Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sumari	  1.  Abans	  d’escriure:	    •  Claus	  per	  vendre	  més	    •  Ningú	  t ’ha	  convidat	  a	  casa	  seva,	...
1.	  Abans	  de	  res,	  comencem	  a	  pensar	  diferent:	  	   	  	   	   La	  crisi	  segons	  Albert	  Einstein:	  	  ...
Abans	  que	  res:	  comencem	  a	  pensar	  diferent 	  	   	  	   	   	            Així	  doncs,	  d’acord,	  ...
            1.1	  Claus	  per	  vendre	  més	  1.  Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  
Claus	  per	  vendre	  més	               Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  – Has	  de	  tenir	  clar:	  	 ...
Claus	  per	  vendre	  més	            1.	  Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  	  1.  Saber	  qui	  som	  i	  qu...
Claus	  per	  vendre	  més	                     2.	  Sa=sfer	  necessitats	  dels	  clients	  Si	  vole...
Claus	  per	  vendre	  més	               2.	  Sa=sfer	  necessitats	  dels	  clients	  •  Com	  és	  el	  meu...
Claus	  per	  vendre	  més	  1.  Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  2.  Sa=sfer	  necessitats	  dels	  clients	  3.  Emet...
Claus	  per	  vendre	  més	       3.Emetre	  el	  missatge	  adeqüat:	  briefing	  expréss	  1.  Descripció	  del	  pr...
Claus	  per	  vendre	  més	  Ja	  Salem	  qui	  som	  nosaltres,	  	  qui	  és	  el	  nostre	  públic	  objec=u,	  Sabem	 ...
Claus	  per	  vendre	  més	  1.   Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  2.   Conèixer	  realment	  els	  nostres	  clients...
Claus	  per	  vendre	  més	             Fidelitzar	  als	  qui	  han	  confiat	  en	  nosaltres	  •  Enamora’ls	...
Claus	  per	  vendre	  més	  1.   Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  2.   Conèixer	  realment	  els	  nostres	  clients...
Claus	  per	  vendre	  més	                       Deixar	  de	  mirar-­‐nos	  el	  melic	      I	...
Claus	  per	  vendre	  més	             Deixar	  de	  mirar-­‐nos	  el	  melic	  •  Si	  només	  fas	  que	  mi...
•  A	  l’hora	  de	  COMUNICAR	  tot	  això…	  disposes	  de	    tècniques	  crea=ves	  que	  t ’ajudaran	  a:	      ...
Ningú	  t’ha	  convidat	  a	  casa	  seva,	  Aida*	  ho	  sap	                Les	  funcions	  del	  missatg...
2.	  Com	  s’escriu	  per	  vendre?	  	  •  Per	  aconseguir	  que	  el	  client	  passi	  tot	  el	  procés	  AIDCA	  i	 ...
Directrius	  sobre	  les	  cartes	  i	  textos	  eficaços:	                                 ...
Consells	  sobre	  com	  elaborar	  un	  text,                               	        ...
Els	  7	  consells	  de	  David	  Ogilvy	  per	  escriure	  un	  missatge	                       publi...
Què	  has	  de	  pensar	  abans	  de	  posar-­‐te	  a	  escriure?	  	  1.  Quin	  és	  l’objec=u	  de	  l’acció?	  2.  A	 ...
1.1.	  El	  sobre	  exterior	              (o	  l’assumpte	  en	  un	  e-­‐mailing)  	  •  Objec=us	  del	  ...
1.1	  Sobres/Assumptes	  	  que	  no	  funcionen	  •  Sobre	  o	  e-­‐mailing	  amb	  el	  =tular	  tallat	  en	  dues	  p...
1.	  1.El	  sobre	  exterior	                 (o	  l’assumpte	  en	  un	  e-­‐mailing)         	  Ex...
1.2.	  La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	     Punts	  d’atenció	  on	  cal	  situar	  el	  que	  interessa	  al	...
Elements	  que	  ajuden	  a	  fer	  efec;u	  un	  ;tular	  Exemple:	  Inventat,	  clàssic	  però	  efec=u:	  	       ...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Johnson	  Box:	  ;tular	  lligat	  a	  la	  carta	  Exemple:	  	         ...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  La	  introducció	  	  •  15	  primeres	  paraules	  són	  més	  importants	  qu...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Destacats	  	  •  Subratllats,	  fins	  i	  tot	  a	  mà	  •  Negretes	  •  Parà...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Post-­‐data	  •  És	  el	  que	  més	  es	  llegeix	  després	  del	  Johnson	 ...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  La	  crida	  a	  l’acció:	  •  Obligat:	  	                Què	  ...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Repassa-­‐la	  amb	  lupa:	  •  a	  quedat	  tot	  ben	  clar?	   H•  legeix-­...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Check	  List	  de	  textos	  eficaços:	  	  (extracte	  de	  la	  Clarity	  Chac...
Es;l	  en	  la	  redacció	  Una	  qües;ó	  d’es;l:	  El	  fil	  invisible	  o	  com	  no	  abusar	  de	  la	  “i”	  Les	  c...
Es;l	  en	  la	  redacció	  Ets	  el	  que	  jo	  veig,	  no	  el	  que	  tu	  em	  dius!:	  	  •  Menys	  és	  més:	  	  ...
El	  fullet	  •  Quants	  segons	  tens	  per	  aconseguir	  que	  el	    lector	  llegeixi	  alguna	  cosa	  del	  fulle...
El	  fullet                            	  •  Doncs	  ves	  al	  gra:	  destaca	  ràpidament	  a...
El	  fullet	  –	  Maqueta	  i	  Estructura	                                  	  Maqueta:	 ...
Con;ngut:	  com	  presentem	  el	  producte	                       OFERTA	  La	  manera	  a	  través	 ...
El	  gadget                         	  •  Element	  corpori	  que	  incrementa	  el	  record,	  l...
El	  gadget                  	               Exemples:                 	  •...
Requisits	  per	  valorar	  una	  bona	  campanya	             	  de	  mailing	  o	  e-­‐mailing	  Ens	  farem	 ...
(e-­‐)NewsleDer                      	  •  Molt	  adequat	  per	  a	  la	  difusió	  de	  les	  norc...
NewsleDer                     	  •  Algunes	  idees	  de	  con=nguts:	  •  Entrevista	  a	  un	  expe...
NewsleDer                    	  •  Consells	  de	  redacció:	  •  El	  més	  important,	  al	  primer	...
Newsleuer    	          hDp://weekand.net/                	            Agenda	  cultu...
Lloc	  web	  i	  blog	  •  Les	  bases	  de	  redacció	  són	  les	  mateixes	  que	  hem	  vist,	  però	    amb	  alguns...
Lloc	  web	  i	  blog	  •  Escriu	  pensant	  en	  termes	  web:	  •  Ajuda	  al	  lector	  a	  trobar	  ràpidament	  allò...
Lloc	  web	  i	  blog	     Altres	  elements	  a	  tenir	  en	  compte:	  •  Segmenta	  el	  con;ngut	  en	  diferents	 ...
Exemple	  de	  lloc	  web	  
Lloc	  web	  i	  blog	  •   Si	  vols	  un	  bon	  lloc	  web,	  fes	  servir	  professionals.	  	  •   Si	  vols	  fe...
Blog	  •  Molt	  ú=l	  per	  aconseguir	  visites	  al	  teu	  lloc	  web,	  gràcies	  a	  les	    paraules	  clau	  i	  ...
Exemple	  de	  blog	  
3.	  I	  per	  acabar,	  idees	  de	  màrque;ng	  per	  pensar	  diferent:	   Crea;vitat	  al	  poder!	     Estratègies...
3.	  Idees	  de	  màrque;ng	  per	  començar	  a	  pensar	  diferent	  	         -­‐	  Categoritzar	  productes	  p...
3.	  Exemples	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  Categoritzar	  Productes	  per	  necessitats	  del	  client	  	     ...
3.	  Exemples	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  Categoritzar	  Productes	  per	  necessitats	  del	  client	  	     ...
3.	  Exemples	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  Categoritzar	  Productes	  per	  necessitats	  del	  client	  	     ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	     Obrir	  la	  comunicació	  a	  la	  xarxa	  comer...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	           Comunicació	  al	  punt	  de	  venda:	  ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  –  Nous	  camins	  en	  la	  comunicació	  al	  punt	 ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  –  Repensar	  formats:	  Una	  bossa	  per	  a	  la	  ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent	       	  -­‐	  Incen;var	  als	  clients	  i	  col·∙lab...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent	                               ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent	                               ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent	                               ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	      -­‐	  Generar	  diàleg	  amb	  el	  teu	  públ...
-­‐	  No	  donis	  mai	  un	  client	  per	  perdut                             	  
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	                               ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	                -­‐	  Aprofitar	  els	  esd...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  •  Promoció	  “Entra	  casi	  despullat,	  surt	  ves=t”	  
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  Fer-­‐se	  amic	  del	  veí	  o	  com	  fer	  una	  “mini...
Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:         	     Fer-­‐se	  amic	  del	  veí	  o	  com	...
Fer-­‐se	  amic	  del	  veí	  o	  com	  fer	  una	  join	  venture	         Com	  crear	  vincle	  a	  través	  de	 ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	                               ...
Cas	  pràc;c:	  Fotògrafa	  Helena	  Casas                       	  
I	  per	  acabar…	  “Les	  regles	  estàn	  fetes	  per	  què	  s’orien=n	  els	   savis	  i	  per	  què	  les	  obeeixin...
Bibliografia	  SOBRE	  REDACCIÓ	  PUBLICITÀRIA	  	  SANTIAGO	  RODRIGUEZ.	  Crea1vidad	  en	  Marke1ng	  Directo.	  1997.	 ...
Moltes gràcies!tonacodina.comtonac@tonacodina.comT. 670 05 10 93
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Solucions per vendre més

2,744 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Solucions per vendre més

 1. 1. Sumari  1.  Abans  d’escriure:   •  Claus  per  vendre  més   •  Ningú  t ’ha  convidat  a  casa  seva,  Aida  ho  sap.  2.        A  l’hora  d’escriure:   •  Com  s’escriu  per  vendre   •  Par=cularitats  de  cada  format   •  La  carta  persuasiva/L’e-­‐mailing     •  El  fullet   •  El  gadget   •  NewsleDer   •  Pàgina  web  i  blog   3.  Idees  de  màrque;ng  per  pensar  diferent   •  Cas  pràc=c:  Helena  Casas   •  Bibliografia  
 2. 2. 1.  Abans  de  res,  comencem  a  pensar  diferent:           La  crisi  segons  Albert  Einstein:             “No  pretenguem  que  les  coses  millorin  si  sempre  fem  el  mateix”.   “És  en  la  crisi  que  neix  la  crea=vitat,  els  descobriments  i  les  grans   estratègies.  Qui  supera  la  crisi,  es  supera  a  si  mateix  sense   quedar  aclaparat”.      
 3. 3. Abans  que  res:  comencem  a  pensar  diferent             Així  doncs,  d’acord,  busquem  nous  camins.     Si  parlem  de  vendre  més,  com  ho  fem?   Premises  a  tenir  en  compte     abans  de  posar-­‐nos  a  escriure!  
 4. 4.   1.1  Claus  per  vendre  més  1.  Saber  qui  som  i  què  fem  
 5. 5. Claus  per  vendre  més   Saber  qui  som  i  què  fem  – Has  de  tenir  clar:     •  Qui  ets   •  Qui  vols  ser     •  Qui  no  ets   •  Qui  no  podràs  ser  mai  – Has  de  tenir  clar  el  posicionament:  el  lloc  que  vols   ocupar  a  la  ment  del  consumidor!  – PENSAR  AMB  COHERÈNCIA:  La  crea=vitat  no  té   cap  valor  si  no  està  basada  en  el  posicionament.  
 6. 6. Claus  per  vendre  més   1.  Saber  qui  som  i  què  fem    1.  Saber  qui  som  i  què  fem  2.  Sa=sfer  necessitats  dels  clients  
 7. 7. Claus  per  vendre  més   2.  Sa=sfer  necessitats  dels  clients  Si  volem  arribar  a  la  butxaca  i  al  cor  del  nostre  client    No  em  venguis  unes  sabates...  ...  dona’m  comoditat  pels  meus  peus,  salut  i  el  plaer  de  caminar!  ...  O  moda  i  sofis=cació!      No    m’ofereixis  un  pis...  ...  sinó  seguretat,  confort  i  un  espai  on  ser  feliç      No  em  venguis    objectes...  ...  sinó  idees,  emocions,  ambient,  sen;ments  i  beneficis!      No  venem  cap  producte,  ni  cap  servei.    Resolem  necessitats  o  desigs  insa;sfets!      
 8. 8. Claus  per  vendre  més   2.  Sa=sfer  necessitats  dels  clients  •  Com  és  el  meu  client  perfecte?  •  Per  quins  mo=us  hauria  de  comprar  un  producte  com  el  meu?  •  Com  pren  la  decisió  de  compra?  •  Què  pensa  del  meu  producte  o  servei?  Ho  expressa?  Es   queixa?  •  Si  hi  ha  queixes,  com  les  puc  contrarestar?  •  VALORA  tota  la  informació       que  puguis  obtenir  del  teu  client:  és  OR!!!  
 9. 9. Claus  per  vendre  més  1.  Saber  qui  som  i  què  fem  2.  Sa=sfer  necessitats  dels  clients  3.  Emetre  el  missatge  adeqüat:  Briefing  expréss  
 10. 10. Claus  per  vendre  més   3.Emetre  el  missatge  adeqüat:  briefing  expréss  1.  Descripció  del  producte  o  servei  2.  Situació  de  par=da  (oportunitat  o  problema  de  negoci)  3.  Objec=us  de  la  campanya  o  acció  (fidelitzar,  nous  clients)  4.  Posicionament:  què  volem  que  el  nostre  públic  pensi  o   sen=  del  nostre  producte  o  servei?  5.  Competència  6.  Descripció  del  públic  objec=u    nova  segmentació!  7.  Perquè  ha  de  respondre  o  comprar  ara?  8.  Timing  9.  Pressupost  10.  Condicionants  (legals,  producció,  idiomes…)      
 11. 11. Claus  per  vendre  més  Ja  Salem  qui  som  nosaltres,    qui  és  el  nostre  públic  objec=u,  Sabem  què  hem  de  comunicar…    
 12. 12. Claus  per  vendre  més  1.  Saber  qui  som  i  què  fem  2.  Conèixer  realment  els  nostres  clients  3.  Emetre  el  missatge  adeqüat:  Briefing  expréss  4.  Fidelitzar  als  qui  han  confiat  en  nosaltres  
 13. 13. Claus  per  vendre  més   Fidelitzar  als  qui  han  confiat  en  nosaltres  •  Enamora’ls  i  pensa  en  termes  de  QUALITAT:   –  Fidelitzar  clients  és  un  objec=u  estratègic,  ja  que            permet  retenir-­‐los  i  guanyar  diners  en  els  propers  anys.    •  Per  què  és  important  FIDELITZAR?   -­‐  Costa  entre  5  i  10  vegades  més  aconseguir  un  client  nou  que  retenir-­‐ne   un  que  ja  tens  o  recuperar-­‐ne  un  que  ja  havia  confiat  en  tu.  (Ex:  Parc  Garraf)     -­‐  Un  client  insa=sfet  ho  dirà  a  10  persones  de  mitjana.     -­‐  El  95%  no  es  prendran  la  molès=a  de  dir-­‐te  que  estan  insa=sfets.   -­‐  El  95%  dels  clients  insa=sfets  tornaria  a  ser-­‐te  lleial  si  resoléssis  els   mo=us  de  les  seves  queixes.  
 14. 14. Claus  per  vendre  més  1.  Saber  qui  som  i  què  fem  2.  Conèixer  realment  els  nostres  clients  3.  Emetre  el  missatge  adeqüat:  Briefing  expréss  4.  Fidelitzar  als  qui  han  confiat  en  nosaltres  5.  Deixar  de  mirar-­‐nos  al  melic  
 15. 15. Claus  per  vendre  més   Deixar  de  mirar-­‐nos  el  melic   I  a  mi  què  m’importa?    Buscar  una  foto  d’algú  badallant:   •  Ja  sé  com  en  sou  de  meravellosos  tu,       la  teva  empresa  i  el  teu  producte...     tots  ho  dieu!    Però...  I  a  mi  què?   •  Quin  beneficis  m’ofereix?     •  Com  em  facilita  la  vida  del  dia  a  dia?   Per  tant…  potser  hem  de  canviar  de  punt  de  vista!  
 16. 16. Claus  per  vendre  més   Deixar  de  mirar-­‐nos  el  melic  •  Si  només  fas  que  mirar-­‐te  el  melic  i  con=nues   així…  
 17. 17. •  A  l’hora  de  COMUNICAR  tot  això…  disposes  de   tècniques  crea=ves  que  t ’ajudaran  a:   Elaborar  missatges  persuasius  i  eficaços     Obtenir  respostes  dels  clients   Vendre  més    
 18. 18. Ningú  t’ha  convidat  a  casa  seva,  Aida*  ho  sap   Les  funcions  del  missatge  publicitari    A  I  D  C  A  *AIDA:  Model  clàsic  publicitari  creat  pel  nord-­‐americà  S.  Elmo  Lewis  
 19. 19. 2.  Com  s’escriu  per  vendre?    •  Per  aconseguir  que  el  client  passi  tot  el  procés  AIDCA  i  arribi   a  l’acció  de  compra,  com  s’ha  d’escriure  el  missatge?       •  Clar   •  Precís   •  Correcte   •  Total   •  Original  
 20. 20. Directrius  sobre  les  cartes  i  textos  eficaços:    -­‐  Frases    breus  i  precises,  de  menys  de  32  paraules.  Si  en   tenen  més,  és  fàcil  que  no  s’acabi  llegint.  -­‐  Les  frases  de  8  paraules  o  menys,  són  més  facils  de  llegir.  -­‐  Subs=tueix  paraules  llargues  per  paraules  curtes:       Ex:  “clau”,  en  comptes  de  “quintaessència”.  -­‐  Fes  servir  paraules  d’acció  en  comptes  de  paraules  passives,   així  aconseguiràs  implicació.  -­‐  Els  paràgrafs  només  han  de  contenir  una  idea,  màxim  dues.  
 21. 21. Consells  sobre  com  elaborar  un  text,    segons  San;ago  Rodriguez:  1.  No  començar  mai  un  text  amb  desgana.  Has  d’hipno=tzar!  2.  Descobrir  tots  els  beneficis  però  sense  excedir-­‐se    3.  Escenificar  els  beneficis:  medir,  comparar,  posar  exemples,   símbols,  metàfores  4.  Insis=r  en  la  invitació  a  l’acció:  no  fem  literatura    que  el   lector  sàpiga  que  s’haurà  de  moure!  5.  Oferir  garan=es…  però  no  masses,  que  puguin  crear  recel.  6.  Deixem  estar  les  bromes,  el  sexe,  la  bruixeria  i  la  por.  7.  Tangibilitza:  El  que  és  concret  ven  més:     -­‐  Abans  de:  «tenim  milers  de  clients  sa=sfets»   -­‐  Millor:  Tenim  188  cartes  de  clients  sa=sfets»      
 22. 22. Els  7  consells  de  David  Ogilvy  per  escriure  un  missatge   publicitari  venedor  1.  Fes-­‐ho  bé  o  no  ho  facis  2.  Informa‘t:  ho  has  de  saber  tot!  3.  Mai  trac=s  al  teu  públic  objec=u  com  si  fos  idiota.  4.  El  =tular  és  el  80%  5.  Mai  et  desviïs  de  la  venda      6.  Explica  a  lusuari  per  què  hauria  de  comprar  el  teu  producte  7.   El  missatge  és  realment  important:  tractal  com  es  mereix  
 23. 23. Què  has  de  pensar  abans  de  posar-­‐te  a  escriure?    1.  Quin  és  l’objec=u  de  l’acció?  2.  A  qui  et  dirigeixes?  Un  col·∙lec=u  o  diversos?  3.  Què  en  pensa,  del  producte  o  servei?  4.  Què  vols  que  faci?  5.  Quina  és  la  promesa  més  important  que  li   faràs?  6.  Per  què  t ’ha  de  creure?      
 24. 24. 1.1.  El  sobre  exterior   (o  l’assumpte  en  un  e-­‐mailing)  •  Objec=us  del  sobre:   1.  Que  el  lector  es  decideixi  ràpidament  a  obrir-­‐lo.   2.  Predisposar  posi=vament  a  llegir  el  con=ngut  de   la  carta.     L’assumpte  a  l’e-­‐mailing:  És  el  més  delicat!       Com  que  tenim  molt  pocs  segons  per  evitar  caure  a  la   paperera  ha  de  ser:  Breu,  enèrgic,  original,  personal    i   impactant.  
 25. 25. 1.1  Sobres/Assumptes    que  no  funcionen  •  Sobre  o  e-­‐mailing  amb  el  =tular  tallat  en  dues  parts  de  la   comunicació  Corres  el  risc  de  que  no  s’entengui,  perquè  el   lector  pot  haver  llençat  el  sobre.    •  Amb  el  =tular  provoca=u    Poden  irritar  o  fer  ràbia.    Exemple  real.  Test  American  Express  
 26. 26. 1.  1.El  sobre  exterior   (o  l’assumpte  en  un  e-­‐mailing)  Exercici:  Exemple  real.  Test  American  Express:     Alterna=va  1:    Sobre  amb  només  un  logo=p   Alterna=va  2:  “Ara  pot  regalar  la  Targeta  Suplementària  a  un  familiar  sense   cap  cost.”   Alterna=va  3:  “Obri  aquest  sobre,  si  s’atreveix”.  •  Sobre  1:  355  respostes  •  Sobre  2:  286  respostes  •  Sobre  3:  3  respostes  
 27. 27. 1.2.  La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing   Punts  d’atenció  on  cal  situar  el  que  interessa  al  lector:  •  Logo  i  imatges  •  Data    •  Assumpte  o  Johnson  Box  •  Salutació  •  Introducció  •  Destacats  •  Firma  •  Post  data  
 28. 28. Elements  que  ajuden  a  fer  efec;u  un  ;tular  Exemple:  Inventat,  clàssic  però  efec=u:     Producte:  Tònic  per  fer  créixer  els  cabells    1-­‐Apel·∙la  als  interessos  del  lector   Aquest  tònic  farà  créixer  els  seus  cabells.    2-­‐La  novetat  és  atrac=va:   Aquest  NOU  tònic  farà  créixer  els  seus  cabells    3.  Afegeix  intriga  misteri,  poesia...             Amb  un  extrany  ingredient  aconsegueix  que  aquest     nou  tònic  faci  créixer  els  seus  cabells    4.-­‐  El  temps  és  or:     Amb  un  estrany  ingredient  aconsegueix  que  aquest     nou  tònic  faci  créixer  els  seus  cabells,  en  només  3  setmanes.   Sempre  que  afegeixis  un  d’aquests  elements  al  =tular  provocaràs  un  dràs=c   increment  de  l’índex  de  resposta.    
 29. 29. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Johnson  Box:  ;tular  lligat  a  la  carta  Exemple:     Un  hotel  que  em  perme;  la  sor;da  més  tard     de  les  12h?  Aquí  encara  no  en  conec  cap    Salutació:  Apreciat  Sr.  Sauler,  És  lògic  que  no  conegui  cap  hotel  així.  Tots  els  hotels  et  fan  sor=r   abans  de  les  dotze.    
 30. 30. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  La  introducció    •  15  primeres  paraules  són  més  importants  que  les  1.500   següents.  •  SAGRAT:  El  primer  paràgraf  ha  d’incloure  la  promesa  bàsica.  Ex:    Apreciat  Josep  Maria:  El  dimecres  12  de  maig  no  sur=s  al  carrer.  Un  suculent  sopar   gra=s  t ’espera  a  casa.  Prepara’t  per  gaudir-­‐ne.    
 31. 31. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Destacats    •  Subratllats,  fins  i  tot  a  mà  •  Negretes  •  Paràgrafs  entrats  •  Textos  i  signes  manuscrits  Firma    •  Sempre  ha  de  signar  una  persona,  del  nivell  més  alt   possible  •  Ha  de  constar  el  nom  i  el  càrrec  de  qui  signa  
 32. 32. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Post-­‐data  •  És  el  que  més  es  llegeix  després  del  Johnson  Box,  la   salutació  i  el  primer  paràgraf.  •  Aprofita  per  a  recordar  al  lector  què  vols  que  faci,  per   què  ho  ha  de  fer  i  per  què  no  li  convé  esperar.  •  Millor  que  sigui  curta  •  Poc  recomanable  a  cartes  per  a  empreses.  •  Bon  lloc  per  recordar  el  telèfon  de  contacte  
 33. 33. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  La  crida  a  l’acció:  •  Obligat:     Què  ha  de  fer  el  lector  •  Opcional:   Per  què     Per  què  ara   És  fàcil  i  ràpid   Un  cop  acabada  la  carta…  deixa-­‐la  reposar.  
 34. 34. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Repassa-­‐la  amb  lupa:  •  a  quedat  tot  ben  clar?   H•  legeix-­‐la  en  veu  alta   L•  emana  a  altres  persones  que  la  llegeixin:   Dl’entén  el  teu  veí?  I  la  teva  parella?  
 35. 35. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Check  List  de  textos  eficaços:    (extracte  de  la  Clarity  Chack  list  de  Kit  Sadgrove)    -­‐  Fas  servir  €tols  i  sub€tols?  -­‐  L’estructura  és  clara?  -­‐  Fas  servir  llistes?  -­‐  Més  verbs,  menys  noms  -­‐  Paràgrafs  curts?  -­‐  Has  escrit  paraules  en  majúscules  si  no  era  necessari?  -­‐  Has  explicat  les  abreviacions?  -­‐  Si  hi  ha  argot  o  tecnicismes  s’entenen?  (S’adequa  al  registre  del  lector?)  -­‐  Té  generalitats  prescindibles?  -­‐  S’ha  escrit  tot  des  del  punt  de  vista  del  consumidor?  
 36. 36. Es;l  en  la  redacció  Una  qües;ó  d’es;l:  El  fil  invisible  o  com  no  abusar  de  la  “i”  Les  connexions  que  donen  ritme  i  con=nuïtat:    •  Però  això  no  és  tot  •  I  ara  pot…  •  Aquesta  és  la  raó  per  la  qual…  •  O  si  ho  prefereix…  •  I  encara  més…  •  Com  pot  veure…  •  Perme=’m  que  li  expliqui  més  detalladament…  •  Li  interessa?  •  En  primer  lloc…  •  Finalment…  I  mol€ssims  més  enllaços  de  connexió.  Aquest  només  en  són  alguns  !  
 37. 37. Es;l  en  la  redacció  Ets  el  que  jo  veig,  no  el  que  tu  em  dius!:    •  Menys  és  més:    Millor:  puntual    que:  amb  la  més  absoluta  puntualitat.  •  Mai  textos  que  no  diguin  res:     –  …de  tota  una  sèrie  de  criteris  ideològicament  sistema=zats,  en  un  front  comú  d’actuació   regeneradora.  •  Evita  el  NO  als  =tulars  i  textos  en  general  •  Evita  reaccions  contràries  amb  paraules  de  l’es=l:     •  Vostè  s’oblida  que  …   •  Vol  saber  la  nostra  opinió?   •  Mai  hem  =ngut  cap  reclamació.   •  Nosaltres  pensem,  creiem…    (n’esteu  segurs?/  A  mi  tant  me  fa!)   •  Potser  podriem…  
 38. 38. El  fullet  •  Quants  segons  tens  per  aconseguir  que  el   lector  llegeixi  alguna  cosa  del  fullet?     20  
 39. 39. El  fullet  •  Doncs  ves  al  gra:  destaca  ràpidament  algun  dels   avantatges  que  interessen  al  lector.  De  quina  manera:   –  Titulars   –  Millor  fotos  en  color  que  en  b/n   –  Millor  fotos  de  persones  que  bodegons     –  Millor  una  foto  gran  que  diverses  de  pe=tes   –  Millor  colors  calents  que  freds  
 40. 40. El  fullet  –  Maqueta  i  Estructura    Maqueta:  visca  el  llapis  i  el  paper!  Estructura:    Portada:  Titular  amb  el  benefici  principal  o  intriga  interessant.   Logo=p  de  la  marca.  Introducció:  Opcional.  Aterrissada  del  benefici  principal  o  oferta.  Interiors:  Els  detalls  rellevants  del  producte,  servei  o  oferta.       Si  el  fullet  acompanya  una  carta,  tots  els  detalls  que  no  hi   has  pogut  explicar.     Si  hi  ha  cupó:  indica  clarament  com  respondre  i  deixa  espai   per  escriure!  Tancament:  Crida  a  l’acció/  vies  de  contacte/  logo=p:  si  la  peça   està  de  cara  o  d’esquena,  sempre  s’iden=fica  l’anunciant.  
 41. 41. Con;ngut:  com  presentem  el  producte   OFERTA  La  manera  a  través  de  la  qual  presentem  el  producte  de  manera   atrac;va  i  persuasiva,  en  clau  d’avantatge.   8  ingredients  per  fer  una  gran  OFERTA:    •  Producte,  preu,  incen=u,  condicions  de  pagament,   garan=a,  compromís  futur,  dates  límit.  
 42. 42. El  gadget  •  Element  corpori  que  incrementa  el  record,  la  notorietat  i   l’impacte…  i  per  tant:  la  resposta!    •  Fa  que  el  missatge  perduri:  el  gadget  costa  de  llençar.  •  Molt  recomanable  quan  la  base  de  dades  està  ben  depurada.  •  Pot  incrementar  el  pes,  per  tant,  cal  consultar       tarifes  correus  i  limitacions  de  materials  :  prohibit    enviar  €!  •  També  es  pot  fer  servir  en  esdeveniments  i  “punts  calents”  
 43. 43. El  gadget   Exemples:  •  Mailing  BBB  
 44. 44. Requisits  per  valorar  una  bona  campanya    de  mailing  o  e-­‐mailing  Ens  farem  4  preguntes:  1.  Concretament,  què  hi  guanyo  jo  amb  això?   Beneficis  concrets  2.  Em  diu  clarament  on  he  de  dirigir-­‐me  per  comprar   el  producte  o  servei?  3.  Hi  ha  una  bona  oferta  per  què  respongui  ARA?  4.  M’obre  possibilitats  de  vendes  futures?      
 45. 45. (e-­‐)NewsleDer  •  Molt  adequat  per  a  la  difusió  de  les  norcies,  convocatòries     promocions  i  ac=vitats  que  organitzis  (Fnac,  Privalia…)  •  Sigues  interessant  però  no  pesat:  permet  incrementar  el   contacte  regular  amb  els  subscriptors  o  que  no  vulguin  saber   res  més  de  tu!      •  Potencia  la  fidelització:  presència  de  marca  a  baix  cost.  •  Permet  enllaçar  amb  el  nostre  lloc  web  o  blog.  •  Atenció  a  la  llei  de  protecció  de  dades.  Donar  l’opció  de  deixar   de  rebre’l.  •  Plan;lles  gratuïtes  a:       www.campaignmonitor.com  
 46. 46. NewsleDer  •  Algunes  idees  de  con=nguts:  •  Entrevista  a  un  expert  del  teu  camp.    •  Inlcou  casos  d’èxit  •  Escriu  ar=cles  del  =pus  “Com”    “Com  redactar  una   newsleDer  atrac=va”  •  Estructurar  els  ar=cles  enumerant  les  idees  •  Publica  ar=cles  escrits  per  altres  persones,  citant  la  font  •  Ofereix  informació  ú=l  i  rellevant,  lligada  a  l’actualitat  
 47. 47. NewsleDer  •  Consells  de  redacció:  •  El  més  important,  al  primer  paràgraf  •  Evita  els  sumaris  
 48. 48. Newsleuer   hDp://weekand.net/   Agenda  cultural   amb  publicitat  
 49. 49. Lloc  web  i  blog  •  Les  bases  de  redacció  són  les  mateixes  que  hem  vist,  però   amb  alguns  ma;sos:  •  Llegir  en  pantalla  és  més  di‚cil  que  fer-­‐ho  en  un  paper  imprès,   (poques  vegades  es  llegirà  imprès)  per  tant,  és  molt  més   important  establir  els  diferents  nivells  de  lectura:   Molt  important   Menys  important   No  tant  important   Informació  addicional  
 50. 50. Lloc  web  i  blog  •  Escriu  pensant  en  termes  web:  •  Ajuda  al  lector  a  trobar  ràpidament  allò  que  busca:  ordena  els   con=nguts  de  manera  lògica:  jerarquitzant.  •  Parla  en  clau  de  benefici,  provocant  el  clic!  •  Paràgrafs  més  curts  que  els  de  paper.  Molt  curts  i  concisos.   TRUQUET-­‐-­‐>:  Un  cop  escrits,  mira  d’escurçar-­‐los  més:  segur   que  pots!  •  Ves  al  gra:  evita  el  bla,  bla,  bla!!    
 51. 51. Lloc  web  i  blog   Altres  elements  a  tenir  en  compte:  •  Segmenta  el  con;ngut  en  diferents  pàgines.  •  No  subratllis  text  que  no  sigui  un  enllaç.  •  Posicionament  SEO:  Fes  servir  paraules  clau  per  ser  present  a   Google  (Mai  Flash  que  no  indexa  i  només  et  trobaria  qui  et   conegués).  
 52. 52. Exemple  de  lloc  web  
 53. 53. Lloc  web  i  blog  •  Si  vols  un  bon  lloc  web,  fes  servir  professionals.    •  Si  vols  fer  el  lloc  web  tu,  millor  que  op=s  per  un  blog   GRATUÏT.  •  Hi  ha  llocs  on  trobar  plan=lles,  si  vols,  amb  estè=ca  lloc   web:     www.templatemonster.es  
 54. 54. Blog  •  Molt  ú=l  per  aconseguir  visites  al  teu  lloc  web,  gràcies  a  les   paraules  clau  i  als  enllaços.    •  T’ajuda  a  posicionar-­‐te  com  a  expert:  sumes  credibilitat!  •  Facilita  compar=r  con=nguts  a  les  xarxes  socials  •  Ajuda  a  fer  comunicació  2.0:  Molt  bon  espai  per   complementar  els  con=nguts  del  lloc  web,  recollir  opinions  i   par=cipació.    •  IMPRESCINDIBLE:  S’ha  d’actualitzar  periòdicament:  ha  de   tenir  vida!  •  Exemples:  Gallina  Blanca:  hDp://blog.gallinablanca.es/  
 55. 55. Exemple  de  blog  
 56. 56. 3.  I  per  acabar,  idees  de  màrque;ng  per  pensar  diferent:   Crea;vitat  al  poder!   Estratègies  per  atraure  clients,  fidelitzar  els  existents   i  incrementar  les  vendes  en  temps  de  recessió.  
 57. 57. 3.  Idees  de  màrque;ng  per  començar  a  pensar  diferent     -­‐  Categoritzar  productes  per  necessitats  del  client    -­‐  Necessitats:  Menjar  sa,  bo  i  de  qualitat,  sense  inver=r  massa   temps  a  la  cuina.  
 58. 58. 3.  Exemples  de  com  pensar  diferent:    Categoritzar  Productes  per  necessitats  del  client     (Ex:  cas  Casa  Carriot)  
 59. 59. 3.  Exemples  de  com  pensar  diferent:    Categoritzar  Productes  per  necessitats  del  client     (Ex:  cas  Casa  Carriot)  
 60. 60. 3.  Exemples  de  com  pensar  diferent:    Categoritzar  Productes  per  necessitats  del  client     (Ex:  cas  Casa  Carriot)  
 61. 61. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     Obrir  la  comunicació  a  la  xarxa  comercial  (comercials  i   distribuïdors)    COMPROVAT:  Un  comercial  mo=vat  a  través  d’incenitus  s’esforça  més:  –  Formació  producte:  variants  d’ús     degustacions,  demos...  –  Producte  promocional  –  Regals  /Sortejos  per  punts      vinculats  a  resultats    MOTIVAR-­‐LO:    QUE  EL  COMERCIAL  ES    CREGUI  EL  PRODUCTE!    
 62. 62. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:   Comunicació  al  punt  de  venda:    A  més  dels  clàssics:    –  displays  –  stoppers    –  i  promocions...  AMB  POCA  INVERSIÓ  ÉS  POSSIBLE:  Si  =nc  poc  pressupost:  un  marc  i  una  impressió  digital,  serveix!    
 63. 63. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:    –  Nous  camins  en  la  comunicació  al  punt  de  venda:    –  ...  Elements  de  valor  afegit  que  el  client  s’emporta  a  casa  i   fan  marca  :     •  Porta-­‐=quet   •  Targetó  amb  consells        per  tenir  cura  de  la  roba    
 64. 64. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:    –  Repensar  formats:  Una  bossa  per  a  la  fruita    o  un  fullet?  
 65. 65. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent    -­‐  Incen;var  als  clients  i  col·∙laboradors  i  fer-­‐los  un  seguiment!  
 66. 66. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent     -­‐  I  encara  més,  fes-­‐los  sen;r  pirivilegiats  Fidelització  al  punt  de  venda..    o  fora!    •  OCS  convida  personalment  a  les  seves  clientes  a  desfilades  de   Tmoda  dels  dissenyadors  que  té  a  la  bo=ga.    •  eriòdicament  convida  als  dissenyadors  a  la  bo=ga,  per  tal  que   Pconeguin    les  clientes  que  compren  la  seva  roba  en  un  ambient  exclusiu.    
 67. 67. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent     Introdueix  la  paraula  màgica  a  la  vida  dels  teus  consumidors:  Regala!  Una  consulta,  un  informe,  una  bossa  bonica  amb  la  compra  del  ves=t:  troba  la  manera  de  regalar    i  els  atrauràs.  Llibre  Gra=s,  de  Chris  Anderson,  (Tendencias  Ed.  URANO)  sobre  els  nous  models  econòmics.    
 68. 68. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent     Segueix  fent  promocions  Encara  que  hi  hagi  recessió  has  de  seguir  atraient  els  teus  clients.  •  upó  descompte   C•  resència  a  Atrápalo   P
 69. 69. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     -­‐  Generar  diàleg  amb  el  teu  públic:  
 70. 70. -­‐  No  donis  mai  un  client  per  perdut  
 71. 71. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     -­‐  Escolta  al  consumidor  i  adapta-­‐t’hi:    Viena:  •  Les  enquestes  de  sa=sfacció            serveixen:    •  Carta  per  a  celíacs.    
 72. 72. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     -­‐  Aprofitar  els  esdeveniments!    –  Promocions  de  Nadal  ,  Carnestoltes...  –  Festa  Major  de  la  ciutat    invitació  a  un  tast  o  citar-­‐la  a  la   comunicació  –  Par=cipar  a  concursos  d’aparadors  i  explicar-­‐ho.   –  O  crear-­‐ne  de  nous  que  fidelitzin!   –  OBRIR  LES  PORTES  DE  CASA   –  PASTISSERIA  -­‐>  Organitza  visites  escolars  a  l’obrador   –  PROMOCIONS  PUNTUALS  NOTÒRIES   •  Can  Capablanca:  LA  CANYA  ÉS  TAPA    
 73. 73. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:  •  Promoció  “Entra  casi  despullat,  surt  ves=t”  
 74. 74. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:  Fer-­‐se  amic  del  veí  o  com  fer  una  “mini  join  venture”  
 75. 75. Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:   Fer-­‐se  amic  del  veí  o  com  fer  una  “mini  join  venture”  •  Fer  servir  les  xarxes  socials  abans,  durant  i   després  de  l’esdeveniment,  és  barat  i  ajuda  a   fidelitzar!    
 76. 76. Fer-­‐se  amic  del  veí  o  com  fer  una  join  venture   Com  crear  vincle  a  través  de  Facebook    
 77. 77. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     Pensar  transversalment  CAMPANYA  «Pas;llas  contra  el  dolor  ajeno»:  Millor  campanya  de  comunicació   espanyola  de  2010.  Client:  Médicos  sin  fronteras:    Agència:  Germinal  Comunicación,    Vídeo  sobre  el  cas  (5:01)  hDp://www.youtube.com/watch?v=jcluxN_2DfM&feature=related  El  viral:  (1:57)  hDp://www.youtube.com/watch?v=I6J44wOQzs0&feature=related  
 78. 78. Cas  pràc;c:  Fotògrafa  Helena  Casas  
 79. 79. I  per  acabar…  “Les  regles  estàn  fetes  per  què  s’orien=n  els   savis  i  per  què  les  obeeixin  els  tontos”  David  Ogilvy    És  a  dir:  no  és  imprescindible  prendre-­‐t’ho  tot  al  peu  de  la  lletra,   només  has  de  confiar  en  el  teu  sen=t  comú!  
 80. 80. Bibliografia  SOBRE  REDACCIÓ  PUBLICITÀRIA    SANTIAGO  RODRIGUEZ.  Crea1vidad  en  Marke1ng  Directo.  1997.  DEUSTO.  MARIANO  R  CASTELLBLANQUE.  Manual  del  redactor  publicitario  1997.  Editorial  CIMS.  Libros  de   Comunicación  Global.  Informe:  OGILVY  FORMACIÓN.  Técnicas  Crea1vas  para  vender.  MÀRQUETING  SEBASTIÁN  PINCETTI,  SILVIA  RODRÍGUEZ  .  222  Claves  para  hacer  negocions  en  Internet.  Cómo   dominar  el  Marke1ng  2.0.  2011.  EDICIONES  B.  PEDRO  ROJAS.Comunity  management  en  una  semana.2011  Ges=ón  2000.  Planeta  FERNANDO  MONTERO.  Speed  Marke=ng.  Nuevas  técnicas  de  marke=ng  para  triunfar  en  los   negocios.  2010.  Planeta  Empresa  
 81. 81. Moltes gràcies!tonacodina.comtonac@tonacodina.comT. 670 05 10 93

×