Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Bosætning velkommen til varde kommune Slide 1 Bosætning velkommen til varde kommune Slide 2 Bosætning velkommen til varde kommune Slide 3 Bosætning velkommen til varde kommune Slide 4 Bosætning velkommen til varde kommune Slide 5 Bosætning velkommen til varde kommune Slide 6 Bosætning velkommen til varde kommune Slide 7 Bosætning velkommen til varde kommune Slide 8 Bosætning velkommen til varde kommune Slide 9
Upcoming SlideShare
service desk введение
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Bosætning velkommen til varde kommune

Download to read offline

Bosætning velkommen til varde kommune

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Bosætning velkommen til varde kommune

  1. 1. Opdag Varde Kommune Fantastisk natur og enestående rammer for et aktivt fritidsliv.
  2. 2. 4 Velkommen til Varde Kommune 6 Vi i Naturen 9 Varde By 10 Levende landsbyer 11 Skoler og dagtilbud 12 Kultur 13 Idræt og fritid 14 Lokale hovederhvervsområder 15 Tilflytterservice Indhold 32
  3. 3. Her har vi frem for alt en fantastisk natur og helt enestående rammer for et aktivt fritidsliv. Med blandt andet Vadehavet optaget som UNESCO’s Verdensarv og Naturpark Vesterhavet lige uden for døren, er der unikke naturoplevelser for alle. Udover de mange naturperler byder livet i byerne også på mange hyggelige stunder, og vi gør meget ud af vores lokale udviklingsplaner, der skal sikre vækst og initiativer i alle områder af kommunen. Varde Kommune har det højeste antal af idrætshaller pr. indbygger, og i slutningen af 2015 kom det frem, at ni ud af ti forældre i kommunen er tilfredse med vores dagtilbud i vuggestuer og børnehaver. Det er alt sammen elementer, der gør, at vi har masser af muligheder for at sikre et godt liv her på vestkysten. Jeg håber, I vil nyde jeres tid i kommunen. Erik Buhl Borgmester Varde Kommune Velkommen til Varde Kommune Vi har desuden et stærkt foreningsliv og gode muligheder for børnepasning. Vær at vide: • Varde Rådhus Bytoften 2, 6800 Varde • Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde • Indbyggertal 50.317 • Varde Kommune er Danmarks 5. største kommune målt på areal • www.vardekommune.dk 4
  4. 4. I Varde Kommune har vi en enestående natur og direkte adgang til et aktivt fritidsliv. Den fortælling deler vi med resten af Danmark gennem kommunens vision, Vi i Naturen. Det betyder, at vi har valgt at satse på naturen og tænker den ind, når vi fortæller om det gode liv i Var- de Kommune. Vi i Naturen er vores identitet, både internt og udadtil. Den er derfor en integreret del af medarbejdernes dagligdag og appellerer til borgere, virksomheder og vores mange turister. Visionen er symboliseret ved Fibonacci-talrækken; naturens egen måde at organisere sig på. Varde Kommunes mangeartede natur indbyder til et væld af oplevelser, fra landlig idyl i øst til store og vidtstrakte klitlandskaber i vest. Fra Skallingen i syd over kystdestinationerne Blåvand, Henne og Vejers til Nymindegab i kommunens nordvestlige spids. Fra Varde til Holland strækker Vadehavet sig. UNESCO har udnævnt Vadehavet til verdensnaturarv. Nationalpark Vadehavet byder gæster på oplevelsen af blotlagte vader, hvor havbunden kan inspiceres ved lavvande. I forlængelse af Nationalpark Vadehavet findes Naturpark Vesterhavet, et naturområde på 22.500 hektar fra Blåvand til Nymindegab. I parken er der muligheder for at nyde det vilde dyreliv og gå på opdagelse i parkens historie på egen hånd. Down- load app’en ”Fortællinger i Naturpark Vesterhavet” og bliv din egen guide. Årligt afholdes Nationalparkdag. Vær med i fejringen af nationalparkdagen og Naturpark Vesterhavet i Varde Kommune. På dagen laver vi et stort fælles fokus på havet med den markante, kraftfulde og smukke kyststrækning. Vi laver skæve og anderledes oplevelser for børn og voksne. Er man til en tur i de blå bølger eller til gåture ved det brusende hav, så er der i kommunen 52 km lan- ge hvide sandstande og rigeligt med plads. Vi i Naturen Vidste du: ”…at du kan benytte dit som- merhus som helårsbolig, hvis du har ejet det i otte år, og er enten førtidspensionist, efterløns- modtager, modtager af flexydelse eller er gået på pension?” ALSIDIG NATUR Der er dog også andet at byde på end kyster og storslåede National- og Naturparker. Kommunen rummer både engdrag, marsk, hede og skove med Danmarks største flokke af kronvildt. Skovene i kommunen byder på talrige naturoplevel- ser med fri adgang for alle. Det landsdækkende ar- rangement ”Skovens Dag” afholdes en gang om året, hvor alle får mulighed for at komme en tur ud i det grønne og prøve mange forskellige aktiviteter. I Varde Å lever blandt andet Varde Laksen, der til- trækker lystfiskere fra hele landet. Åen bliver på årlig basis fejret til ”Åens Dag” – også kaldet Varde Å Dag. Det foregår i byerne langs åen, hvor der er et væld af gratis oplevelser for alle aldre. Tre søer er i Varde Kommune kategoriseret som ba- desøer; Nysø, Ål Præstesø og Kvie Sø. Ved både Kvie Sø og Nysø er der anlagt strandområde. Ved Kvie Sø er der desuden en legeplads for de mindste, og ved Nysø er der bålhytte og naturlegeplads til rådighed for alle. NaturKulturVarde står i fællesskab med DGI bag ”Søens Dag”, som er en aktivitets- og oplevel- sesdag i området omkring Karlsgårde Sø. 76
  5. 5. Varde By er oprindeligt grundlagt i 1100-tallet, men på grund af flere brande i byens tidlige historie, er den nuværende bymidte præget af tiden omkring år 1800, hvor byen senest blev genopbygget. Midtbyen og dens huse er derfor et udtryk for Vardeklassicis- men, som er kendetegnet ved røde murstenshuse, røde tegltage og et væld af hvide detaljer. Gå en tur på Vardes lille strøg og oplev den hyggelige stem- ning i de gamle gader. Varde Miniby er verdens ældste håndværksmæssigt korrekt opførte miniatureby. Minibyens mere end 300 bygninger er en miniudgave af Varde anno 1866. Hver onsdag i sæsonen er der mulighed for at overvære minimurernes arbejde, hvor alt bliver håndlavet ned til mindste detalje. Minibyen har desuden lavet en replika af Jugendhuset, hvis fine detaljer fortsat kan ses på det oprindelige hus på Lundvej i Varde. Ved juletid forvandles Varde til Nissernes by, hvor 300 nisser slippes løs i byen. I december måned fortælles der desuden dagligt julehistorier for børn foran julekalenderen på Torvet, hvor børnene også kan sende deres post til julemanden. Geografisk er vi langt mod vest, men reelt har vi alt tæt på. “ TORVET Torvet i midtbyen danner ramme om mange større og mindre arrangementer i årets løb, såsom TV2 på Tour, Fest- og Kulturuge og diverse gratis koncerter. Varde By 98
  6. 6. Der er pasningstilbud til jeres børn i alle hjørner af kommunen. Levende landsbyer En spørgeskemaundersøgelse viser, at forældrene i Varde Kommune er godt tilfredse med deres dagpleje og daginstitution. Resultatet viser, at tilfredsheden er højere end både landsgen- nemsnittet og gennemsnittet i Region Syddanmark. Selvom der kan være et stykke mellem husene, blomstrer aktiviteterne i lokalområderne. Rundt omkring skaber engagerede borgere liv og rammer for et aktivt fritids- og kulturliv. Nymindegab Årets Landsby 2016 “ I Varde Kommune arbejdes der koncentreret med at give kommunens børn og unge mangeartede kultur- og naturmæssige oplevelser gennem deres skole- tid. Det gøres gennem det, vi kalder Den Kulturelle Rygsæk, hvor børnene bliver indført i et nyt kulturelt indslag på hver årgang. Det kan eksempelvis være dans, film, teater eller opera. Eleverne får desuden gennem deres skoletid mange oplevelser i naturen, gennem Vi i Natursko- len, hvor børnene vil blive ført ind i lokalområdets natur og historie. På Campus Varde er alle ungdomsuddannelser sam- let. Her udbydes et bredt udvalg som for eksempel: Alment gymnasium (STX), handelsgymnasium (HHX), HF, handelsskole og VUC. Campus Varde udbyder desuden 10. klasse. Skoler og dagtilbud 1110
  7. 7. Museet for Varde By og Omegn er en paraply for alle kommunens forskellige museer. På Varde Museum findes en permanent udstilling af æresborgeren Otto Frellos malerier. Nymindegab Museum har en rig samling af malerier malet af Nymindegabmalerne, heriblandt skagens- maleren Laurits Tuxen. Derudover åbner Varde Museums store kulturelle satsning, Tirpitz-museet, i sommeren 2017. Museet ved Tirpitz er tegnet af arkitektgruppen Bjarke Ingels Group (BIG) og ligger ved den gamle Tirpitz-stilling fra 2. Verdenskrig. Museet vil komme til at indeholde udstillinger om Atlantvolden, livet på Vestkysten og en af verdens flotteste ravsamlinger. Danmark største amatørteaterforening, 7-kanten, holder til i Janderup. 7-kanten arrangerer Varde Sommerspil og afholder desuden diverse forestil- linger året igennem. Amatørteaterforeningen inklu- derer en børne-, ungdoms- og pensionistafdeling. Varde Sommerspil tiltrækker årligt omkring 30.000 tilskuere på friluftscenen i Arnbjerg Anlægget midt i Varde By. Janusbygningen i Tistrup tilbyder året rundt skiften- de udstillinger med moderne kunst af høj kvalitet. Hver sommer afholdes ”Kunstnernes Sommerud- stilling”, som er en af de få censurerede kunstudstil- linger i Danmark. Varde Bibliotek er et nytænkende, aktivt og moder- ne bibliotek, som afholder en masse arrangementer og events. Biblioteket blev i 2015 udnævnt som et af tre trendspotter biblioteker i Danmark. Varde blev i 2014 udnævnt som ”Årets Cykelkom- mune 2014”af cyklistforbundet. Kommunen fik titlen for at have udvidet sit net af cykelstier betragteligt, og fordi kommunen kunne fremvise en god plan for udviklingen af cyklisternes forhold. Der er ved starten af 2016 anlagt 140 km. cykelsti i kommunen. Derudover findes en af Jyllands mest aktive cykel- klubber og en BMX-klub her, ligesom en cykellege- plads er på vej. Da kommunen er en feriedestination med stort F, er der ikke langt til badeland og legetilbud til børn, unge og voksne, særligt på den vestlige kyst. Der er desuden kort til et afbræk fra hverdagen i et af de mange feriehuse ved kysten. I Varde Kommune er der flest sportshaller per indbygger i Danmark, og desuden er der fem svøm- mehaller beliggende i henholdsvis Varde, Vrenderup, Nørre Nebel, Oksbøl og Ølgod. Idræt og fritid Speedway er en stor ting i kommunen, og der er kort til både Varde Motor- sports Arena i Outrup og Granly Speedway Arena i Esbjerg.Kultur 1312
  8. 8. DANMARKS FORSVAR Varde er en garnisonskommune! Vi er hjemsted for tre garnisoner: • Hærens Sergentskole og Hærens Efterretnings- center på Varde Kaserne • Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl • Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. Garnisonerne er dermed et af Varde Kommunes største erhvervsområder. FØDEVARE Interessefællesskabet Sydvestjyske Smagsoplevelser arbejder i samarbejde med restauratører og pro- ducenter af mad og drikke på at synliggøre lokale råvarer fra hele Sydvestjylland. De afholder desuden Vadehavs Lammefestival, Krondyrfestival og Oyster Trophy Week. Derudover er der den årlige Filsø Føde- varefestival, som løber af stabelen hvert år til pinse. Henne Kirkeby Kro blev i 2016 den første danske restaurant uden for København og Aarhus til at modtage en Michelin-stjerne. LANDBRUG I Varde Kommune er landbruget et erhverv, som bidrager til kommunens økonomi og skaber mange lokale arbejdspladser. Møbelindustrien er også væsentligt repræsenteret i Varde, da både Nobia (HTH, Invita med flere) og BoConcept er beliggende i kommunen. TURISME Varde Kommune er landets næststørste turistkom- mune. Vestkystbyerne Blåvand og Henne tiltrækker hvert år mange turister, hvor især de tyske gæster er at finde. Desuden tiltrækker kommunen mange naturturister, der kommer for at nyde kommunens dyre- og planteliv. Lokale erhvervsområder Tilflytterservice er et tilbud til alle nytilflyttere og potentielle tilflyttere til Varde Kommune. Hvis I lige er flyttet til Varde Kommune eller overvejer det, så er I meget velkomne til at kontakte bosætningskoordi- nator Dorthe Lund på mobil 61 15 30 10 eller mail: dolu@varde.dk. BOSÆTNINGSKOORDINATOREN KAN BLANDT ANDET VÆRE BEHJÆLPELIG MED: • At finde job til ægtefælle. • Formidling af boliger, inklusive en guidet tur rundt i kommunen, hvor potentielle boliger kan beses. • Information om pasningstilbud, uddannelse, oplevelser, muligheder for aktivt fritidsliv, kultur og hvad der ellers rører sig i kommunen. Tilflytter- service Kun 2,6 % af arbejdsstyrken i Varde Kommune går ledige. Det er det lavest i hele Region Syddanmark. 1514
  9. 9. Bytoften 2, 6800 Varde Telefon 7994 6800 vardekommune@varde.dk www.vardekommune.dk 16

Bosætning velkommen til varde kommune

Views

Total views

1,141

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×