http://www.micvlaanderen.be
© Griet Verhenneman
Outline1. Juridisch kader0 Klinische proeven0 Medische hulpmiddelen0 Menselijke cellen enstoffen0 Patiëntenrechten0 Gegeve...
INTEUVlBEVerklaringen, verdragenen mensenrechtenVerdragen,veronderningen enrichtlijnenWetten en KB’s+ deontologische codes...
GegevensbeschermingKlinischeproevenMedischehulp-middelenBiologischmateriaalPatiëntenrechten
Klinische proevenWet experimenten menselijke persoon• Bescherming van de deelnemer• Toestemming van de deelnemer• Formele ...
Bv: recht om te stoppen
Medische hulpmiddelen(medical devices)• Registratie & autorisatie• IP• Software als een medical device• Onderscheid op Eur...
Biologisch materiaalZiekenhuiswet• Hergebruik van biologisch materiaal• Voor onderzoek• Opt-out recht van de patiënt
vb
Patiëntenrechtenhet verzekeren van eenkwaliteitsvolle dienstverstrekkingaan de patiënt, die beantwoordt aan zijnbehoeften,...
Kwaliteit dienstverleningVrije keuze beroepsbeoefenaarInformatieVrije toestemmingZorgvuldig en veilig patiëntendossierPers...
Disease managementEuropean Charter of Patients’ RightsRight nr° 120 “Each individual has the right to diagnostic ortherape...
KostenbeheersingEvidence-basedprogrammasPersonalisatieDisease management
GegevensbeschermingKlinische proevenMedischehulpmiddelenBiologisch materiaalPatiëntenrechten
GegevensbeschermingPrivacywetalgemeenbasis beschermingsniveauvoor iedere verwerkingvan gegevens betreffendenatuurlijke per...
“Privacy is not hidingbehind screens when we dosomething naughtyor embarrassing, privacy isintrinsic to liberty”Scheinder ...
Het is verbodengezondheidsgegevens teverwerkenartikel 8, 1. Data Protection Directive
Of heeft u eenuitzondering?
Outline1. Juridisch kader0 Klinische proeven0 Medische hulpmiddelen0 Menselijke cellen enstoffen0 Patiëntenrechten0 Gegeve...
Aanleiding:Big Brother nachtmerrievan de vroege jaren ’700 Impactinformatiemaatschappij0 Tussenkomst overheid0 Schandalen ...
De patiënt als consumentDe geïnformeerde consumentConsumeren van zorg buiten de zorginstelling• Self-management van uw gez...
Interdisciplinaire samenwerkingEfficiënte en veilige elektronische communicatieKwalitatieve en geïntegreerde patiënten dos...
contextis alles
“Facebook is yesterdaywhen it comes to privacy”Jeremy Sugarmanprof bioethics and medicine John Hopkins
EU Data Protection Directive95/46/EC
• Verondeningbeperktvrijheid LSHarmonisatie• Betrokkene,al dan nietpatiëntEmpowerment• Data breachnotification• BoetesHand...
Wet VerwerkingPersoonsgegevens8 december 1992,zoals aangepast op 11 december 1998
Structuur:BeschermingControleIndividuele rechten
bescherming: 2 niveau’sgewonepersoons-gegevensgevoeligepersoons-gegevens
Enkel persoonsgegevens:0 Gegevens betreffende een geïdentificeerde ofidentificeerbare persoon• Louter hypothetische mogeli...
Gezondheidsgegevensof ‘gegevens betreffende gezondheid’“informatie betreffende fysieke of mentalegezondheid van een indivi...
Het is verbodengezondheidsgegevens teverwerkenartikel 8, 1. Data Protection Directive
Tenzij…legitieme grondvoor de verwerking vangezondheidsgegevensart 7 §2
a) Schriftelijke toestemmingb) Specifieke verplichtingen in het arbeidsrechtc) Noodzakelijk voor de sociale zekerheidd) No...
• preventieve geneeskunde• medische diagnose• verstrekken van zorg of behandelingen• beheer van de gezondheidsdiensten→ in...
fysiek of juridisch niet in staat omtoestemming te geven
De toestemming iseen uitdrukking van de patiënt zijn wil of wens Hij drukt er zijn instemming mee uitEn geeft er vorm mee...
5 voorwaarden:1. Geïnformeerd2. Vrij3. Specifiek4. Op voorhand5. Schriftelijk
• geïnformeerdwel overwogen beslissing• De voor- en nadelen van het toestemmen maar ook hetweigeren van toestemming moet k...
• geïnformeerdEen gedetailleerde lijst met elementen van informatiedie minimaal aan de patiënt / cliënt moeten wordenverst...
• vrij• een vrijwillig genomen beslissing• die genomen werd vrij van enige inmenging• die op elk moment kan worden ingetro...
• specifiek“een specifieke, duidelijk afgelijnde enomschreven verwerking van gegevens”• specifieke interventie• duidelijk ...
• op voorhand• vóór met het verwerkenvan de gegevenswordt gestart• volledig bekwaamen bij bewustzijn• liefst redelijke ter...
• schriftelijk• expliciete toestemming voor gegevens die degezondheid niet betreffenbv. administratieve niet-medische gege...
Elektronische toestemmingConsent should be given explicitly by anyappropriate method enabling a freelygiven specific and i...
Elektronische toestemmingincluding by ticking a box when visitingan Internet website or by any otherstatement or conduct w...
Elektronische toestemmingIf the data subjects consent is to be givenfollowing an electronic request, therequest must be cl...
legitimiteittransparantieproportio-naliteitfinaliteit
Outline1. Juridisch kader0 Klinische proeven0 Medische hulpmiddelen0 Menselijke cellen enstoffen0 Patiëntenrechten0 Gegeve...
Uitgebreid wettelijk kaderBv voor ziekenhuizen:• Ziekenhuiswet, 7 Augustus 1987• KB minimale voorwaarden medisch dossier, ...
Wat?Recht op zorgvuldig bijgehouden en veiligbewaard dossierAfhankelijk van de sector, minimum elementenbij KB bepaaldDoel...
Hoe lang?Wettelijk:• Medisch dossier “voor ten minste 30 jaar in hetziekenhuis” (art 1§3 KB 3/05/99)• Verpleegkundig dossi...
Hoe?• Liefst in elektronisch formaat… gelukkig!• Liefst centraal per ziekenhuis of ten minste perdepartement• Steeds toega...
Waar?in het ziekenhuis? Nietnoodzakelijk!adviezen• Nationale Raad Orde:Opslag bij commerciële firma (16/01/1999)Opslag van...
0 Invoegen foto security
Privacywet – Veiligheidsinds 2001“Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elkeverwerking van persoonsgegevens”10 ac...
“tien actiedomeinen in verband metde informatiebeveiliging waarvoorelke instelling die persoonsgegevensbewaart, verwerkt o...
integriteit confidentialiteit beschikbaarheidPassendbeveiligingsniveau
de technische state-of-the-art+ de kost voor implementatiede aard van de gegevens+ the potentiële risico’s
10 referentiemaatregelen:1. Veiligheidsbeleid2. Veiligheidsconsulent3. Organisatie en menselijke aspecten van debeveiligin...
1. Veiligheidsbeleid• Risico analyse• Beschrijving van de gestelde prioriteiten en demaatregelen genomen na uitvoering van...
2. Veiligheidsconsulent“Er moet binnen de instelling eenveiligheidsconsulent wordenaangesteld die verantwoordelijk isvoor ...
3. Organisatie en menselijkeaspecten van de beveiliging• Beschrijving van de verschillende verantwoordelijkenen de procedu...
4. Fysieke beveiliging van deomgeving“De instelling moet de nodige maatregelen nemenom de fysieke bescherming van depersoo...
5. Beveiliging van netwerken“De instelling moet zich ervanvergewissen dat de netwerken waarmeede apparatuur verbonden is e...
6. Logische beveiliging“De instelling moet zich ervanvergewissen dat de persoonsgegevensovereenkomstig hun classificatie s...
7. Logging, opsporing en analysevan de toegang• Traceren van foutieve of onnauwkeurigegegevens• Nagaan van toegang genomen...
8. Toezicht, nazicht enonderhoud• Verzekeren dat de technische en organisatorischeveiligheidsmaatregelen gevalideerd zijn ...
9. Beheer veiligheidsincidentenen continuïteit“De instelling moet beschikken overeen beheersplan voorveiligheidsincidenten”
10. DocumentatieConcreet vraagt de Privacycommissie de volgendedocumenten centraal “in de schuif te hebben liggen”- Identi...
Conclusie0 E-health is een disparaat geheel van informatie encommunicatie middelen voor de gezondheidszorg.0 ICT wordt mis...
Conclusie0 e-health is transversaal: verschillende juridischedomeinen worden geconfronteerd met nieuwevragen.0 Deze wetten...
Meer weten over IP en ICT recht?Bekijk ons LLM programma inIntellectuele rechten en ICT rechtwww.hubrussel.be/IPRFacebooko...
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

610 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

 1. 1. http://www.micvlaanderen.be
 2. 2. © Griet Verhenneman
 3. 3. Outline1. Juridisch kader0 Klinische proeven0 Medische hulpmiddelen0 Menselijke cellen enstoffen0 Patiëntenrechten0 Gegevensbescherming2. Privacy in de zorg: deprivacywet3. Beheer van medischegegevens0 Waar, hoe, hoe lang?0 Beveiliging
 4. 4. INTEUVlBEVerklaringen, verdragenen mensenrechtenVerdragen,veronderningen enrichtlijnenWetten en KB’s+ deontologische codesDecreten enuitvoeringsbesluiten
 5. 5. GegevensbeschermingKlinischeproevenMedischehulp-middelenBiologischmateriaalPatiëntenrechten
 6. 6. Klinische proevenWet experimenten menselijke persoon• Bescherming van de deelnemer• Toestemming van de deelnemer• Formele verplichtingen
 7. 7. Bv: recht om te stoppen
 8. 8. Medische hulpmiddelen(medical devices)• Registratie & autorisatie• IP• Software als een medical device• Onderscheid op Europees niveauin vitro ⇿ niet in vitro
 9. 9. Biologisch materiaalZiekenhuiswet• Hergebruik van biologisch materiaal• Voor onderzoek• Opt-out recht van de patiënt
 10. 10. vb
 11. 11. Patiëntenrechtenhet verzekeren van eenkwaliteitsvolle dienstverstrekkingaan de patiënt, die beantwoordt aan zijnbehoeften, met eerbiediging van zijnmenselijke waardigheiden zijnzelfbeschikkingenzonder enig onderscheidop welke grond ook.
 12. 12. Kwaliteit dienstverleningVrije keuze beroepsbeoefenaarInformatieVrije toestemmingZorgvuldig en veilig patiëntendossierPersoonlijke levenssfeerKlacht bij ombuds
 13. 13. Disease managementEuropean Charter of Patients’ RightsRight nr° 120 “Each individual has the right to diagnostic ortherapeutic programmes tailored as much as possibleto his or her personal needs.”MAAR0 “… making sure that the criteria of economicsustainability does not prevail over the right to healthcare.”
 14. 14. KostenbeheersingEvidence-basedprogrammasPersonalisatieDisease management
 15. 15. GegevensbeschermingKlinische proevenMedischehulpmiddelenBiologisch materiaalPatiëntenrechten
 16. 16. GegevensbeschermingPrivacywetalgemeenbasis beschermingsniveauvoor iedere verwerkingvan gegevens betreffendenatuurlijke personen
 17. 17. “Privacy is not hidingbehind screens when we dosomething naughtyor embarrassing, privacy isintrinsic to liberty”Scheinder (security technologist)
 18. 18. Het is verbodengezondheidsgegevens teverwerkenartikel 8, 1. Data Protection Directive
 19. 19. Of heeft u eenuitzondering?
 20. 20. Outline1. Juridisch kader0 Klinische proeven0 Medische hulpmiddelen0 Menselijke cellen enstoffen0 Patiëntenrechten0 Gegevensbescherming2. Privacy in de zorg: deprivacywet3. Beheer van medischegegevens0 EHR0 SaaS0 Genomics
 21. 21. Aanleiding:Big Brother nachtmerrievan de vroege jaren ’700 Impactinformatiemaatschappij0 Tussenkomst overheid0 Schandalen zoalsWatergate
 22. 22. De patiënt als consumentDe geïnformeerde consumentConsumeren van zorg buiten de zorginstelling• Self-management van uw gezondheid• Gezondheid een consumptiegoed• Zelf diagnose met behulp van internetbronnen• Toegenomen bewustzijn van gezondheidssituatie en welzijn• Self-monitoring met behulp van sociale media en tools voor tracking• Kortere ziekenhuisverblijven, langere thuis monitoring• Gegevensdeling en gegevensanalyse• Tele-health
 23. 23. Interdisciplinaire samenwerkingEfficiënte en veilige elektronische communicatieKwalitatieve en geïntegreerde patiënten dossiersTechnische en semantische interoperabiliteitprivacyen confidentialiteit
 24. 24. contextis alles
 25. 25. “Facebook is yesterdaywhen it comes to privacy”Jeremy Sugarmanprof bioethics and medicine John Hopkins
 26. 26. EU Data Protection Directive95/46/EC
 27. 27. • Verondeningbeperktvrijheid LSHarmonisatie• Betrokkene,al dan nietpatiëntEmpowerment• Data breachnotification• BoetesHandhaving
 28. 28. Wet VerwerkingPersoonsgegevens8 december 1992,zoals aangepast op 11 december 1998
 29. 29. Structuur:BeschermingControleIndividuele rechten
 30. 30. bescherming: 2 niveau’sgewonepersoons-gegevensgevoeligepersoons-gegevens
 31. 31. Enkel persoonsgegevens:0 Gegevens betreffende een geïdentificeerde ofidentificeerbare persoon• Louter hypothetische mogelijkheid volstaat niet• Maar wel voldoende dat één persoon de identiteit kanachterhalen“account should be taken of all the means likely reasonable to beused either by the controller or by any other person to identify theindividual”0 Anonimisatie in gezondheidszorg is dus extreemmoeilijk• Zeldzame ziekten• Genomics
 32. 32. Gezondheidsgegevensof ‘gegevens betreffende gezondheid’“informatie betreffende fysieke of mentalegezondheid van een individu, of hetverlenen van gezondheidszorg aan hetindividu”→ hiertoe behoren ook genetische gegevens,biometrische gegevens en biologische stalen,…
 33. 33. Het is verbodengezondheidsgegevens teverwerkenartikel 8, 1. Data Protection Directive
 34. 34. Tenzij…legitieme grondvoor de verwerking vangezondheidsgegevensart 7 §2
 35. 35. a) Schriftelijke toestemmingb) Specifieke verplichtingen in het arbeidsrechtc) Noodzakelijk voor de sociale zekerheidd) Noodzakelijk voor de volksgezondheide) Wettelijke verplichtingf) Noodzakelijk ter bescherming van vitalebelangeng) Noodzakelijk ter voorkoming van een gevaar ofstrafrechtelijke inbreukh) Duidelijk door de betrokkene openbaargemaakte gegevensi) Noodzakelijk voor het verstrekken van zorgj) Noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek
 36. 36. • preventieve geneeskunde• medische diagnose• verstrekken van zorg of behandelingen• beheer van de gezondheidsdiensten→ in het belang van de betrokkene en onderhet toezicht van een beroepsbeoefenaarin de gezondheidszorg
 37. 37. fysiek of juridisch niet in staat omtoestemming te geven
 38. 38. De toestemming iseen uitdrukking van de patiënt zijn wil of wens Hij drukt er zijn instemming mee uitEn geeft er vorm mee aan zijn leven
 39. 39. 5 voorwaarden:1. Geïnformeerd2. Vrij3. Specifiek4. Op voorhand5. Schriftelijk
 40. 40. • geïnformeerdwel overwogen beslissing• De voor- en nadelen van het toestemmen maar ook hetweigeren van toestemming moet kennen• De gevolgen van het toestemmen of niet-toestemmenmoet kunnen overzien
 41. 41. • geïnformeerdEen gedetailleerde lijst met elementen van informatiedie minimaal aan de patiënt / cliënt moeten wordenverstrekt is wettelijk vastgelegd.(art 9)
 42. 42. • vrij• een vrijwillig genomen beslissing• die genomen werd vrij van enige inmenging• die op elk moment kan worden ingetrokken.“Reliance on consent should be confined tocases where the individual data subject hasa genuine free choice and is subsequentlyable to withdraw the consent withoutdetriment”
 43. 43. • specifiek“een specifieke, duidelijk afgelijnde enomschreven verwerking van gegevens”• specifieke interventie• duidelijk afgebakend geheel van gegevens• verzameld voor een afgelijnd doel
 44. 44. • op voorhand• vóór met het verwerkenvan de gegevenswordt gestart• volledig bekwaamen bij bewustzijn• liefst redelijke termijn
 45. 45. • schriftelijk• expliciete toestemming voor gegevens die degezondheid niet betreffenbv. administratieve niet-medische gegevens• schriftelijke toestemming voor gezondheidsgegevensin België
 46. 46. Elektronische toestemmingConsent should be given explicitly by anyappropriate method enabling a freelygiven specific and informed indication ofthe data subjects wishes, either by astatement or by a clear affirmative actionby the data subject, ensuring thatindividuals are aware that they give theirconsent to the processing of personaldata,
 47. 47. Elektronische toestemmingincluding by ticking a box when visitingan Internet website or by any otherstatement or conduct which clearlyindicates in this context the data subjectsacceptance of the proposed processing oftheir personal data.
 48. 48. Elektronische toestemmingIf the data subjects consent is to be givenfollowing an electronic request, therequest must be clear, concise and notunnecessarily disruptive to the use of theservice for which it is provided.
 49. 49. legitimiteittransparantieproportio-naliteitfinaliteit
 50. 50. Outline1. Juridisch kader0 Klinische proeven0 Medische hulpmiddelen0 Menselijke cellen enstoffen0 Patiëntenrechten0 Gegevensbescherming2. Privacy in de zorg: deprivacywet3. Beheer van medischegegevens0 Waar, hoe, hoe lang?0 Beveiliging
 51. 51. Uitgebreid wettelijk kaderBv voor ziekenhuizen:• Ziekenhuiswet, 7 Augustus 1987• KB minimale voorwaarden medisch dossier, 3mei 1999• KB minimale voorwaarden verpleegkundigdossier, 28 december 2006Soft law zoals• Adviezen en aanbevelingen Privacycommissie enEuropese Art 29 Werkgroep• Advies Nationale Raad Orde Geneesheren• Advies telematicacommissie• Technische standaarden voor security
 52. 52. Wat?Recht op zorgvuldig bijgehouden en veiligbewaard dossierAfhankelijk van de sector, minimum elementenbij KB bepaaldDoel:Continuiteit van de zorg garanderenen kwaliteitscontrole toelaten
 53. 53. Hoe lang?Wettelijk:• Medisch dossier “voor ten minste 30 jaar in hetziekenhuis” (art 1§3 KB 3/05/99)• Verpleegkundig dossier “voor ten minste 20 jaar inhet ziekenhuis” (art 1§3 KB 28/12/06)Maar… 30 jaar is aan te radenvoor ieder dossier0 Burgerlijke aansprakelijkheid (art 2262bis Civil Code)0 Deontologische verplichtingen (art 46 Code GeneeskundigePlichtenleer)
 54. 54. Hoe?• Liefst in elektronisch formaat… gelukkig!• Liefst centraal per ziekenhuis of ten minste perdepartement• Steeds toegankelijkNote! Permanente toegankelijkheid ≠permanente toegang
 55. 55. Waar?in het ziekenhuis? Nietnoodzakelijk!adviezen• Nationale Raad Orde:Opslag bij commerciële firma (16/01/1999)Opslag van medische ziekenhuisgegevens(21/04/01)• TelematicacommissieAdvies nr. 7 “Lange termijn opslag vanpatiëntendossiers in ziekenhuizen” (18/06/02)
 56. 56. 0 Invoegen foto security
 57. 57. Privacywet – Veiligheidsinds 2001“Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elkeverwerking van persoonsgegevens”10 actiedomeinenvoor informatieveiligheid
 58. 58. “tien actiedomeinen in verband metde informatiebeveiliging waarvoorelke instelling die persoonsgegevensbewaart, verwerkt of mededeelt,maatregelen moet nemen”→ rechtspersoon, onderneming of administratie
 59. 59. integriteit confidentialiteit beschikbaarheidPassendbeveiligingsniveau
 60. 60. de technische state-of-the-art+ de kost voor implementatiede aard van de gegevens+ the potentiële risico’s
 61. 61. 10 referentiemaatregelen:1. Veiligheidsbeleid2. Veiligheidsconsulent3. Organisatie en menselijke aspecten van debeveiliging4. Fysieke beveiliging van de omgeving5. Beveiliging van netwerken6. Logische beveiliging van de toegang7. Logging, opsporing en analyse van de toegang8. Toezicht, nazicht en onderhoud9. Beheer van veiligheidsincidenten en continuïteit10. Documentatie
 62. 62. 1. Veiligheidsbeleid• Risico analyse• Beschrijving van de gestelde prioriteiten en demaatregelen genomen na uitvoering van de risicoanalyse• Beschrijving van de verschillende aansprakelijkhedenen organisatorische maatregelen genomen om deze tebeperken• Beschrijving van de procedure bij security inbreuk+ hou dit document up-to-date: het is aanbevolen om1x per jaar dit document te evalueren
 63. 63. 2. Veiligheidsconsulent“Er moet binnen de instelling eenveiligheidsconsulent wordenaangesteld die verantwoordelijk isvoor de uitvoering van hetveiligheidsbeleid”
 64. 64. 3. Organisatie en menselijkeaspecten van de beveiliging• Beschrijving van de verschillende verantwoordelijkenen de procedures die zij moeten volgen• Beschrijving van de disciplinaire sancties diegenomen kunnen worden bij inbreuken• Vertrouwelijkheid- en geheimhoudingscontracten
 65. 65. 4. Fysieke beveiliging van deomgeving“De instelling moet de nodige maatregelen nemenom de fysieke bescherming van depersoonsgegevens te garanderen”-> letterlijk achter slot en grendel
 66. 66. 5. Beveiliging van netwerken“De instelling moet zich ervanvergewissen dat de netwerken waarmeede apparatuur verbonden is en diebetrokken is bij een verwerking vanpersoonsgegevens, de vertrouwelijkheiden de integriteit van de gegevensgaranderen”
 67. 67. 6. Logische beveiliging“De instelling moet zich ervanvergewissen dat de persoonsgegevensovereenkomstig hun classificatie slechtstoegankelijk zijn voor de personen entoepassingsprogramma’s die hiertoeuitdrukkelijk gemachtigd zijn”
 68. 68. 7. Logging, opsporing en analysevan de toegang• Traceren van foutieve of onnauwkeurigegegevens• Nagaan van toegang genomen tot degegevens• Vaststellen van verantwoordelijkheden enaansprakelijkheden
 69. 69. 8. Toezicht, nazicht enonderhoud• Verzekeren dat de technische en organisatorischeveiligheidsmaatregelen gevalideerd zijn en regelmatigworden gecontroleerd• Up-to-date houden van de veiligheidsmaatregelennaar gelang de state-of-the-art evolueert• Opnieuw afwegen van de risico’s en genomenmaatregelen in geval van verandering
 70. 70. 9. Beheer veiligheidsincidentenen continuïteit“De instelling moet beschikken overeen beheersplan voorveiligheidsincidenten”
 71. 71. 10. DocumentatieConcreet vraagt de Privacycommissie de volgendedocumenten centraal “in de schuif te hebben liggen”- Identiteit van de veiligheidsconsulent- De security policy- Een inventaris van de verwerkte gegevens- Een lijst met agenten of entiteiten die toegang hebbentot de gegevens- De systeem en netwerkconfiguratie- Een planning van de geplande ingrepen- Historiek (van acties, bewerkingen, toegang,…)- Incident en audit rapport
 72. 72. Conclusie0 E-health is een disparaat geheel van informatie encommunicatie middelen voor de gezondheidszorg.0 ICT wordt misschien niet even snel opgenomen in degezondheidssector als in andere sectoren, maar demaatschappelijke trends dringen aan op actie.
 73. 73. Conclusie0 e-health is transversaal: verschillende juridischedomeinen worden geconfronteerd met nieuwevragen.0 Deze wetten zijn verspreid over internationale,Europese en nationale bronnen.0 Gegevensbescherming speelt een centrale rol.
 74. 74. Meer weten over IP en ICT recht?Bekijk ons LLM programma inIntellectuele rechten en ICT rechtwww.hubrussel.be/IPRFacebookof contacteer Eva Lievens opeva.lievens@law.kuleuven.be!

×