Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

27a sessió web: 'Com comunicar en suport digital?'

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

27a sessió web: 'Com comunicar en suport digital?'

  1. 1. 27a sessió webCom comunicar en suport digitalTíscar Lara, vicedegana de cultura digital a l’Escola d’Organització Industrial (EOI) i especialista encomunicació digital i ús educatiu de les TIC. Va presentar l’acte Ignasi Genovès, director generald’Atenció Ciutadana i Difusió, i Josep Xavier Hernández, director del CEJFESala d’actes del CEJFE, 14 de març de 2012. 205 assistents + 25 assistents per streaming.Canvi de paradigma: la comunicació en xarxa o la fi de les audiències massivesFa 15 o 20 anys, el model de comunicació de masses era vertical i molt ben delimitat: anava delsemissors (grans mitjans) als receptors (la ciutadania consumidora), i al mig hi havia el canal, elmissatge, el codi. Amb l’arribada del web social (2.0) es va produir un canvi de paradigma, perquè laproducció de la comunicació, del missatge, es va fer accessible al ciutadà mitjançant els blocs, elswikis i les xarxes socials: es va produir l’apoderament de la gent. A més, la implantació delsdispositius mòbils intel·ligents (podríem anomenar-ho tecnologia de butxaca) va convertir cadapersona en un node de comunicació (el mitjà que exemplifica millor això és Twitter). El missatge estorna molt més híbrid, hi ha sobreabundància d’informació, i l’existència de menys intermediaris potproduir infoxicació: tant els emissors com els receptors han d’aprendre a filtrar, a discriminar pel seucompte. Els mitjans tradicionals s’han hagut d’adaptar a aquests nous fluxos, i els patrons en eldiscurs mediàtic s’han diluït en conviure amb moltes altres portades: hi han incorporat al seu torn lesportades d’allò més vist, allò més valorat, allò més reenviat... que sovint no coincideix amb lainformació més destacada del mitjà. El model de comunicació, doncs, ha passat a ser horitzontal, i elsemissors, receptors, canals, missatges i codis es barregen i s’intercanvien.Criteris per comunicar amb èxit en un món de xarxesResulta difícil fer-se sentir entre tant soroll. És imprescindible, doncs, treballar en la construcció d’unaidentitat, d’una imatge de marca, i saber comunicar-la: ser com les jaquetes dels motoristes, plenesd’etiquetes referencials. A llocs com Namechk podem comprovar si el nostre nom o avatar ésdisponible. El pas següent és generar confiança: honestedat, transparència, reconeixement, atribuciód’autoria, compartició...; per aconseguir ser rellevant cal ser generós. L’estratègia de preproducciód’informació és clau: no es tracta de traslladar tot l’àmbit privat a l’esfera pública, sinó de sabermostrar la persona darrere la pantalla; hem de saber què volem mostrar, i emetre els senyalsd’invitació correctes. Cal conviure en l’ecosistema de la xarxa, tenir una veu pròpia i anar mesurant elnostre impacte, però sense estar obsessionats per les mètriques i ni per l’optimització per a motors decerca (SEO).Administració i comunicació digitalCom pot l’Administració aprofitar aquest nou ecosistema de comunicació? Quina és la millor manerad’optimitzar la seva presència a les xarxes socials, als dispositius mòbils i als recursos multimèdia?Ha de començar marcant estratègies comunicatives. En primer lloc, ha de tenir en compte que had’establir una relació de confiança i de complicitat amb els usuaris, atès que el distanciament delpúblic provoca la pèrdua de la credibilitat: si ens dediquem a publicar únicament titulars estemdesvirtuant el canal de comunicació, la xarxa, que és molt més versàtil i interactiva. La funció del’Administració ha de ser ajudar-nos a aprendre les claus de la comunicació (la seva utilitat, ladinàmica de les xarxes, la construcció de la identitat digital). Per fidelitzar els usuaris i realitzar un bonservei públic és imprescindible convertir-se en un concentrador (hub, en anglès), en curadors decontinguts, exercir la funció de comissariat, remesclar informacions procedents de canals diferents ioferir-ne el resultat als ciutadans.Generalitat de Catalunya. Barcelona, març de 2012

×