Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

System Center 2012 Ürün Ailesi Yenilikleri ve Uçtan Uca Yönetimi

2,157 views

Published on

System Center 2012 Ürün Ailesi Yenilikleri ve Uçtan Uca Yönetimini gösteren sunumdur

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

System Center 2012 Ürün Ailesi Yenilikleri ve Uçtan Uca Yönetimi

 1. 1. Gökhan Şenyüz Mustafa KaraKurumsal Uygulama Çözümleri Danışmanı Kıdemli Danışman / Birim Müdür Yrd.Probil BilgeAdam Kurumsalgokhan.senyuz@probil.com.tr mustafa.kara@bilgeadam.com
 2. 2. System Center 2012 Ailesindeki YeniÜrünler ve EntegrasyonVeri Merkezlerinin System Center 2012 ileUçtan Uça YönetilmesiAltyapınız System Center 2012’yeYükseltmeye Hazır mı?Soru & Cevap
 3. 3. System Center 2012Ailesindeki Yeni Ürünlerve Entegrasyon
 4. 4. Eski ismi SMSMS Client /Server Yönetim,Kurulum Sistemidir.İşletim sistemi,yazılım kurulumu,donanım-yazılım envanteri,update yönetimSystem Center Configuration Manager 2012: SCCM daha çok kullanıcı veuygulama odaklı bir şekil alırken mobil cihazlar için gelişmiş yönetim özelliklerisunuyorEski ismi MOMDurum ve Sağlık kontrolü yapar.Event,Performans,Audit monitoring yapılabilir.System Center Operations Manager 2012: Avicode entegrasyonu ile dahagüçlü uygulama performans takibi (.Net ve Java) ve ağ cihazları izlemeözellikleri getiriliyor.Eski ismi OpalisOtomasyon yazılımıdır.Integration packs ile her türlü otomatikleştirilmiş yönetim sunuyor.System Center Orchestrator : Daha gelişmiş entegrasyon paketleri veSilverlight tabanlı yeni web portali öne çıkıyor. Merkezi sanal makine yönetim yazılımıdır. Hyper-V,Virtual Server,VMWare ESX ve Citrix Xen yönetimine imkan tanır. P2V,V2V ve Live Migration olanakları sağlar. System Center Virtual Machine Manager 2012: VMM ürünü bulut, altyapı ve uygulama yönetimi özellikleriyle güçlendiriliyor.
 5. 5. Yedekleme ve Felaketten Kurtarma ÜrünüAD,Exchange,Hyper-V ve bir çok ürünün yedeklemesini kolayca yapabilmeKolay yedekten dönme işlemiSystem Center Data Protection Manager 2012: Merkezi yönetim, gelişmişraporlama, RBAC ve Microsoft uygulamaları için daha güçlü entegrasyonyetenekleri ekleniyor.IT yardım masası ürünüITIL,MOF gibi süreçlerle entegrasyonIncident,Change Management,Knowledge base Self-Service PortalkullanımıSystem Center Service Manager 2012: BT Servis Kataloğu özelliklerieklenerek, IaaS senaryoları için hazır VMM ve Orchestrator entegrasyonusağlanıyor.System Center Advisor (eski kod adı “Atlanta”): Bulut tabanlısadeleştirilmiş bir SCOM hizmeti olarak düşünebileceğimiz, konfigürasyonizleme ve proaktif uyarı yetenekleri sunan bir servisiSystem Center Project codename “Concero”: Private ve Public Cloudortamlarındaki uygulamalar için self-servis kontrol ve yönetim özelliklerisunan portal çözümü
 6. 6. Microsoft®System Center 2012Virtual MachineManager
 7. 7. Yükleme Fabric Cloud Servisler Fabric Yönetimi Hyper-V Update Bare Metal Management Provisioning Hyper-V, Dynamic VMware, Citr Optimization ix XenServer Network Power Management Management Storage Cluster Management Management
 8. 8. Yüksek Erişilebilir VMM Server VMM sunucular artık cluster kurabilecek ve böylece hata toleransı sağlanabiliyorYükseltme VMM 2008 R2’den VMM 2012 RC’ye yükseltme imkanı VMM 2008 R2’den VMM 2012 RTM’ye yükseltme imkanıÖzelleştirilebilir Bileşenler Name/Value çiftleri Custom1…Custom10 kullanımına artık gerek kalmıyor.Powershell Desteği Tamamen Powershell Script’ler ile yönetilebilme Powershell 2.0 – verb+noun isim standardı Geriye dönük VMM 2008 R2 script uyumluluğu
 9. 9. Fiziksel Sunucu Çoklu hypervisor yönetimi – Hyper-V, VMware, Xen Sunucu donanım yönetimi – IPMI, DCMI, SMASH, Host Sunucu hazırlama – «Baremetal» durumdan Cluster Hyper-V yapısına kadar uzanan süreçAğ Her datacenter için VLAN ve Subnet‘lerle Mantıksal Ağların tanımlanması sağlanabiliyor. Statik IP’ler, Load Balancer VIP’leri ve MAC addreleri için adres yönetimi Otomatik Load Balancer hazırlamaDepolama Birimleri Depolama birimi yönetimi Storage array ve pool keşfi Yük ve özelleiklere göre depolama birimi sınıflandırma Otomatize edilmiş LUN işlemleri (keşif, atama..)
 10. 10. Fabric Sunucular İçin Güncelleştirme Yönetimi Güncelleştirme kontrolü (On-demand scan, on-demand remediation) Tam otomatik Hyper-V cluster güncelleştirme Windows Server Update Server ile tam entegrasyonDinamik Optimizasyon (DO) VM performansı için cluster seviyesinde iş yükü dengeleme İş yükü dağılımı için Live Migration kullanımıGüç Optimizasyonu (PO) Host başına daha fazla VM optimizasyonu Güç dengeleme için sunucu kapatabilme özelliğiGeliştirilmiş Yerleşim Sunucular için en iyi yerleşim planı Özelleştirilebilir yerleştirme planları desteği Servisler için çoklu VM oluşturma seçeneği
 11. 11. Fabric konfigürasyonu yapılır(sunucular, ağ, depolama birimleri) Fabric ile «Özel Bulut» oluşturulur «Özel Bulut» Self Servis kullanıcısına delege edilir Self Servis kullanıcısı «Özel Bulut» üzerinde sanal makineler oluştur ve yönetir.
 12. 12. Bulut neler yapabilir? Yüksek erişilebilir sanal makineler Sanal makineler için dinamik ve differencing diskler Ağ optimizasyonuVM limitleri nelerdir? İşlemci limitleri (1 - 4) RAM limitleri (16MB – 32 GB) Disk Sayısı (0 – 7) NIC Sayısı (0 – 7)
 13. 13. VMM Admin Delegated Admin Read-only Admin Self-Service User
 14. 14. Aksiyon kontrolü Author, VM Control, Read-onlyKota – 2 tip kota Paylaşımlı – Rol başına toplam kullanım Kullanıcı başına – Her kullanıcı başına kullanımKota seçenekleri vCPUs Memory Storage Sanal makine adetleri
 15. 15. Servis Şablonları Çok katmanlı uygulama modelleme Servis konfigürasyonu için doğrulama noktasıUygulamalar Web deploy, Server App-V, SQL DAC vb. için hazır destek Uygulama paketleri için özelleştirilebilir komut çalıştırma desteğiİmaj tabanlı servisler İşletim sistemi ve uygulamalar ayrılır Deployment esnasında oluşturulur
 16. 16. Microsoft®System Center 2012Operations Manager
 17. 17. Sunucu İzlemeAğ İzlemePerformans YönetimiUçtan Uca Servis İzlemeOlay (Event) İlişkilendirmeBT Raporlama (Erişilebilirlik, Hatalar vb.)Kurumsal Hata RaporlamaBT İzleme
 18. 18. Sistem Yönetimi Temel sistem gözetleme fonksiyonları: PING, HTTP, TCP Port, FileSystem, Service, ...Uygulama Yönetimi Uygulama bazında bilgi bankası Performance Counters, EventLog, Application Log Files, ... Oluşan olaylar için önceden tanımlı görevler Yardım masası (ServiceDesk)Log Toplama Seçilen bilgisayarların güvenlik kayıtlarının merkezi olarak saklanmasıRaporlama Tüm oluşan uyarılar ve olaylar için önceden tanımlı raporlar SQL Server 2005 Reporting Services
 19. 19. Baştan sona servis yönetimi Dağıtık uygulamalar Kullanıcı perspektifi İstemci gözetimi Ajansız hata gözetimiPlatform yönetimi Microsoft için 50’den fazla yönetim paketi 3rd parti için açık SDK Yüzlerce yönetim paketi (Networking, *nix, veritabanı, güvenlik, vs) SNMP, Syslog, WS-Man desteğiDaha verimli altyapı Secure-by-design Rol tabanlı yönetim Active Directory entegrasyonu Denetim kayıtlarının (audit log) toplanmasıEnterprise için tasarım 1000’lerce sunucuyu yönetmek için tasarlandı Farklı yönetim grupları Alert-Forwarding
 20. 20. Topology değişti ve RMS artık yokNetwork Monitoring.Net MonitoringJEE MonitioringKonsol değişiklikleriEntegre Dashboard
 21. 21. Sunulan servisleri: • Konsol erişimi • Alert notification • Diğer yönetim servisleri için konektör desteği • Health aggregationKısıtlar: • Performans ve ölçeklenebilirlik darboğazları • Yüksek donanım ihtiyacı • Yüksek erişilebilirlik için Cluster zorunluluğu
 22. 22. OpsMgr 2012 : • Default Yüksek Erişilebilir Yapı • Daha ucuz donanımlarda bile çalışabilmeX
 23. 23. Port/Aygıt Up/Down inbound/outbound trafik % Doluluk Drop & Broadcast oranlarıİşlemci % DolulukBellek Detaylı bellek sayaçları (Sadece Cisco) Boş bellek durumu
 24. 24. Ağ ÖzetiAğ nodlarıAğ arayüzüAğ Komşuları
 25. 25. Sunucu ve İstemci taraflı perspektifWeb uygulamalarının izlenmesiZengin performans ve hata giderme detaylarıUygulama İzleme Araçları Application Advisor Application Diagnostics
 26. 26. SCOM 2012 içinde desteklenen platofrmlar: İşletim Sistemleri Windows Red Hat Enterprise Linux 5 – JBOSS 5.1 Java EE Uygulama Sunucuları WebSphere 6.1 & 7.0 WebLogic 10gRel3 & 11gRel1 JBOSS 4.2, 5.1 & 6 Tomcat 5.5, 6.0 & 7
 27. 27. Birbirleriyle uyumlu Dashboard Yapısı Standart Konsol Web Konsolu SharePoint
 28. 28. SatyaSrv.contoso.comInstance 1 Availability over last 24SQL Server SQL CPU Utilization over last 24hours hoursSQL Memory Usage in Disk StorageTotal Memory: 50,000 KBKB Data Files: 17.6 GB 66 Log Files: 6.93 GB % 2% SQL Server Properties Total Memory Used on Server 80 Total Memory Used by SQL % 90 %
 29. 29. Active Alerts Top 10 SQL Servers with most Alerts Top 10 SQL Servers with highest CPU Utilization SQL Server Database State SQL Alerts Generated in the last 24 hours
 30. 30. Active Alerts Top 10 SQL Servers with most Alerts Top 10 SQL Servers with highest CPU Utilization SQL Server Database State SQL Alerts Generated in the last 24 hours
 31. 31. SatyaSrv.contoso.comInstance 1SQL Server Availability over last 24 hours SQL CPU Utilization over last 24 hoursSQL Memory Usage in KB Disk StorageTotal Memory: 50,000 KB Data Files: 17.6 GB 66% Log Files: 6.93 GB 2% SQL Server Properties Total Memory Used on Server 80% Total Memory Used by SQL 90 %
 32. 32. Microsoft®System Center 2012Configurations Manager
 33. 33. Yazılım Yazılım Dağıtımı Güncelleştirmeleriİşletim Sistemi Konfigürasyon Dağıtımı Yönetimi Uzaktan Kontrol Envanter Yönetimi Lisans Yönetimi
 34. 34. Yazılım DağıtımıYazılım Güncelleştirme Yönetimiİşletim Sistemi DağıtımıDonanım Envanteri YönetimiYazılım Envanteri YönetimiYazılım ÖlçümlemeUzaktan KontrolWindows Mobil Aygıt YönetimiKonfigürasyon YönetimiNAP Entegrasyonu
 35. 35. Genel Yenilikler İşletim Sistemleri Koleksiyonlar (Collections) Sınırlar (Boundaries) Roller Site ModlarıArayüz Yenilikleri Configuration Manager 2012 Konsolu Yazılım Merkezi (Software Center) Uygulama Kataloğu (Application Catalog)
 36. 36. Yönetim Yenilikleri Keşif İstemci AyarlarıDeğerleme ve Uyumluluk Yenilikleri Kullanıcılar, Aygıtlar, Koleksiyonlar Donanım Envanteri & Asset Intelligence Uyumuluk Ayarları
 37. 37. Yazılım Kütüphanesi Yenilikleri Uygulama Yönetimi Yazılım Güncelleştirmeleri İşletim Sistemi DağıtımıMobile Aygıt Yenilikleri Uygulama Yönetimi Yazılım Güncelleştirmeleri İşletim Sistemi Dağıtımı
 38. 38. Site server, most site systems Windows Server 2008 x64 Windows Server 2008 R2 x64Distribution Points Windows Server 2003 SP2 or later (x86/x64) Windows Vista or later (x86/x64)Client Operating Systems Windows XP SP3 / Windows Server 2003 SP2 and later
 39. 39. 2 ayrı tipte koleksiyon bulunur Kullanıcı AygıtBuilt-in koleksiyonlar: Kullanıcı tabanlıl All Users All User Groups All Users and User Groups Aygıt tabanlı All Desktop and Server Clients All Mobile Devices All Systems All Unknown Computers2 yeni koleksiyon kural tipi Include Exclude
 40. 40. Artık Olmayan Özellikler PXE service point Branch distribution point Distribution Point rol ile sağlanıyor olacak Reporting point Reporting services point ile sağlanıyor olacak Server Locator Point Management Point ile sağlanıyor olacak
 41. 41. Değişen Özellikler Management Point Default MP Distribution Point Scheduling, throttling Pre-staging Zamanlanmış / manuel içerik doğrulama Single-instance store
 42. 42. Son kullanıcılar için yeni bir arayüzUygulama istekleri gönderilirSekmeler Yazılım Kataloğu Yazılım İsteklerim Sistemlerim
 43. 43. Active Directory Forest Discovery (yeni) Forest kaynaklarını otomatik bulma AD-site ve IP-subnet sınırlarının belirlenmesiVarolan Yöntemler Full discovery artık ribbon üzerinde Daha kolay Opsiyonel Discovery özellikleri
 44. 44. Application Installation (beta1)Application Uninstall Application Revision(beta2) (beta1) Application Retirement Application Supersedence (beta1) (beta2)
 45. 45. Çeşitli kriterler ile Arama ve FiltrelemeKriterlere göre otomatik dağıtımYazılım güncelleştirme gruplarıGüncelleştirme ya da gruba göre uyumlulukgörünümü
 46. 46. Offline imaj güncelleştirmeTask sequence artık site spesifik değilUSMT 4 desteğiTask sequence içinde Software library applicationdesteği
 47. 47. Yeni: SCCM 2012 aşağıdaki aygıtlarıdestekler: iPad iPhone Symbian Android Windows Phone 7
 48. 48. Microsoft®System Center 2012Orchestrator
 49. 49. • Çok yönlü yönetim• System Center Entegrasyonu• Sanallaştırma• Bulut• Farklı Platform Desteği• Çoklu Üretici Desteği
 50. 50. KullanıcılarDesktop DataServisler CenterFiziksel Sanal
 51. 51. Opalis olarak alındı Opalis 6.2 Opalis 6.3 Orchestrator Beta Orchestrator RC
 52. 52. Yeni Kurulum SihirbazıRunbook DesignerQIKYeni Entegrasyon PaketleriOrchestration KonsoluYeni Web Servisi
 53. 53. Create CR Chang Approval e Reque List of stservers Service Manager
 54. 54. Optimize and Extend ExistingInvestments Through Integration Service Manager HP Service Manager Software Make your IT service desk enterprise strength OpenView Operations Optimize integrated with System Center Deeply heterogeneous environments
 55. 55. Standard Activities Runbooks Databus ActivitiesIntelligent tasks that System level workflows Used to publish A rich set of Out-Of-Box perform defined that execute a series of and consume functions that allow you actions linked activities to information as a to perform a wide variety complete a defined set runbook executes of tasks and automations of actions Run Invoke .Net Send e- Web Script mail Create Create Start Shut Get Get Data Create Service Incident Checkp Maint Down Server ID Sources Recovery s oint Mode VM from Point DPM Query Compar Databas e e Values Clone Check Linux Schedul E-mail Update VM e on error on Return succes Data s
 56. 56. Solution or Application specific Provide ready-built defined activities Packaged and Deployed Brings version control to activitiesMicrosoft and Partner provided All major enterprise management products covered Out-Of-Box HP, IBM, CA, BMC, EMCBuild your own with the QIK! Leverage the Community ecosystem
 57. 57. Beta releases RTM releases Beta releases Note: All content is for the Orchestrator Beta and as such is subject to change
 58. 58. External Developer Integration Web Service . QuickIntegratio n Kit IT Pro Operator IT Business Manager
 59. 59. Easy authoring and debugging Drag and drop, Visio-like authoring, nested Runbooks, built in features like looping and branching.Databus Abstracts developer-level complexity from the runbook author and enables Hub-and-spoke integration modelPowerful Out-Of-Box Standard Activities
 60. 60. New Silverlight web applicationDelegated permissions & accessOperate & Manage RunbooksMonitor current executionsInitiate new instancesStop an executing RunbookTroubleshoot failuresView Runbook definitions
 61. 61. Exposes Orchestrator runtime functionality and data Runbook definitions Runtime data (instances, status) Environment data (runbook servers)Reporting and AnalyticsExternal interface to System CenterStandards Based RESTful web interface Uses OData (Open Data Protocol)
 62. 62. Build and distribute your own IntegrationsUse the QIK CLI Wizard Based GUI Wraps Command, Program, SSH and PowerShell executions into activitiesOr leverage the QIK SDK No Wizard, No GUI Use .NET or Java IDEs to compile DLL or JAR resource files
 63. 63. Example of Community, QIK andimagination…
 64. 64. ? ?
 65. 65. TEŞEKKÜRLERMshowto: Mshowto Forum:www.mshowto.org forum.mshowto.orgMicrosoft Türkiye: System Center Anasayfası:www.microsoft.com/turkiye www.microsoft.com/systemcenterMustafa Kara Kişisel Blog: Gökhan Şenyüz Kişisel Blog:www.mustafakara.net.tr www.gokhansenyuz.com

×