Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’

Amb Raül Romeva, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència i Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Síntesi 46a sessió web: '‘És possible un país amb govern obert?’

  1. 1. 46a sessió web És possible un país amb govern obert? Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, i Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert. Van presentar l’acte Jordi Graells Costa, director general d’Atenció Ciutadana, i Gabriel Capilla i Vidal, director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Sala d’actes del CEJFE, 18 de gener de 2017. 197 assistents. El concepte de Govern Obert (GO) sembla una novetat, una moda, però algunes idees que se’n deriven tenen una llarga història (la transparència al mite de Giges a La República de Plató) que es materialitzen al segle XVIII, quan es dissenya l’esquema bàsic de les democràcies actuals (tribuna pública a l’Assemblea Nacional francesa al 1793, estudis de Thomas Jefferson sobre la ciutadania informada al 1789, llei de llibertat de premsa de Suècia al 1766). Vivim en societats cada cop més complexes i diverses, on la burocràcia tradicional queda curta i on la desconfiança ciutadana ha crescut a tots els països de l’OCDE (Catalunya no és aliena a aquest desgast). La crisi actual es basa en l’existència de dubtes per part de la ciutadania sobre el bon ús dels recursos públics i en la sospita que l’actuació política s’aparta de l’interès general: ja no hi ha prou amb el sufragi universal per exercir correctament la relació de representació. La societat, amb més formació i informació que mai, vol ser protagonista i actor en la presa de decisions. Els enemics del republicanisme són la demagògia, la incompetència i la immoralitat, trets que ara sovint trobem en el que s’anomena populisme. Cal recuperar la confiança en l’Administració, i per això l’estratègia de GO que aplica el Govern de la Generalitat consisteix en oferir informació i mecanismes de comunicació a la ciutadania perquè es reapropiï de l’espai públic. L’estructura del GO s’articula mitjançant la participació ciutadana, la transparència i la col·laboració publicosocial, partint de la base que sempre hi ha més intel·ligència fora que dintre i que aquesta intel·ligència s’ha d’aprofitar. Cal superar la política de PDF i anar cap a la cultura de full de càlcul, amb l’explotació de les dades obertes i els hackatons. La confiança del ciutadans cap a l’Administració (integrada a la societat, no per sobre ni a un costat), de l’Administració en si mateixa i dels ciutadans entre si és clau per resoldre conflictes, i la millor manera de fer-ho és que no hi hagi perdedors. La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern és la base de les polítiques de transparència a Catalunya, i també de la regulació dels grups d’interès (el registre dels quals el gestiona el Departament de Justícia). S’aplica no només al sector públic sinó també al sector privat quan gestiona serveis públics o bé rep subvencions. És una llei ambiciosa i radical (en el sentit que afronta l’arrel del problema). La transparència, les dades obertes i la participació són només la superfície: és imprescindible una reforma de l’Administració que impliqui un canvi cultural i organitzatiu, i també un canvi en les persones (la participació només s’aprèn participant), els processos i la tecnologia. S’ha començat a fer coses, com el portal de transparència de la Generalitat, i el suport als ens locals perquè facin els seus propis portals. El codi de conducte per als alts càrrecs estableix principis i codis de conducta ètics basats en una premissa simple: fes només allò que puguis explicar. Els projectes de la Generalitat per a 2017 es basen en una nova arquitectura del portal de dades obertes, l’obertura de dades com a norma general, l’ús d’una plataforma comuna per a la publicació de les dades, la gestió compartida de dades entre departaments i la visualització mitjançant gràfics dinàmics i interactius de la informació. És una revolució cultural, passar de la verticalitat a l’horitzontalitat: això és bo, no ens ha de fer por. Som davant d’una oportunitat única: la creació d’una nova república, amb una nova constitució, que ens ha d’aportar noves eines vitals per a l’excel·lència en la gestió. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 19 de gener de 2017

×