ilmu pendidikan

16,446 views
16,225 views

Published on

Published in: Education
6 Comments
21 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
6
Likes
21
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ilmu pendidikan

 1. 1. ILMU PENDIDIKAN PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Disediakan oleh: Mohd Faizan bin Mat Jusoh 820529 – 03 – 5427 Muhammad Rafiq bin Ngadiman 850626 – 01 – 5687 KPLI – SR – LPBS j-QAF Jan`09
 2. 2. Menu Utama 1.0 Konsep Penilaian Kendalian Sekolah Rendah 1.1 Tujuan PKSR Dilaksanakan 1.2 Cara PKSR Dilaksanakan 1.3 Aspek Yang Dinilai 1.4 Cara Menilai 1.5 Pembinaan instrumen penilaian 1.6 Aras kemahiran soalan 1.7 Merekod 1.8 Pelaporan 2.0 Penilaian secara pemerhatian 2.1 Instrumen penilaian pemerhatian : senarai semak 2.2 Instrumen penilaian pemerhatian : skala kadar 2.3 Instrumen penilaian pemerhatian : rekod anekdot
 3. 3. Menu Utama 3.0 Penilaian secara lisan 3.1 Instrumen penilaian lisan 3.2 Penyediaan aktiviti / bahan penilaian lisan 3.3 Teknik menyoal 4.0 Penilaian secara penulisan 4.1 Instrumen penilaian penulisan 4.2 Instrumen penilaian penulisan peringkat mekanis 4.3 Soalan subjektif 4.4 Soalan objektif 5.0 Tindakan susulan 5.1 Keperluan tindakan susulan 5.2 Bentuk tindakan susulan
 4. 4. 1.0 Konsep Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) <ul><li>Proses mengesan perkembangan , kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid secara menyeluruh berasaskan matlamat KBSR & FPK. </li></ul><ul><li>Dirancang dan dikendalikan oleh guru </li></ul><ul><li>Sebahagian proses P&P secara berterusan . </li></ul>
 5. 5. Sambungan.. 4. Hasil penilaian digunakan untuk tindakan susulan bagi memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan pembelajaran murid. 5. Penilaian bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan murid dari setiap peringkat. 6. Beri peluang guru membetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan murid serta-merta.
 6. 6. Ciri-ciri PKSR
 7. 7. Ciri-ciri PKSR
 8. 8. Ciri-ciri PKSR
 9. 9. Ciri-ciri PKSR
 10. 10. Ciri-ciri PKSR
 11. 11. 1.1 Tujuan PKSR Dilaksanakan <ul><li>Guru dapat : </li></ul><ul><li>mengesan perkembangan murid secara menyeluruh . </li></ul><ul><li>mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid lebih awal dari semasa ke semasa. </li></ul><ul><li>mengetahui keberkesanan pengajaran guru. </li></ul><ul><li>merancang dan mengubah suai teknik pengajaran guru. </li></ul><ul><li>menjalankan tindakan susulan yang sesuai serta- merta. </li></ul>
 12. 12. 1.2 Cara PKSR Dilaksanakan Sebelum melaksanakan PKSR, guru perlu menentukan hasil pembelajaran(HP) yang hendak dinilai. Guru perlu berpandukan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk tujuan ini.
 13. 13. 1.2 Cara PKSR Dilaksanakan
 14. 14. 1.3 Aspek Yang Dinilai Guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan.
 15. 15. 1.3 Aspek Yang Dinilai 1. Kemahiran berbahasa. i. Petah bertutur. ii. Mengambil imlak. iii. Membaca dengan betul. iv. Menulis dengan betul. 2. Pengetahuan aspek bahasa / struktur linguistik i. Memberi definisi. ii. Menghuraikan fakta. iii..Menerangkan konsep dan prinsip iv. Memberi contoh
 16. 16. 1.3 Aspek Yang Dinilai 3. Kemahiran berfikir i. Berfikir secara logik. ii. Memberi rasional dan alasan. iii. Menghuraikan pendapat. 4. Kemahiran mengira i. Membilang. ii. Kira cepat. iii.Menerangkan nombor.
 17. 17. 1.3 Aspek Yang Dinilai 5. Kemahiran belajar i. Mencari maklumat dari sumber. ii. Mengklasifikasi maklumat. iii.Membuat laporan. 6. Kemahiran amali i. Menggunakan kata sapaan. ii.Menghafaz dan Memperdengarkan iii.Hiwar.
 18. 18. 1.3 Aspek Yang Dinilai 7. Kemahiran bersosial i. Berkomunikasi. ii.Bersopan santun. iii.Bekerjasama. 8. Daya kreatif i. Menulis kaligrafi. ii. Melukis. iii.Mendeklamasi sajak.
 19. 19. 1.3 Aspek Yang Dinilai 9. Pelakuan dan amalan nilai murni i. Bantu membantu. ii. Berdikari. iii.Bertanggungjawab. 10. Sikap i. Bersemangat untuk belajar. ii. Gigih bekerja. iii.Ingin tahu.
 20. 20. 1.3 Aspek Yang Dinilai 11. Kesihatan dan kecergasan i. Sihat, cergas dan aktif. ii. Melibatkan diri dalam aktiviti. iii.Menjaga kebersihan diri dan keselamatan. 12. Bakat dan minat i. Kecenderungan melakukan sesuatu perkara dalam sesuatu bidang merupakan kelebihan.
 21. 21. 1.4 Cara Menilai <ul><li>Kaedah penilaian bergantung kepada hasil pembelajaran yang hendak dinilai. </li></ul><ul><li>Lebih sesuai dinilai melalui pemerhatian , lisan ataupun penulisan . </li></ul><ul><li>Kaedah penilaian boleh digunakan secara berasingan atau digabungkan mengikut kesesuaian aspek-aspek yang hendak dinilai. </li></ul>
 22. 22. 1.5 Pembinaan Instrumen Penilaian 1. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. 2. Dalam JPU, guru hendaklah menetapkan kemahiran-kemahiran atau tajuk-tajuk yang hendak dinilai, hasil pembelajaran, tahap kesukaran soalan, aras kemahiran soalan dan bilangan soalan.
 23. 23. 1.5 Pembinaan Instrumen Penilaian 3. Kemahiran atau tajuk yang hendak dinilai perlu rujuk HSP BA bagi setiap tahun. 4. Nombor atau peratus soalan bergantung kepada : i. Pentingnya sesuatu tajuk atau hasil pembelajaran ii. Penegasan yang diberi kepada murid. 5. Perlu memberi pertimbangan kepada soalan kompleks, sederhana dan mudah.
 24. 24. 1. Pengetahuan i. Murid mengingat kembali atau mengenal idea, fakta asas, istilah, frasa, siri ayat, tempat, tarikh atau nama yang dipelajari. ii. Contoh kata kunci : Namakan, berikan, nyatakan, senaraikan, siapa, apa, bila, mana 1.6 Aras Kemahiran Soalan
 25. 25. 2. Kefahaman i. Murid menyatakan idea-idea utama dengan perkataan sendiri, menterjemah, memahami, menginterpretasi fakta asas, konsep dan prinsip yang telah dipelajari. ii. Contoh kata kunci : Terjemahkan, jelaskan, mengapa, huraikan, ringkaskan …. 1.6 Aras Kemahiran Soalan
 26. 26. 3. Aplikasi i. Murid menggunakan fakta asas, konsep, prinsip dan kemahiran yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah. ii. Contoh kata kunci : Selesaikan,kirakan,bagaimana,gunakan 1.6 Aras Kemahiran Soalan
 27. 27. 4. Analisis i. Murid membuat perbandingan dan menghuraikan faktor-faktor perbezaan, persamaan dan perhubungan. ii.Contoh kata kunci : Bandingkan, bezakan, cerakinkan, analisiskan, bahagikan, asingkan 1.6 Aras Kemahiran Soalan
 28. 28. 5. Sintesis i. Murid menggabungkan, mengintegrasikan atau mencantumkan idea-idea serta mentafsir dan merumuskan hasil yang dianalisis melalui prinsip induksi dan deduksi. ii. Contoh kata kunci : Rumuskan, cadangkan, buatlah kesimpulan, gubahkan 1.6 Aras Kemahiran Soalan
 29. 29. 6. Penilaian i. Murid membuat pertimbangan, membuktikan, mengesahkan, memberi pendapat atau hujah, mengkritik, memberi komen dan menilai berdasarkan kriteria, teori atau prinsip tertentu. ii. Contoh kata kunci : Buktikan, berikan hujah, berikan komen, nilaikan maklumat 1.6 Aras Kemahiran Soalan
 30. 30. 1. Mencatat maklumat secara bersistem 2. Rekod perlu dikemas kini dari semasa ke semasa. 3. Perlu dianalisis dan ditafsir untuk tindakan susulan. 4. Bentuk merekod: i.Membuat penyataan. ii.Menanda dengan menggunakan simbol seperti  , + dan ;. iii.Memberi markah. iv.Memberi gred. 1.7 Merekod
 31. 31. 5. Rekod boleh dibuat dalam dokumen seperti berikut: i. Buku rekod mengajar. ii.Buku latihan murid. iii.Laporan kemajuan murid. iv.Buku catatan guru. v.Senarai semak. 1.7 Merekod
 32. 32. <ul><li>Proses penyampaian maklumat penilaian. </li></ul><ul><li>Diperoleh daripada rekod penilaian. </li></ul><ul><li>Berterusan mengikut keperluan. </li></ul><ul><li>Guru melapor kepada: </li></ul><ul><li>i. Murid sendiri. </li></ul><ul><li>ii. Ibu bapa. </li></ul><ul><li>iii.Pihak tertentu. </li></ul>1.8 Pelaporan
 33. 33. 1.8 Pelaporan 5.Guru melaporkan kekuatan dan kelemahan murid i. Prestasi akademik. ii. Penyataan tentang minat, sikap dan perlakuan. iii.Cadangan memperkembang potensi murid.
 34. 34. <ul><li>Menilai aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan </li></ul><ul><li>i. Sikap. </li></ul><ul><li>ii. Perlakuan / amalan nilai murni. </li></ul><ul><li>iii.Amali. </li></ul><ul><li>iv.Kemahiran bersosial. </li></ul><ul><li>2. Pemerhatian proses dan hasil kerja murid. </li></ul><ul><li>3. Pemerhatian rekod murid, keputusan kemajuan dan pencapaian yang lalu. </li></ul><ul><li>4. Membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian. </li></ul>2.0 Penilaian Secara Pemerhatian
 35. 35. 2.0 Penilaian Secara Pemerhatian 1. Tujuan Mengesan penguasaan hasil pembelajaran dalam pengajaran harian. Contoh: Memerhati sikap dan perlakuan murid. 2. Bagaimana i. Dirancang jika perlu. ii. Secara individu atau kumpulan. iii.Tidak memerlukan instrumen yang khusus.
 36. 36. 2.0 Penilaian Secara Pemerhatian 3. Merekod dan melapor i.Direkodkan jika perlu. ii.Dilaporkan jika perlu. 4. Tindakan susulan i.Perlu tindakan serta merta seperti : a.Bimbingan dan teguran jika murid tersilap. b.Pujian terhadap kebaikan murid.
 37. 37. Contoh Borang Senarai semak. BA Tahun Dua. Pemerhatian Dibuat Sepanjang Bulan Februari √ √ √ √ √ Amir √ √ √ √ √ √ Ali √ √ √ √ √ Abu √ √ √ √ √ Lina √ √ √ √ √ √ Ahmad √ √ √ √ √ √ √ Siti Menulis dengan kemas Membaca dengan lancar Selalu menyapa guru dan rakan Tidak tangguh kerja rumah Mempunyai kamus yang sesuai Suka berinteraksi Aktif dalam kelas Aspek Nama Murid
 38. 38. Contoh Borang Senarai semak . BA Tahun Dua. Pemerhatian Dibuat Sepanjang Bulan Februari Nama Murid Aspek Siti Ahmad Lina Abu Ali Amir Aktif dalam kelas √ √ √ √ √ Suka berinteraksi √ √ √ √ √ Mempunyai kamus yang sesuai √ √ √ √ √ Tidak tangguh kerja rumah √ √ √ √ √ √ Selalu menyapa guru dan rakan √ √ √ √ Membaca dengan lancar √ √ √ √ √ Menulis dengan kemas √ √ √ √ √
 39. 39. 2.1 Instrumen Penilaian Pemerhatian : Skala Kadar <ul><li>Untuk menunjukkan darjah kemajuan pencapaian. </li></ul><ul><li>2. Secara angka atau gred. </li></ul><ul><li>3. Penentuan dalam merancang skala kadar </li></ul><ul><li>i. Tajuk. </li></ul><ul><li>ii. Kemahiran yang hendak dinilai/ petunjuk </li></ul><ul><li>tingkah laku. </li></ul>
 40. 40. 2.1 Instrumen Penilaian Pemerhatian : Skala Kadar iii. Aktiviti dinyatakan dengan jelas. iv. Penerangan yang mewakili skala dinyatakan dengan jelas. 4. Menggunakan borang skala kadar secara individu, kumpulan atau kelas 5. Pemerhatian dilakukan beberapa kali
 41. 41. Contoh Borang Skala Kadar. BA Tahun Dua. Pemerhatian Dibuat Sepanjang Bulan Februari Kemahiran Nama Murid Menulis huruf, perkataan, ayat dan petikan dengan tulisan yang jelas نسخ الحروف نسخ الكلمات نسخ الجمل البسيطة كتابة الحروف كتابة الكلمات كتابة الجمل كتابة الفقرات Siti 5 4 4 4 4 4 4 Ahmad 5 5 4 4 4 4 4 Lina 4 3 3 3 4 4 4 Abu 5 4 4 3 3 3 3 Ali 4 4 3 3 3 3 3 Amir 4 4 3 3 3 3 3 Skala : 5 - Amat baik 4 - Baik 3 - Memuaskan 2 - Kurang memuaskan 1 - Lemah
 42. 42. 2.2 Instrumen Penilaian Pemerhatian : Rekod Anekdot 1. Catatan ringkas mengenai murid berkaitan peristiwa atau tingkah laku yang luar daripada kebiasaan 2. Dibuat dalam buku catatan guru 3. Contoh Rekod Anekdot : Nama : Muhammad Nasir bin Ramli Kelas : Tahun 2 Multimedia Gemilang Tarikh Pemerhatian : 3 Feb 2009 Nama Guru : Puan Aziah binti Ahmad Isu Yang Diperhatikan : Murid menyapa Guru besar dengan kata sapaan bahasa Arab. Cadangan : Perlu dilatih supaya semua murid dapat membudayakan kata sapaan dalam bahasa Arab.
 43. 43. 3.0 Penilaian Secara Lisan 1. Untuk mengumpul maklumat semasa interaksi i. Murid dengan guru ii. Murid dengan murid iii.Murid dengan bahan pembelajaran. 2. Mengesan penguasaan pengetahuan, pemahaman, kemahiran, perlakuan, amalan dan sikap murid secara serta-merta.
 44. 44. 3.0 Penilaian Secara Lisan <ul><li>3. Aspek yang boleh dinilai: </li></ul><ul><ul><li>Kefahaman konsep. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengetahuan fakta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kecekapan mendengar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penggunaan bahasa yang tepat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kefasihan menghafaz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebutan dalam berbahasa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlakuan dan sikap. </li></ul></ul>
 45. 45. 3.0 Penilaian Secara Lisan <ul><li>4. Kemahiran lisan boleh dinilai melalui: </li></ul><ul><ul><li>Bacaan kuat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Syarahan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuiz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bercerita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyanyian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hafazan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbualan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbincangan. </li></ul></ul>
 46. 46. 3.0 Penilaian Secara Lisan 1.Tujuan i. Mengesan penguasaan hasil P & P harian. ii. Contoh : Menilai kebolehan murid bertutur melalui soalan lisan,perbincangan, kuiz dan lain-lain. 2.Bagaimana i. Dirancang jika perlu. ii. Secara individu atau kumpulan. iii. Tidak memerlukan instrumen yang khusus.
 47. 47. <ul><li>3.Merekod dan melapor </li></ul><ul><li>i. Direkodkan jika perlu. </li></ul><ul><li>ii.Dilaporkan jika perlu. </li></ul><ul><li>4.Tindakan susulan </li></ul><ul><li>Perlu tindakan serta-merta seperti : </li></ul><ul><li>i. Bimbingan dan teguran jika murid </li></ul><ul><li>tersilap. </li></ul><ul><li>ii. Pujian jika apabila murid berkelakuan </li></ul><ul><li>baik. </li></ul>3.0 Penilaian Secara Lisan
 48. 48. 4.0 Penilaian Secara Penulisan <ul><li>1. Penilaian penulisan melibatkan aktiviti </li></ul><ul><li>menyemak dan memeriksa tugasan dan </li></ul><ul><li>hasil penulisan </li></ul><ul><ul><li>Karangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Laporan projek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Latihan dan ujian bertulis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek. </li></ul></ul>
 49. 49. 4.0 Penilaian Secara Penulisan <ul><li>2. Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid meliputi : </li></ul><ul><ul><li>Kemahiran menulis (mengaplikasikan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Penggunaan tanda baca (menilai). </li></ul></ul><ul><ul><li>Penguasaan perbendaharaan kata. </li></ul></ul>
 50. 50. 4.0 Penilaian Secara Penulisan 1. Tujuan i. Mengesan penguasaan hasil P & P harian. ii. Contoh : Menilai pemahaman dan pengetahuan serta kemahiran berbahasa melalui hasil kerja murid. 2. Bagaimana i. Dirancang jika perlu. ii.Secara individu atau kumpulan. iii.Tidak memerlukan instrumen yang khusus.
 51. 51. <ul><li>3. Merekod dan melapor i. Perlu direkodkan. </li></ul><ul><li>ii. Dilaporkan jika perlu. </li></ul><ul><li>4. Tindakan susulan Perlu tindakan serta merta seperti : </li></ul><ul><li>i. Bimbingan dan teguran jika murid tersilap. </li></ul><ul><li>ii. Pujian jika menguasai tulisan kaligrafi </li></ul><ul><li>dengan baik. </li></ul>4.0 Penilaian Secara Penulisan
 52. 52. 5.0 Tindakan Susulan <ul><li>Aktiviti mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pembelajaran murid. </li></ul><ul><li>Melalui aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. </li></ul><ul><li>Tujuan : </li></ul><ul><ul><ul><li>Memastikan kelemahan murid tidak terhimpun </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memberi pengukuhan supaya pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah diperoleh kekal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mempertingkatkan kekuatan pembelajaran murid. </li></ul></ul></ul><ul><li>4. Boleh dijalankan serta-merta apabila perlu dan terancang </li></ul>
 53. 53. 5.1 Keperluan Tindakan Susulan <ul><li>Dilakukan melalui aktiviti yang dirancang selepas maklumat penilaian dianalisis. </li></ul><ul><li>Mengenal pasti murid yang belum menguasai dan murid yang telah menguasai pembelajaran. </li></ul><ul><li>Mempertingkatkan penguasaan murid melalui pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. </li></ul>
 54. 54. 5.2 Bentuk Tindakan Susulan <ul><li>Dijalankan serta-merta atau dirancang. </li></ul><ul><li>Tindakan susulan serta-merta </li></ul><ul><li>i. Guru memberi teguran dan bimbingan </li></ul><ul><li>tentang keadaan dan kelemahan tertentu. </li></ul><ul><li>Tindakan susulan terancang </li></ul><ul><li>i. Dirancang hasil daripada penilaian,kekuatan </li></ul><ul><li>dan kelemahan murid dengan mengambil </li></ul><ul><li>kira kemampuan murid. </li></ul>
 55. 55. SOALAN PENGUKUHAN <ul><li>Apakah kaedah menilai Hasil Pembelajaran? </li></ul><ul><li>Jelaskan cara ianya dijalankan satu persatu? </li></ul>
 56. 56. Sekian <ul><li>TERIMA KASIH </li></ul>

×