Introducció A L’Antropologia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Introducció A L’Antropologia

on

 • 1,510 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,510
Views on SlideShare
1,504
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

1 Embed 6

http://www.slideshare.net 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Introducció A L’Antropologia Introducció A L’Antropologia Presentation Transcript

 • Introducció a l’antropologia
 • 1.1.- Conceptes bàsics
  • ■ Què és la antropologia?
  • Anthropos (home) + Logos (estudi)
  • = estudi de l’home
 • Subdisplines de l’antropologia
  • Antropologia física:
  • 1.- Paleontologia -> Estudi de l’evolució humana a partir de les restes fòssils.
  • 2.- Genètica -> estudia com es produeixen les adaptacions i evolucions humanes a través de l’herència.
 • Subdisplines de l’antropologia
  • Antropologia física:
  • 3.- Primatologia -> Estudia l’anatomia i el comportament social dels primats.
  • 2.- Ecologia humana -> estudia la relació de les persones amb seu medi
 • Subdisplines de l’antropologia
  • Antropologia arqueològica
  • Antropologia lingüística
  • Antropologia social i cultural
  •  Antropologia de la medicina
  •  Antropologia aplicada
  •  Antropologia urbana
 •  Etnografia i etnologia
  •  Etnografia -> disciplina descriptiva
  • - Finalitat -> recollir dades, la documentació i la descripció de processos i fets referits a un grup humà.
  • - Pràctica -> Integrar-se en la població que es vol estudiar, aprendre la llengua i la cultura per descobrir-la i comprendre-la.
 •  Etnografia i etnologia
  •  Etnografia
  •  Els diferents tipus de vista a l’hora d’interpretar-ne els estudis:
  • - Punt de vista èmic -> Parteix del punt de vista de la persona observada.
  • - Punt de vista ètic -> Parteix de la perspectiva de la persona que investiga.
 •  Etnografia i etnologia
  • ● Etnologia -> disciplina analítica
  •  Objectiu -> Estudi comparatiu dels comportaments culturals de diverses societats.
 •  Etnografia i etnologia
  •  Etnologia
  •  Tipus de trets segons el seu caràcter:
  • - Trets universals -> es donen en totes les cultures, ex. El tabú en el incest.
  • - Trets generals -> es donen en molt grups humans, però no en tots, ex. monoteisme.
  • - Trets particulars -> Només són propis del grup estudiat, ex. Els castellers.
 •  Antropologia i cultura
  • El concepte llatí de cultura (colere) -> literalment “conrear”.
  • Per tant una persona instruïda és una persona “culta o cultivada”.
 •  Antropologia i cultura
  • Eduard Taaylor va definir el concepte cultura com:
  • “ Aquell tot complex que inclou els coneixements, les creences, l’art, la moral, el dret, els costums i qualssevol altres habilitats i capacitats per l’home com a membre de la societat”.
 •  Antropologia i cultura
  • Segons William Havilland hi ha quatre trets que destaquen en la cultura:
  •  La cultura es compartida
  •  La cultura s’aprèn
  •  La cultura és simbòlica
  •  La cultura és integrada
 • 1.2.- Models teòrics de l’antropologia
  • Els primers corrents antropològics
  • L’escola nord – americana
  • L’escola britànica
  • L’escola Francesa
 •  Els primers corrents antropològics
  • De l’evolucionisme al darwinisme social:
  • Evolucionisme -> totes les societats i cultures havien de passar per unes etapes o procés evolutiu.
  • Lewis H. Morgan -> la història de la humanitat s’havia de dividir en tres etapes culturals: salvatgisme, barbàrie i civilització.
 •  Els primers corrents antropològics
  • De l’evolucionisme al darwinisme social:
  • Marxisme -> Fortament influenciat pel evolucionisme.
  • Karl Marx -> També utilitza la classificació en etapes culturals o models de producció (comunisme primitiu, societat esclavista, feudalisme, capitalisme i comunisme).
  • Lluita de classes -> motor de la història
 •  Els primers corrents antropològics
  • De l’evolucionisme al darwinisme social:
  • Darwinisme social -> L’evolució de les cultures està relacionada amb l’evolució de les races biològiques humanes.
  • Charles Darwin -> teoria de la selecció natural.
 •  Els primers corrents antropològics
  • El difusionisme ( =/= a l’evolucionisme)
  • Difusionisme -> La tendència dels pobles a imitar-se i copiar-se és el que fa que una cultura s’assembli més o menys a un altra.
  • Critica -> cultures que mai han estat mai en contacte entre elles han desenvolupat característiques molt similars. Exemples: eines, tècniques.
 •  L’escola nord – americana
  • El particularisme històric: Franz Boas
  • Franz Boas -> Creador del treball de camp (la informació més valuosa és la que s’obté de primera mà).
  • importància de cercar els antecedents històrics per explicar un fet cultural -> particularisme històric.
  • Va demostrar que la raça, la llengua i la cultura no confegeixen la condició humana, sinó que són trets que funcionen amb independència.
  • Relativisme cultural -> no hi ha cap cultura superior.
 •  L’escola nord – americana
  • Cultura i personalitat
  • Cultura i personalitat -> posa èmfasi en la relació entre els components i institucions socioculturals (la cultura) i els elements psíquics (la personalitat) per sobre dels elements biològics. Remarca la importància de que té el desenvolupament de la 1ª infantesa, l’educació sexual, l’aprenentatge de la higiene.
  • Ex: Margaret Mead, Ruth Benedict
 •  L’escola britànica
  • Funcionalisme
  • Funcionalisme -> La comprensió de tots els elements del sistema cultural d’una societat s’ha de fer a partir de la funció que acompleix cadascun d’ells dins d’aquest sistema.
  • Dues escoles : La funcionalista i la funcionalista – estructural.
 •  L’escola britànica
  • Escola funcionalista
  • Funcionalisme -> Les característiques culturals d’una societat serveixen per assolir les necessitats, tant bàsiques com derivades, dels individus que la formen.
  • Bronislaw Malinowsky -> Treball de camp un mètode sistemàtic i intensiu
  ->
 •  L’escola britànica
  • Escola funcionalista - estructural
  • Funcionalisme – estructural -> La majoria de les necessitats detectades per
  • Malinowsky eren universals (ex: menjar).
  • Radcliffe-Brown -> El més important eren les relacions humanes (a diferencia de Marylowsky, que donava preferència als individus).
 •  L’escola francesa
  • Emilie Durkheim -> La sociologia es concebia com una disciplina científica que incorporava totes ciències socials.
  • Marcel Mauss -> El do (essai sur le don).
 •  L’escola francesa
  • L’estructuralisme
  • L’estructuralisme -> interpreta la casualitat com una relació entre els elements d’un sistema, on cada element s’ha d’analitzar en relació amb el seu entorn.
  • La interpretació causal d’un fenomen s’ha de remuntar a l’estructura oculta.
  • Claude – Lévi - Strauss -> prioritza els aspectes
  • sincrònics i no els diacrònics.
 • 1.3.- L’organització en grups
  • Grups formals i grups informals
  • Grup -> Conjunt de persones que tenen una característica comuna.
  • Grups formals -> formats expressament, amb tasques, funcions definides i unes normes, ex.: associacions de voluntaris.
  • Grups informals -> depenen més de les relacions espontànies, ex.: grups d’amic. Poden tenir una certa estructura. (assistents a una manifestació).
  • Grups de pressió -> Ex.: de un grup formal, neixen de manera informal i amb el temps es genera una organització i els grups es formalitzen.
 • 1.3.- L’organització en grups
  • Grups de pertinença i grups de referència
  • Grup de pertinença -> quan un individu forma part. Ex.: grup d’edat, en funció de l’edat un rols determinats.
  • Grup de referència -> un individu no pertany, però vol formar part. Ex.:
  • preadolescents -> adolescents.
 • 1.3.- L’organització en grups
  • Grups primaris i grups secundaris
  • Grups primaris -> grups petits, amb una forta carrega afectiva i fort sentiment de pertinença. Ex: la família, amics.
  • Grups secundaris -> grups més nombrosos i amb les relacions interpersonals indirectes. Ex.: comunitat de veïns, l’empresa, etc.
 • ■ Les persones dins dels grups
  • Identitat i estatus
  • Segons el Sr. S. Ryan “Els individus solen tenir més duna identitat grupal. El seu barri, escola, ciutat, província, regió, nació, continent, religió, grup ètnic o grup d’interès”.
 • Les persones dins dels grups
  • Identitat i estatus
  • Estatus -> situació que li es assignada a cadascú dins de la societat.
  • Estatus adscrits -> inevitable i no es pot triar.
  • Ex.: ésser home o dona, edat, ésser fill, etc.
  • Estatus adquirits -> es guanyen amb l’esforç, les activitats, les accions, el saber fer. Ex.: ....
 • ■ Les persones dins dels grups
  • Perjudicis i discriminació
  • Perjudici -> és el menyspreu que fa referència a un grup o a una persona, com ara els seus valors, les seves creences, les seves normes, etc.
  • Estereotips -> són representacions mentals idees que prenen forma a partir d’una opinió simple, reduccionista i subjectiva, normalment subjectiva i desfavorable.
 • ■ Les persones dins dels grups
  • Perjudicis i discriminació
  • Discriminació -> Conjunt de pràctiques que perjudica un grup i els seus membres.
  • Discriminació racial
  • Discriminació institucional
  • Genocidi -> eliminar un grup
  • Etnocidi -> eliminar una cultura
  • Assimilació
 • 1.4.- Les relacions de parentiu
  • El parentiu -> es una construcció cultural
  • Utilitza una terminologia que defineix els tipus de parents i a l’hora els individus dins del grup.
  • Aspectes essencials en la construcció del parentiu:
  • ● Filiació
  • ● Matrimoni
  • ● Residència
 • ■ La filiació
  • La filiació -> defineix l’estatus de l’individu respecte als seus ascendents, descendents i col·laterals
  • Segons com s'organitzen les línies de filiació tenim dues grans divisions:
  • ● filiació unilineal
  • ● filiació cognatícia ( no unilinial)
 • La filiació unilineal
  • Filiació unilineal -> només té en compte una línia (femenina o masculina)
  • - Filiació patrilineal o agnaticia -> només té en compte la línia del pare.
  • - Filiació matrilineal o uterína -> només té en compte la línia de la mare.
  • - Filiació unilineal doble -> reconeix totes dues línies, però en proporcions diferents.
  • - Filiació optativa o ambilinial -> es pot triar la línia de filiació.
 • La filiació unilineal
  • Com a grups de parentiu més importants en les filiacions unilineal destaquen:
  • - Llinatge -> els parents parteixen d’un avantpassat comú, lligats per la consanguinitat.
  • - Clans -> descendents d’un avantpassats comú, real o mític. Totemisme.
  • + 1 clan -> tribu
  • + 1 tribu -> ètnia
 • La filiació no unilineal o cognatícia
  • La filiació no unilineal o cognatícia -> té en compte tant la línia femenina com masculina
  • - Família nuclear -> (pares i fills)
  • - Família extensa -> (avís, pares i fills)
 • ■ El matrimoni
  • Matrimoni -> unió entre un home i una dona per formar una família.
  • - Formules per l’adquisició del conjuge :
  • ● La dot -> bens o diners que la família de la núvia dóna a la família del marit.
  • ● La compensació -> pagament que rep la família de la núvia per part de l’home
  • ● Intrecanvi de pressents -> (de valor similar)
 • ■ El matrimoni
  • - Altres formes d’estratègia matrimonial :
  • ● Fugida -> Els conjugues fugen per aconseguir el reconeixement matrimonial.
  • ● Captura -> pot comportar bel·ligerància per part dels parets de la dona
 • ■ El matrimoni
  • - Regles i normes que regules el matrimoni
  • ● El tabú de l’ incest -> prohibeix el matrimoni entre i les relacions sexuals entre familiars.
  • - Normes que permeten o prohibeixen el casament:
  • ● Endogàmia -> restringueix el matrimoni a un grup en concret
  • ● Exogàmia -> matrimoni fora d’un grup de pertinença.
 • ■ El matrimoni
  • - Regles i normes que regules el matrimoni
  • ● Soroat -> al morir l’esposa, la germana o una parenta pròxima es casa amb el marit.
  • ● levirat -> al morir el marit, la germà o una parent pròxim es casa amb la viuda.
 • ■ El matrimoni
  • Monogàmia -> format per un home i una dona (la parella).
  • Poligàmia -> format per + dos membres
  • ● Poligínia -> Un marit pot tenir dues o més dones.
  • ● Poliàndria -> Una dona pot tenir dos o més marits.
 • ■ El matrimoni
  • Divorci -> Institució que permet la ruptura dels vincles matrimonials. Per raons de:
  • - esterilitat
  • - adulteri
  • - maltractament
  • - negligència
  • - manca de relacions sexuals
 • ■ La residència
  • Tipus de residència :
  • ● Residència Neolocal
  • ● Residència patrilocal
  • ● Residència matrilocal
  • ● Residència bilocal
  • ● Residència ambilocal
 • ■ La diferenciació per gènere
  • ● Rol de gènere -> cada sexe té unes tasques pròpies en cada cultura.
  • ● Estereotpis de gènere -> idees que caracteritzen de forma molt simple al homes i les dones
  • ● Estratificació del gènere -> defineix la posició jeràrquica de cada sexe.
 • 1.5.- L’organització econòmica
  • Diferents formes d’organització socioeconòmica
  • Reciprocitat i distribució
  • Altres tipus d’intercanvis
 • ■ Diferents formes d’organització socioeconòmica
  • Classificació de les societats en funció de les tècniques empleades en l’obtenció de recursos:
  • ● Societats recol·lectores -> agafen el que troben directament de la natura (fruits silvestres o petits animals).
  • ● Societats caçadores -> es basa en la caça i la pesca (implica una col·laboració).
 • ■ Diferents formes d’organització socioeconòmica
  • ● Societats farratgeres -> viuen de la caça, la pesca i la recol·lecció.
  • - Organització social: banda (petits grups relacionats per parentiu o matrimoni)
  • - Divisió del treball basada amb el gènere.
  • - Diferències socials basades en l’edat.
 • ■ Diferents formes d’organització socioeconòmica
  • ● Societats pastorals -> viuen d’animals domèstics -> llet, carn, sang, greix, pell, cuiro, etc.
  • - Sistema de vida: nomadisme o trashumancia
  • - Societats pocs denses i lligades a través del parentiu.
  • - Exemple: beduins i tuaregs.
 • ■ Diferents formes d’organització socioeconòmica
  • ● Societats agricoles -> modificació del medi i un fort tractament dels recursos.
  • - Poblacions -> concentrades, estables i denses.
  • - No necessiten recorre grans espais a la recerca d’aliments.
 • ■ Diferents formes d’organització socioeconòmica
  • ● Societats industrials -> apareixen amb l’aparició de l’artesania.
  • - Ja no es produeix per l’autoconsum sinó per crear un excedent per vendre al mercat.
  • - Objectiu: reduir costos de producció, rebaixar preus i arribar al major nombre de consumidors possible.
  • - Producció mecanitzada
  • - Exemple: Anglaterra de finals del s. XIX.
 • ■ Diferents formes d’organització socioeconòmica
  • ● Societats postindustrial
  • - Apareix el sector terciari
  • - Escassetat de feina -> fet estructural
  • - Teletreball, autoocupació (autònoms)
  • - Família nuclear reduïda (parella amb un o dos fills com a molt)
 • ■ Reciprocitat i distribució
  • Tres formes de distribució econòmica :
  • ● Reciprocitat -> forma de donar i rebre, entre individus relacionats pel parentiu, matrimoni
  • - Reciprocitat generalitzada -> la persona que dona no espera res a canvi i de forma immediata (llaços d’unió familiars o molt íntims)
  • - Reciprocitat equilibrada -> valors dels béns intercanviats són similars.
  • - Reciprocitat negativa -> situació incòmoda (anar de boda i no fer regal
 • ■ Reciprocitat i distribució
  • Tres formes de distribució econòmica :
  • ● Redistribució -> repartiment de serveis o recursos a través d’un poder central.
  • Exemple: impostos.
 • ■ Reciprocitat i distribució
  • Tres formes de distribució econòmica :
  • ● L ’intercanvi de mercat -> preus en funció de la llei de la oferta i la demanda. Es necessari un excedent de productes.
  • Diners.
 • ■ Altres tipus d’intercanvi
  • En economies de subsistència (intercanvi de productes sense diners).
  • ● Elementals formes de comerç -> intercanvi de productes sense diners
  • ● Tronc mut o comerç silenciós -> és dóna entre el pigmeus i bantus a l’Àfrica
 • ■ Altres tipus d’intercanvi
  • En economies de subsistència (intercanvi de productes sense diners).
  • ● Kula -> intercanvi de productes molt valuosos. Ex: Nova Guinea
  • + vell i + històric -> + valor
 • ■ Altres tipus d’intercanvi
  • En economies de subsistència (intercanvi de productes sense diners).
  • ● Potlatch -> conceben la riquesa com un fet no material (el prestigi) / ho hi ha diners
  • - Regalen els excedents per guanyar prestigi. + quantitat + valor dels regals -> + prestigi
  • - No hi estratificació econòmica.
 • ■ 2.6.- Identitat i diversitat cultural
  • Identitat cultural -> és allò que ens caracteritza respecte a altres col·lectivitats culturals, com poden ser les normatives, pautes, conductes i valors
 • ■ 2.6.- Identitat i diversitat cultural
  • Tipologies culturals
  • ● model cristià
  • ● model budista
  • ● model musulmà
  • Integrisme
  • Fonamentalisme
 • ■ 2.6.- Identitat i diversitat cultural
  • Multiculturalisme i interculturalisme
  • ● Diversitat cultural -> la varietat en la forma de ser, de construir-se i situar-se en el temps i en l’espai.
  • ● Multiculturalisme -> és la convivència de diverses cultures en un espai determinat que dóna com a resultat una realitat multicultural.
 • ■ 2.6.- Identitat i diversitat cultural
  • Multiculturalisme i interculturalisme
  • ● Multiculturalisme  Problemes i conflictes
  •  aculturació (pèrdua de la seva cultura)
  • ● El procés d’aculturació es pot donar per:
  • - Integració
  • - assimilació
  • - segregació -> guetos
 • ■ 2.6.- Identitat i diversitat cultural
  • Multiculturalisme i interculturalisme
  • ● Interculturalisme -> és un fenomen que tracta d’esbrinar i comprendre les diferents relacions entre les cultures, sobretot en quant a les relacions mútues, la reciprocitat i l’intercanvi, entre individus, grups i institucions.
 • ■ 2.6.- Identitat i diversitat cultural
  • Multiculturalisme i interculturalisme
  • ● Interculturalisme -> ha de facilitar la convivència, la qual cosa implica un intercanvi cultural i un reconeixement del dret igualitari de les diferents cultures a partir del respecte a la diferència i a la igualtat.
  • Cal que hi hagi una política que no instrumentalitzi les identitats i que s’adreci a la obertura cultural.
 • ■ 2.6.- Identitat i diversitat cultural
  • Mecanismes d’integració cultural
  • ● Models teòrics d’integració de les minories ètniques:
  • - Assimilació
  • - fusió
  • - Pluralisme cultural
 • ■ 2.7.- Què és el canvi social?
  • ■ Canvi social -> és el conjunt de formes de transformació (normalment lentes) de les societats, com a necessitat d’aquestes d’adaptar-se a les noves maneres d’entendre el món (política, economia, innovacions tecnològiques etc.)
 • ■ 2.7.- Què és el canvi social?
  • El paper de l’escola
  • ● L’escola -> Lloc per a la ideologització (transmissió d’una sèrie de valors i formes de pensar de la comunitat on es viu).
  • ● Doble visió de la ideologització:
  • 1ª: l’escola és una institució que reprodueix la ideologia i els valors socials dominants.
  • 2ª: l’escola és el lloc més adequat per produir canvis de ideològics, socials i personals.
 • ■ 2.7.- Què és el canvi social?
  • El paper de l’escola
  • ● És important : que l’escola posi a l’abast dels alumnes un capital cultural i a l’hora contribueixi a formar-los en una consciència crítica i racional que els permeti decidir i portar a la pràctica allò que puguin assolir malgrat les seves diferències, amb una actitud de respecte i d’igualtat.
 • ■ 2.8.- Actuacions de l’escola davant de conflictes generats per la diversitat
  • Cap a una escola més igualitària
  • ● Societat intercultural -> Cal portar a terme diferents models i programes educatius que parteixen de principi derivats de diferents disciplines:
  • - Principis antropològics : han de partir de la identitat, les diversitats, la comunicació i el diàleg.
 • ■ 2.8.- Actuacions de l’escola davant de conflictes generats per la diversitat
  • Cap a una escola més igualitària
  • - Principis epistemiològics : s’han d’analitzar tots aquells valors que són universals i comuns a les diferents cultures.
  • - Principis praxiològics : a través de programes educatius que els treballin de forma eficaç i que siguin realistes.
 • ■ 2.8.- Actuacions de l’escola davant de conflictes generats per la diversitat
  • Cap a una escola més igualitària
  • ● Programes educatius concrets a partir dels models i corrents estudiats:
  • - Progames d’educació compensatòria -> finalitat de superar els dèficits culturals i lingüístics en favor d’una igualtat d’oportunitats.
 • ■ 2.8.- Actuacions de l’escola davant de conflictes generats per la diversitat
  • Cap a una escola més igualitària
  • - Educació en el pluralisme cultural ->
  • Comprensió intercultural -> que facilita la comprensió del dret a la diferència, així com l’aprenentatge de les diferents competències multiculturals.
  • - Educació bilingüe i bicultural -> (català, castellà, anglès – francès)
  • - coeducació -> més enllà de la convivència dels alumnes a l’aula.
 • ■ 2.8.- Modalitats de cooperació
  • La cooperació -> pretén potenciar tots els processos que impliquin un creixement autosostingut a través d’activitats productives.
  • Exemples de modalitats de cooperació:
  • - educació per al desenvolupament
  • - Projectes de desenvolupament
  • - l’ajut humanitari d’emergència