Windows Server App Fabric Introduction

1,122 views

Published on

Nedirtv?com yıldönümünde kullandığım Windows Server AppFabric(Beta) konulu sunum.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Windows Server App Fabric Introduction

 1. 1. Windows Server AppFabric<br />(Dublin)<br />Introduction<br />Burak Selim ŞENYURT<br />MVP(Connected System Developer)<br />Innova – Uygulama Geliştirme Danışmanı<br />www.buraksenyurt.com<br />selim@bsenyurt.com <br />http://twitter.com/bsenyurt<br />http://friendfeed.com/burakselimsenyurt<br />
 2. 2. Gündem<br />Geçmiş-Günümüz-Gelecek<br />Uzaydan Görünen Mimari<br />İşlevsel Durum<br />Deployment ve Configuration<br />Activation<br />Monitoring ve Troubleshooting<br />Workflow Service Persistence<br />Demo<br />Soru/Cevap(Mümkün Mertebe)<br />Kaynaklar<br />
 3. 3. Geçmiş-Günümüz-Gelecek<br />2002<br />2006<br />Yakın Zaman ve Gelecek<br />1990 - 2000<br />IIS<br />ASP.Net<br />WCF<br />Windows Server AppFabric(Dublin)<br />CGI,ASP,<br />NativeCode<br />MTS<br />WF<br />Distributed Caching<br />(Velocity)<br />COM+<br />WAS<br />.exe<br />Non-Http<br />Activation<br />
 4. 4. Nostalji<br />IT Profesyonelleri<br />Enterprise Mimarları<br />İş Analistleri<br />Geliştiriciler<br />İş Süreçleri,<br />Servisler<br />Uygulamalar<br />IT ÇEVRESİ<br />
 5. 5. Uzaydan Görünen Mimari<br />Clients<br />AppFabric Server<br />AppFabric Server<br />App<br />App<br />Application Data<br />Distributed Cache<br />WF Instance Store<br />Monitoring<br />Store<br />
 6. 6. İşlevsel Durum<br />IIS Manager : AppFabric Modules<br />PowerShell : AppFabric Command-lets<br />WAS<br />W3wp.exe(AppPool Worker)<br />AppDomain<br />config<br />Cache Service<br />Asp.Net Code<br />Service Host<br />Monitoring<br />Store<br />Event Collector Service<br />Code Service<br />WF Service Host<br />WF Management Service<br />Workflow Service<br />Instance Store<br />
 7. 7. Deployment ve Configuration<br />
 8. 8. Activation<br />İlk Request/Response zamanındaki kaynak <br />kullanımı maliyeti yüksek.<br />İlk Request/Response zamanı daha yüksektir.<br />Windows7 ve Windows Server 2008 R2 için geçerli<br />
 9. 9. Monitoring ve Troubleshooting<br />Çalışmakta olan WCF ve WF servislerinin izlenmesi.<br />Ortalama cevap süreleri,<br />Başarılı bir şekilde tamamlanan çağrılar,<br />Beklemede olan WF Service örnekleri,<br />İstisna(Exception) ile sonlanan çağrılar,<br />vb...<br />Uygulamalar tarafından yayınlanan WCF/WF Monitoring ve TroubleShooting olayları, Event Collector Service ile yakalanır ve Monitoring Store veritabanına Upload edilir<br />
 10. 10. Workflow Service Persistence<br />AppFabric, Long Running Process tipindeki Workflow Service örneklerinin anlık durumlarının(State), Instance Store’ da saklanılmasına olanak tanır.<br />Suspend, Resume, Terminate gibi komutlar ile WF örnekleri üzerinde yönetsel işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.<br />Running, Idle, Suspended konumundaki WF Servis örnekleri izlenebilir, sorgulanabilir.<br />Sistemde yüklü olan tüm Instance Store’ lar, Workflow Management Service tarafında izlenir.<br />
 11. 11. Import/Export WCF Services<br />WCF/WF Service Monitoring<br />Demo<br />
 12. 12. Soru & Cevap<br />
 13. 13. Kaynaklar<br />http://channel9.msdn.com/<br />http://msdn.microsoft.com/en-us/windowsserver/ee695849.aspx<br />Pro Windows Server AppFabric (Beginning)<br />Stephen; Garber, Danny Kaufman<br />

×