 244. flyball i. m¸y lÊy tÝch ph©n h×nh cÇu bay ly t©m gyroscopic i. m¸y lÊy tÝch phana håi chuyÓn optic (al) i. m¸y lÊy tÝch ph©n quang häc perfect i. m¸y lÊy tÝch ph©n lý t−ëng photo-clectric i. m¸y lÊy tÝch ph©n quang ®iÖn product i. m¸y lÊy tÝch ph©n c¸c tÝch summing i. m¸y lÊy tÝch ph©n c¸c tæng nelocity i. m¸y lÊy tÝch ph©n vËn tèc wheel-and-disc i. m¸y lÊy tÝch ph©n cã ®Üa vµ b¸nhintegrity tÝnh nguyªnintegro-differential vi tÝch ph©nintellect th«ng minh; tri thøcintelligence th«ng minh, tri thøcintelligent th«ng minhintelligibility tÝnh hiÓu ®−îc, tÝnh ®äc ®−îcintelligible hiÓu ®−îc, dÔ hiÓuintend cã ý ®Þnh; cã nghÜa lµ; hiÓu lµintense m¹nh, cã c−êng ®éintension log. néi hµm (cña kh¸i niÖm); vl. c−êng ®éintensity c−êng ®é i. of force c−êng ®é lùc i. of pressure c−êng ®é ¸p lùc i. of sound c−êng ®é ©m thanh electrostatic i. c−êng ®é tr−êng tÜnh ®iÖn luminous i. c−êng ®é ¸nh s¸ng sound i. c−êng ®é ©m thanhintent ý ®Þnh, dù ®Þnhinterract t−¬ng t¸cinteraction sù t−¬ng t¸cintercept c¾t ra, ph©n ra; ch¾n // ®o¹n th¼ng bÞ chÆn trªn hÖ trôc to¹ ®éinterchange ®æi chç, ho¸n vÞinterchangexbility mt. tÝnh ®æi lÉn ®−îc (gi÷a c¸c bé phËn trong m¸y); tÝnh ho¸n vÞ ®−îcinterchangeable ®æi lÉn ®−îc, ho¸n vÞ ®−îcintercity trong thµnh phè 244
 • 245. intercommunication th«ng tin hai chiÒu, th«ng tin nhiÒu chiÒuinterconnect nèi l¹i liªn kÕt l¹iinterconnection mt. sù nèi, sù liªn kÕt víi nhau (trong s¬ ®å)intercontinental gi÷a c¸c lôc ®Þainterconversion mt. biÕn ®æi lÉn nhau; sù ®Õm l¹i, sù tÝnh l¹iintercorrelation tk. t−¬ng quan gi÷a c¸c phÇn tö (cña mét tËp hîp)intercross giao nhau, chÐo nhauinterdeducible log. suy lÉn nhauinterdependnece sù liªn quan víi nhau, phô thuéc nhauinterdependent liªn quan víi nhau, phô thuéc nhauinterest kt. l·i compound i. l·i kÐp simple i. l·i ®¬ninterface vl. mÆt ph©n c¸ch, mÆt ph©n giíiinterfere vl. giao thoa lµm nhiÔu lo¹n optical i. giao thoa ¸nh s¸ng wave i. giao thoa sãnginterferometer vl. c¸i ®o giao thoa, giao thoa kÕinterior trong, phÇn trong, tÝnh trong i. of set top. phÇn tæng cña mét tËp hîpinterlace ®an nhauinterleave xen kÏ, keninterlock mt. cÊm // vïng cÊmintermediate trung gian phô |intermit lµm ®øt ®o¹n lµm gi¸n ®o¹n |intermittent ®øt ®o¹n, gi¸n ®o¹n rêi r¹cintermodulation vl. biÕn ®iÖu t−¬ng hçinternal trong, néi béinterpenetrate thÊm vµo nhau, th©m nhËp s©u s¾c, xuyªn vµo nhauinterplanetarry gi÷a c¸c hµnh tinhinterpolate néi suyinterpolation phÐp néi suy; qu¸ tr×nh néi suy i. by central difference phÐp néi suy b»ng sai ph©n gi÷a; i. by prportional parts phÐp néi suy b»ng phÇn tû lÖ cubic i. gt phÐp néi suy bËc ba 245
 • 246. direct i. phÐp néi suy trùc tiÕp inverse i. phÐp néi suy ng−îc linear i. phÐp néi suy tuyÕn tÝnh numerical i. phÐp néi suy b»ng sè osculatory i. phÐp néi suy mËt tiÕp polynomial i. phÐp néi suy b»ng ®a thøc quadratic i. phÐp néi suy bËc hai regressive i. phÐp néi suy håi quy trigonometric i. phÐp néi suy l−îng gi¸cinterpolator mt. m¸y néi suyinterpose ®−a vµo, ®Æt, ®Óinterpret log. gi¶i thÝch, thÓ hiÖninterpretation [c¸i, sù] gi¶i thÝch, sù thÓ hiÖninterpretative gi¶i thÝchinterpreter ng−êi phiªn dÞch, bé dÞch card i. mt. m¸y ghi lªn b×a electronic i. mt. bé dÞch ®iÖn töinterrupt gi¸n ®o¹n, ®øt ®o¹ninterruption sù gi¸n ®o¹n, sù t¹m dõngintersect c¾t, giao nhauintersection (t−¬ng) giao i. of events xs. giao cña c¸c biÕn sè i. of sets giao cña c¸c tËp hîpinterstellar tv. gi÷a c¸c v× saointerval kho¶ng ®o¹n // chia thµnh ®o¹n i. of convergence gt. kho¶ng héi tô central confidence i. kho¶ng tin cËy trung t©m class i. kho¶ng nhãm closed i. kho¶ng ®ãng confidence i. tk. kho¶ng tin cËy control i. xib. kho¶ng kiÓm tra degenerate i. kho¶ng suy biÕn difference i. b−íc sai ph©n focal i. kho¶ng tiªu half open i. kho¶ng nöa më 246
 • 247. nested i. c¸c kho¶ng lång nhau non-central confidence i. tk. kho¶ng tin cËy kh«ng t©m open i. kho¶ng më predition i. kho¶ng dù ®o¸n shortest condifidence i. kho¶ng tin cËy ng¾n nhÊt time i. kho¶ng thêi gian unit i. kho¶ng ®¬n vÞinterwine xo¾n l¹i, bÖn l¹iintrablock tk. trong khèiintraclass tk. trong lípintransitive log. kh«ng b¾c cÇu, kh«ng truyÒn øngintranuclear trong h¹t nh©nintrinsic(al) trong, néi t¹iintroduce ®−a vµo, giíi thiÖu, lµm quenintroduction lêi giíi thiÖuintuition log. trùc gi¸cintuotional log. (thuéc) trùc gi¸cintuitionism log. chñ nghÜa trùc gi¸cintuitionistic (thuéc) chñ nghÜa trùc gi¸cintuitive trùc gi¸cinvariable kh«ng ®æi, bÊt biÕninvariance tÝnh bÊt biÕn binary i. bÊt biÕn nhÞ nguyªn orientational i. tÝnh bÊt biÕn ®Þnh h−ínginvariant bÊt biÕn adiabatic i. bÊt biÕn ®o¹n nhiÖt algebraic i. bÊt biÕn ®¹i sè analytic i. gt. bÊt biÕn gi¶i tÝch arithmetical i. bÊt biÕn sè häc bending i. bÊt biÕn khi uèn conformal i. gt. bÊt biÕn b¶o gi¸c differential i. bÊt biÕn vi ph©n geometric i. bÊt biÕn h×nh häc homogeneous i. bÊt biÕn thuÇn nhÊt integral i. bÊt biÕn tÝch ph©n 247
 • 248. irrational i bÊt biÕn v« tû isotopy i bÊt biÕn hîp lu©n iterative i. gt. bÊt biÕn lÆp left i hh. bÊt biÕn tr¸i modular i. bÊt biÕn m«®ula numerical i. bÊt biÕn b»ng sè primary i.s c¸c bÊt biÕn nguyªn s¬ projective i. bÊt biÕn x¹ ¶nh rational i. bÊt biÕn h÷u tû relative i. bÊt biÕn t−¬ng ®èi right i. bÊt biÕn ph¶i typical basic i. bÊt biÕn c¬ b¶n ®iÓn h×nh unrestricted i bÊt biÕn kh«ng bÞ rµng buécinvent ph¸t minhinvention sù ph¸t minhinventory tk. kiÓm kª; danh s¸ch kiÓm kª; quü lu©n chuyÓninverse ng−îc, nghÞch ®¶o i. of a number nghÞch ®¶o cña mét sè right i. nghÞch ®¶o ph¶iinversion phÐp nghÞch ®¶o, phÐp biÕn ®æi ng−îc; nghÞch thÕ (trong phÐp thÕ); vl. phÐp ®æi ®iÖninversely ng−îc l¹i, nghÞch ®¶oinverted bÞ nghÞch ®¶oinverter xib. bé phËn biÓn ®æi nghÞch ®¶o phase i. bé phËn ®¶o pha, bé phËn ®æi dÊuinvertibility tÝnh nghÞch ®¶o ng−îcinvertible nghÞch ®¶o ®−îc, kh¶ nghÞchinvest kt. hïn (vèn); ®Çu t−investigation sù nghiªn cøu; ®iÒu trainvestigation sù nghiªn, sù ®iÒu trainvestment kt. vèn ®Çu t−; sù hïn (vèn)investor kt. ng−êi hïn (vèn)invoice kt. giÊy biªn nhËn, ho¸ ®¬n // lµm ho¸ ®¬ninvolution phÐp n©ng lªn luü thõa; phÐp ®èi hîp; ¸nh x¹ ®èi i. on a line phÐp ®èi hîp tuyÕn 248
 • 249. i. of high order phÐp ®èi hîp cÊp cao biaxial i. phÐp ®èi hîp song trôc central i. phÐp ®èi hîp t©m cyclic i. phÐp ®èi hîp tuÇn hoµn elliptic i. phÐp ®èi hîp ellipic extremal i. ®s. phÐp ®èi hîp cùc trÞ focal i. phÐp ®èi hîp tiªu hyperbolic i. phÐp ®èi hîp hypebolic line i. phÐp ®èi hîp tuyÕn n-array i. phÐp ®èi hîp bé n orthogonal i. phÐp ®èi hîp trùc giao point i. phÐp ®èi hîp ®iÓm rational i. phÐp ®èi hîp h÷u tû quadratic i. phÐp ®èi hîp bËc hai skew i. phÐp ®èi hîp lÖch symmetric i. phÐp ®èi hîp ®èi xøng ternary i. phÐp ®èi hîp bé bainvolutory ®èi hîpinvolve n©ng lªn luü thõa; suy ra, kÐo theo; xo¸y, xo¾ninward trong , h−íng vµo trongion vl. i«nionic vl. (thuéc) i«nionization vl. sù i«n ho¸ionosphere vl®s. tÝnh bÊt th−êng mÆt ngoµiirresoluble kh«ng gi¶i ®−îcirreversibility tÝnh kh«ng kh¶ nghÞch, tÝnh kh«ng ®oa rng−îc ®−îcirrotational hh. kh«ng xo¸yisentropic vl. ®¼ng entr«piisobar vl. ®−êng ®¼ng ¸p; nguyªn tè cã cïng nguyªn tö l−îngisobaric (thuéc) ®−êng ®¼ng ¸pisochrone vl. ®¼ng thêiisochronous cã tÝnh ®¼ng thêiisocline ®−êng ®¼ng tµisoendomorphism ®s. phÐp ®¼ng tù ®ång cÊuisoenergetic ®¼ng n¨ng 249
 • 250. isogenous hh ®s. ®¼ng gièngisogonal ®¼ng gi¸cisogonality phÐp biÕn ®æi ®¼ng gi¸cisogonic vl. cã cïng ®é nghiªngisograh mt. m¸y gi¶i ph−¬ng tr×nh ®¹i sèisolable ®s. c« lËp ®−îcisolate c« lËp, t¸ch biÖt, riªng biÖtisolated bÞ c« lËpisolating c« lËp, ph©n tÝch, t¸ch i. of a root t¸ch c¨n thøcisolator ®s. c¸i t¸chisomer hh; vl. ®ång ph©nisometric ®¼ng cùcisometry phÐp ®¼ng cùisomorphic ®¼ng cÊu locally i. ®¼ng cÊu ®Þa ph−¬ngisomorphism phÐp ®¼ng cÊu central i. phÐp ®¼ng cÊu trung t©m inner i. phÐp ®¼ng cÊu trong metric i. phÐp ®¼ng cÊu mªtric multiple i. phÐp ®¼ng cÊu béi order i. phÐp ®¼ng cÊu b¶o toµn thø tù topological i. phÐp ®¼ng cÊu t«p«, phÐp ®ång ph«iisomorphy ®s. ®¬n cÊuisoperimetric(al) ®¼ng chuisosceles c©n (tam gi¸c thang)isotherm vl. ®¼ng nhiÖtisothermal (thuéc) ®¼ng nhiÖtisotone (order-preserving) b¶o toµn thø tùisotonic b¶o toµn thø tùisotope ®ång vÞ; top. hîp lu©nisotopy phÐp hîp lu©nisotropy [tÝnh, sù] ®¼ng h−ëng full i. ®¼ng h−íng hoµn toµnisotype ®å h×nh d¹ng vÏ 250
 • 251. isthmus top. eo italic kü. nghiªng; ch÷ nghiªngitem ®iÓm; ch−¬ng; bµi b¸oitemize ®Õm riªng tõng c¸i; lµm thµnh ®Æc ®iÓmiterate nh¾c l¹i, lÆp l¹iiterated ®−îc lÆpiterative lÆp 251
 • 252. Jjack-screw kü. vÝt n©ng, kÝch vÝtjacobian ®Þnh thøc Jac«bi; (thuéc) Jac«bijet vl. tia, dßng; luång gas j. tia khÝ propulsive j. ®éng c¬ ph¶n lùc; kh«ng khÝ dßng th¼ng pulse j. ®éng c¬ ph¶n lùc, kh«ng khÝ xungjoin hîp nèi direct j. ®s. hîp trùc tiÕp reduced j. top. hîp rót gänjoint chç nèi; b¶n lÒ // hîp l¹i, nèi l¹i pin j. chç nèi b¶n lÒ, ghÐp cã ghim universal j. b¶n lÒ tæng hîp, khíp C¸c®¨ngjointly ®ång thêijoker trch. qu©n ph¨ng teojournal t¹p chÝ, b¸o; kü. ngâng trôc; ngângjudge ph¸n ®o¸n, tranh luËnjudgment sù ph¸n ®o¸n; sù tranh luËn, sù xÐt söiump b−íc nh¶y; mt. sù chuyÓn lÖnh // nh¶y qua j. at a conclusion log. kÕt luËn véi v·. hydraulic j. b−íc nh¶y thuû lùc finite j. b−íc nh¶y h÷u h¹njusction sù nèi, tiÕ xócjust ®óng, chÝnh x¸c; chÝnh lµ j. in case trong mäi tr−êng hîp; it is j. the case ®ã chÝnh lµ tr−êng hîpjustify kh¼ng ®Þnh, x¸c minh, minh gi¶ijuxtapose log. ghÐp, nh©n ghÐpjuxtapossition phÐp ghÐp, phÐp nh©n ghÐp 252
 • 253. Kkappa kapakeep gi÷; theo (quy t¾c); tiÕn hµnh (c«ng viÖc) k. on tiÕp tôckenotron vl. kªn«tron (®Ìn ®iÖn tö )kernel vl. h¹ch; h¹t nh©n k. of integral equation h¹ch cña ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n extendible k. ®s. h¹ch gi·n ®−îc iterated k. h¹ch lÆp open k. h¹ch më reciprocal k. ®s. h¹ch gi·n ®−îc resolvent k. h¹ch gi¶i, gi¶i thøc symmetric k. h¹ch ®èi xøngkey ch×a kho¸, chØ dÉn c¸ch gi¶i; mt. ót bÊm // kho¸ l¹i; dß kho¸ control k. nót ®iÒu khiÓn signalling k. nót tÝn hiÖu, ch×a kho¸ tÝn hiÖu switch k. c¸i ng¾t m¹ch three-position k. c¸i ng¾t m¹ch ba vÞ trÝkeyboard b¶ng nót bÊm, b¶ng ph©n phèi supplemental k. mt. bé bÊm phôkind lo¹ikinematic(al) (thuéc) ®éng häckinematics ®éng häckinetic ®éng lùckinetics ®éng lùc häckit mt. bé dông cô, bé c«ng côkitty trch. tiÒn thua cuécklystron vl. klitroon (®Ìn ®iÖn tö)knife con dao, l−ìi daoknob mt. c¸i nót, nót bÊmknot top. nót // [th¾t, buéc] nót parallel k. nót song songknow hiÓu biÕt, nhËn ra, phana biÖtknowledge tri thøcknown ®· biÕtkurtosis kt. ®é nhän 253
 • 254. normal k. ®é nhän chuÈn. 254
 • 255. Llabel nh·n // ký hiÖu; ®¸nh dÊulabile kh«ng æn ®Þnh, kh«ng bÒnlaboratory phãng thÝ nghiÖm, phßng thùc nghiÖm computing l. mt. phßng thùc nghiÖm tÝnh to¸nlabour kt. lao ®éng, lµm viÖc surplus l. lao ®éng thÆng d−labyrinth mª lé, ®−êng rèilabyrinthine xib. (thuéc) mª lé, ®−êng rèilack sù thiÕu, sù v¾ng mÆtlacuna lç hæng, chç khuyÕtlacunar(y) hæng, khuyÕtlacunarity tÝnh cã lç hænglag sù trÔ, sù chËm; sù chuyÓn dÞch ©m cña pha control l. [sù trÔ, sù chËm] ®iÒu chØnh controller l. sù chËm cña [ng−êi, bé phËn] ®iÒu chØnh corrective l. sù trÔ hiÖu chÝnh instrument l. sù trÔ dông cô, sù gi¶m tèc dông cô measurring l. xib. sù trÔ ®o phase l. sù trÔ pha, sù dÞch chuyÓn ©m cña pha plant l. sù trÔ trong ®èi t−îng ®iÒu chØnh process l. sù trÔ trong qu¸ tr×nh response l. sù trÔ ph¶n øng time l. gt. sù trÔ thêi gianlambda lam®a (λ)lambdagram tk. biÓu ®å lam®alamina líp máng, b¶n mánglaminar thµnh líplamp ®Ìn cold cathode i. ®Ìn ©m cùc l¹nh finish l. mt. ®Ìn kÕt thóc qu¸ tr×nh tÝnh gas-discharge l. vl. ®Ìn phãng ®iÖn qua khÝ glow l. ®Ìn nãng s¸ng pilot l. mt. ®Ìn hiÖu, ®Ìn kiÓm tra 255
 • 256. language ngu«n ng÷ natural l. ng«n ng÷ tù nhiªn number l. ng«n ng÷ sè, hÖ thèng ®Õm pseudo-object l. log. ng«n ng÷ ®èi t−îng gi¶large lín, réng in the l. nãi chung, trong toµn côclargest lín nhÊtlast cuèi cïng // tiÕp xóc, kÐo dµi at l. cuèi cïng; l. but one, next to l. gi¸p chãt; to the l. ®Õn cïnglate chËm; cuèi; sau; kh«ng l©u; thêi gian gÇn ®©ylatent Èn, tiÒmlater chËm h¬nlateral chung quanh, bªn phôlatest cuèi cïng, chËm nhÊt, muén nhÊtlatin latinlatitude tv. vÜ ®é, vÜ tuyÕn l. of a point on the earths surface vÜ ®é cña mét ®iÓm trªn bÒ mÆt tr¸i®Êt astronomical l. vÜ ®é thiªn v¨n celestial l. vÜ ®é trêi (trong hÖ to¹ ®é xÝch ®¹o) ecliptic l. vÜ ®é hoµng ®¹o geocentric l. vÜ ®é ®Þa t©m geodetic l. vÜ ®é tr¾c ®Þa geographical l. vÜ ®é ®Þa lý high l.s vÜ ®é cao low l.s vÜ ®é thÊp middle l.s vÜ ®é trung b×nhlatter kh«ng l©u; cuèi cïnglattice ®s. dµn; tk. m¹ng atomic(al) l. ®s. dµn nguyªn tö coarse l. ®s. dµn th« complemented ®s. dµn cã bæ sung complete multiplicative l. ®s. dµn nh©n ®Çy ®ñ cubic l. tk. m¹ng lËp ph−¬ng disjunction l. ®s. dµn t¸ch distributive l. tk. m¹ng ph©n phèi 256
 • 257. gruoping l. tk. m¹ng nhãm integral l. ®s. dµn nguyªn matroid l. M-dµn metric l. ®s. dµn mªtric modular l. ®s. dµn m«®ula muliplication l. ®s. dµn nh©n quasi-complemented l. ®s. dµn ®−îc tùa bæ sung relatively complemented ®s. dµn ®−îc bæ sung t−¬ng ®èi residuated l. ®s. dµn cã phÐp chia semi-modular l. ®s. dµn nöa m«®ula skew l. ®s. dµn lÖch soluble l. ®s. dµn gi¶i ®−îc square l. tk. m¹ng vu«ng star l. dµn h×nh sao three-demÐnional l. tk. m¹ng ba chiÒulaw luËt, quy luËt; ®Þnh luËt; nguyªn lý; c«ng thøc; ®Þnh lý l. of action and reaction ®Þnh luËt t¸c dông vµ ph¶n t¸c dông l. of apparition of prime luËt ph©n bè c¸c sè nguyªn tè l. of association luËt kÕt hîp l. of commutation luËt giao ho¸n l. of conservation of energy ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l−îng l. of contradiction log. luËt m©u thuÉn l. of cosines ®Þnh lý c«si l. of distributive proportion luËt tû lÖ ph©n phèi l. of double logarithm luËt l«ga lÆp l. of errors luËt sai sè l. of excluded middle luËt bµi trung l. of experience xib. luËt kinh nghiÖm l. of friction ®Þnh luËt ma s¸t l. of great numbers luËt sè lín l. of identity log. luËt ®ång nhÊt l. of indices luËt chØ sè l. of inertia ®Þnh luËt qu¸n tÝnh l. of interated logarithm luËt l«ga lÆp l.s of motion vl. c¸c [quy luËt, ®Þnh luËt] chuyÓn ®éng, c¸c ®Þnh luËt c¬ häc 257
 • 258. l. of mutuality phases quy luËt t−¬ng hç c¸c phal. of nature quy luËt tù nhiªnl. of reciprocity luËt [thuËn, nghÞch, ph¶n liªn håi d−ìng]l. of requisite variety xib. luËt yªu cÇu nhiÒu vÎl. of signs luËt ®Êul. of sines hh. ®Þnh lý sinl. of small numbers xib. luËt sè bÐ, ph©n phèi Poatx«ngl. of sufficient reason log. luËt ®ñ lýl. of supply and demand kt. quy luËt cung vµ cÇul. of tangents ®Þnh lý tangl. of the lever c¬. ®Þnh luËt ®ßn bÈyl. of the mean gt. ®Þnh lý trung b×nhl. of thought log. luËt t− duyl. of universal gravitation ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉnl. of zero tk. luËt kh«ngabsorption l. ®s. luËt hót thucancellation l. luËt gi¶n −íccommutative l. luËt giao ho¸ncomplementarity l. ®s. luËt bïcomposition l. luËt hîp thµnhconservation l. ®Þnh luËt b¶o toµncosine l. ®Þnh lý c«sindistribution l. luËt ph©n phèidualization l. luËt ®èi ngÉuelementary probability l. mËt ®é ph©n phèi x¸c suÊterror l. luËt sai sè, luËt ®é saiexponential l. luËt sè mògas l. vl. ph−¬ng tr×nh cña khÝ; sù c©n b»ng tr¹ng th¸i khÝhydrostatic(al) pressures l. luËt ph©n phèi ¸p lùc thuû tÜnhindex l.s luËt chØ sèinertia l. ®Þnh luËt qu¸n tÝnh, ®Þnh luËt Niut¬n thø nhÊtnon-commutative l. luËt kh«ng giao ho¸nnormal l. of composition hh®s. luËt hîp thµnh chuÈn t¾cone- side distribuutive l. luËt ph©n phèi mét phÝaparallelogram l. of forces quy t¾c b×nh hµnh lùc 258
 • 259. probability l. luËt x¸c suÊt quasi-stable l. luËt tùa æn ®Þnh reciprocity l. luËt thuËn nghÞch reduced l. luËt rót gän reflexive l. luËt ph¶n x¹ semi-stable l. luËt nöa ph©n phèi strong l. of large numbers luËt m¹nh sè lín transitive l. luËt [b¾c cÇu, truyÒn øng] trichotomy l. ®s. luËt tam ph©nlay xÕp, ®Æt l. down the rule [ph¸t biÓu, thiÕt lËp] quy t¾clayer líp, tÇng l. of charge vl. tÇng tÝch ®iÖn, mÆt ph¼ng tÝch ®iÖn boundary l. líp biªn contact l. tÇng tiÕp xóc double l. vl. tÇng kÐp equipotential l. tÇng ®¼ng thÕ multiple l. gt. tÇng béi turbulent buondary l. líp biªn rèi lo¹nlayout b¶ng, s¬ ®å, cÊu h×nh ph©n phèi, sù x¾p xÕp digit l. mt. s¾p xÕp ch÷ sè wiring l. mt. s¬ ®å l¾p r¸plead tê, l¸, diÖplearn häc (thuéc)least bÐ nhÊt // nhá h¬n c¶, ë møc bÐ nhÊtleave ®Ó l¹i, cßn l¹ilecture bµi gi¶ng // gi¶ng bµileeway c¬. tr«i, gi¹t, b¹t left (bªn) tr¸i on the l. vÒ phÝa tr¸i; on the l. of the equation vÕ tr¸i cña ph−¬ng tr×nhleft-hand vÒ phÝa tr¸ileft-handed xo¾n tr¸i, (thuéc) hÖ to¹ ®é tr¸ilegitimate lµm hîp ph¸plemma bæ ®Òlemniscate lemnixcat (®å thÞ cña ρ2=a2cos2θ) cogarithmic l. lemnixcatl«ga 259
 • 260. projective l. lemnixcat x¹ ¶nhlength ®é dµi, chiÒu dai l. of arc ®é dµi cung l. of a curve ®é dµi ®−êng cong l. of normal ®é dµi ph¸p tuyÕn l. of a rectangle chu vi h×nh ch÷ nhËt l. of a tangent ®é dµi tiÕp tuyÒn extremal l. gt. ®é dµi cùc trÞ focal l. tiªu cù pulse l. mt. ®é dµi xung reduced l. ®é dµi rót gän register l. ®é dµi cña thanh ghi word l. mt. ®é dµi cña tõ, ®é dµi cña m· hiÖu wave l. b−íc sãnglengthen kÐo dµilengthened ®−îc kÐo dµilens vl. thÊu kinh converging l. thÊu kÝnh héi tô diverging l. thÊu kÝnh ph©n kúleptokurtosis tk. ®é nhän v−ît chuÈnless Ýt h¬n, bÐ h¬n // trõlesson bµi häclet gi¶ sö, cho phÐpletter ch÷ c¸i; dÊu hiÖu // ghi b»ng ch÷ capital l. ch÷ (c¸i) hoa code l. ch÷ m· hiÖu; dÊu hiÖu m· function l. mt. ch÷ hµm key l. xib. (ch÷) kho¸ (m· hiÖu)level møc, cÊp // n»m ngang b»ng ph¼ng on a l. ë møc trung b×nh, c©n b»ng; out of l. nghiªng lÖch; l. with c©n b»ng víi l. of adstraction log. møc ®é trõu t−îng l. of prices kt. møc gi¸ acceptable quality l. tk. møc chÊt l−îng chÊp nhËn ®−îc. møc lÉn lo¹i cho phÐp confidence l. møc tin cËy 260
 • 261. energy l. vl. møc n¨ng l−îng intensity l. møc c−êng ®é overload l. møc qu¸ t¶i pressure l. møc ¸p suÊt pressure spectrum l. møc phæ ¸p significance l. tk. møc ý nghÜa velocity l. møc vËn tèclever ®ßn bÈy, tay ®ßnleverage t¸c dông ®ßn bÈylevy kt. thu thuÕlexicographic(al) (hiÓu) tõ ®iÓnlexcography tõ vùng häcliability ®−îc phÐp; ph¶i; cã thÓ, cãlÏ; cã tr¸ch nhiÖm l. to duty tk. ph¶i ®ãng thuÕlibrary th− viÖn l. of tapes mt. th− viÖn c¸c b¨nglibrate c©n; dao ®énglibration tv. b×nh ®énglifetime vl. thêi gian sèng; chu kú b¸n r·lift lùc [n©ng, th¨ng] // n©ng lªn earodynamics l. lùc n©ng khÝ ®énglight ¸nh s¸ng, nguån s¸ng; ®Ìn // nhÑ, yÕu // chiÕu s¸ng to bring to l. lµm s¸ng tá; to come to l. ®−îc râ, ®−îc thÊy; ph¸t hiÖn ®−îc polarized l. ¸nh s¸ng ph©n cùc search l. ®Ìn chiÕu, ®Ìn pha warning l.s sù ®¸nh tÝn hiÖu b»ng ¸nh s¸ng zodical l. ¸nh s¸ng hoµng ®íilike gièng nh−; b»ng; cïng tªn // gièng, cã lÏ, cã thÓlikelihood tk. hîp lý maximum l. tk. hîp lý cùc ®¹ilikeness gièng nhau, ®ång d¹ng; ®¬n lo¹ilimacon ®−êng èc sªn (®å thÞ cña ρ = acosθ + b)limit giíi h¹n, cËn // h¹n chÕ; giíi h¹n l. approached from the left tiÕn dÇn tíi giíi h¹n vÒ bªn tr¸i; l. approached from the right tiÕn dÇn tíi giíi h¹n vÒ bªn ph¶i; at the l. ë giíi h¹n; l. in the mean giíi h¹n trung 261
 • 262. b×nh; l.s on an integral giíi h¹n tÝch ph©n; to place an upper l. on x¸c ®Þnh giíi h¹n trªn; to set a l. x¸c ®Þnh giíi h¹n; to tend to a l. tiÕn tíi giíi h¹n l. of error giíi h¹n sai sè l. of funtion giíi h¹n cña hµm l. of integration gt. cËn lÊy tÝch ph©n l. of proportionality giíi h¹n tû lÖ l. of sequence giíi h¹n d·y action l.s giíi h¹n t¸c dông complete l. gt. giíi h¹n ®Çy ®ñ, giíi h¹n trªn confidence l. tk. giíi h¹n tin cËy control l.s giíi h¹n kiÓm tra direct l. ®s. giíi h¹n trùc tiÕp elastic l. giíi h¹n ®µn håi fiducial tk. giíi h¹n tin cËy functional l. giíi h¹n hµm inconsistent l. giíi h¹n kh«ng nhÊt qu¸n inverse l. ®s. giíi h¹n ng−îc least l. giíi h¹n bÐ nhÊt left-hand l. giíi h¹n bªn tr¸i lower l. giíi h¹n d−íi plastic l. giíi h¹n dÎo probability l. tk. giíi h¹n x¸c suÊt projective l. giíi h¹n x¹ ¶nh, giíi h¹n x¹ ng−îc repÐted l.s giíi h¹n lÆp right-hand l. giíi h¹n bªn ph¶i superior l. giíi h¹n trªn tolerance l. tk. giíi h¹n cho phÐp, giíi h¹n chÊp nhËn ®−îc upper l. giíi h¹n trªn, cËn trªn upper control l. tk. cËn kiÓm tra trªn yied l. giíi h¹n d·o, ®iÓm d·olimitary bÞ chÆn, giíi h¹nlimitation [tÝnh, sù] giíi h¹n; h¹n chÕlimited bÞ chÆn, bÞ h¹n chÕlimiter giíi h¹n tö, bé phan¹ h¹n chÕ 262
 • 263. line ®−êng; tuyÕn; dßng; b¨ng truyÒn l. at infinity ®−êng th¼ng ë v« tËn l. of action ®−êng t¸c dông l. of apsides tv. ®−êng cËn viÔn l. of behaviour xib. tuyÕn d¸ng ®iÖu l. of centers ®−êng t©m l. of curvature hh. ®−êng ®é cong l. of equidistance ®−êng c¸ch ®Òu l. of force vl. ®−êng søc l. of intersection giao tuyÕn l. of motion quü ®¹o l. of parallelism ®−êng song song l. of principal stress ®−êng øng suÊt chÝnh l. of projection ®−êng th¼ng chiÕu l. of quickest descent ®−êng ®o¶n thêi l. of reference tuyÕn quy chiÕu l. of regression tk. ®−êng håi quy l. of rupture ®−êng gÉy (cña vËt liÖu) l. of singularity ®−êng c¸c ®iÓm kú dÞ l. of striction ®−êng th¾t l. of support tuyÕn ®ì l. of zero moment ®−êng cã m«men kh«ng acceptance l. ®−êng thu nhËn acoustic delay l. ®−êng trÔ ©m antiparalle l.s ®−êng ®èi song asymptotic l. ®−êng tiÖm cËn base l. of diagram tuyÕn c¬ së cña mét biÓu ®å belief l. møc tin cËy boundary l. ®−êng biªn branch l. ®−êng rÏ nh¸nh broken l. ®−êng gÊp khóc calendar l. tv. ®−êng ®æi ngµy central l. ®−êng trung t©m characteristic l. ®−êng ®Æc tr−ng closed l. ®−êng ®ãng coaxial l. ®−êng ®ång trôc 263
 • 264. complex l. ®−êng phøcconcurrent l.s nh÷ng ®−êng th¼ng ®ång quyconjugate l.s ®−êng liªn hîpconsolidation l. tuyÕn cñng cècontact l. ®−êng tiÕp xóccontuor l. chu tuyÕndash l. ®−êng g¹ch (- - -)date l. tv. ®−êng ®æi ngµydelay l. mt. ®−êng trÔdiametric(al) l. ®−êng kÝnhdiscriminatory l. biÖt tuyÕn, tuyÕn ph©n biÖtdivergent straight l. ®−êng th¼ng ph©n kúdot-dash l. ®−êng chÊm g¹ch (•-, •-, •-)dotted l. ®−êng chÊm chÊm (........)double l. hh. ®−êng kÐpdouble heart l. ®−êng h×nh tim kÐpenergy l. ®−êng n¨ng l−îngequalized delay l. ®−êng trÔ cã ®Æc tr−ng c©n b»ngequidistant l. ®−êng c¸nh diÒuequipotential l. ®−êng ®¼ng thÕfocal l. ®−êng tiªugenerating l. ®−êng sinhgeodesic l. ®−êng tr¾c ®Þagorge l. ®−êng th¾tharmonic l. ®−êng ®iÒu hoµhorizontal l. ®−êng ch©n trêi, ®−êng n»m nganghyperbolic l.s ®−êng hyperbolicideal l. ®−êng lý t−ëngimaginary l. ®−êng ¶oimpulse l. tuyÕn xunginfluence l. ®−êng ¶nh h−ënginitial l. ®−êng ban ®Çuindeterminate l. of curvature tuyÕn ®é cong bÊt ®Þnhisochromatic l. ®−êng ®¼ng s¾cisoclinic l. ®−êng ®¼ng tµ 264
 • 265. isogonal l. ®−êng ®¼ng gi¸cisotropic l. ®−êng ®¼ng h−ínglimiting l. ®−êng giíi h¹nload l. ®−êng t¶i trängmedian l. hh. ®−êng trung tuyÕnminimal l. ®−êng cùc tiÓumutually perpendicular l.s c¸c ®−êng th¼ng th¼ng gãc nhaunodal l. ®−êng nótnon-isometric l.s c¸c ®−êng kh«ng ®¼ng cùcnormal l. ph¸p tuyÕnnumber l. ®−êng th¼ng sèoblique l. ®−êng xiªnparallel l.s hh. c¸c ®−êng th¼ng song songparatactic l.s ®−êng paratacticperpendicular l.s c¸c ®−êng th¼ng gãcpipe l. ®−êng èngpolar l. hh. ®−êng ®èi cùcpolar reciprocal l.s c¸c ®−êng ®èi cùcprecision delay l. mt. tuyÕn trÔ chÝnh x¸cpressure l. tuyÕn ¸pprodiction l. ®−êng d©y chuyÒn (s¶n xuÊt)projecting l. ®−êng chiÕu ¶nhpseudo-tangent l. ®−êng gi¶ tiÕp xócreal l. ®−êng th¼ng thùcreference l. hh. tuyÕn c¬ sëregressiom l. ®−êng håi quyrejection l. ®−êng tíi h¹n; ®−êng b¸c bá (trong ph©n tÝch liªn tiÕp)rumb l. hh. ®−êng tµ hµnhsatellite l. ®−êng vÖ tinhscrew l. ®−êng ®Ønh ècsecant l. c¸t tuyÕnshok l. tuyÕn kÝch ®éngsingular l. ®−êng kú dÞskew l.s ®−êng ghÒnhsonic l. tuyÕn ©m 265
 • 266. spectral l. vl. tuyÕn phæ spiral delay l. mt. tuyÕn trÔ xo¾n èc supply l. tuyÕn cÊp liÖu straight l. ®−êng th¼ng stream l. ®−êng dßng, d¹ng thu«n striction l. ®−êng th¾t table l. hµng cña b¶ng tangent l. tiÕp tuyÕn, ®−êng tiÕp xóc thrust l. tuyÕn lùc ®Èy transition l. ®−êng chuyÓn tiÕp transmission l. ®−êng truyÒn trunk l. kü. tuyÕn chÝnh (d©y ®iÖn tho¹i) ultrasonic delay l. ®−êng trÔ siªu ©m unit l. ®−êng th¼ng ®¬n vÞ vanishing l. tuyÕn biÕn mÊt vertical l. ®−êng th¼ng ®øng virtual asymptotic l. ®−êng tiÖm cËn ¶o waiting l. tk. giíi h¹n kiÓm tra; tuyÕn b¸o tr−íc world l. ®−êng vò trôlineal, linear tuyÕn tÝnh; kÎlinearity tÝnh chÊt tuyÕn tÝnhlinearzition (sù) tuyÕn tÝnh ho¸ equivalent l. (sù) tuyÕn tÝnh ho¸ t−¬ng ®−¬nglinearly (mét c¸ch) tuyÕn tÝnhlink sù liªn kÕt, sù nèi l. of chain top. m¾t xÝch mechanical l. xib. liªn kÕt c¬ giíilinkage sù cè kÕt, sù bÖn, sù nèi;vl. sè ®Çy ®ñ c¸c ®−êng søc giao nhau; th«ng l−îng vßnglinked cè kÕt, liªn kÕtliquefaction vl. sù ho¸ lángliquefy vl. ho¸ lángliquid chÊt láng rotating l. chÊt láng quaylist danh s¸ch, b¶ng // lËp danh s¸ch 266
 • 267. check l. mt. s¬ ®å kiÓm tra thö, b¶ng kiÓm tralitttle bÐ; ng¾n; kh«ng ®¸ng kÓ; Ýtlituus ®−êng xo¾n èc "gi©y" (®å thÞ cña ρ2 = a/θ)live sèng, tån t¹i // ho¹t; sinh thùcload t¶i träng, t¶i, träng t¶i concentrated l. t¶i träng tËp trung critical l. t¶i träng giíi h¹n dead l. träng l−îng riªng, t¶i träng kh«ng ®æi distributed l. t¶i träng ph©n bè inductive l. t¶i tù c¶m live l. ho¹t t¶i terminal l. t¶i träng ®Çu mót triangular l. t¶i träng tam gi¸c ultimate l. t¶i träng giíi h¹n uniform lateral l. t¶i träng ph©n bè ®Òu working l. t¶i träng t¸c ®éngloan kt vayLobachevskian (thuéc) L«basepxkilocal ®Þa ph−¬ng, côc bélocalization sù ®Þnh xø, sù ®Þnh l. of sound vÞ sù ®Þnh xø ©m (thanh)localize ®Þnh xø, ®−a tíi mét vÞ trÝ nµo ®ãlocalized ®−îc ®Þnh xølocally (mét c¸ch) ®Þa ph−¬ng, côc bélocate ®Þnh xø, ®Þnh vÞ trÝ; ®−îc ®Ætlocation sù ®Þnh xø; mt. m¾t (nhí); vÞ trÝ decimal l. hµng sè thËp ph©n long storage l. ®é dµi « cña mét bé nhí root l. sù t¸ch c¸c nghiÖm storage l. m¾t nhílocalization sù khoanh vïnglock kho¸locus quü tÝch; vÞ trÝ; xib. tèc ®å l. of an equation tËp hîp c¸c ®iÓm tho¶ m·n mét ph−¬ng tr×nh extraneous l. quü tÝch ngo¹i lai 267
 • 268. geometric(al) l. quü tÝch (cña c¸c ®iÓm) hyperbolic l. quü tÝch hypebolic nodal l. quü tÝch ®iÓm mót root l. xib. tèc ®å nghiÖmlog vËn tèc kÕlog l«galogarthm l«ga l. to the base... l«ga c¬ sè..., l. to the base e. l«ga tù nhiªn, l«ga c¬ sè e, l. to the base ten l«ga c¬ sè qo; to take a l. lÊy l«ga common l. l«ga thËp ph©n complex l. l«ga phøc hyperbolic l. l«ga tù nhiªn inverse l. l«ga ng−îc natural l. l«ga tù nhiªn Naperian l. l«ga tù nhiªn, l«ga Nªpe seven-place l. l«ga víi b¶y ch÷ sè thËp ph©nlogarithmic (thuéc) l«galogic l«gic Aristotelian l. l«gic Arixt«t basic l. l«gic c¬ së classic l. l«gic cæ ®iÓn combinatory l. l«gic tæng hîp constructive l. l«gic kiÕn thiÕt dialectical l. l«gic biÖn chøng formal l. l«gic h×nh thøc inductive l. l«gic quy n¹p intensional l. l«gic néi hµm intuitionistic l. l«gic trùc gi¸c chñ nghÜa many-valued l. l«gic ®a trÞ n-valued l. l«gic n-trÞ set-theoretic predicate l. l«gic thuyÕt tËp vÒ c¸c vÞ tõ symbolic l. l«gic ký hiÖu traditional l. l«gic cæ truyÒnlogical (thu«ch) l«giclogician nhµ l«gic häclogicism chñ nghÜa l«gic 268
 • 269. logistic l«gicticlogistics log. l«gic ký hiÖulogit tk. l«gitlong dµi // kÐo dµilonger dµi h¬n, l©u h¬nlongeron c¬. xµ däclongest dµi nhÊtlongevity ®é bÒn l©ulongitude kinh ®é celestial l. kinh ®é trong hÖ to¹ ®é xÝch ®¹olongitudinal däclongprimer c¬. vá (tµu, tªn löa)long-range t¸c dông tÇm xalong-term l©u, kÐo dµilong-wave vl. sãng dµilook nh×n, quan s¸tlook-up t×m, tra (cøu) table l. mt. (lÖnh) t×m b¶ngloop nót; vßng // th¾t nót closed l. xib. vßng ®ãng endless l. mt. nót v« h¹n (cña b¨ng) feedback l. vßng liªn hÖ ng−îcloose tù do; kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng x¸c ®Þnh; kh«ng trï mËtlose mÊtloss sù tæn thÊt, sù mÊt m¸t, sù hao l. of information mÊt m¸t, sù hao energy l. sù mÊt n¨ng l−îng hunting l. tæn thÊt dß minimax tæn thÊt minimac refraction l. tæn thÊt khóc x¹ resistance l. tæn thÊt do c¶n; [sù, ®é] hao (do hiÖu øng) transition l. hao chuyÓn tiÕp translation l. hao tÞnh tiÕn transmission l. tæn thÊt truyÒn ®¹tlossless kh«ng tæn thÊt 269
 • 270. lost tæn thÊt, haolot mí, l«, bÌ, nhãm, khèi, mét khèi l−îng lín accepted l. l« nhËn ®−îc grand l. tk. l« lín inspection l. l« ®−a vµo kiÓm tralottery tk. sæ sèloudness vl. ©m l−îng, c−êng ®élow d−íi; kh«ng ®¸ng kÓlower d−íi // h¹ xuènglowering sù h¹ thÊp l. of index h¹ thÊp chØ sèlowest thÊp nhÊt; nhá nhÊtloxodrome hh. ®−êng tµ hµnh conical l. ®−êng tµ hµnh nãn spherical l. ®−êng tµ hµnh cÇuloxodromic (thuéc). ®−êng tµ hµnhlubrication sù b«i tr¬n; chÊt b«i tr¬nluck tr−êng hîp bab l. kh«ng may good l. may m¾nluckless bÊt h¹nh, kh«ng maylucky may m¾n, h¹nh phócluminance vl. tÝnh chiÕu s¸ng; ®é tr−ngluminary vl. thiªn thÓ ph¸t quangluminescence vl. sù ph¸t quangluminous vl. ph¸t s¸nglump khèi chung // lÊy chung; thu thËp, tËp trung take in the l. lÊy chunglumped lÊy chung; tËp trunglunar vl. tr¨nglunate h×nh tr¨ng; nöa th¸nglune ªke ®«i; h×nh tr¨ng l. of a sphere h×nh tr¨ng cÇu circularr l. h×nh tr¨ng trßn geodesic l. h×nh tr¨ng tr¾c ®Þa spherical l. h×nh tr¨ng cÇu 270
 • 271. lunisolar tv. (lÞch) ©m - d−¬ng 271
 • 272. Mmachine m¸y; c¬ cÊu; thiÕt bÞ; m¸y c«ng cô // sö dông m¸y accounting m. m¸y kÕ to¸n analog m. thiÕt bÞ t−¬ng tù, thiÕt bÞ m« h×nh book-keeping m. m¸y kÕ to¸n calculating m. m¸y tÝnh, m¸y kÕ to¸n card punching m. m¸y ®ôc b×a chess playing m. m¸y ch¬i cê clerical m. m¸y ®Ó bµn (giÊy), m¸y kÕ to¸n coin counting m. m¸y tÝnh tiÒn tù ®éng data processing m. m¸y xö lý c¸c sè liÖu determinate m. m¸y x¸c ®Þnh digital m. m¸y tÝnh ch÷ sè duplex calculating m. m¸y tÝnh hai lÇn intelligent m. m¸y th«ng minh jet m. ®éng c¬ ph¶n lùc logic(al) m. may l«gic Markovian m. may M¸ck«p parallel m. m¸y t¸c ®éng song song sampling m. nguån sè ngÉu nhiªn serial m. m¸y t¸c ®éng nèi tiÕp sound m. m¸y ®· söa ch÷a synchoronous m. m¸y ®ång bé tabulating m. m¸y lËp b¶ngmachinery m¸y (mãc); c¬ c¸u; dông cô (nãi chung)macroscopic vÜ m«, th«macrostatistics tk. thèng kª c¸c mÊu línmagnet vl. nam ch©mmagnetic vl. tõ // chÊt s¾t tõmagnetics vl. thuyÕt tõ häcmagnetism vl. tõ häc, hiÖn t−îng tõ, tÝnh tõ permanent m. vl. hiÖn t−îng tõ d− residual m. hiÖn t−îng tõ d− terrestrial m. vl®c. ®Þa tõ häc 272
 • 273. magnetization vl. sù tõ ho¸mµnetize tõ ho¸magnetostriction vl. sù tõ gi¶omagnetron vl. sù t¨ng, sù phãng ®¹i isogonal m. sù phãng ®¹i ®ång d¹ngmagnify t¨ng, phãng ®¹imagnistor mt. macnit¬magnitude ®é lín; ®é dµi, chiÒu ®o; tv. ®é lín (cña sao) m. of a vector chiÒu dµi cña vÐct¬ geometrical m. ®é lín h×nh häc physical m.s vl. c¸c ®¹i l−îng vËt lýmain chÝnh, c¬ b¶n // d©y dÉn tiÕp liÖu, ®−êng d©y t¶imainstream dßng chÝnh, chñ l−umaintain g×n gi÷, b¶o qu¶n; söa ch÷amaintainance, maintenance sù g×n gi÷, sù b¶o qu¶n, sù söa ch÷a operating m. mt. sö dông vµ söa ch÷a rountime m. mt. sù b¶o qu¶n th«ng th−êngmajor lín, chÝnh, c¬ b¶n, quan träng h¬nmajorant hµm tréimajority ®¹i bé phËn, phÇn línmajorize lµm tréimajorized ®−îc lµm tréimake lµm, s¶n xuÊt; hoµn thµnh; kü. sù ®ãng (m¹ch)malleability vl. tÝnh dÔ rÌnmanage qu¶n lý, l·nh ®¹omanagement sù qu¶n lý, sù l·nh ®¹omanifold ®a d¹ng; nhiÒu h×nh vÎ, nhiÒu lo¹i; hh. ®a t¹p m. of class Cn ®a t¹p líp Cn algebraic m. ®a t¹p ®¹i sè almost complex m. ®a t¹p hÇu phøc analytic m. ®a t¹p gi¶i thÝch closed m. ®a t¹p ®ãng combinatorial m. ®a t¹p tæ hîp complex m. ®a t¹p phøc composite m. ®a t¹p ®a hîp 273
 • 274. covering m. ®a t¹p phñ differentiable m. ®a t¹p kh¶ vi doubly covering m. ®a t¹p phñ kÐp elementary m. ®a t¹p s¬ cÊp largest covering m. ®a t¹p phñ phæ dông linear m. ®a t¹p tuyÕn tÝnh non-orientable m. ®a t¹p kh«ng ®Þnh h−íng one-side m. ®a t¹p mét phÝa oriantable m. ®a t¹p ®Þnh h−íng ®−îc projectively equivalent linear m.s c¸c ®a t¹p tuyÕn tÝnh t−¬ng ®−¬ng x¹ ¶nh pseudocomplex m. ®a t¹p gi¶ phøc smooth m. ®a t¹p tr¬n topological m. ®a t¹p t«p« two-sided m. ®a t¹p hai phÝa unlimited covering m. ®a t¹p phñ v« h¹nmanipulate ®iÒu khiÓn, vËn ®éng; thao t¸cmanipulator mt. c¸i kho¸ b»ng tay; c¸i manipman-made nh©n t¹omanner ph−¬ng ph¸p, h×nh ¶nh, t¸c ®éngmantissa phËn ®Þnh trÞmanual b»ng taymanufactures sù s¶n xuÊt; sù gia c«ng; sù xö lý // s¶n xuÊt; gia c«ngmanufactures s¶n phÈm, vËt chÕ t¹omany nhiÒu as m. as còng nhiÒu nh−; no so m. as kh«ng nhiÒu b»ng; the m. ®¹i bé phËnmany-stage nhiÒu b−íc, nhiÒu giai ®o¹nmany-valued ®a trÞmap x¹ ¶nh; b¶n ®å; b¶n ph−¬ng ¸n m. into ¸nh x¹ vµo; m. onto ¸nh x¹lªn a m. of the set A into B ¸nh x¹ cña tËp hîp A vµo B canonical m. ¸nh x¹ chÝnh t¾c classifying m. ¸nh x¹ phana lo¹i conformal m. ¸nh x¹ b¶o gi¸c constant m. ¸nh x¹ kh«ng ®æi contiguous m. ¸nh x¹ tiÕp lªn continuous m. ¸nh x¹ liªn tôc 274
 • 275. contous m. ph−¬gn ¸n c¸c ®−êng n»m ngang equivariant m. ¸nh x¹ ®¼ng biÕn evaluation m. ¸nh x¹ ®Þnh gi¸ excission m. ¸nh x¹ c¾t fibre m. ¸nh x¹ ph©n thí, ¸nh x¹ c¸c kh«ng gian ph©n thí geographic(al) m. b¶n ®å ®Þa lý identification m. ¸nh x¹ ®ång nhÊt ho¸ inclusion m. phÐp nhóng ch×m, ¸nh x¹ nhóng ch×m inessentical m. ¸nh x¹ kh«ng cèt yÕu interior m. ¸nh x¹ trong involutory m. ¸nh x¹ ®èi hîp light m. ¸nh x¹ chuÈn gi¸n ®o¹n (kh¾p n¬i cã c¸c ®iÓm gi¸n ®o¹n) lowering m. anh x¹ h¹ thÊp regular m. ¸nh x¹ chÝnh quy shrinking m. ¸nh x¹ co rót simplicial m. ¸nh x¹ ®¬n h×nh tensor m. ¸nh x¹ tenx¬mapped ®−îc ¸nh x¹mapping ¸nh x¹ m. into ¸nh x¹ vµo; m. onto ¸nh x¹ lªn m. of a set into another ¸nh x¹ mét tËp hîp nµy vµo mét tËp hîp kh¸c m. of a set onto another ¸nh x¹ mét tËp hîp nµy lªn mét tËp hîp kh¸c affine m. ¸nh x¹ afin analytic m. ¸nh x¹ gi¶i tÝch bicontinuous m. ¸nh x¹ song liªn tôc chain m. ¸nh x¹ d©y chuyÒn closed m. ¸nh x¹ ®ãng conformal l. ¸nh x¹ b¶o gi¸c diferentiable m. ¸nh x¹ kh¶ vi epimorphic m. ¸nh x¹ toµn h×nh equiareal m. ¸nh x¹ b¶o toµn diÖn tÝch homomorphous m. ¸nh x¹ ®ång cÊu homotopic cjain m. ¸nh x¹ d©y chuyÒn ®ång lu©n identity m. ¸nh x¹ ®ång nhÊt interior m. gt. ¸nh x¹ trong inverse m. ¸nh x¹ ng−îc 275
 • 276. isometric m. ¸nh x¹ ®¼ng cùc isotonic m. ®s. ¸nh x¹ b¶o toµn thø tù light m. top. ¸nh x¹ thuÇn gi¸n ®o¹n linear m. ¸nh x¹ tuyÕn tÝnh meromorphic m. ®s. ¸nh x¹ ph©n h×nh monomorphic m. ®s. ¸nh x¹ ®¬n cÊu monotone m. gt. ¸nh x¹ ®¬n ®iÖu non-alternating m. ¸nh x¹ kh«ng thay phiªn norm-preserving m. gt. ¸nh x¹ b¶o toµn chuÈn one-to-one m. ¸nh x¹ [mét - mét, hai chiÒu] open m. gt. ¸nh x¹ më perturbation m. gt. ¸nh x¹ lÖch preclosed m. ¸nh x¹ tiÒn ®ãng pseudoconformal m. ¸nh x¹ gi¶ bao gi¸c quasi-conformal m. ¸nh x¹ tùa b¶o gi¸c quasi-open m. top. ¸nh x¹ tùa më rational m. hh®s. ¸nh x¹ h÷u tû sense-preserving m. gt. ¸nh x¹ b¶o toµn chiÒu slit m. ¸nh x¹ lªn miÒn cã l¸t c¾t trong starlike gt. ¸nh x¹ h×nh sao symplectic m. ¸nh x¹ ximplectic ¸nh x¹ ®èi ngÉu topological m. ¸nh x¹ t« p« univalent m. ¸nh x¹ ®¬n diÖpmargin bê, biªn, giíi h¹n, cËn; l−îng d÷ tr÷ m. of safety hÖ sè an toµnmarginal biªn duyªnmark ký hiÖu, dÊu hiÖu, vÕt; møc; cËn; giíi h¹n // ghi dÊu hiÖu class m. ®iÓm gi÷a kho¶ng nhãm dot m. dÊu hiÖu ph©n biÖt reference m. mt. dÊu hiÖu kiÓm tra; dÊu hiÖu c¬ së quotation m.s dÊu ngoÆc kÐp (" ") timing m. dÊu hiÖu thêi gianmarker m¸y chØ; ng−êi ®Õmmarking ®¸nh dÊuMarkovian (thuéc) M¸ck«p 276
 • 277. martingale xs. mactinhgan trch. t¨ng ®«i tiÒn cuécMarxian Macxitmask mÆt l¹; vËt che // che ®Ëy; ®eo mÆt n¹masking che giÊu adjustable m. vËt che ®−îc ®iÒu chØnhmass khèi l−îng, khèi l−îng lín acoustic m. ©m l−îng apparent m. c¬. khèi l−îng bÒ ngoµi equivalent m. khèi l−îng t−¬ng ®−¬ng mechanical m. khèi l−îng x¸c suÊt reduced m. c¬. khèi l−îng rót gän rest m. vl. khèi l−îng tÜnh wave m. khèi l−îng tÜnhmaster chÝnh, c¬ b¶n // qu¶n lý; l·nh ®¹o, ®iÒu khiÓnmatch trch. ®èi thñ ngang søc; cuéc ®Êu // thö søc, ®Êumatched ngang nhau, t−¬ng øng; phï hîpmaterial vËt chÊt; vËt liÖu chÊtmaterialism log. chñ nghÜa duy vËt dialectical m. chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng historical m. chñ nghÜa duy vËt lÞch sömaterialistic log. (thuéc) chñ nghÜa duy vËtmaterialization vËt chÊt ho¸mathematical (thuéc) to¸nmathematician nhµ to¸n häcmathematics to¸n häc abstract m. to¸n häc trõu t−îng, to¸n häcthuÇn tuý applied m. to¸n häc øng dông constructive m. to¸n häc kiÕn thiÕt elementary m. to¸n häc s¬ cÊp pure m. to¸n häc thuÇn tuýmatrix ma trËn; l−íi; b¶ng adjoint m. ma trËn liªn hîp atjugate m. ma trËn phô hîp admittance m. ma trËn dÉn n¹p alternate m. ®s. ma trËn thay phiªn 277
 • 278. associate m. ma trËn liªn hîp Heemitassociated m. ma trËn liªn ®íiaugmented m. ma trËn bæ sungbest conditioned m. ma trËn tãi −u cã ®iÒu kiÖn, ma trËn cã ®iÒu kiÖn tètnhÊtcanoical m. ma trËn chÝnh t¾cchain m. ma trËn xÝchcirculant m. ma trËn giao ho¸ncompanion m. ma trËn b¹ncomplete correlation m. ma trËn t−¬ng quancomposite m. ®s. ma trËn thµnh phÇn, ma trËn (phøc) hîpcompound m.s ®s. ma trËn ®a hîpconformable m. (ces) ma trËn nh©n ®−îc víi nhauconjugate m. (ces) ma trËn liªn hîpconstant m. b»ng ma trËncyclic m. ma trËn xi licdecomposable m. ma trËn khai triÓn ®−îcdiagonal m. ma trËn ®−êng chÐoequivalent m. (ces) ma trËn t−¬ng ®−¬ngfactor m. tk. ma trËn c¸c hÖ sè nh©n tèferroelectric memory m. ma trË nhí s¾t ®iÖngain m. ma trËn tiÒn ®−îc cuécgroup m. ma trËn nhãmHermitian m. ma trËn Hecmitidempotent m. (ces) ma trËn luü ®¼ngidempotent m. ma trËn ®¬n vÞill-conditionned m. ma trËn ®iÒu kiÖn xÊuimproper orthogonal m. ma trËn trùc giao b×nh th−êngincidence m. ma trËn liªn thuécinformation m. ma trËn th«ng tininverse m. ®s. ma trËn nghÞch ®¶oinvertible m. ma trËn kh¶ nghÞchinvolutory m. (ces) ma trËn ®èi hîpminor definite m. ma trËn x¸c ®Þnh qua c¸c ®Þnh thøc conmonomial m. ma trËn ®¬n thøc 278
 • 279. nilpotent m. ma trËn luü linh non-recurrent circulant m. ®s. ma trËn lu©n hoµn kh«ng lÆp l¹i non-singular m. ®s. ma trËn kh«ng suy biÕn normal m. ma trËn chuÈn t¾c orthogonal m. ma trËn trùc giao parastrophic m. ®s. ma trËn cÊu tróc partitioned m. (ces) ma trËn ph©n phèi payoff m. ma trËn tiÒn tr¶ permutation m. ®s. ma trËn ho¸n vÞ positive m. ma trËn d−¬ng positively definite m. ®s. ma trËn x¸c ®Þnh d−¬ng quasi-inverse m. ma trËn tùa nghÞch ®¶o reciprocal m. ma trËn nghÞch ®¶o rectangular m. ma trËn ch÷ nhËt regret m. ma trËn tæn thÊt resistor m. l−íi c¶n, l−íi kh¸ng scalar m. ma trËn ®−êng chÐo similar m.(ces) ®s. c¸c ma trËn ®ång d¹ng singular m. ma trËn suy biÕn skew-symmetric m. ma trËn ph¶n ®èi xøng square m. ma trËn vu«ng stochastic m. ®s. ma trËn ngÉu nhiªn symmetric(al) m. ®s. ma trËn ®èi xøng transposed m. ma trËn chuyÓn vÞ triangular m. ®s. ma trËn tam gi¸c unimodular m. ma trËn ®¬n m«®ula unitary m. ®s. ma trËn unita unit m. ma trËn ®¬n vÞ U-symmetric m. (ces) ma trËn U- ®èi xøng variation diminishing m. ®s. ma trËn gi¶m lao ®éng variation limiting m. ®s. ma trËn giíi h¹n dao ®éng zero m. ma trËn kh«ngmatrixer mt. s¬ ®å ma trËnmatter vl. vËt chÊt; chÊt; thùc chÊt; néi dung as a m. of fact thùc tÕ, thùc vËy, thùc chÊt lµ 279
 • 280. mature kt. tr¶ tiÒn (cho phiÕu nhËn tiÒn)maturite kt. thêi gian tr¶ (theo phiÕu nhËn tiÒn)maverick tk. lo¹i bá kh«ng ®¹i diÖn cho tËp hîp tæng qu¸tmaximal cùc ®¹imaximin trch. maximinmaximize lµm cùc ®¹imaximum cùc ®¹i, gi¸ trÞ lín nhÊt absolute m. cùc ®¹i tuyÖt ®èi, cùc ®¹i hoµn toµn improper m. cùc ®¹i kh«ng ch©n chÝnh relative m. cùc ®¹i t−¬ng ®èi strong m. cùc ®¹i m¹nh true m. cùc ®¹i ch©n thùc, cùc ®¹i cèt yÕu vrai m., v. max cùc ®¹i thùcmaze ®−êng nèi, mª lémean trung b×nh // gi¸ trÞ trugn b×nh; ph−¬ng tiÖn; ph−¬ng ph¸p by all m.s b»ng mäi c¸ch; by any m.s b»ng bÊt kú c¸ch nµo; by m.s of gi¸n tiÕp, b»ng ph−¬ng ph¸p; by no m.s kh«ng cã c¸ch nµo; in the m. ë (møc) trung b×nh m. of a function gt. gi¸ trÞ trung b×nh cña hµm m. of observation trung b×nh quan tr¾c arithmetic m. trung b×nh céng assumed m. trung b×nh gi¶ ®Þnh asymptotic(al) m. trung b×nh tiÖm cËn class m. sè trung b×nh trong líp combinatorial power m. tk. trung b×nh luü thõa tæ hîp controlling m. ph−¬gn tiÖn [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] engaging m.s mt. ph−¬ng tiÖn cho ch¹y geometric m. trung b×nh nh©n harmonic m. trung b×nh ®iÒu hoµ measuring m.s mt. ph−¬ng tiÖn ®o l−êng modified m. trung b×nh c¶i biªn population m. kú väng lý thuyÕt power m. tk. trung b×nh luü thõa pulse generating m. mt. thiÕt bÞ m¸y ph¸t xung quadratic m. tk. b×nh ph−¬ng trung b×nh 280
 • 281. sample m. trung b×nh mÉu true m. trung b×nh ch©n thùc universe m. kú väng lý thuyÕt; gi¸ trÞ trung b×nh cña tËp hîp tæng qu¸t, trung b×nh tæng qu¸t unweighted m. kt. trung b×nh kh«ng cã träng l−îng weight m.s trung b×nh cã träng l−îngmeander uèn l¹i, gÊp l¹i, cong l¹i // chç cong, chç l−înmeaning ý nghÜa; ü nghÜa geometric(al) m. ý nghÜa h×nh häcmeaningless v« nghÜameasurability tÝnh ®o ®−îcmeasure ®é ®o, sè ®o; ®é; ®¬n vÞ ®o; tiªu chuÈn m. of angle ®é ®o gãc m. of concentration kt. ®é tËp trumg m. of curvature ®é cong m. of dispersion tk. ®é ph©n t¸n m. of kurtosis tk. ®é nhän m. of length ®é dµi m. of location tk. ®é ®o vÞ trÝ m. of a point set ®é ®o cña mét tËp hîp ®iÓm m. of sensitivity ®é nh¹y m. of skewness tk. ®é lÖch additive m. gt. ®é ®o céng tÝnh angular m. hh. ®é ®o gãc complete m. ®é ®o ®Çy ®ñ cubic m. ®o thÓ tÝch dry m. phÐp ®o vËt kh« exterior m. ®é ®o ngoµi harmonic m. gt. ®é ®o ®iÒu hoµ hyperbolic m. gt. ®é ®o hypeb«n interior m. ®é ®o trong land m. phÐp ®o diÖn tÝch liquid m. phÐp ®o chÊt láng outer m. gt. ®é ®o ngoµi probability m. ®é ®o x¸c suÊt 281
 • 282. regular m. ®é ®o chÝnh quy sexagesimal m. of angles hÖ ®o gãc (®é-phót-gi©y) signed m. ®é ®o suy réng; ®é ®o cã dÊu square m. hh. diÖn tÝch surveyors m. phÐp ®o ®Êt wood m. phÐp ®o (vËt liÖu) rõngmeasured ®−îc ®omeasurement phÐp ®o, chiÒu ®o, hÖ thèng ®o actual m. phÐp ®o theo kÝch th−íc tù nhiªn direct m. phÐp ®o trùc tiÕp discharge m. phÐp ®o phãng l−îng hydrographic m. phÐp ®o ®¹c thuû v¨n instantaneous m. mt. phÐp ®o tøc thêi precision m. mt. phÐp ®o chÝnh x¸c projective m. phÐp ®o x¹ ¶nh remote m. ®o l−êng tõ xa time average m. sè trung b×nh theo thêi gian ®o, sè ®o trung b×nh theo thêi gianmeasurer kü. dông cô ®o, ng−êi ®omechanical (thuéc) cã häc, m¸y mãcmechanic c¬ häc m. of fluids c¬ häc chÊt láng analytical m. cã häc gi¶i tÝch Newtonal m. c¬ häc cæ ®iÓn, c¬ häc Niut¬n quantum m. c¬ häc l−îng tö statistic m. c¬ häc thèng kª theoretical m. c¬ häc lý thuyÕtmachanism c¬ cÊu; thiÕt bÞ m¸y mãc; thiÕt bÞ hµm actuating m. c¬ cÊu dÉn ®éng, c¬ cÊu thõa hµnh chance m. c¬ cÊu chän ngÉu nhiªn clutch m. c¬ cÊu mãc computer m., cuonting m. bé tÝnh to¸n coupling m. c¬ cÊu ghÐp delent m. [chèt, c¸i] ®Þnh, vÞ, cè ®Þnh feed m. c¬ cÊu tiÕp liÖu 282
 • 283. pen-driving m. bé phËn dÉn ®éng b»ng bót printing m. thiÕt bÞ in quick-release m. c¬ cÊu ng¾t nhanh sine-cosine m. mt. c¬ cÊu sin-cos tape m. c¬ cÊu b¨ng truyÒn teleological m. xib. c¬ cÊu cã d¸ng h−íng môc tiªumedial trung t©mmedian hh. trung tuyÕn; tk. me®ian; trung b×nh; trung t©m m. of a trapezoid ®−êng trung b×nh cña h×nh thang m. of a truangle trung tuyÕn cña tam gi¸cmediate gi¸n tiÕp, cã c¸ch qu·ng; trung gianmedium m«i tr−êng; vËt liÖu; chÊt; ph−¬ng tiÖn; ph−¬ng ph¸p elastic m. vl. m«i tr−êng ®µn håi isotropic m. vl. m«i tr−êng ®¼ng h−íng magnetic m. vl. m«i tr−êng tõ, chÊt tõ uotput m. mt. ph−¬ng tiÖn rót c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu recording m. mt. c¸i mang tin, bé phËn mang tin storage m. mt. ph−¬ng tiÖn nhí, c¸i mang tin nhí stratifed m. vl. m«i tr−êng ph©n lípmeet giao // giao nhau, gÆp; øng; tho¶ m·n (yªu cÇu)melt vl. nãng ch¶ymember vÕ; phÇn tö; bé phËn; chi tiÕt; kh©u contronlled m. ®èi t−îng ®iÒu khiÓn left m., first m. vÕ tr¸i, vÕ thø nhÊt right m., second m. vÕ ph¶i, vÕ thø haimembership [sù, tÝnh] thuéc vÒ (tËp hîp)membrane vl. mµngmemorance mµng oscillating m. mµng dao ®éngmemory sù nhí; bé nhí; bé tÝch tin acoustic m. bé nhí ©m computer m. bé nhí cña m¸y tÝnh drum m. bé nhí trªn trèng tõ tÝnh dynamic(al) m. bé nhí ®éng electrostatic m. bé nhí tÜnh ®iÖn 283
 • 284. external m. bé nhí ngoµi ferrite m. bé nhí ferit high speed m. bé nhí t¸c dông nhanh honeycomb m. bé nhí h×nh tæ ong intermediate m. bé nhí trung gian internal m. bé nhí trong long-time m. bé nhí l©u magnetic m. bé nhí (cã c¸c yÕu tè) tõ magnetic core m. bé nhí lâi tõ permanent m. bé nhí th−êng xuyªn random access m. bé nhí cã thø tù tuú ý cña mÉu rapid access m. bé nhí cã thêi gian chän ng¾n, bé nhí cã t¸c dôngnhanh volatite m. bé nhí trong thêi gian ng¾nmeniscus hh. mÆt khum; thÊu kÝnh lâm-låimensurate ®o l−êngmental (thuéc) tÝnh thÇn, t©m lý, trÝ tuÖmention nãi ®Õn; nhímercantile kt. hµng ho¸; th−¬ng m¹i // muamerchant kt. nhµ bu«nmerge hîp vµo, lÉn vµomerger kt. sù hîp l¹i, sù lÉn vµomeridian kinh tuyÕn; vl®c. chÝnh ngä fist m. tv. kinh tuyÕn ®Çu prime m. tv. kinh tuyÕn [gèc, chÝnh]meridional (thuéc) ph−¬ng nammerit chÊt l−îng; tÝnh n¨ng; −u ®iÓm signal-to-noise m. vl. nh©n tè ånmeromorphic ph©n h×nhmeromorphism ®s. phÐp nh©n h×nhmesh tÕ bµo; m¾t (l−íi); top. ®é nhá m. of a triangulation ®é nhá cña phÐp tam gi¸c ph©n period m. c.s l−íi chu kúmesokurtic tk. cã ®é nhän chuÈnmessage th«ng tin 284
 • 285. binary m. th«ng tin nhÞ nguyªn coded m. tin ®· m· ho¸ equally informative m.s th«ng tin cã tin tøc nh− nhaumetabelian mªta Abenmetacnetre t©n nghiªngmetacomplete ®s. mªta xilicmetacyclic ®s. mªta ®iÒu hoµmetal vl. kim lo¹imetalanguage log. mªta ng«n ng÷metallic vl. (thuéc) kim lo¹imetalogic log. mªta l«gicmetamathematical log. (thuéc) mªta to¸nmetamathematics log. mªta to¸n häcmetameter tk. ®é ®o ®−îc biÕn ®æi (khi phÐp biÕn ®æi kh«ng phô thuéc vµoc¸c tham sè) dose m. kt. liÒu l−îng ®· biÕn ®æimetasystem log. mªta hÖ thèngmetatheory log. mªta lý thuyÕtmeteor tv. sao b¨ngmeteorite tv. thiªn th¹chmeteorology vl®c. khÝ t−îng häcmeter mt. dông cô ®o, m¸y ®o; mÐt check m. dông cô kiÓm tra count rate m. m¸y ®o tèc ®é tÝnh recording m. dông cô tù ghi, dông cô ghi water m. m¸y ®o l−îng n−íc, thuû l−îng kÕmethod ph−¬ng ph¸p m. of approximation ph−¬ng ph¸p [gÇn ®óng, xÊp xØ] m. of average ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n m. of balayage ph−¬ng ph¸p quyÐt m. of calculation ph−¬ng ph¸p tÝnh m. of comparison ph−¬ng ph¸p so s¸nh m. of concomitant variation ph−¬ng phÐp biÕn thiªn ®ång thêi m. of conjugate grradients ph−¬ng ph¸p gra®ien liªn hîp m. of difference ph−¬ng ph¸p sai ph©n 285
 • 286. m. of dimensions ph−¬ng ph¸p thø nguyªnm. of elimination ph−¬ng ph¸p khö Èn sèm. of equal coefficients ph−¬ng ph¸p hÖ sè b»ng nhaum. of exhaustion ph−¬ng ph¸p vÐt kiÖtm. of false position ph−¬ng ph¸p ®Æt saim. of fictitious loads ph−¬ng ph¸p t¶i l−îng ¶om. of finite difference ph−¬ng ph¸p sai ph©n h÷u h¹nm. of images vl. ph−¬ng ph¸p ¶nh, ph−¬ng ph¸p t¹o ¶nhm. of induction ph−¬ng ph¸p quy n¹pm. of iteration ph−¬ng ph¸p lÆpm. of least squares tk. ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊtm. of moments ph−¬ng ph¸p m«menm. of moment distribution ph−¬ng ph¸p ph©n phèi m«menm. of multipliers gt. ph−¬ng ph¸p nh©n töm. of penultimate remainder ph−¬ng ph¸p sè d− gi¸p chãtm. of projection ph−¬ng ph¸p chiÕum. of quadrature ph−¬ng ph¸p cÇu ph−¬ngm. of residue ph−¬ng ph¸p thÆng d−m. of section ph−¬ng ph¸p tiÕt diÖnm. of selected points ph−¬ng ph¸p c¸c ®iÓm chänm. of solving equation ph−¬ng ph¸p gi¶i ph−¬ng tr×nhm. of steepest descent ph−¬ng ph¸p ®é ®éc nhÊtm. of successive approximations ph−¬ng ph¸p xÊp xØ liªn tiÕpm. of superposition ph−¬ng ph¸p chång chÊtm. of trial ph−¬ng ph¸p thöm. of undetermined coefficients ph−¬ng ph¸p hÖ sè bÊt ®Þnhadjoint m. gt. ph−¬ng ph¸p c¸c ph−¬ng tr×nh liªn hîpalternating m. ph−¬ng ph¸p thay phiªnalternating direction m. gt. ph−¬ng ph¸p h−íng thay phiªnanalytic m. ph−¬ng ph¸p gi¶i tÝchaxiomatic(al) m. ph−¬ng ph¸p tiªn ®Òcentroid m. ph−¬ng ph¸p pháng t©mcyclic m. ph−¬ng ph¸p tuÇn hoµndeductive m. ph−¬ng ph¸p suy diÔndelta m. gt. ph−¬ng ph¸p ®enta 286
 • 287. diagonal m. log. ph−¬ng ph¸p ®−êng chÐodifferential m. ph−¬ng ph¸p vi ph©ndilatation m. ph−¬ng ph¸p gi·n nëdual simplex m. ph−¬ng ph¸p ®¬n h×nh ®èi ngÉuenergy m. ph−¬ng ph¸p n¨ng l−îngfinitary m. log. ph−¬ng ph¸p h÷u h¹nfractional exponent m. ph−¬ng ph¸p sai sè mò ph©ngenetic(al) m. log. ph−¬ng ph¸p di truyÒngradient m. ph−¬ng ph¸p gradiengraphic(al) m. ph−¬ng ph¸p ®å thÞhypothetico deductive m. log. ph−¬ng ph¸p suy diÔn gi¶ ®Þnhinfinitesimal m. ph−¬ng ph¸p vi ph©nisocline m. ph−¬ng ph¸p nghiªng ®Òuiteration m., iterative m. ph−¬ng ph¸p lÆpleast-squares m. tk. ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊtmaximum likelihood m. ph−¬ng ph¸p hîp lý nhÊtMonte-Carlo m. ph−¬ng ph¸p M«nte-cacl«moving-average m. ph−¬ng ph¸p trung b×nh tr−îtnet m. ph−¬ng ph¸p l−íinon-constructive m. log. ph−¬ng ph¸p kh«ng kiÕn thiÕtnumerical m. ph−¬ng ph¸p tÝnh b»ng sè, ph−¬ng ph¸p sè trÞoperational m., operator m. ph−¬ng ph¸p to¸n töover-relaxtion m. ph−¬ng ph¸p gi¶m d− [trªn qu¸ h¹n]perturbation m. ph−¬ng ph¸p nhiÔu lo¹nphoto-elastic m. ph−¬ng ph¸p quang ®µnpostilational m. ph−¬ng ph¸p [®Þnh ®Ò, tiªn ®Ò]projective m. ph−¬ng ph¸p x¹ ¶nhrelaxation m. ph−¬ng ph¸p gi¶m d−representative m. of sampling ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu ®¹i diÖnsaddle-point m. gt. ph−¬ng ph¸p ®iÓm yªn ngùasecant m. ph−¬gn ph¸p c¸t tuyÕnsemantic m. ph−¬ng ph¸p ng÷ nghÜashock m. ph−¬ng ph¸p kÝch ®éngstational phase m. ph−¬ng ph¸p pha dõngstatistic m. ph−¬ng ph¸p thèng kª 287
 • 288. straight line approximation ph−¬ng ph¸p xÊp xØ tuyÕn tÝnh strain-energy m. ph−¬ng ph¸p øng suÊt n¨ng l−îng successive over-relaxation m. ph−¬ng ph¸p gi¶m d− qu¸ h¹n liªn tiÕp sweeping-out m. gt. ph−¬ng ph¸p quÐt ra symbolic(al) m. ph−¬ng ph¸p ký hiÖu synthetic m. ph−¬ng ph¸p tæng hîp target m. ph−¬ng ph¸p thö trial- and-error m. ph−¬ng ph¸p thö - vµ - sai truncation m. ph−¬ng ph¸p chÆt côt up-and-down m. ph−¬ng ph¸p "lªn - xuèng" variational m. ph−¬ng ph¸p biÕn ph©n vectow m. ph−¬ng ph¸p vect¬ wave perturbation m. ph−¬ng ph¸p nhiÔu lo¹n sãngmethodic(al) cã hÖ thèng; cã ph−¬ng ph¸pmethodize log. ®−a vµo hÖ thèngmethodological log. (thuéc) ph−¬ng ph¸p luËnmetric mª tric m. of a space mªtric cña mét kh«ng gian areal m. mªtric diÖn tÝch equiareal m. mªtric siªu diÖn tÝch intrinsic m. hh. mªtric néi t¹i polar m. mªtric cùc spherical m. gt. mªtric cÇu spherically symmetrical m. hh. mªtric ®èi xøng cÇumetrics mªtric häcmetrizability tÝnh mªtric ho¸ ®−îcmetrizable mªtric ho¸ ®−îcmetrization phÐp mªtric ho¸metrize mªtric ho¸micrometer kü. th−íc ®o vimicrophone vl. (c¸i) micr«microprogramming mt. vi ch−¬ng tr×nh ho¸microrelay mt. r¬le cùc nhámicrosope vl. kÝnh hiÓn vimicroseism vl®c. vi chÊn 288
 • 289. microstatistics tk. thèng kª c¸c mÉu nhámid-coefficient hÖ sè ë gi÷a (mét c«ng thøc)middle gi÷a // ®Ó ë gi÷amidget rÊt nhámidline ®−êng trung b×nh m. of a trapezoid trung b×nh tuyÕn cña mét h×nh thangmidperpendicular trung trùcmidpoint trung ®iÓm m. of a line segment trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng m. of a simplex top. t©m mét ®¬n h×nhmidrange tk. nöa tæng c¸c biªn trÞmidsequent log. hÖ qu¶ trung gianmid-value gi¸ trÞ trung b×nhmil 1/6400 gãc 3600 hoÆc 0,056250; 1/1000 ra®ian; mét ngh×n; mét phÇn ngh×nmile dÆm geographical m. dÆm ®Þa lý nautical m. h¶i lýmilliard ngh×n triÖu (109)million mét triÖu (106)mimic t−¬ng tùmind quan t©m // tinh thÇnminiature cì thu nháminimal cùc tiÓu strong relative m. cùc tiÓu t−¬ng ®èi m¹nhminimax minimacminimization sù cùc tiÓu ho¸minimize cùc tiÓu ho¸minimum cùc tiÓu improper m. cùc tiÓu kh«ng ch©n chÝnh weak relative m. cùc tiÓu t−¬ng ®èi yÕuMinkowskian (thuéc) Mink«pxkiminor ®s. ®Þnh thøc con // nhá, bÐ complementary m. ®Þnh thøc con bï principal m. ®Þnh thøc con chÝnh sigbed m. phÇn bï ®¹i sè 289
 • 290. symmetrical m. ®Þnh thøc con ®èi xøng unsymmetrical m. ®Þnh thøc con kh«ng ®èi xøngminorant hµm nonminuend sè bÞ trõminus dÊu trõ; ®¹i l−îng ©m / ©mminute phót // nhá, kh«ng ®¸ng kÓmiscalculation mt. tÝnh saimiscellaneous hçn hîp; nhiÒu vÎ, ®a d¹ngmiscount mt. tÝnh saimismatch xib. sù kh«ng phï hîpmisoperation mt. sù lµm viÖc kh«ng ®óng (cña m¸y)mistakes hiÓu lÇm, sai lÉm // khuyÕt ®iÓm; sù hiÓu lÇmmix trénmixed hçn t¹pmixer mt. tÇng trén, bé trén, m¸y trénmixture sù hçn hîp m. of distribution hçn hîp c¸c ph©n phèi m. of populations tk. hçn hîp hämnemonic dÔ nhímnemonics quy t¾c dÔ nhí; tÝnh dÔ nhímob top. nöa nhãm, Hau®opmobile di ®éng, l−u ®éngmobility tÝnh di ®éng, tÝnh l−u ®éng free m. di ®éng tù do, ®é ®éng tù do, ®é ®éng toµn phÇnmodal log. (thuéc) mèt, m« th¸imodality log. mèt, tÝnh m« th¸imode ph−¬ng thøc, ph−¬ng ph¸p; h×nh thøc m. of motion ph−¬ng thøc chuyÓn ®éng m. of operation ph−¬ng ph¸p lµm viÖc m. of oscillation d¹n dao ®éng m. of vibration d¹ng chÊn ®éng floating control m. ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®éng high-frequency m. xib. chÕ ®é cao tÇn normal m. dao ®éng riªng transverse m. of vibration d¹ng chÊn ®éng ngang 290
 • 291. model m« h×nh; h×nh mÉu m. of calculation s¬ ®å tÝnh m. of economy m« h×nh kinh tÕ deformable m. m« h×nh biÕn d¹ng ®−îc experomental m. mt. mÉu thÝ nghiÖm geometric(al) m. mt. m« h×nh h×nh häc iconic m. m« h×nh lÆp l¹i ®óng ®èi t−îng pilot m. m« h×nh thÝ nghiÖm production m. kt. m« h×nh s¶n xuÊt table m. mt. m« h×nh ®Ó bµn urn m. tk. m« h×nh b×nhmoderation sù lµm chËn [sù, ®é] gi¶m tèc m. of neutrons sù lµm chËm n¬tronmodern míi, hiÖn ®¹imodification sù ®æi d¹ng, sù (thay) ®æi, sù ®iÒu chØnh m. of orders mt. ®æi lÖnh address m. mt. ®æi ®Þa chØmodify ®æi (d¹ng); ®iÒu chØnhmodular m«®ula; (thuéc) m«®unmodulateb vl.biÕn ®iÖumodulated vl.bÞ biÕn ®iÖumodulation vl. sù biÕn ®iÖu amplitude frequency m. sù ®iÒu chØnh biªn -tÇn; sù biÕn ®iÖu biªn- tÇn cross m. sù biÕn ®iÖu chÐo nhau frequency m. sù biÕn ®iÖu tÇn sè phase m. xib.sù biÕn ®iÖu pha on-off m. sù thao t¸c pulse m. sù biÕn ®iÖu xung pulse-position m. sù biÕn ®iÖu pha xung pulse-width m. sù biÕn ®iÖu xung réng spurious m. sù biÕn ®iÖu parazit time m. sù biÕn ®iªô theo thêi gian, sù biÕn ®iÖu t¹m thêimodulatorb vl. m¸y biÕn ®iÖumodule ®s. m«®un m. with differentiation m«®un vi ph©n, m«®un cã phÐp lÊy vi ph©n algebra m. m«®un ®¹i sè complementary m. m«®un bï crossed m. m«®un chÐo 291
 • 292. derived m. m«®un dÉn suÊt difference m. m«®un sai ph©n differential m. m«®un vi ph©n dual m. m«®un ®èi ngÉu factor m. m«®un th−¬ng flat m. m«®un ph¼ng free m. m«®un tù do hypercohomology m. m«®un siªu ®èi ®ång ®iÒu hyperhomology m. m«®un siªu ®ång ®Òu injective m. m«®un néi x¹ n-graded m. m«®un n-ph©n bËc polynomial m. m«®un trªn vµnh ®a thøc projective m. m«®un x¹ ¶nh quotient m. m«®un th−¬ng representative m. m«®un ®¹i diÖn right m. m«®un ph¶i ring m. m«®un trªn vµnh strictly cyclic m. m«®un xilic ngÆt weakly injective m. m«®un néi x¹ weakly projective m. m«®un x¹ ¶nh yÕumodulo (theo) m«®un, m«®ul« congruous m. A so s¸nh ®−îc m«®ul« A, ®ång d− m«®ul« Amodulus m«®un, gi¸ trÞ tuyÖt ®èi m. of a complex number gt. m«®un cña sè phøc m. of compression m«®un nÐn m. of a congruence m«®un cña ®ång d− thøc m. of continuity gt. m«®un liªn tôc m. of an elliptic integral gt. m«®un cña tÝch ph©n eliptic m. of logarithm m«®un cña l«ga m. of natural logarithms m«®un cña l«ga tù nhiªn m. of periodicity m«®un tuÇn hoµn m. of precision tk. m«®un chÝnh x¸c m. of regularity m«®un chÝnh quy m. of resilience m«®un ®µn håi m. of rigidity c¬. m«®un [tr−ît, c¾t] 292
 • 293. bulk m. m«®un mí elastic m. c¬. m«®un ®µn håi mean square m. m«®un b×nh ph−¬ng trung b×nh reduced m. m«®un rót gän reduced m. of elasticity m«®un ®µn håi rót gän section m. c¬. m«®un chèng uèn cña mét mÆt c¾t shear m. m«®un [c¾t tr−ît]molar (thuéc) phÇn tö gammole vl. ph©n tö gam, m«nmolecular vl. (thuéc) ph©n tömolecule ph©n tömoment m«men; thêi ®iÓm; quan träng m. of a family of curves m«men cña mét hä ®−êng cong m. of a force m«men cña mét lùc m. of a frequency distribution xs. m«men cña ph©n phèi tÇn sè m. of inertia c¬. m«men qu¸n tÝnh m. of mass m«men tÜnh m. of momentum m«men ®éng l−îng m. of precession m«men tuÕ sai bending m. m«men uèn bilinear m. m«men song tuyÕn tÝnh corrected m. tk. m«men ®· söa, m«men ®· hiÖu chØnh curde m. tk. m«men kh«ng trung t©m factorial m. kt. m«men giai thõa group m. m«men nhãm hinge m. m«men tiÕp hîp incomplete m. xs. m«men khuyÕt joint m. tk. m«men hçn t¹p magnetic m. vl. m«men tõ multipole m. m«men cùc béi multivariate m. m«men hçn t¹p pitching m. m«men [däc, lªn xuèng] polar m. of inertia m«men qu¸n tÝnh population m. m«men tæng qu¸t, m«men cña ph©n phèi principal m. of inertia m«men qu¸n tÝnh chÝnh 293
 • 294. product m. m«men tÝch, m«men hçn t¹p raw m. tk. m«men ®èi víi gèc tuú ý rolling m. m«men nghiªng sampling m. m«men mÉu second m. m«men cÊp hai static(al) m. c¬. m«men tÜnh twisting m. m«men xo¾n unadjusted m. tk. m«men kh«ng ®−îc hiÖu chØnh nhãm unbalanced m. m«men kh«ng c©n b»ng yawing m. m«men ®¶o l¹imomentum m. vl. ®éng l−îng, xung angular m. m«men ®éng (l−îng) generalized m. xung suy réng, ®éng l−îng suy réng gyroscopic m. m«men håi chuyÓnmoney kt. tiÒn, tæng sè tiÒn hard m. kt. tiÒn vaymonitor mt. m«nit¬, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓnmonoclinal, monoclinic ®¬n tµmonochromatic vl. ®¬n s¾cmonodromy top. ®¬n ®¹omonogenic ®¬n diÔnmonograph tµi liÖu chuyªn kh¶omonoid monoit; nöa nhãm augmented m. nöa nhãm ®−îc bæ sungmonoidal (thuéc) monoitmonomial ®¬n thøc pivotal m. ®¬n thøc tùamonomorphic ®¬n cÊu, ®¬n ¸nhmonomorphism ®s. phÐp ®¬n cÊu, phÐp ®¬n ¸nhmonotone ®¬n ®iÖu fully m. hoµn toµn ®¬n ®iÖu multiply m. ®¬n ®iÖu béimonotonic ®¬n ®iÖumonotony tÝnh ®¬n ®iÖumonth tv. th¸ng 294
 • 295. calendar m. th¸ng d−¬ng lÞch lunar m. th¸ng ©m lÞchmonthly hµng th¸ng // nguyÖt sanmoon tv. mÆt tr¨ng full m. tuÇn tr¨ng trßn new m. tuÇn tr¨ng nonmore nhiÒu h¬n, d−, cßn n÷a m. or less Ýt nhiÒu; never m. kh«ng bao giê n÷a; once m. mét lÇn n÷a; much m. rÊt línmorphism ®s. cÊu x¹ identity m. cÊu x¹ ®ång nhÊtmortality sè ng−êi chÕt; tû lÖ ng−êi chÕtmortage tk. cÇm ®åmosaic top. mozaicmost nhiÒu nhÊt / nhiÒu h¬n c¶; ë møc ®é cao for the m. part phÇn lín, ®¹i bé phËn; at m., at the m. nhiÒu nhÊtmotion chuyÓn ®éng m. in a space chuyÓn ®éng trong kh«ng gian absolute m. chuyÓn ®éng tuyÖt ®èi alternating m. chuyÓn ®éng tiÕn lïi circular m. chuyÓn ®éng trßn constant m. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu constrained m. chuyÓn ®éng c−ìng bøc curvilinear m. chuyÓn ®éng cong direct m. chuyÓn ®éng th¼ng fluid m. chuyÓn ®éng chÊt láng funicular m. chuyÓn ®éng theo d©y harmonic m. vl. dao ®éng ®iÒu hoµ irrotational m. chuyÓn ®éng kh«ng r«ta laminar m. chuyÓn ®éng thµnh líp non-uniform m. c¬. chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu periodic m. chuyÓn ®éng tuÇn hoµn perpetual m. chuyÓn ®éng vÜnh cöu plane m. chuyÓn ®éng ph¼ng plane harmonic m. chuyÓn ®éng ®iÒu hoµ ph¼ng plano-parallel m. chuyÓn ®éng song ph¼ng proper m. chuyÓn ®éng riªng 295
 • 296. rectilinear m. chuyÓn ®éng th¼ng relative m. chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi retarded m. chuyÓn ®éng chËm dÇn retrograde m. tv. chuyÓn ®éng ng−îc screw m. chuyÓn ®éng ®Þnh èc shearing m. chuyÓn ®éng tr−ît simple harmonic m. vl. dao ®éng ®iÒu hoµ steady m. chuyÓn ®éng æn ®Þnh transient m. c¬. chuyÓn ®éng kÐo theo turbulent m. chuyÓn ®éng xo¸y uniform m. c¬. chuyÓn ®éng ®Òu, chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu uniformly accelerated m. c¬. chuyÓn ®éng t¨ng dÇn ®Òu uniform circular m. c¬. chuyÓn ®éng trßn ®Òu uniformly retarded m. c¬. chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu uniform speed m. c¬. chuyÓn ®éng ®Òu uniformly variable m. c¬. chuyÓn ®éng biÕn ®æi ®Òu uniform velocity m. c¬. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu variable m. chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu variably accelerated m. chuyÓn ®éng cã gia tèc thay ®æi vortex m. c¬. chuyÓn ®éng xo¸y wave m. chuyÓn ®éng sãngmotive vl. chuyÓn ®éng // lý do; ®éng c¬motor vl. ®éng c¬mounting mt. l¾p r¸p; khung panel m. l¾p r¸p theo b¶ng rack m. l¾p r¸p trªn gi¸movability hh. tÝnh di ®éng, tÝnh chuyÓn ®éngmovable l−u ®éng // kt. ®éng s¶nmove chuyÓn ®éng; ®i; trch. n−íc ®i (bµi) chane m. trch. n−íc ®i ngÉu nhiªn opening m. trch. n−íc ®i ®Çu tiªnmovement sù chuyÓn ®éng, sù di chuyÓnmoving l−u ®éng, di chuyÓn, chuyÓn ®éng; tk. tr−îtmu muy (µ)much nhiÒu // rÊt, ®¸ng kÓ, hÇu, gÇn ®óng 296
 • 297. m. of a size hÇu nh− cïng ®é línmultiaddress mt. nhiÒu ®Þa chØmultiangular nhiÒu gãcmultichannel kªnh béimulticircuit m¹ch béimulticircular gt. nhiÒu vßngmulticollinearity tk. ®a céng tuyÕnmultidifferential ®s. vi ph©n ®a béimultidigit nhiÒu ch÷ sè, nhiÒu hµngmultidimensional nhiÒu chiÒumultofoil h×nh ®a gi¸c cong ®Òumultifold ®a béimultigrade nhiÒu bËcmultigroup ®a nhãmmultiharmonigraph thiÕt bÞ céng t¸c hµm ®iÒu hoµmultihomotopy top. ®a ®ång lu©nmultilateral nhiÒu mÆtmultilattice ®s. ®a dµnmultilinear ®s. ®a tuyÕn tÝnhmultiloop ®a chu tuyÕnmultimodal xs. nhiÒu mètmultinomial ®a thøcmultipartite ph©n nhámultiperfect béi hoµn toµnmultiphase tk. nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu b−íc; vl. nhiÒu phamultiplace ®a trÞ; log. nhiÒu chçmultiple béi // béi sè common m. béi sè chung least common m. béi sè chung nhá nhÊt lowest common m. béi sè chung nhá nhÊt natural m. béi sè tù nhiªnmultiple-valued ®a trÞmultiplex béi h×nhmultiplicand sè bÞ ph©nmultiplication phÐp nh©n 297
 • 298. abrriged m. phÐp nh©n t¾t block m. phÐp nh©n khèi complex m. phÐp nh©n phøc inner m. hh. phÐp nh©n trong left handed m. phÐp nh©n bªn tr¸i natural m. phÐp nh©n tù nhiªn right-handed m. phÐp nh©n bªn tr¸i scalar m. phÐp nh©n v« h−íngmu ltiplicative nh©nmultiplicator sè bÞ nh©n, nh©n tö m. of a linear substitution nh©n tö cña mét phÐp thÕ tuyÕn tÝnhmultiplicity tÝnh béi, sè béi m. of poles sè béi cña cùc m. of root sè béi cña nghiÖm m. of zero sè béi cña kh«ng ®iÓm intersection m. hh®s. béi t−¬ng giaomultiplier sè nh©n, nh©n tö; hÖ sè; mt. thiÕt bÞ nh©n, mÊy nh©n, bé nh©n m. of a group nh©n tö cña mét nhãm analogue m. thiÕt bÞ nh©n t−¬ng tù, sè nh©n t−¬ng tù finite m. tk. hÖ sè hiÖu chØnh ®o tÝnh h÷u h¹n cña d·y sè frequency m. m¸y nh©n tÇn sè function m. m¸y nh©n hµm last m. nh©n tö cuèi logarithmic m. mt. bé nh©n l«ga paired m. bé nh©n cÆp parallel m. bé nh©n song song undetermined m. nh©n tö bÊt ®Þnhmultiply nh©n, t¨ng lªn, t¨ng thªm, më réngmultipole vl. cùc béimultipurpose mt. v¹n n¨ng, nhiÒu môc ®Ýchmultiscaler mt. bé ®Õm lo¹i v¹n n¨ngmultistable ®a æn ®Þnhmulti-stage nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu tÇngmultitude ®¸m ®«ng; tËp hîpmultivalnet gt. nhiÒu tê, ®a diÖp 298
 • 299. multivalued ®a trÞmultivariate nhiÒu chiÒumulti ector hh. ®a vÐct¬multivibrator mt. m¸y ®a dao ®éngmultiway mt. nhiÒu lèi, nhiÒu ®−êngmust ph¶imuster tk. kiÓm nghiÖm, kiÓm chøng, xem xÐtmutable thay ®æi ®−îc, biÕn ®æi ®−îcmutate thay ®æimutual t−¬ng hçmutuality sù t−¬ng hç 299
 • 300. Nnabla nabla ( ∇ ); to¸n tö Nablanadir tv. thiªn ®Ò, ®¸y trêiname tªn gäi // gäi lµ, cho tªnnappe [tÇng, líp] phñ; vá n. of a conical surface tÇng phñ cña mét mÆt c«nicnarrow hÑpnatural (thuéc) tù nhiªnnaturally mét c¸ch tù nhiªnnature tù nhiªn, b¶n chÊtnaught sè kh«ngnavigation hµng h¶i, hµng h¶i häc; ®¹o hµng, m«n dÉn ®−êngnear gÇn arbitrarily n. tuú ý gÇn infinitely n. gÇn v« cïngnearly gÇn nh−nebula tv. tinh v©nnecessary cÇnnecessity sù cÇn thiÕtneed cÇn ph¶inegate log. phñ ®Þnhnegation log. sù phñ ®Þnh double n. phñ ®Þnh kÐpnegative ©m // sù phñ ®Þnh; c©u tr¶ lêi phñ ®Þnh, ®¹i l−îng ©m; vl. b¶n ©mneglect bá qua, quªn l·ng // sù bá quªn, sù quªn l·ngnegligible kh«ng ®¸ng kÓ, bá qua ®−îcnegociate thanh to¸n, th−¬ng l−îngneighbour bªn c¹nh; ®¹i l−îng gÇn // giíi h¹nneighbourhood l©n cËn n. of a curve l©n cËn cña mét ®−êng cong n. of point l©n cËn cña ®iÓm n. of zero ®s. l©n cËn cña kh«ng (®iÓm) deleted n. gt. l©n cËn thñng, l©n cËn cã ®iÓm thñng 300
 • 301. distinguished n. gt. l©n cËn ®−îc ph©n biÖt spherical n. hh. l©n cËn cÇu tubular n. top. l©n cËn h×nh èngneighbourhood-finite l©n cËn h÷u h¹nneoid nªoitneoring planar division n. t©n thÓ ph¼ngnerve thÇn kinh; tinh thÇn n. covering top. thÇn kinh cña (c¸i) phñnest tæ // ®Æt vµo n. of intervals hä c¸c kho¶ng lång vµo nhaunested ®−îc ®Æt vµo, ®−îc lång vµonet l−íi; tinh (kh«ng kÓ b×) n. of curves l−íi ®−êng cong conjugate n.s l−íi liªn hîp coordinate n. l−íi to¹ ®é flow n. l−íi dßng focal n. of a congruence l−íi tiªu cña mét ®oµn isometric orthgonal n. l−íi trùc giao ®¼ng cù isothermal n. l−íi ®¼ng nhiÖt linear n. l−íi tuyÕn tÝnh logical n. mt. l−íi l«gic plane n. l−íi ph¼ngnetwork l−íi; mt. s¬ ®å. m¹ch m¹ng n. of samples tk. nhãm c¸c mÉu th©m nhËp nhau adding n. s¬ ®å lÊy tæng complementary n. l−íi bï condensed n. m¹ng rót gän contack n. s¬ ®å c«ng t¾c corrective n. s¬ ®å hiÖu chØnh distributing n. mt. m¹ng ph©n phèi dividing n. l−íi chia electric(al) n. m¹ng ®iÖn, s¬ ®å ®iÖn four-terminal n. m¹ng tø cùc information n. l−íi tin 301
 • 302. integrating n. mt. s¬ ®å ph©n tÝch intercity n. mt. m¹ng l−íi trong thµnh phè matching n. s¬ ®å phñ hîp multiterminal n. mt. m¹ng ®a cùc non-planar n. mt. s¬ ®å kh«ng ph¼ng resistance n. l−íi ®iÖn trë ring n. s¬ ®å vµnh undirected n. l−íi kh«ng cã h−íngneutral trung hoµneutralize lµm trung hoµneutrice gt. c¸i trung hoµneutron n¬tronnever kh«ng bao giênext c¹nh, sau; gÇn // sau ®ã; lÇn saunew míi, hiÖn ®¹iNewtonian (thuéc) Nuit¬nn-fold cÊp nn-pole cùc ®iÓm cÊp nn - zero kh«ng cÊp ®iÓm nnilpotent ®s. luü linhnil-radical ®s. ra®ican kh«ngnil-series ®s. chuçi kh«ngnine sè chÝn (9)nineteen m−êi chÝn (19)nineteeth thø m−êi chÝn; mét phÇn m−êi chÝnninetieth thø m−íi chÝn; mét phÇn m−êi chÝnninety chÝn m−¬ininth thø chÝn; mét phÇn chÝnno kh«ngnodal (thuéc) nótnode nót, ®iÓm nót; ®Ønh; tiÕt ®iÓm ascending n. tv. nót tiÕn conic n. (of a surface) ®iÓm ®Ønh ho¸ descending n. nót lïi improper n. gt. nót phi chÝnh 302
 • 303. proper n. nót ch©n chÝnhnode-locus quü tÝch c¸c ®iÓm nótnoise nhiÔu (©m), tiÕng ån additive n. nhiÔu céng Gaussian n. nhiÔu Gaux¬ hum n. nhiÔu ph«ng man-made n. xib. nhiÔu nh©n t¹o tube n. nhiÔu cña ®Ìn white n. nhiÔu tr¾ngnoiseless kh«ng cã nhiÔu (©m)noisiness tÝnh ånnoisy cã nhiÔu ©m, cã tiÕng ånnomenclature danh ph¸p, hÖ ký hiÖunominal kt. quy ®Þnh (gi¸); (thuéc) tªnnomogram to¸n ®å hexagonal n. to¸n ®å lôc gi¸c riht-angled n. to¸n ®å vu«ng gãc slide-rule n. to¸n ®å lo¹i th−íc tÝnhnomograph to¸n ®å, ®å thÞ to¸nnomographic (thuéc) to¸n ®ånomography lý thuyÕt to¸n ®å, phÐp lËp to¸n ®ånonagon h×nh chÝn c¹nhnon-alternating kh«ng thay phiªn, kh«ng xoay chiÒun0n-analytic kh«ng gi¶i thÝchnonary chÝn // bé chÝnnon-associative kh«ng kÕt hîpnon-central kh«ng trung t©m; kh«ng ®èi xøng, kh«ng t©mnon-classical kh«ng cæ ®iÓnnon-commutative kh«ng giao ho¸nnon-comparable kh«ng so s¸nh ®−îcnon-conservative kh«ng b¶o toµnnon-constructive kh«ng kiÕn thiÕt, kh«ng x©y dùngnon-contact kh«ng tiÕp xóc, kh«ng tiÕp hîpnon-countable kh«ng ®Õm ®−îcnon-cyclic kh«ng cã chu tr×nh, kh«ng tuÇn hoµn, kh«ng xilic 303
 • 304. non-decreasing kh«ng gi¶mnon-degenerate kh«ng suy biÕnnon-dense kh«ng trï mËtnon-determination tk. phÇn kh«ng quyÕt ®Þnhnon-deterministic kh«ng x¸c ®Þnhnon-developable kh«ng khai triÓn ®−îcnon-dimensional kh«ng thø nguyªnnon-directional kh«ng cã ph−¬ngnone kh«ng mét, hoµn toµn kh«ngnon-empty kh«ng trèngnon-enumerable kh«ng ®Õm ®−îcnon-erasible kh«ng xo¸ ®−îc, kh«ng bá ®−îcnon-Euclidian phi ¥clitnon- existence log. sù kh«ng tån t¹inon-holonomic kh«ng h«l«nomnon-homogeneous kh«ng thuÇn nhÊtnonillion 1054 (Anh), 1030 (Mü)non-interacting kh«ng t−¬ng t¸c; «t«nomnon-isotropic kh«ng ®¼ng h−íngnonius mt. thang ch¹ynon-limiting kh«ng giíi h¹nnonlinear phi tuyÕnnon-metrisable top. kh«ng mªtric ho¸ ®−îcnon-negative kh«ng ©m; kh«ng phñ ®Þnhnon-normal kh¸c th−êng, kh«ng chuÈn t¾c, kh«ng ph¸p tuyÕn, kh«ngchuÈnnon-orientable kh«ng ®Þnh h−íng ®−îcnon-overlapping kh«ng giao nhau, kh«ng dÉm lªn nhaunon-parametric kh«ng cã tham biÕnnon-periodic kh«ng tuÇn hoµn, kh«ng theo chu kúnon-planar kh«ng ph¼ngnon-random kh«ng ngÉu nhiªnnon-recurrent kh«ng truy håinon-recursive log. kh«ng ®Ö quynon-reflexive log. kh«ng ph¶n x¹ 304
 • 305. not kh«ngnotation ký hiÖu abridged n. ký hiÖu t¾t binary n. mt. hÖ thèng ®Õm nhÞ ph©n continuation n. dÊu chÊm chÊm (...) contracted n. ký hiÖu rót ng¾n, ký hiÖu t¾t decimal n. hÖ thèng ®Õm thËp ph©n exponential n. mt. biÓu diÔn mò (vÝ dô 2.102) factorial n. dÊu giai thõa ( )notch dÊu ch÷ V // ®¸nh dÊunote chó thÝch, ghi chó ; kt. tÝn phiÕu bank n. kt. tÝn phiÕu ng©n hµng promissory n. kt. biene lai nînothing kh«ng, ko cã g×notice chó ý, chó thÝchnotion log. kh¸i niÖm, quan niÖm defined log. kh¸i niÖm ®−îc ®Þnh nghÜa logical n. log. kh¸i niÖm l«gic undefined n. log. kh¸i niÖm kh«ng ®−îc ®Þnh nghÜanought sè kh«ngnova tv. sao míinow b©y giê, hiÖn nay before n. tr−íc ®©y; till n., up to n. tõ tr−íc ®Õn nay, cho ®Õn hiÖn nay; just n. võa míinozzie èng phôtnu nuy (ν)nuclear vl. (thuéc) h¹ch, h¹t nh©nnucleon(e) nuclªonnucleus h¹ch, h¹t nh©n n. of a set h¹ch cña mét tËp hîp infinitesimal n. h¹ch vi ph©nnulhomotopic ®ång lu©n kh«ngnull kh«ng cã, trèng // sè kh«ngnullifier gt. hµm lµm triÖt tiªunullify hµm triÖt tiªu, ®−a vÒ kh«ngnullity ®s. sè khuyÕt; sè chiÒu cña h¹ch 305
 • 306. number sè; sè l−îng // ®¸nh sè; ®Õm n. of degrees of freedom sè bËc tù do n. of zero gt. sè c¸c kh«ng ®iÓm absolute sè tuyÖt ®èi abstract n. sè trõu t−îng, h− sè abundant n. sè d− acceptance n. tk. møc thu nhËn (phÕ phÈm) admissible n. tk. møc chÊp nhËn ®−îc algebraic(al) n. sè ®¹i sè amicable n.s (c¸c) sè b¹n average sample n. (ASN) tk. cì, mÉu trung b×nh beginning n. sè b¾t ®Çu broken n. ph©n sè cardinal n. b¶n sè; lùc l−îng chromatic n. s¾c sè class n. sè líp coincidence n. top. chØ sè trïng, sè c¸c ®iÓm trïng commensurable n. sè h÷u tû complex n. sè phøc composite n. sè ®a hîp, hîp sè compound n. t¹p sè conerete n. sè cô thÓ congruent n.s c¸c sè ®ång d− congruous n.s c¸c sè so s¸nh ®−îc conjugate algebraic n. sè ®¹i sè liªn hîp conjugate complex n.s nh÷ng sè phøc liªn hîp conjugate imaginary n.s nh÷ng sè ¶o liªn hîp coprime n.s c¸c sè nguyªn tè cïng nhau critical n. sè tíi h¹n denominate n. danh sè directed n. sè t−¬ng ®èi direction n. sè chØ ph−¬ng even n. sè ch½n figurate n. sè t−îng tr−ng final n. of a continued fraction sè cuèi cïng cña mét liªn ph©n sè 306
 • 307. floating n.s mt. c¸c sè cã dÊu phÈy ®éngimaginary n. sè ¶oinaccessible n. sè kh«ng ®¹t ®−îcincidence n. sè liªn thuécincommensurable n.s c¸c sè kh«ng kh¶ −ícinfluence n. sè ¶nh h−ëngintegral n. sè nguyªnintersection n. sè t−¬ng giaoirrational n. sè v« tûlimiting n. sè giíi h¹nlong n. mt. sè dµi (cã nhiÒu ch÷ sè)lucky n.s sè may m¾nmultipartite n. sè ph©n nhámultiplace n. sè nhiÒu ch÷natural n. sè tù nhiªnnegative n. sè ©modd n. sè lÎordinal n. tù sèp-adic n. sè p-adicpalindromic n. sè xu«i ng−îc (vÝ dô 3223)perfect n. sè hoµn chØnhpositive n. sè d−¬ngprime n. sè nguyªn tèpseudoprime n. sè gi¶ nguyªn tèpseudorandom n.s tk. c¸c sè gi¶ ngÉu nhiªnpure imaginary n. sè thuÇn ¶oPythagorean n. sè Pitagorandom n. tk. sè ngÉu nhiªnrational n. sè h÷u tûreal n. sè thùcrejection n. tk. møc bøc bárelatively prime n.s sè nguyªn tè cïng nhaurotation n. sè quayruond n. sè trßnrounded n. sè ®· lµm trßn, sè ®· thu gän 307
 • 308. separayive n. sè t¸ch serial n. mt. sè thø tù signed n.s c¸c sè t−¬ng ®èi cã dÊu square-free n. sè kh«ng chÝnh ph−¬ng tetrahedral n. sè tø diÖn tolerance n. of defects tk. sè phÕ phÈm cho phÐp torion n. sè xo¾n transcendental n. sè siªu viÖt transfinite cardinal n. b¶n sè siªu h¹n triangular n. sè tam gi¸c unknown n. Èn sè wave n. sè sãng winding n. of a curve with respect to the point sè lÇn quay cña mét ®−êng cong ®èi víi mét ®iÓmnumerable ®Õm ®−îcnumeral ch÷ sè // (b»ng) sè (thuéc) sè Arabic n.s c¸c ch÷ sè ¶ rËp Roman n.s c¸c ch÷ sè La m·numeration sù ®Õm; hÖ thèng ®Õm decimal n. hÖ thèng ®Õm thËp ph©nnumerator tö sè, tö thøcnumerical (b»ng) sè, sè trÞnumeroscopenumer mt. dông cô ghi sè (trªn mµn èng)nutationnumer c¬. ch−¬ng ®éng n. of angle ch−¬ng ®éng gãc n. of vertical ch−¬ng ®éng cña ®−êng th¼ng ®øng Oobey tu©n theo; mt. hoµn thµnh (lÖnh)object vËt (thÓ), ®èi t−îng // kh«ng t¸n thµnh o. of anholonomity vËt thÓ kh«ng h«l«n«m cosimplicial o. vËt thÓ ®èi ®¬n h×nh geometric (al) o. vËt thÓ h×nh häc 308
 • 309. linear o. vËt thÓ tuyÕn tÝnhobjective kh¸ch quan // môc tiªuoblate dÑtoblateness tÝnh dÑtobligation tr¸ch nhiÖmoblique xiªn, nghiªng, lÖchobliquity tv. ®é nghiªngobservable quan s¸t ®−îcobservation tk. sù quan s¸t, sù quan tr¾c extreme o. gi¸ trÞ quan s¸t biªn incomplete o. quan s¸t kh«ng ®Çy ®ñ statistical o. quan s¸t thèng kªobservational (thuéc) quan s¸t, quan tr¾cobserve quan s¸t chó ýobserved bÞ quan s¸t ®−îc quan s¸tobstacle c¬. sù trë ng¹iobstruction sù c¶n trë o. to lifting top. sù c¶n trë phÐp n©ng mét ¸nh x¹ secondary o. top. c¶n trë thø yÕuobtain ®¹t ®−îc, thu ®−îcobtainable cã thÓ ®¹t ®−îc, cã thÓ thu ®−îcobtuse tï (gãc)obverse mÆt; mÆt tr−íc; trch. mÆt ngöaobvious râ rµngobviously mét c¸ch râ rµng hiÓn nhiªnoccasion dÞpoccasionally ngÉu nhiªnoccupancy xs. sù chiÕm chçoccur xuÊt hiÖn, x¶y raoccurence xs. sù xuÊt hiÖn; log. sù th©m nhËp bound o. sù th©m nhËp liªn hÖ explicit o. log. sù th©m nhËp hiÖn, vÞ trÝ hiÖn free o. sù th©m nhËp tù do random o. sx. sù xuÊt hiÖn ngÉu nhiªnoctagon h×nh t¸n c¹nhoctagonal (thuéc) h×nh t¸n c¹nhoctahedron khèi t¸m mÆt regular o. khèi t¸m mÆt ®Òuoctal b¸t ph©n; c¬ së t¸m 309
 • 310. octangular h×nh t¸m gãcoctant mét phÇn t¸m ®−êng trßnoctave vl. b¸t ®éoctillion 1048 (Anh); 1027 (Mü )ocular vl. thÞ kÝnh; m¾t // trùc quanodd lÎ o. and even trch. ch½n vµ lÎodds sù kh¸c nhau, sù chªnh lÖch; −u thÕ; may m¾n equal o. m¸y m¾n nh− nhau long o. may m¾n kh«ng nh− nhau short o. −u thÕ h¬n mét chót; may m¾n gÇn nh− nhauodevity tÝnh ch½n lÎoffset ph©n nh¸nhoften th−êng th−êng, nhiÒu lÇnogival kü. (thuéc) h×nh cung nhänogive h×nh cung nhänohm «m mechanical o. «m c¬omega «mªga (ω)omega-completion sù ω- ®Çy ®ñomega-consistency log. tÝnh ω- phi m©u thuÉnomicron omicr«nomission sù bá qua, sù bá ®iomit bá qua, bá ®iomitted bÞ bá qua kh«ng lÊyonce mét lÇn; ®«i khi, ho¹ ho»n at o. ngay lap¹ tøc, tøc kh¾cone métone - address mt. mét ®Þa chØone - dimensional mét chiÒuone - one mét - métone - parameter mét tham sèone - place log. mét chçone-sided mét phÝaone-to-one mét ®èi métone-valued ®¬n trÞone-way mét lèionly duy nhÊt, chØ cã méton-off mt. ®ãng mëontological log. (thuéc) b¶n thÓ luËn 310
 • 311. opacity vl. [tÝnh, ®é] ch¾n s¸ngopaque vl. ch¾n s¸ng; kh«ng nh×n thÊyopen mëopening sù mëoperand mt. «pªranoperate t¸c dông; lµm c¸c phÐp to¸n; kü. sö dông; lµm cho chuyÓn ®éngoperated ®−îc ®iÒu khiÓn manually o. mt. ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng tay remotely o. ®−îc ®iÓu khiÓn tõ xaoperation phÐp to¸n; xib. sù lµm viÖc; sö dông; ®iÒu khiÓn, qu¶n lý additive o. phÐp to¸n céng tÝnh algebraic o. phÐp to¸n ®¹i sè binary o. phÐp to¸n nhÞ nguyªn, phÐp to¸n hai ng«i complementary o.s. phÐp to¸n bï conjugate o.s phÐp to¸n liªn hîp counting o. mt. phÐp ®Õm covering o. phÐp phñ divisibility closure o. phÐp ®ãng chia ®−îc elementary o. phÐp to¸n s¬ cÊp finitary o. phÐp to¸n h÷u h¹n functional o. phÐp to¸n hµm imaginary-part o. phÐp tÝnh phÇn ¶o inverse o. phÐp to¸n ng−îc join o. top. phÐp to¸n hîp linear o. phÐp to¸n tuyÕn tÝnh repetitive o. mt. ph©n kú (phÐp gi¶i); sù chu kú ho¸ (phÐp gi¶i) stable o. mt. chÕ ®é æn ®Þnh ternary o. phÐp to¸n tam nguyªn symbolic o. phÐp to¸n ký hiÖu unattended o. mt. c«ng viÖc tù ®éng hoµn toµnoperation-analysis vËn trï häcoperation-research vËn trï häcoperational (thuéc) to¸n tö; lµm viÖc; sö dông; t¸c dôngoperator to¸n tö; mt. opªrat¬ adjoint o. to¸n tö liªn hîp averaging o. to¸n tö lÊy trung b×nh bilinear o. to¸n tö song tuyÕn tÝnh boundary o. to¸n tö bê bounded o. to¸n tö bÞ chÆn 311
 • 312. closure o. to¸n tö ®ãng coboundary o. to¸n tö ®èi bê completely continuous o. to¸n tö hoµn toµn liªn tôc decomposition o. to¸n tö ph©n tÝch degeneracy o. to¸n tö suy biÕn differential o. to¸n tö vi ph©n differentition o. to¸n tö vi ph©n face o. to¸n tö mÆt homotopy o. to¸n tö ®ång lu©n imaginary-part o. to¸n tö phÇn ¶o integral differential o. to¸n tö vi- tÝch ph©n inverse o. to¸n tö nghÞch ®¶o inversion o. to¸n tö nghÞch ®¶o invertible o. to¸n tö cã nghÞch ®¶o kinematic o. to¸n tö ®éng häc linear o. to¸n tö tuyÕn tÝnh modal o. log. to¸n tö m« th¸i moment o. to¸n tö m«men mutual integral-differential o. to¸n tö vi ph©n t−¬ng hç polarizing o. to¸n tö ph©n cùc real-part o. to¸n tö phÇn thùc self-adjoined o. to¸n tö liªn hîp shift o. to¸n tö dêi chç transition o. to¸n tö chuyÓn tiÕp unbounded o. to¸n tö kh«ng bÞ chÆn unitary o. to¸n tö unita unit o. to¸n tö ®¬n vÞ vector o. to¸n tö vect¬opponent trch. ®èi ph−¬ngoppose ®èi lËp; ph¶n ®èiopposite ®èi // ng−îc l¹ioppositely mét c¸ch ng−îc l¹iopposition sù ®èi lËp o. of proposition log. sù phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò favourable o. tv. vÞ trÝ ®èi lËp lín nhÊtoptic(al) vl. (thuéc) quang häcoptics vl. quang häcoptimal tèi −uoptimality tÝnh tèi −u 312
 • 313. optimization sù tèi −u ho¸optimize tèi −u ho¸optimum tèi −uoption sù lùa chän, luËt lùa chänoptional kh«ng b¾t buéc, tuú ýor hay lµ, hoÆcor-gate s¬ ®å ["hay lµ", "hoÆc"]orb h×nh cÇu, qu¶ cÇu, vßng trßn; quü ®¹o, sù quay quanh thiªn ®Òorbit quü ®¹o; hh. mÆt chuyÓn tiÕporbital (thuéc) quü ®¹oorder thø tù, tr×nh tù; cÊp; bËc; mt. lÖnh o. by fist difference thø tù ®iÓm,in o. that, in o to ®Ó o. of congruence cÊp cña mét ®oµn o. of contact bËc tiÕp xóc o. of a curve cÊp cña mét ®−êng cong o. of a determinant cÊp cña mét ®Þnh thøc o. of a differential equation gt. cÊp cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©n o. of an element in a groupcÊp cña mét phÇn tö trong mét nhãm o. of a groupcÊp cña mét nhãm o. of magnitude ®é lín o. of a matrix cÊp cña mét ma trËn o. of a permutation cÊp cña phÐp ho¸n vÞ o. of a pole gt. cÊp cña cùc o. of a radical chØ sè c¨n, bËc cña c¨n sè o. of a singular point cÊp cña mét ®iÓm kú dÞ o. of a stationarity tk. cÊp dõng (cña qu¸ tr×nh) o. of a tensor cÊp cña mét tensor blocking o. trËt tù c¶n calling o. lÖnh göi circular o. thø tù vßng quanh coded o. lÖnh ®−îc m· ho¸ conditional o. lÖnh cã ®iÒu kiÖn cycle o. mt. cÊp chu tr×nh cyclic o. thø tù vßng quanh dictionary o. thø tù tõ ®iÓn dummy o. lÖnh gi¶ initial o. mt. lÖnh ban ®Çu lattice o. s¾p theo dµn lexicographic(al) o. thø tù tõ ng÷, thø tù tõ ®iÓn 313
 • 314. linear o. tø tù tuyÕn tÝnh link o. mt. lÖnh nèi multiply o. lÖnh nh©n operational o. mt. lÖnh lµm tÝnh output o. lÖnh ra print o. mt. lÖnh in random o. thø tù ngÉu nhiªn reduced o. ®s. [cÊp, bËc] rót gän reverse o. thø tù ng−îc round-off o. lÖnh lÊy trßn switch o. lÖnh ®æi m¹ch tally o. mt. lÖnh tæng kÕt transfer o. mt. lÖnh di chuyÓn working o. tø tù lµm viÖcorder-preserving b¶o toµn thø tùorder-statistics tk. thèng kª thø tùorder-type log. kiÓu thø tùordered ®−îc s¾p, ®−îc lÖnh cyclically o. ®−îc s¾p xilic dimensionally o. cã thø tù theo chiÒu naturally o. ®s. ®−îc s¾p xÕp tù nhiªn normallly o. ®−îc s¾p chuÈn t¾cordering s¾p thø tù partial o. sù x¾p bé phËnordinal thø tù; sè thø tù limiting o. sè siªu h¹n, giíi h¹n, sè siªu h¹n lo¹i hai non-limiting o. sè siªu h¹n kh«ng giíi h¹n, sè siªu h¹n lo¹i métordinary th−êng, th«ng th−êngordinate tung ®é end o. tung ®é biªnoricycle ®−êng cùc h¹n, vßng cùc h¹norient ®Þnh h−íng // ph−¬ng ®«ngorientability top. tÝnh ®Þnh h−íng ®−îcorientable ®Þnh h−íngoriantate ®Þnh h−íngorientation sù ®Þnh h−íng o. of space sù ®Þnh h−íng kh«ng gian angular o. sù ®Þnh h−íng gãcoriantation-reversing ®æi ng−îc h−íng 314
 • 315. orianted top. ®−îc ®Þnh h−íng non-concordantly o. ®Þnh h−íng kh«ng phï hîp oppositely o. ®Þnh h−íng ng−îcorifice lç; khÈu ®éorigin (nguån) gèc, nguyªn b¶n o. of coordinates gèc to¹ ®é arbitrary o. gèc (to¹ ®é) tuú ý computing o. tk. gèc tÝnh to¸noriginal gèc; nguyªn thñy; nguyªn b¶n o. of a set under a transformation nguyªn b¶n cña mét tËp hîp trongmét phÐp biÕn ®æiorthocentre trùc t©m o. of a triangle trùc t©m cña mét tam gi¸corthocomplement ®s. phÇn bï trùc giaoorthogonal trùc giao, th¼ng gãc completely o. hoµn toµn trùc giaoorthogonality tÝnh trùc giaoorthogonalization sù trùc giao ho¸orthogonalize trùc giao ho¸orthomorphism ®s. phÐp trùc cÊuorthonorrmal trùc chuÈnorthopole trùc chuÈnorthoptic ph−¬ng khuyoscillate dao ®éng, rung ®éngoscillation (sù) dao ®éng; dao ®é o. at a point dao ®éng t¹i mét ®iÓm o. of a function dao ®éng cña mét hµm damped o. vl. dao ®éng t¾t dÇn discontinuous o. dao ®éng kh«ng liªn tôc, dao ®éng gi¸n ®o¹n exponential o. dao ®éng theo luËt mò forced o. vl. dao ®éng c−ìng bøc free o. dao ®éng tù do harmonic o. dao ®éng ®iÒu hoµ natural o. dao ®éng riªng pitching o. c¬. dao ®éng [däc, chßng chµnh] (tµu biÓn, m¸y bay) principal o. dao ®éng chÝnh residual o. dao ®éng cßn d− steady-state o. vl. dao ®éng æn ®Þnh tidal o. dao ®éng thuû triÒu transient o. dao ®éng nhÊt thêi 315
 • 316. undamped o. dao ®éng kh«ng t¾t dÇnoscillator vl. c¸i dao ®éng, m¸y (ph¸t) dao ®éng coupled o.s c¸i dao ®éng ngÉu hîp damped harmonic o. m¸y dao ®éng ®iÒu hoµ t¾t dÇn harmonic o. m¸y dao ®éng ®iÒu hoµ linear o. c¸i dao ®éng tuyÕn tÝnh simple o. c¸i dao ®éng ®¬noscillatory dao ®éng; chÊn ®éngoscillogram vl. biÓu ®å dao ®éng, h×nh sãng hiÖnoscillograph m¸y ghi dao ®éngoscilloscope m¸y hiÖn däcosculating hh. mËt tiÕposculation hh. sù mËt tiÕposculatory hh. mËt tiÕpotherwise c¸ch kh¸c, kh¸coutfit mt. thiÕt bÞ, dông cô, vËt dôngout-gate mt. van raoutgoing ra; kt. tiÒn phÝ tænoutlay kt. tiÒn chi tiªu, phÝ tænoutlet mt. lèi ra, rót raoutlier tk. gi¸ trÞ ngo¹i lÖoutput mt. lèi ra, tÝn hiÖu ra, kÕt qu¶ add o. lèi ra cña phÐp céng final o. kÕt qu¶ cuèi cïng flow o. sù s¶n xuÊt hiÖn hµnh gross o. s¶n xuÊt toµn bé power o. c−êng ®é ra, c«ng suÊt raoutside c¹nh ngoµi, mÆt ngoµi, phÝa ngoµioutstanding næi tiÕng; kt. ch−a tr¶ hÕt; qu¸ h¹nouttrigger dÇm c«ngx«n, dÇm hÉngoutwards bªn ngoµioval «van; ®−êng tr¸i xoanovaloid mÆt tr¸i xoanover trªn, qu¸overall kh¾p c¶overconvergence gt. tÝnh héi tô trªnovercorrection xib. ®iÒu chØnh l¹ioverdetermination gt. sù x¸c ®Þnh l¹ioverfield ®s. tr−êng mÑ 316
 • 317. overflow mt. dßng qu¸ t¶i; vl. dßng n−íc qu¸ møc; sù trµn; sù dµnoverhead kt. t¹p phÝoveridentification tk. sù x¸c ®Þnh l¹ioverlap phñ lªn, che khuÊt, sù ®Ì (lÊn) lªn nhauoverlaping dÉm lªn nhauoverload vl. sù qu¸ t¶ioverring ®s. vµnh nhÑoverstrain sù c¨ng qu¸ møcowe kt. m¾c nî; cã tr¸ch nhiÖmown riªng // c¬ së h÷u 317
 • 318. Pp-adic p- ph©n, p-adicpack bã; khèi; trch. cç bµi ap. of cards cç bµipackage mt. khèipacking sù hîp l¹i o. of orders mt. hîp c¸c lÖnhpage trang // ®¸nh sè trangpair cÆp // ghÐp ®«i ap. of compasses compa admissible p. top. cÆp chuÈn nhËn ®−îc genarating p. gt. cÆp sinh (cña hµm gi¶i tÝch) line p. hh. cÆp ®−êng th¼ng ordered p. gt. cÆp cã thø tù, cÆp ®−îc s¾p plane p. cÆp mÆt ph¼ng point p. cÆp ®iÓm triangulated p. top. cÆp ®· ®−îc tam gi¸c ho¸paired thµnh cÆp, thµnh ®«ipaiting sù ghÐp ®«i, sù ghÐp cÆp; top. phÐp nh©npairwise tõng ®«ipanel mt. panen (®Ó l¾p r¸p); b¶ng ®iÒu khiÓn; b¶ng dông cô; ®Õ (®Ìn) control p. b¶ng ®iÒu khiÓn main control p. b¶ng ®iÓu khiÓn chÝnh testing p. mt. panen thö valve p. ®Õ ®Ìnpantograph mt. m·y vÏ truyÒn electronic p. m¸y vÏ truyÒn ®iÖn töpaper giÊy; bµi (b¸o) coordinate p. giÊy to¹ ®é cross-section p. giÊy kÎ ly, giÊy minimÐt diagram p. giÊy vÏ biÓu ®å logarithmic p. giÊy kÎ l«ga probability p. giÊy x¸c suÊt squared p. giÊy kÎ « vu«ng tracing p. giÊy vÏ transfer p. giÊy canparaanalitic gt. para-gi¶i tÝchparabola parab«n p. of convergence parab«n héi tô 318
 • 319. p. of higher order parab«n bËc cao cubic p. parab«n bËc ba cubical p. parab«n bËc ba focal p. parab«n tiªu osculating p. parab«n mËt tiÕp semi-cubical p. parab«n nöa bËc baparabolic(al) parabolic (thuéc) parab«nparaboloid parab«loit p. of revolution paraboloit trßn xoay elliptic p. parab«loit liptic hyperbolic p. parab«loit hipebolicparaboloidal (thuéc) paraboloit, parab«loi®anparacompact top. para compacparaconvex para låiparadox nghÞch lý logical p. nghÞch lý l«gic sematic p. nghÞch lý ng÷ nghÜaparadoxical log. (thuéc) nghÞch lýparagraph ®o¹n, phÇn (trong mét bµi)parallax tv. thÞ sai geodesic o. of a star thÞ sai tr¾c ®Þa cña mét ng«i saoparallel song song // ®−êng song song; sù so s¸nh; vÜ tuyÕn p. of Clifford ®−êng song song Clif¬t p. of latitude trch. vÜ tuyÕn p.s of a surface of revolution c¸c vÜ tuyÕn cña mét mÆt trßn xoay geodesic p.s ®−êng song song tr¾c ®Þaparalleleped h×nh hép oblique p. h×nh hép xiªn rectangular p. h×nh hép ch÷ nhËt right p. h×nh hép th¼ng ®øngparallelepipedon h×nh hépparallelism [sù, tÝnh] song song paratactic p. sù song song paratacticparallelizability tÝnh song song ho¸ ®−îcparallelize song song ho¸parallelogram h×nh b×nh hµnh p. of periods gt. h×nh b×nh hµnh c¸c chu kú primitive peroid p. gt. h×nh b×nh hµnh c¸c chu kú nguyªn thuûparallelotope h×nh hßn g¹ch 319
 • 320. paralogism log. sù suy lý saiparamagnetic vl. thuËn tõparameter th«ng sè, tham sè p. of distribution tham sè ph©n phèi p. of location tk. tham sè vÞ trÝ age p. tham sè tuæi, tham sè t¨ng characteristic p. tham sè ®Æc tr−ng conformal p. tham sè b¶o gi¸c differential p. tham sè vi ph©n dimensionless p. tham sè kh«ng thø nguyªn direction p. tham sè chØ ph−¬ng geodesic p. tham sè tr¾c ®Þa incidental p. tk. c¸c tham sè kh«ng cèt yÕu isometric p. tham sè ®¼ng cù local p. gt. tham sè ®Þa ph−¬ng lumped p. xib. tham sè tËp trung mean p. tham sè trung b×nh mixed differential p. tham sè vi ph©n hçn t¹p nuisance p. tk. tham sè trë ng¹i program(me) p. tham sè ch−¬ng tr×nh statistic (al) p. tham sè thèng kª stray p. tham sè parazit superfluous p. tham sè thõa time-varying p. xib. tham sè thay ®æi theo thêi gian uniformizing p. tham sè ®¬n trÞ ho¸parametric (thuéc) tham sèparametrix gt. parametrixparametrization sù tham sè ho¸parasite xib. cã tÝnh chÊt parazit, nhiÔu ©mparatactic paratacticparentheses dÊu ngoÆc ®¬nparenthesize log. ®Ó trogn ngoÆc ®¬nparity tÝnh ch½n lÎpart bé phËn, phÇn // chia thµnh phÇn aliquot p. −íc sè imaginaty p. phÇn ¶o principal p. phÇn chÝnh real p. phÇn thùcpartial riªng, riªng phÇn; thiªn vÞ 320
 • 321. particle h¹t alpha p. h¹t anpha fluid p. h¹t chÊt láng relativistic p. h¹t t−¬ng ®èiparticilar riªng; ®Æc biÖtpartite t¸ch biÖt, ph©n riªng rapartition sù ph©n ho¹ch, sù ph©n chia conjugate p.s ®s. ph©n ho¹ch liªn hîp simplicial p. top. ph©n ho¹ch ®¬n h×nhpartly tõng phÇn, mét phÇnpartner trch. ng−êi cïng phepass v−ît quapassive bÞ ®éng; tk. kh«ng cã phÇn tr¨mpath b−íc, ®−êng ®i; quü ®¹o p. of continuous group quü ®¹o trong mét nhãm liªn tôc p. of a projectile ®−êng ®¹n asymptotic p. gt. ®−êng tiÖm cËn closed p. ®−êng ®ãng edge p. ®−êng gÊp khóc, ®−êng c¹nh free p. ®−êng di ®éng tù do homotopic p.s ®−êng ®i ®ång lu©n inverse p. ®−êng nghÞch mean free p. ®−êng tù do trung b×nh minimal p. ®−êng cùc tiÓu product p. ®−êng tÝch random p. ®−êng ®i ngÉu nhiªnpatological log. (thuéc) bÖnh lýpathology log. bÖnh lýpattern mÉu; d¹ng p. of caculation s¬ ®å tÝnh to¸n p. of recognition nhËn d¹ng flow p. d¹ng dßng geometric p. m« h×nh h×nh häc noise p. xib. d¹ng ån wave p. d¹ng sãngpave l¸tpavement (c¸i) l¸tpay tr¶, tr¶ gi¸ p. in thu vµo; p. off tr¶ tiÒn; p. out tr¶ (tiÒn)peak ®Ønh, ®ét ®iÓm p. in time series ®ét ®iÓm trong chuçi thêi gian 321
 • 322. resonance p. ®Ønh céng h−ëngpeculiar riªng; ®Æc biÖtpedagogic(al) (thuéc) s− ph¹mpedagogy s− ph¹mpedal bµn ®¹p; thuû tócpencil chïm p. of cireles chïm vßng trßn p. of curves chïm ®−êng cong p. of forms chïm c¸c d¹ng p. of lines chïm ®−êng th¼ng p. of matrices chïm ma trËn p. of planes chïm mÆt ph¼ng p. of quadric chïm qua®ric p. of rays chïm tia p. of spheres chïm h×nh cÇu axial p. chïm trôc coaxial p. chïm ®ång trôc cocentric p.s chïm ®ång t©m flat p. chïm dÑtpendulous (thuéc) con l¾cpendulum vl. con l¾c ballistic p. con l¾c x¹ kÝch compaund p. con l¾c vËt lý double p. con l¾c kÐp gyroscopic p. con l¾c håi chuyÓn physical p. con l¾c vËt lý simple p. con l¾c ®¬n, con l¾c to¸n häc sherical p. c¬. con l¾c cÇupenetrate th©m nhËp; thÊm vµopnenetration vl. sù x©m nhËp, sù thÊm vµopentad hîp n¨mpentadecagon h×nh m−êi n¨m c¹nhpentagon h×nh n¨m c¹nh, ng÷ gi¸c regular p. ngò gi¸c ®Òupentagram h×nh sao n¨m c¸nhpentahedral (thuéc) khèi n¨m mÆtpentahedron khèi n¨m mÆtpentaspherical ngò cÇupentode mt. pentèt 322
 • 323. penultimate gÇn cuèi, gi¸p chãtpenumbra tv. vïng nöa tèipercentage sè phÇn tr¨m, phÐp tÝnh phÇn tr¨mpercentile tk. ph©n vipercolation sù ng©m chiÕtpercusion sù va ch¹m, sù kÝch ®éngperfect hoµn h¶o; ®Çy ®ñperforate ®ôc lçperforation sù ®ôc lçperforator m¸y ®ôc lç key p. m¸y ®ôc lç phÝmperform thùc hiÖn p. a multiplication thùc hiÖn phÐp nh©nperformance sù thùc hiÖn automatic p. sù thùc hiÖn tù ®éngperiastron tv. ®iÓm cËn tÝnhperigee tv. ®iÓm cËn ®Þaperigon gãc 3600, gãc ®Çyperihelion tv. ®iÓm cËn nhËtperimater chu viperiod chu kú, thêi kú p. of circulating decimal chu kú cña mét sè thËp ph©n tuÇn hoµn p. of permutation chu kú cña ho¸n vÞ p. of simple harmonicmotion chu ký cña dao ®éng ®iÒu hoµ ®¬n gi¶n p. of waves chu kú sãng base p. chu ký c¬ së delay p. mt. chu kú trÔ; kt. thêi kú h¹n ®Þnh half p. nöa chu kú inaction p. mt. thêi kú kh«ng ho¹t ®éng natural p. chu kú riªng nescient p. thêi kú [tÜnh, nghØ] orbital p. chu kú quay primitive p. chu kú nguyªn thuû recurring p. chu kú (cña sè thËp ph©n) tuÇn hoµn reference p. tk. chu kú c¬ së return p. tk. chu kú (cña chuçi thêi gian) storage cycle p. mt. thêi kú nhí, thêi gian &#