Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energiatehokkuussopimukset - tulokset vuosina 2017-2018

1,195 views

Published on

Vuoden 2018 lopussa vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa 2017–2025 oli mukana 490 yritystä ja niiden noin 6100 toimipaikkaa. Kunta-alan sopimuksessa oli vastaavasti 82 kuntaa ja kuntayhtymää. Yritysten ja kuntien vuosina 2017-2018 toteuttamien tuhansien energiansäästötoimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energiatehokkuussopimukset - tulokset vuosina 2017-2018

 1. 1. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIANSÄÄSTÖ ALOITTAIN Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl Energiaa säästyy vuosittain TWh milj. € milj.tonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 5,27543 215 1,2 Energiavaltainen teollisuus 67 % Keskisuuri teollisuus 4 % Energia-ala 21 % Yksityinen palveluala 3 % Kiinteistöala 3 % Kunta-ala 2 % Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 382 SUOMALAISETYRITYKSETJAKUNNAT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Toimipaikkaa Yritystä Kuntaa/kunta- yhtymää TWh 5,2 6125 490 82
 2. 2. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi SUOMALAISETYRITYKSETJAKUNNAT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Suomalaiset yritykset ja kunnat tehostavat aktiivisesti ja vapaaehtoisesti energiankäyttöään. Vuoden 2018 lopussa vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa 2017–2025 oli mukana 490 yritystä ja niiden reilu 6100 toimipaikkaa. Kunta-alan sopimuksessa oli vastaavasti 82 kuntaa ja kuntayhtymää. Yritysten ja kuntien vuonna 2017-2018 toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa Yritystä Kuntaa/kunta- yhtymää 6125 490 82
 3. 3. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET 2017-2025 ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS KIINTEISTÖALAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS KUNTA-ALAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS HÖYLÄIV ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS • Energiavaltainen teollisuus • Elintarviketeollisuus • Kemianteollisuus • Teknologiateollisuus • Puutuoteteollisuus • Yleinen teollisuus TOIMITILAKIINTEISTÖT VUOKRA-ASUNTO- YHTEISÖT • Energiantuotanto • Energiapalvelut KAUPUNGIT & KUNNAT KUNTAYHTYMÄT • Kaupan ala • Matkailu- ja ravintolapalvelut • Autoala • Yleinen palveluala • Öljylämmityskiinteistöt TEOLLISUUS ENERGIA-ALA PALVELUALA LÄMMITYSPOLTTO- NESTEIDEN JAKELU
 4. 4. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi sähkölämmitetyn pientalon vuotuinen energiankäyttö 255000 SAAVUTETTUVUOTUINENENERGIANSÄÄSTÖ 2017–2018 Elinkeinoelämän, kunta- ja kiinteistöalan toimijoiden vuosina 2017-2018 toteuttamat energiankäytön tehostamistoimet vähensivät Suomen vuotuista energiankäyttöä yhteensä noin 5,2 terawattituntia (TWh). Tästä 4,1 TWh kohdistuu energian loppukäyttöön. Säästöt ovat syntyneet, kun sopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat tehneet yhteensä yli 7 500 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä. Säästö vastaa noin 1,3 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä 2018. Lisäksi loppukäyttäjien neuvonnan arvioitu vuotuinen säästö on noin 1 TWh. Se vastaa noin 50 000 sähkölämmitetyn pientalon vuotuista energiankäyttöä. Vuosina 2017-2018 keskimääräinen uusi säästö vuodessa oli 2,5 TWh, kun vuosina 2008-2016 se on ollut keskimäärin 1,8 TWh. Tuntuvaan kasvuun on vaikuttanut erityisesti muutama poikkeuksellisen iso energiavaltaisen teollisuuden toimenpide. TÄSSÄ ONNISTUIMME: AIEMPAAENEMMÄNSÄÄSTÖÄ www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi 5,2TWh/a sähkölämmitetyn pientalon vuotuinen energiankäyttö 50000 1TWh/a ASIAKASNEUVONTA SÄÄSTÖVAIKUTUS TOTEUTETUT TOIMET SÄÄSTÖVAIKUTUS
 5. 5. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi VUOTUINENLÄMMÖNJASÄHKÖNOSUUSSÄÄSTÖISTÄ ALOITTAIN2017–2018 Vuosina 2017-2018 kaikilla sopimusaloilla syntyneestä uudesta energiansäästöstä on lämmön ja polttoaineen säästöä 74 %, loput 26 % on sähkön säästöä. Sähkön osuus säästöistä oli erityisen suuri palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneissä yrityksissä, joissa sähkön säästön osuus oli lähes 80 %. Kiinteistöala 22 % 78 % Energiavaltainen teollisuus 24 % 76 % GWh/a GWh/a GWh/a GWh/a GWh/aGWh/a Kunta-ala 44 % 56 % Keskisuuri teollisuus 42 % 58 % Energia-ala 23 % 77 % Yksityinen palveluala 1573474 87201 1101 151 TWh/a KAIKKIALATYHTEENSÄ SÄHKÖ LÄMPÖ JA POLTTOAINEET 5,2 26 % 74 % 79 % 21 %
 6. 6. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi SAAVUTETTUVUOTUINENKUSTANNUSSÄÄSTÖ 2017–2018 KiinteistöalaEnergiavaltainen teollisuus Kunta-alaKeskisuuri teollisuus Energia-ala Yksityinen palveluala Vuonna 2017-2018 toteutetut energiansäästötoimet vähentävät sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuotuisia energiakustannuksia arviolta yhteensä noin 215 miljoonaa euroa. VUOTUINEN KUSTANNUSSÄÄSTÖ ALOITTAIN M€/a M€/a M€/a M€/a 9146 5,511 M€/a 32 M€/a 11
 7. 7. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Tehokas ja tarkoituksenmukainen energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Se on yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä ja tiellä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Sopimukseen liittyneiden toimijoiden vuosina 2017-2018 toteuttamat 7 500 energiatehokkuus- toimea vähentävät vuotuisia CO2 -päästöjä yhteensä noin 1,2 miljoonaa tonnia. Tämä vastaa 115000suomalaisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä. milj. tonnia vuosittain Vuosina 2017-2018 toteutetut toimet vähentävät CO2 -päästöjä 1,2 Vuosina 2017-2018 totetuteuilla toimilla hiilidioksidi- päästöjen vuotuinen vähenemä kasvoi keskimäärin noin 0,6 miljoonaa tonnia. Kaudella 2008–2016 vastaava vuosittainen keskimääräinen päästö- vähenemä oli 0,45 miljoonaa tonnia. TÄSSÄ ONNISTUIMME: VÄHEMMÄNPÄÄSTÖJÄ VUOTUINENHIILIOKSIDIPÄÄSTÖJENVÄHENEMINEN 2017–2018
 8. 8. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIATEHOKKUUSTOIMET&INVESTOINNITALOITTAIN 2017–2018 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuosina 2017-2018 toteuttaneet yhteensä yli 7 500 energiankäyttöä tehostavaa toimenpidettä. Määrällisesti eniten toimia on tehty yksityisellä palvelualalla ja kiinteistöalalla. 382milj. € TOTEUTETTUJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMIEN MÄÄRÄ VUOSINA 2017-2018 INVESTOINNIT ENERGIATEHOKKUUTEEN VUOSINA 2017-2018 KIINTEISTÖALA ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS KUNTA-ALA KESKISUURI TEOLLISUUS ENERGIA-ALA YKSITYINEN PALVELUALA7543kpl
 9. 9. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi VALTION TUKI ENERGIATEHOKKUUSINVESTOINTEIHIN VUOSINA 2017-2018 Jakautuminen aloittain (miljoonaa €) VALTIONTUKIENERGIATEHOKKUUSINVESTOINTEIHIN 2017–2018 Työ- ja elinkeinoministeriö tukee tapauskohtaisen harkinnan perusteella elinkeinoelämän, kunta-alan ja kiinteistöalan sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen energiatehokkuusinvestointeja. Vuonna 2017-2018 tukea on myönnetty sopimukseen liittyneiden yritysten ja kuntien energiatehokkuusinvestointeihin yhteensä 37,9 miljoonaa euroa. Tukea on saanut yhteensä 346 hanketta. 8,309,49 8,70 2,062,80 6,55 Energiavaltainen teollisuus Kunta-ala Kiinteistöala Energia-alaKeskisuuri teollisuusYksityinen palveluala
 10. 10. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiavaltainen teollisuus tehosti aktiivisesti omaa energiankäyttöään vuosina 2017–2018. Energiavaltaiseen teollisuuteen luokitellaan ne yritykset, joilla ainakin yhden toimipaikan energiankulutus ylittää 100 GWh vuodessa. Vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen 2017–2025 oli vuoden vuoden 2018 lopussa liittynyt 36 Suomessa toimivaa energiavaltaisen teollisuuden yritystä ja niiden 156 toimipaikkaa. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. ENERGIAVALTAINENTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Toimipaikkaa156 Yritystä36
 11. 11. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi ENERGIAVALTAINENTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 3 474 146 819 Toimipaikkaa156 Yritystä36 Investoinnit energiatehokkuuteen kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 394 milj. € 187 %52Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh6886 TAVOITE TOTEUTUNUT * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 12. 12. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Elintarviketeollisuus on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt 30 energiankäytöltään keskisuurta elintarviketeollisuuden yritystä ja niiden 80 toimipaikkaa. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta tuotanto on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa80 Yritystä30 ELINTARVIKETEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018
 13. 13. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi kpl Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 73,384 4 16 % Toimipaikkaa 47 80 Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu** Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh Yritystä 216 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 TAVOITE TOTEUTUNUT Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 213 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 9,5 * Energiankäytöltään keskisuuret elintarviketeollisuuden yritykset ** Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025. kilotonnia
 14. 14. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Kemianteollisuus on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt 32 energiankäytöltään keskisuurta kemianteollisuuden yritystä ja niiden 62 toimipaikkaa. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta tuotanto on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa62 Yritystä32 KEMIANTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018
 15. 15. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 40,7 2 10 % Toimipaikkaa 42 62 Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu** Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh Yritystä 97 32 KEMIANTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 TAVOITE TOTEUTUNUT kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 82 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 4,7 * Energiankäytöltään keskisuuret kemianteollisuuden yritykset ** Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025. kilotonnia
 16. 16. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi TEKNOLOGIATEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Teknologiateollisuus on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt 79 energiankäytöltään keskisuurta teknologiateollisuuden yritystä ja niiden 205 toimipaikkaa. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa205 Yritystä79
 17. 17. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi TEKNOLOGIATEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 65,6 4,1 13 %37Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu** Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh229 TAVOITE TOTEUTUNUT Toimipaikkaa205 Yritystä79 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 317 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 11 * Energiankäytöltään keskisuuret teknologiateollisuuden yritykset ** Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 18. 18. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi PUUTUOTETEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Puutuoteteollisuus on mukana elinkeinoelämän vapaa- ehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt 13 energiankäytöltään keskisuurta puutuoteteollisuuden yritystä ja niiden 28 toimipaikkaa. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa28 Yritystä13
 19. 19. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi PUUTUOTETEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 5,2 0,2 1 %23Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu** Yritysten* yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh136 TAVOITE TOTEUTUNUT * Energiankäytöltään keskisuuret puutuoteteollisuuden yritykset Toimipaikkaa28 Yritystä13 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 16 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 0,6 ** Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 20. 20. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi YLEINENTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Yleisen teollisuuden toimenpideohjelmassa on mukana joukko yrityksiä eri teollisuuden aloilta. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt yhteensä 21 teollisuusyritystä ja niiden 64 toimipaikkaa. Yritykset ovat eri toimialoilta, joilla ei ole erillistä alakohtaista ohjelmaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa 2017–2015. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa64 Yritystä21
 21. 21. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 15,9 0,8 3 %33Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh52 TAVOITE TOTEUTUNUT YLEINENTEOLLISUUS &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Toimipaikkaa64 Yritystä21 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 137 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 2,5 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 22. 22. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energia-ala on laajasti mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Mukaan on liittynyt 41 energiayhtiötä ja niiden 160 toimipaikkaa, jotka tuottavat sähköä ja/tai lämpöä. Mukana oli myös 76 energiapalveluita tarjoavaa yhtiötä ja niiden 119 toimipaikkaa, jotka siirtävät, jakelevat ja myyvät loppuasiakkaille sähköä ja/tai kaukolämpöä ja -jäähdytystä. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien energiansäästötoimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi yritysten asiakkailleen suuntaamat toimet lisäävät kuluttajien tietoisuutta omasta energiankäytöstä ja valmiutta toteuttaa energiansäästötoimia. ENERGIA-ALA &ENERGIATEHOKKUUS2017–2018
 23. 23. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 911 26 223 Vuoden 2018 lopussa tavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä TAVOITE GWh428 Sähkö 23 Sähkö GWh1692 Primäärienergiankäyttö 42 Primäärienergiankäyttö TOTEUTUNUT ENERGIANTUOTANTO &ENERGIATEHOKKUUS2017–2018 Toimipaikkaa160 Yritystä41 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 207 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 73 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025. % %
 24. 24. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 190,3 6,2 34 ENERGIAPALVELUT &ENERGIATEHOKKUUS2017–2018 Toimipaikkaa119 Yritystä76 Vuoden 2018 lopussa tavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä TAVOITE GWh181 Sähkö Sähkö GWh168 Lämpö & polttoaineet Lämpö & polttoaineet TOTEUTUNUT kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 507 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 19 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025. % %63 45
 25. 25. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Autoalan yritykset ovat mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt 9 autoalan yritystä ja niiden 89 toimipaikkaa. Autoalan yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. AUTOALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Toimipaikkaa89 9 Yritystä
 26. 26. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 2,9 0,2 0,5 %78Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Autoalan yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh8,4 TAVOITE TOTEUTUNUT kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 30 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 0,8 Toimipaikkaa89 Yritystä9 AUTOALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 27. 27. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi MATKAILU-JARAVINTOLA-ALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Matkailu- ja ravintola-ala on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017-2025. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt yhteensä 31 matkailu- ja ravintola-alan yritystä ja niiden 191 toimipaikkaa. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa191 Yritystä31
 28. 28. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi MATKAILU-JARAVINTOLA-ALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 2 0,6 2 %33Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh30 TAVOITE TOTEUTUNUT Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Toimipaikkaa191 Yritystä31 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 84 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 9,8 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 29. 29. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Yleisen palvelualan toimenpideohjelmassa on mukana joukko yrityksiä eri palvelualoilta. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt yhteensä 19 palvelualan yritystä ja niiden 51 toimipaikkaa. Yritykset ovat eri toimialoilta, joilla ei ole erillistä alakohtaista ohjelmaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa 2017–2015. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. YLEINENPALVELUALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Toimipaikkaa51 Yritystä19
 30. 30. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 2,4 0,1 0,5 %20Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh14 TAVOITE TOTEUTUNUT YLEINENPALVELUALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Toimipaikkaa51 Yritystä19 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 45 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 0,5 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 31. 31. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi KAUPANALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Kaupan ala on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt 15 kaupan alan yritystä, vajaan 2180 toimipaikan voimin. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta tuotanto on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Toimipaikkaa2660 Yritystä15
 32. 32. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi KAUPANALA &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Toimipaikkaa2660 Yritystä15 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 135,8 10 23 %74Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh187 TAVOITE TOTEUTUNUT kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 2111 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 32 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 33. 33. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi KUNNATJAKUNTAYHTYMÄT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Kunta-ala tehostaa energiankäyttöään vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen avulla vuosina 2017–2025. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt 76 kuntaa ja kaupunkia sekä 6 kuntayhtymää. Kunta-alan toimijoiden vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Kuntayhtymää Kuntaa ja kaupunkia 6 76
 34. 34. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi KUNNATJAKUNTAYHTYMÄT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 87 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 982 5,6 16 %28Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Kunta-alan yhteenlaskettu tavoite* on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh459 TAVOITE TOTEUTUNUT Kuntayhtymää6 Kuntaa ja kaupunkia76 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 14 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 35. 35. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Toimitilakiinteistöt ovat mukana kiinteistöalan vapaa- ehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2018 loppuun mennessä mukaan oli liittynyt 56 yritystä yhteensä 2 167 toimitilakiinteistöllä. Yritysten vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. TOIMITILAKIINTEISTÖT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Toimipaikkaa Yritystä56 2167
 36. 36. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 90,2 5,5 17 %51Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Yritysten yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh254 TAVOITE TOTEUTUNUT Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 1431 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 15 TOIMITILAKIINTEISTÖT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Toimipaikkaa2167 Yritystä56 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.
 37. 37. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi Vuokra-asuntoyhteisöt ovat mukana kiinteistöalan vapaa- ehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025. Vuoden 2018 lopussa mukaan oli liittynyt 32 vuokra-asuntoyhteisöä, joilla on yhteensä yli 250 000 asuntoa. Vuokra-asuntoyhteisöjen vuosina 2017–2018 toteuttamien toimien ansiosta toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Tuhatta asuntoa250 Yhteisöä32
 38. 38. www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖT &VASTUULLINENENERGIANKÄYTTÖ2017–2018 Energiaa säästyy vuosittain GWh milj. € kilotonnia Kustannussäästöt vuosittain CO2 -päästöjä vähemmän vuosittain 66,5 3,5 14 %31Vuoden 2018 lopussa säästötavoitteesta saavutettu* Vuokra-asuntoyhteisöjen yhteen- laskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä GWh239 TAVOITE TOTEUTUNUT Tuhatta asuntoa250 Yhteisöä32 kpl 84 Toteutettuja energiatehokkuustoimia kpl 987 Investoinnit energiatehokkuuteen milj. € 13 * Sisältää vuosien 2014-2016 säästöjä liittyneiltä, jotka ovat sitoutuneet pidempään sopimuskauteen 2014-2025.

×