• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Mirco luca bg
 

Mirco luca bg

on

 • 307 views

 

Statistics

Views

Total Views
307
Views on SlideShare
306
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Mirco luca bg Mirco luca bg Document Transcript

  • СОЦИАЛНОТО КООПЕРИРАНЕ Специфика на Тосканския моделТоскана е една от първите области в Италия, която стартираекспериментално прилагане на нови модели за организация науслугите за човека и на формите на социално коопериране.Така че Тоскана може да бъде възприета като една от областите,в които процесът на трансформация на социалния статус сеслучи по много ясен начин и в много отношения предхождашетози в други области. Причините тази ситуация можем даоткрием в енергичността, която характеризира всички местниучастници в промяната: както организациите отнеправителствения сектор, така и представителите напубличния сектор.Първите, благодарение на дългогодишна традиция насъпричастност и гражданско чувство, успяха до достигнат дозавидно ниво на стабилност и организираност; вторите,благодарение на навика си да обръщат дължимото внимание наисканията, постъпващи от гражданското общество, спомогнахакато цяло за формирането на алтернативно на публичниясектор предлагане, пренасочвайки нарастващото социалнотърсене към субекти от неправителствения сектор.В Тоскана се развиха както категории на коопериране от тип А,активни в сектора на услугите за социално подпомагане иобучение, така и такива от тип Б – активни в сферата натрудовата заетост.
  • КОНКРЕТЕН МОДЕЛ СОЦИАЛНА КООПЕРАЦИЯ ОТ ТИП “Б” ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕМоделът, който предлагаме на вашето внимание се състои от Кооперация от тип “Б”,която оперира в сектора на СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ТВЪРДИТЕ ОТПАДЪЦИ,както и наАВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ НА СТОКИ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА.Кооперацията XXXXXXXXXXXXXXX е социална кооперация,към която са асоциирани лица в неравностойно положение(според условията на закона), насочени към нея от саматаСъдебна институция, както и от институции и асоциации,работещи в сектора на социалните услуги, и е формиранаединствено от съдружници, които отговарят на предписаниятана закона.Кооперацията е вписана в Регистъра на превозвачите и вРегистъра на фиримите, работещи в сектора на околнатасреда.Регистърът има регионални филиали и Област Тосканаопредели, че за този тип отпадъци фирмите могат да севпишат, самосертифицирайки, че отговарят на всички
  • изисквания на закона. Правото на вписване се заплащавсяка година.Регистърът е публичен и е достъпен през интернет. Публичен оператор Съдебна институция ЧОВЕК в Местна Здравна неравностойно Единица положение Социални помощници Кооперация Онлус Кооперация “B” Насочен от Лице с Алтернативни Социалните увреждания грижи служби
  • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ Молба Решение Придобиване квалификация съдружник Вписване INPS (Национален Институт за Социално Осигуряване) INAIL (Национален Институт за Трудови Злополуки)
  • Регулиране отношенията с центъра по заетостта Участие във взаимоспомагателния живот ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ Обучение Курсове Книжка кат. C Вписване в Законодателство(ако е необходимо) Регистър за околната среда НОРМАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • Представяне на формуляритеПредставяне Доставка Система за контрол на ВръщанеРазписки за проследяване на отпадъците формуляри плащане (на името на кооперацията) Функциониране Събиране на метали Сортиране ∨ Предаване в оторизираните за събиране пунктове ∨ Попълване 4 броя формуляр ∨
  • Претегляне ∨ Плащане 30% кооперация 70% оператор Могат да кандидатстват следните лица:Социални кооперации от "тип Б": могат да извършват различнидейности (селскостопански, промишлени, търговски, в сфератана услугите) с цел да внедрят на работа хора в неравностойноположение. В този случай, под хора в неравностойноположение, се имат предвид следните категории: инвалиди с психически, физически и сетивни разстройства бивши пациенти на психиатрични заведения пациенти, подлежащи на психиатрично лечение наркозависими алкохолнозависими малолетни в работоспособна възраст в ситуации със семейни затруднения осъдени, одобрени за някои алтернативни мерки на задържане други лица, посочени с евентуален декрет на Президента на Съвета
  • ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛЗИЗа социалните кооперации от тип Б, предвид двойната им целда осигуряват, от една страна, трудова заетост за лица внеравностойно положение и същевременно да произвеждатблага и услуги, са предвидени някои облекчения, които бихамогли да бъдат обединени в две групи категории:СЪЩИНСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ- обществените институции могат, в противоречие собщоприетите правила, свързани с договори на Публичнатаадминистрация, да сключват споразумения със същата задоставка на стоки и услуги, различни от социално-здравните ивъзпитателните;УЛЕСНЕНИЯ- дължимите общи осигурителни вноски за задължителносоциално и здравно осигуряване, свързани с възнаграждениятана лицата в неравностойно положение, са сведени до нула.Освобождаването от плащане на осигуровки се прилага отдатата на вписване на социалната кооперация в съответнатасекция на Регистър, който се води от Префектурата.