Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes

2,309 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 6(I): Introducc._Ecologia_Estructura_Ecosistemes

 1. 1. 1 EcologiaEcologia Tema 6Tema 6 (I): Característiques generals(I): Característiques generals de la Biosferade la Biosfera Tema 6Tema 6 (II): Els factors ambientals i els(II): Els factors ambientals i els organismesorganismes Tema 7Tema 7: El cicle de la matèria i el flux: El cicle de la matèria i el flux d’energia. El medi terrestre i el medid’energia. El medi terrestre i el medi aquàticaquàtic
 2. 2. 2 EcologiaEcologia
 3. 3. 3 Tema 6: Característiques generals de laTema 6: Característiques generals de la BiosferaBiosfera BiosferaBiosfera : Regió de la Terra on podem trobar organismes vius: Regió de la Terra on podem trobar organismes vius Medi terrestre: •Presència d’aire (O2). •Presència de llum •Medi horitzontal •Medi molt variable •Mancança d’aigua en l’espai o temps Medi aquàtic: •Presència d’aigua •Medi vertical •Medi poc variable •Mancança d’aire (O2). •Mancança de llum 6.6. Concepte de Biosfera
 4. 4. 4 6.2. L’origen de la vida Experiment de Stanley Miller Simulant una atmosfera primitiva i simulant processos naturals (raig X, vulcanisme i descàrregues elèctriques) va aconseguir alguns monòmers orgànics
 5. 5. 5 6.3. L’Ecologia És la ciència que estudia els èssers vius (Biocenosi) i les relacions que s’estableixen entre ells i el medi que els envolta (Biòtop) BiocenosiBiocenosi Població A Indiv. 1 Indiv. 2 Indiv. 3 Indiv. 4 Població B Població C Relacions intraespecífiques Relacions interespecífiques BiòtopBiòtop Factors ambientals abiòtics * Llum * Aigua * Temperatura * Salinitat Factors ambientals biòtics
 6. 6. 6 6.3. L’Ecologia Ecosistema: Conjunt format per els éssers vius i el medi on viuen. Població: Conjunt d’individus de la mateixa espècie que viuen en un mateix moment en una mateixa zona Hàbitat: Conjunt de biòtops en què un organisme pot viure Nínxol ecològic: Funció tròfica que realitza una espècie en un ecosistema.
 7. 7. 7 6.4. Classificació dels organismes Von Linne: va començar a utilitzar la nomenclatura binomial: Homo sapiens o Homo sapiens Homo: Nom primer que identifica al gènere. Sempre en majúscula sapiens: L’espècie, sol descriure alguna característica distintiva. Sempre en minúscula. Si no és important s’escriu sp. Espècie: conjunt d’individus que s’assemblen morfològicament, que es poden reproduir entre ells i la seva descendència és fèrtil
 8. 8. 8 6.4.2 Els cinc regnes: Moneres Bacteri: Clostridium tetanicum Cianobacteri: Spyrogira sp. Estructura procariota (un sol cromosoma sense membrana nuclear ni orgànuls). Gran diversitat metabòlica (respiradors, fermentadors, fotosintètics, etc) amb una taxa de reproducció molt elevada amb descendents idèntics a la cèl·lula mare (soques)
 9. 9. 9 6.4.2 Els cinc regnes: Protoctists Protozou: Amoeba Algues Es classifiquen per: el seu moviment el seu color Rizòpodes, Ciliats, Flagel·lats i Esporozous Clorofícies, Rodofícies, Feofícies, etc. Organismes amb estructura cel·lular eucariota (amb cromosomes lineals, enbolcall nuclear i orgànuls cel·lulars). Normalment unicel·lulars o pluricel·lulars sense formar teixits.
 10. 10. 10 6.4.2 Els cinc regnes: Fongs Organismes eucariotes heteròtrofs. Cèl·lules envoltades d’una paret de quitina, s’agrupen formant filaments o hifes que juntes formen el micel·li vegetatiu o reproductor (esporangis) Ficomicets Ascomicets Basidiomicets Floridures i llevats Forma de sac Forma de bolet
 11. 11. 11 6.4.2 Els cinc regnes: Vegetals inferiores Organismes eucariotes fotosintètics. Cèl·lules envoltades d’una paret de cel·lulosa. Aquests vegetals inferiors no presenten ni flors ni llavors. Molt dependents de l’aigua Briòfits: Molses Pteridòfits: Falgueres
 12. 12. 12 6.4.2 Els cinc regnes: Vegetals superiors Organismes eucariotes fotosintètics. Cèl·lules envoltades d’una paret de cel·lulosa. Aquests vegetals superiors presentan flors i fruits amb una part llenyosa o herbàcia Gimnospermes: Coníferes Angiospermes: Falgueres

×