Sander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging

818
-1

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
818
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sander Jolien 1BaTP - Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging

 1. 1. |Procedures| Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging
 2. 2. |Procedures| Gedwongen behandeling en gedwongen verpleging 1.)Gerechtelijke maatregel 2.) wie komt er daarvoor in aanmerking? 3.) Hoe wordt de maatregel aangevraagd? 4.) Het vervolg van de procedure 5.) De behandeling van de zaak 6.) Bijzondere procedure in geval van spoed 7.) Het verblijf in de instelling 8.) Verpleging in een gezin 9.) De kosten 10.) de rechtsmiddelen 11.) een register 12.) Dwang tijdens de gedwongen opname 13.) De bejegening van de zieke 14.) Het toezicht op de diensten
 3. 3. 1.) Gerechtelijke maatregel De vrederechter kan beslissen of een psychisch zieke persoon al dan niet vrijwillig wordt opgenomen ter observatie in een psychiatrisch of algemeen ziekenhuis. Dit is een vrijheidsbeperkende maatregel. De vrederechter neemt zo’n beslissing op een omstandig medisch verslag, en houd ook rekening met andere psychosociale factoren.
 4. 4. 2.) Wie komt er daarvoor in aanmerking? De maatregel mag enkel getroffen worden ten aanzien van psychisch zieken, als er geen andere behandeling voorhanden is. Men gaat zo’n beslissing nemen als de mensen een gevaar voor zichzelf en voor de andere zijn.
 5. 5. 3.) Hoe wordt de maatregel aanvaard? <ul><li>Inleiding: </li></ul><ul><li>De procedure die gevolgd moet worden om deze maatregel te voltrekken is zeer strikt en nauwkeurig en ook moeilijk. </li></ul><ul><li>Men heeft veel aandacht voor de rechten van de psychisch zieke om misbruik te voorkomen. </li></ul><ul><li>De bevoegde vrederechter: </li></ul><ul><li>De plaats waar de zieke wordt verpleegd op het moment dat het verzoekschrift wordt ingediend. </li></ul><ul><li>Plaatst de vrederechter de zieke in een psychiatrische dienst in een ander kanton, dan wordt het dossier overgemaakt naar de vrederechter van dat kanton. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Het verzoekschrift: </li></ul><ul><li>Om de maatregel te bekomen moet een verzoekschrift ingediend worden. </li></ul><ul><li>Wordt gedaan door de ‘’verzoeker’’( elk belanghebbende). </li></ul><ul><li>Het verzoekschrift moet alle gegevens bevatten. </li></ul><ul><li>Het medisch verslag: </li></ul><ul><li>Moet bij een verzoekschrift zitten </li></ul><ul><li>Mag niet meer dan 15 dagen oud zijn en moet worden opgesteld door een arts. </li></ul><ul><li>Beschrijving van de gezondheidstoestand van de te beschermen zieke bevatten, alsook een beschrijving van de symptomen van de ziek en het risico dat de zieke of anderen lopen ten gevolge van de psychische gezondheidstoestand. </li></ul>
 7. 7. 4.) Het vervolg van de procedure <ul><li>Bijstand van de zieke: </li></ul><ul><li>Advocaat gekozen voor de zieke </li></ul><ul><li>Bijstand van genees- psychiater en vertrouwenspersoon </li></ul><ul><li>Belangrijke formaliteiten </li></ul><ul><li>Binnen 24 uur na het indienen van het verzoekschrift beslist de rechter welke datum, uur het bezoek plaats vind. </li></ul><ul><li>De griffier bezorgt de advocaten van beide partijen een afschrift van het verzoekschrift. </li></ul><ul><li>De zieke wordt gehoord </li></ul><ul><li>De vrederechter gaat een bezoek brengen aan de zieke. </li></ul>
 8. 8. 5.) De behandeling van de zaak <ul><li>De zaak wordt behandeld in gesloten zitting. </li></ul><ul><li>De uitspraak door de vrederechter gebeurt in open zitting. </li></ul><ul><li>Hij doet uitspraak na 10 dagen van het indienen van het verzoekschrift </li></ul><ul><li>De rechter moet zijn vonnis omstandig motiveren. </li></ul><ul><li>De partijen (de verzoeker, de zieke en hun advocaten) worden door de griffier bij gerechtsbrief op de hoogte gebracht van het vonnis en van de mogelijkheid hoger beroep in te stellen. </li></ul><ul><li>Een afschrift van het vonnis wordt overgemaakt aan de procureur des Konings, desgevallend de wettelijke vertegenwoordiger en de geneesheer- psychiater en de vertrouwenspersoon van de zieke. </li></ul>
 9. 9. 6.) Bijzondere procedure in geval van spoed <ul><li>De rol van de procureur des Konings </li></ul><ul><li>De opname is dringend is </li></ul><ul><li>Dit is een uitzonderingssituatie. </li></ul><ul><li>De procureur des Konings is diegene op de plaats waar de zieke zich op dat moment bevind. </li></ul><ul><li>Hij kan aangesproken worden door ieder belanghebbende. </li></ul><ul><li>De rol van de vrederechter </li></ul><ul><li>Een vonnis vellen binnen de 10 dagen, nadat het verzoekschrift door de procureur ingediend werd. </li></ul><ul><li>Als de vrederechter de procureur niet volgt mag de zieke de instelling verlaten. </li></ul>
 10. 10. 7.) Het verblijf in de instelling <ul><li>De observatie periode </li></ul><ul><li>1 ste maatregel -> opname ter observatie maximum 40 dagen. </li></ul><ul><li>De observatieperiode kan vroeger beëindigd worden </li></ul><ul><li>geen beroep aangetekend worden. </li></ul><ul><li>Het verder verblijf </li></ul><ul><li>opnameperiode te kort was -> 15 dagen voor het verstrijken van de observatieperiode een verslag indienen bij de vrederechter. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Overbrenging naar een andere dienst </li></ul><ul><li>De zieke kan verzet aantekenen. </li></ul><ul><li>De verzoeker is kan verzet aan te tekenen. </li></ul><ul><li>Einde van het verder verblijf </li></ul><ul><li>De geneesheer maakt een verslag dat de opname niet meer nodig is. </li></ul><ul><li>De nazorg periode betekend het einde van de gedwongen opname. </li></ul><ul><li>Men kan een verzoekschrift van verzet aantekenen. </li></ul><ul><li>Inkorting van de maatregel </li></ul><ul><li>De vrederechter de maatregel ongedaan kan maken of kan inkorten. </li></ul><ul><li>Advies van de geneesheer- diensthoofd vragen. </li></ul><ul><li>De persoon te horen die initieel om de gedwongen opname heeft verzocht. </li></ul><ul><li>De tussenkomst van de advocaat van de zieke is verplicht. </li></ul>
 12. 12. 8.) Verpleging in een gezin <ul><li>De vrederechter kan beslissen dat een psychisch zieke dient verpleegd te worden in een gezin. Deze beschermingsmaatregel kan alleen maar worden genomen als men de integriteit van zichzelf en anderen gevaar brengen. De geneesheer dient de zieke geregeld te bezoeken of te ontvangen en hem en de toezichthoudende persoon de nodige informatie en instructies te verschaffen om de thuisverpleging goed te laten verlopen. De vrederechter wordt op de hoogte gehouden. </li></ul>
 13. 13. 9.) De kosten <ul><li>Alle kosten gaan naar de zieke. Dit stuit nogal eens op verzet van de zieke omdat hij de gedwongen opname niet gevraagd heeft. De reis- en verblijfkosten van de vrederechter, de kosten en de erelonen van aangestelde deskundigen, desgevallend het getuigengeld zijn ten laste van de zieke als het verzoek wordt ingewilligd, ten laste van de verzoeker als op het verzoek niet wordt ingegaan. </li></ul>
 14. 14. 10.) De rechtsmiddelen <ul><li>Tegen de vonnissen van de vrederechter kan in deze materie geen verzet aangetekend worden. </li></ul><ul><li>Tegen vonnissen en beslissingen in verband met de beëindiging van de observatieperiode voor de termijn van 40 dagen is geen beroep mogelijk, bij de rechtbank van eerste aanleg. </li></ul>
 15. 15. 11.) Een register <ul><li>Alle gedwongen opnames, met bijzonderheden, dienen door </li></ul><ul><li>de directeur van de instelling in een speciaal register te </li></ul><ul><li>worden ingeschreven. De psychiatrische diensten die </li></ul><ul><li>gedwongen opgenomen zieken behandelen, moeten een </li></ul><ul><li>jaarverslag opmaken. </li></ul>
 16. 16. 12.) Dwang tijdens de gedwongen opname <ul><li>Indien een gedwongen opgenomen zieke in een isoleer- </li></ul><ul><li>en observatiekamer ondergebracht wordt, die </li></ul><ul><li>daartoe in de dienst is aangewezen, dient de </li></ul><ul><li>geneesheerhoofd van dienst deze dwangmaatregelen in </li></ul><ul><li>een register op te tekenen met vermelding van hun </li></ul><ul><li>duur, aard en medische indicatie. Dit register wordt </li></ul><ul><li>dagelijks geparafeerd door de </li></ul><ul><li>behandelende </li></ul><ul><li>geneesheer. </li></ul>
 17. 17. 13.) De bejegening van de ziek <ul><li>De wet voorziet dat de zieke met respect voor zijn rechten moet behandeld worden. Zij kunnen van een geneesheer van de dienst alle inlichtingen krijgen die nuttig zijn voor de beoordeling van de toestand van de zieke. </li></ul>
 18. 18. 14.) Het toezicht op de diensten <ul><li>Het toezicht op de naleving van deze wet in de </li></ul><ul><li>psychiatrische diensten wordt uitgeoefend door de </li></ul><ul><li>procureur des Konings en de vrederechter van de plaats </li></ul><ul><li>waar de dienst gelegen is. Men kan alles opvragen wat het </li></ul><ul><li>onderzoek nodig heeft. </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×