Inovácia v Únii Stanislav Sipko predseda, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Obsah prezentácie <ul><li>Priority EÚ v oblasti inovácií </li></ul><ul><ul><li>úroveň Európskej únie </li></ul></ul><ul><u...
Inovácia – východisko... <ul><li>Inovácia: investície do výskumu a vývoja v Európe nedosahujú ani 2 % v porovnaní s 2,6 % ...
Priority EÚ – úroveň únie <ul><li>dokončenie Európskeho výskumného priestoru, rozvoj programu strategického výskumu zamera...
Priority EÚ – národná úroveň <ul><li>zreformovať vnútroštátne (a regionálne) systémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií ...
Reforma vedy a inovácií na Slovensku <ul><li>Základné otázky: </li></ul><ul><li>Je financovanie vedy a inovácií na Slovens...
Čo je reforma vedy a inovácií? <ul><li>Systémová reforma so začiatkom v roku 2012 </li></ul><ul><li>Nová legislatíva – fle...
Základné štrukturálne problémy <ul><li>Financovanie ako % z HDP – na troch posledných miestach EÚ </li></ul><ul><li>Nestab...
Fakty a čísla – medzinárodná úspešnosť
Fakty a čísla – financovanie vedy <ul><li>Veda je na Slovensku dlhodobo finančne podvyživená. V tejto oblasti sa môžeme po...
Fakty a čísla – dominancia eurofondov <ul><li>Operačný program výskum a vývoj je absolútnym dominantným zdrojom súťažného...
Hlavná úloha eurofondov pre vedu a inovácie <ul><li>V zmysle platnej európskej legislatívy: </li></ul><ul><li>Je určený na...
Doteraz schválené projekty z Operačného programu Výskum a vývoj Materiálový výskum a technické vedy Energetika Informačné ...
Využívame eurofondy vhodne? <ul><li>Základný záver budovanie infraštruktúry pre vedu a inovácie: </li></ul><ul><li>Na Slov...
Ako ďalej? Stále máme jedinečnú šancu... V rámci výziev v OP VaV vzniklo cca. 80 centier excelentnosti. To isté platí pre ...
Ďakujem za pozornosť
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inovácia v Únii

1,095 views

Published on

prezentácia Stanislava Sipka na konferencii Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,095
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
205
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inovácia v Únii

 1. 1. Inovácia v Únii Stanislav Sipko predseda, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
 2. 2. Obsah prezentácie <ul><li>Priority EÚ v oblasti inovácií </li></ul><ul><ul><li>úroveň Európskej únie </li></ul></ul><ul><ul><li>národná úroveň </li></ul></ul><ul><li>Aktuálna východisková situácia na Slovensku </li></ul><ul><ul><li>základné štrukturálne problémy </li></ul></ul><ul><ul><li>fakty a čísla </li></ul></ul><ul><ul><li>výskumná, vývojová a inovačná infraštruktúra </li></ul></ul><ul><ul><li>ako ďalej, Slovensko? </li></ul></ul>
 3. 3. Inovácia – východisko... <ul><li>Inovácia: investície do výskumu a vývoja v Európe nedosahujú ani 2 % v porovnaní s 2,6 % v USA a 3,4 % v Japonsku, pričom dôvodom je najmä nižšia úroveň súkromných investícií. Dôležitá nie je iba absolútna výška finančných prostriedkov investovaných do výskumu a vývoja, Európa sa musí sústrediť na vplyv a skladbu výdavkov na výskum a zlepšiť podmienky pre výskum a vývoj v súkromnom sektore v EÚ. Náš nižší podiel podnikov v oblasti špičkových technológií vysvetľuje polovicu nášho rozdielu s porovnaní s USA. </li></ul>
 4. 4. Priority EÚ – úroveň únie <ul><li>dokončenie Európskeho výskumného priestoru, rozvoj programu strategického výskumu zameraného na riešenie veľkých výziev, akými sú energetická bezpečnosť, doprava, zmena klímy a efektívne využívanie zdrojov, zdravotníctvo a starnutie obyvateľstva, ekologické výrobné postupy a správa pôdy a intenzívnejšia spolupráca v oblasti spoločných programov medzi členskými štátmi a regiónmi, </li></ul><ul><li>zlepšenie rámcových podmienok pre podniky v oblasti inovácií (t. j. vytvorenie jednotného patentu EÚ a osobitného patentového súdu, modernizovanie rámca pre autorské práva a ochranné známky, zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k ochrane duševného vlastníctva, urýchlenie vytvorenia interoperabilných noriem, zlepšenie prístupu ku kapitálu a plné využitie politík v oblasti dopytu, napr. prostredníctvom verejného obstarávania a inteligentnej regulácie), </li></ul><ul><li>vytvorenie „európskych partnerstiev v oblasti inovácie“ na úrovni EÚ a vnútroštátnych úrovniach s cieľom urýchliť rozvoj a využívanie technológií, ktoré sú potrebné na zvládnutie rozpoznaných výziev. Prvé partnerstvá sa zamerajú na: „rozvoj bio-hospodárstva do roku 2020“, „kľúčové technológie umožňujúce formovať priemyselnú budúcnosť Európy“ a „technológie umožňujúce starším ľuďom nezávislý život a aktívnu účasť na živote spoločnosti“, </li></ul><ul><li>posilnenie a rozvoj nástrojov EÚ na podporu inovácie (napr. štrukturálnych fondov, fondov na rozvoj vidieka, rámcových programov v oblasti výskumu a vývoja, rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, Európskeho strategického plánu pre energetické technológie), a to aj prostredníctvom užšej spolupráce s Európskou investičnou bankou a zjednodušením administratívnych postupov s cieľom uľahčiť najmä malým a stredným podnikom prístup k financovaniu a priniesť inovatívne mechanizmy spojené s trhom s uhlíkom, predovšetkým pre rýchlo sa vyvíjajúce odvetvia, </li></ul><ul><li>podporovanie znalostných partnerstiev a posilňovanie prepojenia medzi vzdelávaním, podnikaním, výskumom a inováciou aj prostredníctvom Európskeho inovačného a technologického inštitútu a podporovaním podnikania prostredníctvom podpory mladých inovačných spoločností. </li></ul>
 5. 5. Priority EÚ – národná úroveň <ul><li>zreformovať vnútroštátne (a regionálne) systémy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na podporu excelentnosti a inteligentnej špecializácie, zlepšiť spoluprácu medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi, realizovať spoločné programy a zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu v oblastiach, ktoré prinášajú EÚ pridanú hodnotu, a primerane prispôsobiť vnútroštátne postupy financovania s cieľom zabezpečiť šírenie technológií na území EÚ, </li></ul><ul><li>zabezpečiť dostatočný prísun absolventov vedeckých, matematických a inžinierskych odborov a zabezpečiť, aby sa učebné osnovy sústredili na podporovanie kreativity, inovácie a podnikania, </li></ul><ul><li>uprednostňovať investície do vzdelávania, vrátane využívania daňových stimulov a iných finančných nástrojov na podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja vo väčšej miere. </li></ul>
 6. 6. Reforma vedy a inovácií na Slovensku <ul><li>Základné otázky: </li></ul><ul><li>Je financovanie vedy a inovácií na Slovensku čiernou dierou a kedy KONEČNE prebehne funkčná udržateľná reforma? </li></ul><ul><li>Je oblasť vedy, vzdelávania a inovácií na Slovensku prioritou? </li></ul><ul><li>Prečo investovať do vedy a inovácií? </li></ul><ul><li>Prečo by mali verejné zdroje pomáhať podnikom? </li></ul>
 7. 7. Čo je reforma vedy a inovácií? <ul><li>Systémová reforma so začiatkom v roku 2012 </li></ul><ul><li>Nová legislatíva – flexibilnejšia a menej rigidná </li></ul><ul><li>Nový systém financovania s dôrazom na kvalitu </li></ul><ul><li>Nový systém riadenia vednej a technickej politiky </li></ul><ul><li>Medzinárodný kredit, medzinárodná spolupráca </li></ul><ul><li>Systém kontroly kvality výstupov projektov financovaných z verejných zdrojov </li></ul><ul><li>Viac verejných zdrojov do financovania vedy? </li></ul>
 8. 8. Základné štrukturálne problémy <ul><li>Financovanie ako % z HDP – na troch posledných miestach EÚ </li></ul><ul><li>Nestabilné a nepredvídateľné financovanie vedy a inovácií </li></ul><ul><li>Vedná a inovačná politiky dlhšiu dobu v stave nedokončenej reformy </li></ul><ul><li>Chýbajúca diskusia a interakcia medzi predstaviteľmi vedy a inovácií a výkonnou mocou </li></ul><ul><li>Fragmentácia vedeckej komunity </li></ul><ul><li>Zlý imidž slovenskej vedy medzi verejnosťou </li></ul><ul><li>Neexistencia základných infraštruktúr potrebných pre modernú vednú a inovačnú politiku </li></ul><ul><li>Nefunkčné financovanie vedy z iných zdrojov, ako eurofondy </li></ul><ul><li>Paradox eurofondov – hlavný finančný nástroj štátnej vednej a technickej politiky, ktorý v skutočnosti funguje mimo systému vednej politiky </li></ul><ul><li>Nekoncepčné a nestrategické riadenie Operačného programu Výskum a vývoj, ako dominantného zdroja financovania vedy – odrezanosť od vednej a technickej politiky </li></ul><ul><li>Neuspokojivé čerpanie zazmluvnených projektov z Operačného programu Výskum a vývoj </li></ul><ul><li>Neúnosná byrokratickú záťaž pre implementáciu projektov Operačného programu Výskum a vývoj – toto je oblasť, ktorú má samotná vláda SR vo svojich programových tézach ako prioritu </li></ul><ul><li>Akumulácia tematických projektov v Bratislave, Žiline, Košiciach a Žiari nad Hronom, ktoré majú nadväznosť na kľúčové priemyselné odvetvia Slovenska </li></ul>
 9. 9. Fakty a čísla – medzinárodná úspešnosť
 10. 10. Fakty a čísla – financovanie vedy <ul><li>Veda je na Slovensku dlhodobo finančne podvyživená. V tejto oblasti sa môžeme porovnávať len s krajinami ako Rumunsko a Bulharsko, pričom aj tieto nás podľa posledných oficiálnych štatistík predbehli a  Slovensko je s hodnotou investícii do vedy na úrovni 0,48% z HDP na úplnom chvoste Európskej únie spoločne s Cyprom a Litvou (tieto majú údaj na úrovni 0,46% z HDP). </li></ul>
 11. 11. Fakty a čísla – dominancia eurofondov <ul><li>Operačný program výskum a vývoj je absolútnym dominantným zdrojom súťažného financovania vedy na Slovensku – čo je v rozpore s EÚ legislatívou o štrukturálnych fondoch a súčasne to deformuje slovenskú vedu </li></ul>
 12. 12. Hlavná úloha eurofondov pre vedu a inovácie <ul><li>V zmysle platnej európskej legislatívy: </li></ul><ul><li>Je určený na zlepšenie infraštruktúry (t.j. prístrojového, laboratórneho a technického vybavenia) vedeckých inštitúcií tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť slovenských vedcov aj v porovnaní zo zahraničím a aby boli platnými partnermi pre moderné veľké medzinárodné výskumné konzorciá. </li></ul><ul><li>Nie je a nemôže byť určený na financovanie samotného výskumu – na to je určený Bruselom riadený 7. Rámcový program EÚ pre výskum a vývoj a národné zdroje mimo štrukturálnych fondov. V prípade, že budeme oficiálne deklarovať, že ideme prostredníctvom OP VaV podporovať samotný výskum a nie kúpu prístrojov a budovanie vedeckej infraštruktúry – porušujeme platnú legislatívu EÚ. </li></ul>
 13. 13. Doteraz schválené projekty z Operačného programu Výskum a vývoj Materiálový výskum a technické vedy Energetika Informačné technológie Iné Lekárske vedy
 14. 14. Využívame eurofondy vhodne? <ul><li>Základný záver budovanie infraštruktúry pre vedu a inovácie: </li></ul><ul><li>Na Slovensku máme niekoľko stoviek relatívne malých a od seba izolovaných projektov na budovanie vedeckej a inovačnej infraštruktúry </li></ul><ul><li>Nadmerná byrokracia zabíja vedu a inovácie a dostáva prednosť pred reálnym obsahom a výstupmi z projektov </li></ul><ul><li>Negatívne dôsledky </li></ul><ul><li>Na Slovensku chýba čo i len náznak budovania unikátnych vedeckých infraštruktúr, na ktoré v iných členských štátoch EÚ využívajú eurofondy (vedecké parky, inovatívne regionálne klastre, vedecké mestá, národné výskumné centrá orientované na prioritné témy...) </li></ul><ul><li>Operačný program Výskum a vývoj de facto supluje národnú grantovú agentúru pre podporu výskumno-vývojových projektov a táto skutočnosť má negatívne dôsledky </li></ul><ul><li>Pozitívne zistenie – všetko zlé je na niečo dobré </li></ul><ul><li>Rozbieha sa prvá strešná iniciatíva – kompetenčné centrá - ktorá vznikla po silnom tlaku systémom bottom-up </li></ul><ul><li>Vedecká komunita začína byť pod tlakom okolnosti aktívnejšia a viac o sebe hovorí v médiách </li></ul><ul><li>Prirodzená koncentrácia prioritných tém : </li></ul><ul><ul><li>energetika; </li></ul></ul><ul><ul><li>progresívne materiály a technológie; </li></ul></ul><ul><ul><li>biomedicína a biotechnológie; </li></ul></ul><ul><ul><li>aplikované informačné technológie (smart systémy, inteligentné výrobné systémy, digitálny podnik, IT systémy pre potreby priemyslu a služieb) </li></ul></ul><ul><ul><li>integrovaný manažment krajiny, prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana </li></ul></ul>
 15. 15. Ako ďalej? Stále máme jedinečnú šancu... V rámci výziev v OP VaV vzniklo cca. 80 centier excelentnosti. To isté platí pre priemyselno-akademické výskumno-vývojové centrá. Ide o projekty bez ďalšieho pokračovania, s menším rozpočtom, ktoré pokračovali v trende fragmentácie slovenskej vedy Kompetenčné centrá ako prvá integrovaná strešná iniciatíva predstavujú dôležitý krok k prepojeniu akademického a privátneho sektora. Na Slovensku ich bude 8. Na nich by mali nadväzovať obsahové projekty zamerané na dobudovanie ich infraštruktúry a prvá etapa budovania vedeckých parkov. Nový Operačný program Vedecké parky spájajú miestny a medzinárodný akademický a privátny sektor dlhodobo udržateľným spôsobom. Ich vybudovanie je dlhodobá záležitosť a bude nutné pokračovať v ich dobudovaní v rámci ďalšieho programového obdobia, v ktorom by tieto veľké sofistikované vedecké infraštruktúrne celky mali mať prioritné postavenie. Komplementárne zdroje a systém Národné zdroje nikdy nenahradia možnosti eurofondov, ale môžu komplementárne financovať samotný výskum v rámci novej infraštruktúry Súčasne musí bez ohľadu na pravidelné výmeny vlád fungovať relatívne apolitický systém vednej a inovačnej politiky Horizont 1: Centrá excelentnosti Výskumno-vývojové centrá Aplikovaný výskum Horizont 2: Kompetenčné centrá Prvá etapa budovania unikátnych vedecko-inovačných celkov Horizont 3: Dobudovanie vedeckých parkov Vedecké mesto/regionálny cluster dokončené 2010-2015 2014-2020
 16. 16. Ďakujem za pozornosť

×