Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uglješa Atanacković - PRiZNANJE 2011

574 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uglješa Atanacković - PRiZNANJE 2011

 1. 1. DRUŠTVENO ODGOVORNOPOSLOVANJE KAO DEO STRATEGIJE ODNOSA S JAVNOŠĆU KOMPANIJE Mentor: dr Danijela Lalić Uglješa Atanacković Novi Sad, 2011.
 2. 2. Sadržaj:3.Teorijski prikaz • Pojam i razvoj društveno odgovornog poslovanja • Važnost primene koncepta društveno odgovornog poslovanja • Stubovi koncepta društveno odgovornog poslovanja • Društveno odgovorno poslovanje u Srbiji • Izgradnja reputacije kompanije uz primenu društveno odgovornog poslovanja4.Prikaz istraživanja • Hipoteze istraživanja • Metodologija istraživanja • Rezultati istraživanja5.Zaključak
 3. 3. Pojam društveno odgovornog poslovanja:DOP «koncept prema kojem preduzeće na dobrovoljnomprincipu integriše brigu o društvenim pitanjima i zaštitiživotne sredine u svoje poslovne aktivnosti i odnose sstejkholderima (vlasnicima, deoničarima, zaposlenima,potrošačima, dobavljačima, vladom, medijima i širomjavnošću). (Izvor: EC White Paper on Corporate Social Responsibility,2003)“promovisanje odgovorne prakse u privredi koja privredi idruštvu koristi te olakšava ostvarenje društvenog, privrednog,ekološki održivog razvoja maksimirajući pozitivan uticajprivrede na društvo, uz istovremeno svođenje negativnihposledica na minimum.” (Izvor: International Business Leaders Forum(IBLF))
 4. 4. Razvoj društveno odgovornog poslovanja:• šira upotreba 1960-ih i ‘70-ih godina XX veka• Mesopotamija 2700 god. p.n.e. Zakoni usmereni naograničenost privrednih aktivnosti radi zaštite šuma i životnesredine• početak XX veka u SAD-u društveni pokret za ograničavanjemoći velikih kompanija i veću obzirnost prema radnicima• 1960-ih i ‘70-ih pokreti za zaštitu ljudskih prava, potrošača iživotne sredine- uticaj na kompanije Oni koji imaju velikumoć imaju i veliku odgovornost• 2000 god. Velika Britanija- ministar za društveno odgovornoposlovanje• 2001. god. Evropska komisija- Strategija o održivom razvojudonesena u Geteburgu
 5. 5. Evolucija društveno odgovornog poslovanja Izvor: Smart kolektiv
 6. 6. Stubovi društveno odgovornog poslovanja
 7. 7. Važnost primene koncepta društveno odgovornog poslovanja1. Unapređenje prodaje i izgradnja poverenja2. Razvoj ljudskih resursa3. Izgradnja poverenja (zaposleni, potrošači, dobavljači, investitori, finasijeri i zajednica) Praksa društvene odgovornosti donosi poslovnu dobit samo ukoliko je preduzeće provodi na odgovarajući način.
 8. 8. Društveno odgovorno poslovanje u Srbiji 08.07.2010. Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju DOP-a 2010-2015.Nagrade i priznanja: 34% stanovnika Srbije čulo za pojam društveno odgovorno poslovanje, a 65% zna šta pojam podrazumeva (Izvor: Synovate&Smart Kolektiv, Novembar 2010.)
 9. 9. Društveno odgovorno poslovanje kao deo PR strategije kompanije• u početku DOP je bio PR aktivnost, koji je igrao ključnu ulogu• poticao aktivnosti kompanije neophodne kako bi javnostisaopštili da „čine i postupaju ispravno“, što se neretkodoživljavalo kao – „kupovanje dobre volje“• danas DOP nadišao funkciju PR-a kroz svoj razvoj, ali PR idalje ima ključnu ulogu• ključni način za stvaranje i poboljšanje imidža korporacije jepojačavanje socijalne odgovornosti prema društvenoj zajednici iciljnim grupama i sticanje pozitivne reputacije
 10. 10. Istraživanje:Hipoteze istraživanja: H1: Da li profesionalci i kompanije u Srbiji koriste društvenoodgovorno poslovanje kao PR alat? H2: Da li kompanije izveštavaju javnost i na koji način oaktivnostima i primeni koncepta društveno odgovornog poslovanja?Metodologija:• realizovano u periodu Decembar 2010.- Januar 2011.• način prikupljanja podataka CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)• uzorak 134 ispitanika• merni instrument čini 20 pitanja: • demografske karakteristike • dosadašnja implementacija i načini finansiranja DOP-a • izveštavanje javnosti o aktivnostima DOP-a
 11. 11. • Kako biste ocenili nivo svesti vaše kompanije o društvenoodgovornom poslovanju? • dobro (29%); vrlo dobro (29%); odlično (28%)• U kojoj meri Vaša kompanija sprovodi koncept društvenoodgovornog poslovanja? • dobro (30%); vrlo dobro (29%); odlično (26%)•73% kompanija u poslednjih 5 godina realizovalo neku odaktivnosti društveno odgovornog poslovanja• najčešće se navode edukacija zaposlenih (85%) i fer odnosprema zaposlenima (64%)• 52% kao glavni razlog realizacije DOP aktivnosti navodistratešku opredeljenost• 48% ima jasno definisanu strategiju društveno odgovornogposlovanja
 12. 12. Zaključak:• Društvena odgovornost donosi kompaniji i veći ugled, većiugled stvara bolji imidž, a bolji imidž donosi i veći profit• Kompanije u Srbiji imaju visok nivo svesti o primeni konceptadruštveno odgovornog poslovanja- 73% je realizovalo neku odaktivnosti• U pogledu izveštavanja o realizovanim aktivnostima rezultatisu značajno lošiji- 46% ne sastavlja izveštaj o aktivnostima• 34% stanovnika je čulo za pojam društveno odgovornogposlovanja od toga 65% zna šta pojam podrazumeva

×