Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtuella MöTesplatser, Marketing, Oslo 13 Okt 2005

502 views

Published on

Speach held at Annonsörsföreningen in Oslo on October 13, 2005

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Virtuella MöTesplatser, Marketing, Oslo 13 Okt 2005

 1. 1. Oslo 13 oktober 2005 Johan Forsberg Informationschef Lunarstorm
 2. 2. Hej, jag är trevlig…
 3. 3. Tro mig…
 4. 4. Rösta på mig!
 5. 5. Falska relationer äntligen på väg ut? <ul><li>Kommunikation på sändarens villkor har länge varit dominerande </li></ul><ul><li>Idag finns alternativ till den ensidiga monologen </li></ul><ul><li>Idag måste du bevisa dig själv </li></ul>
 6. 6. Post Hyland Traditionell marknadskommunikation i homogent medielandskap Interaktiv marknadskommunikation i fragmenterat medielandskap
 7. 7. Viskningsleken A a Företag Person Person Person Person Person Person Budskapsöverföring DÅ Person Företag Person Person Person Person Person Budskapsöverföring NU a X L A
 8. 8. Nya tider, nya strategier
 9. 9. <ul><li>Nej…Men kräver ett annorlunda, mer holistiskt och initierat synsätt </li></ul><ul><li>Att vara generalist är fint, men idag måste man också ha specialistkunskap om man ska hitta de effektivaste vägarna </li></ul><ul><li>Farligt att lita till konventioner och gamla sanningar; ”The first one now will later be last” . Återfödelse är ett sätt att överleva… </li></ul>Hopplöst?
 10. 10. <ul><li>Informationssamhälle </li></ul>Interaktions samhälle
 11. 11. Om Lunarstorm
 12. 12. Lunarstorm <ul><li>LunarStorm har 1,2 miljoner aktiva* medlemmar i Sverige. </li></ul><ul><li>Dagligen besöks LunarStorm av 375 000 unika besökare.** </li></ul><ul><li>Medelåldern bland LunarStorms medlemmar är 18 år och könsfördelningen är 54 procent killar och 46 procent tjejer. </li></ul><ul><li>Svenska ungdomar tillbringar i snitt 56 minuter per dag på LunarStorm**. </li></ul><ul><li>LunarStorm har en penetration i målgruppen 15-20 år på 74 procent. </li></ul><ul><li>* Med aktiva medlemmar avses medlemmar som varit inloggade de senaste fyra månaderna </li></ul><ul><li>** Källa: Nielsen/NetRatings SiteCensus augusti 2005 </li></ul>
 13. 13. Mediekonsumtionen 1979 Smalare medier Breda medier Mobilt Stationärt Totalt tid nästan 6 timmar/dag Veckorevyn SVT P3 Freestyle Morgonpress Kvällspress Bio
 14. 14. Mediekonsumtionen 2005 Smalare medier Breda medier Mobilt Stationärt Totalt tid ca 6 timmar/dag TV4 Metro TV3 Kanal5 ZTV The Voice (TV) The Voice (radio) De flesta sajter Morgonpress MP3 Breda mobila tjänster NRJ Rix FM TV400 Elle
 15. 15. Lunarstorm mot och med TV Mediemålgrupp 15-24 år: Lunarstorm och TV-kanalerna - Daglig räckvidd för Lunarstorm och TV-kanalerna (1000-tal) Källa: MMS Månadsrapport maj 2005 och Nielsen/Netratings Sitecensus maj 2005.
 16. 16. Lunarstorm mot TV4 Mediemålgrupp 15-24 år: Lunarstorm och TV4:s största program - Räckvidd för Lunarstorm och programmen (1000-tal) Källa: MMS Hotspot maj 2005 och Nielsen/Netratings Sitecensus maj 2005.
 17. 17. Relationer
 18. 18. Observationer om unga
 19. 19. Allt handlar om relationer <ul><li>Information sprids i allt högre utsträckning via relationer </li></ul><ul><ul><li>Nära, virala eller avlägsna relationer – de flesta relationer har större trovärdighet än många nyhetskanaler </li></ul></ul><ul><li>Exempel: Politiken och ungdomsförbunden var tidigare en möjlighet att träffa andra, idag finns andra alternativ </li></ul><ul><ul><li>Grunden till det bristande intresset för politik idag? </li></ul></ul><ul><li>Den som lyckas skapa en ”snackis” som hittar in i relationen har vunnit mycket </li></ul><ul><ul><li>Idag litar man mer på sina vänner än på några andra </li></ul></ul><ul><ul><li>Viktigt hitta sina ambassadörer och vårda dem </li></ul></ul><ul><ul><li>Lunarstorm Pro, Ipod, We… och jojon… </li></ul></ul>
 20. 20. Motsägelsefulla
 21. 21. En motsägelsefull generation <ul><li>Gammal logik stämmer inte längre </li></ul><ul><ul><li>McDonald, Nikefans men samtidigt reclaimare… </li></ul></ul><ul><ul><li>Värderar inte materiella värden men vill tjäna pengar… </li></ul></ul><ul><li>Är bilden av unga alltför förenklad och stereotyp? </li></ul><ul><ul><li>Hur mycket längre skulle man komma med bättre och djupare målgruppsinsikter? </li></ul></ul><ul><ul><li>I segmenterade sammanhang tas större målgruppsförståelse för givet </li></ul></ul>
 22. 22. Det parallella samhället
 23. 23. Unga lever i ett parallellt samhälle <ul><li>Spenderar oerhört mycket tid där </li></ul><ul><ul><li>Samlar info, umgås, roar sig. Nytta, nöje, underhållning, läxläsning, kreativitet… </li></ul></ul><ul><ul><li>Minst lika verkligt som TV för oss </li></ul></ul><ul><li>Hur tar vi vara på detta? </li></ul><ul><ul><li>Var syns vi? På tv eller nätet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur anpassar vi oss efter interaktivitetens förutsättningar på bästa sätt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Har marknadsföringen tagit steget in i interaktionssamhället eller lever man kvar i ”informationslogiken”? </li></ul></ul>
 24. 24. Lokalt/globalt
 25. 25. Det lokala starkast <ul><li>Nåbarheten när drömmarna </li></ul><ul><li>Girl next door fenomenet nu nåbart </li></ul><ul><li>Communities </li></ul><ul><ul><li>Lunarstorm: 86% vänner man träffat irl </li></ul></ul><ul><li>Hur startar vi lokala eldar, snackisar och engagemang och får det att sprida sig? </li></ul>
 26. 26. Multitasking
 27. 27. Fler saker på en gång <ul><li>Varför bara göra en sak åt gången? </li></ul><ul><ul><li>Du är inte ensam i rummet längre </li></ul></ul><ul><ul><li>Är det verkligen fel att göra läxorna och lyssna på musik samtidigt? </li></ul></ul><ul><ul><li>” Mozarteffekten” </li></ul></ul><ul><li>Hur anpassas marknads- föringen till detta? </li></ul>
 28. 28. Medielogiken
 29. 29. Medielogiken för dokusåpagenerationen <ul><li>Goda tolkare av medielogiken </li></ul><ul><ul><li>Skeptiska </li></ul></ul><ul><ul><li>Genomskådande </li></ul></ul><ul><li>Medias nya roll </li></ul><ul><li>Söker sanningen bland vänner och på nätet </li></ul><ul><li>De unga ”ser igenom oss”, hur ska vi då utforma våra budskap? </li></ul>Nyheter Nytta Nöje Nöje Nytta Nyheter
 30. 30. Bild
 31. 31. <ul><li>En bild säger mer än tusen ord </li></ul><ul><ul><li>Tidigare förbehållet ett fåtal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Picasso </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sven Nykvist </li></ul></ul></ul><ul><li>Idag håller det på att utvecklas ett nytt bildspråk </li></ul><ul><ul><li>Man har bara 3 sek på sig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alla blir sina egna ”reklamare” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nya digitala verktyg </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kryp in/Kollage </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mobilkameror </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gatukonst </li></ul></ul></ul><ul><li>Vuxengenerationen förstår inte detta språk </li></ul><ul><ul><li>Internationella implikationer </li></ul></ul><ul><li>Hur utnyttjar vi detta idag? </li></ul><ul><ul><li>Hur många unga läser ex långa copytexter? </li></ul></ul>Bilden som språk
 32. 32. Musik, maestro!
 33. 33. Musik äger Vilka av följande nöjen tycker du äger, duger eller suger? 41 % 28 % 20 % Hänga på fritidsgård 21 % 51 % 25 % Titta på TV 3 % 51 % 45 % Titta på video/DVD 3 % 41 % 54 % Surfa på nätet 2 % 18 % 78 % Lyssna på musik SUGER DUGER ÄGER NÖJE
 34. 34. Fildelning och gratisnedladdning – slutet för musikindustrin? <ul><li>Musikintresset står i en klass för sig </li></ul><ul><ul><li>Det mest oumbärliga intresset </li></ul></ul><ul><li>Största gemensamma nämnaren tjejer och killar emellan </li></ul>” Sämre utgångsläge för en kommersiell industri kan man ju tänka sig… Nu är det upp till musikindustrin att tillfredställa behoven med avstamp i moderna distributions-former, paketeringar och nya sätt att ta betalt…” Citat från Spaning Äger, Duger, Suger ”Nöje och Underhållning”
 35. 35. Musikintresset enormt – och har ökat! Har ditt totala musiklyssnande förändrats sedan det blev möjligt att ladda ned musik från nätet?
 36. 36. Transparens, delaktighet, och generositet
 37. 37. Transparens <ul><li>Viktigt göra sin röst hörd </li></ul><ul><li>Transparenta beslut, prissättningar mm </li></ul>
 38. 38. Transparens <ul><li>Viktigt förstå och få insyn </li></ul><ul><ul><li>Jfr alla recensioner på nätet </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur köps en mp3-spelare idag? </li></ul></ul><ul><li>Transparenta prissättningar, beslut osv </li></ul><ul><ul><li>Svårare luras </li></ul></ul><ul><li>Är detta verklighet idag, finns den insyn och transparens hos avsändaren som de unga kräver? </li></ul>
 39. 39. Delaktighet
 40. 40. Delaktighet <ul><li>Alla vill dela med sig - och lyssnas på! </li></ul><ul><ul><li>Viktigt göra sin röst hörd </li></ul></ul><ul><ul><li>Nåbarhet </li></ul></ul><ul><li>Alla kräver att behandlas som individer, inte som en massa </li></ul><ul><li>Interaktiviteten gör att de unga tar delaktigheten mer och mer för given </li></ul><ul><li>Hur gör vi unga mer delaktiga i ex produktutvecklingen eller reklamen? </li></ul><ul><li>Låta de unga göra kampanjerna åt oss? </li></ul>
 41. 41. Generositet <ul><li>Ägande av idéer istället för fysisk egendom </li></ul><ul><ul><li>” Om jag ger dig min penna har du en penna och jag ingen - ger jag dig min idé och får din så har vi båda två idéer var” </li></ul></ul><ul><li>Det börjar löna sig att vara generös </li></ul><ul><ul><li>Opens source </li></ul></ul><ul><li>Hur ger vi unga möjlighet att aktivt bidra till våra kunders affärer? </li></ul><ul><ul><li>Hur skapa marknadsföringens open source? </li></ul></ul><ul><li>Möjlighet att bygga varumärkespreferenser redan i produkt-utvecklingsstadiet </li></ul>
 42. 42. Ambassadörer
 43. 43. Ambassadörer <ul><li>Idag litar man mer på sina vänner än på några andra </li></ul><ul><li>Viktigt hitta sina ambassadörer och vårda dem </li></ul><ul><li>Krävande, men värt besväret </li></ul><ul><li>Lunarstorm Pro, Ipod, We… och jojon… </li></ul><ul><li>Hur många av de senaste årens </li></ul><ul><li>succéer har byggts via tv eller print? </li></ul>
 44. 44. Ungas ekonomi ” ÄgerDugerSuger” Källa: www.lunarstorm.se/agerdugersuger
 45. 45. Ungas ekonomi <ul><li>Starkare egen ekonomi den senaste tiden. </li></ul><ul><li>Mobilen = plånbok 2 </li></ul><ul><li>Påverkar köp </li></ul><ul><li>Driver vissa kategorier, såsom inom hemelektronik </li></ul><ul><li>Cementerar preferenser </li></ul><ul><li>Varför gör inte datortillverkare reklam mot unga, och framförallt på internet? </li></ul>Källa: www.lunarstorm.se/agerdugersuger
 46. 46. Kriser
 47. 47. Kriser <ul><li>Traditionella medier räcker inte till för unga i krissituationer </li></ul><ul><li>Fördjupning via kompisar och eget informationssökande på nätet </li></ul><ul><li>Tsunami och andra händelser </li></ul><ul><li>Om detta agerande är tydligt vid kris, hur ser det ut i normalfallet, i vardagen? </li></ul><ul><li>Varför ser mediemixen mot unga ut som den gör? </li></ul>
 48. 48. Sammanfattning <ul><li>De unga lever i interaktionssamhället </li></ul><ul><li>De unga är krävande och vana medie- och reklamkonsumenter </li></ul><ul><li>Hur uppmuntrar vi dialog och delaktighet? </li></ul><ul><li>Våga ta klivet redan idag, de unga har redan gjort det </li></ul>
 49. 49. Johan Forsberg Informationschef LunarStorm Kreativ chef, Prime M2 0708-62 67 31 [email_address] [email_address] För mer info om unga: www.lunarstorm.se / agerdugersuger

×