U8 C T2 0910( Recurs Roques Min Sòl)

2,375 views

Published on

Published in: Technology, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
255
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

U8 C T2 0910( Recurs Roques Min Sòl)

 1. 1. Tema 5: Recursos naturals. El sòl, les roques i els minerals
 2. 2. Tema 5: Recursos naturals: El sòl, les roques i els minerals <ul><li>Les roques industrials </li></ul><ul><li>Els minerals industrials </li></ul><ul><li>Tipus d’explotació i impactes </li></ul><ul><li>El sòl com a recurs </li></ul>
 3. 3. 1. Les roques industrials Roques que s’aprofiten per les seves propietats fisicoquímiques, però en cap cas per extraure ni minerals ni energia. Els sistemes d’extracció depenen de la seva localització, les sevs propietats i els possibles impactes que sempre es generen. L’Institut Tecnològic d’Espanya (ITE) els classifica en: 1. Àrids 2. Aglomerats 3. Roques de construcció 4. Vidre 5. Productes ceràmics
 4. 4. 1. Les roques industrials 1. Àrids Formats per pedres o fragments de textures diferents i són materials inerts que s’utilitzen en obres públiques i en construcció d’habitatges (morter i formigó). Requereixen un procés de tamisatge i filtració per seleccionar les mides. Els materials al·luvials ja estan molt seleccionats. <ul><li>Naturals : solen ser de naturalesa silícica i s’extrauen de graveres </li></ul><ul><li>Artificials o esmicolats de pedres </li></ul>
 5. 5. 1. Les roques industrials 2. Aglomerats
 6. 6. 1. Les roques industrials 2. Aglomerats Ciment : s’escalfa calcària, argila, sorra i guix i surt un material molt resistent a grans pesos <ul><li>Guix : utilitzat per enguixar parets, plaques de sotre i prefabricats (pladur): </li></ul><ul><li>- Bon aïllant </li></ul><ul><li>Bona acústica </li></ul><ul><li>Baixa humitat </li></ul><ul><li>Resistent al foc </li></ul>
 7. 7. 1. Les roques industrials 3. Roques de construcció Materials de mida elevada utilitzats com a matèria prima per construcció <ul><li>Classificació: </li></ul><ul><li>Roques ornamentals : poden ser tallades i pulides: marbre i quarsita </li></ul><ul><li>Pedra de construcció : només admeten ser tallades: basalt i pissarra </li></ul><ul><li>Altres (calcàries, conglomerats i granit) depèn del seu estat </li></ul>
 8. 8. 1. Les roques industrials 4. Vidre
 9. 9. 1. Les roques industrials 5. Productes ceràmics. Argiles 1. Terrissa : fang i porcellana per ceràmica fina 3. Productes refractaris : resisteixen grans temperatures (ximeneies, Discovery) 2. Rajoles (material per teules i totxos)
 10. 10. 2. Els minerals industrials Jaciment : Concentració de certs elements químics en mineralitzacions que es poden explotar Mina a cel obert de coure
 11. 11. 2. Els minerals industrials 1. Minerals metàl·lics. Ferro Hematites Magnetita Per fabricar aliatges com l’acer
 12. 12. 2. Els minerals industrials 1. Minerals metàl·lics. Alumini Envasos i aliatges lleugers Bauxita
 13. 13. 2. Els minerals industrials 1. Minerals metàl·lics. Coure Indústria electrònica i automobilística Atzurita
 14. 14. 2. Els minerals industrials 1. Minerals metàl·lics. Plom Contenidors de líquids corrosius, bateries Galena
 15. 15. 2. Els minerals industrials 1. Minerals metàl·lics. Mercuri Termòmetres i baròmetres Cinabri
 16. 16. 2. Els minerals industrials 2. Minerals no metàl·lics. Silici Circuits electrònics, Plafons solars, Vidre Quars
 17. 17. 2. Els minerals industrials 2. Minerals no metàl·lics. Sofre Fabricar àcid sulfúric, pesticides, colorants, perfums Pirites
 18. 18. 2. Els minerals industrials 2. Minerals no metàl·lics. Sodi Indústria alimentària, indústria química, blanquejant Halita
 19. 19. 2. Els minerals industrials 2. Minerals no metàl·lics. Calci Agricultura, fabricació de paper i de calç Calcita Guix
 20. 20. 2. Els minerals industrials 2. Minerals no metàl·lics. Potassi Fertilitzant , industria mèdica o farmacèutica, Potassa (CO 3 K 2 ) per esmalts Silvina
 21. 21. 3. Tipus d’explotació 1. Pedrera Extracció de material compactat, dur, a poca profunditat o en la mateixa superfície <ul><li>Impactes: </li></ul><ul><li>Pèrdua de sòl </li></ul><ul><li>Impacte paisagístic </li></ul><ul><li>Contaminació acústica </li></ul><ul><li>Risc de despreniments </li></ul>
 22. 22. 3. Tipus d’explotació 2. Gravera Extracció d’àrids en dipòsits sedimentaris (terrassa fluvial, con de dejecció, gredes, etc. <ul><li>Impactes: </li></ul><ul><li>Contaminació d’aqüífers </li></ul><ul><li>Utilització com abocador </li></ul>
 23. 23. 3. Tipus d’explotació 3. Explotacions a cel obert Minerals concentrats en una zona dispersa del subsòl <ul><li>Impactes: </li></ul><ul><li>Utilització de barrinades </li></ul><ul><li>Rentatge que genera contaminació d’aigües </li></ul>
 24. 24. 3. Tipus d’explotació 4. Mines Extracció de minerals concentrats a certa profunditat. Cal fer pous i galeries <ul><li>Impactes: </li></ul><ul><li>Risc d’esfondraments </li></ul><ul><li>Dipòsits estèrils </li></ul>
 25. 25. 3. Tipus d’explotació Llei de mines de 1973 Mineria de transferència Obligatorietat de restaurar el terreny, protegir el sòl, la vegetació i les aigües; i corregir les agressions en el medi físic i cultural
 26. 26. 3. Tipus d’explotació Llei de mines de 1973 Obligatorietat de elaborar prèviament un EIA (Estudi d’Impacte Ambiental) 1: Forat inicial. 2: Escombrera exterior. 3: Zona restaurada . 4: Cavitat intermèdia (mina Emma). 5: Puertollano. 6: Complexe Petroquímic REPSOL-YPF.
 27. 27. 3. Tipus d’explotació Vocabulari Pedrera de calcàries <ul><li>Mena : és el mineral que presenta interés miner en una extracció. Per poder aprofitar millor la mena, sol ser necessari el seu tractament: </li></ul><ul><li>Tractament a peu de mina per augmentar la concentració (processos hidrometal·lúrgics, flotació, etc.), </li></ul><ul><li>Tractament metal·lúrgic final, que permet extraure l’element químic(tostació, electrolisis, etc.). </li></ul>Ganga : Comprèn als minerals que acompanyen a la mena, però que no presenten interés miner en el moment de l’explotació.
 28. 28. 3. Tipus d’explotació Vocabulari Gravera d’argila Reserves : quantitad (massa o volum) de mineral susceptible de ser explotat. Depén d’un gran número de factors: llei mitja, llei de tall, i de les condicions tècniques, medioambientals i de mercat existents en el moment de començar l’explotació. Es complementa amb el concepte de  Recurs , que és la quantitat total de mineral existent en la zona, incluient el que no podrà ser explotat por la seva baixa concentració o ley. Llei mitja : és la concentració que presenta l’element químic d’interés miner en el jaciment. S’expressa amb%, o com grams per tonelada (g/t u onzes per tonelada (oz/t).
 29. 29. 3. Tipus d’explotació Vocabulari Mina a cel obert Llei de tall o cut-off : és la concentració mínima que cal que tingui un element en un jaciment per ser explotable. Depèn de factors com: la proximitat a vies de transport, tecnologia d’extracció, etc., Factor de concentració : es el grau d’enriquiment que cal que presenti un element amb respecte a la seva concentració normal ( Clarke ) per a què resulti explotable
 30. 30. 4. El sòl com a recurs 1. Ús agrícola del sòl Conreu jueu amb una estructura per augmentar la rendibilitat en l’ús de l’aigua <ul><li>Impactes: </li></ul><ul><li>Modificació horitzontal amb homogeneització en monocultius </li></ul><ul><li>Aport de fertilitzants amb possible contaminació d’aigües </li></ul><ul><li>Reducció d’altres ecosistemes </li></ul><ul><li>Alteracions hídriques pels sistemes de reg </li></ul><ul><li>Instal·lació d’estructures contra l’erosió i el vent </li></ul>
 31. 31. 4. El sòl com a recurs 1. Ús agrícola del sòl <ul><li>No hi ha un sòl ideal per l’agricultura, però si unes condicions que cal que estiguin adaptades a l’exigència del conreu: </li></ul><ul><li>Terreny airejat (possibilita l’existència de nitrats (NO 3 - ) i fosfats (PO 4 3- ) </li></ul><ul><li>Terreny amb drenatge adequat (terreny franc) ni massa argilòs (impermeable) ni massa arenós (pèrdua importat d’aigua de gravetat) </li></ul><ul><li>Terreny fèrtil per què conté els nutrients necessaris (per aixó cal fer rotacions) </li></ul>
 32. 32. 4. El sòl com a recurs 1. Ús agrícola del sòl Fertilitat adquirida : aquella que l’home aconsegueix aplicant els nutrients necessaris per un conreu <ul><li>L’home pot utilitzar processos naturals per enriquir el sòl de nutrients: </li></ul><ul><li>Guaret (“barbecho”) </li></ul><ul><li>Rotació de conreus </li></ul><ul><li>Plantació de lleguminoses </li></ul>
 33. 33. 4. El sòl com a recurs 2. Ús ramader del sòl Requereix pastures o pretas (herba tendra sense tija que rebroten de 2 a 3 vegades l’any). Cal seleccionar el pas del diferents animals i no trepitjar massa el terreny (empobriment físic)
 34. 34. 4. El sòl com a recurs 2. Ús ramader del sòl La ramaderia industrial té avantatges e inconvenients: * Gran producció de fems ( purines , gallinassa ) amb gran concentració de nitrits i altres derivats tòxics.
 35. 35. 4. El sòl com a recurs 3. Ús forestal del sòl. Silvicultura Boscos alts o de llavor. Arbres que poden tenir grans dimensions que s’haurien de talar quan la productivitat és màxima <ul><li>Cal tenir en compte: </li></ul><ul><li>Clima: temps de sol, temperatures, quantitat i distribució de pluges </li></ul><ul><li>Tipus de sòl: 1. silícic o àcid (granit): castanyer, fageda, surera </li></ul><ul><li> 2. bàsic o carbonat : pinassa </li></ul>
 36. 36. 4. El sòl com a recurs 3. Ús forestal del sòl <ul><li>Usos: </li></ul><ul><li>50% Obtenció d’energia (augment de CO 2 ) </li></ul><ul><li>Per fabricar paper </li></ul><ul><li>Construcció (vaixells, mobles, cases) </li></ul>Gestió: 1. Recuperació i restauració amb espècies autòctones 2. Reducció del consum de paper i fusta 3. Eliminar tala de grans dimensions amb maquinària pesant 4. Millorar política antiincendis i sistemes d’extinció 5. Reforestació de zones agrícoles abandonades (ni pi americà ni eucaliptus que per al seu creixement molt ràpit empobreixen el sòl)
 37. 37. 4. El sòl com a recurs 5. Transformació del paisatge Impacte adaptat Paisatge uniforme humanitzat Abans de fer qualsevol acció caldrà també tenir en compte el paisatge

×