Your SlideShare is downloading. ×

A globlokál világ kultúrája - 2006 - Varga Csaba

308

Published on

A globlokál világ kultúrája - 2006 - Varga Csaba

A globlokál világ kultúrája - 2006 - Varga Csaba

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
308
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. A globlokál világ kultúrája ( tér – társadalom – kultúra) Varga Csaba szociológus, c. egyetemi docens, Stratégiakutató Intézet elnöke Szeged, 2005. július 4.
 • 2. Mottó
  • A kultúrafejlesztés közös tudat- és tudatállapot fejlesztés , amelyet csak támogat a tudásfejlesztés,
  • s amelyhez csak hátteret szolgáltat az civilizációs és kulturális intézményfejlesztés,
  • és így ez önmagában alig segít sokat a tudás és tudatfejlesztésben
 • 3. Szubjektív előhang
  • Tizenkét éve rendeztük az első konferenciát az információs társadalomról, de ezt a prioritást most levesszük a napirendről, mert minden hatalmi, presztízs és tudásbeli ellenállás ellenére ez az áttörés jórészt végbement
  • Kivétel több eleme (új térszerkezet, új tudáselmélet, új személyiség koncepció, intelligens civil társadalom, stb.)
  • Az új prioritás: a tudatközpontú társadalom és kultúra, s nem remélt eredmény lenne, ha tizenkét év múlva megint mellőzhetnénk ezt a gondolkodási és cselekvési prioritást
 • 4. Új társadalmi szakadékok a 21. század elején:
  • 1. Közösség-gazdagok – közösség-szegények
  • 2. Információ-szegények - információ-gazdagok
  • 3. Technológia-szegények - technológia-gazdagok
  • 4. Tudás-szegények - tudás-gazdagok (kultúra szegények - kultúra gazdagok)
  • 5. Tudat-szegények - tudat-gazdagok
  • 6. Istenélmény-szegények - Istenélmény-gazdagok
 • 5. Már is egy kitérő : új társadalmi tér(idő)szerkezet és térelméletei
  • Fordista térszerkezet – fordista térelmélet
  • Posztfordista térszerkezet – posztfordista (posztmodern) időtér elmélet
  • Információs tér(idő) szerkezet – globális információstér-elmélet
  • Tudásközpontú téridő szerkezet – integrált tudástéridő-elmélet
  • Kvantum téridő szerkezet – univerzális tudatközpontú kvantumtéridő-elmélet
  • A jövő: talán az öt modell együtt, avagy univerzális térszerkezet elmélet
 • 6. Alapfogalmak új felfogásban
  • Világ : univerzális térben és társadalomban létrejövő globlokál tér és társadalom, globlokál nemzet és régió, stb.
  • Világtudat : univerzális (tér)tudat, (társadalom)tudat, (nemzet)tudat, (régió)tudat, személyes tudat-öntudat, stb.
  • Kultúra : az univerzális, globális és nemzeti tudat- és tudásszintek, tudat- és tudástartalmak közös szubsztanciális megtestesülése anyagban, intézményben, szokásokban, mentalitásokban, stb.
 • 7. A gondolati rendszer
  • Tér/idő szintek: transzcendens, univerzális, globális, társadalmi-nemzeti, lokális , személyes emberi
  • Szintenként más típusú tudatállapotok és tudásminőségek
  • Szintenként a tudat/tudásminőségek intézményesült és virtuális valóságokat teremtenek folyamatosan
  • A valóságteremtés funkcionálisan a civilizáció, szubsztanciálisan a kultúra
  • A mindenszintű teremtés következménye és ugyanakkor alkotótársa az egyes személy (fizikai, lelki, tudati és tudástestként)
 • 8. UNIVERZÁLIS TUDAT
  • Szabad és szerető kozmikus világtudat, mindenkinek kínál, nem kivételez, mindenki elérheti
  • Az univerzális tudat-világszerkezet belső tudatszintjei és állapotai
  • Az univerzális világtudattal egymásba fonódott az Abszolútum (és az Isten) tudat
  • Univerzális tudat-prioritások tudatosulása
  • A tudat (és tudás) világokról metaelmélet születik (generálisan új filozófia)
  • Tudat és tudás világok/struktúrák lehetséges kapcsolat típusai
 • 9. UNIVERZÁLIS TÉR
  • Tudat és tér között: a tudat folyékony téridő, a téridő „megkövült” tudat
  • Univerzális tudattér-világszerkezetben folyamatosan teremtődik a multiverzum
  • Világszerkezet típusa: sok emelet, eltérő lépcsőfokokkal több központú gömbben
  • Görbült terek/idők, tér és időnélküli terek, makró és mikróterek (a húrelmélet és bránelmélet szerint)
  • Az univerzális térből természeti, társadalmi és tudás terek, tér/idők, tudati/tudásbeli átjárók testesülnek meg
 • 10. GLOBLOKÁL TUDAT
  • Globális és lokális tudat a földi civilizációban
  • Szintjei: globális és kontinentális (Európa) tudat, társadalmi (nemzeti) tudat, lokális (regionális, kistérségi, települési) tudat
  • Nem lehet elmetszve a posztglobális (az univerzális és transzcendens) tudatoktól
  • Európában maradt a koloniális tudat
  • Tudatszintek közötti átjárások gyakran járhatatlanok (főként a globális és lokális tudat között)
  • Lefojtott tudattalan-tudatalatti mezők
  • Sérült tudat és korlátozottan önfejlesztő
 • 11. GLOBLOKÁL VILÁG
  • Globalizáció: univerzalizáció és lokalizáció (a globlokalizáció, mint univerzális folyamat)
  • Funkcionális és szubsztanciális globalizáció elválik, de nem zárja ki egymást
  • Világhatalmi-világgazdasági domináns és alávetett terek
  • Mennyiségi (terjedési) és minőségi (tudat és tudás-alapú) globalizáció
  • A tudatközpontúság alacsony szintje a mediatizált globális kommunikációs tér
  • A formális egységesülés minőségi folytatása egyszerre utópia és kényszer
 • 12. Kitérő: a funkcionális globalizáció szerkezete
  • Az alapszerkezete szintjei:
  • első világ (funkcionálisan fejlett)
  • második világ (félig fejlett)
  • harmadik-negyedik világ (fejletlen)
  • és a még kimaradt világok
  • Kontinensek, kontinens-részek a globális térszerkezetben
  • A szubsztanciális világszerkezet nem esik egybe a globális világstruktúrával
  • Országrégiók (nagyrégiók, interrégiók)
  • Nemzetek/államok a kontinentális funkcionális térszerkezetben
 • 13. TÁRSADALMI TUDAT
  • Nem a társadalom teremti a társadalmi tudatot, hanem fordítva
  • A társadalmi tudat ugyanolyan gátló-erősítő tudattér, mint az egyéni személyes tudatmező
  • Társadalomtudat felfelé az univerzális-globális tudatokhoz, lefelé a lokális tudatmezőkhöz kötődik
  • Személyes tudat részben függ, részben független a társadalom tudatától
  • Hazai társadalomtudat: egyszerre dominál az individuális és közösségi integráció tudat
  • Hazai társadalmi tudattalan: egyszerre vereség tudat és nagyra hivatottság tudat, stb
 • 14. TÁRSADALOM
  • A társadalom tudat teremtette virtuális globális-lokális mozgástér (nem intézményes és intézményesült)
  • Nálunk a politikai és gazdasági intézmények a globális-kontinentális tudat „megtestesülései”
  • Nálunk az oktatási intézmények a kontinentális résztudat produktumai
  • Nálunk a nem intézményesült (informális) jogrend erősebb és hatékonyabb, mint a jogállam
  • Nálunk a társadalmi tudattalan az elfojtási hullámok után lázadó és kreatív tudat
 • 15. NEMZETTUDAT
  • A nemzettudat sajátos és egyedi társadalomtudat: közvetítő-tudat, azaz sajátos kollektív tudatminőség
  • Nemzettudat felülről a transzcendens és univerzális, alulról a lokális és személyes tudatokat közvetíti, integrálja
  • Egyszerre tér és időtudat (történeti és jövőtudat, nép- és országtudat)
  • A nemzet tehát nem elsősorban államként tételeződik, hanem tudat és tudástérként
  • A magyar nemzettudat egyszerre tradició központú heroikus és jelen-központú lemondó tudat?
 • 16. NEMZET
  • Új intézményes közvetítő a globális és lokális világ között (a kollektív tudatminőség megtestesült valósága)
  • A közvetítés módja nem az uralkodás, de nem is a feltétlen önfeladás
  • A nemzet funkcionális szerepe: államként a fennmaradás és autonómia intézménye
  • A nemzet megtartása ma inkább nem államnemzetként, hanem tudás-tudat-, azaz kultúra-központú nemzetként lehetséges (szubsztanciális szerep)
  • Nemzeti megmaradás alapfeltétele minden nemzeti tudás/tudomány/művészet digitalizálása és elérhetővé tétele
 • 17. LOKALITÁSTUDAT
  • Az elmúlt évezredek eredménye a transzcendens és egyéni tudatok differenciálódása
  • Lokalitástudat: elsődleges otthon-tudat, a távoli transzcendens és univerzális tudat megismétlése (befogása, konkretizálása)
  • Funkcionálisan a konkrét térben és időben irányító-szabályozó jelentudat
  • Szubsztanciálisan közvetít (kettős tükörként) az egyéni és a magasrendű külső tudatállapotok között
  • Lokalitástudat: erősen érzelemközpontú (szeretet, gyűlölet, megértő, stb. tudat)
 • 18. LOKALITÁS
  • Minden térszint, ami a nemzetállam szint alatt van (régió, megye, város, kistérség, község, stb.)
  • Lokalitás hol alávetett a nemzet/állami szintnek, hol valamilyen autonómiát élvez
  • Magyarországon funkcionálisan egyelőre a megyei, a városi és községi szint intézményesült
  • A lokalitás szubsztanciális céljainak, feladatainak intézményesülése lassú
  • Intelligens (tudat és tudásközpontú) civil társadalom és részvételi demokrácia a jövő
 • 19. Kitérő: lokalitás szerkezet
  • Felső életvilág (régió, megye)
  • Alsó életvilág
  • Környező világ (kistérség, település)
  • Kéznéllévő világ (család, barátok, ismerősök)
  • Belső vált életvilág (a személyek felettes éne, egyéni tudatok)
  • A globalizáció hatására megváltoznak a lokalizáció viszontválaszai
  • Az információ-tudás és az ehhez való hozzáférés térstrukturáló szerepe nő
 • 20. KULTÚRA TUDAT(A)
  • A kultúra tudata szintenként szubsztanciálisan összesíti, egymásba fűzi és kifejezi a tudatot és tudást;
  • Egymástól elkülönül az univerzális, globális, kontinentális, nemzeti, lokális kultúra tudat;
  • A kultúratudat (virtuális érték, szabály-rendszer és eljárás módként) tudatosult és nem tudatosult tudat/tudás állapotok együttese;
  • Egyszerre (1) az univerzális, globális és lokális kultúrák virtuális sűrítménye , amely nálunk (2) alapvetően tradicionális tudás/tudat, és (3) amely a modernizációban a társadalmi tudatalattiba szorult vissza
 • 21. KULTÚRA
  • A kultúra az egyesített tudat-tudás valósággá válását végzi el és intézményesíti
  • Az eredmény kettős: a funkcionális produktum a civilizáció, a szubsztanciális produktum a kultúra
  • A kultúra közismert intézményes ágazatai kiépültek, miközben a kultúrateremtés zömében mindig intézményeken túl megy végbe
  • A tudásalapú gazdaság és társadalom gyorsan létrehozza a második funkcionális kulturális intézményrendszert
 • 22. JELEN ÉS A JELEN TÁVLATA
  • Tudásközpontú világmodell előtt,
  • globális információs társadalom közben
  • és a tudat-társadalom előtt
  • A Tudás mennyiségi és főként minőségi fejlődése – Új Tudomány/Új Elmélet születése
  • Húsz-harminc éven belül új minőségű univerzális tudás és tudáshasznosítás várható
  • A tudás személyes tőkévé válása
  • - az egyén megérti s alkalmazza az Új Tudást
  • A tudás társadalmi tőkévé válása
  • a tudástársadalom kialakulása
 • 23. PARADIGMA VÁLTÁS
  • Avagy visszatérés a „valósághoz” (tudathoz, téridőhöz, kultúrához), mert a funkcionális építkezés önmagában korlátozottan eredményes
  • Anyagtól a tudatközpontú anyaghoz, világegyetemtől az univerzális tudatmezőkig, s a párhuzamos világegyetemekig, társadalomtól a társadalom tudatig és tudatalattiig, stb.
  • A fejlesztések nem irányulhatnak elsődlegesen a következményekre (a valóságokra), még akkor sem, ha a következmények visszahatnak (a tudatokra)
  • Gyors váltás indult el: a történelemtől eljutunk a poszttörténelemig
 • 24. JÖVŐ-DIMENZIÓK
  • Jövő 1.: univerzális (és spirituális) tudat és tudásfejlesztés
  • Jövő 2.: tudat és tudásfejlesztés alapján „anyaggá/valósággá válás” fejlesztés
  • Jövő 3.: személyiségfejlesztés – tudás és tudatfejlesztés
  • Jövő 4.: valóssággá fejlesztés részeként szabály és normafejlesztés
  • Jövő 5.: közlekedés az univerzális és globális téridőkben
  • Jövő 6.: földi civilizáció és kultúra világváltása felgyorsult
 • 25. VÍZIÓ HOLNAPRA (2020)
  • Az emberi információ, s tudás legalább megötszöröződik (2005-2020)
  • Új Tudomány és poszt-tudomány (Új Valóságkép, Új Tudatkép, Új Emberkép) születik folyamatosan
  • A normál és poszt-normál tudomány után jön a poszt-kolonista alapú metatudomány (poszt-tudomány)
  • A tudás mennyiségi és minőségi változása az egyik kényszerítő erő a tudásfejlesztések szükségességének elfogadásáért
  • Az új tudás alkalmazásával minimum három-négy, egymást követő technológiai forradalom fut le
 • 26. VÍZIÓ HOLNAPRA 2. (2020)
  • Az Európai Unióban (és máshol) a tudás- és tudatközpontú társadalom lehet az egyetlen optimális jövőmodell, vagy legalább erre indul(hat) a kontinentális önszervezés
  • Mesterséges intelligencia kiemelt szerepet kap a digitális államban, a tudatfejlesztésben, a tudományos kutatásban, stb.
  • Az ember vagy/és a mesterséges „ember” megérkezik a Marsra és talán máshova is
  • A mindennapi élethez egyetemi szintű végzettség kell és az európai ember is újra felismeri transzcendens voltát
 • 27. Konklúziók
  • Már most rendelkezésre áll az új tudás, s felismerés, vagy ennek számos alapelve
  • A globlokál világ (Európa, a nemzet, a régió, a város, a kistérség, a közösség) alapvetően tudat és tudástér (tér=téridő)
  • Az információs társadalom, vagy az Internet alapvetően tudat- és tudástér (annyival fejlettebb, amennyivel jobban tudástér)
  • A kultúra alapvetően a tudat- és tudástér megjelenítése, feltárása, közvetítése, stb.
 • 28. Konklúziók 2.
  • A személyes és közösségi részvétel értelme, célja a tudat- és tudatásfejlesztés és önfejlesztés (tudatos és innovatív) támogatása
  • A helyi cselekvés (például a közoktatás és a közművelődés) központi eleme a tudat és tudásfejlesztés
  • Az új kutatások (metaelméleti alapon) alapvetően a tudat- és tudatterek feltárását, állapotát, tartalmát mutassák fel
  • Az új tudások a következő két évtizedben átalakítják a kollektív tudatállapotokat
 • 29. Új közművelődés a láthatáron?
  • Nyolcvanas évek forradalma : lassú szőkés a pártállam puha fogságából és ideológiájából, és részleges kilépés az intézményből a helyi társadalomba
  • Kilencvenes évek forradalma : korlátozottan közösségfejlesztés és javuló civilizációs szolgáltatás-fejlesztés
  • Nulladik évek forradalma (lehetne) : sajnos szintén korlátozottan egyéni és közösségi tudásfejlesztés
  • Tízes-húszas éves forradalma (lehetne): legalább korlátozottan egyéni és közösségi tudatfejlesztés, s ennek révén magas szintű tudás- és társadalomfejlesztés
 • 30. ÜZENETEK
  • Ha az előadást nem értették megfelelően, engem okoljanak, mert az igazság valószínűleg ez, csak nem voltam képes érthetőbben elmondani
  • Persze a kimondás és a befogadás egyaránt tudat- és tudásállapot-függő
  • Ráadásként a magyar társadalmi tudat és ennek kultúrája terhelt féléber tudat és az elavult korszellem gyakran nem fogadja be a régi/új tudásokat
  • A nem megfelelő értés korrekciója mindenki számára lehetséges
 • 31. ÜZENETEK 2.
  • Elég megjegyezni, hogy a tudatszintek és tartalmak generálják (interaktív módon) a tereket, a társadalmakat és a kultúrákat
  • Elég megjegyezni, hogy a világon egyetlen univerzális és mindennapi esély van: az egyéni és közösségi tudat- és tudás-önfejlesztés
  • Elég megjegyezni, hogy erre nem vagyunk felkészülve, de a mozgástér (téridő) csak általunk korlátozott, egyébként korlátozatlan
  • HEURÉKA!
 • 32. KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
  • Varga Csaba
  • www.vargacsaba.hu
  • www.metaelmélet.hu
  • www.stratégiakutato.hu
  • www.inco.hu
  • [email_address]

×