Jelena Mickić - Značaj društvenih medija u funkciji uspešnog poslovanja
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Jelena Mickić - Značaj društvenih medija u funkciji uspešnog poslovanja

on

 • 1,455 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,455
Views on SlideShare
1,318
Embed Views
137

Actions

Likes
0
Downloads
23
Comments
0

5 Embeds 137

http://www.bizbuzz.rs 130
http://demo.bizbuzz.rs 3
http://www.slideshare.net 2
http://bizbuzz.vrs 1
http://bizbuzz.vrs 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Jelena Mickić - Značaj društvenih medija u funkciji uspešnog poslovanja Presentation Transcript

 • 1. D ru š tveni medij i u funkciji uspe š no g poslovanj a mr Jelena Micki ć b i Zb u ZZ Niš, 28-30.10.2009.
 • 2. Uspe š no poslovanje = generisanje profita Offline strategije + online strategije Benefiti upotrebe dru š tvenih medija Promocija Brendiranje Prodaja Odnosi sa javno šć u Marketing Korisni č ki servi s Analiza tr ž i š ta (ciljne grupe, konkurencije) Dru š tvena odgovornost
 • 3. Upotreba Interneta u Srbiji
  • 36,7% doma ć instava poseduje Internet priklju č ak
  • 1 450 000 lica dnevno koristi Internet
  • 56,6% tra ž i informacije o robi i uslugama
  Republi č ki zavod za statistiku Srbije septembar, 2009 .
 • 4. Kontekst dru š tvenih medija
  • Dru š tveni mediji transformi š u na č in uspostavljanja odnosa i poslovanja na internetu
  • Dobra komunikacija
  • uslov uspe š nosti
  • Atmosfera dijaloga
 • 5. Ranije samo Kompanija >>>>> Mas mediji >>>>> Potro š a č i
 • 6. Danas i Kompanija <<<<>>>> Potro š a č ( i )
 • 7. Fokusirana, ciljana, direktna i personalizovana komunikacija
 • 8. S adr ž aj dru š tvenih medija
  • Edukativan
  • Informativan
  • Zabavan
  • Relevantan
  • Afirmativan
  • Interaktivan
  Cilj saopštiti ono što je vama bitno na način koji je drugima relevantan .
 • 9.
  • Kompanija nije ma š ina, nju č ine ljudi.
  • Dru š tveni mediji su lice va š e kompanije u javnosti .
  • Budite:
  • Inspirativni, brinite za druge_ pathos
  • Razumljivi i prijem č ivi onima kojima se obra ć ate_ logos
  • Moralni_ ethos
 • 10. Kako ne treba raditi 1
 • 11. Kako ne treba raditi 2
 • 12. Posledice
 • 13. Nau č ena lekcija
 • 14. Saveti za kraj
  • Uskladite va š e ciljeve i resurse sa potrebama ciljne grupe
  • Planirajte kampanju, evaluirajte rezultate
  • Budite autenti č ni i iskreni u nameri i nastupu
  • Ve ž bajte upotrebu dru š tvenih medija
  • Vodite ra č una o sopstvenoj reputaciji
  • Redovno a ž urirajte sadr ž aj
  • Vodite ra č una o pravopisu i gramatici jezika koji upotrebljavate
 • 15. Hvala na pažnji Jelena Micki ć [email_address]