Aulavirtual Iesm

641 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aulavirtual Iesm

  1. 1. APRENDRE I ENSENYAR AMB LES TIC <ul><li>Opinió personal des de la vivència a l’aula sobre: </li></ul><ul><li>Gestió global de la docència amb aula virtual (MOODLE). </li></ul><ul><li>Altres possibilitats docents de les aules virtuals. </li></ul>IES MONTSACOPA
  2. 2. GESTIÓ GLOBAL DE LA DOCÈNCIA AMB MOODLE <ul><li>Visitem l’aula virtual de 2n d’ESO de l’assignatura de TECNOLOGIA : </li></ul><ul><li>http :// phobos.xtec.cat / wjacquet / moodle </li></ul><ul><li>Amb rol de professor: </li></ul><ul><li>Mostrar les diferents unitats didàctiques. </li></ul><ul><li>Mostrar les qualificacions. </li></ul><ul><li>Mostrar alguna activitat d’un alumne/a a l’atzar. </li></ul>Aprendre i ensenyar amb les TIC. SESSIÓ 10. IES MONTSACOPA
  3. 3. GESTIÓ GLOBAL DE LA DOCÈNCIA AMB MOODLE IES MONTSACOPA Aprendre i ensenyar amb les TIC. SESSIÓ 10. <ul><li>Avantatges: </li></ul><ul><li>Motivació de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Canals de comunicació addicionals. </li></ul><ul><li>Alfabetització en l’ús de les TIC. </li></ul><ul><li>Ordre, varietat i netedat dels continguts. </li></ul><ul><li>Autoavaluació i autocorrecció contínua i quasi immediata. </li></ul><ul><li>Cada alumne/a treballa al seu ritme. </li></ul><ul><li>L’alumnat accepta la repetició de feines. </li></ul><ul><li>Facilita l’atenció a la diversitat perquè permet atenció individualitzada. </li></ul><ul><li>Augmenta el valor del llibre de text. </li></ul><ul><li>Unificació de feines pels diferents grups. </li></ul><ul><li>Igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat i augment de l’autoestima. </li></ul><ul><li>Disponibilitat i flexibilitat de la informació. </li></ul><ul><li>Facilita el compliment de les programacions. </li></ul><ul><li>L’aula cap a casa i des de casa. Les famílies poden seguir el procés d’aprenentatge dels seus fills/es. </li></ul><ul><li>Disposició quasi immediata de les qualificacions de l’alumne. </li></ul><ul><li>Aprofitament de la sessió en cas de guàrdia. </li></ul><ul><li>Estalvi de paper. </li></ul>
  4. 4. GESTIÓ GLOBAL DE LA DOCÈNCIA AMB MOODLE IES MONTSACOPA Aprendre i ensenyar amb les TIC. SESSIÓ 10. <ul><li>Desavantatges: </li></ul><ul><li>L’adequació, preparació i actualitzacions del servidor requereix de grans esforços en infraestructura informàtica. </li></ul><ul><li>Dependència de l’ocupació d’alguna aula d’Informàtica amb connexió a Internet. </li></ul><ul><li>Necessitat d’un PC per alumne/a. </li></ul><ul><li>Possibles problemes tècnics imprevistos amb l’equipament (maquinari-programari). </li></ul><ul><li>Alt esforç inicial del professor en dotar de continguts l’aula virtual. </li></ul><ul><li>Incertesa vers els possibles canvis informàtics (evolució trepidant de les tecnologies). </li></ul><ul><li>Supressió quasi total de la classe magistral. </li></ul><ul><li>L’alumne/a es cansa molt. </li></ul>
  5. 5. ALTRES POSSIBILITATS DOCENTS DE LES AULES VIRTUALS <ul><li>Competències Bàsiques. </li></ul><ul><li>( http:// phobos.xtec.cat / wjacquet / moodle / course / view.php ? id =11 ) </li></ul><ul><li>Aules d’Acollida, Aules Obertes i UECs. </li></ul><ul><li>Suport a les Tutories. </li></ul><ul><li>Suport a la lectura. </li></ul><ul><li>( http://iesnx.xtec.cat:8280/course/view.php?id=99 ) </li></ul>IES MONTSACOPA Aprendre i ensenyar amb les TIC. SESSIÓ 10.

×