Téma a Panel č. 1  Čo sa deje v OVP v EÚ a čo by nás malo zaujímať najviac? Lisabonský a postlisabonský vývoj OVP vo sve...
 Kodanský proces a program Vzdelávanie a príprava  v druhej dekáde 21. storočia Juraj Vantuch Pedagogická fakulta UK Wo...
Post-lisabonský vývoj <ul><li>Európa 2020: Nová stratégia pre zamestnanosť a rast </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>„...
Porovnanie cieľov stratégie 2020 EÚ a SR vo vzdelávaní *  Národný program reforiem SR ** Aktuálne údaje Eurostatu (2009...
Porovnanie cieľov stratégie 2020 EÚ a SR vo vzdelávaní *  Národný program reforiem SR ** Aktuálne údaje Eurostatu (2009...
Vzdelávanie a odborná príprava 2020 5 benčmarkov podľa záverov Rady EÚ (12. máj 2009) <ul><li>Účasť dospelých na CŽV by ma...
Systémové problémy <ul><li>Nízka kvalifikačná úroveň Rómov </li></ul><ul><li>Klesajúca kvalita absolventov </li></ul><ul...
Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces  Monitoring vývoja OVP v SR do roku 2010 (Európske centrum pre rozvoj odborne...
Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces   Problémy  podporných štruktúr OVP v SR do roku 2010 <ul><li>Slabo postupujúc...
Ako využívať ESF? Tri pohľady
Kodanský proces - Kodanské nástroje a princípy <ul><li>Europass (podpora mobility) </li></ul><ul><li>Európsky kvalifikačn...
Kodanský proces - Kodanské nástroje a princípy <ul><li>Kľúčová zmena: Cieľová transformácia programovania OVP </li></ul><...
Iniciatíva „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ ďalej explicitne akcentuje podporu <ul><li>pre flexibilitu...
Usmernenia vo vzťahu ku vzdelávaniu (2/10) <ul><li>Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potre...
Ako využívať ESF? Tri pohľady
 
Téma a Panel č. 2  Atraktivita OVP a ako ju podporovať Je súčasný model financovania OVP podporou alebo prekážkou rozvoj...
Aktuálne otázky financovania jednotlivých segmentov OVP Počiatočné, ďalšie a vzdelávanie pre trh práce.   Juraj Vantuch P...
Novoprijatí žiaci do stredných škôl v r . 1989 a 2006 Pozn.: V 2006: Novoprijatí 4-5 roč G 15 262, Kvinty 8-roč.G 5 17...
Svet práce  Škola Trh vzdelávací c h služieb Trh práce Svet vzdelávania Aký je dopad kapitačného financovania počiatočné...
Financovanie iniciačného OVP <ul><li>Kapitačný princíp </li></ul><ul><li>vyriešil alokáciu a zastropovanie verejných zdro...
Financovanie ďalšieho OVP a CŽV Dospelí vo veku 25-64 v CŽV (%, Eurostat) <ul><li>Stratégia CŽV - stimulovať a dosiahnuť...
Vzdelávanie pre trh práce <ul><li>Aktívna politika trhu práce </li></ul><ul><li>§ 46, §47 a §51 Zákona o službách zamestn...
Prečo je OVP v pasci? <ul><li>Financovanie per capita zmäkčuje výstupné štandardy </li></ul><ul><li>Trh vzdelávacích slu...
 
Téma a Panel č. 3  Prečo je rozpor medzi ponukou a dopytom na trhu práce a ako anticipovať potrebu?  Workshop k iniciatí...
Prečo je rozpor medzi ponukou a dopytom na trhu práce a ako anticipovať potrebu? Hm, a čoho vlastne? Juraj Vantuch Pedago...
Súčasný stav OVP <ul><li>Uhly pohľadu </li></ul><ul><ul><li>Podniková sféra: Nemôžeme ich použiť </li></ul></ul><ul><ul><l...
Svet práce  Škola Trh vzdelávací c h služieb Trh práce Svet vzdelávania Ako zefektívniť sekundárne OVP? Konflikt dvoch s...
3 aspekty poradenstva  Individuálne dispozície Individuálne ciele Uplatnenie na trhu práce 3 aspekty monitoringu Trasovac...
<ul><li>Približovanie výstupu vzdelávania potrebám zamestnávateľov </li></ul><ul><li>Toto je len jeden aspekt!  </li></ul...
Kľúčové problémy Absorpcia know -how monitoringu a anticipácie potrieb Efektivita v alokácii ľudských zdrojov Efektivita ...
Ciele: 1.Vytvorenie a nepretržité fungovanie spoľahlivého a efektívneho systému výskumu, zaznamenávania a mapovania potrie...
ESF-Sektorový operačný program Ľudské zdroje - Podopatrenie 3.3.B Zdroj: Doplnok programu - September 2008 VÝSTUP: Cieľ 2...
ESF-Sektorový operačný program Ľudské zdroje - Podopatrenie 3.3.B Zdroj: Doplnok programu - September 2008 VÝSLEDOK: Cieľ ...
„ Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania v SR pre trh práce”  <ul><li>Vytvoriť a zav...
Nová architektúra programovania a riadenia počiatočného OVP Zákon 184/2008 Z.z. o odb. vzdelávaní a príprave <ul><li>S tra...
Čo a ako anticipovať?
 
Záver - Priority <ul><li>Zosúladenie dopytu a ponuky na trhu práce, </li></ul><ul><li>anticipácia potrieb  - náhrada a...
 Ako zefektívniť sekundárne OVP? Pokusy o direktívne riadenie : Administratívne obmedzenie voľby vzdelávacej cesty Trhov...
Problémy  podporných štruktúr OVP v SR do roku 2010 <ul><li>Nedostatočná reflexia  podnetov EÚ </li></ul><ul><li>(málo ...
Friedrich von Hayek : &quot;Nik t o nem ôž e by ť ve ľ k ý m ekonom o m, k t o je iba ekonom o m - a s o m temer v poku...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Juraj Vantuch: Čo sa deje v OVP v EÚ a čo by nás malo zaujímať najviac?

1,299 views
1,159 views

Published on

Juraj Vantuch, workshop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
329
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Juraj Vantuch: Čo sa deje v OVP v EÚ a čo by nás malo zaujímať najviac?

 1. 1. Téma a Panel č. 1 Čo sa deje v OVP v EÚ a čo by nás malo zaujímať najviac? Lisabonský a postlisabonský vývoj OVP vo svetle stratégie Európa 2020 Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 2. 2. Kodanský proces a program Vzdelávanie a príprava v druhej dekáde 21. storočia Juraj Vantuch Pedagogická fakulta UK Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 3. 3. Post-lisabonský vývoj <ul><li>Európa 2020: Nová stratégia pre zamestnanosť a rast </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>„ Integrované usmernenia stratégie Európa 2020“ </li></ul><ul><li>(Rámec stratégie a reforiem členských štátov ) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Národný program reforiem SR 2011 - apríl 2011 </li></ul><ul><li>(Komplexný návrh ukazovateľov pre štrukturálne politiky) </li></ul><ul><li>Ukazovatele vs Výzvy ?! F.A.H. </li></ul>
 4. 4. Porovnanie cieľov stratégie 2020 EÚ a SR vo vzdelávaní * Národný program reforiem SR ** Aktuálne údaje Eurostatu (2009) <ul><li>Bezproblémové splnenie? </li></ul><ul><li>Bez aspoň výučného listu dlhodobo končí menej ako 7%; </li></ul><ul><li>v r. 2009 dokonca 4,9% oproti priemeru 14,4% v EÚ27 </li></ul><ul><li>V roku 2009 84,7% (Tretí v EÚ) 20-24 r. dosiahlo aspoň ISCED 3C, avšak zhoršovanie ! (z 91,4% v r. 2000 - maximum v EÚ) </li></ul><ul><li>22,3% 15. roč. žiakov rizikových z dôvodu nízkej čitateľskej gramotnosti oproti 18,8% (PISA 2009, úroveň 1a a nižšia) </li></ul><ul><li>Census 2001: Rómovia (89 920) vo veku 20-24 (6 131) vykázali len 19,9% absolventov aspoň na úrovni ISCED 3 </li></ul>Stratégia 2020 - Vzdelávanie Ciele EÚ Ciele SR* Skutočnosť SR** 18-24 roční s ISCED 2 a menej 10 % 6 % 4,9  %
 5. 5. Porovnanie cieľov stratégie 2020 EÚ a SR vo vzdelávaní * Národný program reforiem SR ** Aktuálne údaje Eurostatu (2009) <ul><li>Bezproblémové splnenie? </li></ul><ul><li>V r. 2008 28,6 % 20-24 roč. v programoch ISCED 5-6 (Eurostat) </li></ul><ul><li>Akcelerácia na postupe (napr. oproti 16,7% v r. 2000) </li></ul><ul><li>Aktuálne už vyše 40 % 18 ročných... </li></ul><ul><li>Falošní bakalári – poloviční magistri? </li></ul><ul><li>Aké uplatnenie? - Vysoká prekvalifikovanosť? </li></ul><ul><li>Čo hovorí trasovacia štatistika? </li></ul>Stratégia 2020 - Vzdelávanie Ciele EÚ Ciele SR* Skutočnosť SR** 30 - 34 roční s ISCED 5 a viac 40 % 30 % ?! 17,6  %
 6. 6. Vzdelávanie a odborná príprava 2020 5 benčmarkov podľa záverov Rady EÚ (12. máj 2009) <ul><li>Účasť dospelých na CŽV by mala dosiahnuť 15 %  </li></ul><ul><li>Podiel 15-ročných detí dosahujúcich slabé výsledky v čítaní, matematike a prírodných vedách by mal byť nižší ako 15 %  </li></ul><ul><li>Podiel osôb predčasne ukončujúcich vzdelanie a odbornú prípravu by mal byť menej ako 10 %  </li></ul><ul><li>Podiel osôb vo veku 30–34 rokov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním by mal byť aspoň 40 %  </li></ul><ul><li>Aspoň 95 % detí vo veku od 4 rokov do veku, v ktorom sa začína povinná školská dochádzka, by sa malo zúčastňovať vzdelávania v ranom detstve.  </li></ul>
 7. 7. Systémové problémy <ul><li>Nízka kvalifikačná úroveň Rómov </li></ul><ul><li>Klesajúca kvalita absolventov </li></ul><ul><li>Klesajúca atraktivita ISCED 3C </li></ul><ul><li>Čisto odborné moduly k výučnému listu </li></ul><ul><li>Bakalárske štúdium a vysoké odborné školstvo </li></ul><ul><li>Príprava a status učiteľov a majstrov </li></ul><ul><li>Cieľová transformácia programov (V-Z-P-N) </li></ul>Počty denných absolventov ISCED 3C Rok 1988/89 1998/99 2008/09 Počet 34 562 24 828 11 315
 8. 8. Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces Monitoring vývoja OVP v SR do roku 2010 (Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy – CEDEFOP – www.refernet.sk www.refernet.sk (Zdroje k OVP + všetky monitoringy Refernet Slovensko) Kodanský proces http://www.refernet.sk/images/news/files/Kodansky%20proces%202002-2010(1).pdf A bridge to the future. European policy for vocational education and training 2002-10 National policy report - Slovakia Monitorovacia správa o vývoji OVP v SR v rokoch 2002-2010 (243 strán  ) http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2010/vetpolicy/2010_NPR_SK.pdf
 9. 9. Stratégia 2010: Lisabon a kodanský proces Problémy  podporných štruktúr OVP v SR do roku 2010 <ul><li>Slabo postupujúca implementácia kodanských nástrojov a princípov </li></ul><ul><li>Konceptualizácia –Verejné konzultovanie–Prijatie–Implementácia </li></ul><ul><li>Slovensko obvykle len v prvej fáze! </li></ul><ul><ul><li>Príčiny </li></ul></ul><ul><ul><li>Absencia systémových projektov ESF </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedostatočné prepojenie národných politík a programov EU </li></ul></ul><ul><ul><li>Programová nedôslednosť + pseudoevalvácie ESF </li></ul></ul><ul><ul><li>Sklon k neanalytickému prístupu v tvorbe politík </li></ul></ul>
 10. 10. Ako využívať ESF? Tri pohľady
 11. 11. Kodanský proces - Kodanské nástroje a princípy <ul><li>Europass (podpora mobility) </li></ul><ul><li>Európsky kvalifikačný rámec a Národný kval. rámec </li></ul><ul><li>(8 úrovňová štruktúra – „referencovanie“) </li></ul><ul><li>  Národná sústava kvalifikácií (NSK) </li></ul><ul><li>Riadenie kvality v OVP: CQAF, EQARF, E(N)QAVET </li></ul><ul><li>aktuálne dve nové pracovné skupiny (usmernenia, indikátory) </li></ul><ul><li>ECVET: kreditový systém v OVP </li></ul><ul><li>Uznávanie výsledkov iného ako „školského“ vzdelávania sa </li></ul>
 12. 12. Kodanský proces - Kodanské nástroje a princípy <ul><li>Kľúčová zmena: Cieľová transformácia programovania OVP </li></ul><ul><li>Presun dôrazu na vzdelávacie výsledky ! </li></ul><ul><li>Preč od obsahového programovania vzdelávania? </li></ul><ul><li> Vedomosti-zručnosti-postoje-návyky vs kompetencie </li></ul>Sprievodné produkty cieľovej transformácie Národná sústava povolaní (NSP) Národná sústava kvalifikácií (NSK) Vzdelávacie štandardy Jazyk opisov, miera detailnosti! – Kultúrnopedagogická podmienenosť
 13. 13. Iniciatíva „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ ďalej explicitne akcentuje podporu <ul><li>pre flexibilitu v možnostiach vzdelávania </li></ul><ul><li>pre aplikovanie Európskeho kvalifikačného rámca a Národného kvalifikačného rámca (2010  2013) </li></ul><ul><li>pre uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania </li></ul><ul><li>pre využitie taxonómie/klasifikácie ESCO (Európske zručnosti, kompetencie a zamestnania) </li></ul><ul><li>a tiež navrhuje členským krajinám </li></ul><ul><li>skúmať a pravidelne monitorovať účinnosť daňových a sociálnych systémov </li></ul><ul><li>Koherencia politík? : Daňové incentívy? Podmieňovať sociálne dávky? Model fiškálnej decentralizácie? </li></ul>
 14. 14. Usmernenia vo vzťahu ku vzdelávaniu (2/10) <ul><li>Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania </li></ul><ul><li>(Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná príprava musia byť dopĺňané účinnými stimulmi podporujúcimi celoživotné vzdelávanie .) </li></ul><ul><li>( Efektívne investovať do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim požiadavkám moderných trhov práce. ) </li></ul><ul><li>(Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce .) </li></ul><ul><li>(Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ .) </li></ul>
 15. 15. Ako využívať ESF? Tri pohľady
 16. 17. Téma a Panel č. 2 Atraktivita OVP a ako ju podporovať Je súčasný model financovania OVP podporou alebo prekážkou rozvoja OVP v SR?   Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 17. 18. Aktuálne otázky financovania jednotlivých segmentov OVP Počiatočné, ďalšie a vzdelávanie pre trh práce.   Juraj Vantuch Pedagogická fakulta UK Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 18. 19. Novoprijatí žiaci do stredných škôl v r . 1989 a 2006 Pozn.: V 2006: Novoprijatí 4-5 roč G 15 262, Kvinty 8-roč.G 5 178, Tercie 6-roč. G 65 Spolu v G 20 505 Prepad záujmu o učebné odbory v dôsledku reštrukturalizácie ekonomiky, fiskálnej stimulácie a napriek záujmu o absolventov s výučným listom: „stáť a nie sedieť“ Útek od ISCED 3C : 11 315 denných absolventov v 2008/09, 24828 v 98/99 a 34 562 v 88/89 V roku 2010 bolo na G 17 829 „15 ročných“ , vrátane OVP (236+52) , na SOŠ 40 019, vrátane 131+33 všeobecných ; na konzervatóriách 514
 19. 20. Svet práce Škola Trh vzdelávací c h služieb Trh práce Svet vzdelávania Aký je dopad kapitačného financovania počiatočného OVP? Konflikt dvoch trhov ! OVP v pasci
 20. 21. Financovanie iniciačného OVP <ul><li>Kapitačný princíp </li></ul><ul><li>vyriešil alokáciu a zastropovanie verejných zdrojov (tvrdé rozpočtové obmedzenie) </li></ul><ul><li>zmäkčuje výstupné štandardy </li></ul><ul><li>Tlačí trh vzdelávacích služieb do dominancie nad trhom práce </li></ul><ul><li>Finančné stimuly sekundárneho OVP </li></ul><ul><ul><li>Daňovo uznateľné neduplicitné náklady </li></ul></ul><ul><ul><li>Fond OVP: Mŕtvonarodené dieťa; Train or Pay! (odvodové fondy) </li></ul></ul><ul><ul><li>2% Asignát: Iracionálne dôvody útlmu - krok späť vo vzťahu škôl a zamestnávateľov </li></ul></ul>Dopady opatrení bez korigujúcej protiváhy! Pripravovaná daňovo-odvodová reforma: Príležitosť alebo posledný úder sekundárnemu OVP?
 21. 22. Financovanie ďalšieho OVP a CŽV Dospelí vo veku 25-64 v CŽV (%, Eurostat) <ul><li>Stratégia CŽV - stimulovať a dosiahnuť 15% </li></ul><ul><li>2008 Stimul pre vybrané zdravotnícke profesie (dočasný) </li></ul><ul><li>20% všeobecný daňový stimul definitívne zamietnutý </li></ul><ul><li>2010 2% daňový asignát redukovaný </li></ul>Stimulovať či nestimulovať, to je otázka... Ako to tí Estónci robia? Znamená jednoduchosť aj funkčnosť? *vzdelávanie dospelých daňovo uznateľné (21% úspora ) 2004 2005 2006 2007 2008 EU 27 9.3 9.8 9.7 9.5 9.6 EST * 6.4 5.9 6.5 7.0 9.8 SK 4.3 4.6 4.1 3.9 3.3
 22. 23. Vzdelávanie pre trh práce <ul><li>Aktívna politika trhu práce </li></ul><ul><li>§ 46, §47 a §51 Zákona o službách zamestnanosti 5/2004 Z.z. </li></ul><ul><li>Vzdelávanie nezamestnaných </li></ul><ul><li>Absolventská prax (185 Eur za 20/hod týždenne) </li></ul><ul><li>Štátny rozpočet a ESF – problém adresnosti a účinnosti </li></ul><ul><li>Ako merať mŕtvu váhu? </li></ul><ul><li>Investičné stimuly </li></ul><ul><li>Vzdelávanie novej pracovnej sily podľa potrieb investora financovanej v rámci štátnej pomoci. </li></ul><ul><li>Štátny rozpočet - problematický účinok </li></ul><ul><li>Stimul alebo úplatok? </li></ul>
 23. 24. Prečo je OVP v pasci? <ul><li>Financovanie per capita zmäkčuje výstupné štandardy </li></ul><ul><li>Trh vzdelávacích služieb dominuje nad trhom práce </li></ul><ul><li>Model fiskálnej decentralizácie nestimuluje regionálny rozvoj (sieť! , regionálny manažment ľudských zdrojov ) </li></ul><ul><li>Absencia fiskálnych simulov oslabuje vplyv zamestnávateľov na OVP </li></ul><ul><li>Fragmentácia segmentov OVP (iniciačné, ďalšie, vzdelávanie pre TP) znižuje vzdelávací účinok. </li></ul>Dopady opatrení bez korigujúcej protiváhy:
 24. 26. Téma a Panel č. 3 Prečo je rozpor medzi ponukou a dopytom na trhu práce a ako anticipovať potrebu? Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 25. 27. Prečo je rozpor medzi ponukou a dopytom na trhu práce a ako anticipovať potrebu? Hm, a čoho vlastne? Juraj Vantuch Pedagogická fakulta UK Workshop k iniciatíve P rogram pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Európske informačné centrum, 14.jún 2011
 26. 28. Súčasný stav OVP <ul><li>Uhly pohľadu </li></ul><ul><ul><li>Podniková sféra: Nemôžeme ich použiť </li></ul></ul><ul><ul><li>MPSVR: Musíme to naprávať </li></ul></ul><ul><ul><li>MŠ: Je to vo vašich rukách </li></ul></ul><ul><ul><li>Školy: Sme obeť pomerov </li></ul></ul><ul><ul><li>Rodičia a žiaci: Radšej maturitu a potom sa uvidí </li></ul></ul>Disproporcie medzi ponukou a dopytom : Kde sú naši pracovníci?
 27. 29. Svet práce Škola Trh vzdelávací c h služieb Trh práce Svet vzdelávania Ako zefektívniť sekundárne OVP? Konflikt dvoch svetov ? Konflikt dvoch trhov ! 3 aspekty poradenstva 3 aspekty monitoringu
 28. 30. 3 aspekty poradenstva Individuálne dispozície Individuálne ciele Uplatnenie na trhu práce 3 aspekty monitoringu Trasovacie štatistiky Zisťovanie a prognózovanie dopytu po kvalifikáciách Rozpoznávanie zmeny potrieb „kompetencií“ Zacielenosť na zamestnanosť a nie nezamestnanosť <ul><li>Treba si ich obstarávať! </li></ul><ul><li>Tvrdé regulácie sotva pomôžu – boj proti trhu! </li></ul><ul><li>Permanentne vylepšovať mäkké nástroje! </li></ul>Kde sú (ich) pracovníci?
 29. 31. <ul><li>Približovanie výstupu vzdelávania potrebám zamestnávateľov </li></ul><ul><li>Toto je len jeden aspekt! </li></ul><ul><li>Rozmanité dôvody vzdelávania sa: pre radosť, pre rozvoj osobného potenciálu, pre zvýšenie kvalifikácie, pre zvýšenie zamestnanosti </li></ul><ul><li>Monitorovanie potrieb zamestnávateľov: </li></ul><ul><li>Aktuálny stav – Budúci vývoj (náhrada, rast, rozvoj, obmena) </li></ul><ul><li>Národná sústava povolaní </li></ul><ul><li>(povolania, zamestnania, pracovné pozície; typové pozície) </li></ul><ul><li>Národná sústava kvalifikácií – nadsektorovo! </li></ul><ul><li>Vzdelávacie štandardy (Obsahové a výkonové; Profil absolventa) </li></ul><ul><li>Doriešiť väzby v trojuholníku a jazyk „štandardov“ -podrobnosti </li></ul>Kľúčová úloha pre úspešné napredovanie Cieľová transformácia – “learning outcomes“: VZPN vs kompetencie
 30. 32. Kľúčové problémy Absorpcia know -how monitoringu a anticipácie potrieb Efektivita v alokácii ľudských zdrojov Efektivita v alokácii verejných finančných zdrojov ( aj APTP a ES F ) Ako s privátnymi zdrojmi?(z odvodov, daní, zisku?)
 31. 33. Ciele: 1.Vytvorenie a nepretržité fungovanie spoľahlivého a efektívneho systému výskumu, zaznamenávania a mapovania potrieb trhu práce, obzvlášť týkajúcich sa úrovne kvalifikácií početných profilov a špecializácií odborného vzdelávania a prípravy; 2.Identifikácia technických špecifikácií a parametrov, ktoré vytvárajú a charakterizujú rozličné odborné špecializácie, tak isto ako aj ich účinná interpretácia a prepojenie na osnovy v odbornom vzdelávaní a príprave, založená na báze neustáleho prispôsobovania; ESF- SOP Ľudské zdroje Podopatrenie 3.3.B (2004) Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
 32. 34. ESF-Sektorový operačný program Ľudské zdroje - Podopatrenie 3.3.B Zdroj: Doplnok programu - September 2008 VÝSTUP: Cieľ 2008 1. Počet prieskumov zamestnanosti <ul><ul><li>10 </li></ul></ul>2. Počet prieskumov potrieb trhu práce v profesiách a špecializáciách <ul><ul><li>10 </li></ul></ul>3. Počet štúdií technickej špecifikácie rozličných povolaní (kľúčové povolania korešpondujúce so základnými ekonomickými aktivitami) <ul><ul><li>20 </li></ul></ul>4. Školiaci program pre personál <ul><ul><li>1 </li></ul></ul>
 33. 35. ESF-Sektorový operačný program Ľudské zdroje - Podopatrenie 3.3.B Zdroj: Doplnok programu - September 2008 VÝSLEDOK: Cieľ 2008 <ul><li>Fungujúci elektronický systém výskumu, zaznamenávania a mapovania potrieb trhu práce </li></ul><ul><ul><li>1 </li></ul></ul>2. Koordinačná jednotka pre systémy odborného vzdelávania a prípravy, ďalšieho vzdelávania a trhu práce <ul><ul><li>1 </li></ul></ul>DOPADY: 1. Efektívny a fungujúci elektronický systém výskumu, zaznamenávania a mapovania potrieb trhu práce 1 rok po jeho spustení <ul><ul><li>Áno </li></ul></ul>
 34. 36. „ Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného vzdelávania v SR pre trh práce” <ul><li>Vytvoriť a zaviesť všeobecne záväzný systém monitorovania , prieskumu a dizajnu vzdelávacích potrieb , odvodený od technológií aplikovaných v jednotlivých sektoroch ekonomiky, umožňujúci paralelné zavádzanie aktuálneho odborného a ďalšieho vzdelávania </li></ul><ul><li>(Akademia Istropolitana) </li></ul>ESF-Sektorový operačný program Ľudské zdroje
 35. 37. Nová architektúra programovania a riadenia počiatočného OVP Zákon 184/2008 Z.z. o odb. vzdelávaní a príprave <ul><li>S trategické a koncepčné dokumenty v oblasti OVP </li></ul><ul><li>Rada vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu </li></ul><ul><li>Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy </li></ul><ul><li>(8 – zodpovedné VÚC) </li></ul><ul><li>Odvetvová koncepcia OVP žiakov na výkon povolaní a odborných činností ( 6 - zodpovedné sektorové ministerstvá) </li></ul><ul><li>Plán potrieb trhu práce v oblasti OVP </li></ul><ul><li>(7- zodpovední sektoroví hráči – komory, asociácie) </li></ul>Plánom potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je zamestnávateľmi požadovaný počet absolventov príslušného študijného alebo učebného odboru s predpokladom na päť rokov. Božský princíp vs politika založená na faktoch (evidence based)
 36. 38. Čo a ako anticipovať?
 37. 40. Záver - Priority <ul><li>Zosúladenie dopytu a ponuky na trhu práce, </li></ul><ul><li>anticipácia potrieb - náhrada a zmeny dopytu po pracovnej sile; </li></ul><ul><li>anticipácia zmien dopytu zručností na základe spolupráce výskumu a zamestnávateľov </li></ul><ul><li>Financovanie VET/CŽV </li></ul><ul><li>zosúladenie s modelom poskytovania OVP vrátane MK/QA </li></ul><ul><li>Inštitucionálne predpoklady zmien (predovšetkým pri implementácii kodanských nástrojov); </li></ul><ul><ul><li>Potenciál ESF, PCŽV a medzinárodnej spolupráce </li></ul></ul><ul><li>Kľúčový problém: Čo s Národnou sústavou kvalifikácií , vrátane uznávania kvalifikácií a neformálneho/informálneho vzdelávania sa) a ako vykonať cieľovú transformáciu OVP </li></ul><ul><li>„ Learning outcomes“ : fetiš alebo nevyhnutnosť? </li></ul>
 38. 41. Ako zefektívniť sekundárne OVP? Pokusy o direktívne riadenie : Administratívne obmedzenie voľby vzdelávacej cesty Trhovokompatibilné riešenia: Poradenstvo, monitoring trhu práce, kontrola kvality na výstup e školy, kofinancovanie obstarania pracovnej sily cieľová transformácia poskytovania OVP
 39. 42. Problémy  podporných štruktúr OVP v SR do roku 2010 <ul><li>Nedostatočná reflexia podnetov EÚ </li></ul><ul><li>(málo expertov (EN), slabé zázemie, historicky slabá inštitucionalizácia) </li></ul><ul><li>Nedostatočné využívanie otvorenej metódy koordinácie na poučenia sa zo zahraničných skúseností (o.i. aj „peer learning activities“) pre posilňovanie budúcej národnej expertízy </li></ul><ul><li>Nedostatočné previazanie tvorby národných politík a programov kofinancovaných EU (napr. i PCŽV, ale najmä ESF! – pseudoevalvácie ) </li></ul><ul><li>Slabá implementácia kodanských nástrojov a princípov </li></ul><ul><li>Absencia systémových projektov ESF </li></ul><ul><li>Sklon k neanalytickému prístupu v tvorbe politík </li></ul><ul><li>(Krajina „stratégií“: akožeizmus a cezplotizmus  ) </li></ul>
 40. 43. Friedrich von Hayek : &quot;Nik t o nem ôž e by ť ve ľ k ý m ekonom o m, k t o je iba ekonom o m - a s o m temer v poku š en í doda ť , ž e ekonom, kt o r ý je len ekonom o m, za č ne n ajskôr š kodi ť , ak nebude-pri a mo nebezpe č n ý .„

×