Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ASP.NET MVC 3

4,281 views

Published on

Microsoft Türkiye Bilişim Zirvesi 2011'de yaptığım ASP.NET MVC 3 Yenilikleri konulu sunumum

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ASP.NET MVC 3

 1. 1. ASP.NET MVC 3 Uğur UMUTLUOĞLU Innova - Danışman Microsoft MVP (ASP.NET)
 2. 2. Gündem <ul><li>View Engine Desteği ve Razor </li></ul><ul><li>Controller Katmanında Yenilikler, İyileştirmeler </li></ul><ul><li>Yeni Validation Özellikleri </li></ul><ul><li>JavaScript, jQuery ve VS 2010 Yenilikleri </li></ul><ul><li>Dependency Injection İyileştirmeleri </li></ul>
 3. 3. ASP.NET MVC ile Geliştirilen Bazı Web Uygulamaları <ul><li>Msn.com </li></ul><ul><li>Bing.com </li></ul><ul><li>Dell.com </li></ul><ul><li>StackOverflow.com </li></ul><ul><li>Marketwatch.com </li></ul><ul><li>CodePlex.com </li></ul><ul><li>Starbucks.com </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 4. 4. View Engine Desteği <ul><li>ASPX </li></ul><ul><li>Razor </li></ul><ul><li>Spark </li></ul><ul>    <li each='var p in ViewData.Model.Products' >      $p.Name;    </li>  </ul> <ul> @foreach (var p in ViewData.Model.Products) { <li> @p.Name </li> } </ul> <ul> <% foreach (var p in ViewData.Model.Products) { %> <li> <%= p.Name %> </li> <% } %> </ul>
 5. 5. Global Action Filters <ul><li>Oluşturulan ActionFilter nesnesinin tüm action metotlarında geçerli olmasını sağlar </li></ul>
 6. 6. Dynamic ViewBag Nesnesi <ul><li>ViewBag nesnesine istenilen özellikler eklenebilir </li></ul>
 7. 7. Yeni ActionResult Tipleri <ul><li>HttpNotFoundResult : HTTP 404 kodu döndürür </li></ul><ul><li>RedirectResult : Alacağı bool parametreye göre HTTP 301 veya 302 kodu döndürür </li></ul><ul><li>HttpStatusCodeResult : Belirtilen HTTP kodunu döndürür </li></ul>
 8. 8. SessionLess Controllers <ul><li>Controller bazında Session’a erişim belirlenebilir </li></ul><ul><li>SessionStateBehavior enum değerleri: </li></ul><ul><ul><li>Default, Required, Readonly, Disabled </li></ul></ul><ul><li>TempData nesnesi de Controller içerisinde Session ile aynı erişime sahip olur </li></ul>
 9. 9. CompareAttribute <ul><li>Model içerisindeki iki özelliğin karşılaştırma doğrulamasını yapar. </li></ul>
 10. 10. IValidatableObject <ul><li>Sunucu tarafında özel doğrulama işlemleri için kullanılır </li></ul>
 11. 11. Remote Validation <ul><li>jQuery validation kütüphanesini kullanarak asenkron olarak sunucu tarafında doğrulama yapılmasını sağlar </li></ul><ul><li>Konfigürasyon dosyasından aktif/pasif yapılabilir </li></ul>
 12. 12. AllowHtml <ul><li>Model’deki bir özelliğe Html içerik eklenmesi durumunda doğrulamasının geçerli kılınmasını sağlar </li></ul>
 13. 13. Partial Output Caching <ul><li>Sadece user control içeriklerinin önbelleğe alınmasını sağlar </li></ul>
 14. 14. Dependency Injection İyileştirmeleri <ul><li>Controller, View, ActionFilter nesnelerinde ve Provider/Binder nesnelerinde DI/IOC implementasyonları kolayca yapılabiliyor </li></ul><ul><li>IDependencyResolver arayüzünü implemente eden container’lar kullanılabilir </li></ul><ul><ul><li>Unity, Castle Windsor, Ninject… </li></ul></ul>
 15. 15. Demo <ul><li>Global Action Filter </li></ul><ul><li>ViewBag, Sessionless Controller </li></ul><ul><li>Validation </li></ul><ul><li>Partial Output Caching </li></ul><ul><li>Controller Dependency Injection </li></ul>
 16. 16. Türkçe Kaynaklar <ul><li>MSDN Türk çe sayfası http://msdn.microsoft.com/tr-tr </li></ul><ul><ul><ul><li>MSDN Türkçe Forum http :// social.msdn.microsoft.com/Forums/tr-tr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Üyelik yok; tek ihtiyacınız Windows Live ID </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Visual Studio 2010 www.microsoft.com/visualstudio/tr-tr </li></ul></ul><ul><ul><li>MSDN Flash Türkçe Aylık E-Bülten www.microsoft.com/turkiye/net </li></ul></ul><ul><li>YazılımcıyızBiz www.yazilimciyizbiz.com </li></ul><ul><ul><li>Yazılım geliştiren iş ortakları için herşey tek adreste! </li></ul></ul><ul><li>Web için tek adresiniz www.microsoft.com/web </li></ul>
 17. 17. Türkçe Kaynaklar <ul><li>www.yazgelistir.com </li></ul><ul><li>www.csharpnedir.com </li></ul><ul><li>www.nedirtv.com </li></ul>
 18. 18. İletişim Bilgileri www.umutluoglu.com [email_address] twitter.com/umutluoglu friendfeed.com/umutluoglu
 19. 19. <ul><li>Teşekkürler… </li></ul><ul><li>Soru & Cevap </li></ul>

×