Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egenvård av smärta i rubrikerna – hur rädda ska vi vara?

1,453 views

Published on

Idag onsdag eftermiddag, den 13 november kl 1530-1600, föreläste jag på Läkemedelskongressen, som arrangeras av Apotekarsocieteten. Jag föreläste under titeln ”Egenvård av smärta i rubrikerna – hur rädda ska vi vara?”

Jag uppehöll mig kring dessa fyra områden:

1. Vad händer inom sociala medier avseende smärta?
2. Var är opinionen på väg?
3. Hur tänker journalister när de publicerar ”larm” i tidningen eller på webben?
4. Hur ska patienter värdera informationen?

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Egenvård av smärta i rubrikerna – hur rädda ska vi vara?

 1. 1. Egenvård  av  smärta  i  rubrikerna   –  hur  rädda  ska  vi  vara?       Läkemedelskongressen  13  november  2013   Fredrik  Hed    
 2. 2. Fredrik  Hed   2  
 3. 3. 3  
 4. 4. 4  
 5. 5. Egenvård  av  smärta  i  rubrikerna  –   hur  rädda  ska  vi  vara?     •  •  •  •  Vad  händer  inom  sociala  medier  avseende  smärta?   Var  är  opinionen  på  väg?   Hur  tänker  journalister  när  de  publicerar  ”larm”  i   Edningen  eller  på  webben?   Hur  ska  paEenter  värdera  informaEonen?  
 6. 6. 1.  VAD  HÄNDER  INOM  SOCIALA   MEDIER  AVSEENDE  SMÄRTA?     6  
 7. 7. 7  
 8. 8. Svenska  nätverk  värda  aK  bevaka   8  
 9. 9. 9  
 10. 10. Bra…   •  •  •  •  •  •  •  •  det  sprids  informaEon   paEenter  får  kontakt  med  varandra   finner  likasinnade   skapar  nätverk  och  forum  à  IRL   diskuterar  &  utbyter  erfarenheter   eK  säK  aK  hantera  och  klara  av  sina  sjukdomar   få  Eps  och  råd  kring  vad  man  kan  göra   hur  man  ska  prata  med  sin  läkare   10  
 11. 11. Mer  bra…   •  PaEenter  får  Ellgång  Ell  läkare  och  annan   vårdpersonal  på  eK  annat  säK   •  PaEenter  kan  också  läsa  om  erfarenheter  och   svårigheter  inifrån  sjukvården   •  Vårdpersonal  kan  få  en  insikt  i  paEenters   upplevelser   11  
 12. 12. Kontakt   12  
 13. 13. PoliEker…     13  
 14. 14. PoliEker…     14  
 15. 15. PoliEker…     15  
 16. 16. PoliEker…     16  
 17. 17. PoliEker…     17  
 18. 18. PoliEker…     18  
 19. 19. PaEenZöreträdare…     19  
 20. 20. Forskning   20  
 21. 21. Sammanställning   21  
 22. 22. Nackdelar   •  Blir  läK  fragmentariskt  &  ytligt   •  LäK  fastna  i  en  felakEg  diagnos   •  Tenderar  aK  bli  gnälligt  à  Ell  exempel  mycket   kring  aK  apoteken  inte  har  paEenternas   läkemedel  hemma   22  
 23. 23. 2.  VAR  ÄR  OPINIONEN  PÅ  VÄG?     23  
 24. 24. oklart       24  
 25. 25. 3.  HUR  TÄNKER  JOURNALISTER  NÄR  DE   PUBLICERAR  ”LARM”  I  TIDNINGEN   ELLER  PÅ  WEBBEN?     25  
 26. 26. Journalistens  uppgi_   •  •  •  •  •  AK  vaska  fram  informaEon   Värdera  och  vinkla   Presenteras  enkelt  och  läaaKligt   Ska  vara  sann  och  relevant   Ska  angå  många   26  
 27. 27. ”Vi  har  hela  listan”  
 28. 28. 28  
 29. 29. 29  
 30. 30. 30  
 31. 31. 31  
 32. 32. 32  
 33. 33. 33  
 34. 34. 34  
 35. 35. 35  
 36. 36. Media  idag   •  Dagspress  blir  mer  larm-­‐  och  persondriven   •  Dagspress  går  alltså  mer  åt  kvällsEdningshållet   •  Gör  allEd  en  bedömning  av  materialet  à   ”Funkar  det  på  mig  så  funkar  det  o_ast  på   våra  läsare”   36  
 37. 37. LarmjournalisEk   •  Det  angår  många   •  Är  o_a  forskningsstyrt   •  Larmen  ska  vara  rikEga  och  vikEga  –  då  är  det   även  en  nyhet   •  KriEk  aK  det  skrämmer   •  Reporterns  ansvar   37  
 38. 38. 4.  HUR  SKA  PATIENTER  VÄRDERA   INFORMATIONEN?     38  
 39. 39. 39  
 40. 40. SOM  VANLIGT…   40  
 41. 41. FÖRSIKTIGT!   41  
 42. 42. 42  
 43. 43. Om  det  låter  för  bra  för  a.  vara   sant  så  är  det  o4ast  det  
 44. 44. Myndigheterna   •  Myndigheter  borde  hjälpa  paEenter  aK   värdera  informaEon   •  På  myndigheternas  webbsidor  är  det  väldigt   svårt  aK  hiKa  den  bra  informaEonen   •  Som  o_a  heller  inte  är  presenterad  på  eK   läaaKligt  säK   44  
 45. 45. OBS!   •  Läsarna  värderar  en  EdningsarEkel  högre  än   Ell  exempel  en  Facebook-­‐sida  eller  eK  TwiKer-­‐ inlägg   45  
 46. 46. 46  
 47. 47. Tack  J   @fredrikhed   0732  51  23  26   www.vivatextpharma.se   fredrik@vivatextpharma.se     Bilderna  finns  på  www.slideshare.net/thrandor     Tack  Ell  @tranastyrka,  @hannabrus,  @fysiopodden,  @annabasen  m  fl  

×