Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Działania a diagnozy - jak raporty badawcze wpływają na rozwój lokalnych centrów kultury

90 views

Published on

Przedstawienie wyników badań prowadzonych w latach 2015 - 2016 przez zespół Agencji Artystycznej GAP oraz Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych oraz badań diagnostycznych prowadzonych przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Synapsy

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Działania a diagnozy - jak raporty badawcze wpływają na rozwój lokalnych centrów kultury

 1. 1. Plan spotkania 10:30 Otwarcie seminarium 10:45 „Obserwatorium Kultury” MKiDN a lokalne centra kultury 11:15 Działania a diagnozy - jak raporty badawcze wpływają na rozwój lokalnych centrów kultury 11:40 Dyskusja 11:50 Przerwa 12:00 Edukacja kulturowa w Małopolsce - współpraca instytucji kultury ze szkołami 12:20 Przegląd modeli edukacji kulturowej w Małopolsce – prezentacja reportaży filmowych 12:40 Dyskusja 13:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania
 2. 2. Edukacja kulturowa w Małopolsce
 3. 3. Edukacja kulturowa w Małopolsce
 4. 4. Edukacja kulturowa w Małopolsce Badanie stanowi element projektu „Synapsy - program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce” Element ogólnopolskiego programu „Bardzo Młoda Kultura” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury Badanie realizowane w 2016 roku (będzie kontynuowane w kolejnych latach, do 2018 roku) Badanie ukierunkowane na diagnozę stanu i perspektyw edukacji kulturowej w Małopolsce
 5. 5. Edukacja kulturowa w Małopolsce Raport dostępny pod adresem: http://synapsy.malopolska.pl/
 6. 6. Lokalne centra kultury: działania a diagnozy
 7. 7. Lokalne centra kultury: działania a diagnozy
 8. 8. Lokalne centra kultury: działania a diagnozy Okres realizacji: 2015 – 2016 Miejsce realizacji: 8 lokalnych centrów kultury z Małopolski Finansowanie: program grantowy „Obserwatorium Kultury 2015” Miejsce realizacji badań terenowych Podregion Większa miejscowość Mniejsza miejscowość Krakowski Wieliczka Skała Nowosądecki Gorlice Kamienica Oświęcimski Wadowice Lanckorona Tarnowski Brzesko Borzęcin
 9. 9. Lokalne centra kultury: działania a diagnozy Badanie stanowiło cząstkową ewaluację programu grantowego “Obserwatorium Kultury” MKiDN. Zespół badawczy dążył do odpowiedzi na pytania: (i) jakie są wnioski i rekomendacje wynikające z tych projektów badawczych, które dotyczyły lokalnych centrów kultury? (ii) czy owe rekomendacje przekładają się na działania lokalnych centrów kultury? (iii) jak przedstawiciele lokalnych centrów kultury podnoszą swoje kompetencje i jakie miejsce w tym procesie zajmują raporty badawcze?
 10. 10. „Obserwatorium Kultury” MKiDN a lokalne centra kultury Podsumowanie badawczego programu grantowego MKiDN oraz przybliżenie wyników przeglądu badań, które były realizowane w ramach programu “Obserwatorium Kultury” i koncentrowały się na lokalnych centrach kultury. Dawid Sobolak, Wojciech Kowalik
 11. 11. Działania a diagnozy - jak raporty badawcze wpływają na rozwój lokalnych centrów kultury Ciąg dalszy prezentacji wyników badań prowadzonych w latach 2015 - 2016 przez zespół Agencji Artystycznej GAP oraz Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych Łukasz Maźnica, Jan Strycharz
 12. 12. Metodologia badania Wytypowanie i włączenie centrum kultury do projektu Analiza desk research na bazie sprawozdań i źródeł internetowych Realizacja wizyty studyjnej, połączona z realizacją wywiadów pogłębionych Realizacja warsztatu edukacyjnego połączonego z elementami badawczymi
 13. 13. Metodologia badania Miejsce realizacji badań terenowych Podregion Większa miejscowość Mniejsza miejscowość Krakowski Wieliczka Skała Nowosądecki Gorlice Kamienica Oświęcimski Wadowice Lanckorona Tarnowski Brzesko Borzęcin
 14. 14. Metodologia badania Pozyskanie i analiza sprawozdań centrum kultury za miniony rok Analiza informacji na temat danego lokalnego centrum kultury (LCK) w internecie
 15. 15. Metodologia badania Realizacja ośmiu wizyt studyjnych w 2015 roku 8 indywidualnych wywiadów grupowych z dyrektorami LCK 8 zogniskowanych wywiadów grupowych z pracownikami odpowiedzialnymi za działania kulturalne Łącznie w rozmowach wzięło udział ok. 40 osób
 16. 16. Metodologia badania Podczas wizyt pozyskiwano wiedzę na temat: • ogólnej charakterystyki badanych instytucji; • specyfiki działalności analizowanych centrów kultury; • praktyk przyjętych w poszczególnych LCK, jeśli chodzi o rozwijanie kompetencji pracowników oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności kadr kultury.
 17. 17. Metodologia badania W 2016 roku zrealizowano 8 warsztatów o charakterze szkoleniowo-badawczym. Dotyczyły one opracowywania innowacji w ofercie kulturalnej i obejmowały wprowadzenie do metodyki design thinking.
 18. 18. Ustalenia badawcze Charakterystyka badanych centrów kultury: Centrum kultury 1 2 3 4 5 6 7 8 Wielkość budżetu rocznego 1 424 019 2 400 000 1 247 581 231 700 598 557 1 815 060 1 294 916 1 234 635 Wielkość budżetu rocznego 1 600 000 2 600 000 1 214 900 250 000 600 000 1 753 600 1.347.900 1 234 635 Centrum kultury 1 2 3 4 5 6 7 8 Liczba pracowników 13 23 15 1,5 10 27,1 18,84 8,5
 19. 19. Ustalenia badawcze Charakterystyka działalności: • Różnorodne przedsięwzięcia – tak tradycyjne (dni gminy, przeglądy talentów artystycznych), jak i zgodne z trendami (w tym projekty międzypokoleniowe, Uniwersytety III Wieku, ale też Uniwersytety Dziecięce, czy lokalne archiwa cyfrowe) • Wielozadaniowość instytucji (centrum kultury, ale też centrum promocji czy centrum turystyki) • Zależność od gminy – autonomia zależna od podejścia wójta / burmistrza • Wielozadaniowość kadry (pracownicy mają swoje specjalizacje, ale gdy przychodzi „duży projekt” „wszyscy są od wszystkiego”) • Rosnąca orientacja na odbiorcę – rosnąca popularność diagnoz i badań
 20. 20. Ustalenia badawcze Rosnąca orientacja na odbiorcę: R1: Pierwszy taki sygnał, że Uniwersytet [dziecięcy – przyp. autora] jest potrzebny, pojawił się nam w diagnozie społecznej. (…) B1: A co to znaczy w diagnozie społecznej? Jak ona była realizowana? R1: To był grant, który napisaliśmy i składał się z dwóch części. Pierwsza częścią była diagnoza społeczna, na którą otrzymaliśmy pieniądze. Żeby zbadać zapotrzebowanie mieszkańców na wydarzenia kulturalne i zbadać ich oczekiwania. (…) W diagnozie społecznej jedna z osób, z którymi przeprowadzaliśmy rozmowę, wywiad, powiedziała, że brakuje jej [nazwa wydarzenia] w [nazwa miejscowości], że taki jest w [nazwa miasta] i ona specjalnie wozi dziecko do [nazwa miasta]. I wtedy właśnie tak zakiełkowało. Stwierdziliśmy, że Uniwersytet będzie takim dobrym pomysłem i faktycznie. Rodzice od razu "kupili to", wręcz nie mieliśmy miejsc.
 21. 21. Ustalenia badawcze Rosnąca orientacja na odbiorcę: R1: Pan wcześniej pytał, jak to się dzieje, że powstają nowe projekty. Na przestrzeni lat, 13 lat już tutaj pracuje, porównując początki mojej pracy, to wcześniej oferta była tworzona, na zasadzie takiego narzucania. Działo się to w zamkniętym gabinecie, coś sobie wymyślaliśmy, wprowadzaliśmy i nie konsultowaliśmy z ludźmi, a teraz głównie kładzie się nacisk na inicjatywy oddolne. Słuchamy, obserwujemy, rozmawiamy, analizujemy i na tej podstawie tez, albo wprowadzamy nowe działalności, albo korygujemy to, co już jest.
 22. 22. Ustalenia badawcze Rozwój kompetencji kadr kultury – szkolenia (pozytywne przykłady) • W trzech LCK cała kadra korzysta ze szkoleń (płatnych i bezpłatnych) • We wskazanych instytucjach w budżecie jest wydzielona, zarezerwowana kwota na rozwój kompetencji • W jednym LCK dyrektor nie tylko wysyła pracowników na szkolenia, ale też sam je organizuje, a czasem także prowadzi
 23. 23. Ustalenia badawcze Rozwój kompetencji kadr kultury – szkolenia (pozytywne przykłady) U nas to wygląda w ten sposób, że każdy z pracowników, ma obowiązek poszukania sobie szkolenia i przychodzą potem z nim do mnie. Nie pamiętam, żebym odmówił finansowania szkolenia. Nawet jeśli przekraczamy budżet na szkolenia, w pewnym roku, w pewnym momencie, to staram się tak zmienić plan finansowy, żeby uwzględnić wartościowe szkolenia. (…) Ja nie pamiętam, żebym powiedział "nie, bo nie". Jeśli są jakieś problemy to dyskutujemy, czy to jest ważne szkolenie, czy się przyda, czy nie.
 24. 24. Ustalenia badawcze Rozwój kompetencji kadr kultury – szkolenia (negatywne przykłady) • W trzech LCK kadra praktycznie nie uczestniczy w szkoleniach (deklarowane bariery to głównie brak czasu oraz finanse i brak wiedzy na temat bezpłatnej oferty rozwoju kompetencji) • W pozostałych centrach kultury (2) w szkoleniach uczestniczą jedynie wybrani pracownicy (dyrektor i księgowa lub jeden z pracowników merytorycznych i księgowa)
 25. 25. Ustalenia badawcze Rozwój kompetencji kadr kultury – szkolenia (negatywne przykłady) R3: Inwestować w nas się nie opłaca. R5: Nie, nie… szkolenie dla animatora wymaga wysiłku. R3: Ale to też jest inwestycja w danego pracownika. Żeby się to opłaciło powinien pracować jeszcze ileś lat. R5: Sama się zastanawiałam, czy fizycznie dałabym radę wziąć udział w takim szkoleniu.
 26. 26. Ustalenia badawcze Rozwój kompetencji kadr kultury – spotkania sieciujące, wizyty studyjne • Ponownie w trzech przypadkach można mówić o pozytywnych modelach rozwoju kadry • instytucja jest częścią sieci współpracy i regularnie spotyka się z innymi LCK; • pracownicy regularnie jeżdżą na wizyty studyjne do innych, wiodących polskich instytucji kultury; • pracownicy biorą udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach artystycznych, podczas których podglądają stosowane tam rozwiązania i rozmawiają z innymi animatorami o ich problemach.
 27. 27. Ustalenia badawcze Rozwój kompetencji kadr kultury – spotkania sieciujące, wizyty studyjne • W pozostałych czterech centrach kultury pracownicy ograniczają się do doraźnych, bieżących kontaktów z innymi instytucjami w okolicy; • Ta grupa badanych nie posiada zwykle wiedzy na temat działań kulturalnych podejmowanych w regionie przez inne podmioty.
 28. 28. Ustalenia badawcze Rozwój kompetencji kadr kultury – spotkania sieciujące, wizyty studyjne R2: Ja powiem szczerze, wolę swoją innowacyjność wprowadzać, nie podpatrywać. B1: Macie Państwo jakiś kontakt z pracownikami innych domów kultury, wymieniacie się doświadczeniami? Też np. nieformalnie? (…) R1: Z [nazwa miejscowości] tak, z tymi gminami ościennymi. B2: A jak macie jakiś problem, to zasięgacie informacji, jak sobie inni poradzili? Jak szukacie pomocy w rozwiązaniu problemów? R2: Nie ma problemu, żeby taki kontakt nawiązać, telefonicznie głównie… R1: Pożyczamy sobie z [nazwa miejscowości] kostiumy. R2: Nie ma czasu na wyjazdy, głównie telefonicznie.
 29. 29. Ustalenia badawcze Rozwój kompetencji kadr kultury – raporty „Obserwatorium Kultury” • Przeprowadzone badanie wskazuje, że w większości lokalnych centrów kultury pracownicy nigdy nie słyszeli o programie „Obserwatorium Kultury”. • Nie kojarzą tak nazwy tego działania, jak i żadnych raportów, które powstały w ramach tego wieloletniego programu grantowego. • Opisany stan rzeczy dotyczy dyrektorów czterech z ośmiu LCK oraz pracowników merytorycznych ze wszystkich badanych centrów kultury.
 30. 30. Ustalenia badawcze Rozwój kompetencji kadr kultury – raporty „Obserwatorium Kultury” • Jedynie w przypadku trzech dyrektorów instytucji kultury, można mówić o znajomości programu „Obserwatorium Kultury”, która – dodatkowo – połączona jest z lekturą wybranych raportów. • Oznacza to, że mniej więcej 7% spośród wszystkich pracowników sektora kultury uczestniczących w projekcie miało styczność z pojedynczymi raportami, które powstały w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.
 31. 31. Rekomendacje • Program Obserwatorium Kultury powinien zyskać komponent wdrożeniowy • System wsparcia rozwoju lokalnych kadr kultury
 32. 32. Rekomendacje • Niezależny system wsparcia rozwoju lokalnych kadr kultury • Wiedza • Kompetencje • Środowisko wymiany wiedzy i know-how • (1) pracowników publicznych instytucji kultury, • (2) pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych działających na polu kultury, • (3) działaczy i animatorów realizujących działania nieformalne, • (4) osoby planujące rozpocząć działalność kulturalną, lub planujące karierę w sektorze kultury.
 33. 33. Rekomendacje • Wiedza – Kultura a rozwój • Kompetencje • badawcze (w zakresie ciągłej diagnozy sytuacji społecznej i ekonomicznej), • zarządcze (umiejętność sprawnego zarządzania skomplikowanymi projektami animacyjnymi), • ekonomiczne (zdolność do badania efektywności prowadzonych działań), • antropologiczne (powiązanych z kompetencjami badawczymi; umożliwiają one trafne dokonywanie diagnozy przyczyn zastanej sytuacji społecznej oraz dobór właściwych narzędzi), • psychologiczne (odporność na stres, zdolność do pracy w trudnych i zmiennych warunkach, umiejętność pracy w zróżnicowanych grupach).
 34. 34. Rekomendacje 1. Związki kultury z gospodarką i animacja kulturalna w XXI wieku 2. Psychologia przywództwa – rozwój indywidulany 3. Psychologia skutecznego zarządzania zespołem 4. Innowacje w kulturze 5. Zarządzanie projektami w sektorze kultury 6. Ewaluacja projektów kulturalnych 7. Finansowanie, nowoczesny fundraising i modele biznesowe w kulturze 8. Skuteczny przekaz i komunikacja zewnętrzna
 35. 35. Rekomendacje Środowisko wymiany wiedzy i know-how • Różnorodne grupy • Interaktywne metody • Wyjazdy studyjne • Uczenie przez doświadczenie • Nie-konferencje • Indywidualne wsparcie (np. peer-to-peer)
 36. 36. Dziękujemy za uwagę Kontakt: lukasz.maznica@warsztat.org.pl jan.strycharz@warsztat.org.pl
 37. 37. Pytania i dyskusja wokół wyników badania „Lokalne centra kultury: działania a diagnozy”
 38. 38. Edukacja kulturowa w Małopolsce – - współpraca instytucji kultury ze szkołami Podsumowanie badań diagnostycznych prowadzonych przez Małopolski Instytut Kultury oraz Fundację Warsztat Innowacji Społecznych w ramach projektu Synapsy Łukasz Maźnica, Weronika Stępniak
 39. 39. Metodologia badania Dokładny okres realizacji badań: IV – X 2016 Pytania badawcze: • kto zajmuje się edukacją kulturową w regionie i jak jest ona rozumiana? • jakie są obszary i metody prowadzenia edukacji kulturowej? • kto jest uczestnikiem inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej oraz kto nim nie jest, choć można zakładać, że powinien być? • jak wygląda współpraca pomiędzy różnymi aktorami aktywnymi na polu działań z zakresu edukacji kulturowej – czy występuje i jakie przyjmuje modele?
 40. 40. Metodologia badania Dokładny okres realizacji badań: IV – X 2016 Pytania badawcze: • kto zajmuje się edukacją kulturową w regionie i jak jest ona rozumiana? • jakie są obszary i metody prowadzenia edukacji kulturowej? • kto jest uczestnikiem inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej oraz kto nim nie jest, choć można zakładać, że powinien być? • jak wygląda współpraca pomiędzy różnymi aktorami aktywnymi na polu działań z zakresu edukacji kulturowej – czy występuje i jakie przyjmuje modele?
 41. 41. Metodologia badania Analiza desk research dostępnych badań i raportów Seria wywiadów eksperckich ze specjalistami z zakresu edukacji kulturowej Badanie ankietowe CAWI Analiza całości zebranego materiału badawczego i opracowanie wniosków
 42. 42. Metodologia badania i ustalenia badawcze Metodologia • Analizie poddano 44 opracowania dotyczące edukacji kulturowej. • Prawie wszystkie analizowane teksty odnosiły się do sytuacji w Polsce. • 17 dotyczyło sytuacji w konkretnych województwach (w tym 14 odnosiło się do Małopolski). • Poza raportami analizowano: teksty polemiczne i analizy eksperckie nawiązujące do wyników badań.
 43. 43. Metodologia badania i ustalenia badawcze Najważniejsze ustalenia: • Dotychczasowe raporty negatywnie odnoszą się do kwestii współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się edukacją kulturową. W świetle dostępnych opracowań kooperacja jest rzadka i nie bazuje na mechanizmach systemowych. Relacje partnerskie pomiędzy instytucjami są wymuszone brakiem środków na zakup usług na rynku komercyjnym i nie są nastawione na rozwój.
 44. 44. Metodologia badania i ustalenia badawcze Metodologia Analiza desk research poprzedzająca badanie ankietowe CAWI pozwoliła ustalić, że w Małopolsce funkcjonuje ok. 5740 podmiotów, które są aktywne w sferze kultury i – potencjalnie – podejmują działania z zakresu edukacji kulturowej. W liczbie tej zawiera się: • 4741 placówek oświatowych (82,3%), • 503 instytucje kultury (8,8%), • 447 organizacji pozarządowych (7,8%) oraz • 53 podmioty innego typu (organizacje kościelne, przedsiębiorstwa, itp.) (0,9%).
 45. 45. Metodologia badania i ustalenia badawcze Najważniejsze ustalenia: • Przeprowadzone badanie ankietowe – wbrew istniejącym raportom badawczym - wskazuje, że w Małopolsce nie ma problemów związanych ze współpracą różnych podmiotów przy działaniach z zakresu edukacji kulturowej. Instytucje deklarują szerokie doświadczenie na tym polu. • W badaniu CAWI wzięły udział 302 podmioty, z czego blisko 70% to placówki oświatowe, 16,6% to instytucje kultury, a 10,6% to organizacje pozarządowe.
 46. 46. Metodologia badania i ustalenia badawcze Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie "Z jakimi partnerami współpracował Pana/Pani podmiot przy okazji działań z zakresu edukacji kulturowej w ostatnich trzech latach?"
 47. 47. Metodologia badania i ustalenia badawcze Najważniejsze ustalenia: • Badani w wywiadach jakościowych eksperci twierdzili, że kooperacja i partnerstwa zachodzą jedynie w sporadycznych przypadkach. Eksperci wskazywali, że mamy tu najczęściej do czynienia z jednokierunkową relacją, tj. szkoły stanowią najczęściej klienta instytucji. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której oba te typy podmiotów podejmują się wspólnego, partnerskiego kreowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.
 48. 48. Metodologia badania i ustalenia badawcze Diagnoza barier współpracy na bazie opinii ekspertów: • Negatywne, wzajemne stereotypy występujące między nauczycielami i animatorami kultury • Nauczyciele = nadmierna biurokracja, tradycyjne formy przekazywania wiedy • Animatorzy = nadmierne przywiązanie do artystycznego wyrazu prowadzonych działań • Wzajemna nieznajomość obu światów • Brak programów grantowych, które wymuszałyby współpracę międzysektorową • Brak spotkań sieciujących adresowanych do obu wskazanych grup (wyjątkiem WPEK i teraz BMK)
 49. 49. Edukacja kulturowa w Małopolsce Raport dostępny pod adresem: http://synapsy.malopolska.pl/ *Dostępne są także raporty ewaluacyjne podsumowujące działania projektowe
 50. 50. Inne działania projektowe
 51. 51. Inne działania projektowe
 52. 52. Inne działania projektowe
 53. 53. Inne działania projektowe
 54. 54. Przegląd modeli edukacji kulturowej w Małopolsce – prezentacja reportaży filmowych Prezentacja reportaży filmowych przygotowanych przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych w ramach projektu SYNAPSY Jagoda Komusińska
 55. 55. Pytania i dyskusja wokół wyników badania „Edukacja kulturowa w Małopolsce” oraz projektu SYNAPSY

×