Mládež v pohybe Michal Fedák, SAIA, n. o.
Čo je „Mládež v pohybe“? <ul><li>Iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých  ľudí smerom k i nteligentnému ...
O čo ide? Východiská... <ul><li>Budúca prosperita Európy závisí od jej mládeže... ALE: </li></ul><ul><li>nezamestnanosť ml...
O čo ide? Východiská... <ul><li>Do roku 2020 sa odhaduje, že 35 % všetkých pracovných miest si bude vyžadovať vysokú kvali...
Ciele... <ul><li>Znížiť nezamestnanosť mladých ľudí, a teda zlepšiť prechod mladých ľudí na trh práce </li></ul><ul><li>Zl...
Ako na to? Podľa EÚ... (1) <ul><li>4 hlavné smery činnosti: </li></ul><ul><ul><li>I. Zmeny v systéme celoživotného vzdelá...
Ako na to? Podľa EÚ... (2) <ul><ul><li>II. Vyššie (vysokoškolské) vzdelávanie ako dôležitý nástroj znalostnej ekonomiky: ...
Ako na to? Podľa EÚ... (3) <ul><ul><li>III. Podpora mobility: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>do 2020 – všetci mladí ľudia...
Ako na to? Podľa EÚ... (4) <ul><ul><li>IV. Podpora zamestnanosti/zamestnateľnosti mladých ľudí z „politickej“ úrovne: </l...
Viac info o iniciatíve... <ul><li>Európsky portál „Mládež v pohybe“: </li></ul><ul><li>http://europa.eu/youthonthemove/ </...
Ako je na tom Slovensko? <ul><li>Predčasný odchod zo vzdelávania </li></ul><ul><li>Zamestnateľnosť vs. vzdelanie </li></ul...
SK – predčasný odchod zo vzdelávania <ul><li>Vzdelávanie len na úrovni ZŠ končí 4,9 % žiakov (ostatní pokračujú) </li></ul...
SK – zamestnateľnosť vs. vzdelanie <ul><li>Zdroje: </li></ul><ul><li>ÚPSVaR – www.upsvar.sk </li></ul><ul><li>UIPŠ – www...
SK – kvalita VŠ (1) <ul><li>VŠ klasicky vnímané ako „školy“, nie ako vedecko-výskumné základne poskytujúce – okrem iného...
SK – kvalita VŠ (2) Spokojnosť absolventov s absolvovanou VŠ – niektoré faktory Zdroj: Prieskum ARRA medzi absolventami ...
VŠ a prax VŠ učitelia: Do akej miery súvisí Vaša aktuálna práca s tým, čo ste študovali? Zdroj: prieskumy ARRA ( www.arra....
VŠ a prax Odhadnite, koľko z toho, čo ste sa naučili na VŠ, robíte v praxi... Absolventi: Zdroj: prieskumy ARRA ( www.arra...
Otvorenosť/uzavretosť VŠ <ul><li>Reflexia potrieb praxe...? Čo zmeniť? Ako? </li></ul><ul><li>Mobilita študentov: </li></u...
Otvorenosť/uzavretosť VŠ <ul><li>Mobilita študentov: </li></ul><ul><ul><li>Horizontálna (kreditová) </li></ul></ul><ul><ul...
Otvorenosť/uzavretosť VŠ <ul><li>Mobilita VŠ učiteľov/výskumníkov? Medzinárodná spolupráca? </li></ul><ul><ul><li>Podľa pr...
Ďalšie okruhy... <ul><li>Servisy pre uľahčenie zamestnania mladých ľudí (napr. www.eures.sk , www.euraxess.sk ) </li></...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ... <ul><li>Michal Fedák, </li></ul><ul><li>SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul><ul><l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mládež v pohybe

1,066 views

Published on

prezentácia Michala Fedáka na konferencii Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,066
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
169
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mládež v pohybe

 1. 1. Mládež v pohybe Michal Fedák, SAIA, n. o.
 2. 2. Čo je „Mládež v pohybe“? <ul><li>Iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k i nteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej úni i </li></ul><ul><li>Nadväzuje na dokument Európa 2020 </li></ul>
 3. 3. O čo ide? Východiská... <ul><li>Budúca prosperita Európy závisí od jej mládeže... ALE: </li></ul><ul><li>nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ dosahuje neprijateľne vysokú hodnotu takmer 21 % </li></ul><ul><li>mnohí mladí ľudia odchádzajú zo školy predčasne </li></ul><ul><ul><li>14,4 % 18-24-ročných v EÚ má menej ako vyššie stredoškolské vzdelanie a nenavštevuje žiadne ďalšie vzdelávanie či odbornú prípravu </li></ul></ul>
 4. 4. O čo ide? Východiská... <ul><li>Do roku 2020 sa odhaduje, že 35 % všetkých pracovných miest si bude vyžadovať vysokú kvalifikáciu v kombinácii so schopnosťou prispôsobiť sa a inovovať (dnes 29 % ) </li></ul><ul><ul><li>V súčasnosti je v EÚ 31,1 % ľudí s VŠ vzdelaním ( takmer 40 % v USA a vyše 50 % v Japonsku ) </li></ul></ul><ul><li>Čoraz viac pracovných miest si vyžaduje elektronické zručnosti, pričom EÚ trpí nedostatkom vysokokvalifikovaných pracovníkov IKT. </li></ul>
 5. 5. Ciele... <ul><li>Znížiť nezamestnanosť mladých ľudí, a teda zlepšiť prechod mladých ľudí na trh práce </li></ul><ul><li>Zlepšiť situáciu aj v gramotnosti </li></ul><ul><ul><li>24,1 % 15-ročných nedosahuje dobré výsledky gramotnosti v čítaní </li></ul></ul><ul><li>Znížiť predčasný odchod zo škôl na 10 % </li></ul><ul><li>Do 2020 minimálne 40 % vysokoškolského alebo ekvivalentného vzdelania medzi 30-34-ročnými ľuďmi </li></ul>
 6. 6. Ako na to? Podľa EÚ... (1) <ul><li>4 hlavné smery činnosti: </li></ul><ul><ul><li>I. Zmeny v systéme celoživotného vzdelávania </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rozvoj kľúčových kompetencií (napr. gramotnosť, IKT, soft skills) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zvyšovanie kvalifikácie formou neformálneho a informálneho vzdelávania </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Riešiť predčasné odchody zo vzdelania </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podpora učňovského vzdelávania a vysokokvalitných stáží na premostenie vzdelávania s trhom práce </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>=> cieľ: kvalitné výsledky v súlade s potrebami pracovného trhu </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Ako na to? Podľa EÚ... (2) <ul><ul><li>II. Vyššie (vysokoškolské) vzdelávanie ako dôležitý nástroj znalostnej ekonomiky: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zvýšiť % mladých ľudí s VŠ vzdelaním </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zatraktívniť VŠ a otvoriť ich ostatnému svetu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zvýšiť vzdelávaciu a vedeckú mobilitu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zvýšiť zamestnateľnosť mladých ľudí </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zvýšiť kvalitu, príťažlivosť a reakcieschopnosť VŠ inštitúcií voči svetu </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Ako na to? Podľa EÚ... (3) <ul><ul><li>III. Podpora mobility: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>do 2020 – všetci mladí ľudia majú mať možnosť stráviť časť štúdia v zahraničí </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A to aj prostredníctvom odbornej prípravy na pracovisku </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prepájanie podpory mobilít z EÚ s národnými a regionálnymi zdrojmi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>systematické odstraňovanie prekážok mobility a monitorovanie pokroku v jednotlivých krajinách </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>podpora pracovnej mobility (informačný servis – EURES), resp. možnosť podpory mobility podnikateľov </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Ako na to? Podľa EÚ... (4) <ul><ul><li>IV. Podpora zamestnanosti/zamestnateľnosti mladých ľudí z „politickej“ úrovne: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rámec prioritných opatrení politiky na úrovni štátov a EÚ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zvláštny dôraz na úlohu štátnych služieb zamestnanosti </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Podpora iniciatívy na ochranu mládeže, ktorá má zaručiť, aby bol každý mladý človek zamestnaný, pokračoval vo vzdelávaní alebo v aktivácii </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zriadenie európskeho monitora voľných pracovných miest </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Podpora mladých podnikateľov </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Viac info o iniciatíve... <ul><li>Európsky portál „Mládež v pohybe“: </li></ul><ul><li>http://europa.eu/youthonthemove/ </li></ul><ul><li>prípadne v Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC – kontakt na www.saaic.sk ) </li></ul>
 11. 11. Ako je na tom Slovensko? <ul><li>Predčasný odchod zo vzdelávania </li></ul><ul><li>Zamestnateľnosť vs. vzdelanie </li></ul><ul><li>Kvalita vysokoškolského vzdelávania (vysokých škôl) </li></ul><ul><ul><li>Otvorenosť VŠ systému </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobilita v štúdiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Medzinárodná spolupráca vo vede </li></ul></ul><ul><li>... </li></ul>
 12. 12. SK – predčasný odchod zo vzdelávania <ul><li>Vzdelávanie len na úrovni ZŠ končí 4,9 % žiakov (ostatní pokračujú) </li></ul><ul><ul><li>+ pod 10 % požadovanými EÚ, ale... </li></ul></ul><ul><ul><li>až 80 % z nich je nezamestnaných, resp. neaktívnych </li></ul></ul><ul><li>Zdroj: </li></ul><ul><li>Eurostat (Labour Force Survey) </li></ul><ul><li>MEMO/11/52 - Early school leaving in Europe – Questions and answers </li></ul>
 13. 13. SK – zamestnateľnosť vs. vzdelanie <ul><li>Zdroje: </li></ul><ul><li>ÚPSVaR – www.upsvar.sk </li></ul><ul><li>UIPŠ – www.uips.sk </li></ul>
 14. 14. SK – kvalita VŠ (1) <ul><li>VŠ klasicky vnímané ako „školy“, nie ako vedecko-výskumné základne poskytujúce – okrem iného – prenos najaktuálnejších poznatkov/výsledkov výskumov do spoločnosti, a tak do praxe </li></ul><ul><li>V žiadnom svetovo uznávanom rankingu (zameranom na kvalitatívne ukazovatele) </li></ul><ul><ul><ul><li>Napr. ARWU, THES, resp. QS a pod. </li></ul></ul></ul><ul><li>Príliš uzavreté „svetu“ </li></ul>
 15. 15. SK – kvalita VŠ (2) Spokojnosť absolventov s absolvovanou VŠ – niektoré faktory Zdroj: Prieskum ARRA medzi absolventami VŠ ( www.arra.sk )
 16. 16. VŠ a prax VŠ učitelia: Do akej miery súvisí Vaša aktuálna práca s tým, čo ste študovali? Zdroj: prieskumy ARRA ( www.arra.sk ) Poskytli Vám v škole možnosť praxe v študovanom odbore? Absolventi:
 17. 17. VŠ a prax Odhadnite, koľko z toho, čo ste sa naučili na VŠ, robíte v praxi... Absolventi: Zdroj: prieskumy ARRA ( www.arra.sk )
 18. 18. Otvorenosť/uzavretosť VŠ <ul><li>Reflexia potrieb praxe...? Čo zmeniť? Ako? </li></ul><ul><li>Mobilita študentov: </li></ul><ul><ul><li>Vertikálna </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>takmer neexistuje mobilita v rámci Slovenska medzi jednotlivými stupňami štúdia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>máme prvenstvo v Európe v odlive študentov odchádzajúcich na celé štúdium do zahraničia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ale sme na chvoste v schopnosti pritiahnuť študentov zo zahraničia k nám </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Otvorenosť/uzavretosť VŠ <ul><li>Mobilita študentov: </li></ul><ul><ul><li>Horizontálna (kreditová) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Slabá obojsmerne, ale tiež prevažuje „export“ nad „importom“ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Čo sú prekážky „kreditovej“ mobility? Čo zmeniť? </li></ul></ul><ul><ul><li>Čo sú prekážky pre zatraktívnenie Slovenska pre zahraničných záujemcov? Čo zmeniť? </li></ul></ul>
 20. 20. Otvorenosť/uzavretosť VŠ <ul><li>Mobilita VŠ učiteľov/výskumníkov? Medzinárodná spolupráca? </li></ul><ul><ul><li>Podľa prieskumu len 1/3 VŠ učiteľov je aktuálne zapojená do medzinárodnej spolupráce </li></ul></ul><ul><ul><li>Čo sú prekážky v mobilite VŠ učiteľov/výskumníkov? Čo zmeniť? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ako zatraktívniť naše VŠ pre VŠ učiteľov a výskumníkov zo zahraničia? </li></ul></ul>
 21. 21. Ďalšie okruhy... <ul><li>Servisy pre uľahčenie zamestnania mladých ľudí (napr. www.eures.sk , www.euraxess.sk ) </li></ul><ul><li>Podporné schémy: </li></ul><ul><ul><ul><li>Podnikanie mladých </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mobilita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zvyšovanie kvality vzdelávanie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Prepojenie národných a európskych zdrojov... </li></ul></ul><ul><li>... a iné... </li></ul>
 22. 22. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ... <ul><li>Michal Fedák, </li></ul><ul><li>SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×