Leeslink presentatie digibordsoftware
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Leeslink presentatie digibordsoftware

on

 • 1,242 views

Leeslink is de complete digibordmethode van Malmberg voor begrijpend en studerend lezen in het basisonderwijs. Bekijk de presentatie over de digibordsoftware.

Leeslink is de complete digibordmethode van Malmberg voor begrijpend en studerend lezen in het basisonderwijs. Bekijk de presentatie over de digibordsoftware.

Statistics

Views

Total Views
1,242
Views on SlideShare
611
Embed Views
631

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 631

http://www.malmberg.nl 630
http://redactie-prod.malmberg.nl 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Leeslink presentatie digibordsoftware Leeslink presentatie digibordsoftware Presentation Transcript

 • In het startschermselecteert u bovenaande les van die week.Rechtsonder zit de knopvoor het printen van dehandleiding en deleerlingmaterialen.
 • Les 1 is een les waarinin dit geval strategie 4 :„herstellen‟ centraalstaat. De centraleleerlingvraag is dan:“wat doe ik als ik hetniet meer snap”Het navigatieschermgeeft een overzicht vanhet lesverloop. Hierherkent u de duidelijkestructuur van leeslink.De les start metactiveren vanvoorkennis, dan in deKern-tekst, wordt hetlesdoel gepresenteerden vindt de instructieplaats. Daarna volgende vragen voorverlengde instructieen/of zelfstandigwerken en tot slot deafsluiting met reflectieop lesdoel enonderwerp.
 • Als u eenplusabonnement heeftis er de tweede les metde strategie van dieweek als vertrekpunt.Deze les heeft eenkorte startopdracht metde strategie, hetdigibord ondersteunthier het zelfstandigwerken.
 • De les begint met hetactiveren van devoorkennis en hetontdekken van hetonderwerp van de les.De handleiding helpt deleerkracht hierbij meteen aantal gerichtekijkvragen.
 • Filmfragmenten metkijkvragen voegen eenextra dimensie toe aande les.
 • Na het verkennenmet beeld, film enkijkvragen ordenenwe onze gezamenlijkevoorkennis, wat is hetonderwerp denk je? Enwat weet je al? En watwil je nog weten?
 • De leerlingen krijgen nude tekst over het „livingstatues-festival‟ oppapier. Op het voorbladstaat het lesdoel, destrategie en dewerkwijze.
 • Samen behandelenwe het lesdoel.
 • En bespreken we dewerkwijze._
 • Dan volgt de uitlegvan de strategie. Hetstrategiefilmpje over„herstellen‟ staat klaar.„Wat doe je als je hetniet meer snapt.‟ Hierinwordt bijvoorbeelduitgelegd dat leerlingenvaak uit de contextkunnen opmaken wathet woord betekent viawoorden die hetzelfdebetekenen oftegengesteld zijn.
 • We lezen samen detheorie. Deze komtovereen met hetgeen inhet filmpje isgepresenteerd. Na deinstructie hebbenkinderen het „wat‟ (gaik leren) en het „hoe‟(moet ik dat dan doen?)helder voor ogen.
 • Uw leerlingen lezenvervolgens de tekstover levendestandbeelden. Dat kanklassikaal, zelfstandigof in groepjes.
 • De leerlingen hebbenhun vragen op papier,u hebt alle vragen enantwoorden op hetdigibord.De eerste twee vragenmaakt u met dekinderen samen. U kuntdan deleerkrachtvaardigheid„Modelen‟ inzetten doorde strategie hardopdenkend voor te doen.Alle hulpmiddelen, zoalsde tekst per alinea, deantwoorden en uitlegvan moeilijke woordenstaan altijd rechtsonderin het scherm klaar.
 • We wennen kinderenaan de „Cito manier‟van vragen stellende opname van Cito-conforme vragen(multiple –Choice enverwijzing naarregelnummers).De kinderen werken incirca 10 doelgerichtevragen aan het lesdoel.
 • De les wordt afgeslotenmet eenverdiepingsvraag. Dezeis met name bedoeldvoor de 3-sterrenkinderen, de beterelezers.
 • En aansluitend, kortereflectie: “wat heb jegeleerd”
 • Elke week staan opdonderdag voorafgaandaan de nieuwe lesweeknieuwe lessen online.Alles wat u nodig heeftvindt u op het digibord.Leeslink iskerndoeldekkend ensluit aan bij de nieuwereferentieniveaus.De 7-evidence-basedleesstrategieën wordenals handvattenaangereikt en wordensteeds herhaald enuitgebreid.
 • Zelf proberen? Vraag een proefabonnement aan.