Your SlideShare is downloading. ×
Bai 22  ben tre dong khoi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bai 22 ben tre dong khoi

1,045
views

Published on

Mời thầy cô và các bạn hãy vào trang http://tieuhoc.info để tải giáo án này và các giáo án khác về máy một cách nhanh nhất - dễ dàng nhất - và hoàn toàn miễn phí. Hãy vào http:// tieuhoc.info là có …

Mời thầy cô và các bạn hãy vào trang http://tieuhoc.info để tải giáo án này và các giáo án khác về máy một cách nhanh nhất - dễ dàng nhất - và hoàn toàn miễn phí. Hãy vào http:// tieuhoc.info là có tất cả cho giáo viên tiểu học

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,045
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Lịch sử 5 - Bến Tre đồng khởi
 • 2. Ñieàn töø coøn thieáu vaøo choã troáng: • Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió,có phải người còn đó là con gái của Bến Tre,con gái của Bến Tre,năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước lũ tràn về,ôi những con người làm nên ………………………… ơi,những cây dừa để lại cho ta bóng quê,ơi tóc ai dài để lại dáng đứng ………………………….
 • 3. Ñieàn töø coøn thieáu vaøo choã troáng: • Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió,có phải người còn đó là con gái của Bến Tre,con gái của Bến Tre,năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước lũ tràn về,ôi những con người Ñoàng khôûi làm nên ………………………… ơi,những cây dừa để lại cho ta bóng quê,ơi tóc ai dài để lại dáng đứng …………………………. Beán Tre
 • 4. Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi
 • 5. Bế n Tre
 • 6. B¶n ®å tØnh BÕn Tre
 • 7. LÞch sö Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi 1. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào “Đồng Khởi” Bến Tre. Phong trào “Đồng Khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?
 • 8. Mĩ- Diệm tàn sát dân lành
 • 9. Mĩ thảm sát đồng bào ta
 • 10. Máy chém
 • 11. LÞch sö Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi 1. Hoàn cảnh bùng nổ phong trào “Đồng Khởi” Bến Tre. - Do sù ®µn ¸p tµn b¹o cña MÜ DiÖm.
 • 12. LÞch sö Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi Ñoïc saùch giaùo khoa , haõy trình baøy nhöõng hieåu bieát cuûa em veà phong traøo Ñoàng khôûi cuûa tænh Beán Tre.
 • 13. LÞch sö Bµi 20: BÕn Tre ®ång khëi Ñoïc saùch giaùo khoa , keát hôïp tö lieäu söu taàm ñöôïc , haõy trình baøy nhöõng hieåu bieát cuûa em veà phong traøo Ñoàng khôûi cuûa tænh Beán Tre.
 • 14. Nh©n d©n m iÒn Namnæ dË ph¸ thÕ k×m i y kÑp
 • 15. Bµ NguyÔn ThÞ §Þnh Anh hïng Lùc l­îng vò trang nh©n d©n
 • 16. Më ra thêi k× míi: nh©n d©n miÒn Nam cÇm vò khÝ chèng qu©n thï, MÜ DiÖm r¬i vµo thÕ bÞ ®éng, lóng tóng. ë nhiÒu n¬i, Uû ban nh©n Phong trµo d©n tù qu¶n ®­îc thµnh lËp, “®ång khëi” ë BÕn Tre bän ph¶n c¸ch m¹ng bÞ trõng trÞ d©n nghÌo ®­îc chia ruéng. Sau 1 tuÇn: 22 x· ®­îc gi¶i phãng, 29 x· kh¸c tiªu diÖt ®­îc ¸c «n, gi¶i phãng ®­îc nhiÒu Êp. Phong trµo lan réng kh¾p c¸c huyÖn cña BÕn Tre. 17 -1 -1960, nh©n d©n huyÖn Má Cµy ®ång khëi.
 • 17. Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu phong trào Đồng Khởi ngày: Thảo luận nhóm 17-01-1960 17-01-1959 17-01-1961
 • 18. Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi Bến Tre: Thảo luận nhóm Là ngọn cờ tiên phong, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, đẩy quân Mĩ vào thế bị động lúng túng Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng. Là ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam; đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động lúng túng
 • 19. Nhà lưu niệm Đồng Khởi
 • 20. Tượng đài Đồng Khởi - nơi ghi dấu phong trào Đồng Khởi của nhân dân Bến Tre năm 1960 của thế kỷ 20
 • 21. Lăng mộ nữ tướng Nguyễn Thị Định
 • 22. Ghi nhớ Cuối năm 1959- đầu năm 1960, phong trào Đồng Khởi nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam. Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào Đồng Khởi
 • 23. Bế n Tre ngày nay
 • 24. Caàu Raïch Mieãu
 • 25. Toàn cảnh cầu Rạch Miễu nhìn từ làng cá bè xã Thới Sơn
 • 26. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm bằng thân cây dừa
 • 27. Giỏ xách được là từ gáo dừa.
 • 28. Tranh ghép từ gáo dừa.
 • 29. Củng cố: +Thắng lợi của phong trào đồng khởi ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam? Mở ra thờ i kì mớ i: Nhaân dâaân miề n Nam cầ m vũ khí chố ng quaân thuø. Ñẩ y Mĩ – Diệ m rơ i vaøo thế bị ñộ ng luùng tuùng. +Phong trào đồng khởi diễn ra và thắng lợi vào năm nào? Năm 1960 +Tiêu biểu của phong trào đồng khởi là ở đâu? Bến Tre Dặn dò : Về nhà các em ôn bài và chuẩn bị tư liệu, hình ảnh chuẩn bị cho bài sau:Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

×