Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case study sekcija MP

913 views

Published on

Predavanje održano na ESTIEM Case Study sekciji. Kroz primer iz ličnog iskustva "Microsoft Sinergija" ali i primere drugih, predstavljeno je upravljanje marketing komunikacijama sa posebnim naglaskom na on-line komunikaciju.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Case study sekcija MP

 1. 1. Microsoft SinergijaCase Study sekcijaMilica Pejović Free Powerpoint Templates 2.12.2011.1
 2. 2. Današnja agenda Intro • Ko sam ja? • Ko ste vi? • Event organization Sinergija • Case study Komunikacije • Sve što ste oduvek znali... Vežbica • A sad malo vi • Ključne poruke • Resursi Petak • Kontakt 2
 3. 3. Intro Komunikacije• FON (integrisane, marketing, on• ESTIEM line, off line, direktne i• Vip Mobile indireknte…)• Kraft Foods• Microsoft Organizacija Odnosi (poslovanja, (sa potrošačima, događaja, s javnošdu, sa procesa, klijentima i vremena, sponzorima, sa resursa...) zajednicom...) 33
 4. 4. Microsoft Sinergija• Realni case, organizacija najvede IT konferencije u regionu Fundraising Odnosi sa sponzorima Vendor management PR Administracija Odnosi sa zajednicom Logistika Brendiranje Expo Marketing IT People management Content management Finansije ... 44
 5. 5. MS Sinergija – zadatak studije slučaja• predlog strateškog PR plana Sinergije, uključujudi koncept, odnose sa medijima i eventualne promene ili korekcije koncepta Sinergije.• predlog kreativnog rešenja za kompletnu realizaciju Sinergije uključujudi odabir tema i mesta odrzavanja konferencije.• Strategiju odnosa sa sponzorima i plan prikupljanja, upravljanja i organizaciju sponzorstava.• predlog organizacionog tima koji bio radio na Sinergiji po rolama (npr. PR, Mktg, Logistika, itd.).• Predlog budžeta i finansijskog modela. 5
 6. 6. Komunikacije Zvanična saopštenja Website Body languageDruštvene mreže Imidž Networking 6
 7. 7. Poruka broj 1:Komunikacije su svuda oko nas, kada se bavimonjima, bavimo se INTEGRISANO! 7
 8. 8. On line komunikacija• Cilj?• Kome se obradate, a ko de sve čuti?• Koje alate/kanale dete upotrebiti?• Kako dete se opravdati? 8
 9. 9. Primer Microsoft Sinergija - cilj Pozicioniranje Sinergije kao Awareness Engagement Share jedinstvenog mesta gde se upoznaju najnovije tehnologije• You Tube • Promo periodi • Logo contest iz oblasti IT-ja teaser-i • Direct mailing • Photo contest• Baneri • Affiliate • Added value• Newsletter 9
 10. 10. Microsoft Sinergija - publika Jedinstvene poruke, spremni odgovori 10
 11. 11. Poruka broj 2:Vaša komunikaciona strategija mora imati cilj.Kada odredite cilj, u svim aktivnostima ste sanjim KONZISTENTNI! 11
 12. 12. Popularni on-line kanaliWebsajt www.mssinergija.net LinkedIn – grupe, diskusije, članciMikrosajt Pretraživači – SEM, SEOhttp://www.microsoft.com/serbia/small-medium-business/ Blog – added value http://www.telenor.rs/sr/O- Telenoru/Telenor-u-Baneri – dobar media plan Srbiji/Novosti/2010/Telenor- zvanicni-mobility-partner/?pn=1Facebook dijalog! YouTube – sharableTwitter ... 12
 13. 13. Evaluacija• Prednost on line kanala je upravo u merljivosti rezultataNeki od pokazatelja:• CTR – Clickthrough rate• Analitika posedenosti sajta• Lajkeri, foloveri, šerovi…  13
 14. 14. Poruka broj 3:Pre nego što krenete u realizaciju komunikacionestrategije, ustanovite način kako dete pratiti iizmeriti rezultate i obavezno na kraju uraditeEVALUACIJU! 14
 15. 15. 15
 16. 16. VežbaOsmisliti strategiju on-line nastupa projekta ili događajapo želji.Neki od predloga:• Case Study Show• Symorg• Predstavljanje novog proizvoda ili usluge na tržištu Srbije putem on line kanala (npr. Nokia Lumia, Office 365, Windows 8...) 16
 17. 17. Resursi• http://www.draganadjermanovic.com/• http://www.istokpavlovic.com/blog/• http://www.draganvaragic.com/• http://www.pedya.rs• http://socialmediatoday.com/• http://www.stefanjocic.com/• http://www.snajper.rs/ 17
 18. 18. Ključne poruke za kraj Konzistentnost Integrisane Evaluacija Komunikacije 18
 19. 19. Hvala na pažnji! Milica Pejovid milicapejovic86@hotmail.com 19

×