Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solarwinds SAM ve Patch Manager

751 views

Published on

Solarwinds Sunucu ve Uygulama Yonetimi ile Patch Manager

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Solarwinds SAM ve Patch Manager

 1. 1. Gokhan TOPLAR Osman KARANgokhan.toplar@kavi.com.tr osman.karan@kavi.com.trSolarwinds SAM ve Patch ManagerKavi International
 2. 2. ● Neden Uygulama ve Sunucu Yönetimi● Server & Application Monitor (SAM)○ Temel Bileşenler○ Çalışma Prensibi○ Teknik Özellikler○ Özetle Ne Görüntülüyor?● Patch Manager○ Teknik Özellikler● Kimler Kullanıyor?● KaynakçaKonu Başlıkları
 3. 3. ● Uygulamaya özel performans metriklerinin takibi● Uygulamanın kullandığı verinin analizi● Uygulama kullanımı nedeniyle oluşan ağ trafiğinin analizi● Gerekirse uygulamaya doğrudan müdahale edebilmekNeden Uygulama ve Sunucu Yönetimi?
 4. 4. SolarWinds Server & Application Monitor (SAM),uygulamanızla ilgili hayati bilgileri toplamak veanaliz etmek üzere tasarlanmıştır.Sadece bununla da kalmayarak, uygulamasunucusundaki süreçlere doğrudan müdahaleedebilirsiniz.Server & Application Monitor (SAM)
 5. 5. Temel BileşenleriComponent Monitor: Bir uygulamanın en temel bileşenidir. Komponentin anlıkdurumunu veya servisin ya da işlemin değerini görüntüler. Tüm komponentlerinen az bir değeri veya durum hali görüntülenir.Node: Ağ içinde herhangi bir endpoint olarak düşünülmelidir. Bir sunucu, bir PCveya bir cihaz olabilir.Uygulama (Application): Uygulama, komponentlerin bir düzen içinde topluolarak görüntülenmesidir.Template: Bir sunucu veya uygulamayı görüntülemek için oluşturulankomponent dizisidir.
 6. 6. Çalışma Prensibi
 7. 7. Çalışma Prensibi
 8. 8. Çalışma PrensibiOrionSunucusundakiveritabanınaistatistikler yazılırve oradanokunur.EOrion sunucusuveri tabanınaistekte bulunur veİstatistikler Orionveri tabanınaişlenir.OrionVeriTabanıGörüntülemek içinson toplamazamanı, istatistikler,durum istek vedönüşleri gönderilir.SAM istekleri tanımlananhedeflere iletilir ve hedefcevap verir.SistemyöneticisiWeb KonsolÜzerindenİzlerOrionSunucusuveya EkToplamaÜnitesi
 9. 9. Kurumsal Seviye ÖlçeklenebilirlikAğ yapısının tüm boyutlarına uygunluk sağlar. Coğrafik alandayayılmış büyük ağlar için genişletilmiş toplama üniteleri (pollingengines) kullanılarak ölçeklenebilir.LUCID Web ArayüzüLogical, Useable, Customizable, Interactive, Drill-down web arayüzünesahiptir. Kullanımı kolay kontrol panelini ihtiyaçlarınız yönündeuyarlayabilirsiniz.Sunucu Yönetimi & Multi Vendor Cihaz GörüntülemeSNMP, WMI, CIM and VMware API protokolleri ile HP® ProLiant®,Dell™ PowerEdge™, IBM System x®, server blade şase, veVMware® ESX/ESXi host sunucuları görüntüler. Performansmetriklerini görüntüler, eşik değeri yönetimi sağlar. Key metriklerini;hard drive durumu, power supply durumu, fan durumu, şase sıcaklığıveya durumu, şase fan hızı veya durumu, CPU sıcaklığı veya durumuCPU fan hızı veya durumu, voltaj regülatörü durumu olaraksıralayabiliriz.Teknik Özellikler
 10. 10. Kapsamlı Uygulama GörüntülemeJava uygulama sunucuları, web sunucuları, email uygulamaları,veritabanı sunucuları, authentication sunucuları, sanal yapılar,işlemler ve logları yapısal olarak yerleşik bir şekilde görüntüler.Sunucu Performans İyileştirmeGerçek Zamanlı İşlem Keşfi ile kaynaklarınızı sömüren işlemlerigörüntüleyebilir ve bu işlemleri sonlandırabilirsiniz. Servis KontrolYöneticisi ile çalışan veya durdurulmuş servisler hakkında bilgialabilir, bu servisleri start, stop ve restart yapabilirsiniz. Ayrıcasunucularınızı tek bir yerden reboot yapabilirsiniz.İsteğe Göre Uyarlanmış Uygulama ve Script GörüntülemeSistem yöneticilerinin sorunlarını çözen WMI üzerinde çalışanuygulamaları ekleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Out-of-the-boxtemplate yapıları kullanarak kendinize ait uygulamalarınızı SAMüzerinde izleyebilirsiniz. Nagios scriptlerini görüntüleyebilirsiniz.Windows, Linux, UNIX scriptlerini ayarlayabilir, görüntüleyebilir veuyarı alarmları oluşturabilirsiniz.Teknik Özellikler
 11. 11. Hypervisors● VMware ESX, ESXi, Hyper-V 2008 ve Hyper-V 2008 R2 sunucularınınCPU, hafıza, disk ve ağ bant genişliği kullanımını içeren performansmetriklerini görüntüler.Sunucu ve Sunucu Üzerinde Çalışan Sistemleri● Microsoft Windows Server & WMI● UNIX● Linux● Sunucu İstatistikleri - CPU, Hafıza, Disk Durumu vs.Sunucu Yönetimini & Hardware● Hardware Görüntüleme (HP® ProLiant®, IBM System x®, Dell™ PowerEdge™, bladechassis, and VMware® ESX/ESXi hosts)● Dell OpenManage● HP Insight Manager● IBM Director● Server Blade ChassisÖzetle Ne Görüntülüyor ?
 12. 12. Email Sunucu Görüntüler● Microsoft Exchange Server● Blackberry Server● Lotus DominoMesaj İletim Protokolleri Görüntüler● SMTP, IMAP4, POP3, NNTPVeri Tabanı Sunucuları & SQL Görüntüler● Microsoft SQL Server● mySQL● Oracle● MongoDB● Sybase● IBM D2● IBM Informix● PostgreSQL● SQL User ExperienceÖzetle Ne Görüntülüyor ?
 13. 13. Authentication Sunucu● Microsoft ForeFront● RADIUS● TACACSCollaboration Sunucu● Microsoft Sharepoint● Microsoft LyncUygulama Platformu & Uyarlanmış Uygulamaları● Microsoft BizTalk● Apache Tomcat & Geromino● Citrix XenApp● GlassFish● IBM WebSphere● Java J2EE & JMX Mbeans● Microsoft .NET Server● JBoss● Oracle WeblogicÖzetle Ne Görüntülüyor ?
 14. 14. Web Sunucu● Apache● Microsoft IISWeb Uygulama● Web ApplicationsSSL Sertifikası● SSL Certificate ExpirationInternet Protokolleri● SNMP, DNS, DNS Port, TCP Port, FTP User ExperienceScript Görüntüler● ScriptsDosyaları Görüntüler● File Age, File Change, File Count, File Existence, File SizeDirectory Sunucu & LDAP● Microsoft Active Directory● LDAP & DHCP User Experience● OpenLDAPÖzetle Ne Görüntülüyor ?
 15. 15. Microsoft tabanlı sunucu ve bilgisayarların Adobe, Google, Mozilla, Oracle vebir çok sağlayıcıdan alınan test edilmiş güncellemelerini, tek bir yerdendakikalar içinde yapmanızı sağlayan bir modüldür.Patch ManagerBitmeyen bakımgüncellemeleri ileboğuşmaya son!
 16. 16. Microsoft Sunucular ve Üçüncü Parti Uygulamalar için MerkeziYazılım GüncellemeHem Microsoft hem de üçüncü parti uygulamaların güncellemelerinitek bir merkezden kontrol edebilir ve konumlandırabilirsiniz.Önceden Test Edilmiş ve Hazırlanmış PaketlerMicrosoft WSUS veya SCCM kullanıyorsanız, Microsoft güncellemeyönetimini kontrol altına alabilirsiniz. SolarWinds Patch Manager,pahalılık, aşırı zaman kaybı gibi sorunlardan sizi korur ve üçüncü partiuygulamalarınız için kalıcı bir çözüm sağlar. Bitmeyen bakımgüncellemeleri ile boğuşuyor, araştırma, komut girme, paketleme vegüncellemeleri test etme zahmeti yaşıyorsanız önceden test edilmiş vehazırlanmış paket güncellemeleri ile bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz.Teknik Özellikler
 17. 17. Güncellemeleriniz İçin Uygunluk RaporlamaÖncesinde yapmış olduğunuz raporlar için de patch uygunlukraporunuzu yaratabilirsiniz. Kullanıcı dostu rapor yapılandırıcısısayesinde kendi raporlarınızı oluşturmak oldukça basittir. Raporlarınızıihtiyacınız doğrultusunda çalıştırabilir veya programlayabilirsiniz..Sezgisel Web ArayüzüYazılım güncellemesi yapılmamış olan bir uygulama tarafındanmeydana gelen performans problemlerini web arayüzündengörebilirsiniz. Önem arzeden ve güncellemesi yapılacak olan patchleritop 10 listesinde görüntüleyebilirsiniz. Güncellemesi yapılmış veyagözden kaçanlar da arayüzde kolay bir şekilde izlenmektedir.Teknik Özellikler
 18. 18. Kimler Kullanıyor?- Çeşitli sektörlerden birçok firma SolarWinds kullanmaktadır
 19. 19. KaynakçaSolarWinds SAMhttp://www.solarwinds.com/server-application-monitorSolarWinds Patch Managerhttp://www.solarwinds.com/patch-manager.aspxSolarWinds Online Demohttp://oriondemo.solarwinds.comWhat SAM Monitors
 20. 20. Bizi Takip Edin:http://www.kavi.com.trhttp://twitter.com/kavicomtrhttp://facebook.com/kavienthttp://www.linkedin.com/company/kavi-internationalTüm Sunumlarımız İçin:http://www.slideshare.net/kavicomtr0212 356 04 04@kavicomtrBize ulaşın

×