Seminari Economia Cooperativa

1,008 views

Published on

Seminari economia cooperativa [Sabadell 22-06-2011]

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,008
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
207
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminari Economia Cooperativa

 1. 1. Projecte Innovació Cooperativa Empreses d’Economia Cooperativa Sabadell - 22 Juny 2011 Innovació Cooperativa
 2. 2. Empresa Cooperativa Societat Laboral Innovació Cooperativa
 3. 3. L’Empresa Cooperativa Innovació Cooperativa
 4. 4. Ara_Coop - Visió ARA_COOP, SCCL LA COOPERATIVA QUE PROMOU LA CREACIÓ DE NOVES COOPERATIVES“El referent en creació de cooperatives a Catalunya” Innovació Cooperativa
 5. 5. Ara_Coop en el moviment cooperatiu Àmbit públic Constitució Esp. – Estatut Cat. – Llei Parlament Cat. Dir. Gral. Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom Consell Superior de la Cooperació Confederació de Cooperatives de Catalunya Àmbit privat Federacions de cooperatives Aposta Fundació Seira Ara_Coop Altres COOPERATIVES Innovació Cooperativa
 6. 6. 5 anys d’Ara_Coop Ara_Coop en quatre xifresMés de 900 projectes d’emprenedoria atesos160 cooperatives creades amb suport d’Ara_CoopContacte amb 400 agents públics i privatsUn terç de les cooperatives creades a Catalunya (2009, 2010) Innovació Cooperativa
 7. 7. Ara_Coop al servei de l’emprenedoria col·lectiva Sessions de formació i Orientació i assessorament acompanyament en cooperatiu el procés de constitució de l’empresa Espai Llavor PERSONA EMPRENEDORA Per a Projectes singulars, Servei de assessorament mentoria a la cooperatiu a nova empresa mida cooperativa Accés a les entitats del moviment cooperatiu, formació, finançament Innovació Cooperativa
 8. 8. Projecte empresarial (cooperatiu) viableAbans de crear l’empresa cooperativa... – Madurar l’idea de negoci – Treball d’equip amb qui ens pensem ajuntar EQUIP MOTOR – Elaborar un pla d’empresa VIABILITAT Innovació Cooperativa
 9. 9. Projecte empresarial (cooperatiu) viableAbans de crear l’empresa cooperativa... – Madurar l’idea de negoci Idea negoci Perfil ens pensem ajuntar Pla d’Empresa – Treball d’equip amb qui emprenedor EQUIP MOTOR – Elaborar un pla d’empresa VIABILITAT Cultura mínima cooperativa Projecte empresarial cooperatiu viable Innovació Cooperativa
 10. 10. Projecte empresarial (cooperatiu) viable Pla d’empresa: utilitat interna i externa Anàlisi de la viabilitat Identificació d’elements per a la viabilitat Innovació Cooperativa
 11. 11. Explotació de l’activitat econòmica• “Sense closca” empresari/a individual, sense K IRPF – No hi ha separació entre patrimoni empresarial i particular – Responsabilitat il·limitada • “Autònom” o SCP• “Amb closca” societat, K mínim (responsabilitat limitada) Imp. Societats – Societats de capital • Societat Mercantil: SL, SA • Societat Laboral SLL, SAL – Societat Cooperativa Innovació Cooperativa
 12. 12. Explotació de l’activitat econòmica• Societats mercantils Factor fonamental: el capital Accions, participacions % poder de decisió % repartiment resultats• Societats cooperatives Factor fonamental: el soci/a (el capital = instrument) Activitat cooperativitzada (treball, consum, serveis,...) 1 persona, 1 vot Repartiment resultats segons activitat cooperativitzada Innovació Cooperativa
 13. 13. El model d’empresa cooperativa Forma jurídica... ... al servei del projecte (vestit a mida) ... més idònia per a projectes col·lectius Model d’empresa innovadora basada en les persones, potencia: Implicació, Participació Formació, Informació Cooperació Interès col·lectiu Innovació Cooperativa
 14. 14. El model d’empresa cooperativa• Per crear una cooperativa... – Mínim de 3 socis – Dipositar mínim 3.000 € de capital social – Tràmits inicials de constitució formal específics• Fons obligatoris – Fons de Reserva Obligatori (30%) – Fons d’Educació i Promoció Cooperativa (10%)• Incorporació de nous socis/es• Cooperativa de treball associat: ràtios entre socis/es – treballadors/es Innovació Cooperativa
 15. 15. Classes i Tipus de cooperativesQualsevol activitat econòmica es pot articular en forma d’empresa cooperativa Activitat empresarial posada en marxa en comú per persones emprenedores prestant el seu treball: cooperativa de treball associat, ensenyament (mestres), sanitàries (personal sanitari) Empreses formades per 3 persones físiques que presten el seu treball per a produir béns o prestar serveis www.trevol.com Innovació Cooperativa
 16. 16. Classes i Tipus de cooperatives Projectes de cooperació entre diferents empreses/ empresaris: cooperatives de serveis, de transportistes, agràries o marítimes Associen persones físiques o jurídiques titulars de negocis per compte propi, amb l’objectiu demprendre activitats i operacions que millorin les seves explotacions www.cpv-vic.com Innovació Cooperativa
 17. 17. Classes i Tipus de cooperatives Activitats de consum, ús, compra i aprovisionament impulsades per grups de persones: cooperatives de consumidors i usuaris, habitatge, ensenyament (pares i mares), crèdit, assegurances o sanitàries (usuaris) Agrupació de persones, amb l’objectiu de lliurar béns o prestar serveis per al consum directe dels socis o les seves famílies. En cas d’habitatges, l’objecte és procurar a preu de cost habitatges als seus socis, organitzant-ne l’administració i la conservació www.coopgerminal.coop Innovació Cooperativa
 18. 18. Classes i Tipus de cooperatives Diverses finalitats i activitats unificades en una sola cooperativa de primer grau, generalment activitats de prestació de treball i de consumidors i usuaris: cooperatives mixtes Les diverses activitats han de tenir les característiques i complir les obligacions essencials de les cooperatives de les classes corresponents www.abacus.coop Innovació Cooperativa
 19. 19. Classes i Tipus de cooperatives Activitats de cooperació empresarial entre empreses i cooperatives, o cooperatives: cooperatives de segon grau, grups cooperatius o convenis d’intercooperació Cooperatives de segon grau: agrupació d’un mínim de 2 empreses, una d’elles cooperativa, amb l’objecte de completar, reforçar o coordinar activitats de les empreses membres www.cultura03.cat Innovació Cooperativa
 20. 20. Classes i Tipus de cooperatives Activitats de caràcter social o atenció a les persones: cooperatives d’iniciativa social sense afany de lucre Prestació de serveis assistencials i/o inserció social plena, atenció a col·lectius amb risc d’exclusió o de necessitats no cobertes www.fageda.com Innovació Cooperativa
 21. 21. Principis cooperatiusPrincipis declarats per l’ACI (Aliança CooperativaInternacional)o Adhesió voluntària i oberta - Alta de socis/es - Baixa de socis/es - Soci/a excedent - Soci/a col·laborador/a Innovació Cooperativa
 22. 22. Principis cooperatiuso Gestió democràtica - L’Assemblea - El Consell Rector - L’Interventor de Comptes Innovació Cooperativa
 23. 23. Principis cooperatiuso Participació econòmica dels socis/es -Capital Social - Aportacions al Capital - Resultats Innovació Cooperativa
 24. 24. Principis cooperatiuso Autonomia i Independènciao Educació, formació i informacióo Cooperació entre cooperativeso Interès per la comunitat Innovació Cooperativa
 25. 25. Principals avantatges de la cooperativa1. Empresa participativa i democràtica• Els/les socis/es participen de: - La propietat de l’empresa (estabilitat treball) - La gestió (estratègica / operativa) - Els resultats (positius i/o negatius)• Confluència de rols: - Dualitat del soci/a: treballador/a i empresari/a - Doble eficàcia professional i societària MOTIVACIÓ - Suma de persones = suma de recursos i capacitats SINÈRGIA Innovació Cooperativa
 26. 26. Principals avantatges de la cooperativa2. Ampli marc d’autoregulació dels socis/es • L’alta i baixa del socis és senzilla i àgil • El marc de presa de decisions i autoregulació es ampli Cooperatives de treball associat: • La relació dels socis/es no és laboral, sinó societària • Flexibilitat en l’organització del treball: llibertat per fixar calendari laboral, horaris, retribucions, vacances, excedències, etc Innovació Cooperativa
 27. 27. Principals avantatges de la cooperativa3. Compartim responsabilitats, excedents, habilitats, riscos • La responsabilitat de l’empresa no recau sobre la figura d’un administrador, sinó del Consell Rector que és escollit per l’Assemblea i es va renovant (màx. cada 5 anys) • Els beneficis, com també les pèrdues, es comparteixen entre els socis/es • Les habilitats de cadascú complementen amb les dels altres • La responsabilitat econòmica del soci es limita a les seves aportacions al capital social, compartint el risc amb la resta de socis (més protecció respecte l’autònom) Innovació Cooperativa
 28. 28. Principals avantatges de la cooperativa4. Permet triar règim de la Seguretat Social Escollir entre el Règim General i el Règim Especial d’Autònoms: • Es pot escollir el Règim que s’ajusti més a les necessitats dels socis/es • Es pot modificar després de 5 anys • Igual per a totes les persones sòcies • Els treballadors/es contractats: al Règim General Innovació Cooperativa
 29. 29. Principals avantatges de la cooperativa5. Bonificacions fiscals La cooperativa és un tipus de societat amb avantatges fiscals especials, donat que promou l’estabilitat de l’empresa amb la creació de reserves pròpies i l’ocupació de qualitat a partir de la incorporació de socis/es Els principals avantatges fiscals són: • Impost de Societats: fins al 10% per a cooperatives especialment protegides (treball associat, agràries, marítimes, consumidors i usuaris). Base imposable minorada per reserves. • ITP – AJD (constitució, subscripció d’un préstec, ampliació de capital, adquisició de béns, etc.): exempt Innovació Cooperativa
 30. 30. Principals avantatges de la cooperativa6. Finançament i ajuts específics Programa de subvencions específics de la Generalitat de Catalunya destinats a les cooperatives. Convocatòria anual. - Subvenció directe per a l’incorporació de socis/es -Ajuts per les inversions, contractacions i assessoraments externs Finançament Cooperatiu: Fundació SEIRA, Oinarri, SICoop, Coop57, FIARE, Triodos Bank, Eurecos, ASCA, ICF, Avalis Innovació Cooperativa
 31. 31. Principals avantatges de la cooperativa7. Registre propi i tràmits de constitució gratuïts Les cooperatives no s’han d’inscriure al Registre Mercantil, sinó que tenen el seu propi Registre de Cooperatives que depèn de la Generalitat Els avantatges que suposa són: • Proximitat: existeixen delegacions del Registre de Cooperatives a totes les capitals de província (Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida) i a Terres de l’Ebre (Tortosa). • Gratuïtat dels tràmits amb el Registre i gratuïtat de l’ITP-AJD en la constitució • 50% bonificació aranzels notarials Innovació Cooperativa
 32. 32. Principals avantatges de la cooperativa8. Permet capitalitzar el 100% de la prestació d’atur Possibilitat de rebre en un pagament únic l’import de la prestació de l’atur per la creació d’una cooperativa • Finançament per posada en marxa del negoci • Es pot capitalitzar fins al 100% de tot l’atur a què es tingui dret • Dóna dret a ajuts complementaris: subvenció d’abonament de les quotes de la Seguretat Social (100% quota obrera o 50% autònoms) Innovació Cooperativa
 33. 33. Principals avantatges de la cooperativa9. Suport de l’entorn – Moviment cooperatiu Les cooperatives s’organitzen en federacions segons la branca (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya...) • Plataformes representatives del sector, interlocució davant l’administració • Presten serveis a les cooperatives, espai de participació, cooperació i intercanvi • Sectorials (Iniciativa Social, Transportistes...) • Altres entitats de suport: finançament, escola de formació cooperativa, impuls a la creació i promoció de noves cooperatives • Connexió i lligams a nivell internacional Innovació Cooperativa
 34. 34. Principals avantatges de la cooperativa10. Persones immigrades –Emprendre per compte propi • Permet emprendre amb el permís de treball general, en contra del que passa amb autònoms o societats mercantils, que necessiten el permís de treball per compte propi (buit legal) • Cultura cooperativa arrelada en col·lectiu immigrant, ja sigui perquè formi part de la cultura del país d’origen, o pels vincles sòlids establerts amb la comunitat resident, i que poden facilitar emprendre un projecte de base col·lectiva Innovació Cooperativa
 35. 35. Procés de constitució de la cooperativa Viabilitat Sol·licitud Celebració Redacció empresarial certificació de dels estatuts de la denominació l’assemblea socials cooperativa social constituent Aportacions Escriptura Sol·licitud de Liquidació inicials i pública de CIF obertura ITP i AJD constitució provisional CCC Sol·licitud Declaració Alta a la Inscripció al alta activitat Seguretat Altres tràmits Registre de (IAE) + CIF Social Cooperatives definitiu Innovació Cooperativa
 36. 36. Procés de constitució de la cooperativaTràmits i documents de constitució cooperativa• www.gencat.cat Departament d’Empresa i Ocupació Economia Cooperativa Com constituir una cooperativa? Constitució de cooperatives Tràmits per crear una cooperativa• www.aracoop.coop Recursos “Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa” Innovació Cooperativa
 37. 37. Procés de constitució de la cooperativaConstitució ràpida - Coop ExpressAgilitza en 48h els tràmits amb el Registre de Cooperatives- Denominació social- Inscripció de la nova societat al Registre Model d’estatuts estandarditzats i acotats Innovació Cooperativa
 38. 38. Moltes Gràcies!!!Més informació: www.aracoop.coop 93 318 81 62 info@aracoop.coop Innovació Cooperativa
 39. 39. La Societat Laboral Innovació Cooperativa
 40. 40. Concepte• Societats anònimes o de responsabilitat limitada a les que la majoria del capital social sigui propietat de treballadors que prestin en elles els seus serveis retribuïts en forma personal i directa i que la seva relació laboral ho sigui per temps indefinit. Innovació Cooperativa
 41. 41. SocisExisteixen 2 classes de socis:• Socis treballadors: Són els que presten els seus serveis retribuïts de forma personal i directa, i per un temps indefinit en les Societats Laborals. A ells ha de pertànyer la major part del capital social.• Socis no treballadors o capitalistes: La resta de socis, que no treballen per a la societat.Es fixa un màxim d’un terç del capital en possessió de cadasoci i/o sòcia. Innovació Cooperativa
 42. 42. Treballadors assalariats• En les Societats Laborals poden existir, sense ser socis, treballadors assalariats per temps indefinit.• El nombre d’hores/any treballades per aquests no podran ser superior al 15% del total d’hores/any treballades pels socis treballadors. Si la societat tingués menys de 25 socis treballadors, el citat percentatge no podrà ser superior al 25% del total d’hores /any treballades pels socis treballadors. Innovació Cooperativa
 43. 43. Règim de Seguretat SocialHi ha tres possibilitats:1. Règim General de la Seguretat Social Amb caràcter general, quedaran englobats en aquest règim totes les persones que siguin sòcies i treballadores de les Societats Laborals, qualsevol que sigui la seva participació en el capital social. Innovació Cooperativa
 44. 44. Règim de Seguretat Social2. Règim General Assimilat Serà d’aplicació aquest règim en els casos següents: • Quan per la seva condició d’administradors o administradores, realitzin funcions de direcció i gerència de la societat, essent retribuïts pel desenvolupament d’aquest càrrec, estiguin o no vinculats, simultàniament a la mateixa mitjançant relació laboral comuna o especial. • Quan, per la seva condició d’administradors o administradores socials, realitzin funcions de direcció i gerència de la societat i, simultàniament, estiguin vinculats a la mateixa, mitjançant relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció. Innovació Cooperativa
 45. 45. Règim de Seguretat Social3. Règim Especial de treball Autònom En el cas d’existir una participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat i adopció fins al segon grau, amb els quals convisqui, igual o superior al 50%, tret que acreditin que l’exercici del control efectiu de la societat requerirà el concurs de persones alienes a les relacions familiars. Innovació Cooperativa
 46. 46. Accions i participacionsLes accions i participacions de la societat es divideixen en dues classes:• Classe Laboral: Propietat dels treballadors amb una relació laboral per temps indefinit.• Classe general: la restaEn el cas de les Societats Anònimes Laborals, les accions estaranrepresentades necessàriament per mitjà de títols, individuals o múltiples,numerats correlativament, en els que s’indicarà la classe a la quepertanyen.En el supòsit que els treballadors amb contracte indefinit adquireixinaccions o participacions que pertanyin a la classe general, tenen dret aexigir de la societat la inclusió de les mateixes en la classe laboral. Innovació Cooperativa
 47. 47. Drets d’adquisició preferentEn cas de transmissió d’accions o participacions, tant si sónde classe laboral com si són de classe general, s’estableix undret d’adquisició preferent amb l’objectiu de consolidar laparticipació dels treballadors i treballadores en el capital del’empresa. Innovació Cooperativa
 48. 48. Òrgans de la societatEls òrgans de govern de les Societats Laborals són:• Junta General: Es l’òrgan suprem de la societat. Els socis es reuneixen per a adoptar acords sobre els assumptes de la societat.• Òrgan d’administració: L’administració de la societat es pot confiar a un administrador únic, varis administradors que actuïn solidaria o conjuntament (en el cas de la SAL varis solidaris o dos mancomunats) o a un consell d’administració. Els membres s’elegeixen per la Junta General per votació.L’òrgan dadministració s’encarrega de gestionar la societat. Innovació Cooperativa
 49. 49. Fons especial de reservaLes Societats Laborals, a més de les reserves legals oestatutàries que calguin, estan obligades a constituir un FonsEspecial de Reserva dotat amb el 10% dels beneficis líquids decada exercici. Només podrà destinar-se a la compensació depèrdues en el cas de que no existeixen altres reservesdisponibles suficients per aquest fi. Innovació Cooperativa
 50. 50. Tipus de gravamenEstan subjectes al tipus general de l’Impost de Societats:• 30% gravamen general• 25% - 20% empreses de reduïda dimensió Innovació Cooperativa
 51. 51. Beneficis tributarisI. Requisits per obtenir beneficis tributaris: • Hauran d’estar inscrites i qualificades com a Societats Laborals. • Destinar al Fons de Reserva, en el exercici en que es produeixi el fet imposable, el 25% dels beneficis líquids de l’exercici. Innovació Cooperativa
 52. 52. Beneficis tributarisII. Beneficis tributaris existents: Les Societats Laborals que reuneixin els requisits establerts, gaudiran dels següents beneficis en l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats: • Exempció de les quotes devengades per les operacions societàries de constitució i augment de capital, i de les que s’originen per la transformació de societats anònimes laborals ja existents en societats laborals de responsabilitat limitada. • Bonificació del 99% de les quotes devengades per modalitat de transmissions patrimonials oneroses, per l’adquisició de béns i drets que procedeixen de l’empresa de la qual provenen la majoria dels socis treballadors de la Societat Laboral. • Bonificació del 99% de les quotes que devenguen per la modalitat gradual d’actes jurídics documentats, per l’escriptura notarial que documenti la transformació d’una societat en societat anònima laboral o societat limitada laboral, o entre aquestes. • Bonificació del 100% de les quotes que devenguen per la modalitat gradual d’actes jurídics documentats, per les escriptures notarials que documentin la constitució de préstecs, sempre que el seu import es destini a la realització d’inversions en actius fixos necessaris per al desenvolupament del seu objecte social. • Es poden amortitzar lliurement els elements de l’immobilitzat material i immaterial destinats a la realització de les seves activitats adquirits durant els primers 5 anys a partir de la data de la seva calificació com a tal. Innovació Cooperativa
 53. 53. Constitució de la societat• La Societat Laboral s’haurà de constituir mitjançant escriptura pública i inscriure’s en el Registre Mercantil tenint, des del moment que queda inscrita, personalitat jurídica pròpia.• Per a la inscripció en el Registre Mercantil d’una societat laboral, s’haurà d’aportar el certificat que acrediti que aquesta societat ha estat qualificada per la Comunitat Autònoma com a tal, i inscrita en el Registre Administratiu de Societats Laborals.• En l’escriptura de constitució i en els Estatuts Socials s’hauran de fer constar les mateixes dades que en les Societats Anònimes i Societats de Responsabilitat Limitada, recollint les dades referents al capital social i als seus socis treballadors, les limitacions en les transmissions d’accions o participacions i l’obligació de dotar el Fons Especial de reserva. Innovació Cooperativa
 54. 54. Pèrdua de la condició de Societat Laboral• Quan la majoria del capital deixa de ser propietat de treballadors amb contracte indefinit.• Quan algun soci excedeix la seva participació en més d’una tercera part del capital social.• Quan els treballadors amb contracte indefinit (no socis) treballin més del 15% d’hores respecte a les hores treballades pels socis treballadors (un 25% d’hores si són menys de 25 socis treballadors).• La falta de dotació, la dotació d’insuficient o l’aplicació indeguda del Fons Especial de Reserva. Innovació Cooperativa
 55. 55. Moltes Gràcies!!!Més informació: www.fesalc.es 93 247 94 60 Innovació Cooperativa
 56. 56. Gràcies per la vostra atencióAquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010 Innovació Cooperativa

×