webquest bijscholing

3,846 views
3,635 views

Published on

presentatie over het gebruik van een webquest in het onderwijs

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
112
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

webquest bijscholing

 1. 1. WEBQUEST
 2. 2. OVERZICHT <ul><li>VANDAAG </li></ul>INLEIDING = theorie AAN HET WERK = praktijk VOORBEELDEN
 3. 3. PROGRAMMA <ul><li>Een presentatie bekijken als inleiding. </li></ul><ul><li>Enkele voorbeelden bekijken, vooral om de structuur van een webquest te bekijken. </li></ul><ul><li>Een webquest ontwerpen : eerst de mogelijkheden </li></ul><ul><ul><ul><li>Een webquest zoeken op het internet en eventueel aanpassen . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een webquest zelf maken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>een template downloaden een aanpassen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>een online editor gebruiken </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>zelf een template maken met een tekstverwerker </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>De webquest op het internet plaatsen </li></ul>
 4. 4. OMSCHRIJVING
 5. 5. WAT IS EEN WEBQUEST? <ul><li>EEN WEBQUEST IS EEN EDUCATIEVE SPEURTOCHT VOOR ZELFSTANDIG WERKENDE LEERLINGEN </li></ul><ul><li>EEN WEBQUEST IS EEN ONDERZOEKSGEORIËNTEERDE ACTIVITEIT WAARIN SOMMIGE OF ALLE INFORMATIE DIE LEERLINGEN GEBRUIKEN AFKOMSTIG IS VAN BRONNEN OP HET INTERNET </li></ul>
 6. 6. Wat? <ul><li>ACTIVERENDE WERKVORM </li></ul><ul><li>GESTRUCTUREERD </li></ul><ul><li>SAMENWERKEN </li></ul><ul><li>INTERNET ALS BRON </li></ul><ul><li>PRODUCT </li></ul><ul><li>EIGEN LEERWEG </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ONTWIKKELD DOOR BERNIE DODGE </li></ul><ul><li>THE WEBQUEST PAGE </li></ul>
 8. 8. RESULTAAT <ul><li>EFFICIËNT GEBRUIK VAN I NFORMATIE EN T ECHNOLOGIE </li></ul>
 9. 9. WAAROM ICT/ WEBQUEST? VOORDELEN
 10. 10. WAAROM? <ul><li>COMPUTER ALS LEERMIDDEL </li></ul><ul><li>ANDERE AANVULLENDE WERKVORM </li></ul><ul><li>BETROKKENHEID LEERLING VERHOGEN </li></ul><ul><li>DEMOCRATISCHER: VEEL INFO IS IN ALLE OPENBAARHEID BESCHIKBAAR </li></ul><ul><li>DOOR COMPUTER KAN DE VOORSTELLING VAN LESSEN TOEGANKELIJKER WORDEN VOOR LEERLINGEN, AANTREKKELIJKER VOOR LEERLINGEN, LEER- EN GEBRUIKSVRIENDELIJKER </li></ul>
 11. 11. WAAROM? <ul><li>KENNIS VAN COMPUTER VERBETEREN </li></ul><ul><li>GEBRUIKEN ICT BUITEN INFORMATICA </li></ul><ul><li>NAAST KENNEN, OOK KUNNEN </li></ul><ul><li>LEREN OMGAAN MET INFORMATIE </li></ul><ul><li>LEERLINGEN MOETEN ICT VAARDIGHEDEN LEREN MET HET OOG OP HUN LATERE WERK/ LEVENSLANG LEREN </li></ul><ul><li>LEREN LEREN </li></ul>
 12. 12. WAAROM? <ul><li>LEERPROCES AAN INDIVIDU AANGEPAST </li></ul><ul><li>ZELFSTANDIGER GAAN WERKEN </li></ul><ul><li>EIGEN TEMPO </li></ul><ul><li>EIGEN LEERPROCES STUREN </li></ul><ul><li>IN GROEP WERKEN </li></ul><ul><li>MOTIVATIE VERBETEREN </li></ul><ul><li>RESULTATEN VERBETEREN </li></ul>
 13. 13. VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN <ul><li>Leren is een actief, constructief en sociaal proces </li></ul><ul><li>Zelfstandig leren werken </li></ul><ul><li>Kritisch verwerven van informatie </li></ul><ul><li>Verwerken van informatie </li></ul><ul><li>Probleem-oplossend leren </li></ul><ul><li>Werk- en tijdsplanning maken </li></ul><ul><li>Het leerproces evalueren </li></ul>
 14. 14. VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN <ul><li>Sociale vaardigheden </li></ul><ul><ul><li>Leiding geven en verantwoordelijkheid nemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Afspraken maken, taken verdelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleemoplossend samenwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Mogelijkheden van ICT-toepassingen </li></ul><ul><ul><li>Tekstverwerker, surfen, gericht zoeken, mailen, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentaties maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Internetbronnen evalueren </li></ul></ul>
 15. 15. GEVOLG <ul><li>ANDERE DIDACTIEK: TRADITIONELE naar DIGITALE </li></ul><ul><li>INSTRUCTIVISTISCH naar CONSTRUCTIVISTISCH </li></ul>
 16. 16. BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN <ul><li>VAN KENNISOVERDRACHT (INSTRUCTIVISME) NAAR KENNISONTWIKKELING (CONSTRUCTIVISME) </li></ul><ul><li>DE LEERLING IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN LEERPROCES </li></ul><ul><li>DE TAKEN ZIJN AUTHENTIEK EN OP DE REALITEIT GERICHT </li></ul><ul><li>GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE HULPMIDDELEN </li></ul><ul><li>DE LEERKRACHT IS MEER ‘COACH’ </li></ul>
 17. 17. ENKELE PROBLEMEN/BEDENKINGEN <ul><li>AANGEPASTE DIDACTIEK </li></ul><ul><li>KENNIS VAN COMPUTER </li></ul><ul><li>INFRASTRUCTUUR </li></ul><ul><li>ANDERE WERKVORMEN BLIJVEN </li></ul><ul><li>KNIP-EN-PLAKWERK </li></ul><ul><li>TIJD </li></ul><ul><li>INPASSEN IN JAARPLAN </li></ul>
 18. 18. WAAROM? ACHTERLIGGENDE THEORIE ENKELE STUDIES
 19. 19. CONFUCIUS <ul><li>Ik hoor en ik vergeet </li></ul><ul><li>Ik zie en ik onthoud </li></ul><ul><li>Ik doe en ik begrijp </li></ul>
 20. 20. LEERPIRAMIDE VAN BALES <ul><ul><li>STUDIE UIT 1996 </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ WAT BLIJFT ER NA ZES WEKEN NOG HANGEN VAN WAT WERD GELEERD?’ </li></ul></ul><ul><ul><li>AANTAL WERKVORMEN ONDERZOCHT: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>DEMONSTRATIE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>DISCUSSIE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>DOEN </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LEZEN </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>UITLEG LEERKRACHT ALS MONOLOOG </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LEERLINGEN GEVEN MEKAAR UITLEG </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PRAKTIJKOEFENING OP PAPIER </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>UITLEG LEERKRACHT MET AUDIOVISUELE ONDERSTEUNING </li></ul></ul></ul></ul>
 21. 21. uitleg leerkracht als monoloog lezen audiovisueel demonstratie discussiegroep praktijkoefening doen uitleg door medeleerlingen LEERPIRAMIDE VAN BALES 80% 75% 50% 30% 20% 10% 5%
 22. 22. MARZANO 5 DIMENSIES VAN LEREN
 23. 23. MARZANO <ul><li>Houdingen en opvattingen: positieve attitude t.o.v. leren en leerling/prettige omgeving/leren binnen grenzen van mogelijkheden/opdrachten duidelijk </li></ul><ul><li>Nieuwe kennis verwerven en integreren: nieuwe kennis aansluiten bij bestaande, dan betekenisvol </li></ul><ul><li>Kennis verbreden en verdiepen </li></ul><ul><li>Betekenis geven aan kennis: gebruiken in zinvolle situaties </li></ul><ul><li>Productieve instelling: zelf-regulerend, kritisch, creatief denken en leren </li></ul>
 24. 24. GROTE 6 INFORMATIEVAARDIGHEDEN <ul><li>ALGORITME OM PROBLEEM OP TE LOSSEN </li></ul><ul><li>Taakdefinitie: definieer informatieprobleem </li></ul><ul><li>Strategieën om informatie te zoeken: beschikbare bronnen, kies de beste </li></ul><ul><li>Lokatie en toegankelijkheid: waar zijn de bronnen? Info bruikbaar in bronnen? </li></ul><ul><li>Gebruik van informatie </li></ul><ul><li>Synthese organiseer informatie en presenteer die </li></ul><ul><li>Evaluatie beoordeel doeltreffendheid, werkwijze, … </li></ul>
 25. 25. DE WEBQUEST OPBOUW
 26. 26. TWEE SOORTEN WEBQUEST <ul><li>DE KORTE TERMIJN OF KORTDURENDE WEBQUEST: </li></ul><ul><ul><ul><li>1 TOT 3 LESUREN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KENNIS VERWERVEN EN INTEGREREN IN REEDS AANWEZIGE KENNIS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HOEVEELHEID INFORMATIE DOORLOPEN/ HIERAAN OOK DE NODIGE BETEKENIS GEGEVEN / OP EEN ZINNIGE MANIER OMGEGAAN MET DE INFORMATIE. </li></ul></ul></ul><ul><li>DE LANGE TERMIJN OF LANGDURENDE WEBQUEST </li></ul><ul><ul><ul><li>1 TOT 4 WEKEN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEN HELEBOEL INFORMATIE DIEPGAAND ANALYSEERT EN VERWERKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AANGETOOND DAT HIJ DE MATERIE BEGRIJPT </li></ul></ul></ul>
 27. 27. VASTE STRUCTUUR <ul><li>LEERLINGENPAGINA: </li></ul><ul><ul><ul><li>INLEIDING </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TAAK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROCES </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BRONNEN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EVALUATIE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CONCLUSIE </li></ul></ul></ul><ul><li>LEERKRACHTENPAGINA </li></ul>
 28. 28. INLEIDING <ul><li>WAAR GAAT HET OVER? </li></ul><ul><li>OVERZICHT VAN DE WEBQUEST </li></ul><ul><li>ACHTERGRONDINFORMATIE </li></ul><ul><li>DE WEBQUEST IN ZIJN CONTEXT </li></ul><ul><li>HET LEERPLAN / HET JAARPLAN </li></ul>
 29. 29. OPDRACHT/TAAK <ul><li>WAT MOETEN DE LEERLINGEN DOEN? </li></ul><ul><li>BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT </li></ul><ul><li>HET BELANGRIJKSTE ONDERDEEL </li></ul><ul><li>'ONDERZOEKSOPDRACHT' EN CONSTRUCTIVISTISCH </li></ul><ul><li>INLEVEREN: EEN SCHRIFTELIJK VERSLAG, PRESENTATIE, EEN DIAPRESENTATIE, WEBSITE, EEN AFFICHE, EEN MONUMENT, …. </li></ul>
 30. 30. OPDRACHT/TAAK <ul><li>AANTREKKELIJK MAKEN: </li></ul><ul><ul><li>HAALBAAR, UITDAGEND EN MOTIVEREND </li></ul></ul><ul><ul><li>MOTIVATIE VAN DE LEERLINGEN: ROL TOEKENNEN/SITUATIE SIMULEREN/DOELGROEP INBOUWEN/ </li></ul></ul><ul><li>ÉÉN LEERLING OF DOOR EEN GROEP </li></ul><ul><li>ÉÉN VAK OF VOOR VERSCHILLENDE VAKKEN: VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN/GEÏNTEGREERDE PROEF </li></ul>
 31. 31. WERKWIJZE/PROCES <ul><li>HOE MOETEN DE LEERLINGEN DE WEBQUEST MOETEN UITVOEREN? </li></ul><ul><li>PLANNING/STAPPENPLAN </li></ul><ul><li>ADVIEZEN OVER DE AANPAK/CECKLIST </li></ul><ul><li>GROEPSWERK: TAAKVERDELING </li></ul>
 32. 32. BRONNEN <ul><li>WAAR KUNNEN DE LEERLINGEN INFORMATIE VINDEN? </li></ul><ul><li>EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE BRONNEN DIE DE LEERLINGEN KUNNEN GEBRUIKEN </li></ul><ul><ul><li>SITES OP HET WWW (BESCHRIJVING VAN DE SITES) </li></ul></ul><ul><ul><li>TRADITIONELE BRONNEN KUNNEN OOK </li></ul></ul>
 33. 33. BEOORDELING/EVALUATIE <ul><li>WAARAAN MOET HET EINDPRODUCT VOLDOEN? </li></ul><ul><ul><li>CRITERIA </li></ul></ul><ul><ul><li>PUNTENVERDELING </li></ul></ul><ul><ul><li>REFLECTIE </li></ul></ul><ul><ul><li>BEOORDELING WEBQUEST </li></ul></ul>
 34. 34. CONCLUSIES <ul><li>WAT HEBBEN DE LEERLINGEN GELEERD? </li></ul><ul><ul><li>KENNIS </li></ul></ul><ul><ul><li>VAARDIGHEDEN </li></ul></ul><ul><ul><li>VERWIJZING NAAR DOELSTELLINGEN </li></ul></ul><ul><ul><li>VERWIJZINGEN NAAR LEERPLAN </li></ul></ul>
 35. 35. LEERKRACHTENPAGINA <ul><li>MEER INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR HET UITVOEREN VAN DE WEBQUEST </li></ul><ul><li>AANDACHT AAN: </li></ul><ul><ul><ul><li>HET DOEL VAN DE WEBQUEST </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DE KLAS/GRAAD/LEERJAAR/AFDELING </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HOE DE&quot; WEBQUEST IS GEORGANISEERD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DE VAARDIGHEDEN DIE JE WENST BIJ TE BRENGEN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEN VERWIJZING NAAR HET LEERPLAN EN/OF JAARPLAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEN OVERZICHT VAN DE BEOORDELING </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEN LITERATUURLIJST </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>…… .. </li></ul></ul></ul>
 36. 36. AAN DE SLAG HOE EEN WEBQUEST MAKEN?
 37. 37. HET MAKEN VAN DE WEBQUEST <ul><li>GEBRUIK EEN BESTAANDE WEBQUEST EN ‘VERTALEN ’ </li></ul><ul><li>MAAK ZELF EEN WEBQUEST </li></ul>
 38. 38. MAAK ZELF EEN WEBQUEST <ul><li>ZOEK EEN ONDERWERP </li></ul><ul><li>OF  </li></ul><ul><li>MAAK EEN WEBQUEST OVER 175 JAAR BELGIË </li></ul><ul><li>OF BEVRIJDING </li></ul>
 39. 39. MEER INFO <ul><li>WEBSITE </li></ul><ul><li>WWW.KARELSCHIEPERS.BE </li></ul><ul><li>LINKS </li></ul><ul><li>IN DE HANDLEIDING </li></ul>

×