Muller escríbese con «i» de igualdade

427 views
331 views

Published on

Comunicación conxunta dos IES Galegos para o Encontro de Alcoi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
179
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Muller escríbese con «i» de igualdade

 1. 1. MULLER ESCRÍBESE CON «I» DEIGUALDADEPROPOSTA DAS ESCOLAS GALEGAS
 2. 2. PARTICIPAN IES «LUÍS SEOANE» IES «PEDRA DA AUGA» IES «PAZO DA MERCÉ»«Un país sen educación, sen cultura e sen lingua non é un país»
 3. 3. MULLERES E HOMES LIBRES E IGUAISNa nosa sociedade iniciouse un procesode retroceso en materia de igualdadeque é necesario frear e ao tempodefender as conquistas logradas erecuperar a senda dunha sociedadeequitativa, libre e xusta, onde mullerese homes compartan o espazo público eo espazo privado.
 4. 4. MULLERES E HOMES LIBRES E IGUAISA certeza de que a Violencia deXénero en todas as súasmanifestacións, como problema deprimeira magnitude no noso país,aliméntase da persistencia deideas, actitudes, comportamentose relacións contaminadas polomachismo e o sexismo,interiorizados e reproducidosmoitas veces de formainconsciente, especialmente polanosa mocidade, levounos aembarcarnos nun ambiciosoproxecto de sensibilización eprevención.
 5. 5. TRABALLAMOS XUNTAS PARA: Pór en valor a pertenza á Rede de Escolas Asociadas da UNESCO. Reforzar o traballo cooperativo coas outras escolas.
 6. 6. OBXECTIVO XERALRecoñecer que a igualdade é imprescindible para obter obenestar dos pobos xa que sen a plena participación dasmulleres non se pode acadar.
 7. 7. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS Reflexionar sobre o pasado, recordando as mulleres que ao longo da historiase rebelaron contra un destino inxusto, loitando polos seus dereitos econtribuíndo ao desenvolvemento da humanidade. Revisar estereotipos, pensar novos modelos de ser muller e de ser home. Reforzar as relacións de xénero desde o respecto, a corresponsabilidade e orecoñecemento mutuo. Aprender que a igualdade nos beneficia a todas e todos, poñendo en valornon só o espazo público senón tamén o ámbito familiar e persoal. Analizar os diferentes comportamentos de homes e mulleres no ámbito doconsumo.
 8. 8. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS Aprender a atopar un equilibrio entre a vida laboral, privada, social e persoal. Impulsar a corresponsabilidade nas tarefas domésticas. Promover o uso dunha linguaxe inclusiva e non sexista.
 9. 9. COMPETENCIAS TRABALLADAS Competencia en comunicaciónlingüística. Tratamento da información ecompetencia dixital. Competencia social e cidadá. Competencia cultural e artística. Competencia para aprender aaprender. Autonomía e iniciativa persoal.
 10. 10. NIVEIS PARTICIPANTES 1º a 4º de ESO 1º e 2º BACHARELATO 1º e 2º de PCPI PLAMBE TITORÍAS DE ESO
 11. 11. METODOLOXÍASerá en todo momento unha metodoloxía activa, socio-afectiva, baseada notraballo cooperativo en equipos interdisciplinares e en comunidades deaprendizaxe, nos que participarán estudantes de diferentes niveis educativospero tamén, profesoras e profesores de diferentes áreas, nais e pais, persoalnon-docente, persoas colaboradoras, expertas e expertos no tema daigualdade e monitores e monitoras da Concellería de Xuventude e do Concellode Pontevedra e do Concello de Ponteareas.
 12. 12. AVALIACIÓNAvaliación continua, das actividades e procesos, que levaron a efectuar asadaptacións necesarias.Desenvólvese en diferentes momentos e en diferentes niveis xa que haicualificacións obxectivables como son:a) Os resultados dos procesos de investigación.b) A participación nos eventos do centro.c) As presentación públicas dos resultadosd) A cooperación nos equipos.E outros que fan referencia a criterios subxectivos, tales como:a) Os cambios de actitude nos comportamentos diarios.b) A asunción da igualdade como un valor social e persoal fundamental.
 13. 13. PROGRAMAS ESPECÍFICOS2: REDE DE ESCOLAS COOEDUCATIVAS GALICONS.NET QUÉROTE +1:
 14. 14. COORDINACIÓN ENTRE CENTROSHoubo dúas vías diferentes:a) Contacto a través do mail e dos blog das respectivas escolas, era fácilcoñecer como ían os proxectos.b) A través das reunión do profesorado, coincidindo coas reunión mensuaisdas escolas nas que sempre existía un apartado de traballo por proxectos.
 15. 15. MULLER ESCRÍBESE CON “I”DE IGUALDADEIES Pedra da Auga
 16. 16. SEXISMOEMACHISMOIdeas+Actitudes+ComportamentosVIOLENCIA DE XÉNEROInconsciencia?Ignorancia?SensibilizaciónPrevención
 17. 17. MOTIVACIÓN E SENSIBILIZACIÓN• Contextualizar…• Estereotipos e prexuízos…• Desmontar mitos…• Empatía coas víctimas…• Asumir a responsabilidade…• Postura activa…
 18. 18. Investigación e debate
 19. 19. INVESTIGACIÓNQUE PODEMOS FACER NÓS?• Abrimos un debate…• Recurrimos ás experiencias da nosa contorna…• Tentamos recoñecer, detectar, previr…• Tratamos de desmontar falsas crenzas, roles, …… ata definir unha RELACIÓN DE PARELLA SÁ.HOMENAXESAo tempo que nos sumamos ao Plan Proxecta de innovación educativada Xunta de Galicia con dúas propostas: GALICONS.NET e QUÉROTE+OBRADOIROS/CHARLAS
 20. 20. OBRADOIROS E CHARLAS
 21. 21. “VOCES PROHIBIDAS”O ciberactivismo como arma dedenuncia nas mans de tres mulleres.
 22. 22. INVESTIGACIÓNTRIPTICO INFORMATIVO“Claves contra a violencia de xénero”Difundir•Coñecementos básicos•Estratexias•Recursos especializados aos que acudir
 23. 23. INVESTIGACIÓN
 24. 24. INVESTIGACIÓN
 25. 25. ANÁLISE de PRÁCTICAS e ESTEREOTIPOS DEXÉNERO NOS AGASALLOS NAVIDEÑOSConsumismo!Campañas publicitarias moi agresivas!Familias do alumnado
 26. 26. DENIP30 Xaneiro
 27. 27. DÍA DA MULLER (8 marzo)Semana da PRENSA na ESCOLA(11-15 MARZO)
 28. 28. ANÁLISE das DESIGUALDADES DE XÉNEROna PUBLICIDADE
 29. 29. HOMENAXESROSALÍA DE CASTRORecital no 150ºaniversario de “Cantares Galegos”
 30. 30. DIA DAS LETRAS GALEGAS“Escritoras galegas ???”
 31. 31. I Edición do Premio “BOAS ACTITUDES”IES Pedra da Auga
 32. 32. “SE ME EDUCAS IGUAL,SEREMOS IGUAIS”
 33. 33. 1ª ACTIVIDADE: coñecemos a situación mundial e facemos undebate para saber de que falamos cando impulsamos aigualdade.1º TRIMESTRE:
 34. 34. 3º ACTIVIDADE: definimos o concepto de “igualdade” e copiamos aproposta de FETE-UGT, fixemos copias e traballámola en todas asaulas. Queriamos saber se estabamos ou non de acordo.
 35. 35. QUÉROTE +5ª ACTIVIDADE: creáronse grupos cooperativos de investigaciónpor niveis e escolléronse os ámbitos de traballo7ª ACTIVIDADE: 25 de Novembro
 36. 36. Preparación das conmemoraciónsIRENA SENDLERLOLA TOUZAANIA HORSZOWSKIMICHELINE WOLANOWSKIDÍA ESCOLAR DA PAZ
 37. 37. 3ª ACTIVIDADE: igual que no primeiro trimestre, organizáronse equiposde investigación por niveis.
 38. 38. “SEMANA DA MULLER”
 39. 39. 1ª ACTIVIDADE: os equipos de traballo organizáronse de novo.3ª ACTIVIDADE: O día 24 de abril,data de nacemento de Rosalía deCastro, fíxose unha lectura-dramatización-musicalización depoemas4ª ACTIVIDADE: presentaciónpública dos resultados dasinvestigacións. Elaboración deartigos para a nosa revista A Pontede ferro.3º TRIMESTRE
 40. 40. MULLER ESCRÍBESE CON “I” DEIGUALDADE
 41. 41. Dignificar o papel das mulleres no mundo e loitar polocumprimento dos Dereitos Humanos e a Carta Mundialdas Mulleres.
 42. 42. Á violencia contra as mulleres no ámbito laboralÁ desigualdade no ámbito domésticoÁ violencia de xénero
 43. 43. Entre o 40 e o 50 % das mulleres da UniónEuropea experimentan avances sexuais nondesexados, contacto físico e outras formas deacoso sexual no seu lugar de traballo.
 44. 44. A corresponsabilidade nas tarefas do fogar e nocoidado das persoas con falta de autonomía é unhamostra do grao de desenvolvemento dunhasociedade igualitaria.
 45. 45. 11 mulleres morreron asasinadas polas súasparellas ou exparellas desde o 1 de xaneiro de 2013.
 46. 46. “Igualdade” significa igualdade nos dereitos e nasoportunidades con xustiza e equidade.A Constitución Española de1978, no seu artigo 14 ,proclama a igualdade antea lei, establecendo aprohibición de calqueradiscriminación por razón desexo.
 47. 47. España está en caída vertixinosa en igualdade. Desdeo último cambio de goberno caimos 14 postos noíndice global de igualdade de xénero.
 48. 48. As mulleres están sendobarridas dos postos dedecisión, das comisións,consellos e representacións.Só un 28 % destes postos sonocupados por mulleres, pordebaixo de Mozambique eBurundi.
 49. 49. O goberno español pechou ONUMuller, aínda que non tiña costeseconómicos o que pon demanifesto que é unha decisión de“carácter ideolóxico.O significado deste feito é que “a dereita comunica á sociedadeespañola que a igualdade de xénero non está na axenda políticado goberno” (Lola Pereira).
 50. 50. O significado simbólico: O Goberno marca distancia comovemento feminista, indicandoque as organizacións feministasnon son as interlocutoras lexítimasdas mulleres. Coas súas políticas contrarias áigualdade entre homes e mulleresda satisfacción á igrexa católica
 51. 51. Esta medida é o comezo, outras virán despois:o PROPOSTA popular de volver aunha lei de aborto de supostosmáis restrictiva ca de 1985.o LEGALIZACIÓN, polo ministroWert, da segregación de nenas enenos nas aulas é un golpe a unhaconcepción educativa presididapola igualdade.
 52. 52. o REXEITAMENTO ideolóxico do PP caraá acción afirmativa e ás cuotas paraque as mulleres accedan a espazos depoder e así quebrar o “teito decristal”.o DIFICULTADE da dereita españolapara aceptar que o movimentofeminista civiliza a política eensancha a democracia coa súavindicación política de dereitos.
 53. 53. IES “PAZO DA MERCÉ”

×