Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matryca śledzenia - Traceability Matrix

1,980 views

Published on

Wprowadzenie do matrycy śledzenia i dlaczego nie opłaca się automatyzacja śledzenia post factum.
Plus przykłady matryc.

Prezentacja z WrotQA.

Język: mieszany [PL / EN]

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matryca śledzenia - Traceability Matrix

 1. 1. Traceability matrix
 2. 2. 2 • Radek Smilgin W testowaniu od 2002 roku Tester, test manager, konsultant Twórca testerzy.pl i mistrzostw w testowaniu Fan testowania eksploracyjnego i testowania w agile [zdjecie wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Charles_Darwin_01.jpg]
 3. 3. • Ile przypadków testowych napisad dla wymagania napisanego w języku naturalnym? Wstęp
 4. 4. • Wymaganie – Aby korzystad z funkcjonalności użytkownik musi stworzyd konto do systemu • […] należy zdefiniowad nazwę użytkownika i hasło – […] ilośd znaków w nazwie użytkownika musi zawierad się w przedziale <8;30> » […] wielkośd znaków nie ma znaczenia, znaki dopuszczalne to: „a,b,c…x,y,z”; „0,1,2, …8,9”; „_, -, .” • […] znaki „_, -, .” nie mogą występowad na początku ani na koocu nazwy użytkownika Wstęp
 5. 5. • Dane testowe: – […] aaaaaaaa, aaaaaaab, aaaaaaac […] – około 3,5 biliona kombinacji do przetestowania Wstęp
 6. 6. • Metoda: śledzalnośd – Policzyd – Zoptymalizowad – Wyliczyd ryzyko związane z nie testowaniem wszystkiego Wstęp
 7. 7. Dokument /idea Półprodukty Produkt Koncepcja produktu Prototyp Oprogramowanie Specyfikacja wymagao Plany, specyfikacja testowa, specyfikacja kodowania Specyfikacja kodowania Pośrednie wersje oprogramowania Specyfikacja testowa Raporty błędów i testy poprawek Informacja o jakości oprogramowania Połączenie = przejrzystość
 8. 8. Requirement Function Specificati on Design Specificati on Source Code Files Test Cases Modification of Auto Load Process BRD section 6.5.8 LLD section 3.1 SCW2FORCE.P RG Test Case No.: 1 to 10 (Reference: 1099_Reporting_ Test_Record.Doc ) Modification of Force Balance Process BRD section 6.5.8 LLD section 3.2 W2FORCE.PRG Test Case No.: 1 to 10 (Reference: 1099_Reporting_ Test_Record.Doc Połączenie = przejrzystość
 9. 9. Połączenie = przejrzystość
 10. 10. Śledzenie w inżynierii wymagań
 11. 11. Śledzenie w testowaniu TC REQ.
 12. 12. Śledzenie w projekcie ENV. TC BUILD REQ. CODE BUG
 13. 13. Automatyczne śledzenie?
 14. 14. d1 d1.1 Automatic Traceability Software Traceability matrix Coverage report Quality report (ontology, semantic, dictionary) Automatyczne śledzenie?
 15. 15. • Search: – Web crawling (spider) – Indexing – storing information • Processing • Calculating relevancy or / and human input • Retrieving – Searching – list of matching pages or documents PageRank: We assume page A has pages T1...Tn which point to it (i.e., are citations). The parameter d is a damping factor which can be set between 0 and 1. We usually set d to 0.85. There are more details about d in the next section. Also C(A) is defined as the number of links going out of page A. The PageRank of a page A is given as follows: PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn)) Automatyczne śledzenie?
 16. 16. • Analyse words and sentences in the document (s) – Nouns – Verb – Adjective / Adverb • Analyse structure of information in the document (s) • Example: „Important Less Important Not really important” Automatyczne śledzenie?
 17. 17. • Information Retrieval (IR) - podobieostwo pomiędzy dokumentem i zapytaniem: – Gdzie • d – wektor dokumentu • q- wektor zapytania Automatyczne śledzenie?
 18. 18. • Ontology: – Structure (example) • Class Customer • *…+ – Any Legal-Entity that participates in at least one of: » the Actual-Customer relationship with respect to some Sale, » the Potential-Customer relationship with respect to some Potential-Sale, » the Specified-Potential-Customer Relationship with some Sale-Offer . – Slots: » Has-Need: – Implication Axioms for Customer: (=> (Customer ?X) (Or (Exists (?Sale) (Actual-Customer ?Sale ?X)) (Exists (?Potential-Sale) (Potential-Customer ?Potential-Sale ?X)) (Exists (?Sale-Offer) (Specified-Potential-Customer ?Sale-Offer ?X)))) Automatyczne śledzenie?
 19. 19. Automatyczne śledzenie? Możliwe Nieopłacalne
 20. 20. Przykład 1
 21. 21. Przykład 2 (Mirek) W1 (silnik) W2 (dioda) W3 (sygnał) P1 (silnik 1) x x x P2 (silnik 2) x x x P3 (silnik 3) x x x P4 (silnik 4) x x x W1: "Po włączeniu przełącznika odpowiadającego za dany silnik - silnik ma się włączyd" W2: "Po włączeniu danego silnika - ma się zapalid dioda w kabinie, przypisana do danego silnika" W3: "Po włączeniu danego silnika - ma zostad wysłany sygnał na magistralę informujący o włączeniu danego silnika" Krok 1: włącz przełącznik od silnika "1" Krok 2: sprawdź, czy silnik "1" został włączony Krok 3: sprawdź, czy zapaliła się dioda od silnika "1" Krok 4: sprawdź, czy został wysłany sygnał dla silnika "1" Krok 1 (włączenie) Krok 2 (silnik?) Krok 3 (dioda?) Krok 3 (sygnał?) P1 (silnik 1) OK OK OK OK P2 (silnik 2) OK OK OK NOK P3 (silnik 3) OK OK OK OK P4 (silnik 4) OK OK OK OK
 22. 22. DATA 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-13 2012-03-14 2012-03-16 2012-03-19 2012-03-21 2012-03-23 Użytkownik User - edycja profilu - zmien hasło x x 0 0 1 1 0 1 1 1 User - edycja profilu - usuo konto x x 0 1 1 1 1 1 0 0 User - edycja profilu - edytowalny link do profilu x x x x x x x x x x User - edycja profilu - lista memów x x 0 0 1 1 1 1 1 0 User - rejestracja 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 User - przypomnij hasło x x 1 1 1 1 1 1 1 1 User - logowanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 User - edycja profilu - zmieo email x x x 1 1 1 1 1 0 1 Usunięcie firstname, lastname, dodanie rok urodzenia x x x x x x 1 1 1 1 Przypominanie hasła dla nazwy użytkownika. x x x x 1 1 1 1 1 1 Zmiana Rejestracji - Mechanizm zaproszen x x x x x x x x 0 1 Prośba o rejestrację x x x x x x x x 1 1 Przykład 3
 23. 23. Dziękuję za uwagę! Pytania? Odpowiedzi! Pytania po : kontakt@testerzy.pl testerzy @testerzy radoslaw.smilgin

×