โรคความดันโลหิตสูง

6,049 views
5,679 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรคความดันโลหิตสูง

 1. 1. โรคความดันโลหิตสูง จัดทำาโดยนายชาญณรงค์ พิมพ์มาศ ชั้นปีที่ 4/2 เลขที่ 27
 2. 2. ความดันโลหิตสูงคือ โรคความดันโลหิตสูง หรือความดันเลือดสูง เป็นโรคเรื้อรัง และพบได้บอยในคนไทย ่สามารถตรวจได้ง่าย โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตด้วยตัวเอง เครื่องดังกล่าวจะแสดงค่าความดันโลหิตสองตัว คือ ความดันโลหิตตัวบนและตัวล่าง ในคนปกติจะมีคาความดันโลหิตไม่ ่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และความดันตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท และความดันเลือดปกติ จะมีคาความแตกต่างกัน ในแต่ละคนแต่ละ ่อายุ
 3. 3. โรคความดันโลหิตสูง คนปรกติจะมีความดันโลหิต 120/80 มิลิเมตรปรอท หากความดันโลหิตตัวบนหรือsystolic มากกว่า 140 มิลิเมตรปรอท หรือความโลหิตตัวล่างเกิน 90 มิลิเมตรปรอทจะเรียกว่าความดันโลหิตสูง
 4. 4. การวัดความดันโลหิตสูง การวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องจะได้คา ่ความดันโลหิตที่ถูกต้อง หากใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม หรือการวัดผิดวิธีก็จะได้ค่าความดันผิด การวัดความดันโลหิตจะต้องใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง การเตรียมตัวที่ถูกต้อง การวัดที่ถูกต้องวิธีวัดความดันโลหิตมีได้หลายวิธี
 5. 5. สาเหตุของการเกิดโรคความดันสูง ผูป่วยที่ความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น 2 ้กลุ่มคือความดันโลหิตที่ไม่ทราบสาเหตุเรียกว่าPrimary hypertension ส่วนอีกกลุ่มได้แก่ความดันโลหิตสูงเรียก Secondary hypertension ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุจะเป็นกลุ่มที่พบมากที่สดประมาณร้อยละ 95 เชือว่ามีสาเหตุหลาย ุ ่ชนิดมารวมกันทำาให้ความดันสูง
 6. 6. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดพบมากในผู้สูงอายุ และจะพบมากขึ้นหากมีความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน สูบบุหรี่ อ้วนลงพุง หรือขาดการออกกำาลังกาย หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกครั้งแรกต้องรีบปรึกษาแพทย์ หากท่านเคยเป็นมาก่อนท่านต้องคุมความเสียงของท่าน ่
 7. 7. การป้องการการเกิดโรคความดัน โลหิตสูง การป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสามารถนำามาใช้กับผูที่ร่างกายปรกติ หรือกลุ่มที่ความ ้ดันเริ่มจะสูง หรือกลุ่มผู้ปวยที่ความดันโลหิตสูง ่แล้ว การป้องกันความดันโลหิตสูงจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยสามารถลดความดันโลหิตได้ประมาณ 20 มม.ปรอท
 8. 8. ทำาไมต้องรักษาโรคความดัน ความดันโลหิตสูงไม่มากหรือความดันค่อยๆสูงมักจะไม่มีอาการ หายท่านไม่ยอมรับประทานยา หลายท่านหยุดยาเมื่อรับประทานยาได้สกระยะหนึง หลายท่านกลัว ั ่ว่าหากรับประทานยามากๆจะทำาให้เกิดโรคไต แต่ผู้ปวยและญาติคงต้องทราบว่าหากไม่ ่รักษาจะเกิดอะไรได้บ้าง โรคความดันมีผลต่ออวัยวะใดบ้าง
 9. 9. โรคแทรกซ้อนของความดันโลหิต โรคความดันโลหิตสูงทำาให้เกิดหลอดเลือดตีบ ซึ่งหากไปเลี้ยงอวัยวะไม่พอก็จะเกิดเสียหายต่ออวัยวะนั้น และหากเกิดลิ่มเลือดจากผนังหลอดเลือดก็จะเกิดโรคที่อวัยวะนั้นแบบเฉียบพลัน โรคแทรกซ้อนได้หลายระบบ ได้แก่หัวใจและหลอดเลือด สมอง ไต เท้า ตา
 10. 10. การรักษาความดันโลหิต การรักษาโรคความดันโลหิตสูงแบ่งได้เป็นการรักษาที่ไม่ใช้ยาได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการรักษาด้วยยา นอกจากนั้นจะต้องรักษาโรคแทรกซ้อน และการป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะเกิด
 11. 11. จบการนำาเสนอ

×