Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belečka prezentacija

7,166 views

Published on

za belec!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Belečka prezentacija

 1. 1. Prisjetite se! <ul><li>U čemu je razlika između vremena i klime? </li></ul><ul><li>Klima je prosječno stanje atmosfere nad nekim područjem promatrano u dužem vremenskom razdoblju (15 – 30 godina). Vrijeme je trenutačno stanje atmosfere. </li></ul><ul><li>Nabrojite klimatske elemente. </li></ul><ul><li>Klimatski elementi su temperatura zraka, padaline, smjer i brzina vjetra, naoblaka, tlak zraka i dr. </li></ul><ul><li>Koji su najvažniji klimatski elementi? Nabrojite vrste. </li></ul><ul><li>Padaline su uz temperaturu zraka najvažniji klimatski element. </li></ul><ul><li>Padaline nastaju u oblacima (kiša, snijeg i tuča) i pri Zemljinoj površini (rosa, mraz i inje). </li></ul>
 2. 2. Prisjetite se! <ul><li>Što je vjetar? Koji su stalni, koji povremeni, a koji periodični vjetrovi? </li></ul><ul><li>Strujanje zraka s područja visokog tlaka prema području niskog tlaka naziva se vjetar. </li></ul><ul><li>Stalni vjetrovi su pasati, zapadni vjetrovi i polarni vjetrovi, periodični su monsuni, zmorac i kopnenjak, a povremeni su bura, jugo, fen. </li></ul><ul><li>Čemu služi barometar, a čemu služi termometar? </li></ul><ul><li>Termometrom mjerimo temperaturu, a barometrom tlak zraka </li></ul>
 3. 3. Prisjetite se! <ul><li>Koji klimatski faktori (modifikatori) utječu na klimu? </li></ul><ul><li>Geografska širina , nadmorska visina, raspodjela kopna i mora , morske struje , udaljenost od mora , reljef , jezera , stalni vjetrovi, tlo i biljni pokrov te utjecaj čovjeka </li></ul><ul><li>Kako reljef utječe na klimu? </li></ul><ul><li>Nakon geografske širine najvažniji klimatski modifikator je nadmorska visina (reljef). Reljefne prepreke zaustavljaju utjecaje mora. </li></ul>
 4. 4. Prisjetite se! <ul><li>Koje su umjerene klime? </li></ul><ul><li>Umjerene klime su umjreno topla i sredozemna. </li></ul><ul><li>Koja klima prevladava u Europi? </li></ul><ul><li>U Europi prevladava umjereno topla klima u kojoj prirodno raste zajednica listopadnih šuma. U sjevernim krajevima Europe prevladava snježno-šumska klima i biljna zajednica tajge. </li></ul><ul><li>Između kojih se paralela sjeverne geografske širine smjestila Republika Hrvatska? </li></ul><ul><li>Republika Hrvatska smjestila se u sjevernom umjerenom pojasu. </li></ul>
 5. 5. Što nam prikazuje klimatski dijagram?
 6. 6. Klima Hrvatske
 7. 7. Klimatski elementi i klimatski faktori <ul><li>Klimatski elementi: </li></ul><ul><li>temperatura zraka </li></ul><ul><li>padaline </li></ul><ul><li>vlaga zraka </li></ul><ul><li>tlak zraka </li></ul><ul><li>smjer i brzina vjetra </li></ul><ul><li>naoblaka </li></ul><ul><li>Klimatski faktori </li></ul><ul><li>geografska širina </li></ul><ul><li>nadmorska visina </li></ul><ul><li>raspodjela kopna i mora </li></ul><ul><li>morske struje </li></ul><ul><li>udaljenost od mora </li></ul><ul><li>reljef </li></ul><ul><li>stalni vjetrovi </li></ul><ul><li>jezera </li></ul><ul><li>tlo i biljni pokrov </li></ul><ul><li>utjecaj čovjeka </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Sunčevo zračenje koje dopire do Zemlje </li></ul><ul><li>Najveću insolaciju imaju otoci Hvar i Brač </li></ul><ul><li>Mjeri se u broju sunčanih sati </li></ul>Insolacija
 9. 11. Temperatura zraka <ul><li>ZIMI - najniže temperature su u gorskoj Hrvatskoj od -2° do 0°C </li></ul><ul><li>u primorskoj Hrvatskoj više su od 4°C </li></ul><ul><li>LJETI – najviše su u primorskoj Hrvatskoj i na krajnjem istoku i do 24°C </li></ul>
 10. 12. Temperaturni obrat (inverzija) <ul><li>stanje atmosfere kada se temperatura zraka s visinom povećava </li></ul><ul><li>temperaturni obrat čest je zimi u kotlinama, na dnu kojih se nagomilava teži hladni zrak </li></ul><ul><li>pojava je i često vezana uz pojavu magle </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Temperaturni obrat nastaje u kotlinama i poljima gdje se nakon noćnog ohlađivanja hladni zrak zadržava i tijekom dana. </li></ul><ul><li>Ohlađivanje dovodi do kondenzacije i stvaranja magle, pa su zimi polja u kršu (ili naselja) često obavijena maglom, a na okolnim višim predjelima je vedro i toplije. </li></ul>
 12. 15. Padaline <ul><li>najviše padalina prima gorska Hrvatska </li></ul><ul><li>najmanje padaline primaju neki otoci (Vis, Hvar, Palagruža) i istočnohrvatska ravnica (utjecaj kontinentalnosti) </li></ul><ul><li>zimi se snijeg zadržava i do tri mjeseca u unutrašnjosti </li></ul><ul><li>ljeti su česti tuča i grmljavinski pljuskovi </li></ul>
 13. 16. <ul><li>Snijeg otežava promet, ali može imati i pozitivan učinak na turizam, šport i rekreacija te spriječava štetno djelovanje mraza. </li></ul>
 14. 17. Vjetrovi <ul><li>jugo (vlažan, JI, puše ravnomjerno) </li></ul><ul><li>bura (SI, hladan, suh, puše na mahove) </li></ul><ul><li>maestral (puše od zapada prema istoku, u toplijem dijelu godine, donosi vedro i stabilno vrijeme, pogodan za jedrenje) </li></ul>
 15. 18. Udari bure, koja puše 2 – 3 dana, mogu dosegnuti brzinu i do 150 km/h, a posebno je snažna podno Velebita (Senjska bura) i Biokova Hladni zrak, koji se nakupio u unutrašnjosti, spušta se s kontinentalne strane priobalnih planina preko prijevoja prema toplijem moru.
 16. 19. Jugo je vlažan i ravnomjeran i u najvećem dijelu jugoistočni vjetar. Puše iz sjeverne Afrike, pa se zrak prelazeći preko Sredozemnoga mora navlaži i obično donosi kišu. Više puše u hladnijem dijelu godine, kada je topao.
 17. 20. Klimatski čimbenici na prostoru Hrvatske <ul><li>smještaj u umjerenom toplinskom pojasu </li></ul><ul><li>zračne mase koje se formiraju nad kopnom i morem – anticiklona i ciklona </li></ul><ul><li>zona zapadnih vjetrova </li></ul><ul><li>reljefna obilježja (smjer pružanja gorja) </li></ul><ul><li>utjecaj Jadranskog mora (ograničen na priobalni pojas) </li></ul>
 18. 21. Srednji raspored tlaka zraka u siječnju i srpnju
 19. 22. Temperature, padaline i tipovi klime PRIMORSKA HRVATSKA GORSKA HRVATSKA NIZINSKA HRVATSKA Temperature (srednjaci) - Ljeto 22 – 26°C - Zima  0 °C - insolacija - Ljeto  20°C - Zima  0°C - temperaturna inverzija - Ljeto 20 – 24°C - Zima – 2 – 0°C Padaline -  1000 mm - povećavaju se od otoka prema obali i od SZ prema JI - 1200 – 2000 (4000) mm - povećavaju se s nadmorskom visinom  -  1000 mm - smanjuju se od Z prema I, povećavaju s nadmorskom visinom Tip klime - umjereno topla vlažna klima s vrućim ljetom - sredozemna klima  - umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom - vlažna snježno-šumska klima  - umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom
 20. 23. Tipovi klime <ul><li>umjereno topla klima s toplim ljetom – nizinska Hrvatska i veći dio gorske Hrvatske, zime hladne sa snijegom </li></ul><ul><li>na istoku vruća ljeta – utjecaj kontinentalnosti </li></ul><ul><li>u gorskoj Hrvatskoj utjecaj reljefa na temperaturu i padaline </li></ul><ul><li>snježno-šumska – planinski prostor gorske Hrvatske </li></ul><ul><li>sredozemna klima – dalmatinski otoci i priobalje </li></ul><ul><li>umjereno topla klima s vrućim ljetom – Istra, Kvarner sa sjevernojadranskim otocima </li></ul>
 21. 25. Klimatski dijagram Palagruže
 22. 26. Klimatski dijamgram Pule
 23. 27. Klimatski dijagrami Zagreba i Osijeka
 24. 28. Klimatski dijagram Ogulina
 25. 29. Klimatski dijamgram Zavižana
 26. 30. U sredozemnoj klimi uspjevaju masline pa se takva klima naziva i klima masline. Na Velikom Brijunu raste maslina stara 1600 godina.
 27. 31. Meterološka postaja u gorskoj Hrvatskoj. U gorskoj Hrvatskoj srednje srpanjske temperature kreću od 15°C do 20°C. Srednje siječanjske temperature su niže od 0° C (od -2° do 0°C), a zime su duge i hladne.
 28. 32. PROVJERIMO ZNANJE <ul><li>1 . Koje vrste vjetrova pušu u Hrvatskoj? </li></ul><ul><li>2. Uz pomoć klimatskog dijagrama opišite obilježja snježno-šumske klime, umjereno tople i sredozemne klime. </li></ul><ul><li>3. U kojim je prostorima gorske Hrvatske klima snježno-šumska, a u kojim umjereno topla? </li></ul><ul><li>4. Uz pomoć klimatskog dijagrama usporedite temperaturu zraka i količinu padalina u istočnom i zapadnom dijelu nizinske Hrvatske. </li></ul><ul><li>5. Objasnite posljedice vremenskih nepogoda za gospodarstvo. </li></ul>
 29. 33. PROVJERIMO ZNANJE <ul><li>6. Objasnite klimatsku regionalizaciju Hrvatske. </li></ul><ul><li>7. Koji klimatski čimbenici utječu na klime Hrvatske? </li></ul><ul><li>8. Što je to temperaturni obrat (inverzija)? </li></ul><ul><li>9. Što je insolacija? </li></ul><ul><li>10. Gdje su najviše prosječne srpanjske tempereture u Hrvatskoj? </li></ul>

×