Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dades Obertes Noves Tecnologies I Ciutadans

738 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dades Obertes Noves Tecnologies I Ciutadans

 1. 1. Dades obertes, noves tecnologies i ciutadans Victor Castell     Barcelona, Maig 2010
 2. 2. pro bono publico pro bono publico es una associació oberta a tota la població que cerca ajudar a la promoció i difusió d'estàndards, dades i plataformes tecnològiques obertes entre les institucions públiques.
 3. 3. Som.. . <ul><ul><li>Ciutadans normals </li></ul></ul><ul><ul><li>Gent propera al món de les noves tecnologies </li></ul></ul><ul><ul><li>Oberts a qualsevol ciutadà que comparteixi els mateixos valors, que son: </li></ul></ul><ul><ul><li>Independència: Som ciutadans </li></ul></ul><ul><ul><li>Civisme: Millora de la societat </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparència: Quotes i donacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Justícia: Les dades públiques, volem que estiguin a l'abast de tothom </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia: Com a eina </li></ul></ul>
 4. 4. Objectius <ul><ul><li>Alliberament de les dades públiques per part de les administracions </li></ul></ul><ul><ul><li>Implantació d'estàndards oberts i interoperables a les administracions  </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació ciutadana als assumptes públics </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparència en la gestió pública </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar el desenvolupament d'eines que facin servir aquestes dades </li></ul></ul>
 5. 5. Línies d'actuació <ul><ul><li>Sol·licitar l'alliberament de dades </li></ul></ul><ul><ul><li>Observació dels organismes públics </li></ul></ul><ul><ul><li>Denunciar els organismes que no compleixin </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laborar amb les administracions </li></ul></ul><ul><ul><li>Informar de les formes d'accés </li></ul></ul><ul><ul><li>Definir bones practiques </li></ul></ul>
 6. 6. Iniciatives a ProBP abredatos.es 17/18 d'Abril 2010 <ul><li>L'objectiu del concurs es generar debat en torn a la necessitat que els organismes públics proporcionin les seves dades de forma accessible, per pemetre el seu ús i reutilització per part dels ciutadans. </li></ul><ul><li>Xifres: </li></ul><ul><ul><li>52 projectes presentats </li></ul></ul><ul><ul><li>29 projectes acabats </li></ul></ul>
 7. 7. Parlem de dades? Les administracions disposen de grans quantitats de dades.
 8. 8. Dades obertes? Algunes són accessibles i altres no, però en qualsevol cas, i per la pròpia naturalesa de les dades, el fet de que no estigui regulat en dificulta l'accés tant a ciutadans com a desenvolupadors. <ul><li>La no regulació i l'endarreriment de la llei de transparència deriven en: </li></ul><ul><ul><li>Dificultat per a accedir-hi </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultat per a entendre-les </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultat per a processar-les </li></ul></ul>
 9. 9. Beneficis <ul><ul><li>Beneficia la convivència </li></ul></ul><ul><ul><li>Beneficia l'economia </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet la col·laboració ciutadana </li></ul></ul><ul><ul><li>Més transparència </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentiva la millora </li></ul></ul>
 10. 10. Això ja està passant <ul><ul><li>data.gov </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obama impulsa el govern obert </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>data.gov.uk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tim Berners Lee lidera el projecte </li></ul></ul></ul><ul><li>... Espanya (i Catalunya) és dels pocs Països de la UE que encara no té regulació. </li></ul>
 11. 11. lospresus.de (Transparència)
 12. 12. monquartier.heroku.com (Convivència)
 13. 13. rodalia.info (Informen els usuaris abans que Renfe)
 14. 14. 3126euros.com (Transparència - Economía)
 15. 15. modalkombat.demimismo.com (Convivència)
 16. 16. Recomanacions Infraestructura Construir una infraestructura tecnològica oberta. Dades Tractar les dades com béns nacionals Cultura Crear una cultura de la col·laboració
 17. 17. Com? Les solucions no passen per fer grans inversions, sino per petits canvis de plantejament: Fer servir estàndards oberts (Open Office enlloc de Microsoft Office) i evitant formats no consultables per representar dades sensibles a ésser consultades (PDF i similars) Prioritzar l'actualització de les dades publicades a la xarxa Facilitar l'accés a les dades mitjançant aplicacions de comunicació (existents, no estem fent &quot;Rocket Science&quot;) Dimensionant els requeriments i ajustant-los a la necessitat real, sense sobredimensionar recursos.
 18. 18. + Info <ul><ul><li>Grup Google: http://groups.google.com/group/pro-bono-publico </li></ul></ul><ul><ul><li>probp.org </li></ul></ul><ul><ul><li>www.access-info.org </li></ul></ul><ul><ul><li>abredatos.es </li></ul></ul>
 19. 19. Estem davant d'una oportunitat Gràcies pel vostre temps. Quan vulgueu, en tornem a parlar.

×