1
Ja till framtidens Göteborg!
Frihandel och liberaliseringar har sedan Göteborg grundades präglat stadens
utveckling. Utrik...
Jobb och företagande
Företag skapar jobb, men politiken skapar förutsättningar. Det är stor skillnad på en
politik som ska...
det relativt dyrt att anställa oerfarna ungdomar. En tredje att de svenska
arbetsmarknadsreglerna leder till att ungdomar,...
på sitt förstahandsval.

 •  Lyft kunskaperna i matematik! En hög nivå på matematikkunskaperna hos barn
   och unga ä...
•  Erbjud barnomsorg på obekväm arbetstid. Alla föräldrar arbetar inte mellan
   nio och fem och de som arbetar i brans...
gymnasieingenjörsexamen.

  •  Inför frivilliga drogtester. Våra skolors policy mot alkohol- och
    narkotikamissbru...
region. Det måste bli lättare att få bygga i Göteborg och Folkpartiet vill upphäva orimliga
områdesbestämmelser som begrän...
enklare att tvångsförvalta hyreshus som missköts. Vi vill även använda
    miljötillsynen för att få bort de värsta boe...
från våra förorter och kranskommuner. Gång- och cykelvägar ska vara
    lättillgängliga och fler ska vara belysta.

  ...
vardag, speciellt när det kommer till miljöfarligt avfall.

  •  Göteborg är och ska vara en grön stad. Värna den biolog...
•  Inrätta en integrationskommission. Folkpartiet vill införa en politisk styrgrupp
    för integrationsfrågorna, dire...
och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin
    religion. Det är exempelvis inte rimli...
destruktiva beteenden. Samtidigt måste föräldrar stärkas och ta ett större ansvar för sina
barn, för föräldrar är alltid d...
måste användas vid exempelvis våldsdrabbade platser, ska det finnas tydlig
    skyltning om att platsen är övervakad.

...
Europas ledande evenemangsstad ska vara Göteborg, det är här det ska hända. Fler stora
internationella arrangemang ska för...
•  Låt de äldre bestämma. Vi vill ge den enskilde möjligheten att fritt välja boende
    och hemtjänst med olika inrik...
arbetsmarknaden, både praktik och en meningsfull sysselsättning. Får vi makten inleder
vi en offensiv för tillgänglighet o...
för hemlösa med psykisk sjukdom eller drogberoende samt boende för hemlösa
    barnfamiljer kopplas och genomföras i nä...
•  Bekämpa diskrimineringen i Göteborg. Folkpartiet vill eliminera osakliga
  löneskillnader till 2014. Det borde vara ...
21
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ja till framtidens Göteborg

991 views

Published on

FP Göteborgs valplattform

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ja till framtidens Göteborg

 1. 1. 1
 2. 2. Ja till framtidens Göteborg! Frihandel och liberaliseringar har sedan Göteborg grundades präglat stadens utveckling. Utrikeshandeln och de omfattande kontakterna med omvärlden har format stadens snart 400-åriga historia. Folkpartiet liberalernas kännetecken är marknadsekonomi, levande demokrati och en välfärd som omfattas av alla. En liberal politik garanterar att vård, utbildning och omsorg av god kvalitet är tillgänglig för alla oavsett inkomst och förmögenhet. Det är viktigt att stadens organisation moderniseras och effektiviseras så att medborgarna får bästa möjliga service, där göteborgaren ställs i centrum före system och politiska beslut. Framtidens utmaningar står vid dörren och vi har en politik att möta den. Den allt mer globaliserade och internationella konkurrensen gör att tidigare industriella övertag inte räcker till. Flexibilitet och förmåga till omställning liksom hög kompetensnivå och ständig kunskapsinhämtning är allt viktigare delar för framgång. Också utmaningar i form av klimatförändringar och hur vi tacklar dem är frågor som måste få delvis nya svar. Det handlar om hur vi alla på bästa sätt ska kunna dra fördel och utveckla den kunskap och det kunnande som finns i miljöteknik, informationsteknik och energieffektivisering. Sammantaget kräver detta en ny syn på stadens roll som ett nationellt och internationellt industriellt samt transportmässigt centrum. Göteborg ska vara rustat att anta utmaningen i en hårdnande konkurrens mellan svenska och internationella regioner om ungdomar, utbildad arbetskraft och kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv och övriga samhällssektorer. Grundläggande för det är kvaliteten i skolan, ungdomars lust till vidare utbildning och den högre utbildningens möjligheter att hävda sig internationellt. Göteborg svarar för mycket av dynamiken i Västra Götalandsregionen. En förutsättning för en hållbar tillväxt i vår stad är att det finns bostäder, byggbar mark för kontor och andra kommersiella fastigheter samt en fungerande infrastruktur. Göteborg ska upplevas som den trygga och vänliga staden. En stad full av positiv och kreativ mångfald som i sin tur kännetecknas av såväl social som stadsbyggnadsmässig integration, samt smarta miljöförbättringar . Göteborg ska utvecklas till en evenemangs-, kultur- och utbildningsstad i världsklass. En aktiv utveckling av stadsrummet för ett attraktivt, spännande och såväl dynamiskt som mänskligt Göteborg bidrar till staden som en given arena för möten, växtkraft och innovation. Vi tror på framtiden. Vi tror på utveckling, och att mer kunskap löser framtidens utmaningar. Folkpartiet liberalerna säger ja till framtiden. 2
 3. 3. Jobb och företagande Företag skapar jobb, men politiken skapar förutsättningar. Det är stor skillnad på en politik som skapar förutsättningar för nya jobb och en politik som leder till arbetslöshet och stagnation. Arbete skapar välstånd och betalar för välfärden. Under socialdemokraternas tid vid makten växte antalet människor i utanförskap. I hela Sverige var över en miljon människor arbetslösa, sjukskrivna eller stod utanför arbetsmarknaden av något skäl. Detta trots att världen då var mitt i en blommande högkonjunktur. Göteborg styrs av en trött socialdemokrati som bör bytas ut. Vad som behövs är mindre skattekilar på arbete, satsningar på dem som har det svårast och en syn på att företagande alltid är grunden för ökat välstånd. • Göteborg behöver en politisk ledning som förstår företagarnas villkor. Flera oberoende undersökningar visar att Göteborgs stad har avsevärt sämre näringslivsklimat, jämfört med Stockholm och Malmö. Myndigheternas tillsyn måste vara rättssäker och kostnadseffektiv. • Sverige behöver en ny skattereform. Folkpartiet vill fortsätta att sänka skatterna på arbete och kapital, både för företag och göteborgare – det ska löna sig att arbeta. Inte minst vill vi ta bort värnskatten, som idag är en straffskatt på utbildning. • Industrin hör hemma i Göteborg. Industrin är även fortsättningsvis en central del av framtidens näringsliv i Göteborg. Det västsvenska näringslivet ska gå i bräschen för högt teknologiskt kunnande och i utvecklingen av ny, miljösmart teknik • Staten ska finnas i Göteborg. Sveriges andra stad ska ha en hög representation av statliga verksamheter. Den nya Havsmyndigheten har lokaliserats till Göteborg. Folkpartiet vill även flytta fler delar av Sveriges television (SVT) till Göteborg. • Äldre är en viktig resurs på arbetsmarknaden. Vi vill stimulera äldre till fortsatt arbete även efter pensioneringen. • Omstartsaktivitet för arbetssökande. Göteborg ska erbjuda försörjningsstödstagare en omstartsaktivitet som omfattar minst halvtid fem dagar i veckan. Deltagande ska vara ett krav för att få försörjningsstöd för personer som står till arbetsmarknadens förfogande. Ungdomsarbetslöshet Den höga ungdomsarbetslösheten i Göteborg är akut och oerhört oroande. När arbetslösheten stiger finns det en risk för att en del unga aldrig får in en fot på arbetsmarknaden. En viktig förklaring till ungdomsarbetslösheten är att alltför många hoppar av gymnasiet. En annan är den sammanpressade lönestrukturen i Sverige som gör 3
 4. 4. det relativt dyrt att anställa oerfarna ungdomar. En tredje att de svenska arbetsmarknadsreglerna leder till att ungdomar, med kort anställningstid, är de som först får lämna sina arbeten vid personalneddragningar. Det kommunala ansvaret att följa upp de unga som står utanför både utbildningssystemet och arbetsmarknaden sköts bättre än tidigare, men så länge som vi inte har någon uppföljning av arbetet är det svårt att sia om våra insatser ger resultat och förebygger utanförskap. • Erbjud lärlingsanställningar. Folkpartiet vill erbjuda unga arbetslösa lärlingsanställningar med lägre lön och särskilda anställningsvillkor. • Göteborg ska ställa upp med praktikplatser. Kommunen är stadens största arbetsgivare och är idag allt för dålig på att möta upp behovet av praktikplatser till unga arbetslösa. Vi vill att staden ställer upp med fler praktikplatser. Kunskapsstaden Liberalismens mål är att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar. Göteborg växer med kunskap. Bildning ger människor makt och möjlighet att forma sina egna liv. Med utbildning ökar individens valmöjligheter. Skolan ska genom att förmedla kunskaper bidra till ökad jämlikhet. Detta kräver ett livslångt lärande som har höga förväntningar och som vågar utmana. Göteborg ska vara Sveriges ledande kunskapsstad med motiverade elever, hängiven personal och tillräckliga resurser. I Göteborg ska utbildning löna sig och IT vara en självklar del av skolans vardag. • Skapa ett ’Centre of Excellence’ i Göteborg. Göteborgs stad ska tillsammans med Universitet och Chalmers arbeta för att etablera Göteborg som ledande utbildnings-, innovations- och forskningscenter med ett internationellt gott rykte. Vi vill också verka för att Göteborgs universitet får ökad självständighet från staten. Göteborgs skolor skulle kunna vara bäst. Sverige har en fantastisk bildningstradition och staden avsätter år efter år stora resurser till skolan. Ändå är utvecklingen i Göteborg oroande. Skolans brister beror i hög grad på den politik som förts under mer än ett decennium i vår stad. Den utbildningspolitiska agendan måste fullföljas och fortsätta att utvecklas. Betyg ska införas från årskurs sex och en ny lärarutbildning sjösättas. Gymnasiets reformering fortgår och från och med höstterminen 2011 är den nya gymnasieskolan införd. Kommunaliseringen av skolan har skapat många av dagens problem och staten bör därför ta över huvudmannaskapet för skolan. • Vi försvarar rätten att välja förskola och skola. Vi försvarar elevens och vårdnadshavarnas rätt att välja pedagogik och huvudman. För att stärka valfriheten vill vi införa en förskole- och skolpeng, som garanterar ett grundbelopp lika för alla elever och ett stödbelopp som varierar efter elevens behov. Vi vill så långt som det är möjligt erbjuda blivande gymnasieelever plats 4
 5. 5. på sitt förstahandsval. • Lyft kunskaperna i matematik! En hög nivå på matematikkunskaperna hos barn och unga är en strategisk fråga för Göteborgs roll i utvecklingen av framtidens teknologi och näringsliv. Vi vill erbjuda matematiklärare genom Lärarlyftet och andra fortbildningsinsatser i nära samarbete med Centrum för matematikutbildning, fördjupad kunskap i ämnet. • Satsa på elevhälsan. Elevers hälsa påverkar deras studieresultat. Vi vill därför garantera elever fysisk aktivitet vid minst tre tillfällen per vecka i grundskolan. Alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Frivilliginsatser bör uppmuntras och tas tillvara av våra skolor. Skolmaten ska vara god och näringsriktig. • Alla skolor ska ha handlingsplan mot mobbing. Mobbing är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för klasskamrater, personal och medmänniskor. Vi kräver att alla skolor ska använda evidensbaserade anti-mobbingsprogram. • Etablera spetsklasser i Göteborg. Alla elever har rätt att få möta nya utmaningar. För att stimulera studiebegåvade elever i grundskolan och på gymnasiet, ska Nobelklasser med spetsutbildningar etableras med särskilda inträdesprov. • Lärarna är skolans viktigaste resurs. Sveriges mest begåvade ungdomar måste rekryteras till läraryrket. Läraryrket kräver fler karriärvägar, bättre utvecklings- och fortbildningsmöjligheter, fler lektorat samt bättre löneutveckling. Vi vill värna lärarnas professionalism genom att åter ge dem ökad frihet. • Rektorn är den pedagogiska ledaren. Rektorsrollen måste uppvärderas och avbyråkratiseras; genom det stärks det pedagogiska ledarskapet. Förskola • Inför platsgaranti i förskolan. Vi vill öronmärka resurser till alla barn och därmed garantera alla barns rätt till omsorg. Om kommunen inte lever upp till garantin, ska de föräldrar som tvingas vänta mer än fyra månader på en förskoleplats kompenseras ekonomiskt. • Färre barn i barngrupperna. Barngrupperna i förskolan har under de senaste åren vuxit så att det i praktiken är omöjligt för pedagogerna att stimulera varje barn. Barnomsorgen ska vara en plats för lek och pedagogisk utveckling – därför vill vi minska barngruppernas storlek. • Erbjud 15-timmarsbarnen mer tid. Barn till arbetssökande och föräldralediga ska erbjudas förskoleverksamhet minst 25 timmar per vecka. 5
 6. 6. • Erbjud barnomsorg på obekväm arbetstid. Alla föräldrar arbetar inte mellan nio och fem och de som arbetar i branscher med andra tider måste ha rätt till en god barnomsorg även på andra tider. Grundskolan • Inför undervisning i engelska från första klass. Språkkunskaper är centrala i en globaliserad värld. Elever i årskurs ett har alla förutsättningar att ta till sig ett nytt språk, därför vill vi erbjuda undervisning i engelska från första klass. • Inför en läsa-skriva-räkna-garanti i årskurs 3. De elever som behöver ska ges extra stöd och extra tid - i vissa fall ett extra skolår med specialinriktning mot läs- och skrivundervisning. Det ska finnas särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Ingen ska lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. • Förlägg lektioner på Universeum. För att tidigt väcka och stimulera intresset för matematik och de naturvetenskapliga ämnena vill vi förlägga lektioner för alla elever i grundskolan på Universeum. • Minska frånvaron i skolan. För att minska frånvaron i klassrummet, ska skolk redovisas i elevernas terminsbetyg. Vårdnadshavarna ska kunna följa barnens frånvaro via skolk-SMS och internet. • Vårdnadshavare har rätt till skriftliga omdömen Alla vårdnadshavare med barn i grund- och gymnasieskolan ska förutom utvecklingssamtal erbjudas skriftligt omdöme om elevens utveckling, såväl kunskapsmässigt som socialt. Omdömena bör vara sekretessbelagda. • Göteborgs skolor ska vara likvärdiga. Folkpartiet vill utreda grundskolans nuvarande organisering i stadsdelsnämnderna, för att bättre kunna möta framtidens krav och stärka likvärdigheten över hela Göteborg. Gymnasieskolan • Varje gymnasieskola ska ha en tydlig profil med få utbildningsprogram. Istället för att varje gymnasieskola ska erbjuda så många olika program som möjligt bör var och en av stadens gymnasieskolor endast ha ett fåtal program där man håller högsta kvalitet. Kommunens skolor ska konkurrera med kvalitet. • Satsa på lärlingsutbildningar. Gymnasiet måste innehålla studievägar för både den teoretiskt kunskapstörstiga eleven och eleven som lättare lär med händerna och vill utbilda sig inom ett yrke. Därför vill satsa på lärlingsutbildningar i Göteborg. • Återinrätta gymnasieingenjörsexamen. Teknikprogrammets elever ska efter tre år ha en god grund såväl för tekniska högskolestudier som för ett fjärde, frivilligt tekniskt år på gymnasiet. Ett sådant fjärde år ska leda till en 6
 7. 7. gymnasieingenjörsexamen. • Inför frivilliga drogtester. Våra skolors policy mot alkohol- och narkotikamissbruk bör även innefatta frivilliga elevavtal om att avstå från droger. Avtalen kan följas upp med drogtester. Det är viktigt att upptäcka droganvändning i tid och att elever inte ska vara drogpåverkade i skolan. Avtalen och testerna ska vara frivilliga och bygga på samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleverna. Högre utbildning • Inför vuxenutbildningspeng. Vi vill säkerställa den vuxnes möjligheter till vidareutbildning också i vuxen ålder. Därför vill vi införa en vuxenutbildningspeng, där den studerande själv får välja utförare. • Inrätta en yrkeshögskola i Angered. Tillsammans med näringsliv och myndigheter vill vi agera för att få till stånd en ledande högskola för högre yrkesutbildning med internationell inriktning i Angered. • Göteborg behöver ett SFI-lyft. Svenska för invandrare (SFI) behöver förbättras och kvalitetssäkras för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden och i samhället för nyanlända invandrare. Vi vill införa en SFI-peng som innebär att nyanlända invandrare kan välja utbildningssamordnare utifrån egna behov. • Stärk Göteborg som kunskapsstad. Antalet högskoleplatser måste följa studenternas efterfrågan. Därför ska antalet platser i Göteborg öka. Det är av strategisk betydelse att Göteborgsregionen är attraktiv för forskningsintensiva företag. Göteborg en växande stad Stadsutvecklingen i Göteborg ska präglas av djärvhet, nyfikenhet och nytänkande. På så sätt skapas en sammanhängande stad som är tillgänglig för alla invånare – men som ständigt är i förändring. Byggandet av det framtida Göteborg måste växa så att både gammalt och nytt förenas i samklang. • Göteborg behöver en stadsarkitekt. Vi vill inrätta en tjänst som stadsarkitekt som ska hålla ihop det stadsplanemässiga arbetet. • Utveckla byggandet genom tävlingar, mångfald och öppenhet. Vi vill genomföra fler markanvisnings- och arkitekttävlingar för att stimulera byggandet av bra och billiga hyresrätter samt släppa in fler aktörer på marknaden. Vi vill också ha ett öppnare planarbete där byggherren kopplas in och får ta del av ansvaret för detaljplanen. Genom ökad valfrihet, konkurrens och mångfald på marknaden kan bostadsbristen minska. Att bygga en långsiktigt hållbar stad – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – väl fungerande kollektivtrafik och infrastrukturlösningar möjliggör en dynamiskt växande 7
 8. 8. region. Det måste bli lättare att få bygga i Göteborg och Folkpartiet vill upphäva orimliga områdesbestämmelser som begränsar människors möjlighet att bo där de vill. • Älvrummet är en helhet. Vi vill hantera den fortsatta utvecklingen av Älvrummet, från Älvsborgsbron till Tingstadstunneln, som helhet. • Bygg ett ’down town’ i frihamnen. Vi vill prioritera planarbetet för Frihamnen och Gullbergsvass, gärna med höga bostads- och kontorshus som kan bli nya ikonbyggnader för Göteborg. • En storstad kräver en levande bebyggelse. När nya stadsdelar planeras ska det i bostadsbebyggelsen ges plats för nya kulturbyggnader, religiösa helgedomar, idrottsanläggningar och kommersiella verksamheter – för att skapa en levande stad • Inför en plan- och bygglovsgaranti på två år. Vi vill öka takten på framtagande av tomter för egna hem och planer för fler lägenheter i blandade upplåtelseformer. Genom att införa en garanti snabbar vi upp processen. • Ge fler göteborgare möjligheten att äga sin bostad. En bra bostadspolitik i skapar trygghet, ökar gemenskapen och ger människor incitament att påverka sitt eget boende. Att låta människor köpa sina bostäder är en metod att bryta segregationen i utanförskapsområden. • Utveckla Heden. Vi vill att en stor öppen yta behålls samtidigt som delar bebyggs. • Bygg fler studentbostäder. Göteborg är en populär studentstad och behöver fler billiga och moderna bostäder för studenter. • Förtäta Göteborg! Vi vill förtäta centrala Göteborg samtidigt som nya områden, utanför city, exploateras i takt med utbyggnaden av infrastrukturen. Många förorter är byggda med likartad stil och storlek. Hammarkullen, Bergsjön och Gårdsten är talande exempel med få in- och utvägar. Därför vill vi bygga ihop och förtäta stadsdelar. Vi vill föra en aktiv politik för mångfald och ökad integration när vi bygger bostäder. • Riv inte de billiga bostäderna. Folkpartiet värnar en solidarisk bostadspolitik, som ger ung som gammal möjlighet att bo. Vi vill bevara landshövdingehusen som finns kvar i Göteborg, t ex de som finns i Gårda. • Friköp av tomträtter för småhus. Vi vill möjliggöra för dem som har småhus på tomträtter att friköpa sina tomter till 65 procent av marknadsvärdet från 2003. • Göteborg behöver ett förortslyft. Vi vill genomföra en omfattande upprustning av det offentliga rummet i våra utanförskapsområden och skapa en attraktiv boendemiljö. Det behövs fler kontor och lokala affärsverksamheter och det ska bli 8
 9. 9. enklare att tvångsförvalta hyreshus som missköts. Vi vill även använda miljötillsynen för att få bort de värsta boendemiljöerna i våra förorter. Infrastruktur och trafik För att stärka Göteborgs konkurrenskraft och utvecklas som en klimateffektiv stad med ökad tillväxt krävs omfattande investeringar i infrastruktur och väl fungerade kollektivtrafik. Vår stads infrastruktur har länge varit eftersatt, nu sker omfattande satsningar tack vare Alliansregeringen. Samtidigt behöver Göteborg mer. Genom satsningar på infrastruktur skapas också arbetstillfällen. Satsningen handlar också om att skapa tillväxt på längre sikt. Forskning och infrastruktur är båda centrala delar i att trygga vårt framtida välstånd. Infrastrukturen i Västsverige har länge varit eftersatt och kan nu, tack vare statliga, regionala och kommunala satsningar förbättras avsevärt. En del i detta är Västlänken, den centrala tågtunneln under Göteborg, som behövs för att kommunen och Göteborgsregionen ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. En förutsättning för den tunneln och andra infrastruktursatsningar är finansiering via trängselskatt. När trängselskatten införs måste kollektivtrafiken vara utbyggd för att kunna möta ökat resande. • Gör kollektivtrafiken populär, smartare och snabbare. En förutsättning för ett växande Göteborg är att fler göteborgare åker kollektivt. Därför vill vi stärka kollektivtrafiken och pendelstråken genom fler knutpunkter, utbyggd spårvägstrafik och fler och tätare busslinjer. Framkomligheten för kollektivtrafiken måste förbättras. Därigenom blir det enklare att byta mellan olika färdsätt, linjer och fordon och resa både till och från Göteborg. • Stärk pendlingsstråken. Den ekonomiskt mest bärkraftiga kollektivtrafiken som ger de största miljövinsterna är den som gör det möjligt för arbetspendlarna att resa kollektivt. Därför ska pendlingsstråken prioriteras när kollektivtrafiken byggs ut. Vi vill även se över möjligheten att inrätta pendelparkeringar vid förskolor och mataffärer, för att underlätta vardagen för göteborgarna. • Skyttlar över älven och till skärgården. En av stadens utmaningar är att i en snar framtid förena norra och södra älvstranden. Vi vill därför se ett antal snabba miljövänliga skyttlar som går över älven. Även förbindelserna till skärgården måste stärkas. • Utan Göteborgs hamn stannar Sverige. Sjöfarten är Göteborgs själ och godsfrakt på fartyg är ur ett klimatperspektiv oerhört effektivt. Vi vill expandera Göteborgs hamn och utveckla Vänersjöfarten. • Underlätta för cyklister och gående. Det behövs fler och bättre cykelbanor som underhålls året om och moderna tekniska lösningar som främjar mer cyklism. Göteborg bör bli en mer attraktiv stad för alla som cyklar och går, även till och 9
 10. 10. från våra förorter och kranskommuner. Gång- och cykelvägar ska vara lättillgängliga och fler ska vara belysta. • Motarbeta inte bilisterna, underlätta! Det är inte bilen som är en miljöbov, det är det den släpper ut som skapar problem. Folkpartiet vill göra om den nuvarande parkeringspolicyn och bygga ett parkeringsgarage under Heden för minst 4 000 fordon. Vi vill se fler parkeringsgarage och -anläggningar, framför allt i samband med nybyggnation. • Snabba tåg till och från Göteborg. Förutom tåg via Landvetter och Borås till Stockholm, prioriterar vi snabba tågförbindelser på sträckan Oslo-Göteborg- Köpenhamn och vidare söderut till kontinenten. • Bygg ut E20 till motorväg. Vi vill verka för motorväg mellan Göteborg och Stockholm. Miljöstaden Göteborg Människan har sedan tidernas begynnelse varit beroende av jordens resurser. Likaså har vi i årtusenden påverkat miljön i vår omgivning. Liberaler har en i grunden optimistisk syn på framtiden, teknikutveckling och en tilltro till varje generations förmåga att finna lösningar på sin tids problem. Liberal politik syftar till att skapa och utveckla samhällen där människan ges möjlighet ta ansvar för hur hon genom sin gärning och sin livsstil enskilt och tillsammans med andra människor och länder kan bidra till en hållbar utveckling. • Fossilfritt Göteborg 2030. Klimatförändringen är en global fråga som kräver globala insatser. Den viktigaste förändringen mot ett klimateffektivt Göteborg är utfasningen av fossil energi. Vi tror inte på en samhällsutveckling med färre transporter av människor och gods, men däremot smartare transportsystem. Vårt mål är att Göteborg ska vara fossilfritt till år 2030. Förändringarna av klimatet angår oss alla oavsett var på jorden vi lever och de kan bara bekämpas genom samarbete. Sverige ska arbeta globalt och inom EU för att nå det övergripande klimatmålet som satts upp för EU. Det ska vara billigt att leva miljövänligt och dyrt att inte göra det, vilket måste genomsyra stadens styrsystem. Stadens energianvändning måste ske effektivt, transporter ska i första hand drivas med el och i andra hand med bioenergi. Kommunens närhet till vatten är ett signum för Göteborg, oavsett om det gäller havet, sjöar eller åar. Kommunen ska ha höga ambitioner när det gäller vattenvård. Hotet om stigande havsnivåer ska tas på allvar, särskilt vid nybyggnation. • Göteborg ska bli bäst på sorterat avfall. Göteborgarens avfall har ett stort värde, antingen som material eller för sitt energiinnehåll och det värdet vill vi ta tillvara på bättre. Därför ska avfallstaxan göra större skillnad mellan sorterat och osorterat hushållsavfall. Avfallssorteringen ska finnas där människor rör sig i sin 10
 11. 11. vardag, speciellt när det kommer till miljöfarligt avfall. • Göteborg är och ska vara en grön stad. Värna den biologiska mångfalden. Bevara fickor av grönt och värna våra viktiga grönområden såsom Slottsskogen och Vättlefjäll. Allt ska inte asfalteras vid exploateringar. Biologisk mångfald är en hörnsten i en livskraftig miljö. • Låt göteborgaren producera sin egen el. Det ska bli enklare för enskilda hushåll och fastighetsägare att producera el och att ansluta sig till elnätet. Vid nybyggnation av offentliga fastigheter ska möjligheten till att utvinna energi genom solfångare eller solceller på taket alltid prövas. Det ska ställas tydliga krav på den som vill bygga nytt, liksom på befintliga fastighetsägare och företagare, att använda energi effektivt. • Investera i miljöeffektiv teknik. Kommunala bolag ska investera i anläggningar som använder miljöeffektiv teknik t ex för att utvinna bioenergi. Vi vill att investeringarna i första hand ska ske tillsammans med externa aktörer för att minimera de ekonomiska riskerna. • Värna västerhavet och skärgården. Havsmiljön måste skyddas och kunskapen om tillståndet i vårt eget hav och i kustregionerna ska öka, samtidigt som kusten och skärgården ska vara livskraftiga boendemiljöer. Bruket av havet måste ske på ekologiska villkor. Vi vill fördjupa samarbetet med övriga kommuner längs med västerhavet för att göra det möjligt att utveckla vattenbruket. • Klimatfrågorna är globala, men Göteborg måste ta ett stort ansvar. Stadens bidrag till klimatförändringen måste minska. Därför är det orimligt att öka beroendet av fossila bränslen genom att avveckla kärnkraften. Göteborgs närmaste kärnkraftsverk Ringhals måste utvecklas och vi ser gärna att en ny reaktor öppnas. Självklart ska höga miljö- och säkerhetskrav uppfyllas. • Satsa på elbilar i Göteborg. Lägre avgifter för elbilar ska införas och mark reserveras för laddningsstolpar på parkeringsplatser för elbilar i gatumiljö, i den takt marknaden för elbilar utvecklas. En ny integrationspolitik för mångfaldens Göteborg Var fjärde göteborgare har utländsk bakgrund. Detta är en tillgång i en globaliserad värld och för en hållbar tillväxt – också i Göteborg. Språkkunskaper och erfarenheter oavsett ursprung skall tillvaratas. Utanförskap och segregation innebär tiotusentals personliga tragedier. Det tar i genomsnitt mer än sju år för en person som har beviljats uppehållstillstånd att få arbete i Sverige. Detta är förödande för individen och innebär betydande samhällsekonomiska förluster på alla nivåer. Integrationsfrågan måste lyftas högst upp på den politiska agendan. 11
 12. 12. • Inrätta en integrationskommission. Folkpartiet vill införa en politisk styrgrupp för integrationsfrågorna, direkt under fullmäktige för att ta fram en samlad offensiv integrationsstrategi. Segregationen i Göteborg är för stor för att enskilda stadsdelsnämnder eller bostadsbolag ska kunna hantera eller lösa frågan. • Möjligheter att försörja sig själv och bra kunskaper i svenska är nyckeln. Göteborg behöver en integrationspolitik – inte en passiv bidragspolitik. För det krävs en reformerad mottagning av nyanlända, bättre språkundervisning och bättre förutsättningar att anställa människor som länge har stått utanför arbetsmarknaden. Det är genom arbete, bra skolor, trygga bostadsområden och en oförsonlig kamp mot diskrimineringen som vi kan bygga upp ett integrerat Sverige. Då krävs en politik med arbete i stället för bidrag och eget ansvar i stället för omhändertagande. Integration handlar om alla människors möjligheter att delta i ett demokratiskt samhälle, oavsett bakgrund. • Investera i bättre hälsa för snabbare integration. Hälsa är en förutsättning för att kunna etablera sig i samhället. I nordöstra Göteborg är ohälsan större och medellivslängden kortare än i Göteborg och Västsverige i genomsnitt. Därför är vi i folkpartiet stolta över att ha tagit initiativet till Angereds Närsjukhus, som erbjuder kvalificerad närsjukvård och som ska fungera som en murbräcka mot ohälsa i nordöstra Göteborg. De kvinnor och män som drabbas av våld i nära relationer eller som lever under förtryck i hederns namn lever i en oacceptabel ofrihet. Stödet till dem som drabbas ska förbättras och samhället måste vara tydligt med att hedersvåld aldrig kan accepteras. • Låt Göteborg tala fler språk. Att tala ett annat språk än svenska, oftast ett stort världsspråk, är meriterande i bedömningen av kompetens vid rekrytering till olika kommunala tjänster. Därför vill vi höja meritvärdet av utländska språk vid anställning inom Göteborgs stad. • Öppna arbetsmarknaden för fler. Avidentifiering av ansökningshandlingar hos offentliga arbetsgivare, som Göteborgs stad, ger alla samma chanser. Arbetet med avidentifierade ansökningshandlingar måste byggas ut för att minska all diskriminering på arbetsmarknaden. Folkpartiet vill att sammansättningen av olika chefsnivåer i Göteborg skall spegla befolkningssammansättningen. • Skolan som murbräcka mot segregation och utanförskap. Vi vill utveckla “magnetskolor” i socialt utsatta områden, där framgång belönas. Lärartätheten ska vara hög och det ska finnas god tillgång på speciallärare, inte minst i de lägre årskurserna. Skolan ska arbeta för att öka föräldrars delaktighet. Alla barn som behöver ska erbjudas läxhjälp och extra undervisning på skolloven. Elever med annat modersmål än svenska ska få stöd på sitt modersmål om de behöver det. • Ja till fler religiösa rum i Göteborg. Folkpartiet värnar religionsfriheten också friheten från religion och göteborgarens rätt och frihet att byta religion eller tro 12
 13. 13. och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion. Det är exempelvis inte rimligt att svenska muslimer tvingas utöva sin religion i källarmoskéer. Därför säger folkpartiet ja till att religiösa rum byggs i vår stad. • Stoppa diskrimineringen i Göteborg. Det ska inte gå att sortera bort den som har en annan bakgrund, varken i krogkön på Avenyn eller på arbetsmarknaden. Alla människors lika värde måste värnas. En samlad, effektiv och rättssäker diskrimineringslag och skärpta skadestånd är ett viktigt vapen i kampen mot diskriminering. Folkpartiet vill att statusen på det svenska medborgarskapet höjs. För oss är medborgarskap ett samhällskontrakt där man bekräftar att man har förstått såväl sina rättigheter som skyldigheter samt respekt för grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. • Utveckla medborgarskapsceremonin i Göteborg. Den möjlighet som nationaldagen erbjuder genom att staden välkomnar nya göteborgare genom en medborgarskapsceremoni måste tas tillvara genom att vara öppen för alla både gamla och nya göteborgare. Det är viktigt att firandet av nationaldagen blir en manifestation av gemenskap mellan alla göteborgare. Tryggt, snyggt och säkert i Göteborg Göteborg är inte så tryggt och vänligt som vi vill att vår stad ska vara. Våldet ökar. Misshandel och våldtäkter förkommer nästan dagligen. Brott och otrygghet hotar ett öppet och demokratiskt samhälle. Mycket kan göras för att öka göteborgarnas säkerhet, men ingen tar ansvar för det. I kommunens vänsterstyre finns ingen som har ett övergripande ansvar för trygghetsfrågorna. Den organiserade brottsligheten har slagit rot. Hela Göteborgssamhället ska kraftsamla för att möta den organiserade brottsligheten som breder ut sig. Kommunen måste vässa sina verktyg mot brottsligheten vid upphandlingar, uthyrning av lokaler, kontraktsskrivningar och vid tillsyn av verksamheter. Kommunen ska också mobilisera och aktivt samarbeta med civilsamhället, olika branscher inom näringslivet och göteborgarna i kampen mot den organiserade kriminaliteten. Den upplevda otryggheten måste motarbetas med flera metoder, i form av ljusare gångstråk och en blandad bebyggelse som innebär att många hela tiden rör sig i områdena. Mörka buskage, trasiga eller bländade gatlyktor och nedklottrade väggar skapar otrygghet och måste omedelbart åtgärdas. Alla göteborgare har rätt att känna trygghet i sin närmiljö, oavsett var i staden man bor. Fler närvarande poliser förebygger brott och snabba reaktioner från samhället är nödvändiga för att se till att bryta 13
 14. 14. destruktiva beteenden. Samtidigt måste föräldrar stärkas och ta ett större ansvar för sina barn, för föräldrar är alltid de bästa brottsförebyggarna. Vi vill, efter Stockholmsmodell, etablera volontärverksamhet inom polisen. Alla som kan, vill och är lämpliga ska kunna göra insatser för att göra Göteborg till en tryggare stad. • Vi vill, efter Stockholmsmodell, etablera volontärverksamhet inom polisen. Alla som kan, vill och är lämpliga ska kunna göra insatser för att göra Göteborg till en tryggare stad. • Lys upp Göteborg. Belysningen måste förbättras och otryggt mörker byggas bort. Det behövs en genomarbetad satsning på vackrare belysning av stadens torg, parker, gator, joggingspår och grönområden. Vi vill initiera ett ljusprogram för att belysningen i Göteborg ska bli rätt och upplevas som trygg. • Inför böter för nedskräpning. Vi vill göra det lättare att slänga skräp på rätt ställe och för att komma tillrätta med nedskräpning i vår stad vill vi undersöka möjligheterna att införa böter mot nedskräpning. • Nolltolerans mot klotter. Klotter föder klotter och otrygghet. För att minska klottret, krävs snabb och effektiv sanering. Allt klotter inom stadens område ska saneras inom 24 timmar från att det upptäcks. • Inför en göteborgsk trygghetstelefon. Många känner sig otrygga att gå hem ensamma när det är mörkt. En trygghetstelefon dit man kan ringa för att få någon att tala med om man är ute och går ensam och känner sig rädd, kan vara ett sätt att öka tryggheten. Denna bör bemannas av frivilligorganisationer. • Fler och synligare poliser! Vi kan inte acceptera att polisen är osynlig på gator och torg och att bara 16 procent av alla anmälda brott klaras upp. Därför vill vi fortsätta förstärka antalet poliser, särskilt i utsatta områden och verka för att polisen arbetar förebyggande mot ungdomsbrottsligheten. Den nuvarande satsningen med områdespoliser måste vara långsiktigt uthållig. Vi ser också gärna fler poliser med utländsk bakgrund. • Inför en 24-timmarsgaranti för unga på glid. Vi vill att föräldrar vars barn påträffas berusade, anmälts för snatteri, vandalisering eller liknande kallas tillsammans med sitt barn till möte med polis och socialtjänst inom ett dygn. • Investera i unga i riskzon. Göteborg behöver ta fram metoder och modeller för att inom socialtjänsten bättre kunna bedöma behovet och omfattningen av åtgärder för unga på glid. Sociala insatser för barn och unga ska ses som en investering för framtiden och är viktiga för att bromsa rekryteringen till den organiserade brottsligheten. • Kameraövervakning vid våldsdrabbade platser kan vara nödvändigt. Kameror ska endast i undantagsfall förekomma på offentliga platser. Om kameror 14
 15. 15. måste användas vid exempelvis våldsdrabbade platser, ska det finnas tydlig skyltning om att platsen är övervakad. • Nej till svarta pengar i krogbranschen. Restaurangbranschen ska uppmanas att minska kontanthanteringen och uppmuntra kunderna att begära kvitto. Kommunen ska omgående dra in serveringstillstånden för de restauranger och krogar som missköter sig. Kulturstaden Göteborg Göteborg ska vara en stad där barn och vuxna ska erbjudas kulturella upplevelser i såväl vardagen som utöver det vanliga. Staden ska utvecklas som kvalitativ kultur- och kunskapsstad. Kulturen berikar, utmanar och förenar och har ett värde i sig – det är våra utgångspunkter i arbetet med att stärka Göteborg som kulturstad. Det fria kulturlivet, och dess utövare, har stor betydelse inte minst för den djärva och experimentella konsten. Konsten är viktig för en levande och attraktiv stadsmiljö. Det är väsentligt att lyfta den estetiska dimensionen vid sidan av den tekniska, ekonomiska och rationella. Stor hänsyn måste också tas till stadens natur och kulturhistoriska arv. • Värna de lokala biblioteken. Alla göteborgare ska ha tillgång till lokala bibliotek eller bokbuss. Därför vill vi också överföra ansvaret för de lokala biblioteken till kulturnämnden. • Göteborg behöver en ny hall för modern konst. Vi vill etablera en ny konsthall för modern konst i ett nytt djärvt Kulturhus. • Kulturfond för fritt kulturliv. Kommunalt kulturstöd kan ha konserverande effekter. För att uppmuntra kulturlivets förnyelse och experimenterande bör staden inrätta en särskild fond med en fristående styrelse. • För upp Paracastextilierna på Världsarvslisten. Folkpartiet menar att textilerna är av den art att de borde finnas med på Unescos världsarvlista. • Inför fri entré på stadens museer. Vårt kollektiva minne, museerna ska vara tillgängligt för alla, därför vill vi införa gratis entré. • Röhsska = nationellt museum. Vi verkar för att Röhsska museet blir nationellt museum för design och konsthantverk. • Pop- och rockscenen hör hemma på framsidan. Vi vill underlätta för att fler arrangemang för pop- och rockmusik ska etableras och utvecklas i Göteborg. Politik för evenemang och en aktiv fritid 15
 16. 16. Europas ledande evenemangsstad ska vara Göteborg, det är här det ska hända. Fler stora internationella arrangemang ska förläggas till staden och därför behövs omfattande satsningar på moderna arenor. Vi ser positivt på att Svenska mässan utvecklas och byggs ut, gärna över Mölndalsån och i fler våningsplan. • Inför Euron i Göteborg. Vi vill införa euron som valuta för att stärka stadens roll som besöks-, evenemangsort och handelspartner. Idrotten är en av våra största folkrörelser och tusentals göteborgare är aktiva i en eller flera föreningar. Folkpartiet värnar breddidrotten och menar att det offentligas stöd ska satsas på barn- och ungdomars idrottande. Idrottsevenemang ska alltid vara en folkfest, därför måste säkerheten vid våra arenor skärpas. • Ny multifunktionell arena i evenemangsområdet. Göteborg behöver en ny arena för både idrottstävlingar och konserter i evenemangsområdet med stor publikkapacitet. Vi ser gärna att det byggs fler hallar i samarbete med näringsliv och idrottsrörelse, gärna på platser där ingen annan bygger. • Aldrig hata, bara älska. Säkerheten vid våra idrottsarenor i samband med evenemang måste stärkas och prioriteras i nära samarbete med idrottsrörelsen och supporterklubbar. • Nej till föreningar som diskriminerar. Föreningar som diskriminerar och utestänger personer, exempelvis HBT-personer, ska inte få kommunalt föreningsstöd. • Satsning på traditionella tjejidrotter. Vi vill genomföra en riktad satsning på traditionella tjejidrotter i Göteborg. Investeringar och stöd ska så långt som det är möjligt delas lika mellan olika idrotter. • Underlätta spontan- och motionsidrott. Vi vill utveckla utbudet och möjligheterna till att spontanidrotta och motionera i vår stad. Trygghet för äldre Som liberaler vet vi att alla är olika, det gäller också äldre. På inget annat område har den svenska kollektivismen slagit igenom som i synen på ålder. Alldeles för många äldre känner att de inte är delaktiga i samhället på samma villkor som andra bara för att de uppnått en viss ålder. I många länder är ålder detsamma som vishet och mognad men inte i vårt land. Människor måste få mer makt över sin vardag och kunna leva sina liv som de själva vill, hela livet. Det är dags att förändra synen på äldre i Göteborg! Vi vill se en ökad valfrihet för alla som behöver stöd och hjälp, gärna i form av en Fixar- Kal. Insatser från ideella organisationer som enskild volontärverksamhet ska underlättas och ges plats i kommunens verksamhet, för att öka ensamma och utsatta människors livskvalitet. 16
 17. 17. • Låt de äldre bestämma. Vi vill ge den enskilde möjligheten att fritt välja boende och hemtjänst med olika inriktningar som exempelvis språk, genom att införa en äldrepeng inklusive hemtjänstcheck. Samtidigt vill vi bygga ut hemsjukvården med äldremedicinsk kunskap i stadsdelarna. Vi vill att vården kommer till de äldre istället för tvärtom. • Inrätta en äldreombudsman. Vi vill inrätta en ombudsman som fungerar som en kontaktperson gentemot personal, fack, politiker och tjänstemän med en stark, fristående ställning – för att stärka de äldres röst i Göteborg. • Inför parboendegaranti. Alla par, oavsett stadsdel och vårdbehov, ska kunna känna sig säkra på att de kommer att få leva sina sista år tillsammans om de så önskar. Inga äldre skall tvingas isär av inhuman byråkrati och avsaknad av lämpliga boenden. • Låt även äldre få flytta hemifrån - inrätta trygghetsboenden. Vi vill införa boenden för den som känner otrygghet och isolering och har svårt att komma ut. Trygghetsboenden ska ha tillgång till gemensamhetsutrymmen samt stationerad personal/hemtjänstteam, aktiviteter, mathållning och trygghetslarm. Lägenheterna ska förmedlas som hyresrätter. • Främja måltidens betydelse. Måltiden måste få vara en trevlig stund. Äldre ska, precis som andra, kunna bestämma vad de ska äta. Äldre som bor hemma och får hjälp med matlåda, samt äldre som bor i särskilt boende, ska alltid få minst två maträtter att välja mellan. Maten ska vara god och näringsriktig. • Ökad trivsel i boendet för äldre. Äldre ska inte stängas inne mot sin vilja, den äldre som vill ska ha möjlighet till utomhusvistelse. Vi vill ge äldre bättre möjlighet till meningsfull aktivitet under dagen genom att exempelvis trädgårdsodling. Vi ser också positivt på att husdjur användas i ökad utsträckning inom vården och omsorgen om äldre, där det är möjligt. • Anhörigas och andra närståendes omsorg är viktig. Denna omsorg måste stödjas, synliggöras och underlättas. Den som vårdar en anhörig eller närstående ska ha rätt till utbildning och avlastning. Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar Det är självklart att alla medborgare lever i ett Göteborg där tillgänglighet för alla också är verklighet. Det är en grundläggande rättighet även för människor med olika former av funktionsnedsättning, att så långt det är möjligt att få leva sitt liv på samma villkor som andra. Det är hög tid att vi vidgar synen på funktionsnedsättning och börjar se varje människas unika värde och kompetens. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal. Kommunen har ett extra ansvar att erbjuda personer som inte klarar sig på den reguljära 17
 18. 18. arbetsmarknaden, både praktik och en meningsfull sysselsättning. Får vi makten inleder vi en offensiv för tillgänglighet och valfrihet för alla i Göteborg – där målet är att staden ska bli den mest tillgängliga i landet. • Inrätta en tillgänglighetsguide för Göteborg. Vi vill ta fram en tillgänglighetsguide som dels underlättar för den enskilde att veta var och hur man kan ta sig fram, dels som ett verktyg för att se var vi behöver bygga om och sätta in åtgärder för ökad tillgänglighet för alla. • Se kompetensen. Utforma meningsfull daglig verksamhet med hjälp av, och stöd till, sociala kooperativ för människor med funktionsnedsättning. Vi vill verka för att fler ska få möjlighet till praktikplatser, ett arbete, utbildning med mera. • Återställ assistansreformen! Rätten till en personlig assistent som folkpartiet drev igenom har inneburit en revolution av frihet och ökad livskvalitet för många funktionshindrade. Vi vill fortfarande att staten ska ha hela kostnadsansvaret. • Flexibel färdtjänst och kollektivtrafik. Vi vill att upphandlad färdtjänst, så även taxibilar, ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla göteborgare. • Alla har rätt till ett bra boende. Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till ett varierat boende, det är exempelvis inte acceptabelt att unga tvingas bo på äldreboenden i brist på anpassade bostäder. Den som är i behov av bostadsanpassning måste få detta inom tre månader. Det glömda Göteborg Även i ett utbyggt välfärdssamhälle som det svenska finns människor som faller utanför. Det handlar om grupper som inte har någon röststark organisation bakom sig. Folkpartiet bär vidare vårt historiska arv. Vi för de människors talan i Göteborg vilkas röster annars inte hörs – de som ofta har allra minst frihet i samhället. Omsorgen ska utgå från den enskilda människan och dennes behov och egen förmåga. I ett liberalt Göteborg garanteras var och en valfrihet, värdighet och trygghet i att när behovet finns, så finns också stödet på det sätt som man själv önskar. Grunden för vår politik är att aldrig glömma de mesta utsatta och att se till vars och ens förmåga att kunna växa som människa och kunna bidra till det gemensamma. Vi vill ge kommunledningen ett större ansvar för arbetet mot socialt utanförskap och stadsbyggnad med social hänsyn. • Etablera mobilt psykiatriskt team. Vi vill tillsammans med sjukvården inrätta ett mobilt psykiatriskt team kopplat till fältinsatser och andra resurser, för att möta dem som ställer till det i livet för sig själv och andra. • Ingen ska behöva sova på gatan. Vi vill upprätta en hemlöshetsplan med tak- över-huvudet-garanti. Till detta ska daglig verksamhet, vård och omsorgsinsatser 18
 19. 19. för hemlösa med psykisk sjukdom eller drogberoende samt boende för hemlösa barnfamiljer kopplas och genomföras i nära samarbete med frivilligorganisationer. Hemlösa som sköter sig ska få ta över egna kontrakt och inte flyttas runt. • Tillåta sprututbyte under kontrollerade former. Utbyte av narkomaners sprutor ska ha en plats i narkomanvården, men inte som ersättning för vård utan för att hindra spridning av hiv och andra smittsamma sjukdomar. • Värna vården i livets slutskede. Människor ska erbjudas god värdig palliativ vård och omsorg i livets slutskede. Det handlar bland annat om smärtlindring, psykologstöd och stöd till anhöriga. • Generös och medmänsklig flyktingpolitik. Göteborg ska ta sitt solidariska ansvar och flyktingpolitiken ska vara generös. Flyktingar som vill leva i vår stad ska betraktas som göteborgare och inte flyktingar. Ensamkommande barn ska alltid prioriteras först och välkomnas med värme och omtanke inom omsorgen och skolan. • Papperslösa flyktingar har rätt till vård. Alla människor ska behandlas utifrån grundläggande humana värderingar om mänskliga rättigheter. Även den som lever gömd har rätt till vård. • Etablera en hatbrottsjour i Göteborg. Alla göteborgare ska kunna känna sig trygga och säkra i vår stad. Därför vill vi etablera en västsvensk hatbrottsjour. Göteborg är inte jämställt – än Göteborg är fortfarande en stad med orättvisa skillnader mellan könen. Kvinnor tjänar mindre än män. Kvinnor står för de flesta långtidssjukskrivningarna. Kvinnor står för majoriteten av ansvaret för arbetet med hem och barn. Kvinnor blir fortfarande misshandlade i sina hem. Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha samma rättigheter och skyldigheter genom livets alla skiften. Detta är en av hörnstenarna i den liberala idétraditionen. Därför vill vi att alla stora beslut inom kommunen alltid ska konsekvensanalyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. För att nå ett mer jämställt samhälle är det viktigt att uppmuntra privat företagande i branscher där kvinnor dominerar, att män tar ut en större del av föräldraledigheten och att utbildningsvalen blir mindre könsbundna. • Ge kvinnor makt över sin arbetssituation. Bryt upp de offentliga monopolen inom vård, omsorg och hemtjänst så att kvinnor får fler arbetsgivare att välja mellan. Kommunen bör underlätta för etablering av privata och kooperativa företag. 19
 20. 20. • Bekämpa diskrimineringen i Göteborg. Folkpartiet vill eliminera osakliga löneskillnader till 2014. Det borde vara en självklarhet att lika lön för lika eller likvärdigt arbete gäller. Genusmedvetenheten måste öka generellt och speciellt i offentlig sektor. Vi vill göra en kraftfull inventering för att öka karriärmöjligheterna, stimulera en bättre löneutveckling och höja statusen inom kvinnodominerande yrken. Vi vill se fler kvinnor på ledande positioner. • Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen ska ta fram och använda metoder för att motverka sjukskrivingar bland de anställda, med särskilt fokus på kvinnor. Offentliga arbetsgivare har ett ansvar att komma tillrätta med de högre sjukskrivningstalen bland kvinnor. • Nolltolerans mot våld i nära relationer. Göteborgssamhället måste alltid reagera mot våld i nära relationer. Vi vill att staden varje år kartlägger och presenterar ett ”Bokslut över våld i nära relationer”, för att belysa och förhindra utsatthet i nära relationer. Vi vill även införa kommunarrest för misshandlande män. • Haveriutredning vid dödligtvåld i nära relationer. Det ska genomföras en haveriutredning när en partner misshandlas till döds i en nära relation. • Stäng Rosenlund. Utan en öppen prostitutionsgata försvåras unga flickor och pojkars debut som sexsäljare och människohandlare får svårare att rekrytera kunder. Vi vill istället utveckla området till en levande stadsdel med liv och rörelse. 20
 21. 21. 21

×