Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació assignatura informà 1er eso

304 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació assignatura informà 1er eso

 1. 1. Presentació assignatura SERVEIS D’INTERNET 1r ESO
 2. 2. Benvinguts i Benvingudes!!
 3. 3. Què anem a fer avui? Presentar-se Conèixer:  Objectius  Què aprendrem  Materials de l’assignatura  Com anem a treballar?  Com anem a avaluar  Normes a l’aula d’informàtica  Distribució a l’aula  Consultes i atenció
 4. 4. PROFESSORA: VicenE-mail : vhernandez@florida-uni.esDespatx: Edifici E (secundària), 2a planta, Dept. Informàtica-Socials
 5. 5. Objectius... Conèixer i saber utilitzar els recursos que ens proporcionen les noves tecnologies. La utilització de les TIC en altres àrees i matèries (projecte interdisciplinar)
 6. 6. Què aprendrem … Introducció a Internet i la comunicació electrònica. World Wide Web. La navegació electrònica. Plataforma Florida Campus. El correu electrònic, personalització i ús. Informàtica bàsica.
 7. 7. Què aprendrem … Comunicació interpersonal en grups (xarxes socials, xats, fòrums,...). Tractament d’imatge digital. Emmagatzemament virtual. Presentacions digitals. Documents compartits on-line. Crear i gestionar pàgines web.
 8. 8. Materials Materials elaborats pel departament d’Informàtica. Bloc de l’assignatura. Usuari i contrasenya
 9. 9. Com anem a treballar?... De forma pràctica, utilitzant l’ordinador i les diferents ferramentes i recursos web De forma col·laborativa De forma cooperativa De forma dinàmica
 10. 10. Com anem a avaluar...  Activitats a classe (important el treball a l’aula)  Regularitat del treball a classe  Actitud a l’aula  Treballs individuals o de grup  Proves pràctiques
 11. 11. Normes de l’aula d’informàtica
 12. 12. Normes de l’aula d’informàtica Utilitzar sempre el nom d’usuari i la contrasenya de cadascú Respectar el treball dels demés No menjar ni beure a l’aula. Utilitzar les papereres evitant deixar papers damunt la taula o tirar-los a terra. No ratllar les taules ni els ordinadors.
 13. 13. Normes de l’aula d’informàtica No està permès instal·lar cap aplicació en els ordinadors, modificar o canviar components del mateix ni connectar altres elements sense consultar-ho abans. No està permès canviar cap ratolí o teclat de lloc, ni desconnectar-los per cap motiu. Davant qualsevol necesitat, la professora ha de ser informada per avaluar la posibilitat i necesitat real d’aquesta acció.
 14. 14. Normes de l’aula d’informàtica Als canvis de classe, hi ha que:  Tancar sessió (Mai apagarem els ordinadors!)  Deixar la cadira al seu lloc  Tindre cura de no desconnectar cap cable amb la motxilla al eixir  Si hi ha gent dins de l’aula, esperarem a la porta fins que tothom estiga fora.
 15. 15. Normes de l’aula d’informàtica A última hora, abans d’abandonar l’aula deixar:  La cadira al seu lloc  L’ordinador (incloent el monitor) apagat, seguint el procediment adequat per a fer-ho  El teclat a la seua ubicació normal
 16. 16. Normes de l’aula d’informàtica Lincompliment daquestes normes serà sancionat. Depenent de la gravetat de la falta les sancions seran: observació al pastas, expulsió de classe, i a més, la nota de classe es veurà afectada a la baixa.
 17. 17. Distribució a l’aula A l’aula d’informàtica, la distribució que seguirem serà distinta a la que teniu a l’aula tutoria per les característiques d’aquesta. Sempre estarem al mateix PC i amb el mateix company (si tot funciona bé) No ens canviarem de lloc o de company sense parlar amb la professora abans! Totes aquestes mesures ens ajudaran a gestionar millor l’aula i disminuir les incidències per a que tot vaja bé.
 18. 18. Horari d’atenció i consultes Dimarts de 15.30h a 16.30h. Departament de Socials -Informàtica. Sempre haureu d’avisar abans de vindre a l’horari d’atenció Si a algú li resulta impossible vindre en aquest horari, es pot tractar de canviar a altra hora o dia.
 19. 19. Dubtes i preguntes Abans d’acabar amb la presentació de l’assignatura, teniu cap dubte??

×