Les bases de la comunicació

635 views
577 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
133
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les bases de la comunicació

 1. 1. La comunicació LOW COST<br />al món local<br />
 2. 2. En elsmoments de crisi, només la creativitatésmésimportant que el coneixement<br />Albert Einstein<br />
 3. 3. Comencempelconeixement…<br />Saber ajuda a estalviar<br />
 4. 4. Quèés la comunicació?<br />EMISSOR<br />RECEPTOR<br />1. La comunicació<br />Allò vertader és el que entén el receptor <br />La responsabilitat de l’eficàcia és de l’emissor<br />
 5. 5. Quèés la comunicació?<br />L’artd’explicarhistòries<br />1. La comunicació<br />
 6. 6. Quèés la comunicació?<br />L’art d’explicar històries<br />1. La comunicació<br />
 7. 7. Quèés la comunicació?<br />L’artd’explicarhistòries<br />1. La comunicació<br />
 8. 8. El Posicionament: Quèés?<br /> És un concepte, l’apropiació del qual, permetl’ocupació d’un espaidefiniti preferenta la mentdelsnostrespúblics, diferenciant-loclaramentdelsseuscompetidors<br />Al món del màrqueting, el posicionaments’haconvertit en el procés a través del qualels“marketers”intentencrearunaimatge o identitatdelsseusproductes, marques i/o organitzacionsa les mentsdelsseuspúblics.<br />2. El <br />posicio-nament<br />Parlen d’identitat diferencial percebuda<br />
 9. 9. Quèpenseuquanveieu…?<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 10. 10. El Posicionament: Quèés?<br />RES NO AGRADA TOTHOM<br />POSICIONAR VOL DIR ESCOLLIR<br />CAL DEFINIR BÉ EL PRODUCTE I TROBAR <br />L’ELEMENT DIFERENCIADOR,<br />AQUELL QUE ENS APORTARÀ <br />L’AVANTATGE COMPETITIVA<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 11. 11. El Posicionament: Quèés?<br />El valor (humà) de les marques<br />Màgic, somnis, mésdifícilencara, imaginació, fantasia… <br />CIRC<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 12. 12. El Posicionament: Quèés?<br />El valor (humà) de les marques<br />Humà, familiar, accessible, <br />pallasso,de casa… <br />CIRC<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 13. 13. La comunicació: <br />unabatalla de percepcions<br />Eficàciaoperativa (“qualitat”)<br />+<br />Diferenciaciópercebuda<br />(percepció de qualitat)<br />2. El <br />posicio-nament<br />Competitivitat<br />
 14. 14. Les marques “guanyen” i “perden” en la ment<br />(no a les fàbriques)<br />La percepcióés la realitat<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 15. 15. Les ments JA estan moblades<br />Cal no oblidar la situació de partida<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 16. 16. “No s’arribarà on esvolperòsí fins on espugui, en funció de la situacióinicial”<br />Les mentssónselectives i no assimilenallòque no és coherent amb la imatgejaformada<br />La conseqüència<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 17. 17. L’enfocament de fora cap a dins<br />(més que el contingut real del meu missatge, el que importa és com aquest es percep)<br />La solució<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 18. 18. El Posicionament<br />Si fosuna persona... <br />com seria?<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 19. 19. El Posicionament<br />El valor de les marques<br />Trangressora, trencadora, incorformista<br />CREACIÓ D’UN LLENGUATGE: TEATRE FURERO<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 20. 20. El posicionament<br />Què cal fer?<br /><ul><li>Identificar i prioritzarelsatributspropis
 21. 21. Identificarels“competidors”
 22. 22. Analitzar el mercat i el públicobjectiu</li></ul>Definirunapiràmide de posicionament<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 23. 23. CONCEPTE<br />Frasedefinició<br />Granslíniesestratègiques:3/4<br />Actuacions<br />Com treballem el Posicionament?<br />+ simple<br />POSICIONAMENT<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 24. 24. Com treballem el Posicionament?<br />Cal vincular a una marcavalorsemocionals,tenir clar elfet diferencial + paraula clau i gestionar el seustorytellingde cares a saber comunicar per tal que sigui explicat, és a dir, gestionar converses<br />2. El <br />posicio-nament<br />
 25. 25. Missatge<br />3. El <br />missatge<br />
 26. 26. Missatge<br />EN DEFINITIVA:<br />3. El <br />missatge<br />
 27. 27. Tot ésmissatge<br />Tot comunica. Cal tenir en compteelsdiferents elements queinflueixen en la percepció de marca<br />3. El <br />missatge<br />
 28. 28. El mapa de públics<br />Cal identificar el públic al qualensadrecem o quevolematraure en funció del productequetenim:<br /><ul><li>Específic- Ampli
 29. 29. Local / proximitat- Global (tot territori + turistes)
 30. 30. Edatespecífica (nadons) - Tots públics
 31. 31. Ocasionals- Habituals</li></ul>Cadapúblicté el seu canal de comunicació i cal trobar el canal mésadequat per a cada un d’ells.<br />Comunicar al gruix de la població no éssempre la milloropció! <br />Cal segmentar i personalitzar la informació<br />4. Els<br />públics<br />
 32. 32. Definició de públicsde la comunicació<br />4. Els<br />públics<br />
 33. 33. La gran preocupació: la creació i fidelització de públics<br /><ul><li>La cultura és un béd’experiència. Per tant, s’ha de tenir en comptesempre si éspossiblefer de la relació de l’usuariamb el servei una experiència.
 34. 34. El capital de consum cultural té un caràcteraddictiu.El temps i la fidelitatsempre corre al nostre favor si fembé les coses.
 35. 35. El consum cultural és un consumhàbil.És a dir, es requereixen unes habilitats que s’hand’aprendre i cultivar. Cal incentivar activitats que hopermetin.</li></ul>4. Els<br />públics<br />
 36. 36. El més important: conèixer el nostrepúblicperquè la comunicaciósiguipersonalitzada<br />Comtriem les variables d’anàlisi?<br />4. Els<br />públics<br />
 37. 37. Com atraure i fidelitzar<br />Conèixer i analitzar el teupúblic<br /><ul><li> Base de dadespròpia (ticketing, CRM...)
 38. 38. Anàlisia fons de vendes, cross-selling, respostes a promocions
 39. 39. Formularisimpresos a la sala (enquestes de satisfacció, promocions...)
 40. 40. Estudisquantitatius i qualitatius
 41. 41. Gestió de la participaciódelspúblics (escolta i conversaactiva)</li></ul>- Formació en comunicació i atenció al client del personal de sala, taquilles, call center... TOT COMUNICA!<br />4. Els<br />públics<br />
 42. 42. Quèésnotíciaavui?<br />Un temaquecomuniquemtécapacitat de sernotícia…?<br /><ul><li>Quanensinteressa a nosaltresmateixos
 43. 43. Quanpensem a qui li pot interessar i segmentem la informació
 44. 44. Quantreballemunaestratègiacomunicativa i sabemquèvolem dir i perquè ho diem
 45. 45. Quan hem fetl’esforç de buscar el relat (històries personals, anècdotes, exemples, xifres...)
 46. 46. Quanaquestrelattécapacitat de ….</li></ul>5. Quèésnotícia?<br />
 47. 47. Quèésnotíciaavui?<br />El boca-orella<br />5. Quèésnotícia?<br />
 48. 48. Quèésnotíciaavui?<br />Les històrieshumanes<br />5. Quèésnotícia?<br />
 49. 49. Què cal fer?<br />Explicarcontes,Crearnarrativa<br />5. Quèésnotícia?<br />
 50. 50. AMB ELS MITJANS ÉS IMPRESCINCIBLE DECIDIR QUIN TITULAR VOLEM PRÈVIAMENT<br />… i quin(s) sotstítol<br />5. Quèésnotícia?<br />
 51. 51. Concurs Maria Canals<br />5. Quèésnotícia?<br />
 52. 52. La FuradelsBaus<br />5. Quèésnotícia?<br />
 53. 53. ExposicióTutankhamon a Barcelona<br />5. Quèésnotícia?<br />
 54. 54. Com hancanviatelsmitjansdarrerament...<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />
 55. 55. Novestendènciesalsmitjans<br /><ul><li>Elsmitjans digitalsguanyen en importància
 56. 56. Les seccions de culturade la premsaescritaestanminvant
 57. 57. Es redueixen les crítiquesi donen pas a cròniques
 58. 58. Elsmitjansescritsnecessitenhistòries, temes en exclusiva, no fan tantcas a les prèvies
 59. 59. La ràdioiTVensajuden en les prèvies, necessitencontingut. Els hem de facilitarentrevistes i material audiovisual
 60. 60. Elsmitjansdestinenelssuplements a aprofundir en les propostesculturals: Culturas de LV, El Cultural, Babelia, etc.
 61. 61. Cal tenir especial cura de mitjans localsi comarcalspelseucaràcter de proximitat.
 62. 62. Cadadia costa mésatraureassistents a rodes de premsa, cal reinventar formats i assegurarcontingutd’interès
 63. 63. La comunicacióestàlligada a la publicitat i a accionspromocionals (ex. Tr3s C i El Periódico, iCat fm o TV3)
 64. 64. Prolifera la informaciólligada a pàgines web, blogs, xarxes... Elsmitjanscreancomunitata les sevesplataformes digitals.
 65. 65. La culturaera unaparcel·latractada per especialistesd’àmbit. Cadadiamésés un tematractat per periodistesgeneralistes.</li></ul>6. Mitjans: Cap a on van?<br />
 66. 66. Televisió: El consum a la carta<br />2009- 2010: Implementació de la TDT i fusió entre algunes<br />de les principals cadenes.<br />El futur del consum?<br />Canvi en el panorama de les audiències: fragmentació i especialització<br />Creix el consum de TV per Internet – envellimentaudiència<br />TV a la carta<br />Periodismeciutadà<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />
 67. 67. Televisió: Cap a on anem?<br />Nous aparells per preseleccionartemàtiques<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />
 68. 68. Ràdio: El mitjàmés flexible<br />Mitjàques’haadaptat a novestecnologies<br />Conversa global – participacióaudiència<br />Fragmentació i especialització<br />Consum a la carta: <br />PODCASTING<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />
 69. 69. Ràdio: Cap a on anem?<br />Les ràdios digitals personals:<br />Xarxes socials de recomanacióde podcasts…<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />… lluitant contra normatives i llicències<br />
 70. 70. Ángel Expósito. <br /> Director de l’ABC<br />Diaris: Perdenprescripció i qualitat?La venda de diaris ha caigut entre un 30 i 40% <br />Causes del canvi:<br /><ul><li>Imprevisible revolució tecnològica- Canvi en les rutines periodístiques: com es fa la feina i com es generaCanvi en el client: el client és més jove. demana més informació i en suports nousCrisi econòmica</li></ul>Com afectarà?:Desaparació capçaleres. Les grans marques es repartiran l’espai mediàtic<br />Com afectarà?:- Reducció costos- Gran esforç per incorporació de noves tecnologies: no només internet, informació a mòbils. Objectiu, que el ciutadà consumeixi informació quan, on I com vulgui<br />Javier Moreno. <br />Director del País<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />La funció dels mitjans en la segona meitat del segle serà facilitar contingut, proveir d’eines, filtrar i editar<br />Tom Glocer<br />Consejero delegado de Reuters <br />
 71. 71. 6. Mitjans: Cap a on van?<br />
 72. 72. Diaris: Perdenprescripció i qualitat?<br /><ul><li>Reducció de capçaleres, concentració
 73. 73. Pèrdua de llocs de treballqualificat
 74. 74. Accionspromocionalsagressives (quiosc = basar)
 75. 75. Primerescomunitatsentorn a diaris
 76. 76. Per primar la immediatesa: confluència de contingutsmultiplataforma.
 77. 77. Es redueix:
 78. 78. Qualitat
 79. 79. Credibilitat
 80. 80. Poder de prescripció i creaciód’opinió
 81. 81. Diarisque fan TV... Quinperiodistafaquè? Periodista multitasking i redaccionsmultimèdia</li></ul>6. Mitjans: Cap a on van?<br />
 82. 82. Diaris: La crisi de la publicitat – periodistes a l’atur<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />
 83. 83. Diaris: Off-line a la baixa – notíciesgratuïtes a la xarxa<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />Les notícies a Internet es<br />llegeixendiferent: <br /><ul><li>Noullenguatge</li></li></ul><li>Diaris: Off-line a la baixa – novesaudiències<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />
 84. 84. Mitjans on line: La conversa global – el poder de la sindicació<br />6. Mitjans: Cap a on van?<br />… i anem cap al 3.0<br />

×