Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Radoslaw Smilgin(20)

Advertisement

Matryca śledzenia - Traceability Matrix

 1. Traceability matrix
 2. 2 • Radek Smilgin W testowaniu od 2002 roku Tester, test manager, konsultant Twórca testerzy.pl i mistrzostw w testowaniu Fan testowania eksploracyjnego i testowania w agile [zdjecie wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Charles_Darwin_01.jpg]
 3. • Ile przypadków testowych napisad dla wymagania napisanego w języku naturalnym? Wstęp
 4. • Wymaganie – Aby korzystad z funkcjonalności użytkownik musi stworzyd konto do systemu • […] należy zdefiniowad nazwę użytkownika i hasło – […] ilośd znaków w nazwie użytkownika musi zawierad się w przedziale <8;30> » […] wielkośd znaków nie ma znaczenia, znaki dopuszczalne to: „a,b,c…x,y,z”; „0,1,2, …8,9”; „_, -, .” • […] znaki „_, -, .” nie mogą występowad na początku ani na koocu nazwy użytkownika Wstęp
 5. • Dane testowe: – […] aaaaaaaa, aaaaaaab, aaaaaaac […] – około 3,5 biliona kombinacji do przetestowania Wstęp
 6. • Metoda: śledzalnośd – Policzyd – Zoptymalizowad – Wyliczyd ryzyko związane z nie testowaniem wszystkiego Wstęp
 7. Dokument /idea Półprodukty Produkt Koncepcja produktu Prototyp Oprogramowanie Specyfikacja wymagao Plany, specyfikacja testowa, specyfikacja kodowania Specyfikacja kodowania Pośrednie wersje oprogramowania Specyfikacja testowa Raporty błędów i testy poprawek Informacja o jakości oprogramowania Połączenie = przejrzystość
 8. Requirement Function Specificati on Design Specificati on Source Code Files Test Cases Modification of Auto Load Process BRD section 6.5.8 LLD section 3.1 SCW2FORCE.P RG Test Case No.: 1 to 10 (Reference: 1099_Reporting_ Test_Record.Doc ) Modification of Force Balance Process BRD section 6.5.8 LLD section 3.2 W2FORCE.PRG Test Case No.: 1 to 10 (Reference: 1099_Reporting_ Test_Record.Doc Połączenie = przejrzystość
 9. Połączenie = przejrzystość
 10. Śledzenie w inżynierii wymagań
 11. Śledzenie w testowaniu TC REQ.
 12. Śledzenie w projekcie ENV. TC BUILD REQ. CODE BUG
 13. Automatyczne śledzenie?
 14. d1 d1.1 Automatic Traceability Software Traceability matrix Coverage report Quality report (ontology, semantic, dictionary) Automatyczne śledzenie?
 15. • Search: – Web crawling (spider) – Indexing – storing information • Processing • Calculating relevancy or / and human input • Retrieving – Searching – list of matching pages or documents PageRank: We assume page A has pages T1...Tn which point to it (i.e., are citations). The parameter d is a damping factor which can be set between 0 and 1. We usually set d to 0.85. There are more details about d in the next section. Also C(A) is defined as the number of links going out of page A. The PageRank of a page A is given as follows: PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn)) Automatyczne śledzenie?
 16. • Analyse words and sentences in the document (s) – Nouns – Verb – Adjective / Adverb • Analyse structure of information in the document (s) • Example: „Important Less Important Not really important” Automatyczne śledzenie?
 17. • Information Retrieval (IR) - podobieostwo pomiędzy dokumentem i zapytaniem: – Gdzie • d – wektor dokumentu • q- wektor zapytania Automatyczne śledzenie?
 18. • Ontology: – Structure (example) • Class Customer • *…+ – Any Legal-Entity that participates in at least one of: » the Actual-Customer relationship with respect to some Sale, » the Potential-Customer relationship with respect to some Potential-Sale, » the Specified-Potential-Customer Relationship with some Sale-Offer . – Slots: » Has-Need: – Implication Axioms for Customer: (=> (Customer ?X) (Or (Exists (?Sale) (Actual-Customer ?Sale ?X)) (Exists (?Potential-Sale) (Potential-Customer ?Potential-Sale ?X)) (Exists (?Sale-Offer) (Specified-Potential-Customer ?Sale-Offer ?X)))) Automatyczne śledzenie?
 19. Automatyczne śledzenie? Możliwe Nieopłacalne
 20. Przykład 1
 21. Przykład 2 (Mirek) W1 (silnik) W2 (dioda) W3 (sygnał) P1 (silnik 1) x x x P2 (silnik 2) x x x P3 (silnik 3) x x x P4 (silnik 4) x x x W1: "Po włączeniu przełącznika odpowiadającego za dany silnik - silnik ma się włączyd" W2: "Po włączeniu danego silnika - ma się zapalid dioda w kabinie, przypisana do danego silnika" W3: "Po włączeniu danego silnika - ma zostad wysłany sygnał na magistralę informujący o włączeniu danego silnika" Krok 1: włącz przełącznik od silnika "1" Krok 2: sprawdź, czy silnik "1" został włączony Krok 3: sprawdź, czy zapaliła się dioda od silnika "1" Krok 4: sprawdź, czy został wysłany sygnał dla silnika "1" Krok 1 (włączenie) Krok 2 (silnik?) Krok 3 (dioda?) Krok 3 (sygnał?) P1 (silnik 1) OK OK OK OK P2 (silnik 2) OK OK OK NOK P3 (silnik 3) OK OK OK OK P4 (silnik 4) OK OK OK OK
 22. DATA 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-13 2012-03-14 2012-03-16 2012-03-19 2012-03-21 2012-03-23 Użytkownik User - edycja profilu - zmien hasło x x 0 0 1 1 0 1 1 1 User - edycja profilu - usuo konto x x 0 1 1 1 1 1 0 0 User - edycja profilu - edytowalny link do profilu x x x x x x x x x x User - edycja profilu - lista memów x x 0 0 1 1 1 1 1 0 User - rejestracja 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 User - przypomnij hasło x x 1 1 1 1 1 1 1 1 User - logowanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 User - edycja profilu - zmieo email x x x 1 1 1 1 1 0 1 Usunięcie firstname, lastname, dodanie rok urodzenia x x x x x x 1 1 1 1 Przypominanie hasła dla nazwy użytkownika. x x x x 1 1 1 1 1 1 Zmiana Rejestracji - Mechanizm zaproszen x x x x x x x x 0 1 Prośba o rejestrację x x x x x x x x 1 1 Przykład 3
 23. Dziękuję za uwagę! Pytania? Odpowiedzi! Pytania po : kontakt@testerzy.pl testerzy @testerzy radoslaw.smilgin
Advertisement