Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.

79 views

Published on

Erityisasiantuntija Elina Vaara kertoo ilmastolain uudistuksesta YM:n Mitä on ilmassa -tilaisuudessa 25.11.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.

  1. 1. Ilmastolain uudistaminen Erityisasiantuntija Elina Vaara elina.vaara@ym.fi @Vaara_Elina
  2. 2. Mitä muutetaan? Nykyinen ilmastolaki on viranomaisia velvoittava puitelaki, jossa säädetään ilmastopoliittisesta suunnittelujärjestelmästä: • Keskipitkän aikavälin suunnitelma • Pitkän aikavälin suunnitelma • Kansallinen sopeutumissuunnitelma • Tavoitteena on vähentää päästöjä vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta • Hallitus raportoi suunnitelmien toteutumisesta ilmastovuosikertomuksella
  3. 3. Miksi muutetaan? • Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste ja aikaikkuna päästövähennystoimien toteuttamiselle vähenee nopeasti • Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius 2035 mennessä • Hallitusohjelmassa ilmastolain uudistamisella on tärkeä rooli: • Ilmastolain ohjausvaikutuksia vahvistetaan nykyisestä • Lakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. • Vuoden 2050 tavoite päivitetään ja lakiin lisätään hiilineutraaliuspolkua vastaavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. • Maankäyttösektori ja hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite otetaan mukaan lakiin Esittäjän nimi alatunnisteeseen 3
  4. 4. Millainen aikataulu? • HE valmis 2021 • Lain uudistustyö on ilmasto- ja energiapolittiinen ministerityöryhmän ohjauksessa • Lain uudistustyötä varten perustetaan työryhmä • Lainvalmistelun tukena kaksi selvitystä: • Ilmastolain kytkennät ja perus- ja ihmisoikeuskysymykset • Ilmastolain uudet keinot Esittäjän nimi alatunnisteeseen 4
  5. 5. Miten voit osallistua? • Haluamme kaikki mukaan! • Erityisenä kohderyhmänä mm. nuoret (< 29 v) ja saamelaiset • Spesifejä tapaamisia • Kysely ilmastolaista avoinna 9.12 asti • 1482 vastausta! • Kuulemistilaisuus Oodissa 15.1 • Joulukuussa ”Ilmastoglögit” roadtrip • Kohdennettuja kuulemisia kevään 2020 aikana Esittäjän nimi alatunnisteeseen 5
  6. 6. Ilmastolaki workshop: • Kolme työpajaa kolmessa huoneessa: • Kuha: ”Mitä lakiin kuuluu tai tulisi kuulua” • Sorva: ”Osallistuminen” • Siika: ”Sana on vapaa” • Olemme nostaneet kyselystä tiettyjä kysymyksiä vastattavaksi • Vastaukset kyllä- ei –asteikolla tai 5-portaisella • Kannustamme perustelemaan vastaukset

×