Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Sähköistä asiointia tukevat palvelut – YritysSuomi.fi Jarmo Kovero Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 17.11...
Esityksen sisältö <ul><li>Keskitetty palvelukanava </li></ul><ul><li>Hallinnon sähköistäminen – yritystoiminnan osa-alue <...
Finnvera Oyj Invest in Finland Kuluttaja- virasto Tekes Ulkomaan toimipisteitä yli 60 (Finpro, Tekes, Innovaatiokeskukset ...
Yritys-Suomi.fi verkkopalvelu Palvelu-pisteet Asiakkaan prosessit Yritys-Suomi.fi verkkopalvelu <ul><li>BRÄNDIRAKENNUS </l...
 
YritysSuomi.fi – keskitetty palvelukanava 17.11.11
 
 
Yrityssuomi.fi SADe-ohjelmassa <ul><li>Yrityssuomi.fi muutetaan vuorovaikutteiseksi asiointiportaaliksi </li></ul><ul><li>...
17.11.11 Hallinnon sähköistäminen –Yritystoiminnan osa-alueet
Julkinen yrityspalvelujärjestelmä <ul><li>Palvelun tuottajia ja toimijoita paljon </li></ul><ul><ul><li>Verkosto laaja (va...
Yritystoiminnan palvelukokonaisuudet <ul><li>Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus (TEM) </li></ul><ul><ul><li>Palvelu...
Asiakas YritysSuomi.fi Kirjautuminen Yrityksen työpöytä Asiointipalvelut Omat tiedot Arkisto Asiointitili Viestintä Todo U...
17.11.11
Kehittämisen haasteita? <ul><li>Sähköinen hallinto ei synny itsestään </li></ul><ul><ul><li>Tarvitaan eri tahojen ja verko...
Yhteenveto <ul><li>Hallintoa sähköistetään vauhdilla SADe- ohjelman hankkeiden avulla 2013 loppuun mennessä </li></ul><ul>...
Kiitos & Kysymyksiä Jarmo Kovero [email_address] +358 40 7203931 17.11.11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuntamarkkinat 110914

531 views

Published on

Jarmo Koveron esitys Kuntamarkkinoilla 2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuntamarkkinat 110914

 1. 1. Sähköistä asiointia tukevat palvelut – YritysSuomi.fi Jarmo Kovero Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 17.11.11
 2. 2. Esityksen sisältö <ul><li>Keskitetty palvelukanava </li></ul><ul><li>Hallinnon sähköistäminen – yritystoiminnan osa-alue </li></ul><ul><li>Palveluiden kehittämisen ympäristö </li></ul><ul><li>Haasteet </li></ul><ul><li>Yhteenveto </li></ul>17.11.11
 3. 3. Finnvera Oyj Invest in Finland Kuluttaja- virasto Tekes Ulkomaan toimipisteitä yli 60 (Finpro, Tekes, Innovaatiokeskukset FinChi ja FinNode) GTK Kotimaassa noin 300 toimipistettä Muiden hallinnonalojen yrityksille suunnatut palvelut Vero- hallinto Teollisuus- sijoitus Tulli ELY-keskukset TE-toimistot TEM Potkuri Jykes … . Leija Ensimetri Nihak Jämsek Lykes Cursor … . … . … . … . … . … . … . … . … . … . UM MMM Finpro ry VTT MEK PRH Keksintö- säätiö Seudulliset Yrityspalvelut
 4. 4. Yritys-Suomi.fi verkkopalvelu Palvelu-pisteet Asiakkaan prosessit Yritys-Suomi.fi verkkopalvelu <ul><li>BRÄNDIRAKENNUS </li></ul><ul><li>Brändistrategia </li></ul><ul><li>Visuaalinen ilme </li></ul><ul><li>Str. viestintä & operat. viestintäsuunnitelma </li></ul><ul><li>Viestinnän toteutus yhteistyössä </li></ul>Palvelupisteet; Yleis- ja erityisneuvonta Yritys-Suomi- puhelinpalvelu Yritys-Suomi- puhelinpalvelu <ul><li>TOIMINNAN JA YHTEIS- TYÖN RAKENTAMINEN = YHTEINEN TAPA TOIMIA </li></ul><ul><li>Yritysasiakkuusstrategia 2009 ja kehittämishankkeet </li></ul><ul><li>Yhteistyö yli hallinnonalojen </li></ul>Yhteiset toimintamallit Yritys-Suomi-brändi Asiakas . .
 5. 6. YritysSuomi.fi – keskitetty palvelukanava 17.11.11
 6. 9. Yrityssuomi.fi SADe-ohjelmassa <ul><li>Yrityssuomi.fi muutetaan vuorovaikutteiseksi asiointiportaaliksi </li></ul><ul><li>josta löytyy myös asioinnissa tarvittava tietosisältö </li></ul><ul><li>Toimii asioinnin tukipalveluna </li></ul><ul><li>Kokoaa yrityksille suunnatut palvelut yhteen osoitteeseen </li></ul><ul><li>joista keskeiset on oltava sähköisesti asioitavissa v. 2013 loppuun mennessä </li></ul>17.11.11
 7. 10. 17.11.11 Hallinnon sähköistäminen –Yritystoiminnan osa-alueet
 8. 11. Julkinen yrityspalvelujärjestelmä <ul><li>Palvelun tuottajia ja toimijoita paljon </li></ul><ul><ul><li>Verkosto laaja (valtio, kunnat, seutukunnat, yksityiset jne.) </li></ul></ul><ul><li>Asiointi monen toimijan kanssa </li></ul><ul><ul><li>Sähköistettäviä prosesseja ja palveluita samassa suhteessa </li></ul></ul><ul><li>Hallinnollisen takaan vähentämistavoite 2012 25% </li></ul><ul><ul><li>Keskeisiä keinoja regulaation keventäminen ja asioinnin sähköistäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Helpottaa erityisesti pk-yrityksiä (99% yrityskannasta <50) </li></ul></ul><ul><li>Tarvitaan useita palvelukanavia ja -malleja </li></ul><ul><ul><li>Verkkopalvelu, puhelin neuvonta ja tuki, etäopastus, Face-to-face </li></ul></ul>17.11.11
 9. 12. Yritystoiminnan palvelukokonaisuudet <ul><li>Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus (TEM) </li></ul><ul><ul><li>Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä tai jotka ovat perustamassa yritystä. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitteena on lisätä yrittäjiksi ryhtyvien osaamista sekä elinkelpoisten uusien yritysten määrää Erityistä huomiota kiinnitetään tuoreen yrityksen liiketoiminnan arviointi- ja kehittämispalveluihin. </li></ul></ul><ul><li>Työnantajan palvelukokonaisuus (TEM) </li></ul><ul><ul><li>Palvelu on tarkoitettu työnantajayrityksille ja -yhteisöille sekä työnantajina toimiville kotitalouksille. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin työnantajapalveluihin ja -velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitteena on työnantajien auttaminen työpaikkojen luomisessa ja uusien työsuhteiden solmimisessa. Palvelussa kerrotaan käytännönläheisesti työnantamisen eri vaiheisiin liittyvistä mahdollisuuksista, vastuista ja velvoitteista madaltaen siten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. </li></ul></ul><ul><li>Kansainvälistyvän yrityksen palvelukokonaisuus (TEM) </li></ul><ul><ul><li>Palvelukokonaisuus  on tarkoitettu yrityksille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat kansainvälistymistä. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin yrityksen kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitteena on lisätä Suomesta kansainvälistyvien yritysten määrää ja edistää liiketoiminnan kasvua uusille markkina-alueille. </li></ul></ul>17.11.11
 10. 13. Asiakas YritysSuomi.fi Kirjautuminen Yrityksen työpöytä Asiointipalvelut Omat tiedot Arkisto Asiointitili Viestintä Todo Ulkopuoliset palvelutuottajat Käyttöoikeuksien hallinta Tilannenäkymä kaikkeen asiointiin Yksittäinen asiointi Asiointipalvelusta vastaava viranomainen Neuvojan näkymä Käsittelijän näkymä Neuvojan työpöytä Käsittelijän työpöytä Kutsuttu Neuvoja- rooli Valtuutettu käsittelijä- rooli Kutsujono Käsittelyjono Tukipalvelut Tietämyskanta Neuvojaprofiili
 11. 14. 17.11.11
 12. 15. Kehittämisen haasteita? <ul><li>Sähköinen hallinto ei synny itsestään </li></ul><ul><ul><li>Tarvitaan eri tahojen ja verkostojen aktiivista yhteistyötä </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarvitaan tehokkaat välineet yhdessä tekemiseen yli organisaatiorajojen </li></ul></ul><ul><li>Palvelu- ja asiointitapahtumia tulee rikastaa helposti </li></ul><ul><ul><li>Asiakkaalle mielekäs ja käyttötilanteeseen sopiva kanava </li></ul></ul><ul><ul><li>Semisähköistäminen vs. järjestelmäintegraatio </li></ul></ul><ul><li>Hallinnon toiminta perustuu yhä enemmän asiakaslähtöisyyteen </li></ul><ul><ul><li>Yhdistetyn viestinnän hyödyntäminen on strategia/toimintalähtöistä  huomio kiinnittyy yhä enemmän ulkopuolisiin tahoihin ja niiden palvelemiseen </li></ul></ul><ul><li>Verkottunut ja läpinäkyvä hallinto mahdollistuu </li></ul><ul><ul><li>Osaamisen jakaminen, tuottavuuden parantuminen, palveluketjut </li></ul></ul>17.11.11
 13. 16. Yhteenveto <ul><li>Hallintoa sähköistetään vauhdilla SADe- ohjelman hankkeiden avulla 2013 loppuun mennessä </li></ul><ul><li>Yritystoiminnan alueella sähköistäminen on keskeinen keino hallinnollisen taakan vähentämisessä </li></ul><ul><ul><li>Toimijat ovat aktiviisia ja erittäin innostuneita </li></ul></ul><ul><li>Yritystoiminnan julkiset keskeiset tieto ja asiointipalvelut kootaan Yrityssuomi palvelukanavaan </li></ul><ul><ul><li>Palveluiden tuottaminen hajautettu </li></ul></ul><ul><li>Palveluiden kokoaminen ns. yhden luukun periaatteella tukee monella tavoin hallinnon sähköistämistä ja rikastaa palvelutapahtumia </li></ul><ul><li>Yrityssuomi –yhteistyö ja verkosto tarjoaa kehittyvän ympäristön sähköisen asioinnin tukipalveluna </li></ul>17.11.11
 14. 17. Kiitos & Kysymyksiä Jarmo Kovero [email_address] +358 40 7203931 17.11.11

×