Successfully reported this slideshow.

Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27

1,446 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27

 1. 1. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal Les administracions públiques i la societat de la informació.L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal. Bloc 5. Tema 27
 2. 2. Administracions Públiquesi Societat de la Informació1. Les administracions públiques i la societat de la informació.2. L’administració electrònica a Catalunya.3. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius.4. Protecció de dades de caràcter personal.
 3. 3. 1.APs i Societat de la Informació
 4. 4. 1.APs i Societat de la Informació Govern electrònic?
 5. 5. 1.APs i Societat de la Informació Govern electrònic? Democràcia electrònica?
 6. 6. 1.APs i Societat de la Informació Govern electrònic? Democràcia electrònica? Administració electrònica?
 7. 7. 1.APs i Societat de la Informació Govern electrònic? Democràcia electrònica? Administració electrònica? Característiques de l’AE.
 8. 8. 1.APs i Societat de la Informació
 9. 9. 1.APs i Societat de la Informació Principis inspiradors de l’AE:
 10. 10. 1.APs i Societat de la Informació Principis inspiradors de l’AE: Simplificació administrativa.
 11. 11. 1.APs i Societat de la Informació Principis inspiradors de l’AE: Simplificació administrativa. Publicitat i transparència.
 12. 12. 1.APs i Societat de la Informació Principis inspiradors de l’AE: Simplificació administrativa. Publicitat i transparència. Participació pública.
 13. 13. 1.APs i Societat de la Informació Principis inspiradors de l’AE: Simplificació administrativa. Publicitat i transparència. Participació pública. Multicanalitat.
 14. 14. 1.APs i Societat de la Informació Principis inspiradors de l’AE: Simplificació administrativa. Publicitat i transparència. Participació pública. Multicanalitat. Accessibilitat.
 15. 15. 1.APs i Societat de la Informació Principis inspiradors de l’AE: Simplificació administrativa. Publicitat i transparència. Participació pública. Multicanalitat. Accessibilitat. Cooperació entre administracions públiques.
 16. 16. 1.APs i Societat de la Informació Principis inspiradors de l’AE: Simplificació administrativa. Publicitat i transparència. Participació pública. Multicanalitat. Accessibilitat. Cooperació entre administracions públiques. Economies d’escala.
 17. 17. 1.APs i Societat de la Informació Principis inspiradors de l’AE: Simplificació administrativa. Publicitat i transparència. Participació pública. Multicanalitat. Accessibilitat. Cooperació entre administracions públiques. Economies d’escala. Neutralitat tecnològica.
 18. 18. 1.APs i Societat de la Informació
 19. 19. 1.APs i Societat de la Informació Conceptes fonamentals:
 20. 20. 1.APs i Societat de la Informació Conceptes fonamentals: Interoperabilitat.
 21. 21. 1.APs i Societat de la Informació Conceptes fonamentals: Interoperabilitat. Signatura electrònica.
 22. 22. 1.APs i Societat de la Informació
 23. 23. 1.APs i Societat de la Informació Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics:
 24. 24. 1.APs i Societat de la Informació Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: Dret ciutadà i obligació de l’AP de garantir-lo.
 25. 25. 1.APs i Societat de la Informació Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: Dret ciutadà i obligació de l’AP de garantir-lo. Sobre qui s’aplica?
 26. 26. 1.APs i Societat de la Informació Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: Dret ciutadà i obligació de l’AP de garantir-lo. Sobre qui s’aplica? Principis generals
 27. 27. 1.APs i Societat de la Informació Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: Dret ciutadà i obligació de l’AP de garantir-lo. Sobre qui s’aplica? Principis generals “Els ciutadans podran triar en tot moment la manera de comunicar- se amb les APs, sigui o no per mitjans electrònics, exepte en aquells casos en què una norma amb rang de llei s’estableixi o infereixi la utilització d’un mitjà no electrònic. L’opció de comunicar-se per uns o altres mitjans no vincula al ciutadà, que podrà, en qualsevol moment,optar per un mitjà diferent a l’inicialment triat”.
 28. 28. 1.APs i Societat de la Informació Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: Dret ciutadà i obligació de l’AP de garantir-lo. Sobre qui s’aplica? Principis generals “Els ciutadans podran triar en tot moment la manera de comunicar- se amb les APs, sigui o no per mitjans electrònics, exepte en aquells casos en què una norma amb rang de llei s’estableixi o infereixi la utilització d’un mitjà no electrònic. L’opció de comunicar-se per uns o altres mitjans no vincula al ciutadà, que podrà, en qualsevol moment,optar per un mitjà diferent a l’inicialment triat”. 31/12/2009, sempre que ho permetin les disponibilitats pressupostàries...
 29. 29. 1.APs i Societat de la Informació
 30. 30. 1.APs i Societat de la Informació Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat:
 31. 31. 1.APs i Societat de la Informació Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat: Adaptar l’aplicació de la Llei 11/2007 a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 32. 32. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya
 33. 33. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El model català d’Administració electrònica.
 34. 34. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El model català d’Administració electrònica. Gencat.cat
 35. 35. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El model català d’Administració electrònica. Gencat.cat Localret
 36. 36. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El model català d’Administració electrònica. Gencat.cat Localret Pla Catalunya en Xarxa > Comissionat
 37. 37. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El model català d’Administració electrònica. Gencat.cat Localret Pla Catalunya en Xarxa > Comissionat Consorci AOC: CatCert, CAT365, Observatori...
 38. 38. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El model català d’Administració electrònica. Gencat.cat Localret Pla Catalunya en Xarxa > Comissionat Consorci AOC: CatCert, CAT365, Observatori... Oficina pel Desenvolupament de l’AE > Direcció General de Processos i Administració Electrònica
 39. 39. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya
 40. 40. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El projecte AOC ha passat per dues fases diferenciades:
 41. 41. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El projecte AOC ha passat per dues fases diferenciades: Primera fase (2001-2003):
 42. 42. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El projecte AOC ha passat per dues fases diferenciades: Primera fase (2001-2003): Creació del portal multicanal compartit (CAT365) per les diferents administracions públiques i pensat per simplificar la relació entre ciutadans i Administració.
 43. 43. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El projecte AOC ha passat per dues fases diferenciades: Primera fase (2001-2003): Creació del portal multicanal compartit (CAT365) per les diferents administracions públiques i pensat per simplificar la relació entre ciutadans i Administració. Segona fase (a partir de 2004):
 44. 44. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El projecte AOC ha passat per dues fases diferenciades: Primera fase (2001-2003): Creació del portal multicanal compartit (CAT365) per les diferents administracions públiques i pensat per simplificar la relació entre ciutadans i Administració. Segona fase (a partir de 2004): Canvi d’estratègia. S’abandona la idea del portal compartit i es posa èmfasi en el suport als serveis interns de les administracions públiques, per tal de donar suport als processos interadministratius.
 45. 45. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El projecte AOC ha passat per dues fases diferenciades: Primera fase (2001-2003): Creació del portal multicanal compartit (CAT365) per les diferents administracions públiques i pensat per simplificar la relació entre ciutadans i Administració. Segona fase (a partir de 2004): Canvi d’estratègia. S’abandona la idea del portal compartit i es posa èmfasi en el suport als serveis interns de les administracions públiques, per tal de donar suport als processos interadministratius. Es decideix suprimir l’empresa Serveis Públics Electrònics, SA i potenciar el paper del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
 46. 46. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya El projecte AOC ha passat per dues fases diferenciades: Primera fase (2001-2003): Creació del portal multicanal compartit (CAT365) per les diferents administracions públiques i pensat per simplificar la relació entre ciutadans i Administració. Segona fase (a partir de 2004): Canvi d’estratègia. S’abandona la idea del portal compartit i es posa èmfasi en el suport als serveis interns de les administracions públiques, per tal de donar suport als processos interadministratius. Es decideix suprimir l’empresa Serveis Públics Electrònics, SA i potenciar el paper del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Es retornen els serveis de la plataforma CAT365 cap al portal Gencat.cat s’orienta el Consorci AOC cap a projectes de gestió interna, per tal de donar suport a les administracions catalanes en el desenvolupament de processos interadministratius i de fer possible l’intercanvi d’informació entre aquestes.
 47. 47. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya
 48. 48. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Serveis AOC:
 49. 49. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Serveis AOC: e-TRAM
 50. 50. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Serveis AOC: e-TRAM e-TRAC
 51. 51. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Serveis AOC: e-TRAM e-TRAC e-NOTUM
 52. 52. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Serveis AOC: e-TRAM e-TRAC e-NOTUM Cercador
 53. 53. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Serveis AOC: e-TRAM e-TRAC e-NOTUM Cercador e-Registre
 54. 54. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Serveis AOC: e-TRAM e-TRAC e-NOTUM Cercador e-Registre T-Govern
 55. 55. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Serveis AOC: e-TRAM e-TRAC e-NOTUM Cercador e-Registre T-Govern Serveis bàsics d’identitat (IdCat, etc.)
 56. 56. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya
 57. 57. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya:
 58. 58. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya: Actuacions de tramitació > OVT.
 59. 59. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya: Actuacions de tramitació > OVT. Actuacions estratègiques: jurídiques i procedimentals.
 60. 60. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya: Actuacions de tramitació > OVT. Actuacions estratègiques: jurídiques i procedimentals. Impuls a la interoperabilitat:
 61. 61. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya: Actuacions de tramitació > OVT. Actuacions estratègiques: jurídiques i procedimentals. Impuls a la interoperabilitat: Interoperabilitat organitzativa o operativa: simplificació dels processos de tramitació, signatura de convenis de col·laboració, etc,
 62. 62. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya: Actuacions de tramitació > OVT. Actuacions estratègiques: jurídiques i procedimentals. Impuls a la interoperabilitat: Interoperabilitat organitzativa o operativa: simplificació dels processos de tramitació, signatura de convenis de col·laboració, etc, Interoperabilitat semàntica: que els diferents sistemes siguin capaços d’entendre’s.
 63. 63. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya: Actuacions de tramitació > OVT. Actuacions estratègiques: jurídiques i procedimentals. Impuls a la interoperabilitat: Interoperabilitat organitzativa o operativa: simplificació dels processos de tramitació, signatura de convenis de col·laboració, etc, Interoperabilitat semàntica: que els diferents sistemes siguin capaços d’entendre’s. Interoperabilitat tecnològica.
 64. 64. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya: Actuacions de tramitació > OVT. Actuacions estratègiques: jurídiques i procedimentals. Impuls a la interoperabilitat: Interoperabilitat organitzativa o operativa: simplificació dels processos de tramitació, signatura de convenis de col·laboració, etc, Interoperabilitat semàntica: que els diferents sistemes siguin capaços d’entendre’s. Interoperabilitat tecnològica. Construcció de la PICA.
 65. 65. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya: Actuacions de tramitació > OVT. Actuacions estratègiques: jurídiques i procedimentals. Impuls a la interoperabilitat: Interoperabilitat organitzativa o operativa: simplificació dels processos de tramitació, signatura de convenis de col·laboració, etc, Interoperabilitat semàntica: que els diferents sistemes siguin capaços d’entendre’s. Interoperabilitat tecnològica. Construcció de la PICA. Construcció de mòduls comuns: notificacions, formularis electrònics i arxiu.
 66. 66. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Generalitat de Catalunya: Actuacions de tramitació > OVT. Actuacions estratègiques: jurídiques i procedimentals. Impuls a la interoperabilitat: Interoperabilitat organitzativa o operativa: simplificació dels processos de tramitació, signatura de convenis de col·laboració, etc, Interoperabilitat semàntica: que els diferents sistemes siguin capaços d’entendre’s. Interoperabilitat tecnològica. Construcció de la PICA. Construcció de mòduls comuns: notificacions, formularis electrònics i arxiu. Millora de l’eficiència i suport als departaments.
 67. 67. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya
 68. 68. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Altres projectes:
 69. 69. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Altres projectes: e-Catalunya.
 70. 70. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Altres projectes: e-Catalunya. Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC).
 71. 71. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Altres projectes: e-Catalunya. Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC). Localret.
 72. 72. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Altres projectes: e-Catalunya. Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC). Localret. CATCert.
 73. 73. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Altres projectes: e-Catalunya. Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC). Localret. CATCert. eaCat.
 74. 74. 2.L’administracióelectrònica a Catalunya Altres projectes: e-Catalunya. Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC). Localret. CATCert. eaCat. EPOCA // ATRI
 75. 75. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius
 76. 76. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius Maquinari.
 77. 77. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius Maquinari. Programari:
 78. 78. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius Maquinari. Programari: Sistema operatiu.
 79. 79. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius Maquinari. Programari: Sistema operatiu. Aplicacions:
 80. 80. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius Maquinari. Programari: Sistema operatiu. Aplicacions: Tractament de textos.
 81. 81. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius Maquinari. Programari: Sistema operatiu. Aplicacions: Tractament de textos. Fulla de càlcul.
 82. 82. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius Maquinari. Programari: Sistema operatiu. Aplicacions: Tractament de textos. Fulla de càlcul. Base de dades.
 83. 83. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius Maquinari. Programari: Sistema operatiu. Aplicacions: Tractament de textos. Fulla de càlcul. Base de dades. Llenguatge de programació.
 84. 84. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius Maquinari. Programari: Sistema operatiu. Aplicacions: Tractament de textos. Fulla de càlcul. Base de dades. Llenguatge de programació. Programari lliure.
 85. 85. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius
 86. 86. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP:
 87. 87. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office
 88. 88. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines:
 89. 89. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines: Registres administratius.
 90. 90. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines: Registres administratius. Bases de dades.
 91. 91. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines: Registres administratius. Bases de dades. Control financer.
 92. 92. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines: Registres administratius. Bases de dades. Control financer. Inventaris.
 93. 93. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines: Registres administratius. Bases de dades. Control financer. Inventaris. Bases de dades.
 94. 94. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines: Registres administratius. Bases de dades. Control financer. Inventaris. Bases de dades. Gestió de recursos humanes.
 95. 95. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines: Registres administratius. Bases de dades. Control financer. Inventaris. Bases de dades. Gestió de recursos humanes. Etc.
 96. 96. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines: Registres administratius. Bases de dades. Control financer. Inventaris. Bases de dades. Gestió de recursos humanes. Etc. Correu electrònic.
 97. 97. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius La informàtica a l’AP: Front office / back office Automatització d’oficines: Registres administratius. Bases de dades. Control financer. Inventaris. Bases de dades. Gestió de recursos humanes. Etc. Correu electrònic. Internet.
 98. 98. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius
 99. 99. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius ACTIC:
 100. 100. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius ACTIC: Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
 101. 101. 3.La informàtica com a eina de suport en els processos administratius ACTIC: Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Competència digital: coneixements, habilitats i actituds desplegades en situacions reals.
 102. 102. 4.Protecció de dadesde caràcter personal
 103. 103. 4.Protecció de dadesde caràcter personalArt 18 CE: dret a l’honor, la intimitat personal ifamiliar i la pròpia imatge com a dretsfonamentals de la persona.
 104. 104. 4.Protecció de dadesde caràcter personalArt 18 CE: dret a l’honor, la intimitat personal ifamiliar i la pròpia imatge com a dretsfonamentals de la persona.Proliferació de bases de dades queemmagatzemen informació de caire personal idesenvolupament de les TIC que fan més fàcill’intercanvi de dades i informació.
 105. 105. 4.Protecció de dadesde caràcter personalArt 18 CE: dret a l’honor, la intimitat personal ifamiliar i la pròpia imatge com a dretsfonamentals de la persona.Proliferació de bases de dades queemmagatzemen informació de caire personal idesenvolupament de les TIC que fan més fàcill’intercanvi de dades i informació.Recomanació: termes pàgines 37 i 38.
 106. 106. 4.Protecció de dadesde caràcter personal
 107. 107. 4.Protecció de dadesde caràcter personalLO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 108. 108. 4.Protecció de dadesde caràcter personalLO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Objectiu: la garantia i protecció, pel que fa al tractament de les dadespersonals, de les llibertats públiques i els drets fonamentals de les personesfísiques i, especialment, del seu honor i intimitat personal i familiar.
 109. 109. 4.Protecció de dadesde caràcter personalLO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Objectiu: la garantia i protecció, pel que fa al tractament de les dadespersonals, de les llibertats públiques i els drets fonamentals de les personesfísiques i, especialment, del seu honor i intimitat personal i familiar.Àmbit d’aplicació: dades personals registrades en suport físic, que les facisusceptibles de tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior per partdel sector públic o privat, en els tres casos següents:
 110. 110. 4.Protecció de dadesde caràcter personalLO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Objectiu: la garantia i protecció, pel que fa al tractament de les dadespersonals, de les llibertats públiques i els drets fonamentals de les personesfísiques i, especialment, del seu honor i intimitat personal i familiar.Àmbit d’aplicació: dades personals registrades en suport físic, que les facisusceptibles de tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior per partdel sector públic o privat, en els tres casos següents: Quan el tractament s’efectuï en territori espanyol.
 111. 111. 4.Protecció de dadesde caràcter personalLO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Objectiu: la garantia i protecció, pel que fa al tractament de les dadespersonals, de les llibertats públiques i els drets fonamentals de les personesfísiques i, especialment, del seu honor i intimitat personal i familiar.Àmbit d’aplicació: dades personals registrades en suport físic, que les facisusceptibles de tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior per partdel sector públic o privat, en els tres casos següents: Quan el tractament s’efectuï en territori espanyol. Quan al responsable del tractament li sigui aplicable la legislació espanyola, encara que no estigui establert en territori espanyol.
 112. 112. 4.Protecció de dadesde caràcter personalLO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Objectiu: la garantia i protecció, pel que fa al tractament de les dadespersonals, de les llibertats públiques i els drets fonamentals de les personesfísiques i, especialment, del seu honor i intimitat personal i familiar.Àmbit d’aplicació: dades personals registrades en suport físic, que les facisusceptibles de tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior per partdel sector públic o privat, en els tres casos següents: Quan el tractament s’efectuï en territori espanyol. Quan al responsable del tractament li sigui aplicable la legislació espanyola, encara que no estigui establert en territori espanyol. Quan el responsable del tractament utilitzi mitjans situats en territori espanyol, encara que no estigui establert al territori de la Unió Europea.
 113. 113. 4.Protecció de dadesde caràcter personal
 114. 114. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics:
 115. 115. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics: Qualitat de les dades:
 116. 116. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics: Qualitat de les dades: Les DCP només es podran recollir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’han obtingut. Hauran de ser exactes i s’hauran de posar al dia. Hauran de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
 117. 117. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics: Qualitat de les dades: Les DCP només es podran recollir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’han obtingut. Hauran de ser exactes i s’hauran de posar al dia. Hauran de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Les DCP han de ser emmagatzemades de manera que permetin l’accés i prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits.
 118. 118. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics: Qualitat de les dades: Les DCP només es podran recollir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’han obtingut. Hauran de ser exactes i s’hauran de posar al dia. Hauran de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Les DCP han de ser emmagatzemades de manera que permetin l’accés i prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits. Dret d’informació en la recollida de dades:
 119. 119. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics: Qualitat de les dades: Les DCP només es podran recollir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’han obtingut. Hauran de ser exactes i s’hauran de posar al dia. Hauran de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Les DCP han de ser emmagatzemades de manera que permetin l’accés i prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits. Dret d’informació en la recollida de dades: Els interessats als quals se sol·licitin dades personals han de ser informats prèviament de manera expressa, precisa i inequívoca de l’existència d’un fitxer o un tractament de dades, de la seva finalitat i dels destinataris de la informació i de les característiques de les dades, el fitxer o el procés en qüestió.
 120. 120. 4.Protecció de dadesde caràcter personal
 121. 121. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (2):
 122. 122. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (2): Consentiment de l’afectat:
 123. 123. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (2): Consentiment de l’afectat: El tractament de DCP requereix el consentiment inequívoc de la persona afectada, llevat que la Llei disposi una altra cosa. Específicament, la Llei preveu que no cal el consentiment en els casos següents:
 124. 124. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (2): Consentiment de l’afectat: El tractament de DCP requereix el consentiment inequívoc de la persona afectada, llevat que la Llei disposi una altra cosa. Específicament, la Llei preveu que no cal el consentiment en els casos següents: Quan les dades siguin recollides per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.
 125. 125. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (2): Consentiment de l’afectat: El tractament de DCP requereix el consentiment inequívoc de la persona afectada, llevat que la Llei disposi una altra cosa. Específicament, la Llei preveu que no cal el consentiment en els casos següents: Quan les dades siguin recollides per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències. Quan es refereixin a les parts d’un contracte o precontracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i siguin necessàries per al seu manteniment o compliment.
 126. 126. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (2): Consentiment de l’afectat: El tractament de DCP requereix el consentiment inequívoc de la persona afectada, llevat que la Llei disposi una altra cosa. Específicament, la Llei preveu que no cal el consentiment en els casos següents: Quan les dades siguin recollides per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències. Quan es refereixin a les parts d’un contracte o precontracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i siguin necessàries per al seu manteniment o compliment. Quan el tractament de les dades tingui com a finalitat protegir un interès vital de l’interessat.
 127. 127. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (2): Consentiment de l’afectat: El tractament de DCP requereix el consentiment inequívoc de la persona afectada, llevat que la Llei disposi una altra cosa. Específicament, la Llei preveu que no cal el consentiment en els casos següents: Quan les dades siguin recollides per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències. Quan es refereixin a les parts d’un contracte o precontracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i siguin necessàries per al seu manteniment o compliment. Quan el tractament de les dades tingui com a finalitat protegir un interès vital de l’interessat. Quan les dades figurin en fonts accessibles al públic i el seu tractament sigui necessari per a la satisfacció de l’interès legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel del tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat.
 128. 128. 4.Protecció de dadesde caràcter personal
 129. 129. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (3):
 130. 130. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (3): Dades especialment protegides:
 131. 131. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (3): Dades especialment protegides: Les DCP referides a la ideologia, afiliació sindical, religió o creences només podran ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat. Les dades relatives a l’origen racial, la salut i la vida sexual només podran ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament.
 132. 132. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (3): Dades especialment protegides: Les DCP referides a la ideologia, afiliació sindical, religió o creences només podran ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat. Les dades relatives a l’origen racial, la salut i la vida sexual només podran ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament. Dades relatives a la salut:
 133. 133. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (3): Dades especialment protegides: Les DCP referides a la ideologia, afiliació sindical, religió o creences només podran ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat. Les dades relatives a l’origen racial, la salut i la vida sexual només podran ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament. Dades relatives a la salut: Les institucions i els centres sanitaris de caràcter públic i privat, així com els professionals corresponents, podran procedir al tractament de les dades de caràcter personal relatives a la salut de les persones que requereixin els seus serveis, d’acord amb el que disposa la legislació autonòmica i estatal sobre salut.
 134. 134. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (3): Dades especialment protegides: Les DCP referides a la ideologia, afiliació sindical, religió o creences només podran ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat. Les dades relatives a l’origen racial, la salut i la vida sexual només podran ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament. Dades relatives a la salut: Les institucions i els centres sanitaris de caràcter públic i privat, així com els professionals corresponents, podran procedir al tractament de les dades de caràcter personal relatives a la salut de les persones que requereixin els seus serveis, d’acord amb el que disposa la legislació autonòmica i estatal sobre salut. Seguretat de les dades:
 135. 135. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (3): Dades especialment protegides: Les DCP referides a la ideologia, afiliació sindical, religió o creences només podran ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat. Les dades relatives a l’origen racial, la salut i la vida sexual només podran ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament. Dades relatives a la salut: Les institucions i els centres sanitaris de caràcter públic i privat, així com els professionals corresponents, podran procedir al tractament de les dades de caràcter personal relatives a la salut de les persones que requereixin els seus serveis, d’acord amb el que disposa la legislació autonòmica i estatal sobre salut. Seguretat de les dades: El responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures que garanteixin la seguretat de les DCP i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i el nivell de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.
 136. 136. 4.Protecció de dadesde caràcter personal
 137. 137. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (4):
 138. 138. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (4): Deure de secret:
 139. 139. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (4): Deure de secret: El responsable del fitxer i aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les DCP estan obligats al secret professional, pel que fa a aquestes dades, i al deure de guardar- les. Aquestes obligacions persistiran fins i tot una vegada hagi finalitzat la relació amb el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable d’aquest.
 140. 140. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (4): Deure de secret: El responsable del fitxer i aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les DCP estan obligats al secret professional, pel que fa a aquestes dades, i al deure de guardar- les. Aquestes obligacions persistiran fins i tot una vegada hagi finalitzat la relació amb el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable d’aquest. Comunicació de les dades:
 141. 141. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (4): Deure de secret: El responsable del fitxer i aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les DCP estan obligats al secret professional, pel que fa a aquestes dades, i al deure de guardar- les. Aquestes obligacions persistiran fins i tot una vegada hagi finalitzat la relació amb el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable d’aquest. Comunicació de les dades: Les dades personals objecte de tractament únicament podran ser comunicades a un tercer per tal de garantir el compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari, amb el consentiment previ de l’interessat.
 142. 142. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (4): Deure de secret: El responsable del fitxer i aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les DCP estan obligats al secret professional, pel que fa a aquestes dades, i al deure de guardar- les. Aquestes obligacions persistiran fins i tot una vegada hagi finalitzat la relació amb el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable d’aquest. Comunicació de les dades: Les dades personals objecte de tractament únicament podran ser comunicades a un tercer per tal de garantir el compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari, amb el consentiment previ de l’interessat. Casos en què el consentiment no serà necessari.
 143. 143. 4.Protecció de dadesde caràcter personal
 144. 144. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (5):
 145. 145. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (5): Accés a les dades per part de tercers:
 146. 146. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (5): Accés a les dades per part de tercers: L’accés d’un tercer a les dades no es considerarà comunicació quan aquest sigui necessari per prestar un servei al responsable del tractament.
 147. 147. 4.Protecció de dadesde caràcter personalPrincipis bàsics (5): Accés a les dades per part de tercers: L’accés d’un tercer a les dades no es considerarà comunicació quan aquest sigui necessari per prestar un servei al responsable del tractament. El tractament de dades per part de tercers s’haurà de regular en un contracte on s’especificaran les condicions del tractament, les responsabilitats de l’encarregat del tractament i les mesures de seguretat que preveu la Llei. Així mateix, es preveu que una vegada exhaurida la relació contractual, les dades hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament.
 148. 148. 4.Protecció de dadesde caràcter personal
 149. 149. 4.Protecció de dadesde caràcter personalDrets dels ciutadans:
 150. 150. 4.Protecció de dadesde caràcter personalDrets dels ciutadans: Dret de ser informat.
 151. 151. 4.Protecció de dadesde caràcter personalDrets dels ciutadans: Dret de ser informat. Dret de consulta al Registre de Protecció de Dades.
 152. 152. 4.Protecció de dadesde caràcter personalDrets dels ciutadans: Dret de ser informat. Dret de consulta al Registre de Protecció de Dades. Dret d’accés.
 153. 153. 4.Protecció de dadesde caràcter personalDrets dels ciutadans: Dret de ser informat. Dret de consulta al Registre de Protecció de Dades. Dret d’accés. Drets de rectificació i cancel·lació.
 154. 154. 4.Protecció de dadesde caràcter personalDrets dels ciutadans: Dret de ser informat. Dret de consulta al Registre de Protecció de Dades. Dret d’accés. Drets de rectificació i cancel·lació. Dret d’oposició.
 155. 155. 4.Protecció de dadesde caràcter personalDrets dels ciutadans: Dret de ser informat. Dret de consulta al Registre de Protecció de Dades. Dret d’accés. Drets de rectificació i cancel·lació. Dret d’oposició. Dret d’indemnització.
 156. 156. 4.Protecció de dadesde caràcter personal
 157. 157. 4.Protecció de dadesde caràcter personalOrganismes responsables de la protecció dedades:
 158. 158. 4.Protecció de dadesde caràcter personalOrganismes responsables de la protecció dedades: Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 159. 159. 4.Protecció de dadesde caràcter personalOrganismes responsables de la protecció dedades: Agència Espanyola de Protecció de Dades. Agència Catalana de Protecció de Dades.
 160. 160. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal Les administracions públiques i la societat de la informació.L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal. Bloc 5. Tema 27

×