Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana

6,894 views

Published on

Taloushallintoliiton vetämän TALTIO-hankkeen tavoitteena on saada taloushallinnon informaatio täysin rakenteiseksi ja digitaaliseksi. Sen avulla voidaan rakentaa kattava ja pitkälle automatisoitu yritysten talouden seuranta ja raportointi. Samalla hanke tukee tilitoimistoja työn sisällön muutoksessa, jossa asiantuntijat siirtyvät tallentamistyöstä asiakasyritysten kokonaisvaltaisiksi auttajiksi.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana

 1. 1. TALOUSHALLINTOLIITTO EDISTÄÄ RAKENTEISEN TIEDON HYÖDYNTÄMISTÄ Vuokko Mäkinen Taloushallintoliitto, hallituksen puheenjohtaja
 2. 2. Alan tulevaisuus Digitalisaatio ja automaatio tulevat syömään rutiinityön • Se on hyvä, kukaan ei kaipaa tallennustyötä • MUTTA millaista digitalisaatiota ja automaatiota haluamme Talousosaajia tarvitaan tulevaisuudessakin • Tarvitsemme reaaliaikaista ja kattavaa tietoa voidaksemme tuottaa asiakkaillemme hyödyllistä tietoa Toimiala voi itse vaikuttaa alan tulevaisuuteen edistämällä työkalujen ja palvelujen kehittämistä
 3. 3. Taloushallinnon haasteet pk-yrityksissä - toimialan asiakkaissa • Yrityksen päivittäiseen johtamiseen tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla (taloushallintotieto on suppeaa ja lakisääteiseen kirjanpitoon perustuvaa) • Kirjanpitotieto tulee viiveellä, useimmiten 1,5 kk vanhaa (esim. alv-raportointi) • Taloushallinnon tietojen tuottaminen on työlästä, edelleen paljon manuaalityötä • Toimialan käyttämistä ohjelmistoista useimmat ovat vanhakantaisia ja kömpelöitä • Pk-yritysten rahoitusta varten tarvittavien lukujen ja ennusteiden saaminen on työlästä käsityötä, maksaa paljon rahoittajille ja sijoittajille 3 Tuotettavien palvelujen tulee vastata asiakkaidemme tarpeita.
 4. 4. Asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata rakenteisen tiedon avulla • Rakenteisen tiedon avulla vältämme manuaalisen tallennustyön, inhimilliset virheet ja niiden selvittelyt • Rakenteinen tieto siirtyy järjestelmästä toiseen sellaisessa muodossa, että se on heti hyödynnettävissä ilman manuaalista työtä • Rakenteista tietoa voidaan analysoida koko tietosisältöä hyödyntäen Rakenteinen tieto mahdollistaa aivan uusien palvelujen kehittämisen ja nopean reagoinnin tilannekohtaisiin asiakastarpeisiin.
 5. 5. TALTIO-HANKE Markku Örn hankejohtaja
 6. 6. 6 Ministeri Berner puhui Taloushallintoliiton Tili- ja vero -päivillä 18. tammikuuta 2016 TALTIO-hanke on osa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johtamaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta. ”Kärkihankkeen suurten tietoaineistojen ja My datan (omadata) hyödyntämiseen keskittyvän toimenpide- kokonaisuuden tavoite on luoda Suomeen kansainvälisesti parhaat toimintaedellytykset datan käyttöön perustuvalle liiketoiminnalle ja alan kasvulle.” Lähde: LVM Uutinen 18.01.2016 http://www.lvm.fi/-/digitalisaatiohankkeessa-kehitetaan- alykkaampaa-liiketoimintaa
 7. 7. TALTIO-hankkeen perusteet, tavoitteet ja aikataulu Perusteet • Miljoonan yrityksen ja yhteisön talouden hallinnan kustannustehokkuus tuo merkittävää säästöä sekä yrityksille että kansantaloudelle • Mahdollistaa kilpailukykyloikan pk-sektorissa (automatisointi, riskienhallinta, yms.) • Näkymä reaaliaikaiseen tietoon mahdollistaa paremman päätöksenteon • Tallennustyö pois, talousasiantuntijat yritysten auttajiksi • Rahoituksen saanti helpottuu ajantasaisempien taloustietojen avulla, luottotappioiden määrä vähenee Tavoitteet • Luoda yhtenäinen muoto rakenteiselle taloustiedolle, jotta sitä pystytään hyödyntämään eri järjestelmissä • Rakentaa ekosysteemimalli ja demonstroida pk-yritysten ja yhteisöjen digitalisoitu talouden hallinta TALTIOn mukaisena tietovarastoratkaisuna • Toteuttaa TALTIO-tietuekuvauksen mukaisia integraatioita taloushallintojärjestelmien ja –ohjelmien välillä • Luoda tilitoimistoille mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan rakenteisen tiedon hyödyntämisessä • Tukea kiinteistösektorin digitalisointia asuntokaupassa ja sen rahoituksessa • Käyttää syntyvää TALTIO-ratkaisua myös yksityishenkilöiden talouden hallintaan Aikataulu: TALTIO-hankkeen aikataulu on maaliskuu 2016 - lokakuu 2017
 8. 8. TALTIO-hanke • TALTIO-hankkeessa luodaan rakenteiselle tiedolle standardi malli, jonka muotoisena mm. lasku-, kuitti- ja tiliotetiedot voidaan viedä taloushallintojärjestelmiin ilman manuaalista tallennusta • TALTIO-hankkeessa toteutetaan eri työpaketeissa TALTIO-mallin mukaisia integraatioita, tietovarastoja, raportointiappseja • TALTIO-hankkeessa edistetään pienten yritysten, yhdistysten ja kiinteistöalan digitalisointia • TALTIO-hankkeessa luodaan mahdollisuuksia yksityishenkilöiden talouden hallintaan • TALTIO-hankkeessa kehitetään tilitoimistojen palveluja vastaamaan tulevaisuuden tarpeita
 9. 9. Rakenteisen tiedon kehityskohteet 1/2 Tiliotteet • Pankin omat veloitukset kuittitietona (palveluveloitukset, lainojen nostot / lyhennykset) Verkkolaskut • Vähimmäistietosisältö laajasti käyttöön, • Verkkolaskun käyttöönotto helpoksi ja palvelut luotettavuus paremmaksi • Verkkolaskuosoitteisto, sijainti, osoitteiden yksinkertaistaminen (Tieken verkkolaskuosoitepalvelu päättyy 2017) • Eurooppalaisten julkistenhankintojen käyttämä UBL formaatti huomioidaan TALTIO-hankkeessa (Peppol) eKuitti • Kortti- ja käteismaksujen rakenteisten kuittien mallinnuksen loppuun saattaminen ja pilotointi
 10. 10. Rakenteisen tiedon kehityskohteet 2/2 TALTIO-integraatiorajapinta • Järjestelmien ja ohjelmien väliset tiedonsiirrot TALTIO-standardin mukaisesti • Kirjanpitoaineiston sähköinen arkistointi TALTIO-standardin mukaisesti yhtenäisellä tavalla TALTIO-tietovarastoon perustuva ekosysteemi • Pienen yrityksen taloushallintokokonaisuus mikroyrityksille, yhdistyksille, asunto-osakeyhtiöille ja maatalousyrittäjille • TALTIO-tietokanta ja sitä hyödyntävät kysely- ja raportointiappsit Sähköinen tilinpäätös • Määriteltyjen sähköisten tilinpäätösten käyttöönoton edistäminen • Talo- ja kiinteistöyhtiöiden sekä yhdistysten ja säätiöiden raportointikoodistot ja sähköiset tilinpäätökset
 11. 11. Hankkeen tuotokset 1. TALTIO-standardi • Rakenteisten tietojen kohdentaminen TALTIO-tietuekuvaukseen – Verkkolaskut (ml. UBL) – Tiliote – E-kuitti • Mahdollistaa eri tiedostojen käsittelyn yhtenäisellä tavalla tietovarastossa, tietojen siirroissa ja tietojen arkistoinnissa muuttamatta alkuperäisen tiedoston rakennetta • Talo- ja kiinteistöyhtiöiden sekä yhdistysten ja säätiöiden raportointikoodistot ja sähköiset tilinpäätökset 10
 12. 12. Hankkeen tuotokset 2. TALTIO eKuitti • Mallinnetun eKuitti taksonomian käyttöönotto kaupan kanssajärjestelmissä rakenteisen kuittitiedon tuottamiseksi • Rakenteisen kuittitiedon välittäminen maksajan haluamaan e- osoitteeseen suoraan hyödynnettäväksi yrityksen taloushallinnossa tai yksityishenkilön myDatana
 13. 13. Hankkeen tuotokset 3. TALTIO integraatio • Nykyisten ja uusien taloushallinnon järjestelmien ja ohjelmistojen välille • Tietojen siirrot käyttöomaisuusrekisteristä, varastonvalvonnasta, palkanlaskennasta kirjanpitoon tai muuhun ohjelmistoon yhdenmukaisella tiedonsiirtostandardilla • Sähköinen rakenteinen arkistointi • Tositteelta ja laskulta vaadittavat tiedot TALTIOn mukaisina rakenteisina tapahtumina sähköiseen arkistoon ja myös mahdollistaen tositteen visualisoinnin ilman erillisiä kuvaliiteitä.
 14. 14. Hankkeen tuotokset 4. TALTIO-tietovarasto kokeilu • TALTIO tietovaraston määritelty (tietomallin spesifikaatio) • TALTIO tallennus ja toimituskerros • TALTIO transaktiot, e-laskut, maksut ja tiliotteet • Rajapinnan määrittely, käyttöoikeuksien hallinnan määrittelyt • Sovelluskehittäjien alustan määrittely, kehittäjien ohjeistus ja neuvonta TALTIO-appsit – Appseja tilitoimistoille ja yrittäjille tietojen hyödyntämiseen (esim. kirjanpito, alv- raportointi, analyysit, tilastointi)
 15. 15. Hankkeen tuotokset 5. Tilitoimistojen palvelukehitys • Rakenteisen tiedon käytön edistäminen ja työn tehostuminen • Tehokkaammat työkalut yhteistyössä ohjelmistotalojen kanssa • Asiakastarpeisiin perustuvat uudet innovatiiviset palvelutuotteet • Tilitoimiston rooli laajenee toteutuneen kirjaajasta kokonaisvaltaiseksi palveluntuottajaksi, joka jalostaa taloustietoa asiakkaan liiketoiminnan käyttöön ja päätöksenteon tueksi
 16. 16. Hankkeen tuotokset 6. Seminaarit ja työpajat • Rakenteisen tiedon hyödyntämisen edistäminen Suomessa • Hankkeessa syntyvien toimintamallien ja tuotosten käyttöönoton edistäminen • Taloushallinnon sidosryhmien informointi • Kansainvälinen yhteistyö – vientimahdollisuudet tulevaisuudessa – Viro, – Pohjoismaiset NAF yhteistyökumppanit (Ruotsi ja Norja) – EU
 17. 17. Kauppa TALTIO-hanke ja sidosryhmät Sanomaformaatit Rahoitus As.Oy Arvo-osuus järjestelmä Verkkolaskutoiminnallisuus Yritykset TALTIO Ohjausryhmä TALTIO Standardi TALTIO Integraatio TALTIO Tietovarasto TALTIO eKuittiTALTIO Tilitoimisto- palvelut
 18. 18. TALTIO-hankkeen työskentelymalli • TALTIO-hanke on ekosysteemi, jossa osallistuvat tahot toteuttavat hankkeen tavoitteita työpaketeissa • TALTIO-hanketta koordinoi Taloushallintoliitto • Hankkeen kokonaissuunnitelma ja työpakettien tavoitteet • Hankkeen käytännön työn koordinointi • Työryhmien työn tukeminen • Hankkeeseen voi liittyä mukaan • Omalla kehityshankkeella yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa • Osallistumalla tekemiseen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi • Yhteistyösopimus hankkeeseen ja sen koordinointikustannuksiin osallistumisesta • Tekes-rahoitusmahdollisuus • Rinnakkaishanke (TALTIO), jokainen hakija tekee hakemuksen ja raportoi itse Tekesille
 19. 19. TALTIO hankkeeseen osallistuvat • Bisnode Finland Oy • Dextili Oy • Digital Living International Oy • Envoice Oy • eTasku Solutions Oy • Euroclear Finland Oy • Flashnode Oy • Fujitsu Finland Oy • Kunnan Taitoa Oy • Leppävaaran Laskenta Oy • Nordea Bank Finland Abp • OP-Palveluyhtiö Oy • Suomen Asiakastieto Oy • Suomen Tilaajavastuu Oy • Suomen Tilintarkastajat ry • Talokeskus Yhtiöt Oy • Taloushallintoliitto ry • Tieke ry • Tieto Finland Oy • Tietotili Consulting Oy • Tilikeskus-Yhtiöt Oy • Tilitoimisto EMU Oy
 20. 20. Jorma Turunen toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry Näemme, että hankkeen tuloksena jäsenyritystemme tuottavuus kasvaa päätöksentekoa tukevan, riskittömämmän, virheettömämmän ja kustannustehokkaamman taloushallinnon avulla. Lisäksi rakenteellinen, standardin mukainen tietomassa avoimine rajapintoineen antaa mahdollisuuksia palvelu- ja sovelluskehittäjäyrityksille.
 21. 21. Jukka Ruuska Toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj Rakenteinen ja digitalisoitu talousinformaatio on peruspalikka muun muassa päätöksenteon automatisoinnilla ja muilla digitalisoiduille prosesseille, jotka liittyvät yritysten toimintaan. Uskomme, että Taltion avulla yritykset saavat parempia ja tehokkaampia palveluja ja palveluntuottajat pystyvä kehittämään uusia palveluja (sekä prosessejaan) nopeammin ja kustannustehokkaammin.
 22. 22. Bo Harald toimitusjohtaja, Why-Advisory Oy Suomi on perinteisesti ollut tiennäyttäjä taloushallinnon standardoinnissa ja palveluissa. TALTIO on seuraava iso askel tuottavuuden parantamiseksi sekä yrityksissä että julkisessa sektorissa. Samalla saadaan talouden ja riskien hallinta lähes reaaliaikaan – sekä yrityksille että kansalaisille.
 23. 23. Taru Rastas viestintäneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö Talousdatalla on erityinen merkitys digitaalisessa kehityksessä, sillä rakenteisen talousdatan avulla päätöksenteko paranee, taloushallinnon prosessit helpottuvat ja yksilöt pääsevät kiinni taloudenpitoonsa. Lisäksi syntyy uusia palveluja. Tämä muutos toteutuu TALTIO-hankkeessa, jossa kehitetään toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla talousdata saadaan liikkeelle. TALTIO edistää hienosti hallituksen kärkihanketta, jolla pyritään lisäämään tiedon hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa. Näin Suomi näyttää esimerkkiä maailmalle rakenteiseen dataan perustuvasta modernista digitaalisesta ympäristöstä.
 24. 24. Vuokko Mäkinen hallituksen puheenjohtaja, Taloushallintoliitto Ry Tilitoimistoja ja talousosaajia tarvitaan tulevaisuudessakin. Ihmisiä ei enää tarvita mekaaniseen tallennus- tai tarkistustyöhön, vaan tekemään analyyttistä pohdintaa ja asiantuntemukseen perustuvaan tulkintaa. Yrityksen liiketoimintaa lähes reaaliaikaisesti kuvaavan rakenteisen tiedon pohjalta asiakkaille – suomalaisille yrityksille – voidaan tuottaa uusia ja parempia palveluja.
 25. 25. Markku Örn hankejohtaja, TALTIO-hanke TALTIO viitoittaa tietä ekosysteemeihin ja digitaalisiin toimintamalleihin, joissa asiat tehdään Leanisti ja tuottamaton toiminta poistetaan. TALTIOn avulla parannamme merkittävästi yritysten nykyisiä toimintatapoja ja luomme mahdollisuuden uusille liiketoiminnoille. TALTIO-hanke on loisto mahdollisuus oppia jakamaan tietoja ja ymmärtämään tiedon jakamisen tuoma yhteinen hyöty. Olemme yhdessä moninkertaisesti enemmän kuin yksin.
 26. 26. Pirkka Frosti perustaja, toimitusjohtaja, Digital Living International Yhteiskunnan digitalisaation on lähdettävä talouden rakenteista, jotta hyvinvointi ja kannattavuus saadaan tuotua arkeen sekä yritysten ja yhdistysten päivittäiseen toimintaan. Tulevaisuuden internet ei toimi ilman automatisoitua luotettavuutta ja riittävää yhteiskäyttöisyyttä, jota TALTIO-standardilla ja yhteisellä ekosysteemillä rakennetaan. TALTIO-hanke tarvitaan turvaamaan Suomen edellytykset menestyä.
 27. 27. 18 Seuraavat tapahtumat 2.2.2017 klo 09:00 – 12.00 TALTIO avoin aamupäiväseminaari Liikenne- ja viestintäministeriö Soncin sali Eteläesplanadi 16 Ilmoittautumiset ennen tilaisuutta juho.pitkaniemi@taloushallintoliitto.fi
 28. 28. Markku Örn TALTIO Hankejohtaja +358 50 55 67 032 markku.orn@taloushallintoliitto.fi
 29. 29. KIITOS

×