Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IDentifEYE Instructeur handboek

584 views

Published on

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IDentifEYE Instructeur handboek

 1. 1.  Hier vindt u de website van het projekt: http://id-eye.eu/ Projekt handboek  Hier vindt u het projekt handboek in het Engels: http://results.id- eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/EN  Hier vindt u het projekt handboek in het Grieks: http://results.id- eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/EL  Hier vindt u het projekt handboek in het Spaans: http://results.id- eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/ES  Hier vindt u het projekt handboek in het Pools: http://results.id- eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/PL  Hier vindt u het projekt handboek in het Litouws: http://results.id- eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/LT  Hier vindt u het projekt handboek in het Nederlands: http://results.id- eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/NL  Hier vindt u de secties van het projekt handboek: http://results.id-eye.eu/eBook Projekt materiaal  Hier vindt u de projekt bestanden die kunnen worden gedownload: http://results.id- eye.eu/eBook/Downloads  Hier vindt u materiaal over de game: http://results.id- eye.eu/eBook/IDentifEYE_Game_Components  Hier vindt u de projekt resultaten: http://results.id-eye.eu/eBook/Project_Public_Outcomes Project video:  Hier vindt u de projekt video in het Engels: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/EN  Hier vindt u de projekt video in het Grieks: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/EL  Hier vindt u de projekt video in het Spaans: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/ES  Hier vindt u de projekt video in het Pools: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/PL  Hier vindt u de projekt video in het Litouws: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/LT  Hier vindt u de projekt video in het Nederlands: http://results.id- eye.eu/eBook/Promotional_Video/NL  Hier vindt u de projekt video in Augmented Reality: http://results.id- eye.eu/eBook/Promotional_Video_AR
 2. 2. PROJEKT VIDEO IN AUGMENTED REALITY Bezoek alstublieft: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video_AR en volg de instructies. Let op. U heeft een webcam nodig om dit te ervaren. Mocht u om toestemming gevraagd worden om de camera te gebruiken, verleen deze alstublieft. Hou de marker stil, parallel aan de webcam. Zorg ervoor dat de gehele marker zichtbaar is voor de cam. Bedek de marker niet met uw handen. 1
 3. 3. 2
 4. 4. INSTRUCTEUR INLEIDING Inleiding Welkom instructeur! Dank u dat u geïnteresseerd bent in het IDentifEYE projekt. Het algemene doel van het IDentifEYE projekt is om online veiligheid van leerlingen te vergroten door hun online weerbaarheid te ondersteunen. Maar, u gaat geen leerlingen instrueren. U gaat leraren instrueren. De reden hiervoor is schaalbaarheid. Om leerlingen op een schaalbare en gestructureerde manier te bereiken, zijn er slechts twee ingangen: ouders en leraren. Omdat leraren georganiseerd zijn en een veel groter bereik hebben dan ouders gaat u zich met hen bezig houden. Leraren zijn niet de eenvoudigste mensen om mee te werken. Zij voelen zich overbelast en ondergewaardeerd. En zij zijn cynisch geworden over innovaties. Onderwijs onderzoeker Dylan Wiliam (2011) schrijft: “Omdat onderwijzers worden gebombardeerd met innovaties, heeft geen van deze innovaties tijd om te beklijven. Erger nog, er verbetert weinig tot niets in de klas. Leraren worden terecht cynisch ovr de constante stroom van innovaties waaraan zij onderworpen zijn.” Het is uw taak om hen voor u te winnen. Wat meestal helpt, is erkennen dat binnen het onderwijssysteem zij de belangrijkste factor zijn in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van leraren heeft de meeste impact op de prestaties van leerlingen. Een goede leraar op een slechte school levert betere leerlingen af dan een slechte leraar op een goede school. Het IDentifEYE projekt veroorzaakt geen revolutie in les geven. Zoals Dylan Wiliam schrijft: “er heeft geen werkelijke doorbraak in les geven plaats gevonden in de voorbije tweeduizend jaar. Leraren hebben professionele ontwikkeling nodig omdat hun baan zo moeilijk is en zo complex, dat men het binnen een leven niet onder de knie krijgt.”Het enige wat het IDentifEYE projekt voorstelt, is dat leraren een aantal nieuwe elementen in hun alledaagse les geven uitproberen. Het projekt biedt een menu kaart aan waarvan, hopelijk, een aantal onderdelen gebruikt zullen gaan worden door leraren in hun normale les geven. Alle onderdelen van de IDentifEYE menu kaart hebben een positief effect op de online veiligheid van leerlingen.En alle veranderen, tegelijkertijd, de relaties tusen leraren en leerlingen in positieve zin. Zij helpen leerlingen zich open te stellen voor feedback, voor leren en zich meer te engageren en positief te reageren, terwijl zij zich mede-verantwoordelijk voelen voor hun leren en voor hun reactie op de sociale processen om hen heen. Tegelijk openen de onderdelen nieuwe communicatiekanalen tussen leraar en leerlingen wat leidt tot een meer persoonlijke vertrouwensband. Als gevolg hiervan maken de elementen die de leraren tegen zulle komen in deze workshop hun baan in de klas eenvoudiger en interessanter. Leraren zullen leerlingen weerbaarder maken, met name met betrekking tot nieuwe technologie en online ervaringen. Deze weerbaarheid zal online veiligheid van leerlingen bevorderen. Dit i wat leraren aan de workshop hebben. Good practices Hoe krijgt het projekt dit allemaal voor elkaar? Het biedt nieuwe elementen aan leraren aan opvier niveaus: nieuwe onderwerpen – (online) identiteiten en een kritische blijk op de huidige, geglobaliseerde samenleving – interactieve didactiek, profilactische elementen en inleidingen op nieuwe technologieen in het bijzonder op Augmented Reality. Deze elementen zijn toegespitst op twee verschillende doelgroepen: leraren die lesgeven aan leerlingen van 8 tot en met 11 jaar en leraren die lesgeven aan leerlingen van 12 tot en met 14 jaar. En u gaat de leraren hierin invoeren. 3
 5. 5. Wat u gaat presenteren aan de leraren zijn sets van good practices op alle vier de niveaus. Deze good practices zijn elementen die leraren meteen in hun les kunnen inpassen. U heeft achtergrond informatie nodig om deze good practices te kunnen presenteren, en veel ook. Deze achtergrondinformatie vindt u in dit handboek. Workshop sessies Hoe ziet de workshop er concreet uit? De workshop bestaat uit zes sessies, waarvan u er vijf leidt. In de eerste twee sessies zult u good practices presenteren op het gebied van identiteit, interactieve didactiek en profilactiek voor leraren die les geven aan leerlingen tussen de 8 en 11 en op het gebied van identiteit, samenleving interactieve didactiek en profilactiek voor leraren die les geven aan leerlingen tussen de 12 en 14. In sessie drie stelt u nieuwe technologieën voor en een onderwijs game in Augmented Reality dat het startpunt vormt voor deze workshop. De game is er in twee versies: een voor leerlingen van 8 – 11 over het delen van data online en online identiteiten en een voor leerlingen 12 – 14 over communicatie in de klas. Aan het eind van sessie drie vraagt u de leraren om hun eigen lesplan te gaan maken waarin zij good practices opnemen van alle vier de niveus. In sessie vier maken zij hun lesplan af. Het opstellen van hun lesplan is de essentie van de workshop. Het is een eerste stap om leraren te laten reflecteren op hoe zij concreet elementen uit alle vier niveaus gaan introduceren en testen in hun gewone lessen binnen het curriculum. Het vijfde deel van de workshop betreft u niet. Gedurende deze sessie implementeren leraren hun individuele lesplan in hun eigen klas. Zij dienen de effecten te ervaren van de nieuwe elementen die zij besloten hebben uit te testen. Gedurende de pilot fase van het projekt was dit het moment dat leraren de effecten zagen op hun eigen leerlingen van de door hen uitgekozen good practices. Het was het moment dat veel leraren zich onzeker voelden of tenminste niet zeker van wat zij konden verwachten. En het was het moment dat zij verrast werden door de positieve reacties van hun leerlingen. In geen van de pilot sessies ervoeren leraren negatieve reacties in hun klas. In het zesde deel van de workshop, in uw sessie vijf, ontmoet u de leraren nogmaals om te evalueren met hen wat er goed ging en wat niet. Workshop methode De structuur van de workshp is losjes gebaseerd op een methode genaamd Brain Essential Learning Steps. De ontwerpers van de B.E.L.S. methode – Brain Essential Learning Steps – definiëren het als ëen consistente, thematiche benadering om leerlingen inhoud binnen het curriculum te leren door middel van interpretatie en toepassing”. Er zijn vier essentiële Brain Essential Learning Steps:  B.E.L.S. 1: Het verzorgen van een inleiding op een onderwerp;  B.E.L.S. 2: Brainstorm en noteren van ideeën die verband houden met het onderwerp;  B.E.L.S. 3: Een actieplan maken;  B.E.L.S. 4.: Het actieplan implementeren. Het IDentifEYE projekt heeft er een vijfde stap aan toegevoegd: Evaluatie. De volgende levenslang leren vaardigheden worden ontwikkeld met behulp van B.E.L.S.:  Problemen oplossen;  Risico’s nemen;  Gezamelijk leren;  Creativiteit; 4
 6. 6.  Cognitieve Verantwoordelijkheid Systemen. Uitdagingen vor de leraar Uw rol is gedurende e workshop cruciaal. U bent degene die zal worden geconfronteerd met leraren die klagen dat zij weer een klusje erbij hebben terwijl hun werkschema al overvol zit. U zult de sceptische houding van leraren tegen komen tegenover nog een innovatieve workshop. En u zult leraren horen zuchten op het moment dat zij horen dat zij hun les moeten evalueren want dat betekent weer een aantal uren extra werk in de avond. Niettemin kunt u hen voor zich winnen als u toont wat zij eraan hebben. Veel leraren worstelen met nieuwe technologie in de klas. Dit is niet zozeer omdat zij te onnozel of te conservatief zijn maar veeleer omdat zij menen dat leerlingen veel beter overweg kunnen met technologie dan zij. Zij zijn bang dat zij hun autoriteit verliezen als zij zich op dit terrein begeven. Daarbij hebben nog al wat leraren vertrouwensproblemen met hun leerlingen. Zij geloven dat als zij technologie toe zullen staan in de klas, dat leerlingen dit zullen aangrijpen om spelletjes te gaan spelen of met hun vrienden te gaan communiceren in plaats van de technologie te gebruiken om hun taak uit te voeren. Door middel van de IDentifEYE workshop kunnen leraren een veilige, eerste stap nemen omdat “het maar een experiment” is. Veel leraren worstelen ook met hun huidige top-down didactiek. Het nadeel van deze didactiek is dat leraren heel goed weten wat zij onderwijzen maar alleen maar te weten kunnen komen wat hun leerlingen geleerd hebben wanneer hun leerlingen getoetst worden. De test resultaten zijn niet alleen belangrijk voor de toekomst van hun leerlingen maar ook voor de toekomst van de leraren: zij worden beoordeeld op het slagingspercentage van hun leerlingen. Helaas is het zo dat als de resultaten bekend worden, het te laat is om het slagingspercentage nog te verbeteren – het volgende onderwerp wacht alweer. De IDentifEYE workshop geeft leraren het excuus te experimenteren met interactieve didactiek die testen tijdens de lessen mogelijk maakt. Een derde belangrijke thema voor leraren is waar de grens te trekken tussen professionalisme en open zijn over de privé-situatie. Hoe reageer je op cyberpesten? Hoe ga je om met leerlingen die thuis grote problemen hebben? Moet je ook bereikbaar zijn voor leerlingen in de avonden en in de weekenden? Door elementen van profilaktiek te introduceren, krijgen leraren instrumenten om ook met dit soort vraagstukken om te gaan. Online veiligheid van leerlingen Hoe is dit alles precies gerelateerd aan de online veiligheid van leerlingen? De good practices die de leraren tegen gaan komen gedurende de IDentifEYE workshop hebben niet alleen een impact op hen maar ook op hun leerlingen. De impact op hun leerlingen is dat hun weerbaarheid wordt vergroot. De elementen in de workshop die betrekking hebben op identiteit dienen ervoor te zorgen dat zij zich minder in een alles-of-niets manier gaan definiëren zodat zij minder kwetsbaar worden voor een uiteenvallen van hun identiteit als gevolg van online aanvallen of ervaringen. De didactiek en profilactiek zal hen helpen om meer ingebed te raken in een vertrouwde omgeving zodat er altijd iemand is om naar toe te stappen als er dingen online fout gaan. En de nieuwe technologie zal nieuwe communicatiekanalen openen met hun leraren om te praten over hun online ervaringen. Het idee dat online veiligheid kan worden vergroot door het empoweren van leerlingen is niet nieuw. Het onderzoek EU Kids Online II bracht aan het licht dat het meest effectieve instrument om online veiligheid van jongeren te vergroten het praten over de online ervaringen met een volwassene is. Het liet ook zien dat jongeren die beschermd worden door filters en die niet mogen 5
 7. 7. experimenteren online weliswaar zelden stressrijke situaties tegen komen online, maar dat als zij die tegen komen de impact enorm is. Jongeren die aan de andere kant veel experimenteren, worden weerbaar. Zij komen weliswaar veel stressrijke situaties tegen online maar het effect van deze situaties op hen is veel geringer. Het projekt heeft niet alleen als doel om een beter contact tussen leraar en leerling te bewerkstelliggen en contact tussen leraar en leerlingen over online rvaringen. Het projekt streeft er ook naar communicatie tussen leerlingen onderling te verbeteren door middel van de good practices. Een studie door de University of Sussex vond dat zelfs een enkele nauwe vriendschap weerbaarheid bevorderd onder jongeren uit een lager inkomen milieu. Workshop elementen Om de concrete effecten van de workshop op alle drie de niveaus te kunnen presenteren – online veiligheid van leerlingen, effecten op leraren en op leerlingen – is het tijd de workshop elementen een-voor-een voor te stellen. Het onderwerp ïdentiteit”bestaat uit twee componenten: “identiteitslabels”voor alle leeftijdsgroepen en “leertypen”voor de leeftijd 8-11. Identiteitslabels refereren aan de manier waarop wij onszelf definiëren. Wij maken allemaal zelf-definities over wie wij zijn wanneer wij ons aan iemand voorstellen of onszelf laten zien in een online profiel.Binnen deze definities gebruiken wij labels als “slim”of “mooi”als in “Ik ben slim” of “Ik ben mooi”. Het type labels dat we gebruiken is van belang voor onze openheid naar anderen – of geslotenheid. Daar waar jongeren vanaf een jaar of elf beginnen te reflecteren over de algemene regels die zij tegen komen zijn jongere kinderen vaak veel meer gefocused op hun directe omgeving en op henzelf. Voor deze jongere kinderen is er daarom een module over leertypes. De manier waarop zij denken goede resultaten te bereiken op school beïnvloedt hun weerbaarheid en hun vaardigheid om op zichzelf te reflecteren. Oudere kinderen binnen de IDentifEYE doelgroeo krijgen een module over de samenleving warin zij leven om reflecties te triggeren over de regels die zij volgen en de situaties die zij tegen komen die het gevolg zijn van onze huidige globalisatie en ultra-consumptie. Deze modulen worden gevolgd door modulen over interactieve didactiek, profilaktiek, nieuwe technologie en de Augmented Reality game in twee versies voor twee leeftijdsgroepen. Effect tabellen MODULE EFFECT OP INTERNET VEILIGHEID EFFECT OP LERAREN EFFECT OP LEERLINGEN IDENTITEITSLABELS Minder alles-of-niets reacties op online uitdagingen, minder kwetsbaar voor een- dimensionale profileringen. Meer positief reagerende leerlingen. Meer open voor feedback, meer open voor leren. LEERTYPES Minder alles-of-niets reacties op online uitdagingen, minder kwetsbaar voor een- dimensionale profileringen. Meer positief reagerende leerlingen. Meer geëngageerd, meer positief reagerend op uitdagingen. SAMENLEVING Kritischer houding Kritischer, open Kritischer houding, 6
 8. 8. online, betere vaardigheden om met anders-zijn online om te gaan. leerlingen, tolerantere leerlingen. meer burgervaardigheden. DIDACTIEK Het kunnen praten met een volwassene over online ervaringen, is het meest effectieve instrument om online veiligheid te vergroten. Focus op het leren van leerlingen en niet zo zeer op het les geven. Veelvuldiger en communicatie – zowel leraar/ leerling als leerling/ leerling. Formatieve evaluaties gedurende de les. Meer engagement van leerlingen. Diepere vertouwensrelaties. Mede- verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, meer engagement. Persoonlijker leraar/ leerling contact. PROPHYLACTIEK 8- 11 Het kunnen praten met een volwassene over online ervaringen, is het meest effectieve instrument om online veiligheid te vergroten. Jongeren betreden de online wereld bewuster en veiliger als zij volwassenen om hulp kunnen vragen. Het hebben van een vriend die leeftijdsgenoot is, is essentieel om uitdagingen te overwinnen, in het bijzonder voor meer kwetsbare leerlingen. Het bouwen van een bewuste relatie en ee gevoel van vertrouwen in de klas, het vergroten van de opties van de leraar om met leerlingen te communiceren, het veelvuldiger gebruik maken van interactieve methoden. Nauwere band met hun leraar, een vergroot bewustzijn met betrekking tot risico’s, een betere band met hun leeftijdsgenoten, een grotere betrokkenheid bij hun leren. PROPHYLACTIEK 12- 14 Het kunnen praten met een volwassene over online ervaringen, is het meest effectieve instrument om Diepere vertrouwensrelaties, betere reacties van leraren op interactiviteit. Diepere inbedding in de eigen leefomgeving, verbeterde volwassene-jongere relatie en relaties 7
 9. 9. online veiligheid te vergroten. tussen leeftijdsgenoten. Gestimuleerd engagement. Meer persoonlijk leraar/ leerling contact. NIEUWE TECH Het kunnen praten met een volwassene over online ervaringen, is het meest effectieve instrument om online veiligheid te vergroten. Minder tech angst van leraren, meer openheid voor onderwijstechnologi e. Een diepere vertrouwensband met leerlingen. Krijgt communicatie opties om te praten over nieuwe technologie en online ervaringen met leraren. AR GAME (8-11) Veroorzaakt reflecties op het delen van data, online identiteiten en online veiligheid. Is een moderator die peer-to-peer communicatie faciliteert. Krijgt communicatie opties om met hun leeftijdsgenoten te praten over nieuwe technologie en online ervaringen met leraren. Tijdelijk hoger engagement, hogere cincentratieniveaus en hoger niveau van vertrouwen. AR GAME (12-14) Veroorzaakt een discussie over leraar – leerling communicatie als startpunt voor leraren om volwassenen te worden die geschikt zijn om mee te communiceren over online ervaringen. Is een moderator die communicatie onder leeftijdsgenoten faciliteert en tegelijk de communicatie preferenties hoort van leerlingen. Krijgt communicatie mogelijkheden om over didactiek te praten. Is mede- verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Tijdelijk hoger engagement, hogere concentratieniveaus, betere vertrouwensband. De effecten van de workshop methodologie, B.E.L.S., wordt weergegeven in de volgende tabel: MODULE EFFECT OP INTERNET VEILIGHEID EFFECT OP LERAREN EFFECT OP LEERLINGEN B.E.L.S. Maakt relevante lessen mogelijk op het gebied van online identiteiten, Nieuwe set van vaardigheden om een lesplan te maken met collega’s of met Is mede- verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Hoger 8
 10. 10. het delen van data en online veiligheid. leerlingen. engagement. Workshop aim and success criteria Het doel van e workshop is om een positief effect te hebben op lerarn, leerlingen en de online veiligheid van leerlingen. Alle workshop elementen zijn ontworpen om op deze drie niveaus een positief effect te hebben zoals de tabellen hierboven laten zien. De succes criteria voor de workshop zijn:  In het evaluatie formulier geven lerarenaan dat de implementatie les een positief effect had op hun les geven, hun leerlingen en de online veiligheid van hun studenten omdat zij enkele good practices uit de workshop hebben toegepast, in het bijzonder de AR game.  In het evaluatie formulier geven leraren aan dat er workshop good practices zijn die zij nogmaals gaan gebruiken.  Ten tijde van een vervolgbijeenkomst na een aantal maanden na de implementatie van de workshop blijkt dat leraren nog good practices van de workshop gebruiken. Dit betekent niet dat leraren dit zullen bekennen – de good practices zijn dan allang geïntegreerd in hun alledaagse les geven zodat zij de oorsprong ervan vegeten zijn en deze good practices beschouwen als elementen die er altijd al waren. Dit zou de best mogelijke uitkomst zijn.  Ten tijde van een vervolgbijeenkomst blijkt dat leraren good practices uit de workshop hebben toegepast die zij niet hebben toegepast in hun implementatieles.  Gedurende de evaluatiesessie stelt u samen met de leraren een lijst op van Best Practices en Lessons Learned. Stuurt u deze ook alstublieft naar de projekt partners (in het bijzonder aan Onno Hansen: onno.hansen@gmail.com). Hoe dit handboek te lezen Het handboek bestaat uit de volgende elementen:  een theoretische achtergrond op de workshop, gedifferentieerd naar leeftijd;  Overzichten van de workshop sessies per leeftijdsgroep;  Instructeur achtergrond informatie;  Instructeur practische documenten;  Workshop documenten;  Project informatie. Veel leesplezier! 9
 11. 11. TABLE OF CONTENTS PROJEKT VIDEO IN AUGMENTED REALITY............................................................................................1 INSTRUCTEUR INLEIDING......................................................................................................................3 DE SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN KINDEREN IN DE LEEFTIJDSGROEP 8-14. .12 WORKSHOP OVERZICHT.....................................................................................................................16 WORKSHOP OVERZICHT.....................................................................................................................19 SESSIE 1...............................................................................................................................................22 SESSIE 2...............................................................................................................................................26 SESSIE 3...............................................................................................................................................29 SESSIE 4...............................................................................................................................................33 LESPLAN (duur: 45 minuten)..............................................................................................................34 MODEL LESPLAN 2 (duur: 45 minuten)..............................................................................................38 IMPLEMENTATIE LES...........................................................................................................................40 SESSIE 5...............................................................................................................................................41 SESSIE 1...............................................................................................................................................43 SESSIE 2...............................................................................................................................................47 SESSIE 3...............................................................................................................................................50 SESSIE 4...............................................................................................................................................54 LESPLAN (duur: 45 minuten)..............................................................................................................55 MODEL LESPLAN 2 (duur: 45 minuten)..............................................................................................61 IMPLEMENTATIE LES...........................................................................................................................64 SESSIE 5...............................................................................................................................................65 ACHTERGROND VOOR SESSIE 1..........................................................................................................67 ACHTERGROND VOOR SESSIE 2..........................................................................................................79 ACHERGROND VOOR SESSIE 3............................................................................................................97 WAT IS B.E.L.S.?.................................................................................................................................113 INSTRUCTEUR DOCUMENTEN..........................................................................................................115 INSTRUCTEUR LOGISTEK...................................................................................................................116 PROJEKT BESCHRIJVING....................................................................................................................119 DIAGNOSTISCHE VRAGEN.................................................................................................................124 HOE DE AR GAME TE SPELEN...........................................................................................................126 HOE DE AR GAME TE SPELEN...........................................................................................................140 Voorbereiden voor het kopiëren van de game.................................................................................149 EEN AR GAME MAKEN......................................................................................................................153 IDentifEYE WORKSHOP – TOESTEMMINGSFORMULIER...................................................................164 DEELNAME EN GEBRUIK VAN PORTRET...........................................................................................164 INSTRUCTEUR EVALUATIE.................................................................................................................165 WORKSHOP DOCUMENTEN.............................................................................................................167 WORKSHOP PRESENTATIE 8-11........................................................................................................168 WORKSHOP PRESENTATIE 12-14......................................................................................................173 SUCCES CRITERIA..............................................................................................................................178 NIVEAU 1 GOOD PRACTICES.............................................................................................................179 NIVEAU 1 GOOD PRACTICES.............................................................................................................180 NIVEAU 2 GOOD PRACTICES.............................................................................................................181 NIVEAU 3 GOOD PRACTICES.............................................................................................................182 NIVEAU 3 GOOD PRACTICES.............................................................................................................183 NIVEAU 4 GOOD PRACTICES.............................................................................................................184 10
 12. 12. AR MARKERS.....................................................................................................................................186 IDentifEYE WORKSHOP - AR game taak............................................................................................187 IDentifEYE WORKSHOP - AR game enquete.....................................................................................188 LESPLAN (duur: 45 minuten)............................................................................................................189 LERAAR EVALUATIE...........................................................................................................................192 EVALUATIE.........................................................................................................................................194 LERAAR EVALUATIE INSTRUMENTEN................................................................................................196 CERTIFICAAT......................................................................................................................................198 VAN DEELNAME AAN DE WORKSHOP..............................................................................................198 PROJEKT PARTNERS..........................................................................................................................199 ONDERSTEUNENDE PARTNERS.........................................................................................................201 EEN ZEER SPCIALE DANK AAN:.........................................................................................................204 11
 13. 13. DE SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE KARAKTERISTIEKEN VAN KINDEREN IN DE LEEFTIJDSGROEP 8-14 Inleiding Leerlingen in de leeftijdsgroepen 8-11 e 12-14 verschillen duidelijk in gedrag, vaardigheden, hun begrip van sociale normen en het niveau van fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. Dit mogen wij als volwassenen die dagelijks met kinderen werken, niet vergeten. Maar wat deze twee groepen verbindt is het feit dat zowel late kindertijd als pubertijd een lastige tijd is voor het jonge individu en voor zijn of haar omgeving. Wat kan worden gezien als met name belangrijk is het feit dat volwassenen/ leraren in beide perioden (waarin emotionele volwassenheid, identiteit en hun eigen “ik”dynamisch vorm krijgen) speciale nadruk leggen op het bouwen van relaties, communicatie of simpelweg vriendschap met de leerlingen. We nemen aan dat dit leerlingen helpt om veilig door deze ontwikkelingsfasen heen te komen – om hen beter te begrijpen en te helpen. Meer gedetailleerde karakteristieken van de leeftijdsgroepen volgen hieronder. Karakteristieken van de leeftijdsgroep 8-11 In de psychologie wordt de ontwikkelingsperiode tussen het achtste en elfde levensjaar meestal de periode van late kindertijd genoemd, voordat de pubertijd begint. Zowel de late kindertijd als de pubertijd is een moeilijke periode voor het jonge individu, en voor zijn of haar omgeving. Het kind is in de vroegere stadia van ontwikkeling geleerd om emoties te herkennen en te uiten. Het kind is inmiddels een sociaal wezen geworden, een lid van een groep en kan relaties met anderen aangaan. Vaak hebben zij hun eerste vriendschappen reeds ervaren. Het kind creëert een steeds complexer zelf-beeld, begint te groeien, diversificeerd het eigen “ik”. Gedurende deze periode is het kind niet langer een eenheid, het bouwt zijn identiteit op als groepslid. In de woorden van Strelau gaat het kind naar een “hoger operationeel niveau van denken” (Maria Kielar-Turska in: Strelau, J., "Psychology. Academic Handbook", Volume 1, p. 307, GWP, 2002). Het kind begint geleid te woren door de principes van de groep waartoe het behoort. De cognitieve activiteit van het kind wordt steeds systematischer. Het kind kan zijn aandacht beter richten en gebruikt verschillende strategieën om het geabsorbeerde materiaal te onthouden. Er zijn nieuwe mentale activiteiten – specifieke operaties van simpele taken, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Met deze vaardigheden kan het kind taken oplossen die een volledigheden van informatie bevatten. Babies kunnen de principes, regels of wetten die gebaseerd zijn op concrete operaties nog niet formuleren. Kijkend naar de morele ontwikkeling van kinderen van 8-11 is het onmogelijk om niet te herinneren aan prestaties van onderzoekers zoals Jean Piaget en Lawrence Kohlberg. Zij geloven dat de morele ontwikkeling van een menselijke eenheid in fasen gaat zonder dat e mogelijkheid bestaat om een van deze ontwikkelingsfasen over te slaan. Elke vervolgverandering heeft een invloed op de volgende ontwikkeling van het individu. Zowel Piaget als Kohlberg claimt dat de late kindertijd gevolgd wordt door een van de mijlstenen van de morele ontwikkeling van kinderen. In de kindertijd wordt het individu geleid wordt door het principe van “overtreding en straf” als sociale gedragsregels (Maria Kielar-Turska in: Strelau, J., “ Psychology. Academic Handbook ", Volume 1, p. 308, GWP, 2002). Gedurende de kindertijd is het kind in staat om emotionele staten van anderen waar te nemen en 12
 14. 14. te interpreteren (begrijpen). Geleid door de principes en normen die van toepassing zijn in een groep neemt het aan dat alles wat leidt tot voordeel van allen het goede is om te doen. Aan de andere kant behandelt het kind het beleid van de groep als extern (hoewel het deze respecteert) en neemt derhalve aan dat in alle gevallen goed is wat (legaal) is vastgesteld door de normen en principes. Aan het einde van de kindertijd gaat het kind het “conventionele niveau van morele ontwikkeling [in]. Het kind dat een eigen perspectief aanneemt, neemt ook de perspectieven van anderen in ogenschouw; het toont interesse en zorg voor anderen en probeert goede relaties met hen te onderhouden” (Maria Kielar-Turska in: Strelau, J., “Psychology. Academic Handbook”, Volume 1, p. 308, GWP, 2002). De periode van late kindertijd is de tijd van het worden van een lid van de klas als formele groep. Het kind ontwikkelt relaties met leeftijdsgenoten, bouwt een positie op in de klas, zoekt een plaats daarbinnen. Deze positie hoeft echter niet constant te zijn, deze kan veranderen gedurende het leerproces. Aan het einde van de kindertijd worden vriendschappen permanent. Ook ontwikkelen zich interessen. een heel belangrijke component van de persoonlijkheid van het kind is het zelf-beeld. Het wordt beïnvloedt door de meningen van volwassenen en door vergelijkingen met anderen. Er vormt zich zelfvertrouwen. Karakteristieken van de leeftijdsgroep 12-14 In de psychologie wordt de adolescentenperiode aangenomen te lopen van het twaalfde tot het achttende levensjaar. Het begin van deze periode wordt gekenmerkt door fysieke veranderingen die wijzen op biologisch volwassen worden. Veranderingen in het uiterlijk, gewichtstoename, een lagere stem en het verschijnen van haar p diverse delen van het lichaam zijn serieuze, vaak moeilijke veranderingen om te accepteren voor een jong individu. Er zijn ook een reeks van veranderingen in de mentale sfeer die leiden tot psychologische volwassenheid. Zowel de late kindertijd als de pubertijd zijn moeilijk – niet alleen voor het jonge individu maar ook voor zijn of haar omgeving. In de eerste fase van de adolescentie, voorbij de observeerbare fysieke veranderingen, zien wij vaak een verslechtering van de motor coordinatie. De bewegingen verliezen hun vloeibaarheid en lichtheid, zij zijn minder precies. Soms treedt er hyperactiviteit op. Volgens Jean Piaget (source: Strelau, J., "Psychology. Academic Handbook", Volume 1, p. 311, GWP, 2002) betreedt een individu gedurende de adolescentie de periode van formele operaties in het denken. Bijvoorbeeld ziet een jong individu het verband tussen een premisse en een mogelijk gevolg (bijvoorbeeld: als je een bepaalde stof leest, kun je antwoorden tijdens een quiz). Deductief denken wordt gevormd. Het jonge individu stelt hypothesen op en zoekt naar mogelijkheden deze in de werkelijkheid te testen. Wat langzaam opkomt in het denkende gedurende de adolescentie is reflexiviteit, kritisch denken, eigen opinies en een onafhankelijkheid van de meningen van anderen die zich vormt. Ook ontwikkelt de verbeelding zich. Tijdens het opgroeien zoekt een jong individu de eigen identiteit. Volgens Erik Erikson is het op dat moment dat “een identiteitscrisis in de ontwikkeling zich voordoet”(Erikson, 1997, for: Strelau, J., "Psychology. Academic Handbook", Volume 1, p. 314, GWP, 2002). De oplossing voor deze crisis is om het igen verleden en heden samen te voegen in wat het individu als over zichzelf weet en wat hij leert en ontdekt. Het effect van een positieve oplossing voor de crisis is een sterk gevoel van het In Piaget's concept van morele ontwikkeling, vermindert de autonome moraliteit sterkt tijdens de adolescentie. Een jong individu leert dat “het complex van sociale situaties een hoge plasticiteit 13
 15. 15. van gedrag vereist en dat absolute toepassing van regels tot conflicten leidt” (Strelau, J., "Psychology. Academic Handbook", Volume 1, p. 315, GWP, 2002). Het jonge individu doet er alles aan om zichzelf te bevrijden van de invloed van volwassenen. Dat is niet eenvoudig. Vaak stellen de ouders restricties in omdat zij hun kinderen niet te snel willen laten opgroeien. Tegen deze restricties rebelleert het jonge individu. Er kunnen veel conflicten plaats vinden in de relatie tussen ouder en kind. Het kind wordt kritischer en leert dat elke vraag van meerdere kanten bekeken kan worden. Als gevolg van het principe van moreel conformisme, past hij zijn acties vaak aan de groep aan en wordt beïnvloed door de mening van de meerderheid. Samenvatting – beschrijving van de karakteristieken van de leeftijdsgroepen Leeftijdsgroep 8-11 Een kind leerde in de vroege ontwikkelingsstadia om emoties te herkennen en te uiten, is een sociaal wezen, lid van een groep en is in staat relaties met anderen aan te gaan.  Er wordt een zelf-beeld gecreëerd, het kind begint het “ik”uit te breiden en te diversificren – het is niet langer meer een losse eenheid, het kind bouwt zijn identiteit als groeoslid;  Het kind begint zich te laten leiden door de principes die aangenomen zij door de groep waartoe het behoort;  Cognitieve activiteit wordt steeds systematischer, het kind kan zijn aandacht beter richten, en gebruikt diverse strategieën om geabsorbeerd materiaal te herinneren;  er vinden nieuwe mentale operaties plaats – zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Met deze vaardigheden kan het kind problemen oplossen als de informatie volledig is. Babies kunnen nog geen concrete operaties uitvoeren om principes, regels en wetten te formuleren;  De late kindertijd is een mijlsteen in de ontwikkeling van kinderen;  Het kind kan al de emotionele staten van anderen zien en interpreteren (begrijpen);  De late kindertijd is de tijd waarin het kind een lid wordt van de klas als formele groep, het bouwt zijn positie in de klas en zoekt naar een eigen plek erbinnen;  Vriendschappen worden permanent gedurende de late kindertijd;  Het is een tijd van ontwikkeling van interessen;  Een zeer belangrijk component van de persoonlijkheid van het kind is het zelf-beeld; kinderen worden beïnvloed door de meningen van volwassenen, en vergelijken zich met anderen;  Zelfvertrouwen wordt gevormd. Leeftijdsgroep 12-14 Deze leeftijd wordt door psychologen gekenmerkt als een „crisis in de identiteits ontwikkeling” die zich vaak manifesteert als “rebellie” en risicovol gedrag.  Fysieke veranderingen die een teken zijn van biologisch volwassen worden zijn vaak moeilijk te accepteren door het jonge individu;  Er vinden een aantal mentale veranderingen plaats, die leiden tot mentale volwassenheid;  Deductief redeneren wordt gevormd; een jong individu argumenteert door een hypothese op te stellen en zoekt naar manieren om deze in de werkelijkheid te testen;  Reflixiviteit, kritisch denken, eigen meningen en de ontwikkeling van een onafhankelijkheid van de mening van anderen komen op; fantasie wordt ontwikkeld;  Een opgroeiend jong individu zoekt naar een eigen identiteit; volgens Erik Erikson is het op dat moment dat “een identiteitscrisis in de ontwikkeling zich voordoet”;  Een jong individu doet er alles aan om zich te bevrijden van de invloed van volwassenen;  Er kunnen veel conflicten in de relatie tussen ouder en kind voorkomen; het kmind wordt kritischer; 14
 16. 16.  Als gevolg van het principe van moreel conformisme, past het jonge individu zijn acties vaak aan de groep aan en wordt beïnvloed door de mening van de meerderheid;  Een jong individu zoekt naar een eigen weg door middel van het ervaren van verschillende, vaak risicovolle situaties. Ondanks het feit dat deze twee ontwikkelingsfasen op zo veel manieren van elkaar verschilen, is het belangrijk voor ons volwassenen/ leraren belangrijk om in het hoofd te houden dat jonge mensen ons nodig hebben als “wijze volwassenen”, als vrienden, gidsen en leraren. Zonder ons kunnen zij vaak slecht omgaan met moeilijke en gevaarlijke situaties. 15
 17. 17. WORKSHOP OVERZICHT Leeftijdsgroep: 8-11 SESSIE 1 De doelstelling van deze sessie is om kennis van identiteiten en leertypes over te dragen. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van identiteitslabels en leertypes te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 15 Het doel van de workshop uitleggen 10 Identiteitslabels 10 Good practices 5 Discussie 10 Leertypes 10 Good practices 5 Discussie 10 Identiteitstheorieën 10 Nieuwe online technologieën en identiteit 5 Discussie SESSIE 2 De doelstelling van deze sessie is om kennis over interactieve didactiek en profilactiek over te dragen. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van interactieve didactiek en profilactiek te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 10 Interactieve didactiek 20 Good practices 15 Discussie 15 Elementen van profilactiek 15 Good practices 15 Discussie 16
 18. 18. SESSIE 3 De doelstelling van deze sessie is om kennis over onderwijstechnologieën en Augmented Reality (AR) over te dragen en hoe een Augmented Reality game te creëren en te spelen. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van onderwijstechnologieën en de AR game te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 10 Onderwijstechnologieën 25 De AR game spelen 20 Een AR game creëren 15 Discussie 5 Leraren perspectief op het lesplan 15 Eerste opzet van het lesplan SESSIE 4 De doelstelling van deze sessie is om de lesplan template in te vullen of een bestaand lesplan te kiezen (een van de twee modellessen). Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat hypothesen op te schrijven over de effecten van hun lesplan op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 80 Leraren creëren hun eigen lesplan 10 Bediscussieer de evaluatie template IMPLEMENTATIE LES De doelstelling van deze les is dat leraren hun lesplan, hun beslissingen en hun gekozen good practices implementeren en evalueren. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van hun lesplan te testen op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 45 Leraren implementeren hun lesplan op hun eigen school 30 Leraren vullen de evaluatie template in 17
 19. 19. SESSIE 5 De doelstelling van deze sessie is de individuele sessies van de leraren te evalueren en een lijst van Best Practices en Lessons learned (BP/LL) op te stellen. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van hun lesplan te evalueren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 30 Leraren samenvattingen van hun implementaties 50 Discussie die leidt to een BP/LL lijst 10 Uitreiken van certificaten 18
 20. 20. WORKSHOP OVERZICHT Leeftijdsgroep: 12-14 SESSIE 1 De doelstelling van deze sessie is om kennis van identiteiten en “liquid life” over te dragen. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van identiteitslabels en “liquid life” te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 15 Het doel van de workshop uitleggen 10 Identiteitslabels 10 Good practices 5 Discussie 10 “Liquid life” 10 Good practices 5 Discussie 10 Identiteitstheorieën 10 Nieuwe online technologieën en identiteit 5 Discussie SESSIE 2 De doelstelling van deze sessie is om kennis over interactieve didactiek en profilactiek over te dragen. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van interactieve didactiek en profilactiek te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 10 Interactieve didactiek 20 Good practices 15 Discussie 15 Elementen van profilactiek 15 Good practices 15 Discussie 19
 21. 21. SESSIE 3 De doelstelling van deze sessie is om kennis over onderwijstechnologieën en Augmented Reality (AR) over te dragen en hoe een Augmented Reality game te creëren en te spelen. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van onderwijstechnologieën en de AR game te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 10 Onderwijstechnologieën 25 De AR game spelen 20 Een AR game creëren 15 Discussie 5 Leraren perspectief op het lesplan 15 Eerste opzet van het lesplan SESSIE 4 De doelstelling van deze sessie is om de lesplan template in te vullen of een bestaand lesplan te kiezen (een van de twee modellessen). Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat hypothesen op te schrijven over de effecten van hun lesplan op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 80 Leraren creëren hun eigen lesplan 10 Bediscussieer de evaluatie template IMPLEMENTATIE LES De doelstelling van deze les is dat leraren hun lesplan, hun beslissingen en hun gekozen good practices implementeren en evalueren. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van hun lesplan te testen op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 45 Leraren implementeren hun lesplan op hun eigen school 30 Leraren vullen de evaluatie template in 20
 22. 22. SESSIE 5 De doelstelling van deze sessie is de individuele sessies van de leraren te evalueren en een lijst van Best Practices en Lessons learned (BP/LL) op te stellen. Succes criteria: De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van hun lesplan te evalueren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING 30 Leraren samenvattingen van hun implementaties 50 Discussie die leidt to een BP/LL lijst 10 Uitreiken van certificaten 21
 23. 23. SESSIE 1 Beschrijving voor leeftijdsgroep 8-11 TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING PPT SLIDE HANDBOEK SECTIE 15 Het doel van de workshop uitleggen 1 INSTRUCTEUR INTRODUCTIE PROJECT BESCHRIJVING WORKSHOP POWERPOINT 8-11 SUCCES CRITERIA TOESTEMMINGSVERKLARING 10 Identiteitslabels 2 DIAGNOSTISCHE VRAGEN SESSIE 1 ACHTERGROND 10 Good practices 3 NIVEAU 1 8-11 GOOD PRACTICES 5 Discussie 4 10 Leertypes 5 DIAGNOSTISCHE VRAGEN SESSIE 1 ACHTERGROND 10 Good practices 6 NIVEAU 1 8-11 GOOD PRACTICES 5 Discussie 7 10 Identiteitstheorieën 8 SESSIE 1 ACHTERGROND 10 Nieuwe online technologieën en identiteit 9 SESSIE 1 ACHTERGROND 5 Discussie 10 Start de PowerPoint presentatie. Zorg ervoor dat u de juiste slide op het juiste moment toont, zoals aangegeven in de tabel. Deel het succes crieria document uit. Vraag om de toestemmingsverklaringen die leraren nog niet hebben ingeleverd. Het doel van de workshop uitgelegd Nadat u zichzelf heeft voorgesteld, legt u het doel van de workshop uit:  U [leraar] zult in deze vijf-sessies tellende workshop leren om lesplannen van 45 minuten te maken, implementeren en evalueren voor uw leerlingen in de leeftijd van 8 – 11. Deze lessen dienen ertoe de weerbaarheid van de leerlingen met betrekking tot online ervaringen te vergroten – en daarmee hun online veiligheid te vergroten.  Belangrijke instrumenten om dit doel te bereiken zijn een Augmented Reality game, interactieve didactiek en elementen van profilactiek.  Individueel gaat u een lesplan opstellen in deze workshop.  U gaat dit lesplan op uw eigen school uitvoeren.  Na de implementatie zullen wij elkaar nogmaals ontmoeten om te evalueren en een gezamelijke lijst van best practices en lessons learned op te stellen. Dan vertelt u de doelstelling van de sessie:  De doelstelling van deze sessie is om kennis van identiteiten en leertypes over te dragen.  U [leraar] krijgt een inleiding op deze onderwerpen alsmede good practices om de relevatie van deze onderwerpen te begrijpen voor uw les geven, uw leerlingen en de online veiligheid van leerlingen. 22
 24. 24. Succes criteria:  De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van identiteitslabels en leertypes te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. Nu vraagt u de leraren om zichzelf een-voor-een voor te stellen.  Het zal u opvallen dat de eerste deelnemer enige tijd nodig zal hebben om te antwoorden. De volgende deelnemers zullen sneller antwoorden. De reden hiervoor is dat de eerste deelnemer eerst een frame voor het antwoord dient te vinden. De eerste deelnemer moet kiezen welke idfentiteitslabels – zie hieronder – van toepassing zijn. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor leeftijd, beroep en aantal kinderen. De volgende deelnemers kunnen dan verder bouwen op dit frame van de eerste deelnemer.  De volgende deelnemers kunnen hetzij het frame van de eerste te volgen, hetzij een alternatief frame te kiezen.  Of de meerderheid van de deelnemers ervoor kiest om het frame van de eerste deelnemer te volgen of juist niet, u kunt uitleggen dat dit is hoe identiteiten gevormd worden – door middel van individuele frames (de eerste deelnemer en de deelnemers die de eerste deelnemer niet volgen) of collectieve frames (allen die de eerste deelnemer volgden).  Weerbaarheid nu is niet teveel toe te geven aan de druk van de omgeving maar tegelijk ook open te zijn voor feedback en leren.  Wij gaan dieper in op identiteiten en weerbaarheid in de volgende inleidingen op identiteitslabels, leertypen, identiteitstheorieën en het effect van nieuwe technologieën op identiteiten. Identiteitslabels Presenteer een inleiding op identiteitslabels, gebaseerd op de sessie 1 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Als we identiteiten zien als zelf-narraties dan zijn identiteiten opgebouwd uit identiteitslabels. Deze labels kunnen meer of minder breed zijn.  Hoe minder breed onze identiteitslabels zijn, des te minder zijn wij open voor feedback en daardoor voor leren.  In situaties waarin vertrouwen is, zijn we meer open voor feedback. Good practices Presenteer de good practices:  Laat leerlingen de volgende zinnen herhalen en begrijpen: o Soms maak ik fouten; o Soms is mijn motivatie egoïstisch; o Ik maak deel uit van het probleem. En leg hun zin uit. Door de zin “Soms maak ik fouten” uit te spreken, sluiten we de mogelijkheid uit dat we altijd gelijk hebben. Dit garandeert ons een vorm van nederigheid: we kunnen het mis hebben, zelfs op dit moment. Het zeggen van de zin “Soms is mijn motivatie egoïstisch” zorgt ervoor dat we ons niet moreel superieur kunnen voelen. En het zeggen van de zin “Ik maak deel uit van het probleem” sluit uit dat wij de wereld kunnen opdelen in “wij” en “zij” waarin “zij” het probleem zijn.  Vraag uw leerlingen of zij het hiermee eens zijn of niet en vraag het hoe zij zich voelen terwijl zij de zinnen uitspreken.  Geef leerlingen feedback laat hen onderscheid maken tussen coaching en evaluatie; 23
 25. 25.  Geef leerlingens evaluaties en laat hen onderscheid maken assessment, gevolgen en oordelen;  Laat leerlingen een tweede scorekaart maken om vast te leggen hoe zij reageren op een eerste situatie . Effect tabel Leg het effect uit van identiteitslabels en de good practices op de leraar, hun leerlingen en online veiligheid van leerlingen. Online veiligheid Leraar Leerling Minder alles-of-niets reacties op online uitdagingen, minder kwetsbaar voor een- dimensionale profileringen. Meer positief reagerende leerlingen. Meer open voor feedback, meer open voor leren. Leertypes Presenteer een inleiding op het concept van leertypes, gebaseerd op de sessie 1 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Er zijn mensen die leren die hun prestaties zien als het resultaat van kenmerken die hen gegeven zijn en mensen die dit zien tenminste als gevolg van hun inspanningen.  Het tweede type presteert beter. Good practices Presenteer de good practices:  Maak leerlingen bewust wat voor soort leerders zij zijn;  Geef ruimte om te falen;  Creëer een situatie van “flow”: o Geef hen een taak dat hun bekwaamheden uitdaagt maar nog steeds binnen hun bereik is; o Definieer heldere doelstellingen; o Het effect: concentratie, verlies van zelfbewustzijn, verlies van het gevoel van tijd. Effect tabel Leg het effect uit van leertypes en de good practices op de leraar, hun leerlingen en online veiligheid van leerlingen. Online veiligheid Leraar Leerling Minder alles-of-niets reacties op online uitdagingen, minder kwetsbaar voor een- dimensionale profileringen. Meer positief reagerende leerlingen. Meer geëngageerd, meer positief reagerend op uitdagingen. Identiteitstheorieën Presenteer een inleiding op identiteitstheorieën, gebaseerd op de sessie 1 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Erving Goffman’s interpretatie;  Paul Ricoeur’s interpretatie;  Anthony Giddens’s interpretatie. Nieuwe online technologieën en identiteit 24
 26. 26. Presenteer een inleiding op het effect op technologieën op onze identiteiten, gebaseerd op de sessie 1 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Geen segregatie van publieken;  Algoritmes en Big Data in plaats van nonverbale communicatie;  Templates voor profielen;  Verschillende narraties tegelijk;  Geen consistentie en geen continuïteit in zelf-narraties. 25
 27. 27. SESSIE 2 Beschrijving voor leeftijdsgroep 8-11 TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING PPT SLIDE HANDBOEK SECTIE 10 Interactieve didactiek 11 DIAGNOSTISCHE VRAGEN SESSIE 2 ACHTEGROND 20 Good practices 12 NIVEAU 2 8-11 GOOD PRACTICES 15 Discussion 13 15 Elements of prophylactics 14 DIAGNOSTISCHE VRAGEN SESSIE 2 ACHTEGROND 15 Good practices 15 NVEAU 3 8-11 GOOD PRACTICES 15 Discussion 16 SESSIE 2 ACHTEGROND Sessie doelstelling Presenteer de sessie doelstelling:  De doelstelling van deze sessie is om kennis van interactive didactiek en profilaktiek over te dragen.  U [leraar] krijgt een inleiding op deze onderwerpen alsmede good practices om de relevatie van deze onderwerpen te begrijpen voor uw les geven, uw leerlingen en de online veiligheid van leerlingen. Succes criteria:  De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van interactive didactiek en profilaktiek te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. Interactieve didactiek Presenteer een inleiding op interactieve didactiek, gebaseerd op de sessie 3 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn: • Leerlingen dienen mede-verantwoordelijk te zijn voor hun leren; • We moet alle leerlingen in de klas engageren; • Les geven en leren zijn twee verschillende domeinen. Alleen interactie kan vast stellen hoeveel van het materiaal waarover lesgegeven is ook werkelijk geleerd is. Good practices Presenteer de good practices:  Stel diagnostische vragen tijdens de les;  Laat leerlingen aangeven of zij u nog volgen; zo niet, laat dan een andere leerling die het nog wel volgt, uitleg geven;  Niet het typische “hand opsteken” bepaalt wie van de leerlingen antwoord geeft, maar een willekeurige trekking van een naam van een leerling bepaalt dat. Effect tabel Leg het effect uit van interactieve didactiek en de good practices op de leraar, hun leerlingen en online veiligheid van leerlingen. 26
 28. 28. Online veiligheid Leraar Leerling Het kunnen praten met een volwassene over online ervaringen, is het meest effectieve instrument om online veiligheid te vergroten. Focus op het leren van leerlingen en niet zo zeer op het les geven. Veelvuldiger en communicatie – zowel leraar/ leerling als leerling/ leerling. Formatieve evaluaties gedurende de les. Meer engagement van leerlingen. Diepere vertouwensrelaties. Mede-verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, meer engagement. Persoonlijker leraar/ leerling contact. Elementen van profilaktiek Presenteer een inleiding op profilaktiek, gebaseerd op de sessie 3 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Zorg voor een continuïteit in het werken met jongeren, werk niet episodisch. Alleen een systematische continuïteit van activiteiten geeft resultaten – zorg regelmatig voor mogelijkheden om te interacteren, vermijd duidelijke eenmalige interacties;  Het is raadzaam om te klas te diagnosticeren: ontdek wat leerlingen kunnen, waar zij geïnteresseerd in zijn, welke problemen zij hebben en wat zij als groep van volwassenen nodig hebben. Ontdek en vergroot dan het potentieel en de hulpbronnen van de leerlingen: versterk hun sociale vaardigheden, geef hen ruimte om verantwoordelijkheid te ontwikkelen, te dragen en te leren. Concentreer u op die levensvaardigheden die hen gaan helpen om in de toekomst te kunnen omgaan met moeilijke situaties.  Behandel het kind als subject, als een actieve deelnemer in de interactie met volwassenen – en niet als een object.  Een belangrijk profilaktisch element voor kinderen in deze leeftijdsgroep is om hun ouders te betrekken;  Wees een autoriteit voor uw leerlingen – kinderen hebben wijze volwassenen nodig.  Bouw beschermende relaties en vertrouwen door middel van leraar/ leerling dialogen. Good practices Presenteer de good practices:  Gebruik interactieve methoden, waarin de leraar de interactie begint en de leerlingen engageert. De leerlingen zijn actieve deelnemers en beïnvloeden de loop van de interactie. Gebruik bijvoorbeelde de Project-based leermethode.  Die activiteiten zijn het meest effectief, waarin de leraar optreedt als adviseur, vriend of mentor en alleen de ideeën, plannen en activiteten die door de leerlingen worden vorm gegeven, coördineert en modereert.  Gebaseerd op de diagnose van leerlingen plant de leraar welke vaardigheden zij dienen te verwerven en ervaren gedurende het projekt. De leraar geeft een helder en specifiek onderwijsdoel aan.  Implementeer elementen als: discussie, brainstorm, taakverdeling, samenvatting van elke implementatiefase, evaluatie van het gehele projekt en discussies over de lessen die geleerd zijn.  Het is essentieel om de motivatie van leerlingen vast te houden, evenals het geloof van de leerlingen en het geloof van de leraar in de mogelijkheden van de leerlingen. Dit helpt hen om falen te verdragen, van fouten te leren en dus volhardendheid te leren.  "Zie jezelf als een instrument" – dit slaat op de leraar zelf, op zelfverbetering omdat instrumenten verbeterd dienen te worden. Het is raadzaam uzelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren, om uw 27
 29. 29. professionele vaardigheden en uw vaardigheden die u helpen met jongeren om te gaan, blijven ontplooiien. Deze aanname heeft nog een ander aspect: als u jongeren kunt overtuigen deze benadering te volgen dan leren zij de waarde en kracht van zelf-ontwikkeling.  "Ik ben deel van het probleem" – deze benadering dient uw werk te verlichten en u meer geloofwaardigheid te geven als volwassene die een band heeft met jongeren. Het is een moeilijke bnadering van uw werk omdat het er van uit gaat dat in de meeste moeilijke situaties die voorkomen in de leerling-leraar verhouding de leraar een duidelijke bijdrage levert die niet noodzakelijkerwijs positief is.Deze houding van de leraar bouwt in de leerling een rechtvaardigheidsgevoel, geloof in volwassenen en een vergroot zelfvertrouwen (als een jong individu die als subject en niet als object wordt behandeld). Effect tabel Leg het effect uit van interactieve didactiek en de good practices op de leraar, hun leerlingen en online veiligheid van leerlingen. Online veiligheid Leraar Leerling Het kunnen praten met een volwassene over online ervaringen, is het meest effectieve instrument om online veiligheid te vergroten. Jongeren betreden de online wereld bewuster en veiliger als zij volwassenen om hulp kunnen vragen. Het hebben van een vriend die leeftijdsgenoot is, is essentieel om uitdagingen te overwinnen, in het bijzonder voor meer kwetsbare leerlingen. Het bouwen van een bewuste relatie en ee gevoel van vertrouwen in de klas, het vergroten van de opties van de leraar om met leerlingen te communiceren, het veelvuldiger gebruik maken van interactieve methoden. Nauwere band met hun leraar, een vergroot bewustzijn met betrekking tot risico’s, een betere band met hun leeftijdsgenoten, een grotere betrokkenheid bij hun leren. 28
 30. 30. SESSIE 3 Beschrijving voor leeftijdsgroep 8-11 TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING PPT SLIDE HANDBOEK SECTIE 10 Onderwijstechnologieën 17 SESSIE 3 ACHTERGROND 25 De AR game spelen 18 SESSIE 3 ACHTERGROND DE AR GAME 8-11 SPELEN GAME MARKERS AR FORMULIER AR ENQUÊTE 20 Een AR game creëren 19 SESSIE 3 ACHTERGROND EEN AR GAME CREËREN 15 Discussie 20 5 Leraren perspectief op het lesplan 21 LESPLAN 15 Eerste opzet van het lesplan 22 LESPLAN Sessie doelstelling Presenteer de sessie doelstelling:  De doelstelling van deze sessie is om kennis van onderwijstechnologieën en Augmented Reality (AR) over te dragen en over hoe een Augmented Reality game te creëren en te spelen.  U [leraar] krijgt een inleiding op deze onderwerpen alsmede good practices om de relevatie van deze onderwerpen te begrijpen voor uw les geven, uw leerlingen en de online veiligheid van leerlingen. Succes criteria:  De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van onderwijstechnologieën en de Augmented Reality game te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. Onderwijstechnologieën Presenteer een inleiding op onderwijstechnologieën, gebaseerd op de sessie 3 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn: Onderwijstechnologie is "de studie en ethische praktijk van het faciliteren van leren en het verbeteren van prestaties door middel van het gebruik en beheer van toepasselijke technologische processen en hulpbronnen.” Soorten vaardigheden 21ste eeuwse vaardigheden Ondersteunende Web 2.0 instrumenten Leervaardigheden Critical Thinking Creative Thinking Collaborating Communicating  Blogs  Wikis  Tagging en social bookmarking applicaties  Multimedia sharing  Samenwerking & Communicatie 29
 31. 31. diensten  Aggregatie diensten Geletterdheid vaardigheden Informatie geletterdheid Media geletterdheid Technologie geletterdheid  Blogs  Wikis  Tagging en social bookmarking applicaties  Multimedia sharing  Samenwerking & Communicatie diensten  Office-achtige applicaties  Aggregatie diensten Levensvaardigheden Flexibiliteit Initiatief Sociale vaardigheden Productiviteit Leiderschap  Wikis  Tagging en social bookmarking applicaties  Multimedia sharing  Audio blogging and podcasting  Social netwerken  Samenwerking & Communicatie diensten  Aggregatie diensten Effect tabel Leg het effect uit van onderwijstechnologieën en de good practices op de leraar, hun leerlingen en online veiligheid van leerlingen. Online veiligheid Leraar Leerling Het kunnen praten met een volwassene over online ervaringen, is het meest effectieve instrument om online veiligheid te vergroten. Minder tech angst van leraren, meer openheid voor onderwijstechnologie. Een diepere vertrouwensband met leerlingen. Krijgt communicatie opties om te praten over nieuwe technologie en online ervaringen met leraren. De AR game spelen Presenteer een inleiding op Augmented Reality, gebaseerd op de de AR game 8-11 spelen sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn: Augmented Reality (AR) bestaat uit een real-time video stream die gegenereerd wordt door een camera waaraan digitale element en worden toegevoegd die verschijnen als reactie op een voorgedefiniëerde trigger.  AR zorgt voor belangstelling in onze omgeving of in onze identiteiten.  AR zorgt voor belangstelling in de emergence van online identiteiten als gevolg van het online delen van data. Good practices Presenteer de good practices:  Speel het spel met de gehele klas;  Laat een leerling het spel spelen;  Gebruik het spel als aanjager voor discussies;  Vraag leerlingen wie een mening heeft over de thema’s van een vraag; 30
 32. 32.  Laat leerlingen de augmentaties interpreteren. Toon de AR taak en de AR enquête. Effect tabel Leg het effect uit van de AR game en de good practices op de leraar, hun leerlingen en online veiligheid van leerlingen. Online veiligheid Leraar Leerling Veroorzaakt reflecties op het delen van data, online identiteiten en online veiligheid. Is een moderator die peer- to-peer communicatie faciliteert. Krijgt communicatie opties om met hun leeftijdsgenoten te praten over nieuwe technologie en online ervaringen met leraren. Tijdelijk hoger engagement, hogere cincentratieniveaus en hoger niveau van vertrouwen. Speel nu het spel over data delen en online identiteiten met de leraren. Lees de sectie de AR game 8-11 spelen over hoe u voor te bereiden, hoe het spel te spelen en hoe het spel te interpreteren.  URL: http://identifeye.ezzev.eu/. Een AR game maken Om een AR game te creëren, dient u de volgende stappen uit te voeren:  Bepaal een thema;  Maak vragen;  Maak antwoord opties;  Maak augmentaties per antwoord optie;  Maak teksten en geluiden (optioneel);  Maak statische blokken en pagina’s;  Vertaal (optioneel);  Maak een lesplan. Leraar perspectief op het lesplan Het is nu tijd dat leraren hun lesplan gaan voorbereiden. Deel de lesplan template uit en al de good practices behalve de onderwijstechnologie good practices. Leg uit dat de leraren nu enkele beslissingen moeten nemen met betrekking tot de lesplan template die zij zo gaan invullen:  Betreft het lesplan een les binnen of buiten het curriculum?  Welke uitdaging of kans wordt aangesproken? Als zij hun beslissingen genomen hebben, dienen zij van alle vier de niveaus tenminste een good practice per niveau te kiezen: o Niveau een: Identiteitslabels & leertypes; o Niveau twee: Interactieve didactiek; o Niveau drie: Profilactiek; o Niveau vier: De Augmented Reality game spelen of een nieuwe AR game maken; optioneel, als de angst van de leraar te groot lijkt, kan de leraat ervoor kiezen een 31
 33. 33. andere onderwijs technologie good practice te implementeren. Eerste opzet van het lesplan Leraren vullen nu hun lesplan template individueel en in stilte in. Zij dienen de pauze tussen de derde en de vierde sessie te gebruiken om te reflecteren op de eerste lesplan opzet die zij hebben gemaakt. 32
 34. 34. SESSIE 4 Beschrijving voor leeftijdsgroep 8-11 TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING PPT SLIDE HANDBOEK SECTIE 80 Leraren creëren hun eigen lesplan 23 LESPLAN 10 Bediscussieer de evaluatie template EVALUATIE PPT LERAAR EVALUATIE EVALUATIE PPT Sessie doelstelling Presenteer de sessie doelstelling:  De doelstelling van deze sessie is dat leraren de lesplan template invullen of een bestaand lesplan kiezen (een van de twee model lessen). Succes criteria:  De deelnemende leraren zijn in staat hypothesen over de gevolgen van hun lesplan op te schrijven op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. Leraren creëren hun eigen lesplan  Leraren vullen de lesplan template in.  Terwijl leraren de templates invullen houd u een-op-een “speed dating” sessies met individuele leraren. Neem alstublieft enkele minuten plaats bij elke leraar en onfersteun hen in hun taak de template in te vullen. Vraag hen over hun beslissingen (in sessie 3) en over hun keuze welke good practices zij gaan implementeren. Brainstrom met hen of geef hen advies waar nodig.  Als een leraar angstig is om de game te gebruiken of geen idee heeft hoe de game te gebruiken, geef dan de twee model lessen als opties.  Als een leraar, ook nadat de model lessen overwogen zijn, erg angstig is om de game te gebruiken, suggereer dan dat de leraar een andere onderwijstechnologie uit de lijst van good practices kiest en deze inpast in het lesplan. Geef hen alstublieft een uitdraai van de onderwijstechnologieën good practices. Bediscussieer de evaluatie template  Deel de gedrukte evaluatie template uit en toon de evaluatie PowerPoint presentatie op een groot scherm.  Loop de leraren slide voor slide door de evaluatie template. Vertel leraren dat zij de evaluatie template dienen in te vullen na de implementatie van hun les. Vraag hen de evaluatie naar u te sturen voor de vijfde sessie en geef hen uw email adres. Laat leraren weten dat zij in de tussentijd contact met u kunnen opnemen indien zij vragen hebben. 33
 35. 35. LESPLAN (duur: 45 minuten) Leeftijdsgroep: 8-11 VOOR- EN ACHTERNAAM SCHOOL DATUM EMAIL ADRES LES NAAM ID-EYE – MODEL LES BINNEN HET CURRICULUM X BUITEN HET CURRICULUM ALS BINNEN HET CURRICULUM WELK VAK UITDAGING/ MOGELIJKHEID Kinderen zijn vanaf een jonge leeftijd aanwezig op internet. Deze les is een mogelijkheid voor leraren/ volwassenen om een beschermende relatie tot stand te brengen en de toekomstige online veiligheid van hen te verbeteren. LEERDOELEN - Leerlingen en leraren ontwikkelen nauwere relaties met elkaar; - Verhoogd bewustzijn van de risico’s van het online zijn en het delen van data en een beter inzicht hoe te reageren om risicovolle online situaties voor de leerlingen; - Betere communicatie met de groep/ klas; - Als extra resultaat: grotere betrokkenheid bij het onderwijs en de school. SUCCES CRITERIA - Verhoogd bwustzijn en betere reflectie op de gevaren die komen met hen online zijn; - Verhoogde integratie van de klas/ groep en een positievere relatie met de leraar; - Verbeterde communicatie binnen de klas/ groep en tussen leerlingen en leraar; - Groter bewustzijn van leerlingen van de risico’s van het internet en waar heen te gaan om hulp te krijgen in geval van een noodsituatie. GEKOZEN GOOD PRACTICES NIVEAU 1 – ONDERWERPEN 3 zinnen NIVEAU 2 – DIDACTIEK  DIAGNOSTISCHE VRAAG  EEN TOEVALLG GEKOZEN LEERLING LEEST EEN VRAAG EN STELT EEN ANTWOORD VOOR  EEN TOEVALLIG GEKOZEN LEERLING DIE NEE HEEFT GEANTWOORD OP DE DIAGNOSTISCHE VRAAG WORDT GEVRAAGD UIT TE LEGGEN WAAROM HIJ OF ZIJ (NEE) HEEFT GEKOZEN  EEN TOEVALLIG GEKOZEN LEERLING DIE JA HEEFT GEANTWOORD OP DE DIAGNOSTISCHE VRAAG WORDT GEVRAAGD UIT TE LEGGEN WAAROM HIJ OF ZIJ (JA) HEEFT GEKOZEN NIVEAU 3 – PROFILACTIEK  Nadruk op luisteren en op het creëren van een dialoog/ relatie die men in de toekomst met de groep kan gebruiken. 34
 36. 36.  Aandachtig zijn, luisren en een vertrouwensband opbouwen – jonge mensen hebben wijze volwassenen nodig die naar hen willen luisteren en met hen willen praten. MET DE AR GAME JA NEE INDIEN NIET, WAAROM NIET - INDIEN NIET WELKE EDTECH - GEPLAND EFFECT OP MIJN LES GEVEN Het bouwen van bewuste relaties en een gevoel van vertrouwen in de klas, betere communicatie met leerlingen en het gebruik van interactieve methoden. OP MIJN LEERLINGEN Een nauwere band met de leraar, bewustwording van risico’s, betere communicatie met de groep, een grotere toewijding aan leren. OP ONLINE VEILIGHEID VAN LEERLINGEN De aanwezigheid van een volwassenen in het gesprek over online aanwezigheid en de mogelijkheid over de risico’s en ervaringen met het online zij te kunnen praten. Dit is een effectief instrument om de veiligheid van kinderen te vergroten. Kinderen betreden de online wereld bewuster – en dat maakt hen veiliger. Zij zullen minder aarzelingen kennen volwassenen om hulp te vragen. SOORTEN EVALUATIE Discussie aan het einde van de les LESPLAN BESCHRIJVING STAP 1 – 2’ LEG HET DOEL VAN DE LES UIT Kinderen op deze leeftijd kunnen hun aandacht niet lang bij iets houden. Probeer om kort en to the point het doel van uw les uit te leggen.  DEZE LES HEEFT TOT DOEL UIT T LEGGEN WAT “ONLINE IDENTITEITEN" ZIJN EN HOE ZIJ TOT STAD KOMEN. STAP 2 – 2’ BEDISCUSSIEER DE REGELS  WE GAAN EEN GAME SPELEN – DAT BETEKENT DAT WE DIVERSE ONLNE EN OFFLINE SITUATIES GAAN BESPREKEN  HET IS HIERIN BELANGRIJK DRIE ZINNEN TE BEGRIJPEN DIE JULLIE NA MIJ GAAN HERHALEN: o IK MAAK SOMS FOUTEN o SOMS IS MIJN MOTIVATIE EGOÏSTISCH o IK BEN DEEL VAN HET PROBLEEM STAP 3 – 20’ DE GAME SPELEN  Kies wie er gaat spelen – u of een leerling. Als een leeeling zou willen, dient u de leerling te laten spelen want door hen in een rol op de voorgrond te plaatsen, vergroot u hun zelfvertrouwen, en de rest van de groep zal actiever betrokken zijn bij de les. Als niemand van de leerlingen wil spelen dient u als leraar uzelf als speler te kiezen. Dit is een zekere attractie voor 35
 37. 37. de kinderen en kan eveneens een grotere betrokkenheid geven. In het geval een leerling wil spelen, dient u voor de les al contact met hem of haar te hebben om het spel te kunnen calibreren. Dit zorgt ervoor dat de les gladjes en zonder oponthoud kan verlopen.  De game is het centrale punt in uw les. Speel het op een dusdanige manier dat kinderen u bij kunnen houden. Heb geen haast. Dit zal u helpen de concentratie vast te houden.  KIES VOOR ELKE VRAAG EEN TOEVALLIGE LEERLING DIE DE VRAAG VOORLEEST EN DIE EEN ANTWOORD DIENT VOOR TE STELLEN  VRAAG WIE HET MET HET VOORGESTELDE ANTWOORD EENS IS EN WAAROM  VRAAG WIE HET MET HET VOORGESTELDE ANTWOORD NIET EENS IS EN WAAROM  HOUD EEN STEMMING Neem veelvuldige iets langere pauzes om de aankomende vraag te bespreken. Leerlingen van deze leeftijd hebben niet veel geduld. Zij willen begrijpen en zo snel mogelijk leren. Dit helpt u orde in de klas te houden en de les te kunnen laten voortgaan. Luister zorgvuldig naar de vragen en opmerkingen van de leerlingen. Probeer zo veel mogelijk informatie te verzamelen van he als u kan terwijl u de opinies en behoeften van hen bespreekt. VOORBEELD: VRAAG 6 Vul je normaal altijd alle velden in als je je inschrijft, ook als deze niet verplicht zijn? Als het antwoord JA gekozen wordt, zijn dit de aangeraden afwegingen: - Wat denk je dat er gebeurt met de informatie die je hebt ingegeven in de velden die niet verplicht waren om in te vullen? Denk je dat iemand op het web dit te zien krijgt? - Wat denk je dat de verantwoordelijken van de site of app doen met de informatie die je hebt opgegeven? Als het antwoord NEE gekozen wordt, zijn dit de aangeraden afwegingen: - Waarom deel je niet al jouw informatie? - Wat denk je dat er met jouw data gebeurd als iemand daar toegang toe heeft? Als het antwoord SOMS gekozen wordt, zijn dit de aangeraden afwegingen: - Wanneer geef je informatie over jezelf, en wanneer niet? - Waarom laat je soms sommige velden leeg? VRAAG 8 Stel je voor dat een vriend een foto van jou publiceert van vijf jaar geleden? Wat vind je daar van? Als het antwoord VIND IK LEUK gekozen wordt, zijn dit de aangeraden afwegingen: - Waarom vind je dit leuk? - Stel je voor dat anderen die foto niet leuk vinden of een commentaar schrijven dat jou niet past. Hoe zou je je dan voelen? Als het antwoord VIND IK NIET LEUK gekozen wordt, zijn dit de aangeraden afwegingen: - Is dit ooit met jou gebeurd of misschien was een van jouw vrienden in een dergelijke situatie? 36
 38. 38. - Hoe denk je dat een persoon van wie zonder toestemming een foto is gepubliceerd, zich voelt? - Wat kan je aan e situatie doen? STAP 4 – 6’ NA DE GAME – DISCUSSIE STEL DE DAGNOSTISCHE VRAAG DIE U TEVOREN HEEFT VOORBEREID: IS HET MOGELIJK ONLINE TE ZIJN EN GEEN ONLINE IDENTITEIT OP TE BOUWEN? IEDEREEN MOET NU EEN GROENE KAAART (JA) OF RODE KAART (NEE) LATEN ZIEN  EEN TOEVALLIG GEKOZEN LEERLING DIE NEE HEEFT GEANTWOORD OP DE DIAGNOSTISCHE VRAAG WORDT GEVRAAGD UIT TE LEGGEN WAAROM HIJ OF ZIJ (NEE) HEEFT GEKOZEN  EEN TOEVALLIG GEKOZEN LEERLING DIE JA HEEFT GEANTWOORD OP DE DIAGNOSTISCHE VRAAG WORDT GEVRAAGD UIT TE LEGGEN WAAROM HIJ OF ZIJ (JA) HEEFT GEKOZEN  LAAT DAN DE LEERLINGEN NOGMAALS STEMMEN  LEG UW GEZICHTSPUNT UIT, LEG UIT WAAROM HET ANTWOORD (NEE) DIENT TE ZIJN – ELKE ACTIVITEIT ONLINE BOUWT ONZE IDENTITEIT. LEG UIT WAAROM, GEBRUIK MAKEND VAN VOORBEELDEN UIT DE GAME: GEBRUIK DE VRAAG/ ANTWOORD OPTIES - GAME AANTEKENINGEN: No. 8, 9 Mijn uitleg (de leraar): Elke online actie helpt mee aan het bouwen van onze online identiteiten. Het is de moeite waard de kinderen te tonen dat elke activiteit op het internet, en in het bijzonder in sociale netwerken, een spoor achter laat. Profiel teksten, foto’s, video’s en commentaren veroorzaken vaak dat mensen zich een mening over ons vormen, niet altijd in lijn met ons zelf-beeld. Geuploade informatie kan een eigen leven gaan leiden, wat betekent dat het open staat voor anderen – die wij niet hoeven te kennen - die het vervolgens verder kunnen verspreiden. We hebben weinig controle over de commentaren van anderen en waar onze sporen gepubliceerd worden. Deze informatie kan leiden tot een ongewenst beeld. Benadruk vooral dat nadenken belangrijk is voor online veiligheid. Als er iets is dat leerlingen niet begrijpen, laat ze dan vragen om uitleg en hulp van volwassenen. In de offline en de online wereld is er een gouden regel – “Je krijgt wat je geeft”. Hoe eerder leerlingen dit begrijpen, des te sneller worden zij tenminste en beetje bewuster en veiliger in de virtuele wereld. STAP 5 – 10’ TEKENEN – MIJN ZELF-PORTRET ONLINE TAAK 1 – DEEL HET FORMULIER UIT  NODIG DE LEERLINGEN UIT HUN ONLINE ZELF-PORTRET TE TEKENEN – HUN ONLINE IDENTITEIT  NA HET TEKENEN – VRAAG ALLEN OM INDIVIDUEEL KORT UIT TE LEGGEN WAT ZIJ GETEKEND HEBBEN STAP 6 – 5’ ENQUETE 37
 39. 39. MODEL LESPLAN 2 (duur: 45 minuten) Leeftijdsgroep: 8-11 VOOR- EN ACHTERNAAM SCHOOL DATUM EMAIL ADRES LES NAAM ONTMOET DE OUDERS X BINNEN HET CURRICULUM BUITEN HET CURRICULUM ALS BINNEN HET CURRICULUM WELK VAK INFORMATICA UITDAGING/ MOGELIJKHEID Uitdaging: Ouders praten nauwelijks met hun kinderen over hun online ervaringen hoewel kinderen dit graag willen. LEERDOELEN Leerlingen presenteren hun beeld over hoe zij kunnen communiceren met ouders over hun online ervaringen en nieuwe technologieën. SUCCES CRITERIA De antwoorden tonen een zich voorgestelde communicatie die:  Open is  Niet moralistisch is  Niet verdelend is. GEKOZEN GOOD PRACTICES NIVEAU 1 – ONDERWERPEN Het geven van coaching. NIVEAU 2 – DIDACTIEK Toevallige trekking van namen met behulp van stokjes (twee maal). NIVEAU 3 – PROFILACTIEK Projectmatig leren. De omgeving van de leerling dichter bij de school betrekken. MET DE AR GAME JA NEE INDIEN NIET, WAAROM NIET - INDIEN NIET WELKE EDTECH - GEPLAND EFFECT OP MIJN LES GEVEN Meer openheid voor edtech, meer openheid in het curriculum voor ogenschijnlijk privé thema’s. 38
 40. 40. OP MIJN LEERLINGEN Het openen van een nieuw communicatiekanaal met volwassenen (leraar en ouders) over online ervaringen en nieuwe technologieën. OP ONLINE VEILIGHEID VAN LEERLINGEN Het nieuwe communicatiekanaal over online ervaringen en nieuwe technologieën leidt hopelijk tot een situatie waarin – als iets goed mis gaat online – leerlingen het gevoel hebben dat zij darover met een volwassene kunnen praten: de leraar of ouders of een ander. De game zal veel inzichten geven over het delen van data online en online identiteiten. Dient dient te leiden tot meer weerbaarheid bij de leerlingen. SOORTEN EVALUATIE Formatieve evaluatie gedurende het proces van antwoorden invullen door de diverse groepen. Discussie aan het eind van de les over de gegeven antwoorden. LESPLAN BESCHRIJVING STAP 1 – 10’ Leidt de leerdoelstelling, de lijst van vragen en de succes criteria in. De lijst van vragen:  In welk opzicht zouden volwassenen hulp nodig hebben bij het spelen van de game?  Wat is simpel voor volwassenen in het spelen van de game?  Zouden volwassenen de vragen eerlijk beantwoorden?  Wat zou je kunnen doen om volwassenen te helpen tijdens de game? Verdeel de klas in 4 groepen door willekeurig stokjes te trekken. Geef aan elke groep de lijst van vragen. STAP 2 – 20’ Laat elke groep de game spelen met de lijst van vragen in de hand. Laat hen de lijst van vragen als groep beantwoorden. De leraar coacht hen en wisselt informatie en kennis uit met elke groep. STAP 3 – 15’ De leraar selecteert willekeurig door middel van het trekken van stokjes vertegenwoordigers van elke groep. De vertegenwoordigers lezen de antwoorden van de groep voor. De leraar discussieert met hen. Dit wordt herhaald voor alle groepen. 39
 41. 41. IMPLEMENTATIE LES Beschrijving voor leeftijdsgroep 8-11 TIME IN ‘ MODULE DESCRIPTION PPT SLIDE HANDBOOK SECTION 45 Leraren implementeren hun lesplan op hun eigen school - - 30 Leraren vullen de evaluatie template in - - Doelstelling  De doelstelling van deze les is dat leraren hun lesplan, hun beslissingen en hun gekozen good practices implementeren en evalueren. Succes criteria:  De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van hun lesplan te testen op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. Leraren implementeren hun lesplan op hun eigen school Leraren implementeren nu individueel het lesplan dat zij hebben opgesteld gedurende sesies 3 en 4. Zij doen dat hetzij in een reguliere les of in een les buiten het curriculum, afhangend van hun keuze. U bent niet aanwezig. Leraren vullen de evaluatie template in Na de implementatie van het lesplan vullen leraren de evaluatie template in en sturen deze naar u op voor de vijfde sessie. 40
 42. 42. SESSIE 5 Beschrijving voor leeftijdsgroep 8-11 TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING PPT SLIDE HANDBOEK SECTIE 30 Leraren samenvattingen van hun implementaties 25 LERAAR EVALUATIE 50 Discussie die leidt to een BP/LL lijst 26 10 Uitreiken van certificaten 27 CERTIFICATE N Sessie doelstelling Presenteer de sessie doelstelling:  De doelstelling van deze sessie is om de individuele sessies van de leraren te evalueren en een sert van Best Practices en Lessons Learned (BP/LL) op te stellen. Succes criteria:  De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van hun lesplan te evalueren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. Leraren samenvattingen van hun implementaties Laat leraren een-voor-een antwoord geven op de volgende vragen – gebaseerd op de evaluatie template die zij hebben ingevuld:  Was uw les regulier of buiten het curriculum?  Welke uitdaging of kans wilde u aanspreken?  Welke good practices had u gekozen?  Wat was het effect van de good practices op uw les geven?  Wat was het effect van de good practices op uw leerlingen?  Wat was het effect van de good practices op de online veiligheid van uw leerlingen? Neem optioneel de antwoorden van de leraren op op camera. Als u dit doet, deelt u dan de opnames alstublieft met ons. U kunt deze zenden naar een van de project auteurs en partners, Onno Hansen: onno.hansen@gmail.com. Discussie die leidt to een BP/LL lijst Voer een discussie met de leraren naar aanleiding van hun antwoorden. Hou de volgende onderwerpen in gedachten:  Hadden vergelijkbare good practices een positief effect op hun les geven, hun leerlingen en de online veiligheid van hun leerlingen?  Hadden vergelijkbare good practices geen effect of een negatief effect op hun les geven, hun leerlingen en de online veiligheid van hun leerlingen?  Onder welke voorwaarden hadden de good practices een positief, negatief of geen effect op het lesgeven van de leraren, hun leerlingen en de online veiligheid van hun leerlingen? Vat de discussie samen door een lijst op te stellen van good practices die een posief effect hadden op het lesgeven van de leraren, hun leerlingen en de online veiligheid van hun leerlingen (“best 41
 43. 43. practices”) en de voorwaarden waaronder deze dit effect bewerkstelligden en van good practices die geen effect of een negatief effect effect hadden op het lesgeven van de leraren, hun leerlingen en de online veiligheid van hun leerlingen (“lessons learned”) en de voorwaarden waaronder deze dit effect bewerkstelligden. Deelt u deze lijst alstublieft met ons. U kunt deze zenden naar een van de project auteurs en partners, Onno Hansen: onno.hansen@gmail.com. Uitreiken van certificaten De workshop nadert haar einde. De enige taak die u nog rest, is het uitdelen van de workshop certificaten aan elke individuele leraar. 42
 44. 44. SESSIE 1 Beschrijving voor leeftijdsgroep 12-14 TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING PPT SLIDE HANDBOEK SECTIE 15 Het doel van de workshop uitleggen 1 INSTRUCTEUR INTRODUCTIE PROJECT BESCHRIJVING WORKSHOP POWERPOINT 12-14 SUCCES CRITERIA TOESTEMMINGSVERKLARING 10 Identiteitslabels 2 DIAGNOSTISCHE VRAGEN SESSIE 1 ACHTERGROND 10 Good practices 3 NIVEAU 1 12-14 GOOD PRACTICES 5 Discussie 4 10 “Liquid life” 5 DIAGNOSTISCHE VRAGEN SESSIE 1 ACHTERGROND 10 Good practices 6 NIVEAU 1 12-14 GOOD PRACTICES 5 Discussie 7 10 Identiteitstheorieën 8 SESSIE 1 ACHTERGROND 10 Nieuwe online technologieën en identiteit 9 SESSIE 1 ACHTERGROND 5 Discussie 10 Start de PowerPoint presentatie. Zorg ervoor dat u de juiste slide op het juiste moment toont, zoals aangegeven in de tabel. Deel het succes crieria document uit. Vraag om de toestemmingsverklaringen die leraren nog niet hebben ingeleverd. Het doel van de workshop uitgelegd Nadat u zichzelf heeft voorgesteld, legt u het doel van de workshop uit:  U [leraar] zult in deze vijf-sessies tellende workshop leren om lesplannen van 45 minuten te maken, implementeren en evalueren voor uw leerlingen in de leeftijd van 12-14. Deze lessen dienen ertoe de weerbaarheid van de leerlingen met betrekking tot online ervaringen te vergroten – en daarmee hun online veiligheid te vergroten – terwijl u tegelijk hun bewuste, creatieve en kritische houding als zich ontwikkelende, bewuste burgers ondersteunt.  Belangrijke instrumenten om dit doel te bereiken zijn een Augmented Reality game, interactieve didactiek en elementen van profilactiek.  Individueel gaat u een lesplan opstellen in deze workshop.  U gaat dit lesplan op uw eigen school uitvoeren.  Na de implementatie zullen wij elkaar nogmaals ontmoeten om te evalueren en een gezamelijke lijst van best practices en lessons learned op te stellen. Dan vertelt u de doelstelling van de sessie:  De doelstelling van deze sessie is om kennis van identiteiten en het “liquid life” concept over te dragen. 43
 45. 45.  U [leraar] krijgt een inleiding op deze onderwerpen alsmede good practices om de relevatie van deze onderwerpen te begrijpen voor uw les geven, uw leerlingen en de online veiligheid van leerlingen. Succes criteria:  De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van identiteitslabels en het “liquid life” concept te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. Nu vraagt u de leraren om zichzelf een-voor-een voor te stellen.  Het zal u opvallen dat de eerste deelnemer enige tijd nodig zal hebben om te antwoorden. De volgende deelnemers zullen sneller antwoorden. De reden hiervoor is dat de eerste deelnemer eerst een frame voor het antwoord dient te vinden. De eerste deelnemer moet kiezen welke idfentiteitslabels – zie hieronder – van toepassing zijn. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor leeftijd, beroep en aantal kinderen. De volgende deelnemers kunnen dan verder bouwen op dit frame van de eerste deelnemer.  De volgende deelnemers kunnen hetzij het frame van de eerste te volgen, hetzij een alternatief frame te kiezen.  Of de meerderheid van de deelnemers ervoor kiest om het frame van de eerste deelnemer te volgen of juist niet, u kunt uitleggen dat dit is hoe identiteiten gevormd worden – door middel van individuele frames (de eerste deelnemer en de deelnemers die de eerste deelnemer niet volgen) of collectieve frames (allen die de eerste deelnemer volgden).  Weerbaarheid nu is niet teveel toe te geven aan de druk van de omgeving maar tegelijk ook open te zijn voor feedback en leren.  Wij gaan dieper in op identiteiten en weerbaarheid in de volgende inleidingen op identiteitslabels, leertypen, identiteitstheorieën en het effect van nieuwe technologieën op identiteiten. Identiteitslabels Presenteer een inleiding op identiteitslabels, gebaseerd op de sessie 1 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Als we identiteiten zien als zelf-narraties dan zijn identiteiten opgebouwd uit identiteitslabels. Deze labels kunnen meer of minder breed zijn.  Hoe minder breed onze identiteitslabels zijn, des te minder zijn wij open voor feedback en daardoor voor leren.  In situaties waarin vertrouwen is, zijn we meer open voor feedback. Good practices Presenteer de good practices:  Laat leerlingen de volgende zinnen herhalen en begrijpen: o Soms maak ik fouten; o Soms is mijn motivatie egoïstisch; o Ik maak deel uit van het probleem. En leg hun zin uit. Door de zin “Soms maak ik fouten” uit te spreken, sluiten we de mogelijkheid uit dat we altijd gelijk hebben. Dit garandeert ons een vorm van nederigheid: we kunnen het mis hebben, zelfs op dit moment. Het zeggen van de zin “Soms is mijn motivatie egoïstisch” zorgt ervoor dat we ons niet moreel superieur kunnen voelen. En het zeggen van de zin “Ik maak deel uit van het probleem” sluit uit dat wij de wereld kunnen opdelen in “wij” en “zij” 44
 46. 46. waarin “zij” het probleem zijn.  Vraag uw leerlingen of zij het hiermee eens zijn of niet en vraag het hoe zij zich vorlen terwijl zij de zinnen uitspreken.  Geef leerlingen feedback laat hen onderscheid maken tussen coaching en evaluatie;  Geef leerlingens evaluaties en laat hen onderscheid maken assessment, gevolgen en oordelen;  Laat leerlingen een tweede scorekaart maken om vast te leggen hoe zij reageren op een eerste situatie . Effect tabel Leg het effect uit van identiteitslabels en de good practices op de leraar, hun leerlingen en online veiligheid van leerlingen. Online veiligheid Leraar Leerling Minder alles-of-niets reacties op online uitdagingen, minder kwetsbaar voor een- dimensionale profileringen. Meer positief reagerende leerlingen. Meer open voor feedback, meer open voor leren. “Liquid life” Presenteer een inleiding op het “liquid life” concept, gebaseerd op de sessie 1 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Globalisatie;  Ultra-consumentisme;  Zulke snelle veranderingen dat nieuwe gewoontes en interpretatieraamwerken gedoemd zijn te mislukken;  Allen hebben angst om overbodig te worden. Good practices Presenteer de good practices: De enige manier om een kans te behouden op zelfrespect is burgervaardigheden te ontwikkelen die ons in staat stellen samen te leven met Anderen: • Het voeren van een dialoog; • Onderhandelingen voeren; • Wederzijds begrip kweken; • Conflicten beheersen en oplossen; • In staat zijn om te leren en op nieuwe situaties te reageren. Effect tabel Leg het effect uit van het “liquid life” concept en de good practices op de leraar, hun leerlingen en online veiligheid van leerlingen. Online veiligheid Leraar Leerling Kritischer houding online, betere vaardigheden om met anders-zijn online om te gaan. Kritischer, open leerlingen, tolerantere leerlingen. Kritischer houding, meer burgervaardigheden. 45
 47. 47. Identiteitstheorieën Presenteer een inleiding op identiteitstheorieën, gebaseerd op de sessie 1 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Erving Goffman’s interpretatie;  Paul Ricoeur’s interpretatie;  Anthony Giddens’s interpretatie. Nieuwe online technologieën en identiteit Presenteer een inleiding op het effect op technologieën op onze identiteiten, gebaseerd op de sessie 1 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Geen segregatie van publieken;  Algoritmes en Big Data in plaats van nonverbale communicatie;  Templates voor profielen;  Verschillende narraties tegelijk;  Geen consistentie en geen continuïteit in zelf-narraties. 46
 48. 48. SESSIE 2 Beschrijving voor leeftijdsgroep 12-14 TIJD IN ‘ MODULE BESCHRIJVING PPT SLIDE HANDBOEK SECTIE 10 Interactieve didactiek 11 DIAGNOSTISCHE VRAGEN SESSIE 2 ACHTEGROND 20 Good practices 12 NIVEAU 2 8-11 GOOD PRACTICES 15 Discussion 13 15 Elements of prophylactics 14 DIAGNOSTISCHE VRAGEN SESSIE 2 ACHTEGROND 15 Good practices 15 NVEAU 3 8-11 GOOD PRACTICES 15 Discussion 16 SESSIE 2 ACHTEGROND Sessie doelstelling Presenteer de sessie doelstelling:  De doelstelling van deze sessie is om kennis van interactive didactiek en profilaktiek over te dragen.  U [leraar] krijgt een inleiding op deze onderwerpen alsmede good practices om de relevatie van deze onderwerpen te begrijpen voor uw les geven, uw leerlingen en de online veiligheid van leerlingen. Succes criteria:  De deelnemende leraren zijn in staat de effecten van interactive didactiek en profilaktiek te verklaren op drie niveaus: op hun les geven, hun leerlingen en op de online veiligheid van leerlingen. Interactieve didactiek P Presenteer een inleiding op interactieve didactiek, gebaseerd op de sessie 3 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn: • Leerlingen dienen mede-verantwoordelijk te zijn voor hun leren; • We moet alle leerlingen in de klas engageren; • Les geven en leren zijn twee verschillende domeinen. Alleen interactie kan vast stellen hoeveel van het materiaal waarover lesgegeven is ook werkelijk geleerd is. Good practices Presenteer de good practices:  Stel diagnostische vragen tijdens de les;  Laat leerlingen aangeven of zij u nog volgen; zo niet, laat dan een andere leerling die het nog wel volgt, uitleg geven;  Niet het typische “hand opsteken” bepaalt wie van de leerlingen antwoord geeft, maar een willekeurige trekking van een naam van een leerling bepaalt dat. Effect tabel Leg het effect uit van interactieve didactiek en de good practices op de leraar, hun leerlingen en online veiligheid van leerlingen. 47
 49. 49. Online veiligheid Leraar Leerling Het kunnen praten met een volwassene over online ervaringen, is het meest effectieve instrument om online veiligheid te vergroten. Focus op het leren van leerlingen en niet zo zeer op het les geven. Veelvuldiger en communicatie – zowel leraar/ leerling als leerling/ leerling. Formatieve evaluaties gedurende de les. Meer engagement van leerlingen. Diepere vertouwensrelaties. Mede-verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, meer engagement. Persoonlijker leraar/ leerling contact. Elementen van profilaktiek Present an introduction on prophylactics, based on the session 2 background section. The most import elements to highlight are: Presenteer een inleiding op profilaktiek, gebaseerd op de sessie 3 achtergrond sectie. De belangrijkste elementen om te benadrukken zijn:  Zorg voor een continuïteit in het werken met jongeren, werk niet episodisch. Alleen een systamatische continuïteit van activiteiten geeft resultaten – zorg regelmatig voor mogelijkheden om te interacteren, vermijd duidelijke eenmalige interacties;  Het is raadzaam om te klas te diagnosticeren: ontdek wat leerlingen kunnen, waar zij geïnteresseerd in zijn, welke problemen zij hebben en wat zij als groep van volwassenen nodig hebben. Ontdek en vergroot dan het potentieel en de hulpbronnen van de leerlingen: versterk hun sociale vaardigheden, geef hen ruimte om verantwoordelijkheid te ontwikkelen, te dragen en te leren. Concentreer u op die levenswaardigheden die hen gaan helpen om in de toekomst te kunnen omgaan met moeilijke situaties.  Behandel het kind als subject, als een actieve deelnemer in de interactie met volwassenen – en niet als een object.  Een belangrijk profilaktisch element voor kinderen in deze leeftijdsgroep is om hun ouders te betrekken;  Wees een autoriteit voor uw leerlingen – kinderen hebben wijze volwassenen nodig.  Bouw beschermende relaties en vertrouwen door middel van leraar/ leerling dialogen.  Goed vervangt kwaad: Richt de energie van uw leerlingen op het vervullen van taken en sociaal nuttige activiteiten die hun zelfvertrouwen vergroten. Dit stimuleert het uitdoven van gedragsstoornissen.  Het echte leven: Zorg ervoor dat de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van uw leerlingen plaats heeft door middel van taken die geïmplenteerd worden in hun natuurlijke omgeving. Dit draagt bij aan een werkelijke verandering in de relatie met hun omgeving.  Geef het door: Leerlingen gebruiken de competenties die zij ontwikkeld hebben ten voordele van anderen – iets wat zij zelf als doen. Good practices Presenteer de good practices:  Gebruik interactieve methoden, waarin de leraar de interactie begint en de leerlingen engageert. De leerlingen zijn actieve deelnemers en beïnvloeden de loop van de interactie. Gebruik bijvoorbeelde de Project-based leermethode.  Die activiteiten zijn het meest effectief, waarin de leraar optreedt als adviseur, vriend of mentor en alleen de ideeën, plannen en activiteten die door de leerlingen worden vorm gegeven, coördineert en modereert. 48

×