Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Strona 1 z 12
SPRAWOZDANIE
2013 rok
Zadanie I_Przedsięwzięcie 1
EDUKACJA KADR KULTURY
1. Dynamika Ekspozycji
Celem program...
Strona 2 z 12
Oddzielnym polem była eksploatacja gry „Chłopska Szkoła Biznesu” służąca wykorzystaniu lokalnego dziedzictwa...
Strona 3 z 12
Zespołem Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach (organizatorem III Podkarpackiego Międzyszkolnego Turniej...
Strona 4 z 12
Stworzenie strony www dla potrzeb XV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w ramach serwisu
dnidzi...
Strona 5 z 12
Celem działao podejmowanych przez MIK w 2013 r. było znalezienie partnerów do nowego projektu europejskiego....
Strona 6 z 12
Małopolska Trasa UNESCO
Kościoł pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (pow. bocheoski, gmina Nowy Wiśnicz-Lip...
Strona 7 z 12
zaangażowania jest doceniany przez nauczycieli pracowitych i twórczych. Wernisaż, będący świętem uczestników...
Strona 8 z 12
Pokaz Kawalerii Konnej połączony z Piknikiem Wojskowym z okazji 100. rocznicy Czynu Niepodległościowego I
Ko...
Strona 9 z 12
ramach odświeżonej wystawy wprowadzony zostanie również nowy element – częśd poświęcona życiu codziennemu na...
Strona 10 z 12
jednym z dziewięciu najważniejszych programów strategicznych przyjętych przez rząd polski do realizacji w
p...
Strona 11 z 12
W styczniu dokonano użyczenia i przeprowadzki Biblioteki Sztuki MIK do Arteteki Wojewódzkiej Biblioteki Pub...
Strona 12 z 12
bazodanowe wraz z instalacją, pomocą techniczną, szkoleniami, utworzenie strony internetowej oraz
upowszech...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013

1,469 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sprawozdanie Merytoryczne MIK 2013

 1. 1. Strona 1 z 12 SPRAWOZDANIE 2013 rok Zadanie I_Przedsięwzięcie 1 EDUKACJA KADR KULTURY 1. Dynamika Ekspozycji Celem programu jest stymulowanie rozwoju muzeów małopolskich, zwiększenie kompetencji zawodowych muzealników oraz wspieranie nowatorskich inicjatyw wystawienniczo-edukacyjnych. W ramach dostarczania treści merytorycznych dla portalu Wirtualne Muzea Małopolski przygotowano dla jego poszczególnych modułów: 100 nagrao rozmów z ekspertami nt. obiektów wybranych do prezentacji pt. Małopolska w 100 obiektach, koncepcję i wdrożenie opracowania audiodeskrypcji dla 100 obiektów z prezentacji pt. Małopolska w 100 obiektach, teksty towarzyszące 7 ścieżek kompetencyjnych, 16 scenariuszy i filmików „Zrób to sam”; opracowanie fabuły i treśd 50 zadao do gry M.U.Z.E.U.M. oraz sformatowanie 36-ciu tekstów eksperckich na potrzeby grafików przygotowujących interpretacje wizualne ścieżek. W ramach realizacji projektu „Lokalne muzeum w globalnym świecie”, do którego zostały zaproszone trzy muzea Województwa Małopolskiego (Muzeum Tatrzaoskie w Zakopanym - Galeria Hasiora, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy), zrealizowano warsztat inauguracyjny (prezentacja projektu, realizatorów i odbiorców, prezentacja dot. marketingu instytucji kultury i budowania marki) oraz cykl warsztatów prowadzonych autorską metodą interpretacji dziedzictwa we wszystkich trzech modułach (Obserwacja, Refleksja, Planowanie); w sumie 9 warsztatów. Projekt zakooczyło seminarium „Od rzeczy do sensu – interpretacja w muzeum”, w ramach którego zaprezentowano metodę i powstały w efekcie projektu podręcznik „Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny”. Ponadto zrealizowano warsztaty: „Narzędzia i techniki kreatywności w promocji muzeum” – warsztat przygotowany na zamówienie Muzeum Narodowego w Krakowie (15-16 stycznia); warsztat pt. „Kreatywnośd w muzeum” w ramach realizacji Festiwalu Innowacji (3-4 czerwca); warsztat „Wykorzystanie metody interpretacyjnej w projektach Latających socjologów” na zamówienie Towarzystwa inicjatyw twórczych „ę” (19-20 września); warsztaty integracyjno-rozwojowe dla pracowników Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM (5 października); w sumie 4 warsztaty. Program Dynamika ekspozycji udzielił konsultacji w ramach pracy nad wizją Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz opracował koncepcję modernizacji w dwóch wersjach finansowych dla potrzeb Muzeum PTTK w Gorlicach. Przedstawiciele programu wzięli udział w trzech konferencjach: moderacja panelu pt. Kierujemy na sztukę! (MOCAK, 25 kwietnia), udział w konferencji pt. „We are museums” w Wilnie (6-7 czerwca), udział w konferencji Kultura i Turystyka – miejsca spotkao, opracowanie artykułu i prezentacja pt. „Małe muzea, miejsca spotkao istotnych” (6-7 listopada). W sumie przeszkolono 180 pracowników instytucji kultury. Ponadto publikowanych zostało 31 nowych wpisów na stronie www.muzeoblog.org. 2. Zadziałaj dla siebie (nowa nazwa: Kultura w rozwoju) Celem programu jest poprawa jakości pracy instytucji i organizacji kultury w regionie poprzez udzielania wsparcia przy wdrażaniu nowych metod pracy, rozszerzaniu oferty instytucji oraz realizację innowacyjnych projektów partnerskich. W 2013 r. zrealizowano w sumie 22 jednostkowe warsztaty i szkolenia, w tym m.in.: „Społecznośd wokół instytucji kultury” (2 edycje), „Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…”, „Jak tworzyd ofertę zajęd dla rodziców z dziedmi” (2 edycje), „Jak udostępniad swoje zasoby w internecie?”, Jak kulturalnie udomowid gimnazjalistę?” oraz „Warsztaty pisania scenariuszy plenerowych imprez społecznych”. Zrealizowano także warsztat „Projektowanie oferty instytucji kultury w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnych” (na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w efekcie wygranego przetargu) oraz warsztat dla pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Realizowano również półroczne cykle zajęd, służące wsparciu dwu instytucji kultury w partycypacyjnym budowaniu strategii rozwoju: cykl warsztatów i konsultacje dla zespołu pracowników pracujących nad stworzeniem planu rozwoju i redakcja dokumentu „Plan Rozwoju Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na lata 2013- 2018” oraz cykl warsztatów i konsultacje dla zespołu pracowników pracujących nad stworzeniem „Planu Rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki na lata 2013-2018”. W sumie w szkoleniach w tym zakresie wzięło udział 280 pracowników instytucji kultury. Średnia wyników z ankiet ewaluacyjnych przedstawia się następująco: organizacja spotkania 5.0, kompetencje i wiedza prowadzących 5.4, formuła zajęd 5.0, atmosfera w grupie zajęciowej 5.5, przydatnośd zdobytej wiedzy i umiejętności we własnej pracy 4.8, zgodnośd programu zajęd z oczekiwaniami 4.9.
 2. 2. Strona 2 z 12 Oddzielnym polem była eksploatacja gry „Chłopska Szkoła Biznesu” służąca wykorzystaniu lokalnego dziedzictwa w edukacji dla przedsiębiorczości oraz promocji dziedzictwa kulturowego Małopolski. Przeprowadzono warsztat szkoleniowy dla kadr kultury w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie) oraz nawiązano współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), gdzie przeprowadzono rozgrywki edukacyjne w 18 szkołach ponadgimnazjalnych woj. małopolskiego. Do zajęd wykorzystano specjalny dodatek do gry CSB pt. „Chłopska Ekonomia Społeczna”. Ponadto dokonano prezentacji gry dla słowackich i polskich instytucji rynku pracy na konferencji zorganizowanej w ramach Europejskich Dni Pracy. W wyniku kontynuacji współpracy z instytucją partnerską – Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (ŚCDN) wdrożona została pierwsza w Polsce innowacja pedagogiczna zatwierdzona przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Innowacja jest realizowana w Szkole Podstawowej w Goździe pod tytułem „Staż w Chłopskiej Szkole Biznesu”. Ponadto MIK wziął udział w Światowy Tygodniu Przedsiębiorczości oraz zaprezentował CSB na Łódzkim Porcie Gier. Celem Debat społecznych w MIK jest zwiększenie wpływu obywateli na kształt i jakośd przestrzeni publicznych. W ramach zadania Debaty społeczne MIK wziął udział spotkaniach i debatach dotyczących opracowanego w 2012 r. „Raportu z konsultacji społecznych na temat zagospodarowania przestrzennego ulicy Krupniczej oraz ulic w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów)”, został zaproszony do rady programowej projektu „Dzielnice się liczą. Budżet partycypacyjny” oraz prowadził warsztaty w ramach inicjatywy „Dialog Cykliczny”. Ogółem liczba odbiorców wyniosła 300 osób. Program Debaty społeczne staje się partnerem dla wielu działao społecznych, inicjowanych przez aktywistów miejskich (NGO), na rzecz partycypacji mieszkaoców miasta w decyzjach dotyczących przestrzeni publicznych, ruchu rowerowego i budżetów partycypacyjnych dzielnic. Obok oczywistego partnera, jakim są odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Krakowa MIK jest jedyną instytucją samorządową angażującą się w ten proces. 3. Dilettante – teatr w ruchu Celem programu jest podejmowanie aktywności służących wspieraniu amatorskiego ruchu teatralnego. Na realizację projektów Dilettante przygotowano 3 wnioski aplikacyjne, z czego jeden „Lato w teatrze” uzyskał dofinansowanie w wysokości 20 520 zł ze środków Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego. Dzięki temu dofinansowaniu odbyły się półkolonie teatralne dla dzieci z Frydrychowic oraz okolic. Dwutygodniowe warsztaty teatralne (aktorskie, scenograficzne, aktorsko-rytmiczne, promocyjno-happeningowe, improwizacji teatralnej, kuglarskie) pn. „Baśnie tysiąca i jednej nocy w 13 dni”. Podczas ewaluacji „Lata w teatrze”, odbywającej się 29-30.11.2013 w Instytucie Teatralnym w Warszawie, „Dilettante” wyróżniono za metodykę przeprowadzenia procesu edukacyjnego, zaprojektowanie finału „Lata w teatrze” we Frydrychowicach jako mini-festu oraz myślenie długofalowe i zostawienie na miejscu instruktora teatralnego, który podejmie dalsze działania. W ramach Dilettante zrealizowano nowe wydarzenie pn. Tygiel teatralny, łączące w sobie trzy inicjatywy celowe: dawanie narzędzi teatralnych, inspirowanie oraz tworzenie wspólnoty ludzi zainteresowanych aktywnością teatralną. 22 czerwca br. odbył się pierwszy Tygiel, podczas którego zrealizowano warsztaty szycia lalek, warsztaty improwizacji teatralnej oraz Ekran teatralny poświęcony twórczości Kantora. Październikowy Tygiel (12.10.2013) dotyczył kuglarstwa oraz metod przyjmowania i rozwijania ofert w improwizacji teatralnej. Tygiel listopadowy (24.11.2013) w całości poświęcony został improwizacji teatralnej: budowaniu postaci oraz przestrzeni w działaniach improwizatorskich. Nawiązany został wstępny kontakt z Uniwersytetem Jagiellooskim, w wyniku którego 20 maja br. przeprowadzono wykład i dyskusję podczas zajęd „Amatorski ruch artystyczny” na kierunku Pedagogika, spec. Animacja kultury. „Dilettante” podjęło kolejne próby zainicjowania dyskusji na temat teatrów amatorskich, 17 grudnia 2013 r. prowadząc w ramach działającego na Uniwersytecie Jagiellooskim „Porozumienia RAZEM KULTURA!” otwarty wykład i dyskusję dot. amatorskiego ruchu teatralnego oraz animacji teatralnej i aktywizowania środowisk lokalnych poprzez działania animacyjne. W ramach prowadzonej aktywności internetowej dokonano 35 nowych wpisów na stronie www.dilettante.pl oraz prowadzono aktywną animację grupy na facebooku, w której udział biorą 178 osób. Liczba odbiorców ogółem wyniosła 384 osoby. 4. Projekt edukacyjny „Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry ekonomicznej Chłopska Szkoła Biznesu” Projekt składał się z trzech obszarów działania: 1/ Szkolenia dla nauczycieli (217 uczestników, 10 szkoleo prowadzonych przez MIK). Szkolenia przygotowywały nauczycieli do prowadzenia zajęd z podstaw przedsiębiorczości i tzw. ekonomii w praktyce. Zostały one zorganizowane we współpracy z partnerami strategicznymi ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce: Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Oddział w Nowym Sączu), Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie/Czudcu. 2/ Regionalne turnieje międzyszkolne w Polsce (4 720 uczestników rozgrywek). W ramach projektu zorganizowano 3 turnieje międzyszkolne w województwie małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim w których uczestniczyły łącznie 63 szkoły. Turnieje zostały zorganizowane we współpracy z partnerami strategicznymi: Towarzystwem Miłośników Andrychowa (organizatorem III Małopolskiego Międzyszkolnego Turnieju CSB o Puchar Drelicharza z Andrychowa),
 3. 3. Strona 3 z 12 Zespołem Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach (organizatorem III Podkarpackiego Międzyszkolnego Turnieju CSB), Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (organizatorem I Świętokrzyskiego Międzyszkolnego Turnieju CSB). Turnieje pełniły w projekcie podwójną funkcję: po pierwsze mobilizowały uczniów do działania (emocje, rywalizacja) oraz były okazją do sprawdzenia i rozwinięcia swoich kompetencji przedsiębiorczych, po drugie były sposobem na zachęcenie nauczycieli do opanowania umiejętności prowadzenia rozgrywek, co jest konieczne do dobrego przygotowania uczniów do udziału w turnieju (m. in. zaawansowane strategie działania rynkowego, praktyka uczniów w prowadzeniu negocjacji handlowych). 3/ Oddolne, lokalne inicjatywy edukacyjne w Polsce (10 944 uczestników, 85 inicjatyw). Ten moduł projektu polegał na przekazywaniu partnerom przez MIK bezpłatnych egzemplarzy gry w zamian za realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych dla minimum 90 osób z wykorzystaniem „Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Zgłaszającym się lokalnym partnerom udzielno instruktażu i konsultacji na team sposobu prowadzenia rozgrywek i organizacji planowanych przedsięwzięd edukacyjnych. Wśród zgłaszających się był głównie szkoły (52 %), biblioteki (12%), organizacje pozarządowe (12%), jaka również uczelnie wyższe (m. in. Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Akademia Leona Koźmioskiego w Warszawie) oraz instytucje rynku pracy (agendy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu). W sumie projekt uzyskał 15 881 beneficjentów. Zadanie I_Przedsięwzięcie 2 KOMUNIKACJA I WOLONTARIAT 1. Promocja programowa MIK Objęcie patronatem następujących przedsięwzięd o charakterze kulturalnym i edukacyjnym oraz włączenie się w ich realizację: warsztaty „Muzeum dostępne dla wszystkich. Nośniki informacji wizualnej”, 31 stycznia 2013, Warszawa, organizacja: Centrum Promocji Informatyki; III Forum Informatyki w Instytucjach Kultury (Muzea, biblioteki, teatry, domy kultury, galerie i centra sztuki), 27 marca 2013, Warszawa, organizacja: Centrum Promocji Informatyki; „SZTUKOBRANIE – Targi Młodej Sztuki”, 21 kwietnia 2103. Wydarzenie skierowane do studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz kierunków plastycznych różnych uczelni krakowskich. Miało umożliwid im nawiązanie kontaktów z klientami, kolekcjonerami oraz galeriami. Ponadto Targi dają także możliwośd bezpośredniego kontaktu z artystami oraz przyjrzenia się z bliska nowym trendom we współczesnej sztuce; projekt Korba adresowany do uczniów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w wieku 13-19 lat z czterech województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego; konferencja „Animacja kultury filmowej – inspiracje i perspektywy”, 8–9 kwietnia 2013, organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie; disORIENTit! odczaruj ORIENT, 22–27 kwietnia 2013 r., organizator: Kino Pauza Kraków; „Wiosna w Teatrze 2013”, 24-30 kwietnia 2013, Andrychów, organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku; KRAKERS drugi krakowski gallery weekend, 7-9 czerwca 2013. Krakowska adaptacja formuły gallery weekendu wypracowanej i funkcjonującej między innymi w Berlinie czy Warszawie.; konferencja ekspercka „Pionierki kina – perspektywy badawcze” (II etap realizacji projektu badawczego „Pionierki z kamerą. Kobiety w kinie i fotografii w Galicji 1896-1945”), 14 czerwca 2013, organizator: Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ; XVI edycja seminarium z cyklu Nowoczesne Muzea i Galerie „Multimedia w muzeach i galeriach”, 28 sierpnia 2013, organizator: Centrum Promocji Informatyki; IV Forum Informatyki w Instytucjach Kultury „Nowe Media Internetu dla Promocji Instytucji Kultury”, 2-3 października 2013, organizator: CPI; Piknik rodzinny „Legenda o Kijakach Piaszczaoskich”, 21 września 2013, organizator: Grupa Inicjatywna Mieszkaoców Gospodarne Osiedle Piaski Nowe; I Nowohucki Festiwal Sztuki, 18-20 października 2013, organizator: Nowohuckie Centrum Kultury i Agencja Artystyczna GAP; Sztukobranie – Targi Młodej Sztuki; 7-8 grudnia 2013; organizator: Marta Kozłowska. MIK został wyróżniony odznaką „Uwielbiają nas na Yelp” – MIK został pozytywnie zrecenzowany przez użytkowników Yelp.pl., ogólnopolskiej platformy, której celem jest „łączenie ludzi ze świetnymi lokalnymi firmami. Założony w 2004 roku yelp.pl, zawiera ponad 42 miliony recenzji, w których użytkownicy rekomendują sobie nawzajem lokalne firmy prywatne, instytucje, lokale, przedsięwzięcia. MIK został uznany za wzór instytucji posiadającej spójną polityką marketingowo-PRową podczas szkolenia dla stażystów zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W MIK realizowane były administracja stron www oraz animacja profili MIK w serwisach społecznościowych: Facebook, Flickr, SlideShare, YouTube, Issuu. I tak wykonano m.in.:
 4. 4. Strona 4 z 12 Stworzenie strony www dla potrzeb XV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w ramach serwisu dnidziedzictwa.pl; Aktualizacja szaty graficznej i rozbudowa funkcjonalności strony dnidziedzictwa.pl, w tym dostosowanie strony do urządzeo mobilnych; Stworzenie strony www Dni Małopolski w Brukseli 2013; Przebudowa serwisu Szlaki Małopolski – zmiana architektury informacji i sposobu prezentacji treści; Modernizacja sieci serwisów internetowych MIK – zmiana prezentacji treści na stronie głównej, wyodrębnienie serwisu Chłopska Szkoła Biznesu z zasobów strony głównej, dostosowanie layoutu pod kątem urządzeo mobilnych; Stworzenie mapowego narzędzia do zbierania danych z fototopograficznej analizy przestrzeni społecznej miast na potrzeby projektu „Kompetencje Kadr Kultury”; Przeprowadzenie szkolenia o komunikacji w sieci i projektowaniu produktu w ramach projektu badawczego „Kompetencje Kadr Kultury”; Przygotowanie raportu dotyczącego stanu serwisów internetowych lokalnych instytucji kultury w ramach projektu badawczego „Kompetencje Kadr Kultury”; Wystąpienie w ramach „Dnia Domeny Publicznej w Krakowie”; Udział w konferencjach dotyczących otwartości zasobów i wykorzystania nowych technologii w działalności kulturalnej (OpenGLAM, Kultura 2.0); Udział w projekcie „Wstęp wolny. Rozmowy o otwartości w instytucjach kultury”; Udział w hakatonie „Koduj dla Polski”; Udział w spotkaniu nieformalnej grupy „Otwarta Małopolska”; Wypracowanie koncepcji przebudowy serwisu Kultura Małopolski i stworzenie prototypu aplikacji Małopolska TO GO z udziałem wolontariuszy pozyskanych podczas hakatonu „Koduj dla Polski”; Przygotowanie i udostępnienie wersji cyfrowej czasopisma Autoportret MIK prowadzi stronę WWW poświęconą działalności kulturalnej w Województwie Małopolskim: kulturamalopolski.pl, na której w 2013 r. umieszczono 632 wpisy. MIK prowadzi również stronę WWW poświęconą szlakom kulturowym: szlakimalopolski.mik.krakow.pl, którą zmodernizowano (przeredagowano 117 wpisów) oraz uzupełniono o 21 nowych artykułów. MIK wymieniany jest jako jeden z „pionierów otwartości”, instytucja progresywna, aktywna, działająca w Internecie w sposób prosty, ale efektywny (w tekstach m.in. Marty Moraczewskiej, Alka Tarkowskiego, Katarzyny Łuki). „O ogromnym potencjale tkwiącym w szlakach kulturowych wie również Małopolska, która uruchomiła platformę informacyjno-promocyjną turystyki kulturowej tego regionu. Znaleźd tu można informacje o wszystkich 67 szlakach Małopolski, aktualny kalendarz wydarzeo organizowanych przez małopolskie szlaki, mapę wszystkich szlaków w Polsce, informacje o tym, czym jest szlak kulturowy. Znów jest to przykład prostego, ale efektywnego rozwiązania. W ostatnim czasie działania promocyjne województwa podążają dwutorowo. Po pierwsze chce się ono jawid jako miejsce przyjazne inwestorom, po drugie jako region, który oferuje więcej atrakcji niż Kraków. I właśnie taka platforma, która pozwala turyście zaplanowad czas, pokazad większośd oferty regionu, to ogromne wsparcie dla prowadzonych działao promocyjnych. Wrzucając w wyszukiwarkę hasło „szlak kulturowy” najwyżej pojawiające się wyniki to właśnie małopolskie szlaki. Tegoroczne Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego również były poświęcone tematyce szlaków kulturowych. Wyraźnie zatem widad, że region jest świadomy siły jaką w przyciąganiu turystów posiadają dobrze zarządzane szlaki. (…) Niestety na siedemnaście polskich województw tylko dwa naprawdę mocno stawiają na szlaki kulturowe. Mają je wszystkie, ale większośd nie potrafi wykorzystad w takiej skali jak Śląsk i Małopolska.” (Źródło: http://businessandculture.wordpress.com/2013/09/11/szlaki-kulturowe-sila-regionow/) 2. Komunikacja i wolontariat Praktyki studenckie i staże – 16 osób; stały wolontariat w ramach programów – 29 osób; wolontariat wydarzeniowy (XV MDDK) – 41 osób. Przeprowadzono 8 spotkao dla studentów różnych kierunków w ramach których prezentowano system wolontariacki w MIK oraz 270 konsultacji bezpośrednich na temat wolontariatu, staży i praktyk, baza CV obejmuje 300 osób, newsletter dla wolontariuszy obejmuje 560 osób. MIK wziął udział w projekcie międzynarodowym „Opracowanie i wdrożenie programu szkoleo wolontariuszy z zakresu zarządzania kulturą na podstawie wymiany doświadczeo członków sieci Trans Europe Halles” (koordynator projektu Teatr Łaźnia Nowa). W publikacji podsumowującej projekt wykorzystano fragmenty pracy magisterskiej Kamili Kosmalskiej dot. m.in. organizacji wolontariatu w MIK. Na podstawie doświadczeo programu powstał pomysł nowego projektu edukacyjnego dla stażystów i wolontariuszy kultury pn. „Maszynownia. Zasilanie kultury” – wniosek o dofinansowanie został złożony do MKiDN, w programie Edukacja. Zadanie I_Przedsięwzięcie 3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 5. 5. Strona 5 z 12 Celem działao podejmowanych przez MIK w 2013 r. było znalezienie partnerów do nowego projektu europejskiego. MIK aktywnie angażował się w działania sieci ACCR (Association des Centres Culturels de Rencontre). W kwietniu do Krakowa przyjechała Sylvine Bois-Choussy, koordynatorka nowego projektu przygotowywanego przez sied ACCR, żeby lepiej poznad MIK i omówid szczegóły zaangażowania polskiego partnera w przygotowywany projekt. W dniach 16-17 września odbyło się w Brukseli posiedzenie Rady Sterującej ACCR, w którym wzięła udział Joanna Orlik. Wcześniej, 15 września Joanna Orlik miała okazję zapoznad się z działalnością zamku krzyżackiego Alden-Biesen, jednego z obiektów należących do sieci ACCR a znajdującego się w Belgii i spotkad się z wicedyrektorem Alden-Biesen, Guy Tilkinem, obecnym prezydentem sieci. Spotkanie to zaowocowało przystąpieniem MIK do międzynarodowego projektu InHerit, poświęconego interpretacji dziedzictwa kulturowego, w którym udział biorą m.in. przedstawiciele Interpret Europe – europejskiej sieci interpretacji dziedzictwa oraz Asociation of Heritage Interpretaction (UK), English Heritage (UK) oraz Instituto Pangea (IT). Dla MIK udział w tym projekcie jest naturalną kontynuacją realizowanego w 2013 roku przedsięwzięcia pod nazwą „Lokalne muzeum w globalnym świecie”, mającego na celu usystematyzowanie metodologii, jaką stworzył program Dynamika Ekspozycji, i nawiązanie współpracy z małopolskimi muzeami. W projekcie InHerit interpretacja dziedzictwa jest ujmowana w znacznie większej skali, jako zagadnienie dotyczące wielu grup zawodowych i różnych gałęzi gospodarki. Okazją do nawiązania nowych kontaktów był też udział dyrektor MIK, Joanny Orlik, w 7-dniowej podróży studyjnej do Niemiec (Berlin, Drezno), zorganizowanej przez Instytut Goethego, w ramach której odbyły się liczne spotkania z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji kultury (od podmiotów narodowych, przez miejskie, po autorskie inicjatywy grup społecznych oraz indywidualnych artystów). Zadanie II WYDARZENIA I KAMPANIE PROMUJĄCE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 1. XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego W ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego podczas dwóch majowych weekendów (18 i 19 maja, 25 i 26 maja) zaprezentowanych zostało 15 zabytków, zlokalizowanych na 5 trasach zwiedzania. Uczestnicy Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego mieli okazję zwiedzid krakowskie obiekty związane z okresem Młodej Polski oraz zabytki techniki. W Małopolsce zaproszeni zostali do odwiedzenia sakralnych zabytków romaoskich, dworów oraz trzech drewnianych kościołów, wpisanych 10 lat temu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zgodnie z coroczną tradycją, w każdym z miejsc na uczestników czekali eksperci i pasjonaci, którzy pomagali odkrywad tajemnice dawnej architektury. Odbiorcy Dni mogli wziąd udział w oprowadzaniu po obiekcie, opatrzonym fachowym i ciekawym komentarzem. Informacje o obiektach, znalazły się również w materiałach towarzyszących zwiedzaniu, które po raz kolejny zostały wydane w formie jednego, wspólnego przewodnika, a nie odrębnych folderów dotyczących każdego z obiektów z osobna. Publikacja autorstwa Katarzyny Kobylarczyk pt. „Wejdź na szlak!” była dystrybuowana bezpłatnie podczas finału wydarzenia, na stanowiskach informacyjnych. Dodatkowo odbyły się trzy spotkania promujące wydawnictwo. Lista obiektów prezentowanych w ramach projektu XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wejdź na szlak! 18–19 maja 2013 Trasa krakowska – szlak Młodopolska Małopolska Dom Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie (ul. Radziwiłłowska 4, Kraków) Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie: gmach główny (pl. Matejki 13, Kraków) oraz dawne Muzeum Techniczno- Przemysłowe (ul. Smoleosk 9, Kraków) Kawiarnia Noworolski w Krakowie (Rynek 1, Kraków) Trasa małopolska – szlak Małopolska Romaoska Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie (pow. krakowski, gmina Słomniki) Bazylika kolegiacka Narodzenia NMP oraz Muzeum Regionalne w Wiślicy (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gmina Wiślica) Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu (pow. proszowicki, gmina Proszowice) 25–26 maja 2013 Trasa krakowska – Krakowski Szlak Techniki Zespół elektrowni miejskiej w Krakowie (ul. Dajwór 27, Kraków) Zespół dawnej zajezdni tramwajowej w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej (ul. św. Wawrzyoca 12, Kraków) Zespół gazowni miejskiej w Krakowie (ul. Gazowa 12-16, Kraków) Trasa małopolska – szlak Dwory Małopolski Willa Domaoskich w Nawojowej Górze (pow. krakowski, gmina Krzeszowice) Pałac Starzeoskich w Płazie (pow. chrzanowski, gmina Chrzanów) Dwór Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym (pow. wadowicki, gmina Wadowice)
 6. 6. Strona 6 z 12 Małopolska Trasa UNESCO Kościoł pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (pow. bocheoski, gmina Nowy Wiśnicz-Lipnica) Kościoł pw. św. Michała Archanioła w Binarowej (pow. Gorlicki, gmina Biecz) Kościoł pw. św. św. Filipa i Jakuba Apostołow w Sękowej (pow. gorlicki, gmina Sękowa) W ramach programu XV edycji Dni Dziedzictwa odbyło się: 257 oprowadzeo przez przewodników lub pracowników obiektów, 38 wykładów/ spacerów / spotkao ze specjalnymi gośdmi, 47 warsztatów / pokazów, 16 wystaw (przygotowanych specjalnie na MDDK), 16 koncertów, 2 gry terenowe, 10 kiermaszy potraw regionalnych, 11 atrakcji dodatkowych. Należy podkreślid znacznie wyższe niż ub. r. zaangażowanie odbiorców w promocję wydarzenia tj. wzrost udostępnieo (z 7 w ub. r. do 44 w 2013 r.) oraz kliknięd „Lubię to” (z 89 do 261!). Powodowały one większą interakcję użytkowników z postami ze strony MIK. Internauci chętnie brali udział w konkursach. Posty z zagadkami cieszyły się największym zainteresowaniem podobnie, jak te, do których dołączane były interesujące zdjęcia. Pojawiły się komentarze z gratulacjami i podziękowaniami. Kilka osób pochwaliło organizację Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Odbyły się 4 spotkania autorskie z Katarzyną Kobylarczyk: 9 maja Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, 10 maja Kawiarnia Noworolski w Krakowie, 16 maja Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, 18 maja Wadowicka Biblioteka Publiczna. Działania z zakresu media relations zaowocowało ponad 200 publikacji i emisji materiałów m.in. w National Geographic Traveler, Podróże, Witaj w Podróży, Focus, Onet, Gazeta Wyborcza Kraków, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Karnet, Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Kraków, TVP Kraków. Prasa ok. 20 publikacji w prasie (m.in. National Geographic, Podróże, Focus, Witaj w Podróży, „Co Jest Grane” Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Karnet, Miasto Kobiet). Radio i TV ok. 14 materiałów (2 audycje w Radiu Kraków: 19 i 26.05.2013; audycja i zapowiedzi, łącznie ok. 6 w TOK FM i Radiu Złote Przeboje Kraków i Nowy Sącz: 11-12 i 13-17.05.2013 r.; audycja i zapowiedzi ok. 5 w Antyradio Kraków: 10- 15.05.2013, zapowiedź w TVP Kraków) Internet W związku z wydarzeniem w mediach elektronicznych ukazało się ok. 173 publikacje (artykuły, zapowiedzi, relacje), w tym: ok. 34 w ogólnopolskich i krakowskich mediach elektronicznych (m.in. Onet.pl, „Co jest grane” Gazeta.pl, Karnet, Dziennik Polski 24, Gazeta Krakowska, Polski Portal Kultury O.pl, Moje Miasto Kraków, Nasze Miasto Kraków, Kraków Zaprasza, Kraków Super Nowa, Lovekraków, Małopolska Online) ok. 31 w lokalnych serwisach informacyjnych (m.in. Beskidzka 24, Sądeczanin Info, Słomniki Info, Informacja Turystyczna Wadowice, Halo Gorlice, Andrychów.pl, E-vive, Fakty – portal informacyjny, Głos 24, Gniazdo.net, Gorlice 24, Świętokrzyskie – Jakie To Cudne, Wadowice 24, KBC 24, Internetowy Kurier Proszowicki) ok. 12 na stronach gospodarzy i partnerów (m.in. Dom Pomocy Społecznej w Płazie, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Parafia Binarowa, Fundacja Czartak, Gmina Krzeszowice, Tauron Dystrybucja, Muzeum Regionalne w Wiślicy) ok. 29 na portalach turystycznych (m.in. Polska Niezwykła, Turystyka Kulturowa, All Inclusive, Drogi Świętego Jakuba w Polsce, Forum Miłośników Turystyki, Małopolska Organizacja Turystyczna, Na Rowerze PTTK, Polska Niezwykła, Pavo Travel, Podróże.pl, Polandina, Polska Info, Polska Jest Piękna) ok. 17 na stronach informatorów kulturalno-rozrywkowych (m.in. Reading Małopolska, Bawisz się, Chwila Wolnego, Independent, Kultura Online, Mapa Kultury, My Kulturalni, Kulturatka, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kultura Małopolski, Kulturoteka, Miasto Kobiet, Kulturalny Chrzanów, Instytut Kultury UJ) ok. 23 w serwisach samorządowych (m.in. Urząd Marszałkowski Kielce, Centrum Kultury w Słomnikach, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miejski w Gorlicach, Urząd Miejski w Bieczu, Powiat Wadowicki, Gminny Dom Kultury w Lipnicy) ok. 4 w serwisach studenckich i portalach dla dzieci (Student Forum, Student News, Mali Turyści, Mam Rodzinę, Miasto Dzieci, Studente.pl ) ok. 12 w mediach społecznościowych (Facebook, Flickr, fora internetowe) Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego towarzyszył konkurs „Skarby Małopolski”. Nagrodzono 108 uczniów, 19 nauczycieli i 9 szkół. Nagrody zostały wręczone podczas wernisażu, który odbył się 21 maja w Galerii na Poddaszu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na Rajskiej. Honorowym gościem wernisażu był Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Pan Jacek Krupa. W wernisażu wzięło udział ok. 150 osób, w tym organizatorzy, nauczycieli i uczniowie. Wystawa trwała do 30 czerwca. Nagrodzone projekty i prace znalazły się w katalogu cyfrowym konkursu. X edycja konkursu została objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wernisaż był organizowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. X edycja Konkursu plastyczno-edukacyjnego wiązała się z pewnymi zmianami, nowością było skierowanie konkursu nie tylko do szkół gimnazjalnych i centrów kultury. Po raz pierwszy w konkursie brały udział szkoły ponadgimnazjalne. Ponadto wprowadziliśmy temat – grę, która, jak się okazało, może byd doskonałym narzędziem interpretacji dziedzictwa. Ponownie wykorzystaliśmy doświadczenie pracowników MIK-u działających w innych programach. Konkurs, który jest trudny, czasochłonny, wymagający pracy i
 7. 7. Strona 7 z 12 zaangażowania jest doceniany przez nauczycieli pracowitych i twórczych. Wernisaż, będący świętem uczestników konkursu, co roku nam uświadamia i przypomina, że cieszymy się sympatią i uznaniem nauczycieli oraz uczniów. 2. Dni Małopolski w Brukseli Tegoroczna edycja Dni Małopolski w Brukseli (12–22.09.2013) objęła dwa wydarzenia prezentujące w nowatorski sposób dziedzictwo Małopolski oraz jej bogactwo kulturowe i krajobrazowe – koncert polskiej muzyki barokowej w wykonaniu muzyków Capelli Cracoviensis (Polska) i zespołu historycznych instrumentów dętych Oltremontano (Belgia) oraz niekonwencjonalną wystawę plenerową w formie ogromnego naszyjnika. W dniach 12–22 września na Place de Jamblinne de Meux (Schaerbeek) mieszkaocy Brukseli mogli zajrzed do wnętrza nietypowej instalacji nawiązującej do ludowych tradycji Małopolski, składającej się z 35 czerwonych korali, i przekonad się, jak wielką różnorodnością charakteryzuje się Małopolska. Interaktywna ekspozycja w formie koralowego naszyjnika gigantycznych rozmiarów pn. „Małopolski koral”, umieszczona nieopodal dzielnicy europejskiej, pozwalała zwiedzającym poznad turystyczne atrakcje regionu i jego stolicy – Krakowa. Prezentowana wcześniej w Krakowie, Warszawie, Tarnowie oraz na targach turystycznych w Berlinie ekspozycja, za pomocą zdjęd wyświetlanych na ekranach 3D, ukrytych w 5 największych kulach, przenosiła odbiorców do najciekawszych miejsc w regionie – 12 kompleksów obiektów przyjętych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Stare Miasto w Krakowie, Kopalnia Soli w Wieliczce, były Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu-Brzezince, klasztor oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, XV- i XVI-wieczne drewniane kościółki w Binarowej, Sękowej, Dębnie i Lipnicy Murowanej oraz drewniane cerkwie w Powroźniku, Kwiatoniu, Brunarach Wyżnych i Owczarach). Zwiedzający wystawę mogli również przekonad się o bogatej ofercie małopolskich miejscowości uzdrowiskowych oraz licznych zakątków regionu zapraszających do aktywnego spędzania wolnego czasu i do zwiedzania: na nartach, na rowerze, kajakiem, pieszo, konno. Wystawa zachęcała również smakoszy do wizyty w Małopolsce połączonej z odkrywaniem bogactwa tradycyjnych potraw i produktów regionalnych. Drugim punktem programu tegorocznej edycji Dni Małopolski w Brukseli był zorganizowany w Notre Dame de la Chapelle koncert „Polski barok” w wykonaniu chóru kameralnego Capelli Cracoviensis i zespołu historycznych instrumentów dętych Oltremontano, podczas którego publicznośd wysłuchała dzieł wybitnych kompozytorów baroku. W niezwykłej scenerii jednej z najstarszych belgijskich świątyo zabrzmiały utwory Marcina Mielczewskiego, Mikołaja Zieleoskiego, Giovanniego Gabrielego, Samuela Scheidta oraz Johanna Hermanna Scheina. Dzieła Mielczewskiego i Zieleoskiego należą do w pełni rozwiniętego weneckiego stylu polichóralnego. Podczas koncertu zostały wykonane również utwory reprezentanta włoskiego baroku – Giovanniego Gabrielego. Kompozytor ten był doskonale znany w ówczesnej Polsce, podobnie jak wenecka muzyka kooca XVI wieku. Licznie zgromadzona międzynarodowa publicznośd entuzjastycznie przyjęła koncert w wykonaniu muzyków z Capelli Cracoviensis oraz wywodzącego się z Belgii Oltremontano. Dla artystów był on niewątpliwie kolejną doskonałą okazją do wymiany idei i inspiracji artystycznych, a także symbolicznym dowodem, jak spektakularne efekty może przynieśd współpraca międzynarodowa. Po koncercie dyplomaci i pracownicy instytucji europejskich zostali zaproszeni do sąsiadującego z Notre Dame de la Chapelle centrum kulturalnego La Chapelle de Brigittines na spotkanie Klubu Małopolanina i uroczysty bankiet. Spotkanie uświetnił krótki występ zespołu Oltremontano. Spektakularnym zainteresowaniem cieszyła się strona internetowa malopolskadays.eu, która w okresie 17.08– 17.09.2013 uzyskała 17 007 odsłon, 14 329 wizyt i 10 783 unikalnych użytkowników, z czego najwięcej wersje francuska i angielska. 75% stanowili nowi, zaś 25% powracający użytkownicy. Witrynę Dni Małopolski w Brukseli w znakomitej większości odwiedzali mieszkaocy Belgii – 92,8% internautów (w sumie 13 356 na 14 329, w tym mniej więcej co czwarty pochodzący z Brukseli). Wśród odwiedzających stronę znaleźli się także mieszkaocy Polski (4,2%) oraz Francji, Niemiec, Holandii i innych krajów (łącznie ok. 3% użytkowników strony). Inne własne wskaźniki dotyczące promocji: 25 billboardów w metrze zlokalizowanych na najważniejszych stacjach w terminie: 05–18.09.2013; 50 flag w prestiżowych lokalizacjach w terminie: 27.08–13.09.2013; 5 000 ulotek dystrybuowanych w sieci informacji miejskiej oraz za pośrednictwem usługi Take one Culture; 1 kampania w Internecie skierowana do użytkowników urządzeo mobilnych; 1 aplikacja mobilna; 30 plakatów eksponowanych w PE; 500 zaproszeo i 500 kopert; 300 gadżetów bransoletek; 1000 gadżetów wentyli rowerowych. 3. Kampania „Drogi do niepodległości”. 100-lecie Wielkiej Wojny „100-lecie Wielkiej Wojny”. Małopolski Program Obchodów 100. Rocznicy I wojny światowej został zainicjowany przez Województwo Małopolskie. Program stanowi małopolską platformę współpracy wielu podmiotów, w tym powiatów i gmin w celu realizacji projektów (edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych) odnoszących się do 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej na terenie regionu. W ramach Programu Obchodów w latach 2014-2015 zaplanowano: Filar I: „Polska droga do niepodległości”. Motyw: wymarsz I Kampanii Kadrowej z Oleandrów, postad – Józef Piłsudski; miejsce realizacji: Kraków i okolice. Wymarsz XLIX I Kampanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów – 6 sierpnia 2014, Realizator: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Wojewódzki. Planowany udział Prezydenta RP.
 8. 8. Strona 8 z 12 Pokaz Kawalerii Konnej połączony z Piknikiem Wojskowym z okazji 100. rocznicy Czynu Niepodległościowego I Kompanii Kadrowej, sierpieo 2014, realizator: Urząd Miasta Krakowa. Capstrzyk na Kopcu J. Piłsudskiego na krakowskim Sowiocu, sierpieo 2014, realizator: Urząd Miasta Krakowa. Filar II: Walka żołnierza polskiego. Motyw: zmagania żołnierzy polskich na froncie I Wojny Światowej, początek budowania polskich sił zbrojnych w 2014 r., miejsce realizacji: Łowczówek Uroczystości na cmentarzu nr 192 Lubinka, wrzesieo 2014, realizator: Powiat Tarnowski XVI Zlot Niepodległościowy w Łowczówku, listopad 2014, realizator: Powiat Tarnowski. Wigilia Żołnierska w Łowczówku, grudzieo 2014, realizator: Powiat Tarnowski Filar III: „Bitwa Gorlicka”. Motyw: Bitwa Gorlicka jedna z ważniejszych bitew IWŚ, humanizm i pamięd, miejsce realizacji: powiat gorlicki Nabożeostwo ekumeniczne na Górze Cmentarnej w stulecie Bitwy Gorlickiej, maj 2015, realizator: Urząd Miejski w Gorlicach. Konferencja naukowa w 100. rocznicę Bitwy Gorlickiej, maj 2015, realizator: Urząd Miejski w Gorlicach. Spektakle plenerowe: pokaz musztry paradnej, koncert orkiestr wojskowych, impreza światło - dźwięk w 100. rocznicę Bitwy Gorlickiej, maj 2015, realizator: Urząd Miejski w Gorlicach. Międzynarodowy Zlot Młodzieży – Małopolskie Nekropolie z I Wojny Światowej, sierpieo 2014, realizator: Powiat Gorlicki, Gmina Sękowa, Urząd Wojewódzki. Rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami – Sękowa, maj 2015, realizator: Urząd Gminy Sękowa. Cykl imprez głównych upamiętniających działania wojenne I Wojny Światowej w Małopolsce, wzmocniony zostanie imprezami towarzyszącymi. Z myślą o lokalnych projektach edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych uruchomiony zostanie program wsparcia wybranych inicjatyw oddolnych. W ramach współpracy beneficjenci – wybrane podmioty działające na terenie Małopolski w III sektorze będą mogły uzyskad dofinansowanie w wysokości do 10 tys. na realizację projektów odnoszących się do 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej MIK jako koordynator Programu w latach 2014 i 2015 odpowiedzialny będzie za opracowanie programu parasolowego; opracowanie zasad wsparcia dla wszystkich podmiotów ubiegających się o współrealizację wydarzeo upamiętniających lata 1914-1918 (program wsparcia wybranych inicjatyw oddolnych); stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej programu; prowadzenie strony internetowej, informującej o wszelkich działaniach rocznicowych, prowadzenie działao promocyjnych. Dotychczas w ramach współpracy z partnerami wypracowany został główny program obchodów. MIK przygotował również program wsparcia wybranych inicjatyw oddolnych (regulamin wraz z kompletną dokumentacją), identyfikację wizualną programu oraz plan działao promocyjnych. Dodatkowo dwa działania statutowe MIK: Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz konkurs Skarby Małopolski w roku 2014 realizowane są w oparciu o tematykę I wojny światowej. 4. XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego W ramach przygotowao do XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa kulturowego dokonano wyboru tematu, obiektów, tras i terminów XVI MDDK. Przyszłoroczne Dni odbędą się pod hasłem „Wielki wybuch 1914-1918”. W ramach I weekendu (17-18 maja) zaprezentowane zostaną: TRASA KRAKOWSKA: Fort nr 44 Tonie w Krakowie i Dwór Dąbrowskich w Michałowicach oraz TRASA MAŁOPOLSKA – OKOLICE TARNOWA: Pałac Goetzów-Okocimskich w Brzesku, Zespół Tarnowskich Wodociągów oraz Cmentarz wojskowy nr 192 w Lubince. W ramach II weekendu (24–25 maja) zwiedzający zobaczą w ramach TRASY KRAKOWSKIEJ: Pałac Larischa oraz Klub Garnizonowy, w ramach TRASY MAŁOPOLSKIEJ – OKOLICE GORLIC: Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach, Pałac Długoszów w Siarach oraz Cmentarz wojskowy nr 60 na Przełęczy Małastowskiej. Dotąd podjęto rozmowy z wszystkimi gospodarzami obiektów, zebrano materiał dla autorki publikacji, przygotowano wstępne teksty do publikacji, opracowano layout wydarzenia, opracowano wstępne założenia programu, opracowano wstępne założenia promocji. W związku z obchodami 100. rocznicy Bitwy Gorlickiej, w ramach przygotowao do Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, pracownicy MIK (Dynamika Ekspozycji) odbyli konsultacje z Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach i Urzędem Miasta Gorlice, w wyniku których ustalono, że przy udziale MIK zostanie zrealizowana renowacja wystawy poświęconej bitwie. Dotychczas podjęte działania tj. wizyty studyjne w Muzeum, spotkania i konsultacje merytoryczne zaowocowały opracowaniem 3 wariantów renowacji wystawy: wersja minimum – wybór 10 najważniejszych eksponatów i ich interpretacja przy pomocy nowych tablic i opisów oraz ulotki informacyjnej, bez ingerencji w obecny układ i wystrój ekspozycji; wersja optimum – obejmująca m.in. stworzenie linii narracyjnej, uporządkowanie komunikacji wizualnej i treści na całej wystawie, częściową poprawę warunków ekspozycyjnych; wersja maksimum – zakładająca zaprojektowanie i wdrożenie kompletnej koncepcji wystawienniczej, obejmującej zarówno scenariusz wystawy jak i jej nową aranżację z wykorzystaniem rozwiązao multimedialnych i interaktywne, oraz wprowadzenie nowych elementów na wystawie. Po konsultacjach z partnerami projektu do realizacji został wybrany wariant zakładający stworzenie linii narracyjnej obejmującej obecną wystawę (Bitwa Gorlicka w kontekście IWŚ i losów miasta), uporządkowanie komunikacji wizualnej i treści na całej wystawie (projekty i druk nowych tablic wraz z opisami), częściową poprawę warunków ekspozycyjnych (dodatkowe oświetlenie, odświeżenie makiety Bitwy Gorlickiej). W
 9. 9. Strona 9 z 12 ramach odświeżonej wystawy wprowadzony zostanie również nowy element – częśd poświęcona życiu codziennemu na froncie wojny pozycyjnej. Wystawa po renowacji zostanie otwarta w maju 2014. Zadanie III DZIAŁALNOŚD WYDAWNICZA W 2013 roku wydano zgodnie z planem cztery numer czasopisma „Autoportret: 1. „Poprzemysłowe, przemysłowe” 1/2013 [40] W numerze pogłębiono refleksję nad znaczeniem przestrzeni postindustrialnej– opublikowano artykuły poświęcone: potrzebie autentyzmu, możliwości identyfikacji z miejscem, stosowaniu przestrzeni poprzemysłowej jako strategii marketingowej (lofty), przeszłości konstruowanej, relacji nowego i starego w adaptacjach obiektów poprzemysłowych (przegląd strategii projektantów), pośmiertnemu życiu estetyki wzniosłości w realizacjach przemysłowych, szczególnie w fotografii. Wśród autorów: Leszek Jodlioski, Michał Wiśniewski, Irma Kozina, Krzysztof Nawratek, wywiad z Wojciechem Wilczykiem. 2. „Przestrzeo jako taka” 2/2013 *41+ To numer autotematyczny poświęcony przestrzeni jako problemowi filozoficznemu i fizycznemu, zwłaszcza w kontekście zmian zachodzących współcześnie. Wątki, które zawiera ten numer to: odniesienie do zwrotu przestrzennego w socjologii i historii, architektura jako przestrzeo we współczesnej historiografii, pojmowanie przestrzeni w różnych kulturach, przestrzeo w dyskursie modernistycznym, produkcja przestrzeni społecznej. Wśród autorów: Łukasz Stanek, Krzysztof Korżyk, Akos Moravanszky, John Archer, Filip Springer. „Autoportret” na zaproszenie Tygodnika „Polityka” nominował kandydatów do nagrody architektonicznej „Polityki”. 3. „Zrównoważony rozwój?” 3/2013 *42+ Numer poświęcony problematyce zrównoważonego rozwoju, kolejnemu z serii terminów (obok partycypacji), które zrobiły zawrotną karierę. Przeniknęły one do języka władzy i mediów natomiast często trudno jest doprecyzowad ich znaczenie. Podjęta została kwestia wykorzystania hasła „zrównoważonego rozwoju” przez instancje władzy, projektowania zrównoważonego i architektury ekologicznej, relacji architektura − krajobraz i otoczenie. Opublikowano artykuły Marca Augé, Philippe’a Rahma, dramta Marcina Mateusza Kołakowskiego, Leventego Polyáka, Jany Tichej, Mateusza Curyły. Numer realizowany we współpracy z czasopismem „Zlatyj Rez”, KEK i Spolok Architektov Slovenska – wsparty grantem International Visegrad Fund. 4. „Ograniczenie” 4/2013 *43+ Żyjemy rozrzutnie, rozpychając się w przestrzeni. Czy jednak nie możemy żyd/mieszkad dobrze a nawet lepiej na mniejszej powierzchni? Problematyka numeru: mieszkanie a zamieszkiwanie, maszyna do mieszkania, ograniczenie jako stymulacja twórczości projektowej, samoograniczenie jako postulowana doktryna współczesności, projektowanie ergonomiczne, standaryzacja. Artykuły napisali m.in.: Krzysztof Nawratek, Maciej Miłobędzki, Devis Bonnani, Krzysztof Korżyk, Philipp Oswalt, Marcin Szoska. W numerze także wywiady z Juhanim Pallasmą i Zygmuntem Krauze. Liczba odbiorców „Autoportretu”: każdy numer ma nakład 1000. Sprzedaż poszczególnych numerów wzrasta. Pozostałe numery archiwalne są w ciągłej sprzedaży w e-sklepie Małopolskiego Instytutu Kultury. Wyczerpano częśd nakładów z 2010 roku. Do redakcji i e-sklepu zgłaszają się liczni czytelnicy uzupełniający braki w numerach czasopisma, traktujący zetknięcie z „Autoportretem” w kategoriach odkrycia oraz poszukujący materiałów do m.in. prac magisterskich i doktorskich. Ponadto w 2013 r.: 21 stycznia 2013 gośdmi Klubu Trójki byli Maciej Miłobędzki, Piotr Nowak i Marcin Wicha, autorzy artykułów w numerze „Autoportretu” na zaproszenie Dariusza Bugalskiego. Audycja miała duży rezonans medialny i spowodowała znaczne zainteresowanie „Autoportretem” na FaceBooku. Okładka numeru „Wieś” cieszyła się dużym zainteresowaniem, a fiołka do okładki zaproponowały „Sztuczne Fiołki” – popularny profil satyryczny na FaceBooku. Redaktorka naczelna Dorota Leśniak-Rychlak została zaproszona na sesję Senatu RP na temat kurczących się miast. „Autoportret” na zaproszenie Tygodnika „Polityka” nominował kandydatów do nagrody architektonicznej „Polityki”. Na zaproszenie Hanny Morawioskiej, dyrektorki Zachęty, „Autoportret” włączył się w prace nad przygotowaniem koncepcji konkursu na Pawilon Polski na Biennale Architektury w Wenecji w 2014 roku. Na prośbę festiwalu Matla w Poznaniu udostępniono treści artykułów z numeru „Postciało” do wykorzystanie na stronie internetowej i profilu festiwalu, którego hasłem przewodnim było „Oh man oh machine”. Publikacja w kwartalniku „2plus3D” – artykuł na temat młodych krakowskich projektantów, prezentacja okładek „Autoportretu” autorstwa Anny Zabdyrskiej (Tomasz Budzyo, Mamy czas, 2plus3D, 48/III/2013). Promocja „Autoportretu” na Łódź Design (październik 2013), obecnośd w czytelni i księgarni oraz na BAZARCHU – pierwszych targach wydawców książek o architekturze, które odbyły się w dniu 15 grudnia w klubie Paostwomiasto w Warszawie. Zadanie IV BADANIA I ANALIZY W ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury pozyskano grant w wysokości 162 200 zł na przeprowadzenie projektu badawczego „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich”. Celem projektu była analiza rozwoju kapitału społecznego w kontekście działalności merytorycznej lokalnych centrów kultury w oparciu ramy teoretyczne zawarte w dokumencie Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, który jest
 10. 10. Strona 10 z 12 jednym z dziewięciu najważniejszych programów strategicznych przyjętych przez rząd polski do realizacji w perspektywie 2020 roku. Efektem projektu jest pozyskanie wiedzy o kompetencjach kadr kultury (z instytucji kultury, organizacji kulturalnych, samorządów) w zakresie wydatkowania publicznych środków na kulturę (inwestycje kulturalne, budżety zadaniowe związane z realizacją strategii, planów rozwoju, programów kulturalnych, w tym tych nastawionych na edukację kulturalną). Badania terenowe zostały zrealizowane w dziewięciu gminach na terenie trzech województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Obejmowały wizyty studyjne, analizy dokumentów, wywiady pogłębione i zogniskowane oraz panele eksperckie. W sumie w badaniach uczestniczyło ponad 290 osób, zorganizowanych zostało 27 spotkao z lokalnymi kadrami kultury. Byli to przedstawiciele samorządów, dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, lokalni społecznicy, przedsiębiorcy i aktywiści związani z sektorem pozarządowym. W ramach projektu powstały dwie publikacje elektroniczne: Raport badawczy „Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego” oraz poradnik dla lokalnych instytucji „Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi”. Podsumowaniem projektu było seminarium z udziałem gości – ekspertów i badaczy zajmujących się sektorem kultury z całego kraju, m. In. prof. Jerzego Hausnera, prof. Marka Krajewskiego, prof. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek, prof. Anny Karwioskiej i innych. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Projekt realizowany był we współpracy z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Związkiem Miast Polskich. Pozyskano także drugi grant w wysokości 194 420 zł na przeprowadzenie 2-letniego projektu badawczego „Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”. W ramach projektu badawczego zostanie stworzony kompleksowy portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Celem jest dostarczenie empirycznie ugruntowanych podstaw dla działao z zakresu polityki kulturalnej w odniesieniu do animacji/edukacji kulturowej, w tym dla określania w kolejnych latach priorytetów programów MKiDN i innych programów dotacyjnych realizowanych na poziomie lokalnym. Podsumowaniem projektu będzie raport badawczy, seminarium eksperckie, a rezultaty badao zostaną szeroko rozpowszechnione wśród animatorów w Polsce. Prace merytoryczne prowadził od czerwca 2013 r. zespół projektowy pod kierunkiem prof. Marka Krajewskiego. Projekt jest realizowany we współpracy Katedrą Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zrzeszeniem Forum Kraków. W 2013 r. został zrealizowany pierwszy moduł badawczy obejmujący analizę dokumentów (300 wniosków konkursowych do MKiDN) oraz wywiady telefoniczne z instytucjami kultury realizującymi projekty z dofinansowaniem MKiDN (74 wywiady). Powstała również publikacja elektroniczna będąca podsumowaniem I etapu projektu pt. „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”. Efekty projektu będą prezentowane na NieKongresie Animatorów Kultury – pierwszym ogólnopolskim spotkaniu animatorów kultury, który odbędzie się w marcu 2014 r. w Warszawie. Zostały one również wykorzystane w publikacji zapowiadającej to spotkanie (tekst prof. Marka Krajewskiego i dr Filipa Schmidta). Zakooczenie projektu planowane jest na grudzieo 2014 r. MIK prowadzi także wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla Zrzeszenia Forum Kraków (MIK pełni funkcję jego sekretariatu). W ramach FK odbyły się 3 dwudniowe seminaria (tematy: „Obywatele i partycypacja. Społecznośd i publicznośd”, „Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska oraz Wrocław 2016” oraz oraz „Wizja rozwoju sieci animatorów i instytucji animacji kultury w Polsce”). Forum Kraków zostało również zaproszone do współorganizacji I Ogólnopolskiego Kongresu Animatorów Kultury jako partner merytoryczny przez Narodowe Centrum Kultury. Zrealizowano także udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Statystyki Kultury kierowanego przez Departament Mecenatu Paostwa MKiDN. Opracowywanie ekspertyz, prace nad zmianami przy realizacji badao dotyczących kultury. Obecnie trwa opracowywanie założeo dużego projektu dotyczącego możliwości prowadzenia badao usług publicznych w dziedzinie kultury, który będzie realizowany we współpracy MIK, Związku Miast Polskich, Ośrodka Statystyki Kultury GUS z Krakowa. Opracowano i wdrożono ewaluację działao MIK (Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Dilettante, Chłopska Szkoła Biznesu). Realizowano współpracę z Małopolskim Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (konsultacje projektów badawczych dotyczących obszaru funkcjonalnego kultury). Prowadzona jest strona internetowa „Badania w kulturze” (wspólnie z programem Zadziałaj dla Siebie), na której publikowane są artykuły o badaniach i rozwoju kultury w Małopolsce, jak również o innowacyjnych działaniach rozwojowych w całym kraju. Zostało opublikowanych 40 artykułów. Dyrektor MIK, Joanna Orlik, została współautorką „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”, opracowanym przez zespół prof. Jerzego Hausnera w części dotyczącej świadczenia usług publicznych w dziedzinie kultury. Zadanie V REMONT W okresie marzec-czerwiec dokonano adaptacji przestrzeni pobibliotecznej. W chwili obecnej funkcjonuje druga sala warsztatowa MIK, intensywnie wykorzystywana, także przez partnerów zewnętrznych. MIK udostępnia sale bezpłatnie podmiotom, z którymi nawiązana została współpraca merytoryczna. Ponadto prowadzona jest akcja promocyjna, mająca na celu dotarcie z ofertą sal do odbiorców biznesowych. Zadanie VI DZIAŁALNOŚD BIBLIOTEKI SZTUKI
 11. 11. Strona 11 z 12 W styczniu dokonano użyczenia i przeprowadzki Biblioteki Sztuki MIK do Arteteki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. MIK w LICZBACH W ramach działao fundraisingowych prowadzonych w 2012 (dot. działalności programowej 2013) oraz 2013 r. złożono 9 aplikacji. Dofinansowanie na 2013 rok uzyskało 7 projektów o łącznej wartości 802 975 PLN: Lokalne muzeum w globalnym świecie (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program „Edukacja kulturalna”) – 50 000 PLN; Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Obserwatorium Kultury) – 130 000 PLN; Wydawanie kwartalnika "Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni" w wersji papierowej i elektronicznej w latach 2012-2014. (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Promocja literatury i czytelnictwa) – 92 720 PLN; dotacja przyznana została na 3 kolejne lata, Łącznie: 278 160 PLN Self-portrait. Quarterly on Good Space, Sustainable development/Balance (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) – 24 000 PLN; Lato w Teatrze (Instytut Teatralny im. Z.Raszewskiego) – 20 520 PLN Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Obserwatorium Kultury) – 194 420 PLN; z czego na rok 2013 – 73 212 PLN, na rok 2014 – 121 208 PLN). Wirtualne Muzea Małopolski Plus (Narodowy Instytut Audiowizualny – 291 315 PLN; z czego na rok 2013 – 13 970 PLN, na rok 2014 – 277 345 PLN). Na działalnośd w roku 2014 i 2015 przygotowane i złożone zostały 4 wnioski na łączną kwotę 647 550 PLN: „Przyglądając się (o)sobie” – wystawa w ramach Wirtualnej Platformy Wystawienniczej (Program MKiDN Dziedzictwo kulturowe, priorytet Wspieranie działao muzealnych – oczekiwana kwota dotacji – 351 500 PLN; z czego na rok 2014 – 182 000 PLN, na rok 2015 – 169 500 PLN). Dilettante – laboratorium animacji teatralnej (Program MKiDN Edukacja, priorytet Edukacja kulturalna – 99 340 PLN. Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce (Program MKiDN Obserwatorium kultury – 149 460 PLN; z czego na rok 2014 – 73 920 PLN, na rok 2015 – 75 540 PLN). Maszynownia. Zasilanie kultury (Program MKiDN Edukacja, priorytet Edukacja medialna i informacyjna – 47 250 PLN. Zadanie 1. Wirtualne Muzea Małopolski CEL GŁÓWNY: Wzrost konkurencyjności oraz rozwój potencjału ludzkiego i technologicznego Województwa Małopolskiego poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeostwa informacyjnego w zakresie kultury, która przyczyni się do ochrony i upowszechnienia dziedzictwa kulturowego Małopolski. CELE SZCZEGÓŁOWE: Utworzenie i kompleksowe wyposażenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji, Zakup i kolokację farmy serwerów niezbędnych do przechowywania i zarządzania danymi; Stworzenie 12 miejsc pracy w związku z utworzeniem Regionalnej Pracowni Digitalizacji; Digitalizację 3D minimum 500 obiektów oraz 200 obiektów 2D (muzealiów) wskazanych przez Radę Ekspertów z zasobów zaangażowanych w projekt muzeów; Stworzenie zintegrowanego portalu internetowego pn. Wirtualne Muzea Małopolski, jako platformy do prezentacji zdigitalizowanych w ramach projektu zabytków, zawierającego w sumie 36 prezentacji, a w tym: 35 prezentacji poszczególnych muzeów w konwencji 3D, jedną prezentację tematyczną oraz stworzenie tematycznych ścieżek edukacyjnych w liczbie co najmniej 5; Udostępnienie on-line portalu WMM oraz dostępnych za jego pośrednictwem zdigitalizowanych muzealiów dla licznych grup odbiorców, w tym polskich i zagranicznych; Udostępnienie zdigitalizowanych obiektów do systemów elektronicznej ewidencji zabytków i archiwizacji w muzeach, co dzięki kompatybilności zastosowanego oprogramowania pozwoli na osiągnięcie celu, jakim jest ochrona dziedzictwa narodowego. Wśród kluczowych elementów realizacji projektu, związanych z ww. aspektami, w szczególności należy wymienid: Zakooczenie postępowania związanego z zamówieniem publicznym na budowę i wdrożenie systemu Wirtualnych Muzeów Małopolski (system do zarządzania wirtualnymi ekspozycjami, oprogramowanie
 12. 12. Strona 12 z 12 bazodanowe wraz z instalacją, pomocą techniczną, szkoleniami, utworzenie strony internetowej oraz upowszechnienie portalu www). Zakooczenie realizacji zamówienia na wykonanie tłumaczeo wraz z proofreadingiem na język angielski wybranych 100 opisów obiektów oraz tekstów działu „Interpretacje”. Zakooczenie realizacji zamówienia na wykonanie grafik 3D do 36 prezentacji tematycznych – dział „Interpretacje”. Zakooczenie realizacji zamówienia na wykonanie audiodeskrypcji („Komentarze słowne”) dla 100 obiektów z katalogu obiektów WMM do działu „Audio”. Zrealizowanie 7 nagrao „znanych głosów” w ramach pozycji budżetowej „Komentarze słowne” do działu „Interpretacje”: Krystyna Czubówna, Anna Dymna, Krzysztof Globisz, Justyna Nowicka, Jan Peszek, Dorota Segda, Łukasz Wojtusik. Zakooczono realizację prezentacji „Małopolska w 100 obiektach” do działu „Audio” – współpraca z Radiem Kraków i ekspertami zewnętrznymi. Zakooczono prace związane z digitalizacją obiektów rekomendowanych przez Radę Ekspertów a pochodzących z muzeów małopolskich. Łącznie zdigitalizowane zostały 772 obiekty muzealne. Zakooczono wymagane projektem prace nad obróbką graficzną danych pozyskanych w procesie digitalizacji, mające na celu uzyskanie trójwymiarowych modeli 3D skanowanych obiektów. Na portalu dostępnych jest 266 obiektów 2D i 506 obiektów 3D (z tego 124 obiekty w 3DHD – wysokiej rozdzielczości). Ilośd obiektów prezentowanych w 3DHD będzie wzrastad, gdyż zespół grafików w dalszym ciągu dokonuje obróbki danych pozyskanych w procesie digitalizacji. Prowadzony jest blog projektu, dział „Polecamy”, w którym zamieszczane są bieżące wydarzenia związane z działalnością muzeów zaangażowanych w realizacje projektu i fanpage portalu na facebooku. W muzeach, w których realizowany był proces skanowania obiektów zmieniło się nastawienie muzealników do procesu digitalizacji: rozwiane zostały dotychczasowe obawy związane z tym, iż skanowanie może mied szkodliwy wpływ na stan obiektów oraz, że umieszczenie modeli 3D eksponatów muzealnych może stanowid zagrożenie dla frekwencji w realnym muzeum. O zmianie nastawienia do procesu digitalizacji może świadczyd fakt, iż większośd muzeów biorących udział w projekcie, deklaruje chęd kontynuowania współpracy w okresie trwałości projektu. Po zakooczeniu realizacji projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” przystąpiono do realizacji zadania "Wirtualne Muzea Małopolski Plus". W zakresie zamówieo publicznych przeprowadzono szacowania: na zakup materiałów biurowych (2 szacowania), na zakup sprzętu fotograficznego (1 szacowanie), na zakup skanerów (1 szacowanie); oraz powstała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W zakresie merytorycznym nawiązana została współpraca z 4 muzeami – partnerami projektu: Muzeum Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Sztuki i Techniki Japooskiej Manggha, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum ING PAN, opracowany został projekt porozumienia o współpracy pomiędzy MIK i partnerami projektu uwzględniający zasady współpracy i udostępniania zdigitalizowanych zbiorów (planowany termin podpisania porozumieo: styczeo 2014 r.), dokonany został wstępny dobór eksponatów przeznaczonych do digitalizacji z poszczególnych muzeów uwzględniający rekomendacje muzeów i możliwości technologiczne, ustalono wstępny harmonogram digitalizacji. Ponadto w ramach działania Regionalnej Pracowni Digitalizacji opracowano merytorycznie i złożono do MKiDN projekt pn. „Wirtualna Platforma Wystawiennicza” (wyniki konkursu przewidziano na koniec stycznia 2014 r.).

×