Studiedag
Blended learning
Wilfred Rubens
http://www.wilfredrubens.com
Projectleider,
e-learning adviseur,
blogger
Projectleider,
e-learning adviseur,
blogger
Programma
Kennismaking
Doelen
Visie op leren en technologie
Didactische eigenschappen van ....
Blended learning?
Didactisc...
Kennismaking
Resultaten enquête
Doelen
Beter beeld van veelzijdigheid blended
learning
Meer inzicht in de didactische
mogelijkheden van verschillende ICT-...
Visie op ICT en leren
Bron:
natuur.ariena.com
Trend vs Hype
Foto: Wikipedia
Tools zijn geen trends
Bron: Gartner
Kloof ‘praat’ en praktijk
© Dmitriy Shironosov
Leren en technologie
ICT is niet didactisch
neutraal
ICT is niet didactisch
neutraal
Onderwijsontwerp,
didactiek en
context
belangrijker dan
medium
Kernwoorden jullie
opleidingsconcept, didactiek?
Kernwoorden jullie
opleidingsconcept, didactiek?
Actief leren, interactie, zelfsturing
Kernwoorden jullie
opleidingsconcept, didactiek?
Actief leren, interactie, zelfsturing
Beroepspraktijk als leeromgeving
Kernwoorden jullie
opleidingsconcept, didactiek?
Actief leren, interactie, zelfsturing
Beroepspraktijk als leeromgeving
Ho...
Bron: Digital
Birmingham
Technologische
ontwikkelingen + inzichten
in didactiek =
potentie voor onderwijs en
leren
© firefox (wu kailiang)
Technologie is méér dan een middel,
ook een ‘enabler’ en katalysator
Technology push: didactische drama’s
Technology pull: gemiste kansen
P. Sloep, 2011
Intermezzo
Welke technologieën/media gebruiken
jullie zelf?
(Twitter, LinkedIn, Google Drive,
Skype, Facebook...)
Wat zijn de
didactische
eigenschappen,
mogelijkheden en
belemmeringen
van ....
Wat is het?
Didactische
toepassing?
Sterk/zwak
Korte presentatie 2
minuten
Selecteer één
eigen applicatie
Blended learning
Wat is e-learning?
Verzamelnaam leren (gestuurd en
zelfgestuurd) met behulp van ICT (in
het bijzonder internettechnologie)...
Foto: KaiChan Vong
Waarom?
Foto: © Sergej Khackimullin #5197314
Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578
Gepersonaliseerd en
flexibel leren
Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578
Gepersonaliseerd en
flexibel leren
Specifieke
cursussen
Verdieping
Specifieke beho...
Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742
Activerende
didactiek,
afwisselende,
krachtige
leeractiviteiten
Vormen blended
learning
Foto: Stockfoto © Валентин Волков #5347946
Groepsbijeenkomst - online zelfstudie -
groepsbijeenkomst
Online leren - groeps...
Asynchroon - synchroon
Chat, virtual
class
Fora, online
leerstof
Samenwerkend leren -
individueel leren
Foto: ChrisL_AK
ICT tijdens of buiten
F2F-bijeenkomsten
Foto: gyazickr
En ook....
Begeleid - Niet begeleid
Zelfgeorganiseerd - Docentgecentreerd
Lerende als docent
Modellen
Rotatie: online en f2f wisselen volgens
bepaald schema (minstens één online)
Flex: vooral online leren (op school...
Mate van gebruik ICT
0 %: Traditioneel (geen gebruik)
1-29 %: Internet gefaciliteerd
30-79 %: Blended/Hybride
(substantiee...
Mix bepalen: eerste
voorkeur (leerdoelen, didactiek)
Internet
gefaciliteerd
Hybride
Rotatie
Flex
Self-mix
Verrijkt
virtueel
Wat zijn de
didactische
eigenschappen,
mogelijkheden en
belemmeringen
van ....
Selecteer één van
onderstaande toepassingen
Storify
Audioboo
Poll Everywhere
Scoop-IT
Padlet (vh Wallwisher)
Wikispaces
Wa...
Meer informatie
http://www.boektweepuntnul.nl/
http://www.slideshare.net/pkoning/
bingokaart-sociale-media
Praktijkvoorbeelden
blended learning
Foto:Valley Library (Oregon State University
Foto:Valley Library (Oregon State University
Flipped
classroom
Flipped classroom
Uitleg thuis bekijken
Verwerkingsopdrachten, discussie en
vragen op school
Lerenden presentaties laten g...
Flipped classroom
Surf in duo’s naar http://www.te-
learning.nl/blog/?page_id=5618
Wat vinden jullie, voor CR, een
belangr...
Posters maken met Glogster
Posters maken met Glogster
Een beeldverslag
(foto’s en/of video)
waarin de student zijn
competentieontwikkeling
weergeeft ...
Online masterclass
Self-testing
NRC, januari 2011
Voorbeeld self assessment
online masterclass
Voorbeeld self assessment
online masterclass
Vragen
betrekking
scope
onderwerp
Voorbeeld self assessment
online masterclass
Open vraag
Voorbeeld self assessment
online masterclass
Expert
feedback
Peilingen houden
Mogelijke toepassingen
A.Om discussies op gang te
brengen
B.Om meningen te peilen bij
gevoelige onderwerpen
C.Om ‘stille’ ...
Niveaus van competent
zijn en ICT
Does
Shows
Knows how
Knows Webinar
(instructie met quiz)
Demovideo & vragen
toepassing
S...
Herontwerp
communicatieve
redzaamheid met
behulp van TPACK
Socrative gebruiken
socrative.com, student login,
room wrubens
Ik heb wel eens van TPACK gehoord
Ja
Nee
Socrative gebruiken
socrative.com, student login,
room wrubens
Een goed Nederlandstalig synoniem voor
pedagogical content ...
Socrative gebruiken
socrative.com, student login,
room wrubens
Docenten moeten volgens het TPACK
model weten hoe ICT hun v...
Content knowledge
•Kennis van feiten,
concepten, theorieën en
procedures
•Verklarende kaders
•“regels” voor bewijs-
voering
Content knowledge
•Kennis van feiten,
concepten, theorieën en
procedures
•Verklarende kaders
•“regels” voor bewijs-
voerin...
Content knowledge
•Kennis van feiten,
concepten, theorieën en
procedures
•Verklarende kaders
•“regels” voor bewijs-
voerin...
Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/
opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te pa...
Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/
opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te pa...
Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/
opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te pa...
http://
tpack.org/
tpck/
index.php?
title=Main_Pa
http://
tpack.org/
tpck/
index.php?
title=Main_Pa
Integrale aanpak
Wat zijn de leerdoelen?
Welke praktische didactische
keuzes maak je?
Welke typen samenhangende
leeractivi...
Opdracht herontwerp
Selecteer een leerdoel CR
Welke praktische
didactische keuzes maak je?
Welke typen samenhangende
leera...
Welke ‘blend’?
Internet
gefaciliteerd
Hybride
Rotatie
Flex
Self-mix
Verrijkt
virtueel
Opdracht herontwerp
Selecteer een leerdoel CR
Welke praktische
didactische keuzes maak je?
Welke typen samenhangende
leera...
Jullie presentaties
Aandachtspunten
Foto: Stockfoto © Yanik Chauvin #12198844
Focus!
Voorkom vrijblijvendheid
Voorkom vrijblijvendheid
Het is ook te vrijblijvend. De drie docenten
controleren niet of leerlingen sms’jes
beantwoorden....
Bron: http://www.flickr.com/photos/fotologic/410355440/
Bron: http://www.flickr.com/photos/cobalt/2112140545/
Kijk naar
motivatieonderzoek!
Foto: OU
Foto: UoR
M. Csikszentmihalyi,T.Anderson, C.
Dalsgaard & M. Paulsen,T.Amabile
Foto: Bas Kers
Sociale
verbondenheid
Foto: Bas Kers
Sociale
verbondenheid
Relatie aangaan
Positief bekrachtigen
Eigen ervaringen delen
Constructieve feedback
S...
Foto: Darden United
Progressie zien: wat gaat goed?
Samenvattend
Achtergrondinformatie over ICT en
leren en blended learning
Type 'blend' bepaald
Gewerkt met: Google Forms, P...
Evaluatie: Socrative,
wrubens
Ik heb vandaag een beter beeld
gekregen van de veelzijdigheid blended
learning
A. Helemaal m...
Evaluatie: Socrative,
wrubens
Ik heb meer inzicht gekregen in de
didactische mogelijkheden van
verschillende ICT-toepassin...
Evaluatie: Socrative,
wrubens
Ik heb meer inzicht gekregen in de
relatie tussen leerdoelen, didactiek,
leerinhouden en tec...
Evaluatie: Socrative,
wrubens
Wij hebben vandaag een goede start
gemaakt met het herontwerp van ons
onderwijs
A. Helemaal ...
Evaluatie: Socrative,
wrubens
En nu ben ik toe aan een drankje
A. Helemaal mee eens
B. Mee eens
C. Neutraal
D. Niet mee ee...
Dank!
wilfred.rubens@ou.nl
http://www.openu.nl
wilfred@wilfredrubens.com
http://www.wilfredrubens.com
Studiedag blended learning svo zuidwest nederland
Studiedag blended learning svo zuidwest nederland
Studiedag blended learning svo zuidwest nederland
Studiedag blended learning svo zuidwest nederland
Studiedag blended learning svo zuidwest nederland
Studiedag blended learning svo zuidwest nederland
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Studiedag blended learning svo zuidwest nederland

1,141 views

Published on

Deze sildes heb ik gebruikt tijdens een studiedag over blended learning bij het Seminarium voor Orthopedagogiek Zuidwest Nederland van de Hogeschool Utrecht.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studiedag blended learning svo zuidwest nederland

 1. 1. Studiedag Blended learning Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com
 2. 2. Projectleider, e-learning adviseur, blogger
 3. 3. Projectleider, e-learning adviseur, blogger
 4. 4. Programma Kennismaking Doelen Visie op leren en technologie Didactische eigenschappen van .... Blended learning? Didactische eigenschappen van .... Praktijkvoorbeelden blended learning Herontwerp Communicatieve Redzaamheid Aandachtpunten (indien tijd) Afsluiting
 5. 5. Kennismaking Resultaten enquête
 6. 6. Doelen Beter beeld van veelzijdigheid blended learning Meer inzicht in de didactische mogelijkheden van verschillende ICT- toepassingen Meer inzicht in de relatie tussen leerdoelen, didactiek, leerinhouden en technologie Start gemaakt met verbeteren/ vernieuwen bestaand onderwijs
 7. 7. Visie op ICT en leren
 8. 8. Bron: natuur.ariena.com Trend vs Hype
 9. 9. Foto: Wikipedia
 10. 10. Tools zijn geen trends Bron: Gartner
 11. 11. Kloof ‘praat’ en praktijk © Dmitriy Shironosov
 12. 12. Leren en technologie
 13. 13. ICT is niet didactisch neutraal
 14. 14. ICT is niet didactisch neutraal Onderwijsontwerp, didactiek en context belangrijker dan medium
 15. 15. Kernwoorden jullie opleidingsconcept, didactiek?
 16. 16. Kernwoorden jullie opleidingsconcept, didactiek? Actief leren, interactie, zelfsturing
 17. 17. Kernwoorden jullie opleidingsconcept, didactiek? Actief leren, interactie, zelfsturing Beroepspraktijk als leeromgeving
 18. 18. Kernwoorden jullie opleidingsconcept, didactiek? Actief leren, interactie, zelfsturing Beroepspraktijk als leeromgeving Hoe zetten jullie ICT daarbij op dit moment in?
 19. 19. Bron: Digital Birmingham Technologische ontwikkelingen + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs en leren
 20. 20. © firefox (wu kailiang) Technologie is méér dan een middel, ook een ‘enabler’ en katalysator
 21. 21. Technology push: didactische drama’s Technology pull: gemiste kansen P. Sloep, 2011
 22. 22. Intermezzo Welke technologieën/media gebruiken jullie zelf? (Twitter, LinkedIn, Google Drive, Skype, Facebook...)
 23. 23. Wat zijn de didactische eigenschappen, mogelijkheden en belemmeringen van ....
 24. 24. Wat is het? Didactische toepassing? Sterk/zwak Korte presentatie 2 minuten Selecteer één eigen applicatie
 25. 25. Blended learning
 26. 26. Wat is e-learning? Verzamelnaam leren (gestuurd en zelfgestuurd) met behulp van ICT (in het bijzonder internettechnologie) Blended learning vorm van e-learning: mix van ‘face to face’ leren en leren mbv ICT
 27. 27. Foto: KaiChan Vong Waarom? Foto: © Sergej Khackimullin #5197314
 28. 28. Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578 Gepersonaliseerd en flexibel leren
 29. 29. Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578 Gepersonaliseerd en flexibel leren Specifieke cursussen Verdieping Specifieke behoeften (taal)
 30. 30. Foto: Stockfoto © Maksym Yemelyanov #7908742 Activerende didactiek, afwisselende, krachtige leeractiviteiten
 31. 31. Vormen blended learning
 32. 32. Foto: Stockfoto © Валентин Волков #5347946 Groepsbijeenkomst - online zelfstudie - groepsbijeenkomst Online leren - groepsbijeenkomst - online leren Sandwich
 33. 33. Asynchroon - synchroon Chat, virtual class Fora, online leerstof
 34. 34. Samenwerkend leren - individueel leren Foto: ChrisL_AK
 35. 35. ICT tijdens of buiten F2F-bijeenkomsten Foto: gyazickr
 36. 36. En ook.... Begeleid - Niet begeleid Zelfgeorganiseerd - Docentgecentreerd Lerende als docent
 37. 37. Modellen Rotatie: online en f2f wisselen volgens bepaald schema (minstens één online) Flex: vooral online leren (op school), persoonlijke ondersteuning Self-mix: online cursussen (online begeleiding) + face-to-face modules (en begeleiding) Verrijkt virtueel: consequente afwisseling Staker & Horn, 2012
 38. 38. Mate van gebruik ICT 0 %: Traditioneel (geen gebruik) 1-29 %: Internet gefaciliteerd 30-79 %: Blended/Hybride (substantieel deel online gegeven ten koste van f2f bijeenkomsten). 80+ %: Online (de cursusinhoud wordt (praktisch) online geleverd; er zijn geen 'fysieke' bijeenkomsten). Sloan Consortium, 2008
 39. 39. Mix bepalen: eerste voorkeur (leerdoelen, didactiek) Internet gefaciliteerd Hybride Rotatie Flex Self-mix Verrijkt virtueel
 40. 40. Wat zijn de didactische eigenschappen, mogelijkheden en belemmeringen van ....
 41. 41. Selecteer één van onderstaande toepassingen Storify Audioboo Poll Everywhere Scoop-IT Padlet (vh Wallwisher) Wikispaces Wat is het? Didactische toepassing? Sterk/zwak Korte presentatie 2 minuten
 42. 42. Meer informatie http://www.boektweepuntnul.nl/ http://www.slideshare.net/pkoning/ bingokaart-sociale-media
 43. 43. Praktijkvoorbeelden blended learning
 44. 44. Foto:Valley Library (Oregon State University
 45. 45. Foto:Valley Library (Oregon State University Flipped classroom
 46. 46. Flipped classroom Uitleg thuis bekijken Verwerkingsopdrachten, discussie en vragen op school Lerenden presentaties laten geven
 47. 47. Flipped classroom Surf in duo’s naar http://www.te- learning.nl/blog/?page_id=5618 Wat vinden jullie, voor CR, een belangrijk issue? Hoe aan te pakken? Rapporteer via http://padlet.com/ wall/mhtm89co8p
 48. 48. Posters maken met Glogster
 49. 49. Posters maken met Glogster Een beeldverslag (foto’s en/of video) waarin de student zijn competentieontwikkeling weergeeft in het kader van communicatieve redzaamheid.
 50. 50. Online masterclass
 51. 51. Self-testing NRC, januari 2011
 52. 52. Voorbeeld self assessment online masterclass
 53. 53. Voorbeeld self assessment online masterclass Vragen betrekking scope onderwerp
 54. 54. Voorbeeld self assessment online masterclass Open vraag
 55. 55. Voorbeeld self assessment online masterclass Expert feedback
 56. 56. Peilingen houden
 57. 57. Mogelijke toepassingen A.Om discussies op gang te brengen B.Om meningen te peilen bij gevoelige onderwerpen C.Om ‘stille’ leerlingen bij de les te betrekken D.Om te checken om leerlingen uitleg hebben begrepen E.Voorkennis activeren
 58. 58. Niveaus van competent zijn en ICT Does Shows Knows how Knows Webinar (instructie met quiz) Demovideo & vragen toepassing Simulaties, games Video van praktijk Piramide van Miller
 59. 59. Herontwerp communicatieve redzaamheid met behulp van TPACK
 60. 60. Socrative gebruiken socrative.com, student login, room wrubens Ik heb wel eens van TPACK gehoord Ja Nee
 61. 61. Socrative gebruiken socrative.com, student login, room wrubens Een goed Nederlandstalig synoniem voor pedagogical content knowledge is A Digitale didactiek B Vakdidactiek C Curriculum D Didactisch concept
 62. 62. Socrative gebruiken socrative.com, student login, room wrubens Docenten moeten volgens het TPACK model weten hoe ICT hun vakgebied beïnvloedt A Waar B Niet waar
 63. 63. Content knowledge •Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures •Verklarende kaders •“regels” voor bewijs- voering
 64. 64. Content knowledge •Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures •Verklarende kaders •“regels” voor bewijs- voering Pedagogical knowledge •Voorkennis van lerenden •Inzet van bronnen •‘Klassenmanagement ‘ •Ontwikkeling & implementatie van lessen •Evaluatie van leerprestaties
 65. 65. Content knowledge •Kennis van feiten, concepten, theorieën en procedures •Verklarende kaders •“regels” voor bewijs- voering Pedagogical knowledge •Voorkennis van lerenden •Inzet van bronnen •‘Klassenmanagement ‘ •Ontwikkeling & implementatie van lessen •Evaluatie van leerprestaties Technological Knowledge •Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren •In staat zijn om specifieke ict-toepassingen aan te leren en op waarde te schatten •Een functioneel begrip van ICT
 66. 66. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/ opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie
 67. 67. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/ opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie Technological Pedagogical Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe didactiek kan veranderen ten gevolge van ict
 68. 68. Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/ opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie Technological Content Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en vakinhoud en hoe vakinhoud op nieuwe manieren gepresenteerd kan worden Technological Pedagogical Knowledge: Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe didactiek kan veranderen ten gevolge van ict
 69. 69. http:// tpack.org/ tpck/ index.php? title=Main_Pa
 70. 70. http:// tpack.org/ tpck/ index.php? title=Main_Pa
 71. 71. Integrale aanpak Wat zijn de leerdoelen? Welke praktische didactische keuzes maak je? Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? Welke gereedschappen en bronnen kies je? Waarom? Hoe beoordeel je dat? R e f l e c t i e Rekening houden met jullie context!
 72. 72. Opdracht herontwerp Selecteer een leerdoel CR Welke praktische didactische keuzes maak je? Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? Welke ICT kies je? Waarom? (Hoe beoordeel je dat?) R e f l e c t i e Rekening houden met jullie context!
 73. 73. Welke ‘blend’? Internet gefaciliteerd Hybride Rotatie Flex Self-mix Verrijkt virtueel
 74. 74. Opdracht herontwerp Selecteer een leerdoel CR Welke praktische didactische keuzes maak je? Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? Welke ICT kies je? Waarom? (Hoe beoordeel je dat?) R e f l e c t i e Rekening houden met jullie context!
 75. 75. Jullie presentaties
 76. 76. Aandachtspunten
 77. 77. Foto: Stockfoto © Yanik Chauvin #12198844 Focus!
 78. 78. Voorkom vrijblijvendheid
 79. 79. Voorkom vrijblijvendheid Het is ook te vrijblijvend. De drie docenten controleren niet of leerlingen sms’jes beantwoorden. Achteraf constateren zij dat sommige leerlingen veel sms’jes hebben beantwoord en andere weinig. (...) Excuses voor het niet beantwoorden van sms’jes (geen beltegoed, een lege batterij, geen tijd) worden gemakkelijk geaccepteerd. Bron: Caseverslag EXMO 1: ROC Aventus Coollearning
 80. 80. Bron: http://www.flickr.com/photos/fotologic/410355440/
 81. 81. Bron: http://www.flickr.com/photos/cobalt/2112140545/
 82. 82. Kijk naar motivatieonderzoek! Foto: OU Foto: UoR M. Csikszentmihalyi,T.Anderson, C. Dalsgaard & M. Paulsen,T.Amabile
 83. 83. Foto: Bas Kers Sociale verbondenheid
 84. 84. Foto: Bas Kers Sociale verbondenheid Relatie aangaan Positief bekrachtigen Eigen ervaringen delen Constructieve feedback Synchrone communicatie
 85. 85. Foto: Darden United
 86. 86. Progressie zien: wat gaat goed?
 87. 87. Samenvattend Achtergrondinformatie over ICT en leren en blended learning Type 'blend' bepaald Gewerkt met: Google Forms, Padlet, Socrative Kennis gemaakt met o.a. Storify, Audioboo, Poll Everywhere, Scoop-IT Praktijkvoorbeelden: flipped classroom, online masterclasses, Glogster, peilingen houden Start gemaakt herontwerp
 88. 88. Evaluatie: Socrative, wrubens Ik heb vandaag een beter beeld gekregen van de veelzijdigheid blended learning A. Helemaal mee eens B. Mee eens C. Neutraal D. Niet mee eens E. Helemaal niet mee eens
 89. 89. Evaluatie: Socrative, wrubens Ik heb meer inzicht gekregen in de didactische mogelijkheden van verschillende ICT-toepassingen A. Helemaal mee eens B. Mee eens C. Neutraal D. Niet mee eens E. Helemaal niet mee eens
 90. 90. Evaluatie: Socrative, wrubens Ik heb meer inzicht gekregen in de relatie tussen leerdoelen, didactiek, leerinhouden en technologie A. Helemaal mee eens B. Mee eens C. Neutraal D. Niet mee eens E. Helemaal niet mee eens
 91. 91. Evaluatie: Socrative, wrubens Wij hebben vandaag een goede start gemaakt met het herontwerp van ons onderwijs A. Helemaal mee eens B. Mee eens C. Neutraal D. Niet mee eens E. Helemaal niet mee eens
 92. 92. Evaluatie: Socrative, wrubens En nu ben ik toe aan een drankje A. Helemaal mee eens B. Mee eens C. Neutraal D. Niet mee eens E. Helemaal niet mee eens
 93. 93. Dank! wilfred.rubens@ou.nl http://www.openu.nl wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

×